Miękkie oddziaływanie. Jak to działa? #2
Prisonplanet.pl
Polska
2014-03-27
Nauka i technologia
Kontynuacja artykułu: Miękkie oddziaływanie. Jak to działa? #1

Dokument wspomina również o globalnym spadku USA w rankingu, który został podtrzymany tylko i wyłącznie przez wybór czarnoskórego prezydenta. “Nie da się pominąć faktu, że ostatnia dekada była prawdziwym wyzwaniem dla Stanów Zjednoczonych. Wojny w Iraku i Afganistanie zaważyły na wizerunku Ameryki w wielu regionach świata. Kluczowy punkt zwrotny nastąpił w 2008 roku wraz z wyborem prezydenta Obamy, który okazał się być ogromnym impulsem dla podniesienia reputacji Ameryki za granicą.”OGLĄDAJ DALEJ>>>

“Wielka Brytania podąża za francuskim zaangażowaniem w instytucjach wielostronnych. Siła instytucji dyplomacji publicznej Wielkiej Brytanii zwłaszcza BBC World Service i British Council - są ogromnym źródłem brytyjskiego miękkiego oddziaływania, jak podkreślono w recenzji lorda Cartera.” Można tutaj dodać, że British Council jest potężnym narzędziem badania opinii publicznej na całym świecie. Choćby przy okazji zdawania certyfikatów z języka angielskiego osoby wypełniają stosy ankiet zgadzając się na przetwarzanie danych osobowych w W. Brytanii. Ponadto zasięg BBC wykracza daleko poza działanie informacyjne, działając jako bezpośrednie ramie polityki krajowej i zagranicznej rządu i wywiadu (patrz zaangażowanie Georgea Orwella w BBC), również w jej odnogach takich jak np. Al-Jazira.


“Amerykańskie uniwersytety dominują w rankingu Top 200 Timesa a USA ściąga do siebie więcej studentów zagranicznych niż jakikolwiek inny kraj - dwa razy tyle co najbliższy konkurent w Wielkiej Brytanii. Obecni i byli premierzy i prezydenci Wielkiej Brytanii studiowali na uniwersytetach amerykańskich.” podaje dokument. Rozszerzając problematykę tego elementu miękkiego oddziaływania to w ostatnich 100 latach jest on wykorzystywany do wyszukiwania młodego narybku do działań wywiadowczych. W ramach wymiany studenckiej, obiecujący młodzi ludzie są indoktrynowani, szkoleni, często werbowani do wywiadu i wysyłani z powrotem do rodzimego kraju, tworząc komórki wywiadowcze i działając jako agenci zmian w ramach miękkiego oddziaływania. Model ten był szeroko stosowany podczas obalania carskiej Rosji, gdzie wielu studentów na wymianie w Szwajcarii było indoktrynowanych w socjalizmie, a po powrocie do kraju zajmowali się tworzeniem komunistycznych komórek, drukowaniem i kolportażem rewolucyjnych książek oraz czasopism. Wielka Brytania przez trzydzieści lat przed wybuchem rewolucji kolportowała do Rosji literaturę rewolucyjną, kierując ją głównie do studentów na Uniwersytetach i Politechnikach (ci byli skuteczni w robieniu bomb do zamachów terrorystycznych).

Szok i trwoga. Masowe procesy manipulacji:


OGLĄDAJ DALEJ>>>

“Podczas gdy Chiny są niezrównane w swojej niedawnej inwestycji w zasoby dyplomacji publicznej”, czytamy w dokumencie “to zmiany w naszym rankingu porównawczym dla Chin, Brazylii i Turcji budzą wątpliwości co do tego, czy można po prostu kupić sobie miękkie oddziaływanie.” Jak podaje również publikacja, Zachód obecnie podcina własne zdolności miękkiego oddziaływania co mocno wykorzystują np  Chiny, które w przeciągu 7 lat otworzyły 323 instytuty językowe na całym świecie a państwowa telewizja CCTV podobnie jak rosyjska RT otwiera swoje studia w anglojęzycznym świecie, już modelując niezwykle plastyczną amerykańską opinię publiczną.

Miękkie oddziaływanie jako strategiczna broń.
Chcąc zaatakować dany kraj administracje mają więc obecnie do dyspozycji oprócz wojska i wywiadu z arsenałem egzotycznych broni, również wystandaryzowany system miękkiego oddziaływania. Przejęcie kraju może być zatem dokonane za pomocą jednej z trzech sił lub najczęściej połączenia ich w odpowiednich proporcjach. I tak pierwsza pomarańczowa rewolucja na Ukrainie była zrealizowana za pomocą głównie miękkiego oddziaływania, druga zawierała użycie jednostek siłowych szkolonych przez NATO.


Rewolucje w 2011 roku w Tunezji, Algierii, Egipcie i szerzej tzw “Arabska Wiosna” były programami miękkiego oddziaływania, natomiast w Libii do tych działań dołączył wywiad kierujący jednostkami terrorystycznymi LIFG (będącego częścią Al-Kaidy) oraz w końcowej fazie wojsko bombardujące kraj. Podobnie jak w scenariuszu Libijskim wdrożono rewolucję w Syrii, która była i nadal jest wspierana przez wywiad i wojsko stacjonujące w przygranicznych krajach.

Na tylko tych przykładach z najnowszej historii widać bardzo wyraźnie, iż miękkie oddziaływanie jest kluczowym elementem wojny, który jest tym bardziej niebezpieczny im rządy i społeczeństwo nie zdają sobie z niego sprawy.

W ten sposób działania obcych rządów, dyplomacja, handel a nawet kultura (filmy, muzyka, literatura itd) i edukacja w ramach miękkiego oddziaływania stają się częścią kompleksu wojskowego, o czym pisze otwarcie Amerykańska Armia. “Wkroczyliśmy w wiek niekończącego się konfliktu. Informacja jest jednocześnie podstawowym dobrem jak i najbardziej destabilizującym czynnikiem naszych czasów.” napisał Ralph Peters dla gazety amerykańskiej armii Parameters “Współczesny rozwój dostępnych informacji jest niemierzalny, nieograniczony i destruktywny dla ludzi i kultur, które nie są w stanie ich opanować. [...] Informacja niszczy tradycyjne miejsca pracy i tradycyjne kultury; uwodzi, zdradza, lecz pozostaje nienarażona. Jak można kontratakować informacje, które ktoś kieruje przeciwko nam? Nie istnieje inna opcja niż konkurencyjną wydajność. Dla tych osób i kultur, które nie mogą się przyłączyć lub konkurować z naszym imperium informacji, istnieje jedynie nieunikniona porażka. Próba irańskich mułłów do oderwania się od nowoczesności, nie powiodła się, choć nadal chodzą w turbanie i szatach po okolicy. Od informacji z internetu do teledysków rokowych, te treści nie mogą być kontrolowane a fundamentalizm nie może kontrolować swoich dzieci- ofiar naszego ataku informacyjnego.” [...] W dobie franczyzowanych seriali telewizyjnych, filmów i anten satelitarnych, młodzi, rozgoryczeni ludzie dostają wypaczoną wizję naszej rzeczywistości w powtórkach seriali "Dynastii" i "Dallas”. Łącza satelitarne nadające “Baywatch”, pokazują sytuacje które są dla nas nieprawdziwe, śmieszne lub niegodne poświęcenia im poważnej uwagi. Ale ich wpływ jest nie do opisania destrukcyjny. Hollywood dociera tam gdzie nigdy nie dotarł Harvard, a cudzoziemiec nie mogąc dotknąć prawdziwej Ameryki, styka się z nieodpowiedzialnymi fantazjami na jej temat.”[...] “Gwałtowne konflikty zdominują nagłówki gazet, ale kulturalne i gospodarcze zmagania będą stabilniejsze i ostatecznie bardziej zdecydowane. De facto rolą sił zbrojnych USA będzie utrzymanie świata bezpiecznym dla naszej gospodarki i otwartym na nasz kulturowy atak. Aby zrealizować te cele, będziemy zmuszeni zabijać.”

[...] “Współczesna amerykańska kultura jest najpotężniejszą kulturą w historii i najbardziej destrukcyjną dla konkurencyjnych kultur. Podczas gdy niektóre inne kultury, takie jak w Azji Wschodniej, wydają się wystarczająco silne aby przetrwać atak przez zachowania dostosowawcze, większość nie.”

Opisany przez amerykańską armię atak kulturowy w ramach miękkiego oddziaływania jest już mocno hamowany przez Chiny. "Siły międzynarodowe próbują nas podzielić i zmienić naszą kulturę za pomocą ideologii i kultury," napisał w 2012 roku Hu Jintao. "Musimy sobie z tego zdawać sprawę i być świadomi tego niebezpieczeństwa."Wiele krajów, zwłaszcza mocarstw zachodnich, stara się rozszerzyć swoje wpływy poprzez hegemonię kulturową, a Chiny muszą pogłębiać i promować własne wartości "socjalizm z chińskimi charakterystykami" napisał w artykule Hu, który 1 stycznia został opublikowany na rządowej stronie internetowej. Chiny muszą wzmocnić swoje wartości kulturowe, stojąc naprzeciw ewentualnych zagrożeń z Zachodu, powiedział Hu. Komunikat Komitetu Centralnego skupił się również na telewizji, gdzie partia komunistyczna chce kłaść nacisk na "promowanie większej ilości utworów literackich i artystycznych" w mediach takich jak telewizja, film i fotografia. To zbiegło się z ogłoszeniem, że nowe limity zostaną nałożone na liczbę "nadmiernej rozrywki i wulgarnej" rzeczywistości pokazywanej na antenie telewizji. Od tego roku, 34 narodowe kanały satelitarne, powinny ograniczyć się do dwóch takich programów na tydzień, zgodnie z oświadczeniem z 25 października Chińskiej Administracji Rządowej ds Radia, Filmu i Telewizji.“

Proces ataku kulturowego jest również mocno hamowany przez Rosję, która ogranicza działalność zachodnich organizacji pozarządowych, blokuje promocję homoseksualizmu i lata temu zdelegalizowała działalność masonerii działającej od zawsze jako wywiad brytyjski.

Kraje te blokują możliwość skażenia własnego społeczeństwa w ramach miękkiego oddziaływania ponieważ ich przywódcy dokładnie rozumieją proces sabotażu kulturowego w ramach przejmowania kontroli nad krajami. KGB przez ostatnie 50 lat atakowało zachód dokładnie taką samą bronią (patrz film w 1 części artykułu), nie dziwią więc działania obronne wzbudzające kontrowersje na Zachodzie. Tutaj chodzi o utrzymanie koherentnego społeczeństwa, które jest w stanie tworzyć państwo narodowe. Państwa które nie stosują takiej polityki są w pełni otwarte na atak przed którym społeczeństwo nie ma narzędzi obrony dryfując w kierunku kraju prowadzącego ofensywę.

Podsumowanie.
Obserwując więc obecne wydarzenia takie jak rewolucja na Ukrainie w kontekście miękkiego oddziaływania pozostaje stwierdzić jasno, iż początkowa faza puczu była pierwszą fazą wojny o przejęcie kraju przez Unię Europejską i USA. Brak zrozumienia takiego modelu prowadzenia wojen pozwolił na zaangażowanie zwykłych obywateli w przewrót demokratycznie wybranego rządu przez obce mocarstwa. Miękkie oddziaływanie pozwoliło na stworzenie stereotypowej wizji wspaniałomyślnego i szczodrego najeźdźcy, który przyniesie obywatelom lepsze jutro, wyższą kulturę, brak korupcji, wspaniałe produkty, i idealne rządy. Nikt natomiast nie wspomniał, iż Unia Europejska dąży w ramach federacji do zniszczenia państw narodowych będących jej członkami, nikt nie wspominał o toczącej zachód korupcji, o kryzysie ekonomicznym czy monopolizacji ekonomii przez oligarchów. Pierwsze co odczuli po puczu Ukraińcy to podwyżka cen gazu, a co za tym idzie wielu pochodnych produktów jak również obniżenie o połowę rent i emerytur. Pytanie jak szybko skoroduje stereotyp lepszego jutra? Jak również widać, w oczywisty sposób miękkie oddziaływanie prowadzi do niszczenia demokracji w ramach stereotypowego promowania demokracji przez agresora.

Podobnie jak w Ukrainie, Syrii, Libii czy Egipcie będą wyglądały wszystkie przyszłe działania wojenne. Trzeba również mieć świadomość, iż w ramach globalizacji w sensie miękkiego oddziaływania wojna przeciwko państwom narodowym trwa na całym świecie. Również lokalnie w ramach tworzenia tzw Unii trwa dokładnie taki sam proces, którego jesteśmy codziennie nieświadomymi świadkami.Jedyny sposób obrony przed tego typu działaniami wojennymi jest wypracowanie metodologii i narzędzi kontr działań defensywnych i ofensywnych w obszarach funkcjonowania rządu, kultury, dyplomacji, edukacji i handlu tworząc silne koherentne społeczeństwo zdolne do tworzenia państwa narodowego. Brak świadomości społecznej co do tych procesów i zaniechanie działań obronnych przez państwo prowadzić będzie nieuchronnie do katastrof których pełne są karty historii, szczególnie polskiej.


Więcej o procesach przejmowania kontroli nad krajami można przeczytać w artykułach:  Przejęcie kraju. Jak to działa?  oraz  Propaganda. Jak to działa? 


Kontrola umysłu. Jak to działa?   |  Program komputerowy używa Twittera by śledzić nastrój populacji.   |  Odbierający otaczający świat zmysłami, system globalnych gier wojennych.   |  Facebook śledzi każdy twój ruch, nawet po wylogowaniu.   |  Film: Szok i trwoga. Masowe procesy manipulacji.  |  Umysł nie posiada zapory. Wstęp do wojny technotronicznej.  |  Sądy moralne mogą być zmieniane za pomocą pola magnetycznego.  |  Cyfrowa demencja.   |  Pod wpływem brutalnych gier wideo zmieniają się obszary funkcji kognitywnych mózgu.   |  Naukowcy stworzyli system odczytywania obrazów ruchomych bezpośrednio z mózgu.   |  Broń technotroniczna.  |  Era technotroniczna.  |  Aldous Huxley: Ostateczna rewolucja.   |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 

Więcej
Nauka i technologia

Szczepionka na Covid-19 Moderny wywołała działania niepożądane u „więcej niż połowy” uczestników.

Szczepionka na Covid-19 Moderny wywołała działania niepożądane u „więcej niż połowy” uczestników.

Bardzo oczekiwane badanie kliniczne dotyczące potencjalnej szczepionki przeciw COVID-19 zarządzanej częściowo przez amerykańską firmę...

Mieszkańcy RPA oskarżają naukowców o testowanie na nich oksfordzkiej szczepionki na koronawirusa.

Protestujący walczą przeciwko pierwszej afrykańskiej szczepionce na koronawirusa oskarżając badaczy o „manipulowanie biednymi”, aby...

Michigan przeglosowało kontrowersyjną ustawę by czipować ludzi „w celu ochrony ich prywatności”.

Budezonid leczy koronawirusa.

Koncepcyjny inkubator wyhoduje twoje dzieci w domu.Programy Infowars:

Kościół przeciwko koronawirusowi jako narzędziu wprowadzania Rządu Światowego:
Psychologiczny Syndrom Wirtualnej Epidemii. Materiał Wojciecha Wareckiego:
Współczesny Apartheid. Raport Konrada Stachnio:
5G zabija drzewa... a ludzi?

TECH. Krytyka rozwoju technologicznego:

Część druga. Człowiek jako maszyna:

Część trzecia. Kultura jako maszyna:

Jesz genetycznie modyfikowaną żywność? To obejrzyj to:

Ekonomia

Nadchodzi upadek światowej ekonomii.

Nadchodzi upadek światowej ekonomii.

Świat w trakcie tego zorganizowanego i zamierzonego załamania światowej gospodarki mającego na celu rozpoczęcie wielkiego resetu...

Unia Europejska prognozuje głęboką recesję w 2020 r.

W opublikowanej dziś letniej prognozie Komisja Europejska obniżyła swoją własną prognozę z początku roku, co czyni jeszcze bardziej...

Ekonomia USA po czterech latach kadencji Donalda Trumpa.

Nadchodzą narodowe bankructwa. Ponad 100 krajów zwróciło się do MFW o pomoc.

ONZ chce globalnego, 10% podatku by walczyć z koronawirusem.

kontakt e-mailowy:
© 2010 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone