Psychoterroryzm.
PrisonPlanet.pl
Polska
2016-07-28
Kultura
W książce pt. Rok 1984 G. Orwella (socjalistycznego agenta brytyjskiego wywiadu, który miał wgląd w plany zmiany psychologii zachodniego społeczeństwa) opisane jest społeczeństwo, które jest w pełni zdane na aparat państwowy i na masową skalę wyzbyło się logiki poprzez wdrożenie tzw. “dwójmyślenia”.

Według definicji “Dwójmyślenie oznacza przede wszystkim umiejętność wyznawania dwóch sprzecznych poglądów i wierzenia w oba naraz. Partyjny inteligent wie, kiedy powinien zmienić swoje wspomnienia, a zatem w pełni się orientuje, że przekręca fakty; równocześnie jednak, dzięki dwójmyśleniu, święcie wierzy, iż prawda nie została pogwałcona. Proces ten musi być świadomy, gdyż inaczej brakowałoby mu precyzji, a zarazem bezwiedny, aby człowiek nie zdawał sobie sprawy z faktu dokonania fałszerstwa, bo to mogłoby wywołać w nim poczucie winy.”

W świecie przyszłości Orwella nie istnieje tym samym obiektywna prawda, dedukcja, logika a jedynie dalece zaawansowana psychomanipulacja i socjotechnika sprawowana przez aparat państwowy, pozostawiająca jednostki w stanie ciągłej autorepresji, strachu i neurotycznej autocenzury. W ten sposób aparat państwowy pozyskuje monopol na kreowanie prawdy zmuszając ogół społeczeństwa do ciągłych prób dostosowywania się do nieustannie zmieniających się realiów. Cokolwiek nowego będzie promowane przez kontrolowane mass-media to bezkrytycznie musi być przyjęte przez społeczeństwo, nawet jeśli podważa to jakąkolwiek logikę.

Co ciekawe G. Orwell twierdził, iż mechanizm ten będzie wymagał systemu ciągłej fizycznej represji. “Jeśli chcesz wiedzieć jaka będzie przyszłość, wyobraź sobie but depczący ludzką twarz, wiecznie!” pisał w swojej książce. Aldous Huxley w korespondencji z Orwellem sprzeczał się, iż rządząca oligarchia nie będzie musiała stosować przemocy ponieważ zastosuje “narko-hipnotyzm”, psychotechniki, i manipulację uzyskując dokładnie ten sam efekt. “W następnym pokoleniu wierzę, że władcy świata odkryją, że warunkowanie niemowląt i Narko-hipnoza, są bardziej efektywne jako instrumenty władzy, niż pały i więzienia, i że żądza władzy może być tak samo w pełni zaspokojona sugerując ludziom by kochali własne zniewolenie niż chłoszcząc i kopiąc ich by byli posłuszni. Innymi słowy czuję, że koszmar 1984 będzie zmieniał się w kierunku koszmaru świata podobnego do tego jaki sobie wyobrażałem w Nowym Wspaniałym Świecie. Zmiana ta pojawi się w wyniku potrzeby zwiększania wydajności.”


Koniec obiektywnych prawd i terror.
Obecnie dla świadomego powyżej opisanych nurtów (przymusu i psychomanipulacji) obserwatora nurt powolnego wdrażania masowej kontroli jest wszechobecny. Konwergencja fizycznej presji, socjotechnik i psychomanipulacji doprowadziła do stworzenia kompletnej iluzji informacyjnej wykorzystywanej do ciągłego fizycznego podboju ludzkości. Proces ten wykroczył dalece poza obszar czystej propagandy i jest nieuświadomiony przez większość społeczeństwa. System ten jest niemalże perfekcyjny i jak stwierdziło amerykańskie wojsko w 1997 roku w artykule ”Constant Conflict” wkroczyliśmy w wiek ciągłego konfliktu informacyjnego, którego ofiarą jest cała ludzkość. Będzie ona ofiarą podboju informacyjnego by anglo-amerykański system mógł bez oporu społecznego fizycznie przejąć cały świat i zjednoczyć go w jeden system.

“Wkroczyliśmy w wiek niekończącego się konfliktu. Informacja jest jednocześnie podstawowym dobrem i najbardziej destabilizującym czynnikiem naszych czasów. Do tej pory historia była wypełniona walką w dążeniu do uzyskania informacji, dziś wyzwaniem jest zarządzanie informacjami. Ci z nas którzy będą sortować, przetwarzać, syntetyzować i zastosowywać odpowiednią wiedzę będą mogli się wznieść - zawodowo, finansowo, politycznie, militarnie, jak i społecznie. My, zwycięzcy jesteśmy w mniejszości. Dla mas świata, które zostały zniszczone przez informacje, którymi nie mogą skutecznie zarządzać lub interpretować, życie jest "brudne, brutalne... i bez perspektyw." Ogólne tempo zmian jest ogromne, a informacja jest zarówno motorem jak i znakiem zmian.”
Dalej czytamy “Nie będzie więcej pokoju. W każdej chwili naszego życia, będzie istnieć wiele konfliktów w różnych formach na całym świecie. Gwałtowne konflikty zdominują nagłówki gazet, ale kulturalne i gospodarcze zmagania będą stabilniejsze i ostatecznie bardziej zdecydowane. De facto rolą sił zbrojnych USA będzie utrzymanie świata bezpiecznym dla naszej gospodarki i otwartym na nasz kulturowy atak. Aby zrealizować te cele, będziemy zmuszeni zabijać.”


To co opisuje ten artykuł to świat wypełniony iluzją informacyjną, psychomanipulacją eksportowaną z USA, której celem jest destabilizacja i podbój całego świata. “Nie mamy konkurenta w dziedzinie kultury i wojny. Nasze kulturowe imperium uzależniło - mężczyzn i kobiety na całym świecie - chcą więcej i są w stanie zapłacić za przywilej ich rozczarowania.” pisze autor.

Efektem działania takiego globalnego ataku jest z jednej strony standaryzacja zmanipulowanych informacji, ciągłe dostosowywanie się społeczeństw do nowych realiów prowadzące do “dwójmyślenia” oraz ekspandująca grupa oporu - różnego rodzaju ofiar tej wojny. Grupa oporu mając jeszcze zdolność logicznego myślenia, kojarzenia faktów i instynkt przetrwania widząc efekty tego procesu we własnym środowisku, które mogą mieć formy zmian kulturowych, ekonomicznych, czy nawet fizycznej wojny ma tylko dwie opcje: opór lub eskapizm serwowany przez media, przemysł rozrywki czy przemysł medyczny (serwujący psychotropowe leki). Większość ofiar wybiera eskapizm w postaci rozrywki, narkotyków, używek, seksu, hobby; oni widzą co się dzieje dookoła ale wolą się nie angażować czy narażać. Obszar eskapizmu przygotowany przez system obejmujący obecnie nawet wirtualne światy jest niesamowitą formą kontroli. Grupa ta tym samym świadomie zawiesza swoje zdolności oceny i logicznego myślenia w przeciwieństwie do ogółu, który nie zdaje sobie sprawy z tego, iż jest manipulowany. Jest to obszar zaznaczony przez Huxleya jako Narko-hipnoza (używki, rozrywka i media jako forma eskapizmu) będąca formą kontroli.

Zdecydowana mniejszość z tej grupy wybiera opór, który może przyjmować najróżniejsze formy- od indywidualnych działań, politycznego zaangażowania aż po akty terroru. “Współczesny rozwój dostępnych informacji jest niezmierzalny, nieograniczony i destruktywny dla ludzi i kultur, które nie są w stanie ich opanować. Radykalni fundamentaliści - zamachowiec w Jerozolimie lub Oklahoma City, lub moralni terroryści na prawo lub dyktatorzy multikulturalizmu po lewej stronie - to bracia i siostry, narażeni na zmiany, przerażeni przyszłością, i wyalienowani przez informacje z którymi nie mogą się pogodzić.” słusznie stwierdza autor artykułu, dodając “Poza tradycyjnymi formami przestępczości, terroryzm będzie najbardziej rozpowszechnioną formą przemocy, ale ponadnarodowa przestępczość, wojny domowe, secesje, konflikty graniczne i konwencjonalne wojny będą nadal plagą na świecie, jednak z "mniejszymi" konfliktami dominującymi statystycznie.”

Wraz z rozszerzaniem się tego Orwellowsko-Huxleyowskiego procesu akty oporu będą coraz bardziej widoczne. Społeczeństwo, które na masową skalę wyzbyło się logiki i wyznaje tzw “dwójmyślenie” będzie przez “władców świata” konfrontowane z mniejszością posiadającą jeszcze zdolność dedukcji, prowadząc do sytuacji w której każda forma oporu, dedukcji, myślenia zrównana zostanie z działalnością terrorystyczną. Zdecydowana opinia, zdecydowana postawa, czy wyznawanie fundamentalnych prawd zrównane zostaną z radykalizmem. Jest to już bardzo widoczne w mediach, które promują pluralizm pod warunkiem, że nie wyraża się żadnych skrajnych poglądów. Skrajny pogląd jak się stwierdza obecnie jest odpowiedzialny wręcz za akty terroru. W ten sposób jedyny racjonalny opór wobec Orwellowsko-Huxleyowskiego systemu kontroli będzie niwelowany pozwalając na dalszy podbój i utrzymanie kontroli nad podbitymi terytoriami.


Akty realnego terroru, widoczne obecnie w Europie będą również coraz częstsze. Jak stwierdzono w artykule “Ponieważ coraz więcej ludzi będzie przeładowanych informacjami lub będą wywłaszczeni przez działanie technologii opartej na informacji, będą coraz częściej sięgać po przemoc. Ofiary informacji często nie będą dostrzegać innych opcji. Wraz z tym jak formy pracy będą oparte na wykorzystaniu wiedzy/informacji, ci którzy nie będą potrafili znaleźć dla siebie miejsca, będą przeciwstawiać się odrzucając rozsądek/rozum. Zobaczymy, kraje i kontynenty podzielone pomiędzy bogatych i biednych oraz odwrócenie trendów gospodarczych XX wieku. Kraje rozwijające się nie będą mogły polegać na fizycznych branżach produkcyjnych, ponieważ zawsze znajdzie się inny kraj chętny do wykonania tej samej pracy taniej. Biedni będą nienawidzieć, i dążyć do ataku na bogatych/posiadających dobra.” Obecnie trwający fizyczny podbój Bliskiego Wschodu i części Afryki Północnej przez Zachód wytworzył potężną grupę słusznie sfrustrowanych ludzi, którzy nie widzą innej drogi jak tylko fizyczne działania terrorystyczne. Właściwie nie widać by proces ten mógł być zatrzymany dopóki Zachód będzie prowadził działania wojenne destabilizujące życie w tamtych rejonach świata jednocześnie przyjmując stamtąd uciekinierów. Ci ludzie są zabijani i żadna zachodnia propaganda demokracji i wolności serwowana obywatelom zachodu nie zmieni ich punktu widzenia. Podobnie nie jest możliwe zastosowanie zachodnich technik Orwellowskiego dwójmyślenia wobec tych ludzi (by żyli w liberalnym dekadenckim zachodzie i jednocześnie byli dobrymi muzułmanami) ponieważ nadal mają oni realistyczne spojrzenie na rzeczywistość. Jedyne co mogą robić to identyczne kontrdziałania- nawracanie i akty terroru by bronić swoją kulturę.

Proces ekspansji znany Orwellowi i opisany w książce 1984 będzie się oczywiście rozszerzał wraz z realizacją planów anglo-amerykańskiego establishmentu podboju całego Bliskiego Wschodu i Azji. Ostatecznie będzie prowadził do zrównania fizycznego terroryzmu z wszelką formą oporu, dedukcji i myślenia zwracając instrumenty państwa i zmanipulowaną dwójmyśleniem większość przeciwko tym grupom oporu. Wojna z terrorem stanie się wojną z mniejszością pozostającą jeszcze przy zdrowych zmysłach.OGLĄDAJ DALEJ>>>

Psychoterroryzm.
Jak stwierdzono w wyżej cytowanym artykule z 1997 roku jasno potwierdzającym, iż trwa globalna psychologiczna wojna “Żyjemy w czasach wielu prawd. Osoba która ostrzegała przed "zderzeniem cywilizacji" miała bezsprzecznie rację, jednocześnie zobaczymy wyższe niż kiedykolwiek wcześniej poziomy konstruktywnego handlu między cywilizacjami. Czeka nas świetlana przyszłość - która jest jednocześnie bardzo mroczna.” Świat przyszłości będzie formą ciągłego konfliktu pacyfikującego wszelkie formy oporu, czy to fizycznego czy psychologicznego by realizować ekonomiczny i fizyczny podbój. Pasywność i ignorancja będą stałym elementem podbitych społeczeństw przekonanych do tego by “kochały własne zniewolenie” jak pisał Huxley.

Ekspandujące techniki opisane przez Huxleya i Orwella połączą się w nową formę psychoterroryzmu, gdzie ekspandujący globalny system z pogwałceniem prawa będzie wykorzystywał wszelkie techniki dezinformacji i manipulacji przeciwko społeczeństwom krajów narodowych mając na celu zmuszenie ich do zachowań dostosowawczych i ustępstw w drodze do realizacji niejawnych publicznie celów.

Psychoterroryzm będzie używany do zwiększania podziałów i rozniecania konfliktów między grupami, co prowadzić będzie do sytuacji, w której przywódcy muszą zarządzać konfliktami/kryzysami zwiększając swoją władzę i poparcie ogółu społeczeństwa. Wiecznie ekspandujący aparat państwowy może usprawiedliwić swoje istnienie tylko przy wiecznie ekspandującym kryzysie i konflikcie który sam tworzy. Wdrażając psychoterroryzm ekspandujący globalny system posunie się do stosowania warunkowania, “Narko-hipnozy” w postaci chemii, leków, technotroniki, mediów i w ostateczności stosując przemoc. Podczas rewolucji francuskiej stosowano terror by kontrolować podbite społeczeństwo, we współczesnym świecie głównym narzędziem kontroli będzie psychoterror. Społeczeństwa będą kompletnie podbite i kontrolowane, po większości nie zdając sobie z tego sprawy.Podsumowanie.
Pod wieloma względami psychoterroryzm już jest szeroko zastosowany. Mówi się o wolnym świecie zachodu a jednocześnie społeczeństwa zachodu są najbardziej inwigilowane. Mówi się o pluralizmie, a jednocześnie zakazuje się poruszać tematów politycznie niepoprawnych. Mówi się o wolnym rynku a cały zachodni świat jest zdominowany przez niepłacące podatków, monopolistyczne korporacje, które przejęły globalny handel. Mówi się o pokoju i demokracji prowadząc od 15 lat cały czas wojny na Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej gdzie zginęły miliony ludzi oraz wspierając budowę Chińskiego komunistycznego molocha. Mówi się o dobrym życiu a choroby cywilizacyjne eksplodują, gdzie ocenia się, iż co druga osoba będzie chora na raka w kolejnych 2 dekadach. Każe się pomagać uchodźcom i obdarzyć ich miłością jednocześnie bezwzględnie bombardując i wdrażając wojny domowe w ich krajach. Zabijamy ich a potem ratujemy dziwiąc się atakom terrorystycznym...

“Wojna to pokój
Wolność to niewola
Ignorancja to siła.”


Obecne społeczeństwa mają na szeroką skalę uniemożliwioną obiektywną ocenę zdarzeń, działań rządów, nie mówiąc już o działaniach instytucji międzynarodowych. Techniki kiedyś zaobserwowane i rozwinięte w systemach komunistycznych obecnie zostały zaadoptowane na Zachodzie przy jednoczesnym utrzymaniu ciągłości dialektycznej - Zachód dobry, Wschód zły. Standaryzacja informacji w całym zachodnim świecie uniemożliwia zwykłemu obywatelowi wydostanie się z matni psychomanipulacji co doprowadzi w dłuższej perspektywie do lokalnych wojen i następnie globalnej “wojny” pomiędzy blokami opisanej przez Orwella, ponieważ globalne instytucje będą mogły bez skrupułów traktować oderwane od rzeczywistości społeczeństwa jako mięso armatnie wdrażając swój “pokój na świecie”. 
Przejęcie kraju. Jak to działa?   Kontrola umysłu. Jak to działa? 
Aldous Huxley: Ostateczna rewolucja.  |  Propaganda. Jak to działa? #1  Tech.  |  Miękkie oddziaływanie. Jak to działa? #1  |   Umysł nie posiada zapory. Wstęp do wojny technotronicznej.   |  Era technotroniczna.  |  Broń technotroniczna. #1  |  Kreskówki zaburzają kluczowe funkcje mózgu.  |  Technotronika: ZSRR i "badania nad kontrolą umysłu”.  |  Film: Szok i trwoga. Masowe procesy manipulacji.  |  Propaganda. Jak to działa?  |  Umysł nie posiada zapory. Wstęp do wojny technotronicznej.  |  Zimbardo: Uzależnienie od pornografii i gier wideo prowadzi do "kryzysu męskości".  Cyfrowa demencja.   |  Pod wpływem brutalnych gier wideo zmieniają się obszary funkcji kognitywnych mózgu.  |  Pornografia i wojna kulturowa.   |  Szkoła Frankfurcka i przyszłość kultury.  |  Sądy moralne mogą być zmieniane za pomocą pola magnetycznego.   |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 
misio   dodano: 2016-07-29 09:17:33
Prawdą jest że na ulicy nie ma radiowozu oraz pały i ludzie się nie boją i myślą przez to że jest wolność. Ale ile jest strachu wśród społeczeństwa to jest niebywałe. Większość ludzi boi się wyrażać swoje opinie polityczne, poglądy i oceny. Powód- zwolnienie z pracy (a przecież jest kredyt), wykluczenie z kręgu, obawy o to by nie byli źle postrzegani itd. itd itd... Nawet profesorowie się boją mówić bo stracą katedrę... to o czym my tu mówimy? Pała zmieniła się na informację i presję finansową - psycho-finanso-terror
rzax666   dodano: 2020-03-23 00:50:14
tylko poco jak ten system swietnie dziala? i jest gorszy?

pozatym huxeil bredzi ...

Więcej
Kultura

Papież Franciszek twierdzi, że szczepienie się przeciw Covid-19 jest „moralnym obowiązkiem”.

Papież Franciszek twierdzi, że szczepienie się przeciw Covid-19 jest „moralnym obowiązkiem”.

Stolica Apostolska po raz kolejny promuje eksperymentalne szczepienia Big Pharmy wśród swoich wyznawców kościoła katolickiego,...

Święta Bożego Narodzenia i przemysłowy szczepionkowy kanibalizm.

Choć wiele osób rozważa branie szczepionek na Covid-19 w kategoriach medycznych - jako “lek” lub...

ONZ odsłonił w swojej nowojorskiej siedzibie posąg przypominający bestię z Księgi Objawienia.

Nowy Jork organizuje miejsca podawania obywatelom heroiny.

Teraz w Niemczech eutanazja tylko dla zaszczepionych.Programy Infowars:


Czytaj więcej nt temat>Materiały Konrada Stachnio:

Telegram, Wordpress
Anthony Fauci i rząd USA sponsorowali tworzenie Covid-19:
Ostatnie Audycje:

Globalne trendy

Wojskowe NBIC do 2040 roku.

Wojskowe NBIC do 2040 roku.

Jedenaście lat temu pisaliśmy o wprowadzeniu około 2025 r. do masowej produkcji urządzeń i usług typu NBIC. Technologie NBIC obejmują...

Człowiek w kontekście strategicznych trendów militarnych NASA.

W Zachodniej cywilizacji kierowanej przez anglo-amerykański establishment rozwój strategicznych technologii planowany jest na 30 lat...

Słoneczny zegar i konflikty do 2030.

Przemysł psycho-medyczny. Nowa długa fala w globalnej ekonomii.

Systemy holograficzne do 2025.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone