Koniec GDP i nowy system ekonomiczny.
getmindsmart.com
USA
2012-11-22
Ekonomia
W 1992 roku 170 państw podpisało artykuł 40 Agendy 21, zobowiązując się do "wyjścia poza system PKB". Obecnie po ponad 20 latach transformacja w nowy system GNH (‪Gross national happiness‬- wskaźnik poziomu szczęśliwości narodu) jest wspierana przez:
- Światowe Forum Ekonomiczne
- G20
- Organizację Narodów Zjednoczonych
- Unię Europejską
- Davos
- Klub Rzymski
- Ruch Okupacyjny (Occupy movement)
- Światowe Forum Społeczne (World Social Forum)
- Zeitgeist (ruch Zeitgeist)Nowy system ekonomiczny.
Od biomasy do naturalnego systemu rachunkowości i nowej ekonomii - mówimy tu o holistycznym systemie nieskończenie odnawialnego kapitalizmu. W proponowanym rozwiązaniu produkty są wykonane z odnawialnych źródeł energii, a ludzie, jak i przyroda, są odnawialni. Dając w ten sposób każdemu z komponentów wartość finansową i stosując skomplikowane modelowanie umożliwiamy ścisłą kontrolę księgowości i ryzyka, co w konsekwencji uczyni z ludzi towary.

Więcej na temat nowego systemu ekonomicznego:


Inteligentna sieć: Wdrożenie technokracji? #1  |  Waluta CO2: Nowy początek dla Technokracji? #1   |  Inteligentna sieć energetyczna, ostateczny cel technokratów. #1   |  Wielka Globalna Transformacja.   | ONZ: Wielka technologiczna transformacja.  | 

Podobnie jak globalne elity Ruch Okupacyjny, Światowe Forum Społeczne oraz ruch Zeitgeist wzywają do ustanowienia innego rodzaju kapitalizmu, do społecznej odpowiedzialności biznesu oraz gospodarki opartej o zasoby - wprowadzając wycenę środowiska, ludzi i pojęć z nimi związanych.

Pytaniem pozostaje dlaczego Działacze Ruchu okupacyjnego zostali zaproszeni do udziału w Forum OECD wraz z kilkoma innymi "działaczami"? Dlaczego działacze Ruchu Okupacyjnego wzywają nas wszystkich byśmy w Davos pracowali wszyscy razem (tegoroczne spotkanie nazwane zostało "Wielka transformacja")?

Ci którzy najbardziej żywiołowo wzywają do przyjęcia pomiarów kapitału naturalnego wzywają także do ustanowienia nowego systemu gospodarczego. Najbardziej znanym zwolennikiem tego pomysłu jest George Soros (sponsor Ruchu Okupacyjnego) wraz z jego Instytutem Nowego Ekonomicznego Myślenia (INET), który obecnie współpracuje z Oxford Martin College w Wielkiej Brytanii.

INET jest również zaangażowany w projekt futurICT, który obejmuje pracę nad Planetarnym Układem Nerwowym (zbierającym informacje z inteligentnego kurzu (smart dust), Guardian Angels (pl Aniołów Stróżów- osobistych nano systemów asystujących), telefonów komórkowych, komputerów, etc etc), Symulatorem Żyjącej Ziemi  (przewidującym zachowania, a więc także finanse/ekonomię, jak również systemy społeczne tj. złożone modelowania) Globalną Platformą Współuczestnicząca (jest to platforma wspólnotowej demokracji, która będzie pomagała radom w podejmowaniu ważnych decyzji działając na podstawie informacji otrzymanych od sztucznej inteligencji, złożonych modeli i algorytmów). Wszystko to ponieważ pomiar kapitału naturalnego wymaga głębokiego nadzoru i przechowywania dokumentacji (patrz system technokratyczny). Wszczepiane systemy Aniołów Stróżów z pewnością będą w tym bardzo pomocne.Lovins Hunter, założyciel Natural Capitalism powiedział: "Musimy szybko przejść od słów do czynów, jeśli 99% ludzi ma znaleźć drogę ku przyszłości, która będzie zarówno sprawiedliwa jak i zrównoważona. Ważnym krokiem będzie stworzenie międzynarodowego forum zdolnego stworzyć porozumienie w sprawie podstawowych zasad i instytucji nowego, zrównoważonego modelu gospodarczego -. Porozumienia Bretton Woods dla XXI wieku". Nie jest ironią odniesienie się tutaj do Bretton Woods tutaj, ponieważ niedawne spotkanie Bretton Woods 2 było inicjatywą Georgea Sorosa, i wzywało do nowego paradygmatu gospodarczego (a sama konferencja została nazwana "Paradigm Lost"! (Paradygmat Utracony).


Link do oryginalnego artykułu: LINK


(przypis prisonplanet.pl
Niezwykle ciekawym w całym ruchu ku zmianie globalnego systemu jest uczestnictwo ruchów tzw oddolnych. Ruch Okupacyjny (pod kontrolą G. Sorosa) i Ruch Zeitgeist (pod kontrolą teozofii) wydają się być głównymi "reprezentantami ludu" lobbującymi za dokładnie tym samym czego chcą elity tego świata. Jest to dokładnie realizacja opracowania badawczego ONZ "Wielka Globalna Transformacja", które sugerowało powstanie globalnego ruchu społecznego, który będzie się domagał globalnych zmian w ten sposób usprawiedliwiając działania globalnych elit.
Na str 84 dokumentu mogliśmy przeczytać "Podstawowe pojęcia zostały zakwestionowane: to że niekończący się wzrost gospodarczy może być zharmonizowany z ekologią, że konsumpcjonizm może współistnieć z etyką zrównoważonego rozwoju, i że dążenie do bogactwa to droga do lepszego życia. Koalicja wyrosła na masowy ruch planetarny dla wprowadzenia podstawowych zmian. Czasami nazywana Koalicją na rzecz Wielkiej Transformacji, była bardziej znana pod nazwą używaną dziś, "Bukiet", co oczywiście odnosi się do ikony i hasła ("niech tysiące kwiatów zakwitną"). Koalicja połączyła środowiska obywatelskie w całej ich różnorodności- wspólnot duchowych, Yin-Yang, sieci organizacji specjalnego zainteresowania. Wszystkie części społeczności światowej były reprezentowane, wspólnoty, narody, regiony, baseny rzek- w rodzaju spontanicznego globalnego zgromadzenia budowanego oddolnie. Podstawą ich jedności był wspólny zbiór wartości, prawa wszystkich ludzi do godnego życia, odpowiedzialności za dobro szerszej wspólnoty życia i zobowiązań wobec przyszłych pokoleń. Projekt dla bardziej sprawiedliwej, bardziej ekologicznej i spełniającej realizacji życia nie mógł już być zakwestionowany."
str 85. "Młodzież na świecie odgrywała kluczową rolę w całej długiej transformacji. Młodzi ludzie byli zawsze tymi którzy jako pierwsi podejmowali nowe drogi i nowe marzenia. I podobnie było z technologiami komunikacyjnymi i zbadaniem możliwości na rzecz nowej globalnej kultury. [...] Podczas gdy nieoparte na faktach zdarzenia są zawsze spekulacją, to z pewnością można stwierdzić, że w przypadku braku ruchu Yin-Yang historia potoczyłaby się inaczej. Ruch odegrał krytyczną rolę w dwóch kluczowych momentach transformacji. Po pierwsze, stał się podstawą nowego politycznego przywództwa, które było w stanie stworzyć globalne reformy w odpowiedzi na kryzys. Później, przez całe lata 2020, niósł ducha roku 2015, wyrażając nowe wartości i aktywności społeczeństwa obywatelskiego, z kulminacją podczas przełomowych zmian roku 2025, i konsolidacją Wielkiej transformacji.


|   Alan Watt. Nowy wspaniały świat i wielka globalna transformacja.  Nowa ekonomia i globalna kampania propagandowa przed Rio+20.   |  UE i drakońskie scenariusze kontroli populacji do 2050 roku.   |  Ban Ki Moon deklaruje, że "model konsumpcji jest martwy", opisując świat przymusowej pracy na rzecz środowiska.  |  Nowy Porządek Świata. Spojrzenie w niedaleką przyszłość. #1   |  ONZ chce utworzyć zieloną amię do walki ze zmianami klimatu.   |  ONZ przewiduje transhumanistyczną przyszłości, w której człowiek będzie zbędny.  |  Dlaczego przyszłości nas nie potrzebuje.   |  Inteligentna sieć: Wdrożenie technokracji? #1  |  Waluta CO2: Nowy początek dla Technokracji? #1   |  Inteligentna sieć energetyczna, ostateczny cel technokratów. #1   |  Wielka Globalna Transformacja.   | ONZ: Wielka technologiczna transformacja. Degrowth - cofanie rozwoju. Nowa polityka ekologicznych fanatyków.   |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 

Więcej
Ekonomia

Czy zakłócenia łańcucha dostaw w USA są celowe?

Czy zakłócenia łańcucha dostaw w USA są celowe?

Zastępca sekretarza skarbu Wally Adeyemo mógł przypadkowo ujawnić przyczynę problemów z amerykańskim łańcuchem dostaw....

To już jest czyste szaleństwo.

Cóż, dziś bez przerwy dzwonił mój telefon. W Waszyngtonie wciąż są ludzie którzy dzwonią, żeby ich sprowadzić na...

Rząd zamknął Nowojorską Giełdę Papierów Wartościowych w 1914 roku z powodu I wojny światowej. Czy zrobi to ponownie?

Wyjaśnienie dotyczące złota.

Prawdziwy cyfrowy spisek.Programy Infowars:


Petycje przeciwko szczepieniom i działaniom rządu:

Czipowanie ludzi i jego cele:

Co jest jeszcze w tych szczepionkach?:


Materiały Konrada Stachnio:

Telegram, Wordpress
 Tlenek Grafenu w szczepieniach na Covid-19:


Anthony Fauci i rząd USA sponsorowali tworzenie Covid-19:
Ostatnie Audycje:

Radio i TV

Audycja PrisonPlanet.pl. Robotyka.

Audycja PrisonPlanet.pl. Robotyka.

W niniejszej audycji omawiamy problematykę robotyki w kontekście oficjalnych wojskowych opracowań i badań. Dokumentujemy plany...

Audycja PrisonPlanet.pl. Cyber pandemia.

W niniejszej audycji omawiamy zapowiedziane przez grupy globalistyczne cyber ataki na infrastrukturę, które w słowach Klausa...

Audycja PrisonPlanet.pl. Zmiany religijne. New Age.

Audycja PrisonPlanet.pl. Mutacja.

Nowa audycja: Wiadomości PrisonPlanet.pl.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone