Dlaczego przyszłości nas nie potrzebuje.
Bill Joy, Wired.com
USA
2011-06-05
Nauka i technologia
Autorem tego artykułu jest Bill Joy, współzałożyciel i główny naukowiec Sun Microsystems, były doradca prezydenckiej komisji ds przyszłości badawczej IT. Jest współautorem języka programowania Java i Unix. Obecnie pracuje nad systemem Jini - wszechobecnej technologii przetwarzania danych. Pełne bio tutaj: LINK

Dlaczego przyszłości nas nie potrzebuje. Bill Joy 2000
[W niedalekiej przyszłości] To co sugerujemy to fakt, że gatunek ludzki może łatwo podryfować w kierunku takiej zależności od maszyn, która nie dała by żadnego wyboru, jak tylko zaakceptowanie dokonywania wszystkich decyzji przez maszyny. W społeczeństwie, w którym problemy stają się coraz bardziej złożone a maszyny stają się coraz bardziej inteligentne, ludzie pozwolą maszynom na podejmowanie decyzji za nich, po prostu dlatego, że dokonane przez maszyny decyzje przyniosą lepsze wyniki niż te wykonane przez człowieka. Ostatecznie możemy osiągnąć taki etap, w którym decyzje niezbędne do utrzymania działania systemu będą tak skomplikowane, że ludzie nie będą w stanie dokonywać ich inteligentnie. Na tym etapie maszyny będą efektywnie kontrolować system. Ludzie nie będą mogli po prostu wyłączyć maszyn od których są zależni, ponieważ wyłączenie ich równałoby się samobójstwu.

Z drugiej strony możliwe jest, że ludzka kontrola nad maszynami może być utrzymana. W tym przypadku przeciętny człowiek może mieć kontrolę nad niektórymi z prywatnych maszyn, takich jak samochód lub komputer osobisty, ale kontrola nad dużymi systemami będzie w rękach niewielkiej elity - tak jak to ma dzisiaj miejsce, ale z dwoma różnicami. Ze względu na udoskonalenie technik elity będą miały większą kontrolę nad masami, a ponieważ ludzka praca nie będzie już potrzebna masy będą zbędne, będą niepotrzebnym obciążeniem dla systemu. Jeśli elity będą bezwzględne mogą po prostu podjąć decyzję o eksterminacji ludzi. Jeśli będą humanitarne mogą używać propagandy lub innych technik psychologicznych lub biologicznych w celu zmniejszenia liczby urodzeń, aż do momentu gdy ludzkość stanie się wymarłym gatunkiem, pozostawiając świat elitom. Albo, jeśli elity będą liberałami o miękkich sercach, mogą zdecydować, że odegrają rolę dobrych pasterzy dla reszty ludzkości.

Kierunek ten realizował by się w zaspokajaniu fizycznych potrzeb wszystkich ludzi, wszystkie dzieci wzrastały by w warunkach psychologicznie higienicznych, każdy posiadałby zdrowe hobby, aby czymś go zająć a każdy kto mógłby być niezadowolony przechodziłby "leczenie" jego "problemów."
Oczywiście w takim świecie życie stało by się tak bezcelowe, że ludzie musieli by przejść proces zmiany biologicznej lub psychicznej albo proces usunięcia ich potrzeb władzy lub ich "uszlachetnienia" zamieniając je w nieszkodliwe hobby. Tacy zaprojektowani ludzie mogli by być szczęśliwi w takim społeczeństwie, ale z pewnością  nie byli by wolni. Zostali by sprowadzeni do statusu udomowionych zwierząt.

...W tym samym czasie znalazłem książkę Hansa Moraveca “Robot: Mere Machine Transcendent Mind”. Moravec jest jednym z liderów badań nad robotyką, i był twórcą największego na świecie programu badań nad robotyką, w Carnegie Mellon University. “Robot” dał mi więcej materiału, by wypróbować go na moich znajomych - materiał zawarty w książce zaskakująco popiera argument Kaczyńskiego (jest to odniesienie do Manifestu Kaczyńskiego (Unabomber), który przeprowadzał zamachy bombowe na instytuty naukowe aby zatrzymać projekty badawcze m.in również projekty nad którymi pracował autor tego tekstu Bill Joy).

H. Moravec- W krótkim okresie (wczesne lata 2000)
“Gatunki biologiczne, prawie nigdy nie są w stanie przeżyć spotkania z doskonalszym gatunkiem. Dziesięć milionów lat temu, Ameryka Północna i Południowa były od siebie oddzielone zatopionym przesmykiem Panamskim. Ameryka Południowa, podobnie jak obecnie Australia, była zamieszkiwana przez ssaki torbacze, szczury, jelenie, i tygrysy. Kiedy przesmyk łączący Amerykę Północną i Południową wypełnił się, zajęło zaledwie kilka tysięcy lat aby gatunki z północy, z nieco bardziej skutecznym metabolizmem i systemem reprodukcyjnym i nerwowym, przemieściły się eliminując wszystkie torbacze w południowej Ameryce.

Całkowicie wolny rynek, udoskonalonych robotów z pewnością wpłynie na ludzi podobnie jak północno amerykańskie gatunki wpłynęły na życie torbaczy w Ameryce Południowej (i podobnie jak ludzie mają wpływ na niezliczoną ilość gatunków). Przemysł robotyki będzie energiczne konkurować między sobą o zasoby materii, energii i przestrzeni, przy okazji podnosząc ich cenę poza możliwości materialne zwykłych ludzi. Nie mogąc pozwolić sobie na realizację podstawowych potrzeb życiowych, biologiczni ludzie zostaną wypchnięci z istnienia. Istnieje zapewne pole manewru, ponieważ nie żyjemy w całkowicie wolnym rynku. Rządy wymuszają nierynkowe zachowania, szczególnie poprzez zbieranie podatków. W rozsądny sposób, rządowy przymus może wspierać ludzką populację w realizacji wysokiego poziomu życia konsumując owoce pracy robotów, być może przez dłuższy czas.”

...Morawec dalej spekuluje, że naszym głównym zadaniem w XXI wieku będzie "zapewnienie kontynuacji współpracy pomiędzy gałęziami przemysłu robotyki", tworząc środki prawne aby maszyny były “miłe” oraz opisuje, jak niebezpiecznym może stać się człowiek "przekształcony w nieograniczonego superinteligentnego robota". Ostatecznie zdaniem Moraveca roboty przejmą naszą pozycję i ludzie wyraźnie staną w obliczu wyginięcia.

...Zdecydowałem, że czas jest na rozmowę z moim przyjacielem Dannym Hillisem. Danny zasłynął jako współtwórca Thinking Machines Corporation, które zbudowało bardzo silny superkomputer równoległy. Pomimo mojego obecnego stanowiska głównego naukowca w firmie Sun Microsystems, jestem bardziej architektem komputerów niż naukowcem, i szanuję wiedzę, informacje z zakresu nauk fizycznych Danny'ego bardziej niż jakiejkolwiek innej osoby.
...Więc poleciałem do Los Angeles z wyraźnym celem kolacji z Dannym i jego żoną, Pati. Przeszedłem przez moje rutynowe pytania cytując pomysły i fragmenty książek, które mnie tak zaniepokoiły. Odpowiedź Dannyego - ukierunkowana w szczególności na scenariusz Kurzweila ludzi łączących się z robotami - przyszła szybko, co bardzo mnie zaskoczyło. Powiedział po prostu, że zmiany przyjdą stopniowo i że będziemy się do nich przyzwyczaić.

Manipulacja obiektami w nano skali - IBM:


... Część odpowiedzi z pewnością leży w naszym stosunku do nowości - w naszym ukierunkowaniu na natychmiastową znajomość i bezwarunkową akceptację. Przyzwyczajeni do życia w niemalże rutynie odkryć naukowych powinniśmy zmierzyć się z faktem, że najbardziej atrakcyjne technologie XXI-go wieku - robotyka, inżynieria genetyczna i nanotechnologia - stwarzają inne zagrożenia niż technologie, które pojawiły się wcześniej. W szczególności roboty, inżynieria organizmów i  nanoboty posiadają olbrzymi czynnik niebezpieczeństwa: te technologie mogą się same replikować. Bomba jest wysadzana w powietrze tylko raz - ale nanobot może się replikować i szybko wymknąć się spod kontroli.

... Każda z tych technologii oferuje również niezliczone obietnice: Wizja bliskiej nieśmiertelności, którą Kurzweil widzi w swoich snach o robotach prowadzi nas do przodu. Inżynieria genetyczna, wkrótce może zapewnić leczenie, jeśli nie opracowanie leków dla większości chorób oraz nanotechnologia i nanomedycyna może rozwiązać jeszcze więcej bolączek. Razem mogą znacznie rozszerzyć naszą średnią długości życia i poprawić jego jakość. Jednak każda z tych technologii w sekwencji małych rozsądnych kroków prowadzi do nagromadzenia wielkiej mocy i zarazem wielkiego niebezpieczeństwa.

... Technologie XXI-go wieku - genetyka, nanotechnologia i robotyka (GNR) - są tak potężne, że mogą one stworzyć zupełnie nowe klasy wypadków i nadużyć. Najbardziej niebezpiecznym jest fakt, że po raz pierwszy te wypadki i nadużycia będą w zasięgu jednostek czy małych grup. Te technologie nie wymagają dużych obiektów lub rzadkich surowców. Sama wiedza pozwoli na korzystanie z ich potencjału. W ten sposób istnieje możliwość powstania nie tylko nowych broni masowego rażenia, ale masowej destrukcji opartej na wiedzy, gdzie szkodliwość jest ogromnie wzmocniona przez siły samodzielnego rozprzestrzeniania się. Myślę, że nie jest przesadą stwierdzenie, że jesteśmy w punkcie zwrotnym w dalszym doskonaleniu skrajnego zła, zła, którego możliwość rozprzestrzenia się stoi daleko poza tym co pokazały nam bronie masowego rażenia testowane przez państwa narodowe, tragicznie wzmacniając pozycję ekstremistów.

...Rewolucja przemysłowa nieporównywalnie polepszyła życie każdego człowieka w ciągu ostatnich kilkuset lat, a ja zawsze widziałem moją karierę jako budowę wartościowych rozwiązań dla rzeczywistych problemów, rozwiązując po jednym problemie na raz... Ale jednocześnie miałem świadomość moralnych dylematów związanych z technologicznymi skutkami w dziedzinach takich jak badania nad bronią. Nie spodziewałem się jednak, że będę musiał konfrontować się z tymi kwestiami we własnej dziedzinie, a przynajmniej nie w tak bliskiej przyszłości.

... Przez dziesiątki lat, prawo Moore'a poprawnie przewidziało wykładniczy postęp technologii w budowie półprzewodników. Do ubiegłego roku byłem przekonany, że progres przewidziany przez prawo Moore'a nadal będzie obecny ale tylko do około 2010 roku, kiedy pewne fizyczne ograniczenia będą osiągnięte. Nie było dla mnie oczywistym, że nowe technologie powstaną na czas aby utrzymać wydajność i rozwój. Ze względu na ostatnie szybkie i radykalne postępy w dziedzinie elektroniki molekularnej - gdzie pojedyncze atomy i cząsteczki mogą zastąpić litografię w budowaniu tranzystorów - i związana z nią technologia nano skali, powinniśmy być w stanie spełnić lub przewyższać tempo rozwoju opisane przez Prawo Moore'a przez kolejne 30 lat. W 2030 roku mamy szanse zbudować maszyny, w masowej ilości, miliony razy bardziej potężne, od obecnych komputerów osobistych - co jest wystarczające do realizacji marzenia Kurzweila i Moraveca.

... W projektowaniu oprogramowania i mikroprocesorów, nigdy nie miałem poczucia, że projektuję inteligentne maszyny. Oprogramowanie i sprzęt są tak kruche a możliwość autonomicznego "myślenia"  jednoznacznie nieobecna, że taka wizja zawsze wydawała mi się bardzo odległa w czasie. Ale teraz, z perspektywy zwiększenia mocy obliczeniowej w perspektywie kolejnych 30 lat, nowa myśl nasuwa się sama: że może będę pracował nad stworzeniem narzędzi, które umożliwią budowę technologii, które mogą zastąpić nasz gatunek. Jak się z tym czuję? Bardzo niewygodne.

... Jak szybko taki inteligentny robot może być zbudowany? Obecny postęp mocy obliczeniowej umożliwi to do roku 2030. Kiedy inteligentny robot powstanie, będzie jedynie kwestią czasu powstanie gatunku robotów - kiedy to inteligentny robot będzie mógł wytwarzać ewoluujące kopie samego siebie.

Drugim marzeniem robotyki jest to, że będziemy stopniowo zastępować samych siebie robotyką, osiągając niemalże nieśmiertelności poprzez transfer naszej świadomości do maszyn. Jest to proces, o którym mówił Danny Hillis do którego będziemy stopniowo się przyzwyczaić i który Ray Kurzweil elegancko opisał w “The Age of Spiritual Machines.”

Ray Kurzweil wyjaśnia osobliwość obecnego rozwoju:


... Przełom w budowaniu wydaje się dość prawdopodobny w ciągu najbliższych 20 lat. Elektronika molekularna - nowa dziedzina nanotechnologii, w której poszczególne cząsteczki są elementami układu - powinny szybko stać się dojrzałą technologią i niezwykle dochodową w ciągu dekady, co spowoduje dużą ilość inwestycji we wszystkich dziedzinach nanotechnologii. Niestety, podobnie jak w technologii jądrowej, znacznie łatwiej będzie stworzyć destrukcyjne zastosowania nanotechnologii niż konstruktywne. Nanotechnologia ma jasne wojskowe i terrorystyczne zastosowanie i nie trzeba mieć destrukcyjnej osobowości, aby udostępnić potężnie destrukcyjne urządzenia nanotechnologiczne - takie urządzenia mogą mieć selektywnie niszczycielskie skutki, ograniczając się na przykład, tylko do pewnego obszaru geograficznego lub grupy ludzi, którzy są genetycznie odmienni. Bezpośrednią konsekwencją tych faustowskich rokowań w uzyskaniu wielkiej potęgi nanotechnologii jest to, że możemy doprowadzić do ryzyka zniszczenia całej biosfery, od której zależy całe życie na ziemi.Jak Drexler wyjaśnił:
[nano] "Rośliny" z "liśćmi" nie mniej wydajnymi niż obecnie ogniwa słoneczne mogą konkurować z prawdziwymi roślinami, wypierając z biosfery niejadalne liście. Odporne wszystkożerne "bakterie" mogą konkurować z prawdziwymi bakteriami: mogą rozprzestrzeniać się jak pyłki, szybko się replikując i redukując biosferę w pył w ciągu kilku dni. Niebezpieczne replikujące się nanomaszyny mogą być zbyt trudne, zbyt małe i szybkie aby zatrzymać ich rozprzestrzenianie- przynajmniej jeśli nie będziemy na to przygotowani. Mamy i tak problemy z wirusami i kontrolą muszek owocowych.”

...W ciągu miesiąca od pierwszego, udanego testu, dwie bomby atomowe spadły na Hiroszimę i Nagasaki. Niektórzy naukowcy sugerowali, że bomba powinna być po prostu zademonstrowana a nie być zrzucona na japońskie miasta - mówiąc, że to znacznie zwiększy szanse na kontrolę zbrojeń po wojnie - ale bez skutku. Po tragedii w Pearl Harbor wciąż żywej w umysłach Amerykanów, byłoby bardzo trudne dla prezydenta Trumana, aby jedynie zademonstrować działanie takiej broni, nie korzystając z niej - pragnienie szybkiego zakończenia wojny i uratowanie życia ludzi którzy brali by udział w jakikolwiek inwazji na Japonię było bardzo silne. Jednak prawda jest prawdopodobnie bardzo prosta: Jak to później ujął fizyk Freeman Dyson: "Bomba została zrzucona po prostu dlatego, że nikt nie miał odwagi lub dalekowzroczności aby powiedzieć nie."

Nano-robot, który kontroluje stada żywych bakterii:


... W naszych czasach, o ile więcej niebezpieczeństw stoi przed nami nie licząc tylko broni nuklearnej, ale z wszystkimi tymi technologiami? Jak wysokie jest ryzyko wyginięcia naszego gatunku? Filozof John Leslie badał tę kwestię i stwierdził, że zagrożenie wyginięcia ludzkiego gatunku wynosi co najmniej 30 procent, podczas gdy Ray Kurzweil uważa, że mamy "więcej niż połowę szans na przetrwanie", z zastrzeżeniem, że jest on "zawsze optymistą." ...W obliczu takich ocen, niektórzy poważni ludzie sugerują, że po prostu powinniśmy przenieść się poza Ziemię, tak szybko jak to możliwe.


Pełny tekst/ oryginalny artykuł: LINK


(przypis prisonplanet.pl
Ten artykuł napisany ponad 10 lat temu nie jest żartem, ani futurologią. Dlatego właśnie elity chcą obecnie dokonać drastycznej redukcji populacji, jak to powiedział David Rockefeller przynajmniej o połowę.
przypis prisonplanet.pl)Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 
edukacyjnyskandal   dodano: 2011-10-17 13:29:29

Więcej
Nauka i technologia

Po osiągnięciu 81-procentowego wskaźnika szczepień Singapur doświadcza eksplozji chorób.

Po osiągnięciu 81-procentowego wskaźnika szczepień Singapur doświadcza eksplozji chorób.

Potężny wzrost liczby nowych „przypadków” koronawirusa z Wuhan (Covid-19) dotknął Singapur, który jest jednym...

Opublikowane badanie ujawnia jak Iwermektyna blokuje rozwój wirusa SARS-COV-2.

Media głównego nurtu i amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) chcą, abyś wierzył, że Iwermektyna jest niczym...

Białka kolczaste w mleku matki?

Nowa broń marynarki wojennej może dosłownie zatrzymać twoją mowę.

Geoinżynieria huraganu Aida.Programy Infowars:
Protesty AntyDavos w Karpaczu:
Materiały Konrada Stachnio:

Telegram, Wordpress
 


Dr ZBIGNIEW HAŁAT krytycznie o eksperymentach na dzieciach i obostrzeniach:

Tlenek Grafenu w szczepieniach na Covid-19:


Anthony Fauci i rząd USA sponsorowali tworzenie Covid-19:
Ostatnie Audycje:

Multimedia

Covid-19. Multimedia dotyczące plandemii.

Covid-19. Multimedia dotyczące plandemii.

Na tej stronie będziemy na bieżąco umieszczali nadsyłane do redakcji materiały wideo i linki do kluczowych informacji dotyczących...

Covid 1984. Protesty przeciwko ograniczaniu wolności w 2020 i 2021 roku.

W tym miejscu zamieszczamy filmy z protestów organizowanych przeciwko wprowadzaniu medycznego państwa policyjnego pod przykrywką...

Foliarze - film o zabójczej telefonii komórkowej i 5G.

Fotografie i reportaże: Bilderberg 2019.

Fotografie i reportaże: Bilderberg 2018.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone