Jak należy okradać narody - atom.
dr Jerzy Jaśkowski
Polska
2019-12-07
Nauka i technologia
"Licencjonowanie elektrowni jądrowych jest to dawanie zezwolenia na mordownie ludzi z premedytacją. Jeżeli ktoś dostał licencje, to wie co robi, a więc wie, że będzie mordował ludzi."  Prof.J.W.Gofman, dwukrotny laureat Nagrody Nobla, odkrywca m.in uranu 232 i wielu innych pierwiastków.


Stare pomysły nie rdzewieją, tylko umacniają się z wiekiem. Przypomnę. Pierwsze elektrownie atomowe budowano na potrzeby wojska, w celu uzyskania materiału do budowy bomby atomowej. Podobnie w Polsce, to właśnie hunta wojskowa gen. Jaruzelskiego, alias Słuckina, alias Wolskiego, alias Margules, już w pierwszym miesiącu stanu wojennego, 18 stycznia 1981 roku, podjęła decyzję okradania ludności, na potrzeby budowy elektrowni atomowej w Żarnowcu.  Jak to zwykle bywa w wojsku, najpierw zaczęli działać, a potem pomyśleli i dopiero  w ok. 5 lat później uchwalili Prawo Atomowe, wg którego powinna być budowana ta elektrownia.

W efekcie, państwo polskie straciło ok. 4.5 miliardów dolarów ówczesnych,  na zakup nikomu do niczego niepotrzebnego złomu [przypomnę dolar ówczesny, to było 100 złotych, a za 100 złotych można było przez tydzień żyć]. Ten przekręt był na tak dużą skalę, że do dnia dzisiejszego nie przedstawiono tzw. Białej Księgi wydatków na tę inwestycję. Część "towarzyszy" awansowała potem na stanowiska administracyjne w państwie, część zajęła się biznesem, mieli za co. Pisałem o tym kilkakrotnie. Całość znajduje się np. w "Raporcie po Czarnobylu", wydanym przez GTN. Stare pomysły nie rdzewieją, tylko umacniają się z wiekiem. Przypomnę. Pierwsze elektrownie atomowe budowano na potrzeby wojska, w celu uzyskania materiału do budowy bomby atomowej, pomimo ekspertyzy z 2005 roku, o braku zapotrzebowania na energię elektryczną, w postaci nowych bloków do 2030 roku. Już w dwa lata później zaczęto okradnie Polaków na ok. pół miliarda złotych, na utrzymywanie tego tworu w randze ministerstwa zajmującego się atomem. Proszę zauważyć, że faceci sobie dali wynagrodzenie miesięczne powyżej 100 000 złotych. Zamawiali ekspertyzy u jakiś spółek australijskich i wyprowadzali pieniądze z kasy. Żadnych ekspertyz nie ma, a na to szły miliony dolarów.

Mając monopol na dezinformację, po cichu, pod stołem, załatwiają sprawy, a polskojęzyczne media niemieckich właścicieli piszą tak jak trzeba i to co trzeba, aby ogłupić miejscową ludność. Proszę zauważyć, mamy ponad 23 000 profesorków, a żaden nie zabiera głosu w sprawie takiego jawnego okradania ludności. Każdy myśli tylko, ile na tym można zarobić.

Stąd moja teza robocza: Dzięki odpowiedniej tresurze młodych pokoleń, przestaliśmy być Narodem, a jesteśmy tylko doraźnymi grupami ludzi, których łączą wspólne interesy. O tym, że budowa elektrowni atomowych nie ma żadnego znaczenia gospodarczego dla danego kraju, wie każdy, jako tako kumaty człek.

Energia jądrowa jest nadal ok. 250 % droższa od energii wiatru czy słońca. Królewska Komisja południowej Walii w 2015/16 stwierdziła: "Energia jądrowa nie będzie komercyjnie opłacalna do dostarczania energii elektrycznej o obciążeniu podstawowym, do 2030 roku".

Wg międzynarodowej firmy inwestycyjnej LAZARD, koszt energii  z lądowych farm wiatrowych w USA, wynosi od 29 do 56 dolarów za MWh. Koszt energii elektrycznej z farm słonecznych, wynosi 36 - 46 dolarów za MWh. Koszt energii z elektrowni jądrowych, wynosi od 112, aż do 189 dolarów za MWh. CSIRO i Australijski Operator Energii wspólnie ustalili, że koszt energii wiatrowej lub węglowej będzie ok. 5 razy mniejszy, aniżeli niekomercyjnych, małych reaktorów modułowych, tak entuzjastycznie reklamowanych obecnie. Proszę zauważyć, że do tej pory żaden koncern nie chce budować elektrowni jądrowych, jako prywatnych zakładów pracy.

Pani Thatcher musiała ustąpić z rządu po tym, jak zadeklarowała dofinansowanie energetyki jądrowej kwotą ok. 15 miliardów funtów. W 2019 roku Niemiecki Instytut Badań Ekonomicznych stwierdził, że od 1951 roku wybudowano 674 reaktory jądrowe, przeznaczone do produkcji energii elektrycznej. Wszystkie ponosiły systematyczne straty. Średnio, ta strata bieżąca netto, wynosiła 6.8 miliarda euro. Wniosek Instytutu był jednoznaczny: "Energia jądrowa zawsze była nierentowna w gospodarce prywatnej".

Jak do tej pory, nigdzie na świecie nie wybudowano elektrowni atomowej, zgodnie z harmonogramem czasowym i finansowym. Najlepszym przykładem, jest słynny negatywnie francuski reaktor SUPER FENIKS. Reaktor pracował kilka miesięcy i musiał zostać zamknięty z powodu awarii. Straty wyniosły ponad 50 miliardów euro. Zadłużenie francuskiego koncernu atomowego przekracza 100 miliardów euro, przy zyskach rocznych jednego miliarda w porywach.

Zawsze powodem budowy elektrowni jądrowych był tajny plan budowy broni atomowej. Tak weszły w posiadanie bomby atomowej takie kraje jak: Indie, Korea, Pakistan, RPA, Izrael. Krajami, które rozpoczęły te programy budowy broni atomowej, a następnie wycofały się z nich to: Argentyna, Australia, Brazylia, Libia, Korea Południowa, Tajwan. Rząd W.Brytanii zgodził się płacić deweloperom dwukrotną stawkę, za dostarczoną energię, przez 35 lat!!! Dlaczego tak oszczędni Anglicy to robią? To proste. Anglia posiada system przenoszenia rakiet jądrowych na okrętach podwodnych, o=pociski balistyczne TRIDENT.

Pocisk balistyczny Trident przenosi po 16 pocisków jądrowych, uzbrojonych w 12 głowic każdy. Jest to podobno najbardziej niszczycielska broń na ziemi. Technika zna dwie ścieżki dostarczania materiałów do wybuchów jądrowych przez:
1-  wzbogacanie uranu w izotopie U - 235,
2 - wydobycie plutonu Pu  - 239 ze zużytego paliwa  z reaktora jądrowego.

Np. Australia w latach 60 - tych, wybudowała reaktor w Jervis Bay, w celu produkcji Pu - 239, dla broni jądrowej i energii elektrycznej. Australia kilkakrotnie chciała odstąpić od budowy i wykorzystania energii jądrowej, ale zawsze znajdowali się ludzie, którzy parli na kontynuację budowy. Teoretycznie, Australia ratyfikowała Traktat  z 1973 roku,  o nieprzestrzenianiu   broni jądrowej i Traktat z 1998  roku, o zakazie prób jądrowych. Jak twierdzą eksperci, wiarygodność energii jądrowej jako alternatywy dla paliw kopalnych, jest bardzo niska. Budowa elektrowni atomowych była kiedyś parawanem dla zbrojeń jądrowych.

Pamiętam, na jednej z konferencji około Żarnowcowej, "eksperci" rządowi, tacy jak pp. Hrynkiewicz z Krakowa czy Jaworowski z Warszawy, głośno protestowali  przeciwko łączeniu elektrowni atomowej z wojskiem. Sprawa się wyjaśniła, gdy okazało się, że p. prof. Hrynkiewicz był odznaczony Orderem Czerwonego Sztandaru przez Sowietów, a p.prof Jaworowski ma lukę w życiorysie tak ok. 30 letnią. Nawet nie wiadomo, kiedy i czy w ogóle odbywał staż po skończeniu Akademii Medycznej. Pojawił się jak zjawa  przy boku gen. Jaruzelskiego alias Margules alias Słuckin itd. W roku 1986, był autorem absurdalnej decyzji podawania jodu 18 milionom Polaków, co zaowocowało epidemią niedoczynności tarczycy  u młodego pokolenia. Wyjaśniałem to wielokrotnie.

Musimy także spojrzeć inaczej na dokonywane podwyżki prądu w naszym kraju. Wyraźnie widoczne jest podniesienie kosztów kilowatogodziny z elektrowni węglowych, do tych 250 - 300% większych z elektrowni atomowej.

Problem polega na tym, komu ten pluton do bomb atomowych ma być dawany? Przecież chyba już nie ma żadnego matoła w Polsce, który myśli o posiadaniu przez tę kolonię jaką jest Polska, broni atomowej? Innymi słowy, ktoś chce w naszym kraju wybudować sobie przetwórnie materiałów do broni jądrowej, ponieważ na całym świecie opory społeczne coraz bardziej skutecznie odżegnują się od atomu. Czyli, u siebie nie mogą, to chcą u nas i naszym kosztem???

Proste pytanie: Kogo w tej sytuacji reprezentuje rząd warszawski, jak twierdzi p. Grzegorz Braun, upierając się przy budowie elektrowni atomowej w naszym kraju? Do totalnego absurdu natomiast dochodzą konfabulacje pana Naimskiego, o budowie  6 elektrowni atomowych w kraju, w którym występuje brak wody. Przypominam, że w Polsce ilość wody pitnej jest na jednego mieszkańca mniejsza, aniżeli w np. Egipcie. Przypominam dwa ostatnie lata i ogólnokrajową suszę. Wiadomo jednocześnie, że jedyny producent  reaktorów, czyli Westinghausen, od dawna nie otrzymał zlecenia na budowę nowego reaktora. I wiadomo, że jesteśmy wg. prasy  amerykańskiej 52 stanem. Innymi słowy, każdy mieszkaniec obszaru pomiędzy jeszcze Odrą i Bugiem, będzie musiał opodatkować się na kilkadziesiąt tysięcy złotych, od niemowlaka w kołysce, do starca na emeryturze.

Czyli, co przygotowujemy dla naszych wnuków? Dalsze niewolnictwo czy i depopulację? Poniżej kilka tytułów prac naukowych na temat skutków niskich dawek promieniowania jonizującego na dzieci, jakie istnieje wokoło elektrowni atomowych.
1. Poziomy strontu 90, wyższe u osób zmarłych na raka.
2. Nieoczekiwany wzrost strontu 90 w mlecznych zębach.
3.Narażenie na Cs -137 i spirometria u dzieci Czarnobylskich.
4.Rakotwórczość pęcherza moczowego, wywołana narażeniem na niskie dawki promieniowania. PMID: 18797846, PMID: 20049249
 Przeciwutleniacze rozpuszczalne w tłuszczach chronią przed toksycznością promieniowania.
01 LISTOPADA 2003
[+] Od 1996 do 2007 roku ponad 160 000 dzieci z Czarnobyla otrzymywało pektynowe dodatki do żywności. W rezultacie poziomy Cs-137 w narządach dzieci zmniejszały się po każdym cyklu dodatków pektynowych średnio o 30-40%.
01 KWIETNIA 2009
[+] Przewlekła ekspozycja na niskie dawki promieniowania jonizującego (cez-137) przyczynia się do indukcji raka pęcherza moczowego.
01 LISTOPADA 2009
[+] Niskoenergetyczne promieniowanie związane z internalizacją radioizotopów wiąże się z potencjalnie niekorzystnymi zmianami immunologicznymi.
01 WRZEŚNIA 2010
[+] Globalne testy broni doprowadziły do akumulacji radionuklidów u krabów z Japonii.
01 GRUDNIA 2010
[+] Histamina ma właściwości ochronne przed promieniotoksycznością cezu-137.
01 MARCA 2011 R
[+] Niska dawka ekspozycji na cez-137 powoduje wyczerpanie witamin A i E w wątrobie szczura.
01 MARCA 1999
[+] Melatonina ma działanie łagodzące przeciwko stresowi oksydacyjnemu wywołanemu promieniowaniem gamma i uszkodzeniom tkanek.
01 LUTEGO 2007
[+] Wczesna ekspozycja na przypadkowe dawki 137Cs wywołuje zmianę metabolizmu witaminy D, związaną z rozregulowaniem homeostazy mineralnej.
01 KWIETNIA 2009
[+] Wyniki wykazały, że funkcje poznawcze i zmiany w pamięci roboczej oraz poziomy lęku wykryto u myszy narażonych na cez-137 w połączeniu z ekspozycją na parakwat.
01 MARCA 2015
PMID: 19643821
PMID: 20100677
PMID: 20464964
PMID: 14745664
PMID: 20950831
PMID: 14630411
PMID: 21319726

To tylko niektóre tytuły w/w prac, najbardziej prestiżowych uczelni na świecie. Nasze badania wykonane w AMG w latach 1990-1992, wykazały znaczne skażenie promieniotwórcze  tkanek takich jak jądra, wątroba czy nerki u osób zmarłych z powodu raka, w porównaniu do osób, które zmarły z innych przyczyn.

P.S. Sposób okradania obywateli przez cudzoziemskie firmy energetyczne jest bardzo prosty. Oto jeden z przykładów. Obywatel instaluje u siebie fotoogniwo. Wykłada własne pieniądze. W niektórych przypadkach dostaje dofinansowanie ze strony samorządu czy rządu, który z kolei najpierw musi mu te pieniądze, pod postacią podwyżki podatków, skraść. Po pewnym czasie produkuje energię elektryczną, którą oddaje do sieci koncernu. Koncern płaci mu tylko ok. 30% ceny, którą obywatel musi płacić za ten sam kilowat, pobierany od koncernu. Innymi słowy, koncern bez wydania przysłowiowego grosza wzbogaca się o inwestycje wielotysięczne. W Polsce fotoogniwa to już ponad 1000 MW. Budowa takiej elektrowni to kilka miliardów, a więc koncern bez wydania złotówki, zarabia ok. 70% na dystrybucji pobranego od obywateli prądu. Czyli, wyprowadza z Polski miliardy. I proszę zauważyć, dzieje się to wszystko zgodnie z polskim prawem i żaden poseł w tym systemie okradania ludności nie widzi problemu. Tak może się dziać tylko w Kolonii.


Kontakt do autora: jerzy.jaskowski@onet.pl


Odgrzewane pyry, czyli o atomie p. Piotra Naimskiego - biochemika.  |  Europejski system produkcji energii do roku 2050.  |   Nie, niskie poziomy radiacji nie są dobre dla ludzi.   |  Nowy Czarnobyl: pełne stapianie rdzenia w elektrowni Fukushima.  Czarnobyl, Fukushima, Windscale, Tree Mile Island i co dalej?  |  ONZ: Wielka technologiczna transformacja.   |  Podwojenie rachunków za energię w ciągu kolejnych pięciu lat.  |  ONZ żąda 76 bilionów dolarów na “zielone technologie”.   |  Inteligentna sieć energetyczna, ostateczny cel technokratów.  |  Raport: Inteligentna sieć 2013.   |  Inteligentna sieć: Wdrożenie technokracji?  |  Szef CIA: Będziemy szpiegować wszystkich Amerykanów poprzez urządzenia elektryczne.  |  Agenda 21. Plan wdrożenia światowego socjalizmu.   |  Audycja Wiadomości PrisonPlanet.pl: Problematyka zrównoważonego rozwoju.  |  Wielka wiatrowa ułuda porwała politykę energetyczną.   |  Raport ONZ wzywa by umieścić planetę i jej mieszkańców w centrum zrównoważonego rozwoju.   |  Karta Ziemi - Agenda 21. Marks w zielonej kominiarce.   |  Waluta CO2: Nowy początek dla Technokracji?   |  Genzai Bakudan. Sowiecka bomba atomowa - fałszywa flaga.  |  Mody w medycynie, a energetyka jądrowa.  |  RAND Corporation: Iran może mieć bombę atomową w przeciągu 2 miesięcy.   |  Czarnobyl, Fukushima, Windscale, Tree Mile Island i co dalej?  |   Nowy Czarnobyl: pełne stapianie rdzenia w elektrowni Fukushima.   |  Fukushima: "Chiński syndrom jest nieunikniony".   Wirus Stuxnet uszkadza elektrownie jądrowe na świecie?   |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 

Więcej
Nauka i technologia

Demokratyczne rządy na całym świecie przymykają oko na wszechobecną cenzurę.

Demokratyczne rządy na całym świecie przymykają oko na wszechobecną cenzurę.

Zjawisko cenzury, które stale się pogłębia od ponad 5 lat obejmuje wykasowanie kont w mediach społecznościowych i innych...

Koszmar szczepionki na Covid-19.

Po rozpoczęciu kampanii szczepienia obywateli na całym świecie na chorobę wyprodukowaną w Amerykańskich i Chińskich laboratoriach...

Poważne kontrowersje na temat szczepionki GMO.

Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!

Spłonęła druga co do wielkości fabryka produkująca hydroksychlorochinę - składnik leków na Covid-19.Programy Infowars:
Rozpoczął się protest polskich przedsiębiorców:
Wywiad z dr Pieczenikiem. Kolejne działania wojskowe w USA:


Ostatnie Audycje:
5G zabija drzewa... a ludzi?

TECH. Krytyka rozwoju technologicznego:

Część druga. Człowiek jako maszyna:

Część trzecia. Kultura jako maszyna:

Jesz genetycznie modyfikowaną żywność? To obejrzyj to:

Multimedia

Covid 1984. Protesty przeciwko ograniczaniu wolności w 2020 i 2021 roku.

Covid 1984. Protesty przeciwko ograniczaniu wolności w 2020 i 2021 roku.

W tym miejscu zamieszczamy filmy z protestów organizowanych przeciwko wprowadzaniu medycznego państwa policyjnego pod przykrywką walki...

Foliarze - film o zabójczej telefonii komórkowej i 5G.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z filmem dokumentalnym "Foliarze", przedstawiającym tematykę zabójczej dla ludzi technologii...

Fotografie i reportaże: Bilderberg 2019.

Fotografie i reportaże: Bilderberg 2018.

Geoinżynieria 3. Kontrola populacji.

kontakt e-mailowy:
© 2010 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone