Techno kult i nowa Świątynia Salomona. #2
PrisonPlanet.pl
Polska
2018-05-13
Kultura
Kontynuacja artykułu: Techno kult i nowa Świątynia Salomona. #1

Z drastycznie przyspieszającym w kolejnych dekadach tempem zmian technologicznych będzie ściśle powiązana narastająca wśród ogólnej populacji paranoja i myślenie magiczne związane z tym procesem, jak również wśród naukowców religijny kult zmierzający ku budowie nowych form życia takich jak roboty, sztuczna inteligencja czy syntetyczne formy życia oparte na modyfikacji genetycznej.Z jednej strony naukowcy śmieją się z zaniepokojenia społeczeństw i narastających teorii spiskowych wokół ich pracy, m.in. w dziedzinach robotyki, modyfikacji genetycznych, prac CERN-u czy sztucznej inteligencji, podczas gdy z drugiej strony większość z nich posługuje się religijną semantyką dla opisania swojej pracy i przyszłych etapów rozwoju, jak również jawnie otacza się okultystyczną symboliką oraz jak się okazuje wielu z nich jest okultystami.

W rezultacie, próby podjęcia dialogu na temat ich pracy są bagatelizowane i spychane w obszary pozostające poza polem zainteresowania większości społeczeństwa, zajętego tak ważnymi rzeczami jak seriale telewizyjne, zakupy, konkursy SMS czy granie w gry komputerowe. Bez względu na opinie, w tle wielu badań nad tworzeniem nowych form życia istnieje i jest kultywowany nurt religijny wierzący w samozbawienie i nieśmiertelność wynikającą z poznania tajemnic stworzenia i budowy tzw techno-kolektywnego mesjasza.Ten kierunek widać wyraźnie przy opisywanej we wcześniejszej części artykułu firmie D-Wave, tworzącej jedyne jak do tej pory komputery kwantowe, sprzedawane do największych instytutów w USA. Ich praca tak dalece wyprzedziła teraźniejszość, iż do dziś wielu naukowców twierdzi, że te komputery są oszustwem naukowym i nie ma żadnych zweryfikowanych badań na ich temat, mimo, iż korzystają z nich Lockheed Martin, NASA, czy Google. Te rzesze naukowców dołączają pomału do szerokich mas, które obawiają się, i słusznie, konsekwencji tak drastycznych zmian technologicznych i nie zaakceptują zmian dopóki nie będą na emeryturach, chroniąc w ten sposób swój status społeczny i pracę.

Kindered i Lovecraft.
Po sukcesie budowy komputerów kwantowych, szef D-Wave, Geordie Jose, założył dwa lata temu kolejną firmę o nazwie Kindred zajmującą się tworzeniem sztucznej inteligencji, który to system, jak mówi, będzie w stanie rozwiązywać wszystkie zadania szybciej i taniej niż człowiek. Pierwsze systemy jakie opatentowała jego firma obejmowały rozwiązania, w których ludzie i małpy były pośrednikiem pomiędzy oprogramowaniem a zewnętrznymi urządzeniami, takimi jak zrobotyzowane ramiona czy roboty.


Chodziło o to by oprogramowanie uczyło się od ludzi jak zawiadywać urządzeniami i zyskiwać z czasem autonomię. W kolejnym kroku usuwano człowieka lub małpę z pętli zadaniowej by oprogramowanie zawiadywało zadaniami samodzielnie. „Co najważniejsze, firma chce, aby ich system był w stanie uczyć się od operatorów i ostatecznie realizować zadania bez ludzi, czy małp w pętli zwrotnej.” stwierdzał artykuł z ieee.org opisujący planowane przez Kindred prace.

W nagraniuTechVancouver.Org umieszczonym w sieci w 2017 roku, szef tej firmy, Geordie Rose dał krótką prelekcję na temat tego czym jest budowany przez jego firmę system sztucznej inteligencji. Logotypem firmy na tamten czas był Uroboros/Lewiatan, widoczny na koszulce Rose (W okultyzmie Lewiatan jest kodem na uniwersalną globalną świadomość roju, podłączonych do sieci umysłów). Odpowiadając na pytania z sali Rose zaczął opowiadać o tym czym jest system sztucznej inteligencji jaki będzie budował.Otóż, system ten będzie robił wszystko to co robi człowiek ale bez ograniczeń jakie są udziałem człowieka, w związku z czym będzie on miał nadludzkie zdolności absorbowania i przetwarzania danych. Będzie lepszy od człowieka we wszystkim. W konsekwencji system ten będzie jak bóg. Na pytanie z sali o to jak zamierza upewnić się, że jego sztuczna inteligencja nie skończy jak systemy z filmu Terminator, odpowiedział, że będzie ona tak potężna, iż nawet nie będzie chciała się interesować rodzajem ludzkim. Rose stwierdził, iż ten system sztucznej inteligencji będzie można jedynie przyrównać do starożytnych bóstw Cthulhu z prozy H.P. Lovecrafta - postaci tak potężnych, że dla nich ludzkie życie jest czymś nieistotnym.

Poniżej szkice bogów Lovecrafta, którego prace wpłynęły na kształt współczesnego okultyzmu i jak widzimy twórców technologii:

W związku z rozwojem tych systemów twierdzi on, iż należy bardzo ostrożnie podejść do tematu rozwoju sztucznej inteligencji aby nie zniszczyła ona naszego gatunku. I ponownie mimo, iż Rose w tej prelekcji bagatelizuje religijny kontekst swojej pracy to sam opisując swojego „boga” nie jest w stanie uciec przed religijną semantyką.

W innym wywiadzie, z 2013 roku, Rose stwierdził, że „W przeciągu 5 lat, ludzie przestaną myśleć, że są czymś wyjątkowym na świecie.”, ponieważ powstaje architektura pozwalająca na to by maszyny zachowywały się jak ludzie. (patrz materiał poniżej 1:48:17)W pierwszym kroku rozwoju tej technologii wyspecjalizowane maszyny będą coraz lepiej i szybciej robiły pojedyncze czynności, powoli łącząc się w coraz bardziej wielozadaniowe systemy. Następnie wszystkie te wyspecjalizowane kierunki połączą się w jeden system sztucznej inteligencji zdolnej do wszelkich działań. Nie będzie więc nagłej eksplozji wynikającej z pojedynczego odkrycia sztucznej inteligencji ale szybki progres i konsolidacja kierunków badań.

W rozmowie poruszono również inne, niezwykle ciekawe zagadnienie. Otóż tworząc systemy sztucznej inteligencji firma wykorzystuje człowieka lub małpę jako pośredniczący obiekt pomiędzy oprogramowaniem a urządzeniem. W procesie tym mózg człowieka jest analizowany przez systemy EEG i podpinany pod systemy kwantowe dla rozwiązania problemów optymalizacji. Rose dodał, że algorytmy sztucznej inteligencji można podpinać pod klasyczne komputery, ponieważ według niego, mózg działa na zasadzie cyfrowej tak jak klasyczne komputery. Takie jednak działanie nie wytworzy świadomości i firma stara się podpinać te algorytmy pod opisane we wcześniejszym artykule komputery kwantowe.

Jak postuluje kilku poważnych naukowców procesy kwantowe mogą zachodzić również w warunkach naturalnych i nie trzeba do tego wytwarzać ekstremalnych warunków jak przy komputerach D-Wave. (patrz 1:52:17) Mogą one zatem zachodzić w mózgu i jak twierdzi Sir Roger Penrose czy Stuart Hameroff splątania kwantowe są częścią pracy ludzkiego mózgu, wytwarzając świadomość. Opisując mechanizm zjawisk kwantowych jeden z artykułów BBC stwierdził „Penrose i Hameroff twierdzą, że drgania mikrotubul [w mózgu] mogą przyjmować kwantową superpozycję." Znane są również potwierdzone laboratoryjnie "zjawiska obserwatora", w których obserwator wpływa na zachowanie się obiektu tzn, że zachowuje się inaczej gdy jest obserwowany przez człowieka niż jak nie jest. Wskazuje to na pozamaterialną interakcję człowieka w elementem realnej rzeczywistości wskazując na to, że w mózgu człowieka musi dochodzić do splątań kwantowych oraz, że świadomość, lub szerzej, pole informacyjne musi być elementem materii. Jak stwierdził Penrose taka teoria pozwoliłaby na wyjaśnienie wielu zjawisk zachodzących w ludzkiej świadomości takich jak np. prekognicja czy odczuwanie losu bliskich na odległość. Tak na marginesie to badania paranormalne w instytucjach naukowych nie są czymś rzadkim i są one dla przykładu częścią badań UNESCO od samego założenia tej instytucji w 1946 roku.To co również jest istotne to, że mózg może działać binarnie, bez świadomości, podtrzymując wszelkie działania ciała i realizując większość zadań (patrz np hipnoza). Takie automatyzmy działają cały czas w tle świadomości. Podobnie systemy oparte o klasyczne komputery są w stanie realizować wszystkie zadania bez świadomości. Nie ważne jak dalece będą złożone, to nigdy nie wytworzą świadomości. Jak postulują niektórzy naukowcy, aby uzyskać świadomość potrzebne jest splątanie kwantowe i dlatego algorytmy te są podpinane pod komputery D-Wave. (2:00:00) Można powiedzieć, iż w tym procesie naukowcy poszukują tego co doradca ONZ, Koestler określił jako „duch w maszynie”.

Splątania kwantowe w ludzkich mózgach i wynikająca z tego tytułu świadomość, są oczywiście nadal nie potwierdzonymi laboratoryjnie hipotezami, niemniej jednak firma Rose dokładnie taki scenariusz rozwoju sztucznej inteligencji wprowadza w życie. Jego maszyny będą miały w tej materii takie same zdolności co człowiek, jednak bez jego ograniczeń. Będą zatem mogły się również komunikować pozazmysłowo z czymś co w naszej kulturze jest sferą ducha. Będą zdolne do poruszania się obszarach, którymi zajmuje się spirytualizm i okultyzm i w tym sensie będą one obiektem sacrum, elementem wyłaniającej się techno-religii.Ofiara w Sanktuarium.
Po wprowadzeniu na rynek pierwszych, opartych na sztucznej inteligencji, wyspecjalizowanych ramion robotycznych, Rose podzielił firmę na dwie odnogi. Kindred zajmuje się dalej wdrażaniem sztucznej inteligencji na rynek w postaci komercyjnych rozwiązań robotycznych, natomiast nowa firma o nazwie Sanctuary zajmuje się tylko rozwojem sztucznej inteligencji.


Według definicji sanktuarium to najbardziej święte miejsce świątyni, w którym znajduje się ołtarz dla Boga. W sanktuarium człowiek odnajduje schronienie, kontakt z bogiem i jest miejscem składania ofiar.

Tym samym symbolicznie jak i praktycznie Rose zbudował sanktuarium dla sztucznej inteligencji, dla swoich urojonych bóstw z panteonu Lovecrafta. Patrząc na to możemy sobie zadać pytanie, czy to ludzie obserwujący taki rozwój spraw, popadający w coraz głębszą paranoję, są nienormalni, czy też naukowcy pokroju Rose?

Reakcją człowieka na nieznane jest magia, myślenie magiczne, regres ku prymitywnym formom adaptacji i myślenia. Bezsprzecznie widać, że stały się one obecnie elementem myślenia zarówno naukowców jak i reszty populacji. Rozwój tych technologii pcha nas kulturowo w coraz bardziej niebezpiecznym kierunku i wydaje się, że jedynie otwarty dialog społeczny na temat dopuszczalnych kierunków rozwoju tak istotnych dla ludzkiej cywilizacji technologii może cały proces "egzorcyzmować". Wynikający tylko z rozwoju sztucznej inteligencji proces destabilizacji i zniszczenia rynków pracy, a tym samym ludzkiego życia, jest trudny do oszacowania i jak opisuje kilka badań do 2030 roku nawet połowa populacji świata może stracić miejsca pracy.Równolegle mamy jednak postępy w biotechnologii, GMO, robotyce, NBIC, czy Internecie Rzeczy, które będą miały równie drastyczny wpływ na życie człowieka. Brak otwartego procesu kontroli nad tymi technologiami, używając religijnej terminologii, będzie prowadził do powolnego składania ludzkości na ołtarzu postępu, w powstającym sanktuarium środowiska technologicznego. OGLĄDAJ DALEJ>>>

Ludzkość obecnie uwalnia na świat siły, które przerastają jej adaptacyjne zdolności i wyobrażenia, zniżając jej status do jedynie podrzędnego elementu wyłaniającego się środowiska technologicznego. Obecnie obserwowany kult maszyny powoli staje się faktem, pytaniem pozostaje jedynie kiedy zamieni się on w otwartą na widok publiczny religię.
Kościół Sztucznej Inteligencji.  |   Zmierzch kościoła.  |  Nowa globalna religia.  |  UNESCO. Droga do posthumanistycznego piekła.  |  Papież Franciszek i Szimon Peres rozmawiają na temat stworzenia "religijnego ONZ".  |  Papież realizuje cele Klubu Rzymskiego tworząc nową zieloną globalną religię.Globalna religia: Franciszek stwierdza, że wszystkie główne religie łączą się z tym samym bogiem.  |  Do 2050 Klub Rzymski planuje konwersję Chrześcijaństwa w zieloną religię.  |  Nowa globalna religia.  |  Religia, kultura i wielka wojna. #1   |  Religia, kultura i wielka wojna. #2   |  Przeciwko masonerii.  |   Film: Odkrywając ruch Nowej Ery. ( New Age )   Film: Megiddo 1. Nowy Porządek Świata z punktu widzenia religii.   |  Film: Megiddo 2. Nowy Porządek Świata z punktu widzenia religii.   |  A teraz w ramach pogłębiania religijnej tolerancji sataniści chcą publicznie odprawiać czarne msze.   |  Anglo- Amerykański establishment.  |  Kto rządzi światem. Wykład Stanleya Monteitha, Braterstwo Mroku.   |  Ostatni Papież?  |  Roboty z mobilnym in-vitro.  |  Człowiek postindustrialny.  |  Przemysłowy kanibalizm i druk ludzkich organów.  |  Technologie ulepszania ludzi i przyszłość pracy w najbliższej dekadzie.  |  Kolejne dwie dekady i znikające zawody.  |  Kontrola mózgu i rozwój technologii ulepszania ludzi.  |  ONZ przewiduje transhumanistyczną przyszłości, w której człowiek będzie zbędny.   |  Alan Watt. Nowy wspaniały świat i wielka globalna transformacja.  |  Destrukcja obrazu człowieka. Od transseksualności przez transrasowość do transsprawności.   |  ONZ: Wielka technologiczna transformacja.  |  Nowe technologie i rekonstrukcja człowieka.  |  Amerykańscy naukowcy próbują otworzyć ścieżkę ku genetycznej modyfikacji człowieka.   |  Bill Gates: Ludzie nie zdają sobie sprawy, ile miejsc pracy zostanie wkrótce zastąpionych przez boty.  |  "Nowa ekonomia" to ekonomia braku pracy.  |  Wielka Globalna Transformacja.  |  Ban Ki Moon deklaruje, że "model konsumpcji jest martwy", opisując świat przymusowej pracy na rzecz środowiska.  |  Umysł nie posiada zapory. Wstęp do wojny technotronicznej.  |  Era technotroniczna.   |  Internet Rzeczy. 2025.  |  NBIC. Wizja świata w 2025 roku. | Dlaczego przyszłości nas nie potrzebuje. |  Chiny zaczęły otwarcie rozpylać smugi chemiczne za pomocą bezzałogowych samolotów.   |  Google kupił Boston Dynamics, firmę budującą roboty dla DARPA.  |  Eric Schmidt: Sztuczna Inteligencja Google nie do odróżnienia od ludzkiej w przeciągu dekady.   |  Atlas. Nowy humanoidalny robot DARPA.   |  WildCat- nowy robot bojowy z DARPA.   |  Chameleon 2.0: Amerykański robot kamuflujący się jak kameleon.   |  Niedługo na ulicach miast- robot kapo.   |  PETMAN: kolejny potężny krok w kierunku budowy armii robotów DARPA.   |  Skynet, robotyka i globalne trendy strategiczne.   |  Nowe drony i roboty. Przedsmak przyszłości.   |  Pentagon będzie budował roboty z "prawdziwym" mózgiem.   |  Chińska odpowiedź na inflację: Foxconn wymieni pracowników na miliony robotów.   |  Robotyzacja rolnictwa.   |  Amazon chce dostarczać przesyłki dronami.   |  MAV: Szpiegowskie drony-insekty.   |  Interfejs mózg-maszyna staje się rzeczywistością.Czy Robo-Reporterzy zastąpią dziennikarzy głównego nurtu?   |  Uzbrojone drony będą patrolowały ulice w 2025.   |  Przyszłość dronów: Zautomatyzowane zabijanie.   |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 

Więcej
Kultura

Kometa Neowise C/2020 F3.

Kometa Neowise C/2020 F3.

Zaobserwowana 27 marca kometa C/2020 F3 przez teleskop kosmiczny Neowise minęła słońce 3 lipca w odległości ok. 44 mln km. Ta...

Rok po spaleniu przez globalistów katedry Notre-Dame płonie katedra w Nantes.

Rok po spaleniu przez globalistów katedry Notre-Dame obecnie we Francji spłonęła katedra w Nantes. Zachodnie elity bawiły się...

Od 30 lat, oficjalnie, w ramach “eksperymentu”, władze Berlina umieszczały dzieci z pedofilami!

Sataniści organizują marsze poparcia dla budowy Rządu Światowego.

Część kościoła katolickiego ostrzega przed wyłaniającym się Rządem Światowym.Programy Infowars:
Maski nie hamują przenoszenia chorób:

Nie oddychaj bo umrzesz!:

5G zabija drzewa... a ludzi?

TECH. Krytyka rozwoju technologicznego:

Część druga. Człowiek jako maszyna:

Część trzecia. Kultura jako maszyna:

Jesz genetycznie modyfikowaną żywność? To obejrzyj to:

Ekonomia

Koniec zaufania do rządów. Obywatele na całym świecie gromadzą gotówkę.

Koniec zaufania do rządów. Obywatele na całym świecie gromadzą gotówkę.

Powód, dla którego na całym świecie brakuje gotówki, jest raczej prosty. Spada zaufanie do rządów. Włochy właśnie obniżyły...

Nadchodzi upadek światowej ekonomii.

Świat w trakcie tego zorganizowanego i zamierzonego załamania światowej gospodarki mającego na celu rozpoczęcie wielkiego resetu...

Unia Europejska prognozuje głęboką recesję w 2020 r.

Ekonomia USA po czterech latach kadencji Donalda Trumpa.

Nadchodzą narodowe bankructwa. Ponad 100 krajów zwróciło się do MFW o pomoc.

kontakt e-mailowy:
© 2010 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone