Technologie ulepszania ludzi i przyszłość pracy w najbliższej dekadzie.
Prisonplanet.pl
Polska
2012-12-04
Globalne trendy
Obecny rynek pracy i sposoby pracy są drastycznie różne w stosunku do rzeczywistości przed rokiem 2000. Zaledwie jedna dekada wprowadzania nowych systemów komunikacji/kontroli (urządzenia mobilne (telefony, komputery), internet, GPS, wszechobecne kamery i inne) zmieniły charakter wielu zawodów. Kolejna dekada zmian będzie równie burzliwa i wydaje się być jeszcze bardziej inwazyjna. W ostatniej dekadzie internet, telefony komórkowe, czy kamery na ulicach naruszyły znacznie naszą sferę prywatności, jednocześnie podnosząc efektywność i zabierając nam coraz więcej prywatnego czasu. Kolejna dekada znacznej depopulacji i starzenia się społeczeństw przynosząc technologie ulepszania ludzi rozszerzy te już istniejące trendy, które osiągną swoje maksimum po 2020 roku, kiedy to technologie NBICinternet rzeczy będą gotowe do pełnej implementacji.

Dokument badawczy Human enhancement and the future of work. brytyjskiego Royal Society podejmuje właśnie temat ulepszania ludzi, omawiając tą problematykę w kontekście pracy w nadchodzącej dekadzie. Dokument bada potencjalne możliwości ulepszenia ludzi wynikające z postępu nauki i technik, które mogą mieć wpływ na przyszłość pracy.

W dokumencie czytamy: “W ciągu najbliższych kilku dekad, charakter pracy zarobkowej może się istotnie zmienić ze względu, na przykład, na starzenie się siły roboczej i zmieniające się praktyki. Choć technologie ulepszania ludzi mogą pomóc społeczeństwu w tej transformacji, ich wykorzystanie w pracy może mieć konsekwencje, które wymagają starannego rozważenia, zwłaszcza przez polityków, pracodawców, pracowników, naukowców i społeczeństwo. Wykorzystanie tych technologii miałoby wpływ na całe społeczeństwo, zarówno osoby zatrudnione jak i niezatrudnione. Ulepszanie ludzi było szeroko dyskutowane a dyskusje koncentrowały się na dążeniu do poprawy wydajności. Chociaż kontekst pracy jest wyraźnie podstawowym, to debata wokół ulepszania ludzi nie szczególnie uwzględniała kontekst pracy. [...] Ulepszenie człowieka dotyczy przedsięwzięć, które są zaprojektowane lub używane w celu przywrócenia lub poprawy ludzkiego działania, a tym samym zniesienia obecnych ograniczeń własnego ciała. Ten warsztat zajmował się nowymi technologiami, które mają potencjał rozszerzenia zdolności danej osoby poza jej obecne granice.”W dokumencie określono 5 sposobów na przesuwanie granic ludzkich możliwości tj środki farmakologiczne, szkolenie poprzez systemy gier komputerowych, stymulacja magnetyczna/elektryczna mózgu, systemy kolektywnego poszerzania percepcji oraz różnego typu protezy (w tym terapię genową z tym zastrzeżeniem, iż nie będzie ona akceptowana ze względów etycznych przez kolejne 10 lat “świadomie postanowiliśmy wykluczyć modyfikację genetyczną, ponieważ jest mało prawdopodobne, aby była uznana za rozsądne podejście z technicznych i etycznych powodów przez co najmniej następne 10 lat.”).

str 12. “Istnieje kilka sposobów wzmocnienia zdolności poznawczych u ludzi. Edukacja i ćwiczenia fizyczne są dwoma, dobrze poznanymi działaniami, których nie rozpatrywaliśmy. W ciągu następnej dekady, starzenie się społeczeństwa i rozszerzenie wysiłków mających na celu przywrócenie i rozszerzenie zdolności poznawczych staną się coraz ważniejsze. Nowe podejścia są następujące:
leki poprawiające funkcje poznawcze używane do leczenia osób z zaburzeniami neuropsychiatrycznymi mogą również u zdrowych osób poprawić zdolności umysłowe takie jak pamięć i koncentracja, umożliwiając im bardziej efektywną lub dłuższą pracę.
leki mogą również ułatwić utrzymanie stabilności poznawczej, co może być szczególnie korzystne u starszych pracowników. Ujawnianie optymalnego terminu rozpoczęcia leczenia, jak również czynniki ryzyka, które mogą utrzymać zdolności poznawcze, będą bezcenne.
szkolenie zdolności kognitywnych przez komputer może poprawić proces uczenia. Badania w zakresie tego jak mózg reaguje na tego typu szkolenia przekazują już informacje projektującym oprogramowanie. Szkolenia kognitywne będą najbardziej przydatne, jeśli będą mogły dostarczyć transferowalne (przenoszone na inne zadania) ulepszenia, a nie tylko większą wydajność w konkretnych zadaniach.
stymulacja mózgu, zwłaszcza nieinwazyjne techniki, mogą wzmocnić efekty uczenia się i szkolenia, ale dalsze badania będą potrzebne, aby odkryć, jak należy je stosować.
kolektywne rozszerzenie funkcji poznawczych mogłoby także ułatwić lepszą wydajność w pracy. Wzrost wszechobecnych technologii komunikacyjnych w ciągu ostatniej dekady zmienił nasz sposób pracy i przyczynił się do poprawy efektywności, ograniczenia kosztów koordynacji i dzielenia się wiedzą. Daje to nowe możliwości, aby wykorzystać technologię do zwiększenia mocy zbiorowych sieci do rozwiązywania złożonych problemów. Osoby z kolei będą wykorzystywały wyniki zbiorowych prac na rzecz zwiększenia ich indywidualnych działań.”


Leki poprawiające funkcje poznawcze.
Obecny trend masowego spożywania różnego rodzaju środków dla poprawy wydajności (patrz np. napoje energetyczne i narkotyki) jak podaje raport już stworzył rynek podobnie działających środków farmakologicznych dostępnych w aptekach czy przez internet. Będzie to w dłuższym okresie czasu prowadziło do normalizacji spożywania uzależniających medykamentów dla realizacji zadań w pracy, zarówno u młodych jak i starszych pracowników. Co ciekawe ten kierunek już skutkuje całym spektrum zaburzeń zdrowia, gdzie już nastolatkowie chorują na zaburzenia krążenia, cukrzycę, czy przechodzą zawały serca.

Niefarmakologiczne formy poprawy funkcji poznawczych.
Stymulacja mózgu.
“Istnieje również kilka niefarmakologicznych opcji rozszeżania funkcji poznawczych.” podaje raport. “Głęboka stymulacja mózgu oferuje bardzo skuteczne łagodzenie objawów u niektórych pacjentów z chorobą Parkinsona, a technika ta może mieć również potencjał w leczeniu odpornej na leczenie depresji. Jednakże taka inwazyjna technika raczej nie będzie miała powszechnego zastosowania. [...] Najczęściej stosowane nieinwazyjne metody przezczaszkowej stymulacji to przezczaszkowa stymulacja magnetyczna, w której cewka jest umieszczona nad czaszką dostarczając impulsy magnetyczne do obszaru mózgu pod czaszką, wywołując potencjał elektryczny; oraz przezczaszkowa stymulacja elektryczna, w której niskie prądy elektryczne są stosowane na czaszkę przez jedną lub więcej elektrod, w celu modulowania pobudliwości neuronów w obszarach mózgu pod czaszką. Przezczaszkowa stymulacja elektryczna oferuje najwięcej możliwości rozszeżenia funkcji kognitywnych w domu, biurze, klinikach i instytucjach edukacyjnych, ponieważ jest to stosunkowo niedroga, przenośna i bezbolesna metoda zwiększenia zdolności poznawczych przez modulowanie aktywności mózgu.”

Urządzenia pozwalające na realizację stymulacji mózgu
już są sprzedawane na rynku otwierając potencjał dla rozszerzania ich zastosowania w różnych dziedzinach życia.

OGLĄDAJ DALEJ>>>

Gry komputerowe.
Dokument rozpatruje również wykorzystywanie gier komputerowych dla celów szkoleń, przyuczenia do pracy i poprawy zdolności percepcyjnych. Co ciekawe dokument również stwierdza, iż podobnie jak środki poprawiające funkcje poznawcze tak samo i gry mają silny charakter uzależniający. W dokumencie czytamy “Badania wykorzystujące gry zwiększające zdolności poznawcze, wykazały w różnorodnych szerokich, doświadczalnych i korelacyjnych badaniach, że gry wideo mogą poprawić umiejętności działania w sposób, który można przenieść na inny kontekst.

Te efekty są widoczne u wytrawnych graczy, jak i rzadziej grających graczy i mogą zawierać następujące elementy:

• Wydajność przy wizualno motorycznych zadaniach.
• Przełączanie uwagi wzrokowej.
• Tłumienie wizualnych dystrakcji.
• Wnioskowanie co do przypuszczalnego wyniku akcji.
• Wrażliwość na kontrast (który jest podstawowym czynnikiem ograniczającym wzrok).
Reakcje afektywne (zarówno agresywne jak i prospołeczne zachowania, takie jak empatia)."

[...] “Tak więc, gry wideo mogą mieć zastosowanie w przyuczeniu do pracy. Badania wskazują, że chirurdzy, którzy regularnie grają w gry wideo szybciej pozyskują pewne umiejętności chirurgiczne i że szkolenie na grach wideo wydaje się również poprawiać wydajność. [...] Badania również wskazują, że gry mogą zapewnić wyuczenie uniwersalnych umiejętności u pilotów wojskowych.” [...] “Gry wideo, ponieważ są one tak atrakcyjne, mogą być dobrym narzędziem dla treningu poznawczego. W rzeczywistości jednak mogą być uzależniające, wywołując tworzenie się podobnych sieci neuronowych do tych stymulowanych przez narkotyki i u uzależnionych od hazardu. Jest to właściwość, która jest właśnie przydatną, ponieważ dopaminergicznych mózgowy system nagrody, który jest stymulowany jest przez te gry, jest wykorzystywany w plastyczności, a więc w nauce. [...] Na przykład, gry mogą być zaprojektowane tak, że element nagrody jest zmaksymalizowany, aby zwiększyć prawdopodobieństwo skutecznego uczenia się. Gry wideo mogą również pomóc w utrzymaniu zdolności poznawczych.”

Kolektywne rozszerzenie funkcji poznawczych.
Kolejnym istotnym elementem technologii ulepszania ludzi i przyszłości pracy w najbliższej dekadzie będą systemy sieci społecznych i powiązane z nimi systemy komputerowe. Mają one następującą strukturę w kontekście kontroli społecznej:

Obecny masowy wysyp technologii “sieci społecznych”, w których główna aktywność polega na zapisywaniu “loggów” tj rejestrowaniu zdarzeń życia, stworzył otwarty system kontroli, w którym ludzie raportują instytucjom rządowym i korporacyjnym co robią, dokonując autoinwigilacji. Ten jak na razie dobrowolny system “donoszenia” na samego siebie i “przyjaciół” rozszerzy się w ciągu dekady na system rejestrowania zdarzeń całego życia jako dane i materiał wideo. W dokumencie czytamy: “Oczywiście z takiego rozwoju zmian technologicznych mogą również skorzystać osoby. Na przykład profesor Shadbolt poinformował, że w ciągu 15 lat, będziemy mieli małe urządzenia zdolne by nagrać całe doświadczenie życia człowieka jako ciągły materiał wideo, skutecznie zapewniając funkcję "rejestrowania zdarzeń całego życia".”

Technologia sieci społecznych jest już w pełni wykorzystywana przez instytucje rządowe i międzynarodowe do kontroli społecznej. Ciągły napływ informacji pozwala na analizowanie społecznych trendów czy nastrojów. Dla przykładu ONZ poprzez system Global Pulse oficjalnie rejestruje jak sama nazwa mówi puls społeczeństwa świata w odniesieniu do wszystkich istotnych danych (przykład poniżej pokazuje wzrost cen żywności i informacje pozyskane z Tweetera pokazujące reakcje społeczne). To samo robią wszystkie rządy i duże prywatne instytucje na świecie.


Tak więc kolektywne rozszerzenie funkcji poznawczych będzie przede wszystkim opierało się na systemach sieciowych, takich jak facebook czy google gdzie praca wszystkich ludzi w sieci jest mapowana i udostępniana odbiorcom. Ten kierunek będzie się rozszerzał na urządzenia mobilne (już teraz wszystkie informacje dostępne są przez np. telefony komórkowe), które będą uzbrajane w systemy rozszerzonej rzeczywistości, przekazując encyklopedyczną wiedzę każdemu użytkownikowi w dowolnym miejscu na ziemi. Jak podaje dokument “Zmiksowana lub rozszerzona rzeczywistość będzie rutyną w następnej dekadzie. [...] “Na przykład Google rozwija okulary, które przewiduje się, iż dadzą użytkownikowi dostęp do informacji o otoczeniu w czasie rzeczywistym, np. wiedzy encyklopedycznej, w sposób podobny do oprogramowania mapowania rozszerzonej rzeczywistości w telefonach.” [...] "W przyszłości, w naszym codziennym życiu, będziemy świadkami zmieniającego się wszechobecnego ekosystemu informacyjnego dostarczanego nam przez mobilne i wszechobecne komputery. Daje to niespotykane dotąd możliwości, aby wykorzystać zbiorowe poznanie a społeczny aspekt przetwarzania danych będzie kluczowym elementem postępu.”Zamykając temat technologii ulepszania ludzi i przyszłości pracy dokument podsumowuje: ”Postępy w wielu dziedzinach nauki i technik, takich jak neurologia, medycyna regeneracyjna i bionika już poprawiają lub mogą w następnej dekadzie wzmocnić, fizyczne i poznawcze zdolności ludzi w miejscu pracy. Motywacją rozwoju wielu ulepszeń człowieka omawianych w tych warsztatach było przywrócenie utraconych lub nieobecnych lub fizycznych funkcji poznawczych- istotnych zarówno do zwiększenia dostępu do pracy dla osób niepełnosprawnych jak i opóźnianiu degeneracji, które mogłyby wesprzeć starzejących się pracowników. Jednakże, istnieje także możliwość zastosowania tych technik wobec osób zdrowych, aby wynieść ich ponad “ogólną” normę.” [...] Ulepszanie ludzi było szeroko dyskutowane w literaturze naukowej, opisując różne zastosowania (np. w społecznej sprawiedliwości i uczciwości) nowych i tworzonych technologii, które mogą dostarczać ulepszenia. Jednakże w badaniach brakuje zarówno oceny konsekwencji tych technologii na miejsca pracy, a w wielu przypadkach, ich długoterminowych skutków zdrowotnych. [...] Jak to jeden z mówców jasno określił, dostępność tych technologii może naruszyć prawa osób niepełnosprawnych do posiadania miejsc pracy uwzględniających ich sytuację, a zamiast tego postawić ich przed oczekiwaniami dostosowania się do pracy przy użyciu technologii usprawniających. [...] Było jasnym podczas dyskusji, że poznawczo-wzmacniające leki stanowią bezpośrednio największe wyzwanie dla regulatorów i innych decydentów. Są one już dostępne bez recepty przez zakupy internetowe, są stosunkowo tanie i są coraz częściej wykorzystywane przez osoby zdrowe. [...] Ponadto ciągle pojawiają się usługi cyfrowe i urządzenia które będą miały bardzo znaczący efekt wzmacniający na zdolności poznawcze. Często przyciągają one mało uwagi nadzoru regulacyjnego, a w konsekwencji analizy oddziaływania są rzadko podejmowane."

Podsumowując kolejna dekada będzie stała pod znakiem śrubowania wydajności i inwigilacji pracowników poprzez zastosowanie całego wachlarza dostępnych i pojawiających się technologii. Technologii które dążą do rozszerzenia zdolności człowieka pozornie dla jego dobra, jednocześnie zwiększając zyski i kontrolę pracodawców oraz rządów.
 

Link do dokumentu: LINK


NBIC- zabawa w Boga. Obraz świata w 2025 roku.   |  Internet rzeczy. Planeta więzienie 2025.   |  Pod wpływem brutalnych gier wideo zmieniają się obszary funkcji kognitywnych mózgu.  |  Oni naprawdę chcą wszczepić czipy do twojego mózgu.   |  Naukowcy stworzyli system odczytywania obrazów ruchomych bezpośrednio z mózgu.  |  Zarządzanie tożsamością: Naukowcy badają dlaczego nie chcesz przyjąć wszczepianego czipa identyfikacyjnego.   |  MIT stworzyło glukozowe ogniwo paliwowe do zasilania wszczepianych interfejsów mózg-komputer.   |  Chip zapisujący wspomnienia pozwala na ich transfer do drugiego mózgu.   |  ONZ przewiduje transhumanistyczną przyszłości, w której człowiek będzie zbędny.   |  Automatyczny system nadzoru DARPA zakończy publiczną anonimowość.   |  Śledzenie świata: Superkomputer przewidujący rewolucje.   |  Interfejs mózg-maszyna staje się rzeczywistością.   |  Dlaczego przyszłości nas nie potrzebuje.   |  Przyszłość urządzeń mobilnych.  |  Armia amerykańska chce wszczepiać żołnierzom nanoczipy.   |  IBM i pięć nowych technologii, które mają zmienić ciebie.   |Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 

Więcej
Globalne trendy

Słoneczny zegar i konflikty do 2030.

Słoneczny zegar i konflikty do 2030.

Na przestrzeni ostatnich lat opisaliśmy na łamach prisonplanet.pl i książki „Tech. Krytyka rozwoju środowiska...

Przemysł psycho-medyczny. Nowa długa fala w globalnej ekonomii.

W obecnym czasie człowiek jako jednostka i jako członek różnego rodzaju grup został osaczony przez kilka kluczowych elementów...

Systemy holograficzne do 2025.

060606 - Microsoft i kryptowalutowy system kontroli populacji.

Terahercowe 6G do roku 2030.

Więcej
Kultura

Armia USA przywołuje ofiary z dzieci składane dla szatana, aby promować szczepienia na Covid-19.

Armia USA przywołuje ofiary z dzieci składane dla szatana, aby promować szczepienia na Covid-19.

W celu przekonania większej liczby żołnierzy do przyjmowania „szczepionek” przeciwko koronawirusowi z Wuhan (Covid-19), armia...

Papież Franciszek kończy podporządkowanie Watykanu satanizmowi nakazując szczepienia mRNA.

Od 1 października każdy, kto chce pracować lub odwiedzać Watykan, będzie musiał zostać „zaszczepiony” na koronawirusa...

Promocja ludzko-zwierzęcych hybryd.

Rząd Kalifornii chce dekryminalizacji psychodelicznych narkotyków.

Szef zbrojnego ramienia New Age wygrał w prawyborach republikanów na burmistrza Nowego Jorku.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone