Tech. #2
PrisonPlanet.pl
Polska
2015-10-22
Kultura
Kontynuacja artykułu: Tech. #1

Technotronika, kolejny krok ekspansji środowiska technicznego.
Jak zaznaczyliśmy na wcześniej zamieszczonych wykresach obecnie następuje przejście z systemu industrialnego w postindustrialny. Nowy postindustrialny system charakteryzuje się rozwinięciem metod produkcji do poziomu w którym większość pracy wykonywanej przez człowieka nie jest już potrzebna by podtrzymać system cywilizacyjny, pojawieniem się informacji jako kluczowego towaru, wysokim poziomem naukowej kontroli i manipulacji środowiskiem, biologicznym życiem jak i masami ludzi. W systemie tym następuje zmiana kierunku działania rządów z zarządzania gospodarką na zarządzanie poprzez środowisko techniczne społeczeństwem. Ten kto kontroluje informacje rządzi w nowym systemie.

W erze postindustrialnej środowisko techniczne poprzez obiekty informacyjne (kamery, komputery, telefony, internet itd.) staje się pośrednikiem we wszystkich relacjach człowieka ekspandując na kompletnie nowe obszary sfery prywatnej jednostek obejmując:
- sferę prywatną (kontrola relacji z innymi, rodziną, bliskimi, znajomymi...)
- sferę psychiczną (kontrola zachowań i motywacji jednostki, kontrola sfery duchowej, etycznej i sumienia...)
- sferę profesjonalną (kontrola portfela, relacja pracownicze, biznesowe...)


Obiekty informacyjne w ekspandującym środowisku technicznym jak opisaliśmy powyżej bezsprzecznie zmieniają naturę i fizyczne aspekty człowieka. W mediach głównego nurtu stwierdza się obecnie, że korzystanie z telefonów, tabletów i temu podobnych urządzeń wywołuje tzw "Cyfrową Demencję". Jak wykazano w badaniach ponad 60% ludzi stwierdza, że technologie komunikacyjne dehumanizują ludzi i instytucje. Nadmierne korzystanie z komputerów i granie w gry zwiększa wywoływanie chorób Alzheimera, jak również zaburza kluczowe funkcje mózgu powodując jego regres, deficyty uwagi i zachowania jak również uzależnienia podobne do brania narkotyków czy hazardu. Na zachodzie prawie połowa dzieci jest już uzależniona od tabletów czy smartfonów, podobnie dzieje się z ludźmi w innych grupach wiekowych. Prowadzi to już do oduczania się normalnych relacji międzyludzkich, czytania języka niewerbalnego i co najważniejsze do fizycznych zmian funkcjonowania mózgu podobnych do obserwowanych u osób chronicznie uzależnionych od narkotyków.

To co się dzieje w tym obszarze to wprowadzenie przez urządzenia informacyjne (telefony, tablety, tv, komputery itd.) modyfikacji przetwarzania danych przez ludzki umysł lub zaburzanie zdolności organizmu do przetwarzania danych. Według terminologii technotronicznej ludzkie ciało, podobnie jak komputer, zawiera mnóstwo procesorów danych (mózgu, serca i obwodowego układu nerwowego, sygnałów z kory mózgowej i innych części naszego ciała). W erze technotronicznej następuje manipulacja na tym poziomie, która to manipulacja nie jest fizycznie wykrywana przez jednostki. W erze industrialnej modyfikacja działań determinowana była przez (w zależności od systemu) edukację, przymus fizyczny, media, propagandę i socjotechniki, w erze postindustrialnej modyfikacja działań dodatkowo wprowadzana jest przez technotronikę czyli fale widma elektromagnetycznego i dźwiękowego.

Według badań Michaela Persingera konstruktora hełmu boga a obecnie pracującego nad telepatyczną komunikacją poprzez urządzenia technotroniczne możliwe jest całe spektrum stymulacji mózgu od zaburzających jego funkcjonowanie do wzbudzających. Efekty działania opiatów (uzależnienie, odurzenie, ekscytacja, relaksacja, stany pozbawiające świadomości), amfetamina, LSD (kontroli umysłu, zbiorowa świadomość), ayahuasca (stymulacja religijnych doznań, szeroka pozazmysłowa komunikacja), wszystkie mogą być stymulowane falami o niskiej częstotliwości. Możliwe jest również przesyłanie informacji, obrazów dźwięków wykorzystując te technologie. Aby była możliwa modyfikacja mózgu przez te fale niezbędne jest obniżenie aktywności mózgu do poziomu snu. Może to być sen fizyczny lub efekt obniżenia funkcji mózgu do snu REM wywoływany przez wszelkiego rodzaju ekrany w tv, komórkach, czy komputerach co stwierdzono już w latach 60-ych. Projekt Persingera zakłada uzyskanie dostępu do każdego mózgu na świecie poprzez rozwijane przez niego technologie wykorzystujące pole magnetyczne ziemi i współwymienialność informacji pomiędzy wszystkimi mózgami, inaczej rzecz ujmując stworzenie świadomości globalnego roju. Jak twierdzi kiedy wszyscy będą współdzielili świadomość doprowadzi to do “końca tajemnic”. Redystrybucja informacji pomiędzy wszystkimi ludźmi będzie odbywała się przez pole magnetyczne ziemi (co będzie trwało około 10 min). Pole to działać będzie również jako miejsce zapisu wszystkich informacji. Efektem tego będzie pozbycie się indywidualizmu w zbiorowej świadomości jako parareligijne istotne doznanie.Bojowe zastosowania technotroniki obejmują urządzenia zaprojektowane do wprowadzania komunikatów podprogowych lub zmian psychologicznych i przetwarzania danych, kontrolę i zmianę psychiki lub ataki na różne systemy sensoryczne i przetwarzania danych ludzkiego organizmu. I tu ponownie, wszystko funkcjonuje na poziomie fal co udowodniono w niedawnym eksperymentach zapisu wspomnieńzmiany sądów moralnych jak również przełączania genów. W obydwu przypadkach celem jest zmylenie lub zniszczenie sygnałów, które normalnie utrzymują ciało w równowadze. Do arsenału zalicza się generatory VHF, RTG, USG, i fale radiowe. Według rosyjskich specjalistów zajmujących się tymi systemami od lat 60-70 broń technotroniczna to taka, która działa by zabrać część informacji, która jest przechowywana w ludzkim mózgu. Pobrana informacja jest wysyłana do komputera, który przetwarza ją do poziomu niezbędnego dla tych, którzy chcą kontrolować człowieka a następnie zmodyfikowana informacja wprowadzana jest ponownie do mózgu.Te bronie są stosowane w stosunku do umysłu wywołując halucynacje, choroby, mutacje w komórkach człowieka,"zombifikację", czy nawet śmierć.

Specjalne rodzaje broni obejmują:
• Psychotroniczny generator, który wytwarza potężną elektromagnetyczną emanację, którą można przesyłać za pośrednictwem linii telefonicznych, TV, sieci radiowej, przewody zasilające i żarówki.
• Autonomiczny generator, urządzenie, które pracuje w paśmie 10-150 Hz. W paśmie 10-20 Hz tworzy infrasoniczne drgania, które są szkodliwe dla wszystkich istot żywych.
• Generator systemu nerwowego, mający na celu sparaliżowanie centralnego układu nerwowego owadów, który mogłyby mieć zastosowanie wobec ludzi.
• Emanator ultradźwięków, który jak twierdzi jeden z instytutów został opracowany. Urządzenia korzystające z emanacji ultradźwiękowej są podobno zdolne do wykonywania bezkrwawych operacji organów wewnętrznych bez zostawiania śladu na skórze. Mogą one również być wykorzystane do zabijania.
• Ciche kasety. Japończycy rozwinęli techniki pozwalające na umiejscawianie w infra-niskiej częstotliwości wzorów głosowych w muzyce, wzorów które są wykrywane przez podświadomość. Rosjanie twierdzą, że za pomocą podobnych "bombardowań" z pomocą oprogramowania potrafią leczyć alkoholizm i nałóg palenia papierosów.
• Wpływ 25-ramki, to technika w której każda 25-ta ramka w obrazie filmowym lub wideo zawiera przesłanie, które jest odbierane przez podświadomość. Technika ta, jeśli działa, mogłaby być wykorzystana do ograniczenia palenia tytoniu oraz spożycia alkoholu, ale ma również szerszy, bardziej złowrogi potencjał jeśli była by użyta wobec widzów przed telewizorami lub operatorów komputerów.
• Psychotropy, określone jako preparaty medyczne stosowane do wywołania transu, euforii lub depresji. Określane jako "wolno działające miny" mogą być dodane do wodociągów miejskich. Objawy obejmują bóle głowy, szumy, omamy słuchowe, głosy lub polecenia słyszalne w głowie, zawroty głowy, bóle jamy brzusznej, zaburzenia rytmu serca, a nawet zniszczenie układu krążenia.


Zagadnienie technotroniki jest oczywiście znacznie bardziej rozległe niemniej jednak wyznacza nowe pole ekspansji środowiska technicznego gdzie człowiek jest fizycznie wpleciony w pętlę zadaniową systemu prowadząc do jego kompletnego uprzedmiotowienia. Penetracja ludzkiego Ja odbywa się przez systemy informacyjne (telefony, tv, radio, systemy społecznościowe, urządzenia typu HAARP itd) uzbrojone w systemy technotroniczne prowadząc do nie tylko do przejęcia (uświadomionej bądź nie) kontroli ale również uzależnienia całych populacji od nowego, technotronicznego narkotyku na co wskazują prace Persingera. Jednym słowem wpływ postindustrialnego środowiska technologicznego ma za swój cel przejęcie eteru, całego spektrum świata fizycznego jak również nieświadomości czy sfery psychiczno duchowej człowieka co jest wnikliwie opisaną ponad 60 lat temu przez Aldousa Huxleya ostateczną rewolucją zmierzającą do pełnego ubezwłasnowolnienia człowieka.Nowa bestia.
Obecny system środowiska technicznego w połączeniu z presją ekonomiczną nie ma obecnie innego celu jak tylko dalej ekspandować. Jedynym celem naukowców stało się podtrzymanie i rozwój tego środowiska a dla społeczeństw bezwiedna partycypacja w jego ekspansji. Ta ekspansja jak wnikliwie zaznaczyliśmy zmierza w kierunku unifikacji globu we wszechobecny, wszystkowidzący, wszystkokontrolujący megasystem co dla człowieka jest pułapką pseudo rozwoju. Jak widzimy środowisko techniczne ekspanduje natomiast człowiek stał się elementem podrzędnym w stosunku do tego środowiska i następuje jego szybki regres, wprost proporcjonalny do penetracji ludzkiego Ja przez maszyny.

Teoretyzując można stwierdzić z dużym prawdopodobieństwem, iż planowany na kilka kolejnych dekad rozwój sztucznej inteligencji i robotyki może kompletnie wyprzeć człowieka przejmując wszystkie jego funkcje. Ekspansja środowiska technicznego stanie się wtedy kompletnie autonomiczna prowadząc do oczekiwanej przez wielu naukowców utopii technologicznej osobliwości. Od tego momentu żaden człowiek nie będzie w stanie zatrzymać tego zjawiska zmierzającego do racjonalizacji, standaryzacji i następnie mechanizacji całego fizycznego spektrum. Zaznaczone jest to również w trendach strategicznych brytyjskiej armii gdzie podano, iż “Bardziej liberalne podejście do rozwoju i badań środowiska może przyspieszyć upadek etycznych restrykcji i ograniczeń. Szybkość zmian technologicznych i kulturowych, może przeciążyć zdolność społeczeństwa do absorbcji konsekwencji etycznych i do opracowania stosownych krajowych i międzynarodowych regulacji.” Jak również pisał globalista Jacques Attali, technologia informacyjna jako pośrednik we wszystkich relacjach człowieka (również rządowych) przejmie wszystkie funkcje znikających państw narodowych ostatecznie rządząc całymi populacjami.

Człowiek od początku swojego istnienia żył w środowisku naturalnym, które podtrzymywało jego życie, walcząc jednocześnie z czającymi się w nim bestiami. Po podbiciu tego środowiska i pokonaniu wszelkich bestii człowiek osiągnął pozorny pokój. Nie musi już walczyć o przetrwanie. Jednak jest to tylko pozór. Nową dżunglą podtrzymującą byt stało się ekspandujące środowisko techniczne a bestią jest wyłaniający się z niej system. Człowiek by przetrwać w nowym środowisku musi je poznać i pokonać czyhającą w nim bestię. W obecnej sytuacji nie istnieje inna droga. Istnieje wiele metod aby to zrealizować bez niszczenia środowiska technicznego podtrzymującego obecną populację ziemi, którego niszczenie proponował swojego czasu Teodor Kaczyński. Potrzebujemy nowej betonowej dżungli, problemem jest bestia na której elementy trzeba nałożyć kajdany zanim zacznie konsumować mieszkańców ziemi.
 
Kończąc należy również zaznaczyć, że ekspandująca od tysięcy lat technika zdominowała obecnie człowieka, podobnie jak wytwory rąk produkujące bożki potrafiły zdominować go w zamierzchłych czasach. Bogowie z kamienia zamierzchłych czasów mają jednak tym razem ożyć dając początek kultowi maszyny-bestii. Bertrand Russell stwierdził w tym temacie, iż “Maszyna jako przedmiot adoracji jest nowoczesną formą Szatana, a jego kult jest nowoczesnym diabolizmem.“ Człowiek powinien zdystansować się do tworów swoich rąk i je zdominować, zanim one zdominują człowieka.


CZYTAJ DALEJ>>>


Człowiek postindustrialny.  |  Era technotroniczna.  |  Technologie ulepszania ludzi i przyszłość pracy w najbliższej dekadzie.  |  Kolejne dwie dekady i znikające zawody.  |  Kontrola mózgu i rozwój technologii ulepszania ludzi.  |  ONZ przewiduje transhumanistyczną przyszłości, w której człowiek będzie zbędny.   |  Alan Watt. Nowy wspaniały świat i wielka globalna transformacja.  |  Destrukcja obrazu człowieka. Od transseksualności przez transrasowość do transsprawności.   |  ONZ: Wielka technologiczna transformacja.  |  Nowe technologie i rekonstrukcja człowieka.  |  Amerykańscy naukowcy próbują otworzyć ścieżkę ku genetycznej modyfikacji człowieka.   |  Bill Gates: Ludzie nie zdają sobie sprawy, ile miejsc pracy zostanie wkrótce zastąpionych przez boty.  |  "Nowa ekonomia" to ekonomia braku pracy.  |  Wielka Globalna Transformacja.  |  Umysł nie posiada zapory. Wstęp do wojny technotronicznej.  |  Era technotroniczna.   |  Internet Rzeczy. 2025.  |  NBIC. Wizja świata w 2025 roku. | Dlaczego przyszłości nas nie potrzebuje. |  Interfejs mózg-maszyna staje się rzeczywistością. Pod wpływem brutalnych gier wideo zmieniają się obszary funkcji kognitywnych mózgu.   |  Cyfrowa demencja.   |  Przyszłość nadzoru nad rodzinami.   |  Kontrola umysłu. Jak to działa?   |  Pod wpływem brutalnych gier wideo zmieniają się obszary funkcji kognitywnych mózgu.   |  W Maryland dzieci zmuszone są skanować dłoń aby dostać szkolny obiad.   |  W ramach programu antyterrorystycznego rząd Wielkiej Brytanii planuje szpiegować małe dzieci.   |  Okręg szkolny skanuje oczy dzieci w ramach partycypacji w programie dowożenia do szkoły.   |  Mundurki z mikroczipem poinformują rodziców, kiedy ich dzieci są na wagarach.   |  Więzienny trening: Dzieci w Austin, USA mają być śledzone za pomocą GPS.   |  Szkoły w Utach, USA planują wszczepianie dzieciom czipów RFID. |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 
misio   dodano: 2015-10-23 15:57:30
Ciekawe. Człowiek staje się uwięziony przez własny twór, który ożywa. Wydaje się, że bez politycznego sankcjonowania rozwoju i zmiany podstawowych celów rozwoju nie da się tego zatrzymać. Przynajmniej przez jakiś czas prywatnie można się odciąć od całego tego technologicznego jarzma. Pytanie tylko na jak długo?

Więcej
Kultura

Mam dość, czyli krótka charakterystyka obecnego szaleństwa.

Mam dość, czyli krótka charakterystyka obecnego szaleństwa.

Jak ogarnąć coś, co z początku wyglądało na prawdziwe zagrożenie, a obecnie na podstawie wielu informacji, źródeł i obserwacji...

Kometa Neowise C/2020 F3.

Zaobserwowana 27 marca kometa C/2020 F3 przez teleskop kosmiczny Neowise minęła słońce 3 lipca w odległości ok. 44 mln km. Ta...

Rok po spaleniu przez globalistów katedry Notre-Dame płonie katedra w Nantes.

Od 30 lat, oficjalnie, w ramach “eksperymentu”, władze Berlina umieszczały dzieci z pedofilami!

Sataniści organizują marsze poparcia dla budowy Rządu Światowego.Programy Infowars:
Infowars.com od tygodnia niedostępne ponieważ jest pod atakiem DDoS z Chin:


Nie oddychaj bo umrzesz!:

5G zabija drzewa... a ludzi?

TECH. Krytyka rozwoju technologicznego:

Część druga. Człowiek jako maszyna:

Część trzecia. Kultura jako maszyna:

Jesz genetycznie modyfikowaną żywność? To obejrzyj to:

Ekonomia

Ponad 60% zamkniętych przez korona-panikę firm nie zostanie ponownie otwartych.

Ponad 60% zamkniętych przez korona-panikę firm nie zostanie ponownie otwartych.

Poważnie wątpię, czy ludzie zdają sobie sprawę z rozmiarów szkód ekonomicznych jakich dokonała grupa oligarchów i akademików...

Wzrasta trend niedoborów żywności.

W ostatnim tygodniu Chiny ogłosiły, że planują zwiększyć swoje strategiczne rezerwy surowców, aby złagodzić obawy o bezpieczeństwo...

Koniec zaufania do rządów. Obywatele na całym świecie gromadzą gotówkę.

Nadchodzi upadek światowej ekonomii.

Unia Europejska prognozuje głęboką recesję w 2020 r.

kontakt e-mailowy:
© 2010 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone