Pielgrzymki na COP21 i rodząca się zielona religia.
PrisonPlanet.pl
Polska
2015-12-11
Kultura
Wokół obecnie trwającego spotkania klimatycznego w Paryżu COP21 na szczególną uwagę zasługuje zaangażowanie się kościołów w promowanie zielonej ideologii ratowania "matki ziemi" przed człowiekiem. Jest to niezwykle niebezpieczna tendencja obserwowana od dłuższego czasu jednak nabierająca tempa wraz z objęciem władzy przez nowego papieża, który wdraża politykę przygotowaną przez Klub Rzymski. Do roku 2050 ta grupa ekspercka odpowiedzialna również za wymyślenie zagrożenia globalnym ociepleniem dla realizacji globalnej rewolucji, zaplanowała powolną, niemalże nienamacalną konwersję chrześcijaństwa w nową religię w której nadrzędnym stworzeniem ma być szeroko pojęte środowisko, któremu służy i podporządkowany jest człowiek- kult stworzenia jak to niektórzy określają.W swojej publikacji Klub stwierdził: “W poszukiwaniu wspólnego wroga, przeciwko któremu możemy się zjednoczyć, wpadliśmy na pomysł taki, iż zanieczyszczenie, groźba globalnego ocieplenia, brak wody, głód itp., spełnią nasze oczekiwania. Wzajemne oddziaływanie tych zjawisk jako całość oraz poszczególne ich elementy  stanowią zagrożenie, z którym muszą się skonfrontować wszyscy na całym świecie. [...] Wszystkie te niebezpieczeństwa są powodowane przez ingerencję ludzkości w naturalne procesy, i tylko dzięki zmianie postaw i zachowań społeczeństw, negatywne zmiany mogą być przezwyciężone. Idąc dalej tym tokiem myślowym, prawdziwym wrogiem jest sama ludzkość.”

Człowiek w tym systemie jest zagrożeniem, które należy znieść lub minimalizować by ratować tzw środowisko. Miesiąc temu papież Franciszek stwierdził publicznie jak podaje strona catholicnews.com “Franciszek powiedział osobom pracującym na rzecz zmniejszenia wpływu człowieka na środowisko i klimat, że mogą liczyć na wsparcie Kościoła, a zwłaszcza jego modlitwy. "Przedstawiam Panu nasze wspólne wysiłki," powiedział, "prosząc go, aby błogosławił, tak by ludzkość w końcu zaczęła słuchać krzyku ziemi - dziś nasza matka Ziemia jest wśród wielu wykluczonych, którzy wołają do nieba o pomoc!"”


“Matka ziemia?”, “prawdziwym wrogiem jest sama ludzkość?”- należy sobie zadać pytanie co to jest za teologia, bo na pewno nie chrześcijańska. Co więcej miesiąc temu biskupi świata wezwali do wdrożenia polityki całkowitej dekarbonizacji do roku 2050, która doprowadzi do pogłębiającej się biedy w zachodnim świecie nie mówiąc do kompletnej depopulacji krajów trzeciego świata, które w 100% opierają swoje przeżycie na spalaniu drewna czy ropy. Co gorsza do całego tego ruchu dołączył się Caritas stwierdzając na swojej stronie “Według IPCC (Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu) oraz lokalnych naukowców Brazylia jest jednym z krajów, które zostaną najbardziej dotknięte przez zmiany klimatyczne. Amazonia w szczególności będzie cierpieć z powodu dalszego globalnego ocieplenia, które będzie stanowić zagrożenie dla lasów. Zmiany te będą pogłębiać kryzys wodny na południowym-zachodzie, gdzie żyje największa część ludności. Co więcej, będzie to prowadzić do zmian w produkcji żywności, co będzie odczuwane we wszystkich regionach. Odpowiedź rządu była bardzo słaba, zarówno pod względem potrzeb oraz w odniesieniu do szerszego zakresu tego co można zrobić. Mamy ustawy i projekty, ale żadne z nich nie są priorytetowe i niewiele zasobów jest przeznaczonych do ich wdrożenia. Do najbardziej znanych są te związane z ograniczeniem wylesiania Amazonii, ale jest to zbyt mało w stosunku do tego co powinniśmy robić. Dla Caritas i innych grup działających na rzecz ekologii, które zebrane są w Narodowym Forum ds Zmian Klimatu i Sprawiedliwości Społecznej nie zrobiono dostatecznie wiele.”

Ecoscience. Czyli jak elity rozumieją ekologię:


OGLĄDAJ DALEJ>>>


Z wielu kościołów chrześcijańskich wyruszyły całe pielgrzymki na spotkanie COP 21 aby wspierać moralnie polityków szykujących globalne podatki od emisji CO2, które doprowadzą do dalszego ograniczania poziomu życia na całym, ogarniętym kryzysem ekonomicznym świecie.
Jest to pewnik opisany wnikliwie w projektach ONZ stwierdzających jasno redukcję poziomu życia, jak również w dalszym kroku redukcję populacji dla redukcji impaktu na środowisko. Zostało to również upublicznione w badaniach gdzie rozpatrywano wojny, pandemie i globalną politykę jednego dziecka dla redukcji populacji do “zrównoważonego poziomu” 1-2 mld ludzi.To w co obecnie są zatem zaangażowane kościoły promujące zieloną ideologię dla ratowania matki ziemi przed człowiekiem jest antytezą chrześcijaństwa, jest ideologią biedy, zniewolenia i w konsekwencji śmierci. Nie wydaje się by hierarchowie kościoła nie zdawali sobie z tego sprawy a tym bardziej papież Franciszek który mianował świadomie znanego komunistę by napisał dla niego ekologiczną encyklikę.


Są tylko dwa wyjaśnienia: albo osoby podejmujące decyzje w Watykanie nie są tego świadome, co należy wykluczyć, albo instytucja kościoła katolickiego została zinfiltrowana i całe rzesze wierzących obecnie wiedzione są w kierunku nowego zielonego chrześcijaństwa wspierającego globalistyczne cele wyznaczone przez Klub Rzymski i ONZ. Jest to naprawdę przerażający trend, który wydaje się być ostatecznym konceptem mającym zwieść ludzkość.

Audycja nt szaleństwa zielonej polityki:


OGLĄDAJ DALEJ>>>Depopulacja: Biskupi świata wzywają do "całkowitej dekarbonizacji" do roku 2050.  |  Zielone szaleństwo owładnęło Watykanem. Papież wzywa do utworzenia Nowego Porządku Świata.  |  Katolicy krytykują Papieża za sianie paniki wokół "zmian klimatycznych".  |  Do 2050 Klub Rzymski planuje konwersję Chrześcijaństwa w zieloną religię.  |  Eksperci przewidują globalną politykę jednego dziecka i pandemie by rozwiązać problem przeludnienia.   |  Pierwsza Globalna Rewolucja. Czyli kto wymyślił problem CO2.   |  Nowa globalna religia.   |  Papież Franciszek i Szimon Peres rozmawiają na temat stworzenia "religijnego ONZ".   |  Religia, kultura i wielka wojna. #1   |  Religia, kultura i wielka wojna. #2   |  Przeciwko masonerii.  |  Masoneria. Pro publico bono?   |  Wielka Globalna Transformacja.   |  Alan Watt. Nowy wspaniały świat i wielka globalna transformacja.  |  Film: Odkrywając ruch Nowej Ery. ( New Age )  |  Karta Ziemi - Agenda 21. Marks w zielonej kominiarce.   |  Ostatni Papież?   |  Nie ma globalnego ocieplenia od 17 lat i 11 miesięcy!   |  Koniec globalnego ocieplenia i upadek prognozowania za pomocą modeli komputerowych.   |  Uganda: W imieniu globalnego ocieplenia uzbrojeni żołnierze palili domy i zabijali dzieci.   Papież Franciszek i Szimon Peres rozmawiają na temat stworzenia "religijnego ONZ".  |  Agenda 2030: W tym miesiącu ONZ z pomocą papieża wprowadza plan Nowego Porządku Świata.  Agenda 21. Plan wdrożenia światowego socjalizmu.  |  Agenda 21: Nowy Chiński plan dziesięcioletni planuje przeniesienie mieszkańców obszarów wiejskich do miast.  |  W najnowszym raporcie ONZ proponuje system globalnej regulacji wody i żywności.  |  Agenda 21 i przeludnione megamiasta przyszłości.  |  Agenda 21: Apartamenty trumny, nowość dla klasy średniej.   |  Agenda 21: Tele-Praca, Tele-zakupy i masowy transport miejski.  |   Karta Ziemi - Agenda 21. Marks w zielonej kominiarce.  |  2025- Globalny rząd. Raport NIC i ISS.   |  Nowy Porządek Świata. Spojrzenie w niedaleką przyszłość.  A teraz rząd światowy.   |  Globalna oligarchia i rząd światowy.  |  Rząd światowy według Scientific American!  |  Kolejne milion lat i kontrola globalnej populacji.  |  Aldous Huxley: Ostateczna rewolucja.   |  UNESCO. Droga do posthumanistycznego piekła.   |  Anglo- Amerykański establishment.  |  Solana: Efektywne globalne zarządzanie (czytaj- globalny rząd) musi być celem ludzkości.   |  Australijski Senator Bob Brown wzywa do ustanowienia Światowego Rządu.   |  Nowy Porządek Świata administracji Obamy.   |  Nowy Porządek Świata a sprawa Polska.   |  Rada Atlantycka: Potrzebny “kryzys” by utrzymać “nowy porządek świata”.   |  Globalizacja europejskiego bezpieczeństwa.   |  Gorbaczow wzywa do amerykańskiej pierestrojki i utworzenia rządu światowego.   |  Alan Watt. Nowy wspaniały świat i wielka globalna transformacja.  |Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 

Więcej
Kultura

Od 30 lat, oficjalnie, w ramach “eksperymentu”, władze Berlina umieszczały dzieci z pedofilami!

Od 30 lat, oficjalnie, w ramach “eksperymentu”, władze Berlina umieszczały dzieci z pedofilami!

Od 1970 roku profesor psychologii Helmut Kentler prowadził swój „eksperyment”. Bezdomne dzieci w Berlinie Zachodnim celowo umieszczano...

Sataniści organizują marsze poparcia dla budowy Rządu Światowego.

Grupa satanistyczna organizuje międzynarodowy marsz w imieniu "upadłego", wzywając do realizacji marzenia globalistów - utworzenia Rządu...

Część kościoła katolickiego ostrzega przed wyłaniającym się Rządem Światowym.

Instytut Tavistoc - Goebbels- użyteczni idioci, czyli, jak okrada się społeczeństwo w majestacie prawa.

Węgry zapisały w prawie fakt istnienia tylko biologicznych płci.Programy Infowars:

Kościół przeciwko koronawirusowi jako narzędziu wprowadzania Rządu Światowego:
Psychologiczny Syndrom Wirtualnej Epidemii. Materiał Wojciecha Wareckiego:
Współczesny Apartheid. Raport Konrada Stachnio:
5G zabija drzewa... a ludzi?

TECH. Krytyka rozwoju technologicznego:

Część druga. Człowiek jako maszyna:

Część trzecia. Kultura jako maszyna:

Jesz genetycznie modyfikowaną żywność? To obejrzyj to:

Globalne trendy

060606 - Microsoft i kryptowalutowy system kontroli populacji.

060606 - Microsoft i kryptowalutowy system kontroli populacji.

Od trzech dekad oficjalnie istnieją na rynku wszczepiane pod skórę systemy automatycznej identyfikacji auto-ID (patrz prace Carla Sandersa),...

Terahercowe 6G do roku 2030.

Obecnie wdrażana na całym świecie niezwykle niebezpieczna technologia 5G operująca na mikrofalach do nawet 300 GHz, (co jest prawie 100...

Scenariusz rozwoju rynku pracy do roku 2050.

Populacja zastępcza do 2050 roku.

Międzynarodowy plan wdrażania geoinżynierii 2020+.

kontakt e-mailowy:
© 2010 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone