Jak zabezpieczyć się przed omnipotencją rządów.
Dr Jerzy Jaśkowski
Polska
2016-09-10
Kultura
"Nie ma większej tyrani aniżeli ta, która jest utrwalana pod postacią prawa."
Montesques 1669 -1755

Dawniej państwem nazywano przeobrażenie się plemienia, federacji plemion w struktury polityczne. Był to więc obszar zamieszkały przez ludność posługującą się wspólnym językiem, zamieszkującą zwarty teren. Ludność taka tworzyła struktury administracyjne, ułatwiające jej tzw. życie. Ale zawsze obok były inne organizmy państwowe, których celem było zdobycie większego terenu, większego bogactwa. Oczywistym jest, że te starsze struktury polityczne miały wypracowane odpowiednie metody do podboju sąsiadów. 
Podam konkretny przykłady. Dżyngis Chan stworzył olbrzymie imperium, chyba największe na świecie. Całą jednak administrację tego imperium tworzyli i realizowali Chińczycy, których cywilizacja, czyli formy prawne rządzenia dużymi masami ludzi, były starsze o parę tysięcy lat. Podboje Dżyngis Chana sprowadzały się do zapewnienia swobodnego handlu na tym olbrzymim obszarze.

Podobnie działało imperium rzymskie. Na podbitych terenach handel odbywał się bez dodatkowych opłat. Na tej samej zasadzie powstało imperium brytyjskie, którego początkiem było powstanie City of London, czyli Corona Temple. Powstawały tzw. kompanie. Taka kompania zapewniała sobie eksploatację jakiegoś obszaru, wpływając na tworzenie przychylnych dla siebie władz. Jak pisze na przykład Katarzyna Wielka, na jej dworze zawsze był ambasador angielski z walizką pieniędzy, na prezenty. Podział zysków był prosty, tak jak za czasów rzymskich, 50% szło dla wodza, a druga część była dzielona na członków kompanii. Pierwsza taką kompanią była Kompania Moskiewska, której istnienie zostało wymazane z podręczników historii w tym Kraju pomiędzy Odrą i Wisłą. Dlaczego? Ponieważ ta kampania specjalizowała się w eksploatacji Europy wschodniej, czyli terenów dawnej Polski i Carstwa Moskiewskiego. Z polskich podręczników wymazano np. krucjatę króla angielskiego na Wilno w 1392 roku. Dodatkowo pojęcie krucjat zminimalizowano do konfliktu katolicko - islamskiego. Naprawdę masa ludzi się na to nabrała. Przecież Anglia jest naszym sojusznikiem… Przez ostatnie 200 lat wdrażanie metod opanowania bogactw naturalnych uległo udoskonaleniu. W Polsce przykładem z ostatniego wieku ingerencji City of London na sytuację w Polsce jest tzw. przewrót majowy tego agenta co najmniej 3 państw, zwanego w Polsce Piłsudzkim - Ginetem - Selmanem. Przewrót majowy 1926 roku był przeprowadzony za 800 000 funtów, które ten człowiek dostał od Corona Temple. Celem była prywatyzacja bogactw naturalnych śląska i kopalń ropy okręgu Jasło - Krosno i dalej na wschód.

Jak to podałem wcześniej, obecnie eksploatacja danego terenu sprowadza się do działania ośrodków zwanych politycznymi do takiego tworzenia prawa, aby konkretne, zainteresowane koncerny mogły swobodnie realizować swoje interesy.

Dowodzą tego ustawy ostatniej dekady.
1. O chorobach zakaźnych, zmuszająca ludność do przyjmowania szczepień pod sankcjami karnymi. Jedyna korzyść to zysk dla koncernów amerykańskich produkujących te szczepionki. Polityczny zysk depopulacja ludności. Przypomnę, już w 1974 roku tereny nasze były zaludnione przez 40 milionów obywateli. Pamiętam to bicie w dzwony z tego powodu. Obecnie dzietność kobiet spadła do 0.9 i żadnej instytucji naukowej ani politycznej ta sytuacja demograficzna nie interesuje.

2. Inną ustawą wymierzoną w lokalną, mniej wartościową ludność, jest Ustawa Prawo Geologiczne, które pozwala na wysiedlenie każdego osobnika z jego legalnie zakupionej ziemi pod pretekstem sprzedania jej bogactw komuś innemu. Na całym świecie właściciel ziemi jest panem tego, co pod nią i nad nią, tylko nie  w Polsce. Tutaj byle urzędniczyna może zabrać każdemu ziemię, pod pretekstem sprzedaży hipotetycznie znajdujących się w niej bogactw naturalnych w rodzaju nie tylko ropy, czy węgla, ale np. jakiegoś innego pierwiastka, czy minerału np. bursztynu.
 
Już nie raz byli urzędnicy wypowiadali się, że ustawy są uchwalane pod konkretne koncerny. Stąd tyle nowelizacji prawa. Stąd ta epidemie rozmaitego rodzaju aktów prawnych, podobno już ponad 27 000 rocznie. W tej sytuacji normalny mieszkaniec terenów pomiędzy ODRĄ a  BUGIEM NIE MA ŻADNYCH SZANS NA SPOKOJNE PRZEŻYCIE. Trzeba pamiętać, że np. dla koncernów farmaceutycznych istniejemy tylko wówczas, kiedy chorujemy, najlepiej przewlekle. Zdecydowana większość tych koncernów umiejscowiona jest w City of London. Tworzenie wyimaginowanych chorób w dobie posiadanego monopolu na informację, nie stanowi żadnego problemu. Proszę sprawdzić, wszelkie choroby bakteryjne, które opisują w powieściach wybitni, trzeba to przyznać, autorzy, powstały w XIX wieku. Nie posiadamy dokładnych danych o tzw. epidemiach średniowiecznych. Szeroko nagłaśniana epidemia dżumy w średniowieczu nijak się ma do innych faktów z tego okresu. Dlaczego choroba była tylko na zachodzie Europy, a Polskę ominęła?. Dlaczego w czasie tej epidemii organizuje się Zjazd Krakowski, na który przyjeżdża król Cypru, czyli z rejonu objętego epidemią? Jest oczywistym, że przyjechał wraz ze świtą. Podróż na pewno trwała parę tygodni. I nikt nie zachorował? Wszelkie opisy mamy ze źródeł kościelnych, jakoby to byłą kara za grzechy. W tym aspekcie jest to zrozumiała propaganda. Obecnie to samo się robi, wmuszając sprzedaż szczepionek. Czyli liczy się zysk! Obecnie, w związku z istnieniem antybiotyków. „epidemie” bakteryjne zniknęły, a na ich miejsce Instytut Rockefellera wylansował epidemie wirusowe. Na wirusy leku jeszcze nie mamy. Nawet to. co jeszcze 30 - 40 lat temu było nic nie znaczącymi dolegliwościami, obecnie dzięki pijarowi awansowało do najgroźniejszej choroby na świecie, czyli np. zwykła grypa, czy odra. Jak się bronić przed tak szerokim zakłamaniem, popartym siłą ustaw politycznych?

Podam kilka sposobów.
 
1* Przestań kupować jakiekolwiek gazety, czasopisma itd. Poza tym i tak są one niemieckie, więc wzbogacasz konkurencję. Od 80 lat wiadomo, że są to środki masowej dezinformacji i ich celem jest stworzenie Biologicznego Robota. Stopień edukacji otrzymywany w oświacie państwowej jest tak niski, że nie masz żadnych szans  Dobry Człeku na rozdzielenie dezinformacji i propagandy od użytecznych informacji. Jeszcze gorzej jest z obrazem, czyli z telewizją. Najprostszy przekręt polega na pokazywaniu obrazu i dodawaniu zupełnie innego komentarza. Konkretnie: telewizja pokazywała falę tsunami czyli powódź w Sendai w Japonii, a spiker mówił o trzęsieniu ziemi w Fukushimie.  Praktycznie 99 % ludności przyjmowało, że fala zalewa Fukushimę. Oczywiście było to kłamstwo. W Fukushimie siłą trzęsienia ziemi wynosiła zaledwie 4 R .Tak podawał Instytut z Tokio. Dopiero w dwa tygodnie później z Kalifornii przyszło owe 9.9 R. Podobnie fala w Fukushimie wynosiła ok. 1 metra, a mur otaczający elektrownię jądrową miał wysokość 5.6 i stała ona na wzniesieniu 10 metrowym. Ale reaktor był amerykańskiej produkcji Mark IV, z lat 60. i teoretycznie miał wytrzymać trzęsienie ziemi o sile 7.5 R. Jak więc mógł się rozpaść przy 4 R? Wymyślono owe 9.9 R. Papier cierpliwy, wszystkie głupoty przyjmie, jeżeli ma się monopol. Przecież Armia Amerykańska okupuje Japonię bez przerwy od 1945 roku. Jakiś cel to ma!
 
2*Nie baw się w politykę w obecnym wydaniu. Uciekaj jak najdalej od wszelkich wyborów itd. Obecna ustawa nie gwarantuje Tobie żadnych praw. Zarówno posłów, jak i radnych wystawia partia, a nie twoje glosy.
 
3* Nie kupuj żadnych przetworzonych produktów. Nie masz zielonego pojęcia, co włożyli do środka. Rząd warszawski [G. Braun] dopuścił do stosowania wszelkich toksycznych środków, stosowanych w innych krajach i jednocześnie nie przeprowadza żadnych kontroli, czym naprawdę są nafaszerowane te produkty.
Przykładowo: większość ryb pochodzi z hodowli np. norweskich, szwedzkich itd. W hodowlach używa się jako pokarmu genetycznie modyfikowanej soi, kukurydzy, stosuje się antybiotyki i rtęć. Czy kiedykolwiek widziałeś wyniki kontroli sanepidu, czy Głównego Inspektora Sanitarnego tych produktów. A przecież to jest rzekomo państwowa inspekcja, pracująca za Twoje podatniku pieniądze, i w dobie internetu nie powinno by problemem umieszczanie wyników kontroli na stronach internetowych tych instytucji. Sam widzisz, że nie są to nasze instytucje, tylko rodzaj buforu pomiędzy producentem, a konsumentem. W razie czego, to nie producent zawinił. Sanepid nie miał przecież zastrzeżeń.
 
4* Po oddaniu ujęć wodnych w obce „rence” nie tylko mamy najdroższa wodę w Europie, ale zostaliśmy pozbawieniu kontroli jakości tej wody. Ustalono w Polsce normy skażenia fluorem o 100% wyższe, aniżeli w USA. I od 1990 roku w żaden sposób nie można ich zmienić. A nie ma żadnej wątpliwości, że cukrzyca młodocianych, nowotwory, upośledzenie IQ,  są spowodowane zatruciem przewlekłym fluorem. Takie badania prowadziliśmy w regionie Trójmiasta już 20 lat temu. Jakimś dziwnym trafem, tylko Ministerstwo, nie wiadomo dlaczego zwane Zdrowia, jeszcze o tym nie wie.
 
5* Unikaj fastfoodów i chińskich zupek. Żaden z tych produktów nie ma wymienionego składu i nie ma żadnych protokołów kontroli jakości. Wiadomo, że Chińczycy nagminnie stosują glutaminian dla poprawy smaku. Wystarczy zjedzenie jednego batonika, aby wybić do 50% swoich dobrych bakterii. Wiadomo, że niedobór dobrych bakterii jest odpowiedzialny nie tylko za choroby typu nieswoiste zapalenie jelit, atopowe zapalenie skory u dzieci, ale także za depresje. Obecnie możemy mówić o prawdziwej epidemii depresji. Praktycznie nie powinno się jeść żadnych produktów sojowych, czy z kukurydzy. Mogą one dodatkowo zawierać duże ilości glifosatu, czyli randapu. A to powoduje przewlekłe zapalenie jelit. Jak łatwo manipulować ludźmi, świadczy właśnie sprawa Randapu. Wmówiono przed laty pediatrom, że dzieci są uczulone na gluten. Pomimo bezspornego faktu, że gluten powszechnie występuje w pszenicy od setek lat, to w okresie kilku lat wtłoczono do główek tym kobietom [pediatrzy do głownie kobiety], że to uczulenie na gluten jest przyczyną dolegliwości przewodu pokarmowego u dzieci, a nie przewlekle zatrucie środkiem ochrony roślin. Jest to prosty przykład, udowadniający słuszność tezy Goebbelsa, że wystarczy dostatecznie często coś powtarzać, a zostanie przyjęte za prawdę. Nikt nie ma odwagi krzyknąć: „Król jest nagi”.


Kontakt do autora: jjaskow@wp.pl


Propaganda. Jak to działa?  |  Psychoterroryzm.   |  Przejęcie kraju. Jak to działa?   Kontrola umysłu. Jak to działa? Aldous Huxley: Ostateczna rewolucja.  |   Tech.  |  Miękkie oddziaływanie. Jak to działa? #1  |   Umysł nie posiada zapory. Wstęp do wojny technotronicznej.   |  Era technotroniczna.  |  Broń technotroniczna. #1  |  Kreskówki zaburzają kluczowe funkcje mózgu.  |  Technotronika: ZSRR i "badania nad kontrolą umysłu”.  |  Film: Szok i trwoga. Masowe procesy manipulacji.  |  Propaganda. Jak to działa?  |  Umysł nie posiada zapory. Wstęp do wojny technotronicznej.  |  Zimbardo: Uzależnienie od pornografii i gier wideo prowadzi do "kryzysu męskości".  Cyfrowa demencja.   |  Pod wpływem brutalnych gier wideo zmieniają się obszary funkcji kognitywnych mózgu.  |  Pornografia i wojna kulturowa.   |  Szkoła Frankfurcka i przyszłość kultury.  |  Sądy moralne mogą być zmieniane za pomocą pola magnetycznego.   |   Handel śmiercią!  |  Konsekwencje amerykańskiej inwazji na Afganistan: zgony od heroiny najwyższe od dekady.  |  Aldous Huxley: Ostateczna rewolucja.  |  Wieczna wojna- konflikt kulturowy.  |  Pornografia i wojna kulturowa.  |  Prawie połowa dzieci jest już uzależniona od smartfonów i tabletów.  |  Kontrola umysłu. Jak to działa?   |  Promieniowanie z telefonu komórkowego powoduje raka.  |  Niszczący DNA czip będzie wbudowywany w telefony komórkowe.  |  Kreskówki zaburzają kluczowe funkcje mózgu.  |  Nowa niania: Obecnie ponad jedna trzecia dzieci korzysta ze smartfonów zanim zacznie chodzić i mówić.  |  Nowa norma: Połowa populacji Wielkiej Brytanii "zachoruje na raka."  |  Po 10 latach używania telefonu komórkowego, ryzyko rozwoju guza mózgu zwiększa się o 290%.  |  Granie w gry typu Call of Duty zwiększa ryzyko choroby Alzheimera.   Film: Szok i trwoga. Masowe procesy manipulacji.  |  Propaganda. Jak to działa?  |  Umysł nie posiada zapory. Wstęp do wojny technotronicznej.  |  Zimbardo: Uzależnienie od pornografii i gier wideo prowadzi do "kryzysu męskości".  Cyfrowa demencja.   |  Pod wpływem brutalnych gier wideo zmieniają się obszary funkcji kognitywnych mózgu.  |  Pornografia i wojna kulturowa.   |  Szkoła Frankfurcka i przyszłość kultury.  |  Sądy moralne mogą być zmieniane za pomocą pola magnetycznego.   |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 

Więcej
Kultura

Papież Franciszek kończy podporządkowanie Watykanu satanizmowi nakazując szczepienia mRNA.

Papież Franciszek kończy podporządkowanie Watykanu satanizmowi nakazując szczepienia mRNA.

Od 1 października każdy, kto chce pracować lub odwiedzać Watykan, będzie musiał zostać „zaszczepiony” na koronawirusa...

Promocja ludzko-zwierzęcych hybryd.

Procesy oswajania i przyzwyczajania społeczeństwa co do nadchodzącej rzeczywistości polegają na powolnej normalizacji nowych norm...

Rząd Kalifornii chce dekryminalizacji psychodelicznych narkotyków.

Szef zbrojnego ramienia New Age wygrał w prawyborach republikanów na burmistrza Nowego Jorku.

Żona premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona promowała sztukę A. Crowleya.

Więcej
Nauka i technologia

Włochy nakazują firmom nie wypłacać pensji nieszczepionym pracownikom.

Włochy nakazują firmom nie wypłacać pensji nieszczepionym pracownikom.

Włoski rząd wydał dekret dotyczący zarówno sektora prywatnego jak i publicznego, nakazujący firmom wstrzymanie wypłat...

Japonia chce sprzedawać ryby GMO.

Japonia genetycznie modyfikuje ryby dorady, aby uzyskać u nich 50 procent więcej mięśni. Oczekuje się, że firmy wkrótce uzyskają na...

Naukowcy tworzą jadalne rośliny zawierające szczepionki mRNA, by zastąpić nimi szczepionki.

Po osiągnięciu 81-procentowego wskaźnika szczepień Singapur doświadcza eksplozji chorób.

Opublikowane badanie ujawnia jak Iwermektyna blokuje rozwój wirusa SARS-COV-2.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone