Globalne Trendy Strategiczne 2014-2045. #2
PrisonPlanet.pl
Polska
2016-03-05
Globalne trendy
Kontynuacja artykułu: Globalne Trendy Strategiczne 2014-2045. #1

Automatyka i praca.
Rosnąca liczba usług może zostać zautomatyzowana i może być wykonywana przez roboty. W ciągu ostatniego stulecia procesy przemysłowe pokazały jak automatyzacja może znacznie zwiększyć produktywność przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Ten trend będzie prawdopodobnie kontynuowany, wraz ze wzrostem automatyzacji w usługach takich jak telefoniczna czy internetowa obsługa klienta. Do 2045 r. postęp w dziedzinie sztucznej inteligencji prawdopodobnie oznacza, że takie usługi mogą zostać rozwinięte do stopnia w którym wirtualny operator telefonii byłyby nie do odróżnienia od człowieka. Jest też prawdopodobne, że nastąpi coraz większa tendencja do mechanizacji opieki szczególnie w obszarach gdzie istnieje niewielu kandydatów do pracy. Japonia rozwija pionierskie roboty, które mogą zapewnić opiekę dla osób starszych, co jest napędzane częściowo przez starzejącą się populację i ograniczenia w sile produkcyjnej. Używanie robotów jako towarzyszy może również z czasem wzrosnąć. Na przykład Japonia eksperymentuje z wykorzystywaniem robotów dla astronautów w przestrzeni kosmicznej, zrobotyzowanymi zwierzętami a programy komputerowe symulujące ludzką osobowość są coraz bardziej popularne. Ostatecznie rozwój robotyki może oznaczać, że roboty będą niemalże fizycznie nie do odróżnienia od ludzi, ale trudno uwierzyć, że do 2045 r. osiągną one stopień społecznej akceptacji lub umiejętności niezbędnych do działania we wszystkich rolach. Na przykład, miejsca pracy, które wymagają widoku ludzkiej twarzy prawdopodobnie będą nadal wykonywane przez ludzi, podobnie jak role, które wymagają ekspresji (lub przynajmniej wyglądu) emocji.Automatyka i konflikt.
Zwiększenie możliwości robotów może zmienić oblicze wojny. Ulepszenia w robotyce mają oczywiste zastosowania militarne. Bezzałogowe statki morskie - ewentualnie podwodne okręty rozpoznające wrogie wybrzeża - mogą tak samo stać się częścią systemu wojskowego, jak bezzałogowe zdalnie sterowane samoloty. Maszyny mogą wykonywać zadania takie jak czyszczenie pól minowych i realizacja dostaw w różnych niebezpiecznych obszarach, chociaż bardzo złożony charakter tych zadań może oznaczać, że autonomiczne pojazdy wojskowe będą pozostawały w tyle za swoimi ludzkimi odpowiednikami. Gdy społeczeństwo stanie się mniej skłonne by akceptować śmierć lub obrażenia w czasie wojny może pojawić się dążenie do zastąpienia żołnierzy piechoty robotami. W 2045 r. prawdopodobnie będzie znacznie łatwiejszym postawić maszynę przed niebezpieczeństwem niż człowieka. Niektórzy eksperci uważają, że w ciągu najbliższych dziesięciu lat roboty zaczną zastępować żołnierzy piechoty w wojskach niektórych krajów rozwiniętych.

Ile kraje stracą miejsc pracy (badanie TECHNOLOGY AT WORK v2.0):

Automatyzacja prac na dużą skalę.
W 2045 r. roboty i zautomatyzowane systemy potencjalnie staną się niemal wszechobecne wykonując bardzo skomplikowane zadania bez udziału człowieka. Potencjalnie maszyny mogłyby realizować wszystkie zadania produkcyjne i rolne; naprawiać siebie; jak również sprzątać, gotować i porządkować. Postępy w rozwoju sztucznej inteligencji mogą sprawić, że maszyny staną się tak ludzkie, że będą w stanie odpowiadać na telefony w call center, dbać o dzieci, a nawet nauczać. Komputery mogą potencjalnie diagnozować i leczyć niemal każdy stan chorobowy. Jeżeli postęp w takiej skali jest wykonalny to w przyszłości możliwe jest, że będzie bardzo mało miejsc pracy obsługiwanych przez ludzi, którzy mogą w praktyce zostać niemal całkowicie wykluczeni z rynku pracy. W bogatszych krajach automatyzacja na dużą skalę prac mogłaby mieć pozytywny wpływ ponieważ rządy prawdopodobnie byłby w stanie zapewnić swoim obywatelom wszystkie istotne udogodnienia, których potrzebują. Jednak wiele osób może początkowo zmagać się z poczuciem celu i statusu społecznego bez pracy, z możliwym wzrostem przypadków depresji.  Systemy kształcenia będą musiały być całkowicie przeprojektowane aby umożliwić ludziom motywowanie siebie i zyskanie satysfakcji z aktywności innej niż praca. Z czasem gdy populacja bardziej przyzwyczai się do życia bez pracy to będzie mogła wypełniać swój czas uprawiając sport, malarstwo, czytając i komponując muzykę. Jednak w biedniejszych krajach automatyzacja na szeroką skalę prac może zatrzymać rozwój gospodarczy a nawet go odwrócić. Na przykład jest znacznie mniej prawdopodobne by firmy zagraniczne zatrudniały tanią siłę roboczą gdy maszyny będą o wiele bardziej opłacalne i efektywne.

Jakie kraje zyskają i stracą najwięcej na automatyzacji:

Implikacje dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
■■ Automatyzacja pracy i praktyk produkcyjnych może prowadzić do destabilizacji gospodarczej ponieważ zmniejszy się potrzeba korzystania z taniej siły roboczej. Może to nieproporcjonalnie wpłynąć na gospodarki wschodzące, które korzystały z podzlecania produkcji i taniej siły roboczej.
■■ Może zaistnieć brak zaufania publicznego i opór w stosunku do użycia bezzałogowych systemów (i robotów w szczególności).
■■ Jeśli walka jest prowadzona głównie przez maszyny, ze znacznie mniejszym udziałem ludzi to może stać się publicznie i politycznie bardziej akceptowalna, a być może bardziej prawdopodobna.
■■ Koszta systemów bezzałogowych mogą spadać a łatwość wytwarzania skomplikowanych elementów będzie wzrastała, dzięki czemu systemy bezzałogowe staną się znacznie bardziej powszechne i trudniejsze do regulowania. Grupy przestępcze i terrorystyczne mogą łatwiej uzyskać, przechowywać i wykorzystywać bezzałogowe systemy.

Korupcja i pieniądze.

Gwałtowny sprzeciw wobec globalizacji.
Globalizacja mogłaby zmierzyć się z gwałtownym sprzeciwem, prawdopodobnie napędzanym anty-imigracyjnymi nastrojami lub urazą wobec zbyt władczych organizacji międzynarodowych. Chociaż jest mało prawdopodobnym, ale może nastąpić równoległy wzrost nacjonalizmu i protekcjonizmu gospodarczego, w połączeniu ze zmniejszeniem współpracy międzynarodowej. W konsekwencji mogłoby to prowadzić do większego konfliktu, zwłaszcza o zasoby wodne, energię i żywność. Jeżeli instytucje takie jak Unia Europejska upadną to może dojść do dramatycznej zmiany w gospodarce światowej. Państwa mogą nie być w stanie na własną rękę skutecznie kontrolować regionów świata, prowadząc do powstania upadłych państw. Odnowa tożsamości narodowej może zachęcić społeczeństwa do mniej aktywnego rozwiązywania globalnych problemów, takich jak zmiany klimatyczne i ubóstwo.

Globalna zapaść finansowa.

Po spadku cen głównych towarów eksportowych i masywnym powstaniu po przewrocie może dojść  do rozpadu dużej ekonomii. Przed jej rozpadem taki kraj będzie prawie na pewno posiadał biliony dolarów długu zagranicznego i byłby domem dla wielu światowych, najbardziej wpływowych banków i firm inwestycyjnych. Upadek tego typu kraju może oznaczać niemalże zatrzymanie globalnych przepływów kapitałowych a światowy system finansowy przestałby funkcjonować efektywnie. Brak spłaty zadłużenia może doprowadzić do dalszego upadku wielu krajów i potencjalnie upadku międzynarodowego systemu handlowego. Jeżeli do tego dojdzie to może nastąpić hiper-inflacja, prowadząca do spadku globalnego handlu do najniższego poziomu z katastrofalnymi skutkami dla światowej gospodarki.

Tożsamość i rola państwa.
Wzrastające koszty, żądania, techniczna złożoność i konieczność specjalizacji może doprowadzić do sytuacji w której niepaństwowe podmioty i prywatne instytucje coraz częściej będą funkcjonowały jako główni dostawcy usług, które tradycyjnie były dostarczane przez państwa, takie jak np. bezpieczeństwo. Niektóre kraje mogą stracić monopol na użycie siły, a prywatne firmy ochroniarskie będą coraz częściej wykorzystywane gdy niektóre prywatne firmy przejmą większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. [...] Do 2045 roku prywatność będzie najprawdopodobniej coraz trudniejsza do osiągnięcia, wraz z tym jak tożsamość będzie coraz bardziej określona przez aktywności online.

Rozszerzanie ludzi.
Technologie przyszłości mogą umożliwić ludziom radykalną zmianę tożsamość za pomocą szeregu ulepszeń fizycznych i poznawczych. Siła i zasięg pięciu głównych zmysłów może zostać znacznie zwiększony, często w wyniku rozszerzenia i wykonywania zmian ze względów medycznych. Dla odpowiedniego poziomu działania niektóre zmiany mogą wymagać implantów chirurgicznych, inne będą prawdopodobnie tymczasowe. Jednak trudno spekulować o zakresie, w którym wzmacnianie percepcji czuciowej doprowadzi do poprawy interpretacji otoczenia. Niektóre rozszerzenia mogą dostarczyć sygnały z poza naszego normalnego zakresu sensorycznego. Pomimo wrodzonych zdolności adaptacyjnych, nie jest jasne jak ludzki mózg będzie w stanie przetwarzać takie dane i produkować użyteczne informacje i analizy.

Nowe technologie mogą rozszerzyć wzrok znaczenie poza zakres widzialnego światła do innych części widma. Implanty zaprojektowane by pomóc przywrócić wzrok, są wczesnym indykatorem tego co można osiągnąć w "widzeniu" niewidocznego spektrum. Nasz słuch mógłby być znacznie rozszerzony. Obecnie są opracowywane aparaty słuchowe, w których można wybrać odpowiednie częstotliwości, co zwiększa zdolność wykrywania i rozumienia mowy w hałaśliwym środowisku.

[...] Postępy w zakresie dziedzin takich jak nauka o mózgu i farmakologia mogą zwiększyć naszą zdolność do wpływania na reakcje emocjonalne, takie jak motywacja, lęk i strach - wszystko to wpływa na wydajność w poszczególnych obszarach o dużym znaczeniu. Funkcja poznawcza może być zwiększona poprzez interfejsy maszyn lub za pomocą środków chemicznych. Zabiegi, często opracowane do rozwiązywania problemów zdrowia psychicznego mogą być szeroko wykorzystywane przez zdrowych ludzi do zwiększenia lub optymalizacji wydajności poznawczej oferując potencjalne wzmocnienie wielu aspektów poznawczych, od uczenia się i pamięci do czuwania, uwagi i motywacji.

[...] Niektóre grupy społeczne i religijne mogą nie zdecydować się na przyjęcie tych nowych rozszerzeń ze względów etycznych w taki sam sposób jak społeczność Amiszów Ameryki Północnej obecnie odrzuca najnowocześniejszą technologię. Podobnie nie wszyscy, którzy będą chcieli przyjąć te nowe technologie będą w stanie to zrobić - bogaci niemal na pewno będą mieli lepszy do nich dostęp niż biedni. Wiele opisanych powyżej technologii prawie na pewno będzie drogich (przynajmniej na początku), co prowadzi do perspektywy w której ubożsi ludzie nie będą mogli czerpać korzyści z udoskonaleń technologicznych. Taka nierówność może prowadzić do niezadowolenia i niestabilności, jeśli grupy te będą postrzegały, iż są marginalizowane.

Bezpośrednie połączenie.
Możliwym jest, że do 2045 roku zostanie osiągnięta bezpośrednia komunikacja mózg-mózg przekształcając to jak pracujemy. Rzeczywisty transfer behawioralnie istotnych informacji pomiędzy dwoma mózgami szczurów już został z powodzeniem osiągnięty gdzie szczury wykonywały z powodzeniem wcześniej nieznane zadania.Budując na postępach badań ze zwierzętami, zdolność do poruszania czyjąś ręką dzięki nieinwazyjnym interfejsom mózg-mózg już została zademonstrowana. To podejście bezpośredniego łączenia mózgów rozszerzone do złożonych zadań poznawczych może być podstawą do całkowicie nowych metod podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów i planowania. Metody te mogą obejmować współpracę przy użyciu bezpośrednio współdzielonej wiedzy i doświadczeń między ludźmi (i potencjalnie między ludźmi a innymi gatunkami). Podobnie potencjał transformacji odczuwania i podejmowania decyzji przez bezpośrednie połączenie mózgów może mieć poważne konsekwencje dla interakcji społecznej i pojęcia, co to znaczy być istotą ludzką. Jak wynika z aktualnej interakcji ze środowiskiem wirtualnym, w którym wysoki poziom korzystania czasem prowadzi do uzależnienia, mogą zaistnieć potężne efekty behawioralne. Pojęcie indywidualności mogłoby zostać zakwestionowane, co może prowadzić do zakwestionowania lojalności i przynależności do organizacji, ponieważ identyfikacja jednostki i grupy połączy się w jedno. Do 2045 r. jest możliwe (choć mało prawdopodobne), że zniknie ostre rozróżnienie między ludźmi a maszynami.

Opracowywana technologia telepatycznego łączenia ludzkości:


Wydatki na obronność.

Ponieważ ludzie będą coraz częściej używali urządzeń elektronicznych, możliwość namierzania osób przez ich "podpis cyfrowy" stanie się łatwiejsza. Podobnie jak spadanie kosztów sekwencjonowania DNA danej osoby pozwoli na namierzanie osób używając ich DNA. Możemy również zobaczyć wyszukane wojny środowiskowe, zdolne do rozprzestrzeniania chorób roślin i ludzi przez owady lub owado-maszynowe hybrydy. Mogą być niszczone uprawy i bydło, jak również ludzie, którzy mogą stać się ubezwłasnowolnieni lub zabici.

Wydatki na obronność do 2045 r.:

Unia Europejska.
■■ NATO najprawdopodobniej pozostanie kluczową organizacją wojskową zarządzania kryzysowego choć jego spójność może zostać zakwestionowana przez różne postrzeganie zagrożeń, koncentrację USA na Azji i wewnętrznej niezgody co do globalnej roli. Sojusz może być wzmocniony przez konieczność zrzeszania się by odpowiadać na pogarszającą się sytuację bezpieczeństwa na granicach Europy.
■■ Rosja prawdopodobnie pozostanie wpływowym mocarstwem regionalnym. Jej asertywność i polityka siły może w przyszłości powodować wyzwania dla bezpieczeństwa Europy.

Kraje MENA. (Bliski Wschód i Afryka Północna)
■■ Jest wysoce prawdopodobne, że w ciągu najbliższych 30 lat MENA pozostanie niestabilnym regionem. Możliwość zaistnienia poważnego konfliktu regionalnego nie może być wykluczona. Ewentualne rozmrażanie stosunków między Iranem a USA może mieć poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa regionalnego.
■■ Czynniki społeczno-ekonomiczne, w tym różnice w zamożności, nierówności płci i słabe wykształcenie, mogą być przyczyną leżącą u podstaw wielu niepokojów, a czasem gwałtownych konfliktów wewnątrz MENA.
■■ Polityka tożsamości w regionie, zwłaszcza sekciarstwo, mogą być nadal używane jako czynnik mobilizacji w konflikcie.

Chiny i Indie.
Do 2045 chińskie renminbi i ewentualnie Rupia indyjska mogą być sprzedawane na całym świecie jako waluty rezerwowe - zakładając, że oba kraje mogą podjąć niezbędne reformy gospodarcze, które to umożliwią. Biorąc pod uwagę siłę chińskiej gospodarki jest możliwe (choć niekoniecznie prawdopodobne), że renminbi może rywalizować z dolarem jako światowa waluta rezerwowa.

■■ Wojska Chin będą coraz bardziej zaawansowane i będą miały coraz bardziej zasięg globalny. Do 2045 r., potencjał wojskowy Chin może być zbliżony do USA, a być może w niektórych obszarach go przekroczy. Potencjał wojskowy Indii jest również prawdopodobne aby się zwiększył ale nie do tego stopnia by rywalizował z Chinami czy USA.


Link do oryginalnej publikacji: LINK


Globalne trendy strategiczne 2007-2035. Witamy w koszmarze przyszłości.   |  Globalne Trendy Strategiczne 2011-2040.  | Bilderberg 2013 i Globalne Trendy Strategiczne. Wywiad z Danielem Estulinem.   |  Implikacje zmian demograficznych do roku 2050.  |  Nanotechnologia, genetyka, informatyka w perspektywie do 2025 r. Raport NBIC.  |  Obywatele i “szoki strategiczne”.  |  Film: Geoinżynieria- Co oni rozpylają? "What in the world are they spraying?"  |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 
aalfa.oomega   dodano: 2018-02-26 00:45:07
O przyszłości Unii Europejskiej, USA, państwa Izrael, dżihadzie oraz III. wojnie światowej - zob.: ‘2021, Moonwars’ (na: docer.pl)

Więcej
Globalne trendy

Słoneczny zegar i konflikty do 2030.

Słoneczny zegar i konflikty do 2030.

Na przestrzeni ostatnich lat opisaliśmy na łamach prisonplanet.pl i książki „Tech. Krytyka rozwoju środowiska...

Przemysł psycho-medyczny. Nowa długa fala w globalnej ekonomii.

W obecnym czasie człowiek jako jednostka i jako członek różnego rodzaju grup został osaczony przez kilka kluczowych elementów...

Systemy holograficzne do 2025.

060606 - Microsoft i kryptowalutowy system kontroli populacji.

Terahercowe 6G do roku 2030.Programy Infowars:


Petycje przeciwko szczepieniom i działaniom rządu:Materiały Konrada Stachnio:

Telegram, Wordpress
 Tlenek Grafenu w szczepieniach na Covid-19:


Anthony Fauci i rząd USA sponsorowali tworzenie Covid-19:
Ostatnie Audycje:

Ekonomia

Czy zakłócenia łańcucha dostaw w USA są celowe?

Czy zakłócenia łańcucha dostaw w USA są celowe?

Zastępca sekretarza skarbu Wally Adeyemo mógł przypadkowo ujawnić przyczynę problemów z amerykańskim łańcuchem dostaw....

To już jest czyste szaleństwo.

Cóż, dziś bez przerwy dzwonił mój telefon. W Waszyngtonie wciąż są ludzie którzy dzwonią, żeby ich sprowadzić na...

Rząd zamknął Nowojorską Giełdę Papierów Wartościowych w 1914 roku z powodu I wojny światowej. Czy zrobi to ponownie?

Wyjaśnienie dotyczące złota.

Prawdziwy cyfrowy spisek.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone