Kolejne milion lat i kontrola globalnej populacji. #1
Prisonplanet.pl
Polska
2014-02-10
Nauka i technologia
Większość ludzi żyje w przeświadczeniu, że ich życie toczy się w świecie gdzie to oni decydują o swojej przyszłości lub, że przyszłość jest nieokreśloną przestrzenią, która jest na bieżąco zagospodarowywana przez lud pracujący, decydentów, inwestorów czy polityków. Zdarzenia społeczne, ekonomiczne czy polityczne pojawiają się nagle, zmieniając tor historii, wymuszając zmiany lub adaptację do nowych realiów.

Przeświadczenie to oczywiście nie ma żadnego związku z rzeczywistością ponieważ od przynajmniej stu lat cały system ogarniający, rządy, korporacje czy organizacje międzynarodowe takie jak ONZ funkcjonuje w oparciu o dalekosiężne planowanie. Plany pięcio, dziesięcio, a nawet kilkudziesięcioletnie są w dużych instytucjach normalnym budowaniem strategii. W systemie socjalistycznym mieliśmy tego bardzo jaskrawy przykład gdzie rządy tworzyły plany pięcioletnie (nadal praktykowane w Chinach), które były mniej lub bardziej skrzętnie realizowane. Tak samo działa obecnie Unia Europejska, ONZ, wszystkie duże korporacje czy instytucje finansowe. Dla tych którzy czytają ich raporty nie jest tajemnicą, że przyszłość jest w pełni zaplanowana i kontrolowana a większość zdarzeń jest po prostu wdrażanych zgodnie z wcześniej ustalonym scenariuszem.

Istnieją więc ci którzy tworzą przyszłość dla elit tego świata i masy, które mają się dostosować i przeżyć ją myśląc, że to jest ich czas i ich epoka na którą mają wpływ.

Jednym z planujących przyszłość dla elit był z pewnością Charles Galton Darwin (1887 – 1962), fizyk, matematyk pracujący nad projektem budowy amerykańskiej bomby atomowej (Projekt Manhattan) aktywny członek Towarzystwa Eugenicznego (Eugenics Society) (od 1953 szef stowarzyszenia) wnuk Karola Darwina i chrześniak Francisa Galtona (twórcy Eugeniki), członek tego co określano w Wielkiej Brytanii “intelektualną arystokracją”.


Jego rodzina Darwinów od pokoleń wżeniała się podłóg systemu eugenicznego (praktykowanego na długo przed publikacją książek na ten temat) niemalże tylko w rodzinę Wedgwoodów (od porcelany), następnie zaczęła łączyć się z rodziną Galtonów (od eugeniki) a następnie Huxleyów (kontrola populacji) i Keynesów (ekonomia). C. G. Darwin należał do Royal Society i Stowarzyszenia Eugenicznego oraz Simplified Spelling Society (organizacja zajmująca się zmianami językowymi). Został również odznaczony tytułem szlacheckim, będącym pod zwierzchnictwem księcia Filipa (Księcia Edinburgh), który określił wzrastającą populację świata jako “plagę”, co jest istotnym elementem filozofii anglo-amerykańskich elit, do której jak później zobaczymy szeroko odnosi się C.G. Darwin.W 1952 roku C. G. Darwin wydał książkę pt “Kolejne milion lat” (ang. Next milion years), w której opisał jak w przyszłości elity będą kontrolowały masy oraz jakie są realia ustanawiania pełnej kontroli w technologicznym świecie. Czytając jego książkę prawie siedemdziesiąt lat później, pozostaje stwierdzić, iż opisana perspektywa “miliona” lat naturalnych ewolucyjnych zmian, wydaje się, iż z pomocą świadomych działań elit dopełni się w niecałe sto. Warto się tym samym zapoznać z tym dziełem aby zrozumieć logikę stojącą za obecnymi działaniami elit i w jakim kierunku pchają oni świat.


We wstępie autor pisze o sposobie w jaki można przewidzieć przyszłe zmiany historyczne i że obecna na tamte czasy wiedza o człowieku i jego kontroli będzie poprzez rewolucję naukową krytyczna w budowie nowej cywilizacji. Człowiek w nowym świecie będzie zmieniony przez eugenikę by realizować dalekosiężne plany.

WSTĘP:
str 20. "Kiedy twierdzę, że powinniśmy być w stanie przewidzieć ogólny charakter przyszłej historii ludzkości, myślę o takiej analogii. Działanie praw prawdopodobieństwa powinno wytworzyć coś na kształt pewności. Możemy, więc mówić, mając nadzieję znaleźć w prawie Boyle'a, które kontroluje zachowanie bardzo skomplikowanych cząsteczek, jako członków ludzkiej rasy, zasadę przewidzenia czegoś z przyszłości człowieka. Podobnie jak w przypadku gazu nie jest możliwe, aby uzyskać coś z niczego, tak więc możliwość polega na znalezieniu, jakiś podobnych warunków wewnętrznych ludzkości, które byłyby analogiczne do stanu konserwatywnego układu dynamicznego, a warunki zewnętrzne analogiczne do naczynia zawierającego gaz. Jeśli oba te żądania mogą być spełnione, to istnieje szansa, że wiele można przepowiedzieć co do przyszłości rodzaju ludzkiego, i to bez dużej ścisłości co do podstawowych zasad takiej analizy. [...] Analogią naczynia zawierającego gaz jest tutaj oczywiście sama ziemia."

22. "Zasada ta może być stosowana do człowieka. Przez następne milion lat będziemy zainteresowani historią kontrolowaną przez tą samą ludzką naturę, jaką już poznaliśmy, z wszystkimi jej cnotami i wszystkimi jej wadami. Będą miały miejsce, to prawda, z upływem czasu małe, powolne zmiany w ludzkiej naturze, ale jedynie na koniec miliona lat, można się spodziewać, że natura ludzka będzie tak zmieniona, że dalsze co do jej przewidywania staną się niemożliwe. To dlatego odniosłem się do miliona lat w tytule mojego eseju."

23. "Tylko w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat wiele dowiedziono na temat fizjologii i psychologii ludzkiego zwierzęcia. W szczególności odkąd zasady kontrolujące dziedziczność u zwierząt zaczęły być zrozumiałe stało się oczywiste, że ponad wszystko zasady te powinny regulować charakterystykę człowieka. Tak więc, do niedawna nie istniała wiedza co do zasad, ani dane, które mam zamiar poruszyć w kolejnych rozdziałach."

HISTORIA:
47. "Możliwości diety mogą być mnożone wielokrotnie, zarówno dlatego, że mięso może być jedzone, nie będąc całkowicie oczyszczone, i ponieważ wiele ziół, jest strawnych i pożywnych. Można śmiało powiedzieć, że jak tylko zaczęto wykorzystywać ogień, ziemia mogła utrzymać znacznie większą populację, ponieważ o wiele więcej odmian żywności stało się dostępnych. Powstało także nowe zastosowanie dla ognia do ogrzewania domostw, co jest ważne, choć bynajmniej nie tak istotne, ponieważ w ten sposób człowiek może żyć w regionach o klimacie umiarkowanym i podbiegunowym, w sposób, który nie był możliwy w innym przypadku.

Drugą rewolucją jest wynalazek rolnictwa.
Ten pochodzi z okresu neolitu, może dziesięć czy piętnaście tysięcy lat temu, tak że sporo o nim wiadomo. Plemiona, które miały rolnictwo mogły zapewnić sobie jedzenie, zarówno pochodzenia zwierzęcego jak i roślinnego o wiele bardziej regularnie niż kiedykolwiek było to możliwe dla myśliwych i osób poszukujących żywność. Stali się oni bardziej wolni niż myśliwi mający trudności w cyklu sezonowym, i mogli osiedlić się na stałe w jednym miejscu, w dużo większych społecznościach. Po raz kolejny, wraz z wynalezieniem rolnictwa, musiała nastąpić wielka ekspansja populacji.

Trzecia rewolucja jest rewolucją miejską, wynalezieniem życia w miastach. Rewolucja ta zaistniała w kilku różnych miejscach, w różnym czasie i najwyraźniej niezależnie; główne miejsca to być może Egipt, Irak, Chiny, Meksyk, i najwcześniejsze z nich są sprzed około sześciu tysięcy lat. Dzięki ścisłej współpracy w miastach a wraz z nią podziałem pracy, tworzeniem sklepów spożywczych i możliwością łagodzenia lokalnych niedoborów poprzez regularne działania handlowe, po raz kolejny stało się możliwe znacznie zwiększenie populacji. [...] Życie w Egipcie i w Chinach było o wiele bardziej podobne do siebie niż życie w tym samym okresie w Europie.

Czwarta rewolucja. Rewolucja naukowa.
[...] To może być nazywane rewolucją naukową, gdyż opiera się na odkryciu, że można świadomie dokonywać odkryć dotyczących fundamentalnej natury świata, tak, że z ich pomocą człowiek może świadomie i celowo zmienić swój sposób życia. Nasze historie są tak szczegółowe i płyną tak równomiernie przez ten okres, że prawie w ogóle nie zostało to zauważone jakoby stanowiło rewolucję.

51 . Słowo Cywilizacja oznacza w jego pochodzeniu tryb życia połączony z życiem w mieście, a ponieważ praktykowano wiele różnych rodzajów życia w różnych miastach, uzasadnione jest, aby mówić o wielu różnych cywilizacjach. Nadal istnieją bardzo różne tryby życia w różnych częściach świata, ale łączy je na całym świecie nowa wiedza i nowy tryb wprowadzonej rewolucji naukowej. Naprawdę istnieje potrzeba stworzenia innego słowa, aby zastąpić słowo cywilizacja, słowo, które połączy powszechność nowej kultury, ale takie słowo nie zostało stworzone i ja nie będę próbował go wynaleźć. Jeśli powstało by takie słowo, to byłoby poprawnym a nie cynicznym, aby powiedzieć, że czwarta rewolucja zniszczyła cywilizację, bo została zastąpiona przez nowy i lepszy tryb życia.

52 . Piąta rewolucja nadejdzie, gdy zużyjemy pokłady węgla i ropy naftowej, które gromadziły się w ziemi w ciągu setek milionów lat. Stanie się to najprawdopodobniej w ciągu tysiąca lat, co jest bardzo krótkim okresem w porównaniu z okresami między innymi rewolucjami. Należy mieć nadzieję, że wcześniej zostaną opracowane inne źródła energii, temat zostanie omówiony szczegółowo w następnym rozdziale, lecz bez względu na detale jest oczywistym, że nastąpi bardzo duża różnica w sposobach życia. Przecież człowiek musi zmienić swój sposób życia znacznie, gdy po latach życia z nagromadzonego kapitału, nagle stwierdza, że musi zarobić pieniądze, które chce wydać. Czy wygodny substytut dla obecnych paliw zostanie odkryty czy nie, nie może być żadnych wątpliwości, że będą musiały nastąpić wielkie zmiany w sposobie życia. Ta zmiana może być słusznie nazywana rewolucją, ale różni się od wszystkich poprzednich tym, że nie istnieje prawdopodobieństwo by prowadziła do wzrostu liczby ludności, ale być może nawet odwróci tą tendencję."
CZŁOWIEK:
31. "Tutaj znowu pojawia się konkurencja w odniesieniu do ograniczonych zasobów, czy to jest konkurencja między człowiekiem a człowiekiem czy między narodem a narodem. Dla ludzkości ta konkurencja ma znacznie większe znaczenie niż dla jakichkolwiek zwierząt, tylko dlatego, że w przeciwieństwie do nich, udało mu się pokonać tak wielu swoich wrogów. To właśnie współzawodnictwo zdeterminuje jaki człowiek i jakie rasy przetrwają; jednak głębiej leży pytanie, jak ci którzy przeżyją, będą utrzymywani przy życiu, a ostatecznym warunkiem kontroli będzie kontrola żywności. To pożywienie w ostateczności determinuje wielkość populacji świata."

39. "To ci, którzy odniosą sukcesy w szrankach, będą populacją przyszłości, a więc te cechy, które doprowadzą do ich sukcesu określą przebieg przyszłej historii."

56. "To nadejdzie gdy zostaną odkryte środki by celowo zmieniać ludzką naturę, co omówię w kolejnych rozdziałach po bliższym przeglądzie wrodzonych cech człowieka. Tu musi wystarczyć stwierdzenie, że perspektywy nie wydają się ogólnie dobre. Po pierwsze istnieje skrajna trudność dokonywania takich zmian, i istnieje prawdopodobieństwo, że większość z nich będzie na gorsze, a po drugie jeśli przypadkiem powstanie możliwość rewolucyjnej poprawy, wydaje się niezbyt prawdopodobne, że reszta ludzkości będzie tolerować nadludzi i ich zniszczy, zanim w ogóle będą mieli czas by się rozmnożyć."

76. "Po pierwsze istnieje możliwość stworzenia nowych źródeł pożywienia, na przykład, jeśli trawa lub drewno będą mogły być przygotowane do spożycia, można by bezpiecznie powiedzieć, że nastąpi od razu wielki wzrost ludności świata.

[...] Nie jest również wykluczone, że medycynie może się udać istotnie wydłużyć życie bez starości, choć w przeludnionym świecie nie jest jasne, co miało by to osiągnąć. Patrząc głębiej istnieje możliwość istotnej zmiany intelektualnej i moralnej natury jednostek przez pewnego rodzaju hormonalne zastrzyki. Do tej pory zaprezentowano wspaniałe efekty na zwierzętach. Ostatecznie najbardziej ciekawa spekulacja ze wszystkich wskazuje, że nie jest całkiem niemożliwym, iż pewnego dnia stanie się realnym wybranie z góry płci każdego dziecka, które ma się narodzić. Czy decyzja ta będzie podejmowana przez rodziców czy przez ich władców, to sugeruje ona prawdopodobieństwo wielkiej asymetrii w populacji świata."91. "Do wyścigu reprodukcji, niezbędne są dwa instynkty, seksualny i rodzicielski, a sposób w jaki są one zorganizowane jest co najmniej ciekawy. Instynkt seksualny, znacznie skomplikowany przez wszelkiego rodzaju tabu jest dla większości ludzi prawie tak gwałtowny jako lęk przed śmiercią, choć ma on tę zaletę, że jest on bardziej przyjemny niż nieprzyjemny. Wśród zwierząt doprowadza do nieuchronnej konsekwencji reprodukcji, i do niedawna tak samo było w przypadku człowieka, tak, że wzrost populacji Malthusa był zapewniony. Stwierdzenie to odnosi się do dużej części ludzkości, ale zaistnienie kontroli urodzeń całkowicie zmieniło sytuację wśród bardziej rozwiniętych narodów. Konsekwencją jej było to by reprodukcja, nie zależała od intensywnego instynktownego impulsu, lecz na rozumowaniu, i to dla bardzo wielu osób jest wyjątkowo chłodnym motywem."

99. "Cywilizacja uczy człowieka jak żyć w bardzo zaludnionym tłumie, i przez sam ten fakt te tłumy mogą ostatecznie stanowić większość ludności świata. Już jest wielu, którzy preferują ten zatłoczony styl życia, ale są inni, którzy nie, i ci będą stopniowo eliminowani. Życie w zatłoczonych warunkach miejskich ma wiele nieatrakcyjnych oblicz, ale na dłuższą metę mogą być one przezwyciężone, nie przez ich zmianę, ale po prostu przez zmianę człowieka, by ludzie je polubili.

Na koniec odniosę się do innej cechy, którą omówię bardziej szczegółowo w następnym rozdziale. Jak już wspomniano, w wielu bardziej cywilizowanych narodach obecne prokreacyjne instynkty człowieka zawodzą by odtworzyć gatunek w wystarczających ilościach. Jakakolwiek ludzkość, która pokona taki upadek wzrośnie kosztem reszty. Kiełkuje już rodzaj doboru naturalnego działający na spontaniczną chęć niektórych osób by posiadać dzieci. Nie wiem czy to wzmocnienie prokreacyjnego instynktu powinno być nazwane z pełnią godności nowym słowem, ale na długo przed końcem miliona lat jest prawie pewne, że homo sapiens będzie się zmieniał w homo paediphilus."CZYTAJ DALEJ>>>


Aldous Huxley: Ostateczna rewolucja.   |  UNESCO. Droga do posthumanistycznego piekła.   |  Anglo- Amerykański establishment.  |  Chińska fabryka eugeniczna zbiera DNA "geniuszy" by wytwarzać "ulepszonych" ludzi.   |  Homo-bomba i mutacja ludzkiego gatunku.   |  Film: Zasoby Ludzkie - Inżynieria Społeczna XX wieku.  |  Film: Neo-Eugenika. Wojna przeciw ludzkości.  |  NeoEugenika: Skazani na niepowodzenie przez "gen ubóstwa".   |  Prawdziwy cel projektu poznania ludzkiego genomu- genetyka behawioralna. 
Naukowcy żądają debaty nad zwierzętami z ludzkimi genami.   |  Zniewieszczające substancje chemiczne odkryto w markowej odzieży.   |  Chemia z plastikowych opakowań wpływa na zniewieszczenie mężczyzn.   |  Chemikalia, które “sprawiają, że trzyletnie dziewczynki są agresywne i nadpobudliwe".   |  BPA jest zabójcze dla mózgów dzieci będących w łonie matki.   |  Po spożywaniu zup z puszki poziom BPA w organizmie wzrasta o 1200%.   | Film: Ecoscience - plan globalnej eksterminacji ujawniony.  |  Nowy Porządek Świata. Spojrzenie w niedaleką przyszłość.  |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 

Więcej
Nauka i technologia

Japonia chce sprzedawać ryby GMO.

Japonia chce sprzedawać ryby GMO.

Japonia genetycznie modyfikuje ryby dorady, aby uzyskać u nich 50 procent więcej mięśni. Oczekuje się, że firmy wkrótce uzyskają na...

Naukowcy tworzą jadalne rośliny zawierające szczepionki mRNA, by zastąpić nimi szczepionki.

Zespół naukowców pracuje nad sposobem przekształcenia zielonej sałaty w najnowocześniejszy system dostarczania szczepionek...

Po osiągnięciu 81-procentowego wskaźnika szczepień Singapur doświadcza eksplozji chorób.

Opublikowane badanie ujawnia jak Iwermektyna blokuje rozwój wirusa SARS-COV-2.

Białka kolczaste w mleku matki?Programy Infowars:
Mariusz Najda z Fundacji Tesli o procesie skazywania rządu na karę dożywocia za przestępstwa:

Materiały Konrada Stachnio:

Telegram, Wordpress
 


Dr ZBIGNIEW HAŁAT krytycznie o eksperymentach na dzieciach i obostrzeniach:

Tlenek Grafenu w szczepieniach na Covid-19:


Anthony Fauci i rząd USA sponsorowali tworzenie Covid-19:
Ostatnie Audycje:

Radio i TV

Audycja PrisonPlanet.pl. Robotyka.

Audycja PrisonPlanet.pl. Robotyka.

W niniejszej audycji omawiamy problematykę robotyki w kontekście oficjalnych wojskowych opracowań i badań. Dokumentujemy plany...

Audycja PrisonPlanet.pl. Cyber pandemia.

W niniejszej audycji omawiamy zapowiedziane przez grupy globalistyczne cyber ataki na infrastrukturę, które w słowach Klausa...

Audycja PrisonPlanet.pl. Zmiany religijne. New Age.

Audycja PrisonPlanet.pl. Mutacja.

Nowa audycja: Wiadomości PrisonPlanet.pl.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone