Elity niszczą światową gospodarkę by przemodelować świat.
PrisonPlanet.pl
Polska
2016-01-15
Ekonomia
Na temat krachu piszemy dosłownie od początku powstania sześć lat temu PrisonPlanet.pl, jednak nie o normalnym krachu będącym korekcją na giełdach ale globalnym, ekonomicznym krachu mającym na celu przemodelowanie świata jaki znamy. Tym samym to na co chcemy zwrócić uwagę wykracza poza naturalne fluktuacje ekonomiczne. Jest to plan globalnych elit stworzenia na gruzach starej cywilizacji nowego typu cywilizacji postindustrialnej.W oficjalnych dokumentach ONZ, ponieważ plan ten jest jawny, proces nazywa się Wielką Globalną Transformacją, oraz Pierwszą Globalną Rewolucją i zmierza do zniszczenia państw narodowych i utworzenia globalnego rządu, który ma wprowadzić szeroko rozumiany eko-komunitaryzm, zredukować drastycznie populację oraz wprowadzić szereg innych drastycznych dla życia ludzkiego zmian.
 
Tak zwany Krach, obserwowany obecnie na giełdach i w ekonomii jest pierwszym krokiem kaskady przygotowanych przez elity zmian. Jeśli elity stworzą kolejną bańkę spekulacyjną system będzie mógł po korekcji dalej funkcjonować, jeśli natomiast chcą one wprowadzić drastyczne zmiany w obrazie świata to ekonomia pogrąży się (po eksplozji derywatów) w depresji i stagnacji prowadząc do całej fali zmian. Ekonomia jest bowiem podstawą na której opiera się obecna cywilizacja. Zwykły obywatel, mający komfortowe życie nie jest skłonny do zmian, rewolucji czy wojen. Pierwszym więc krokiem jest zniszczenie stabilnej ekonomii a następnie uruchomienie ruchów rewolucyjnych, mających na celu realizację wcześniej powziętych zamiarów. Te ruchy, tak zwanej oddolnej “Globalnej Solidarności”, już są organizowane przez ONZ, przez takie wyspecjalizowane komórki jak The Widening Circle mające zaabsorbować publiczną frustrację by przekuć ją na ruch polityczny mający na celu zniszczenie państw narodowych i stworzenie globalnego rządu pod auspicjami ONZ.


W scenariuszu depresji (która obecna jest już w wielu krajach na świecie), bezpośrednią konsekwencją jest bieda przed którą można się pośrednio zabezpieczyć posiadając kapitał (waluty, metale szlachetne) lub produkując niezbędne dla przetrwania ludzi produkty czy usługi. Widać to bardzo wyraźnie w Grecji, czy Hiszpanii. Prędzej czy później ludzie wychodzą na ulicę i mamy rewolucje połączone z wprowadzaniem przez rządy stanów wojennych i w bardziej drastycznych przypadkach wybuchami wojen. Ten trend od wielu lat podkreśla Gerald Celente, uważany za najlepszego na świecie eksperta badającego trendy. Jego sekwencja to ekonomiczny stan wojenny, rewolucje, secesje, wojny, globalna wojna. Proces ten był odsuwany w czasie przez programy typu Quantitative Easing FEDU.W scenariuszu depresji ważny jest również fakt, iż podpisane niedawno umowy COP21 w Paryżu jak również inne umowy bankowe (np. wycena "kapitału naturalnego". czy Bazylea 3) dają podstawę do płynnego przechodzenia z obecnego modelu gospodarczego w kryzysie w nowy model, który objawi się na końcu tej drogi.Na ostatnim spotkaniu Grupy Bilderberg 2015, które odbyło się w Austrii elity, które zaplanowały i uruchomiły cały proces globalnych zmian omawiały krach, przejście w kierunku obalenia gotówki, wdrożenie totalitaryzmu finansowego jak również przygotowanie gruntu pod to by w obliczu przyszłych zamieszek i niepokojów społecznych elity były postrzegane jako finansowi wybawcy cywilizacji. Przy załamaniu się gospodarek i walut planują około roku 2018 wprowadzenie do obrotu globalnej waluty SDR kontrolowanej przez IMF, do której ostatnio dołączył Chiński juan.Evelyn Robert Adrian de Rothschild i globalna waluta:


Dmitrij Miedwiediew prezentuje globalną walutę:

Pułapka ekonomiczno-demograficzno-technologiczna.
W naszym artykule na temat trendów demograficznych pisaliśmy “Obecnie Europa w najlepszym przypadku jest miejscem stagnacji demograficznej. W zdrowych społeczeństwach liczba pracujących jest znacznie wyższa od populacji niepracującej (tj. emerytów, rencistów, matek wychowujących dzieci itd). W stanach w latach 70 ten stosunek wynosił 4:1 i był to zdrowy poziom. Obecnie ten poziom we Włoszech i Niemczech wynosi zaledwie 2:1. W Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii i na Węgrzech poziom ten wynosi około 3:1. W USA, Rumunii, Rosji i Polsce wynosi ponad 3:1.

Są to niebezpieczne poziomy. Jest bardzo trudnym utrzymanie systemu emerytalnego i służbę zdrowia dla starszej części populacji przy stosunku 2:1. Tak więc ruch migracyjny wewnątrz europy, co już możemy zaobserwować, będzie szedł ze wschodu na zachód zgodnie z niedoborami populacji na zachodzie europy. Będzie to ruch obecny przez kolejne dwie dekady.

Jednak do 2050 nawet ten ruch w przepływie populacji nie rozwiąże problemów ekonomicznych związanych ze spadającą ilością populacji. Jest to związane z tym, że większość świata będzie pod względem populacji przypominać Europę. Bogacenie się społeczeństwa wpływa bezpośrednio na redukcję ilości dzieci na rodzinę, kiedy to się dzieje ludzie zaczynają mieć mniej dzieci. Włochy i Niemcy będą miały relację pracujący do niepracującego 1:1. Hiszpania, Rumunia i Polska 1,5:1. Wielka Brytania, Francja i Węgry 1,5 do 2:1. W tej sytuacji państwa OBWE będą zmuszone otworzyć się na import emigracji spoza regionu- Afryki, saharyjskiej Afryki, Bliskiego Wschodu, Wschodniej Azji.

Jeśli Europa nie przyjmie emigracji z ekspandujących populacyjnie regionów świata wpłynie to negatywnie na ekonomię. Europa będzie musiała podnieść wiek emerytalny obywateli, zwiększyć produktywność i ilość dzieci na rodzinę, oraz otworzyć się na emigrację aby uniknąć demograficznej implozji.”
Artykuł pisaliśmy w 2011 roku, a ponieważ są to trendy, to tendencja ta jedynie się pogłębia. Przez ostatnie pięć lat widzimy pozornie niezrozumiały (patrz wojny) napływ migrantów do krajów zachodu. Ten trend będzie się jeszcze bardziej nasilał wraz ze wzrostem dostępności mobilności, presją ekonomiczną oraz dezintegracją przez globalistów struktur państw narodowych czego jesteśmy obecnie świadkami w USA i Europie.

Stawia to w niezwykle złej sytuacji obywateli krajów narodowych, którzy staną się ofiarą z jednej strony presji ekonomicznej i z drugiej fal emigrantów niezbędnych do podtrzymania bilansów państwa.Drugim niezwykle istotnym trendem jest rozwój technologiczny, który w ciągu dekady do dwóch wyprze z rynku pracy około 50% populacji, która straci bezpowrotnie możliwość pracy. W zależności od rozwoju bazy produkcyjnej kraju i potencjału know-how pracę może utracić znacznie większy odsetek populacji. Już dziś zachodnia cywilizacja boryka się z dramatycznym bezrobociem, które w wyniku rozwoju technologicznego drastycznie się pogłębi prowadząc do masowych rewolucji co jest odnotowywane nie tylko w trendach strategicznych armii USA i W. Brytanii ale również pracownicy Polskiej Akademii Nauk bardzo dobrze zdają sobie z tego sprawę. Można na ten temat posłuchać w nagraniu ze spotkania Klubu Rzymskiego w Warszawie (od 1:02 h).To zatem prowadzi do kolejnej pułapki rozwoju, który jest regresem dla ogółu społeczeństw, które nie tylko będą uderzone ze strony ekonomicznej i fal migracyjnych ale również ekspansją zmian technologicznych.

Podsumowanie.
Tak jak napisaliśmy jeśli elity stworzą kolejną bańkę spekulacyjną system będzie mógł po korekcji dalej funkcjonować, a zmiany o których piszemy będą rozciągnięte bardziej w czasie, jeśli natomiast chcą one wprowadzić drastyczne zmiany w obrazie świata to ekonomia pogrąży się po eksplozji derywatów w depresji i stagnacji prowadząc do całej powyżej opisanej fali zmian z rewolucjami i wojnami włącznie.

Istnieje w społeczeństwie tendencja do obarczania siebie za nieszczęścia jakie spadają na nie. Nic jednak z powyżej wymienionych, jedynie naszkicowanych pobieżnie zmian nie jest dziełem przypadku. Jest to globalnie koordynowany i pragmatycznie wdrażany plan zmian obrazu całego świata by zbudować Nowy Porządek Świata, rząd światowy na zgliszczach naszych majątków, etyki, religii, wolności i samego człowieczeństwa. Nic w tych zmianach nie jest naturalnym dryfem społeczeństwa, dekadencji czy krótkowzroczności. Jest to efekt ciężkiej, ponad 100 letniej pracy anglo-amerykańskiego establishmentu, który obecnie stara się zakończyć swoje dzieło.Alan Watt. Nowy wspaniały świat i wielka globalna transformacja.  |  Nowy Porządek Świata. Spojrzenie w niedaleką przyszłość.  |  Film: Niewidzialna wojna. Wykład o procesach destabilizacji.   |  Wieczna wojna- konflikt kulturowy.   |  Globalne Trendy Strategiczne 2011-2040.  |  Globalne trendy strategiczne 2007-2035. Witamy w koszmarze przyszłości.  |  Implikacje zmian demograficznych do roku 2050.   |   IMF: Era Ameryki dobiega końca. | Solana: Efektywne globalne zarządzanie (czytaj- globalny rząd) musi być celem ludzkości.| Film: "Obama- Upadek republiki". | Film: "Obama- Wielkie oszustwo".  |  A teraz rząd światowy.   |  Rząd światowy według Scientific American!   |  2025- Globalny rząd. Raport NIC i ISS.   |   Gorbaczow wzywa do amerykańskiej pierestrojki i utworzenia rządu światowego.  |   A teraz rząd światowy.   |  Rada Atlantycka: Potrzebny “kryzys” by utrzymać “nowy porządek świata”.   |  Starszy rangą amerykański dyplomata: Rosja zdradziła "Nowy Porządek Świata".  |  Film: Niewidzialna wojna. Wykład o procesach destabilizacji.Niewidzialna wojna- Wykład o procesach przejmowania krajów.  |  Przejęcie kraju. Jak to działa?   |  Nowy Porządek Świata a sprawa Polska.  |    Film: Niewidzialne imperium - Nowy porządek świata zdefiniowany. Zbigniew Brzeziński: Ku uniwersalnej kulturze politycznej.  |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 
Zorrro   dodano: 2016-01-16 16:26:36
NWO idzie o wywołanie głębokich niepokojów spol. Z.kryzysem finansów na czele. Dopieronpo wojnie światowej, atomowej zaproponują jedna światową walutę jako remedium na dotychczasowe problemy, szczegolnie gigantucznego zadłużenia wszystkich panst bswiata. Wzmocmią to jedną światową religią i rzadem.

NIE SPYTAJĄ SIE TYLKO CO PAN BOG NA TO?

A Bóg uderzy siódma skalą w Atlantyk i wszystko upadnie...

W bolachnoczysci się że zła..wtedy SWIAT STANIE SIE LEPSZY.

Więcej
Ekonomia

ONZ chce globalnego, 10% podatku by walczyć z koronawirusem.

ONZ chce globalnego, 10% podatku by walczyć z koronawirusem.

Każdy, kto przez sekundę myśli, że przesadzam, nazywając to globalnym zamachem stanu, nie zna mnie zbyt dobrze. Nie kupuję teorii...

Lagarde ostrzega, że bez „skoordynowanego” działania rządów ”
gospodarka europejska stoi przed „kryzysem ala 2008 r.”.

Dziś rano pojawiło się wiele wiadomości z banków centralnych. Nie jesteśmy pewni, czy słyszeliście, ale bank centralny Islandii...

WHO zachęca ludzi do przejścia na płatności „bezgotówkowe”, ponieważ „brudne banknoty mogą rozprzestrzeniać wirusa”.

Model zaufania gospodarczego i europejska gospodarka.

Banki centralne na całym świecie kupują ogromne ilości złota pozbywając się amerykańskiego dolara.

Więcej
Polityka

Covid 19 – Nowa doktryna szoku.

Covid 19 – Nowa doktryna szoku.

Czytelnicy głośnej książki „Doktryna szoku” autorstwa Naomi Klein na pewno mają w pamięci to, jak zastosowano szybki i ostry...

Dalekosiężne plany włoskiego Ruchu Pięciu Gwiazd. Spalenie Notre-Dame, pandemia w 2020 r. i globalna wojna.

W 2008 roku Casaleggio Associati - intelektualne zaplecze włoskiej globalistycznej partii Ruchu Pięciu Gwiazd opracowało raport zatytułowany...

Czy wirus jest wykorzystywany do uzasadnienia federalizacji Europy?

Reuters: chińscy przywódcy ostrzegają przed wojną z USA.

W instytucie Wuhan panowały poluzowane normy bezpieczeństwa.

kontakt e-mailowy:
© 2010 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone