Do 2020 roku globalne banki planują wycenę "kapitału naturalnego".
Prisonplanet.pl
Polska
2013-09-12
Globalne trendy
Od upadku bloku wschodniego trwa proces transformacji zachodniego i wschodniego systemu
w nowy, globalny system finansowy, który nie jest ani kapitalizmem ani systemem nad którym piecze trzyma państwo. Nowy, wyłaniający się system jest połączeniem tych dwu systemów tworząc hybrydę, którą najlepiej charakteryzuje ekonomia faszyzmu, tj. połączenie prywatnych korporacji z państwem w jedno, przy czym masy funkcjonować będą w formie zaktualizowanego, zielonego socjalizmu. Transformacja w ten system rozpoczęła się w roku 1991 po szczycie w Rio de Janeiro gdzie większość krajów świata podpisało dokumenty Karty ZiemiAgendy 21, które rozpoczęły proces unifikacji globalnej ekonomii poprzez transfer kapitału z krajów Zachodu do krajów Wschodu (czyli to co komuniści nazywali “redystrybucją dóbr materialnych”). Ruch ten doprowadził do kompletnego wydrenowania krajów Zachodu z mocy produkcyjnych, kapitału i powstanie takich ekonomicznych potęg jak Chiny, Rosja i Indie (kraje które mają potężne nadwyżki kapitałowe i coraz szersze bazy produkcyjne). W tym samym czasie regulacje ekologiczne zrównoważonego rozwoju ograniczyły przedsiębiorczość i doprowadziły do zamknięcia m.in. wielu zakładów pracy, fabryk i elektrowni. Wiele z zachodnich firm zmuszonych było do przenoszenia fabryk na Wschód m.in. do Chin by utrzymać produkcję.

Kolejna faza wdrażania tego systemu objęła standaryzację systemów ekonomicznych, która nadal trwa, oraz nałożenie podatków ekologicznych/CO2 na wybrane zakłady produkcyjne i wybrane państwa, ponownie reglamentując w ten sposób produkcję dóbr.

Proces ten obecnie wchodzi w finalną fazę, zaplanowaną w roku 1991 podczas spotkania w Rio przez takie osoby jak Edmond de Rothshild czy Maurice Strong, a mianowicie przejęcie pełnej kontroli nad systemem ekonomicznym świata poprzez wdrożenie globalnych podatków ekologicznych od dosłownie wszystkiego w ramach zrównoważonego rozwoju.

Poniżej nagranie audio z konferencji przed szczytem Rio w 1991 roku, w którym przemawiają Maurice Strong i Edmond de Rothshild.


Obecnie jak możemy przeczytać na stronie Wired.com “Czterdzieści trzy instytucje finansowe, w tym Bank Światowy, połączyły siły by wycenić różnego rodzaju "kapitał naturalny", taki jak lasy, rzeki i nieskażone powietrze. Po Konferencji ONZ w sprawie Zrównoważonego Rozwoju w 2012 roku, znanej lepiej jako Rio +20, wstępna grupa 39 banków podpisała Deklarację Kapitału Naturalnego. Dokument ten definiuje kapitał naturalny jako "ziemskie zasoby naturalne (gleba, powietrze, woda, flora i fauna), oraz usługi ekosystemu z nich wynikające, które czynią życie ludzkie możliwym". Zgodnie z deklaracją aktywa te są warte biliony dolarów każdego roku, ale nie są odpowiednio wycenione przez światowy system gospodarczy. Jako taki, plan ma za zadanie ostrzec i ostatecznie wycofać kredyt dla firm, które nadużywają tych aktywów. Pomimo podstawowego znaczenia dla naszego dobrobytu, ich codzienne stosowanie pozostaje niemal niezauważone w naszym systemie gospodarczym. Korzystanie z kapitału naturalnego w ten sposób nie jest zrównoważone," stwierdza deklaracja. Trudnością będzie przypisanie dokładnych wartości liczbowych do różnych rodzajów kapitału naturalnego. Ale jeśli będzie to można przeprowadzić z powodzeniem, to jest nadzieja, że firmy, które nadużywają zasobów naturalnych będą postrzegane jako zła inwestycja. "W tej chwili nadużywanie kapitału naturalnego nie jest postrzegane jako gospodarcze ryzyko, ponieważ każdy wierzy, że może się z niego wycofać, zanim skończą się zasoby i nastąpi załamanie. Mamy nadzieję zmienić to nastawienie i zmusić firmy by płaciły cenę za nadużywanie naturalnego kapitału", powiedział Liesel Van Ast, menadżer projektu. Banki ustaliły docelową datę roku 2020, aby uruchomić taki system i by był uznawany przez rządy, które podpisały ramową konwencję ONZ w sprawie Zmian Klimatu (UN Framework on Climate Change).”

Dokument ten rozpoczyna proces wyceny i wprowadzenia na giełdę całej ekosfery- ziemi, powietrza, wody, organizmów żywych itd. Efektem tego będzie ponowna wycena wszystkich produktów i usług tak aby zawierały w sobie naturalny kapitał. Czyli w najprostszy rzecz ujmując sposób zostanie dodany nowy, ekologiczny podatek w różnych formach. Jak podaje dokument opisujący wdrożenie systemu “The NDC Roadmap” zakłada się m.in wprowadzenie dodatkowych usług wyceny zdolności kredytowej, wycenę kapitału naturalnego w produktach, ubezpieczeniach, inwestycjach, akcjach firm, obligacjach, zielone audyty i księgowość itd.Według systemów zrównoważonego rozwoju będących częścią Agendy 21, procesy produkcyjne i aktywność ludzka realizowane są zawsze w środowisku naturalnym ziemi a więc wszelka aktywność musi brać pod uwagę impakt na środowisko. Ujmując rzecz prosto podatki od kapitału naturalnego będą dotyczyły każdej aktywności/produkcji realizowanej przez człowieka ponieważ cała ludzka działalność realizowana jest w środowisku naturalnym, nawet jeśli jest to miasto, las, farma, czy akwen wodny.


Czym jest Zrównoważony Rozwój. Audycja PrisonPlanet.pl:
OGLĄDAJ DALEJ>>>

Plan deklaracji naturalnego kapitału zakłada pełne wdrożenie podatków ekologicznych do całego łańcucha ekonomicznego do roku 2020 (patrz tabela poniżej).

Rozumiejąc obecnie istniejące mechanizmy rynkowe, podatki od kapitału naturalnego nawet jeśli będą nałożone na największe korporacje świata (do czego się dąży, patrz film poniżej) to będą one przenosiły przez zwyżkę cen swoich produktów opodatkowanie na konsumentów. Doprowadzi to oczywiście do kolejnych zwyżek cen wszystkich produktów i usług jak również do pełnego ubezwłasnowolnienia firm oraz zubożenia obywateli i pełnej kontroli nad masami świata. Nigdy bowiem w historii nie istniał globalny, podatek od wszystkiego z czym ma styczność człowiek.Złożoność sytemu.
System wyliczania naturalnego kapitału będzie wymagał stworzenia globalnego systemu komputerowego będącego w stanie śledzić i na bieżąco wyceniać środowisko tak jak obecnie wycenia się aktywa na giełdzie. Według dokumentacji zakłada się implementację naturalnego kapitału do wszystkich produktów finansowych i wszystkich grup aktywów. Dokument podaje przykłady np wykorzystania oceanów do wytwarzania zrównoważonych protein lub wykorzystania nowych materiałów genetycznych pisząc “każda z tych sposobności i wiele innych wymaga pełnego zrozumienia złożonych zależności otaczających naturalny kapitał by inspirować jego inteligentne wykorzystanie.” Pracę nad takim systemem prowadzi obecnie m.in IBM starając się znaleźć sposoby śledzenia całego systemu ekonomicznego i środowiska w skali całego globu.W dokumencie czytamy, iż wdrożenie sytemu naturalnego kapitału pochłonie na początku około 5% GDP i może postawić wiele krajów przed groźbą niewypłacalności. “Klienci mogą nie być w stanie dalej funkcjonować ze względu na socjo-środowiskowe naruszanie prawa, a tym samym nie być w stanie generować odpowiednich zasobów by spłacać kredytodawców.” czytamy w dokumencie. Jeśli chodzi o prywatne firmy to na podstawie badań rynku stwierdzono, że koszty mogą sięgać około 7% obrotu co skonsumuje 30% zysków. Inwestorzy będą mogli realizować zyski poprzez podatki, dodatkowe składki ubezpieczeniowe, zawyżone ceny wejściowe i fizyczne koszty katastrof. Planuje się stworzenie nowych produktów finansowych takich jak zielone obligacje od klimatu, wody, lasów.

W pierwszej kolejności system dotknie firmy zajmujące się rolnictwem, leśnictwem, budownictwem, wydobyciem ropy i gazu, górnictwem, producentów cementu i zakłady użyteczności publicznej. W drugiej kolejności firmy zajmujące się połowem i hodowlą ryb, turystyką i wypoczynkiem. W trzeciej kolejności system będzie analizował łańcuchy dostaw (które mogą naruszać środowisko).

Globalny System Kontroli.
Obecnie wiele instytucji świata pracuje nad rozwiązaniami pełnej integracji środowiskowych kosztów do ekonomii. Inicjatywy takie jak “Beyond GDP” prowadzone przez Komisję Europejską, Parlament Europejski, Klub Rzymski, OECD czy WWF szukają indykatorów wzrostu wykraczających poza system PKB. Według autorów dokumentu projekt naturalnego kapitału ma być ważnym elementem takiego systemu dając możliwość wyceny złożonych procesów środowiskowych.

Problematyka globalnego ocieplenia w kontekście budowania globalnego rządu. Audycja PrisonPlanet.pl:


OGLĄDAJ DALEJ>>>

W dłuższym okresie czasu wprowadzenie takiego systemu doprowadzi do ubezwłasnowolnienia ludzi i rozwoju praw regulujących wszelką aktywność człowieka w środowisku. System regulacji i związane z nim dodatkowe koszty uniemożliwią obywatelom aktywne uczestniczenie na rynku prowadząc do monopolizacji produkcji w rękach potężnych korporacji które będą w stanie absorbować koszty środowiskowe. Nie jest to wizja wyssana z palca ale realny plan potężnych instytucji finansowych którego obraz można obejrzeć w poniżej zamieszczonym filmie sponsorowanym przez m.in. Shell, GlaxoSmithKline, C&A, WWF, Target, Tesco, TUI, Unilever, Aviva, Merrill Lynch, Nike, Panasonic, Pepsico, RSA, Skanska, Sony, Cargill, Heineken, Jaguar, Lafarge, TATA, Tetra Pak, EBay...
Link do publikacji: LINK


Pierwsza Globalna Rewolucja. Czyli kto wymyślił problem CO2.  |  ONZ naciska by wprowadzić globalny podatek.   |  Klub Rzymski: Naszedł czas na raptowną zmianę systemową.   |  WWF wzywa do ubóstwa by uratować planetę.   |  Globalny szwindel globalnego ocieplenia. Wykład Lorda Christophera Moncktona.  |  Karta Ziemi - Agenda 21. Marks w zielonej kominiarce.   | Ban Ki Moon deklaruje, że "model konsumpcji jest martwy", opisując świat przymusowej pracy na rzecz środowiska.   | Rothschild Australia przejmują wiodącą rolę w światowym rynku CO2.   |  Globalne ocieplenie obalone: raport NASA wskazuje, że dwutlenek węgla chłodzi atmosferę.   |  Raport ONZ wzywa by umieścić planetę i jej mieszkańców w centrum zrównoważonego rozwoju.   |  Doradca Obamy wzywa do wprowadzenia globalnego podatku.   |  Planopolis. Plan elit, na ekologiczne zniewolenie.   |  ONZ chce globalnego podatku by "pomóc biednym".   |  UN Habitat. Utopijne miasta przyszłości.   |  Podwojenie rachunków za energię w ciągu kolejnych pięciu lat.   |  ONZ chce utworzyć zieloną amię do walki ze zmianami klimatu.   |  Uganda: W imieniu globalnego ocieplenia uzbrojeni żołnierze palili domy i zabijali dzieci.   |  Audycja Wiadomości PrisonPlanet.pl: Problematyka globalnego ocieplenia.   |  Agenda 21: Nowy Chiński plan dziesięcioletni planuje przeniesienie mieszkańców obszarów wiejskich do miast.   |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 
ciociababcia   dodano: 2013-09-12 18:46:54
Mamy pierwszy krok:

Dziś powstała unia bankowa

http://www.wis.org.pl/forum/viewtopic.php?f=133&t=37&p=19381#p19381

... a o podatku od rzek, powietrza, czy lasów też już była mowa na forach.

Pozostaje wysłuchać Brzezińskiego i nie dopuścić do globalizacji.

Więcej
Globalne trendy

Systemy holograficzne do 2025.

Systemy holograficzne do 2025.

Od trzech dekad w kręgach naukowych rozwija się na małą skalę różnego rodzaju poważne zastosowania dla systemów...

060606 - Microsoft i kryptowalutowy system kontroli populacji.

Od trzech dekad oficjalnie istnieją na rynku wszczepiane pod skórę systemy automatycznej identyfikacji auto-ID (patrz prace Carla Sandersa),...

Terahercowe 6G do roku 2030.

Scenariusz rozwoju rynku pracy do roku 2050.

Populacja zastępcza do 2050 roku.

Więcej
Polityka

24.10.2020 Marsz o Wolność w Warszawie. Policja użyła gazu. Aresztowano 200 osób.

24.10.2020 Marsz o Wolność w Warszawie. Policja użyła gazu. Aresztowano 200 osób.

Marsz o wolność był wydarzeniem pokojowym i legalnym zgłoszonym do urzędu. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy...

Taśmy Huntera Bidena ujawniają torturowanie nieletnich w Chinach.

Mamy ekskluzywne wiadomości z ostatniej chwili, które zmieniają trajektorię nadchodzących wyborów w USA. Ponieważ mówimy po...

Światowe Forum Ekonomiczne promuje „Wielki Reset” mając na celu zniszczenie tradycyjnego kapitalizmu.

Lokalne protesty przeciwko ograniczaniu WOLNOŚCI. Materiały wideo.

Lokalne protesty przeciwko ograniczaniu WOLNOŚCI 10.10.2020.

kontakt e-mailowy:
© 2010 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone