Ucieczka krajów narodowych z globalizacyjnej pułapki.
PrisonPlanet.pl
Polska
2016-04-06
Polityka
W budowanym obecnie zglobalizowanym świecie wśród establishmentu istnieje konsensus co do przyszłych zmian. Jednym z takich konsensusów jest redukowanie krajów narodowych do podrzędnej względem międzynarodowych instytucji roli, i w dalszym kroku pełne usunięcie ich z mapy świata. Oznacza to, świadomą bądź nie, zgodę władz rządzących poszczególnymi krajami na ten proces i przenoszenie odpowiedzialności za obszary wcześniej zarezerwowane dla rządów krajowych do międzynarodowych instytucji. Jakiekolwiek wyłamywanie się z tego procesu, które po prostu odzwierciedla zdrową niezależność kończy się szykanami, oskarżeniami o totalitaryzm, faszyzm czy cofanie rozwoju międzynarodowych relacji.

Możemy to obecnie obserwować w Polsce przy okazji problemów migracyjnych i zawirowań wokół wymiany sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ale dokładnie te same mechanizmy dotykają nawet takie potęgi jak Stany Zjednoczone. Po ostatnich wyborach w Polsce liberalne, globalne media zareagowały falą krytyki wskazując na to, że Polska dołączyła do bloku do którego należą Węgry, bloku niszczącego od wewnątrz Unię Europejską, a nawet stawiając Polskę na równi z Rosją. Podobną narrację mamy obecnie w Stanach przy okazji wyborów prezydenckich. Obecny lider partii republikańskiej Donald Trump jest atakowany zarówno z lewej jak i z prawej strony amerykańskiej sceny politycznej. W wywiadzie dla Bloomberg globalista George Soros, którego fundacje sponsorowały przewrót na Ukrainie a obecnie wspierają radykalne ruchy dążące do wzniecenia rewolucji w USA stwierdził “Donald Trump robi to samo co ISIS. ISIS, a wcześniej Al-Kaida odkryły piętę achillesową zachodniej cywilizacji: Lęk przed śmiercią. I to koliduje z rozsądkiem. I ludzie robią rzeczy ze strachu, co jest właściwie szkodliwe. Przez straszenie Donald Trump oraz inni, Cruz itd. robią tą samą robotę co ISIS.” G. Soros tym samym porównał kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych do organizacji terrorystycznej, mimo iż sam sponsoruje organizacje otwarcie nawołujące ro przewrotu w USA takie jak "Black Lives Matter", której jeden z liderów Tef Poe stwierdził “Drodzy biali ludzie, jeśli Trump wygra to młode czarnuchy takie jak ja są w pełni przygotowani na wzniecanie zamieszek wszędzie gdzie pójdziemy.”.Podobnie The Economist Intelligence Unit, firma zarządzana przez gazetę The Economist będąca własnością bankierskiej rodziny Rothschildów stwierdziła, iż Donald Trump jest “globalnym zagrożeniem” na równi z terroryzmem dżihadu, wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz rosyjską interwencją w Syrii i Ukrainie. Jak stwierdza, głównym zagrożeniem jest próba renegocjacji umów handlowych takich jak NAFTA, czy też umów handlowych z Chinami, które doprowadziły do potężnej ucieczki miejsc pracy z Ameryki, a które są kluczowym elementem proponowanej przez Trumpa polityki odbudowy kraju.

Poziom absurdalnej nagonki medialnej doprowadził już do skrajnych postaw wśród społeczności, gdzie na porządku dziennym pojawiają się groźby i życzenia zabicia kandydata na prezydenta jak również organizowane są wtargnięcia na spotkania z wyborcami. Media oskarżają Trumpa o tworzenie atmosfery nienawiści, same budując ją w pierwszej kolejności porównując go przy sprzeciwie środowisk żydowskich do Adolfa Hitlera. 

Pogłębiające się problemy ekonomiczne i społeczne oraz wywołana globalizacją pasywność i brak decyzyjności wśród rządzących doprowadziły do zdecydowanych zmian w pejzażu politycznym zachodniego świata. W Wielkiej Brytanii weszła do parlamentu narodowa partia UKiP, na Węgrzech mamy rządy Wiktora Orbana, w Polsce rządy PiS, i prawdopodobne zmiany w kierunku partii narodowych w Niemczech oraz Francji. Wygrana Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych jedynie wzmocni tą tendencję prowadząc do cofania się procesów, które opisaliśmy na początku. Grozi to załamaniem się globalnego konsensusu co do przyszłych zmian migracji kapitału i mocy produkcyjnych w kierunku wschodu, a konkretnie Chin i Indii, które do roku 2040 mają konsumować 50% produkcji światowej przy spadku konsumpcji w Europie i Ameryce Północnej z 50% do zaledwie 22%. Stąd nawet chiński rząd silnie wypowiada się przeciwko wybraniu Donalda Trumpa na prezydenta ostrzegając przed jakimikolwiek zmianami polityki handlowej pomiędzy obydwoma krajami, podobne zresztą jak prezydent Meksyku, którego kraj ma wyprzedzić ekonomicznie w tym samym okresie Włochy.


Pułapka globalizacyjna. Szerszy kontekst.
W przeciwieństwie do ogólnie przyjętego poglądu, iż Zachodnia cywilizacja kieruje się demokratycznymi procesami podejmowania decyzji, to kierowana jest ona planami pięcio, dziesięcio, dwódziesto czy trzydziesto letnimi. Procesy rządzenia za pomocą planów pięcioletnich zarezerwowane dla komunistycznych dyktatur, tak często wyśmiewane na Zachodzie, są stałym elementem planowania zachodniej polityki. Tak dalekosiężne plany tworzone są oczywiście za zamkniętymi drzwiami, w cieniu gabinetów, nieformalnych stowarzyszeń czy grup eksperckich, co zresztą nie jest tajemnicą, po prostu w mediach głównego nurtu o tym się nie wspomina. To co jednak jest istotne to fakt, iż społeczeństwa bezwiednie żyją w cieniu tych podejmowanych pozademokratycznie decyzji, od czasu do czasu wyrażając frustracje, iż bez względu na rządy nic się nie zmienia. Nic się jednak nie zmienia ponieważ rządy i międzynarodowe instytucje są za utrzymaniem status quo ustanowionym w długofalowych planach.

Istnieje ponadnarodowy konsensus co do przyszłości o którym nikt nie wspomina. Istnieją bardzo precyzyjne scenariusze opublikowane przez rządowe instytucje nakreślające zmiany w ekonomii, technologii, etyce, czy polityce, które rządy na całym świecie w koordynowany sposób wdrażają. Stąd wynika tak precyzyjna koordynacja wdrażania polityk na całym świecie, jak również chociażby retoryki powyżej opisanych ataków medialnych na niezależnych polityków i rządy. Globalny system wdrażany jest globalnie przez agentów zmian w każdym kraju na świecie.Kluczowymi dokumentami zarysowującymi zakres zmian w najbliższych dekadach, są Trendy Strategiczne brytyjskiego Ministerstwa Obrony. W ostatnich latach analizowaliśmy trzy tomy, które obejmują okres pomiędzy 2007 a 2045 rokiem. Na marginesie należy wspomnieć, iż pierwotny szkic tego raportu powstał w 2005 roku podczas tajnego spotkania wybranych członków Grupy Bilderberg w Rottach-Egern, Niemcy.

Zarys zmian cywilizacyjnych opisanych w tych dokumentach jest następujący:

Polityka.
W sferze politycznej następować będzie powolna erozja państw narodowych i przenoszenie zarządzania do ponadnarodowych ciał. Ze względu na rozszerzającą się globalizację impakt narastających problemów i brak stosownych regulacji będzie uderzał w kraje narodowe tworząc kaskady problemów odczuwane przez wszystkie kraje świata, co możemy obserwować np. na przykładzie Grecji. ”Globalna gospodarcza i finansowa współzależność wprowadzi sytuację, w której skutki wszelkich głównych, regionalnych lub krajowych spowolnień gospodarczych będą odczuwalne w całym rozwiniętym świecie.” czytamy w pierwszym tomie. “Globalizacja powoduje utworzenie krytycznych współzależności, które łączą członków w zglobalizowanym społeczeństwie. Społeczeństwo zawierać będzie niewielkie grupy super-bogatych elit i znaczącą liczbę biedoty ze slumsów i ludzi żyjących na minimum socjalnym, których liczba w 2020 wyniesie około 20% populacji świata. Silne wstrząsy cenowe, prawdopodobnie spowodowane przez ostre zwyżki cen energii lub serie klęsk nieurodzaju, mogą wywołać efekt domina doprowadzając do upadku kluczowych międzynarodowych rynków w różnych sektorach. Skutki tej zapaści mogą być przekazane całej gospodarce światowej.” Wprowadzenie silnego kryzysu ekonomicznego ma pozostawić na rynku małe grono niezwykle bogatych elit, które będą chronione przed rzeszami biedoty i pozbawioną bezpieczeństwa i wpływów klasę średnią organizującą ruchy rewolucyjne przez najnowsze systemy dozoru elektronicznego i prywatne armie.  “Klasa średnia może stać się klasą rewolucyjną, wcielając się w rolę przewidzianą dla proletariatu przez Marksa. Globalizacja rynków pracy i zmniejszanie poziomu krajowej opieki społecznej i zatrudnienia, może zmniejszyć przywiązanie ludzi do poszczególnych państw. Rosnące różnice między nimi, oraz niewielka liczba osób bardzo bogatych, mogą dolać benzyny do ognia. Ciężar zadłużenia i upadek systemów emerytalnych, zacznie obniżać poziom życia. Wzrost liczby biedoty może stwarzać coraz większe zagrożenie dla ładu społecznego i stabilności. W obliczu tych światowych wyzwań, klasa średnia może się zjednoczyć, wykorzystując dostęp do wiedzy, zasobów i umiejętności, aby kształtować ponadnarodowe procesy w ich własnym interesie.” stwierdza raport. Obserwowany dziś arabski terroryzm będzie ekspandował na wszystkie grupy etniczne, wyznaniowe czy narodowe prowadząc w konsekwencji do delegalizacji wszelkich form samoobrony. Walka z globalnym systemem i ratowanie państw narodowych będzie formą terroryzmu co już jest częścią pro-globalistycznej retoryki, gdzie dla przykładu w Ameryce określa się już libertarian, konserwatystów, konstytucjonalistów, czy Chrześcijan “krajowym zagrożeniem terrorystycznym”.

Populacja.
Kolejnym niezwykle istotnym elementem podejmowanym już w mediach jest populacja i jej starzenie się. Jak podaje się w publikacjach migracja wewnątrz kontynentów i pomiędzy kontynentami będzie wzrastać. Kierunek migracji do Ameryki Północnej i Europy będzie przesuwał się w kierunku Chin i Indii. Obserwowany obecnie napływ miliona nisko wykwalifikowanych migrantów znacznie wzrośnie i będzie się utrzymywał wraz z tym jak Afryka będzie miała najwyższy współczynnik dzietności na świecie. Starzejąca się populacja doprowadzi do konfliktów międzypokoleniowych. “Spadek populacji młodzieży w społeczeństwach zachodnich, może wpłynąć na niezadowolenie z ekonomicznych warunków jakie nakłada na nich starzejące się społeczeństwo, które posiada lub konsumuje znaczną część zasobów. Obarczający starsze pokolenia, którego wartości wydają się być sprzeczne z pogarszającymi się warunkami, młodzi mogą starać się powrócić do bardziej konserwatywnych modeli wartości i struktur. Mogłoby to doprowadzić do odrodzenia struktur obywatelskich, z surowymi karami dla tych, którzy nie wypełniają zobowiązań społecznych. Może również otworzyć to drogę do polityki, która pozwala na eutanazję, jako sposób na zmniejszenie ciężaru jakim jest opieka nad osobami starszymi.”  czytamy w pierwszym tomie. Przy bardziej drastycznych formach tego konfliktu według badań Unii Europejskiej planuje się upowszechnianie masowej eutanazji jak również wspieranego samobójstwa osób młodych. Jednak co najważniejsze, proces starzejącego się społeczeństwa będzie zwiększał presję na systemy państwa opiekuńczego prowadząc do ich niewydolności.

Praca.
W tak rozwijających się realiach trendy wskazują na potężną falę automatyzacji pracy poprzez robotykę i sztuczną inteligencję. Do 2035 roku nawet połowa populacji świata może być wyparta z rynku pracy przez automatyzację, gdzie w krajach biednych, będących jedynie bazą produkcyjną ten odsetek może wzrosnąć do ponad 70%. “W 2045 r. roboty i zautomatyzowane systemy potencjalnie staną się niemal wszechobecne wykonując bardzo skomplikowane zadania bez udziału człowieka. Potencjalnie maszyny mogłyby realizować wszystkie zadania produkcyjne i rolne; naprawiać siebie; jak również sprzątać, gotować i porządkować. Postępy w rozwoju sztucznej inteligencji mogą sprawić, że maszyny staną się tak ludzkie, że będą w stanie odpowiadać na telefony w call center, dbać o dzieci, a nawet nauczać. Komputery mogą potencjalnie diagnozować i leczyć niemal każdy stan chorobowy. Jeżeli postęp w takiej skali jest wykonalny to w przyszłości możliwe jest, że będzie bardzo mało miejsc pracy obsługiwanych przez ludzi, którzy mogą w praktyce zostać niemal całkowicie wykluczeni z rynku pracy.” czytamy w publikacji. Ta tendencja została już potwierdzona w wielu dokumentach badawczych m.in. dla banku Citi. Będziemy więc mieli sytuację, w której olbrzymie fale taniej siły roboczej docierające do krajów zachodu będą walczyły z lokalną społecznością o kurczące się miejsca pracy odbierane im przez postępującą gwałtownie automatyzację prowadząc do dalszych konfliktów. Do roku 2045 ocenia się, iż “roboty będą niemalże fizycznie nie do odróżnienia od ludzi,” i będą w stanie wykonywać niemalże każdą pracę, na zawsze wypierając człowieka z rynku pracy.

Technologia.
Masowa automatyzacja jest jednak tylko niewielkim obszarem technologicznych zmian. Do 2035 roku ocenia się, iż zostanie stworzony genetycznie zmodyfikowany tzw Nowy Człowiek. “Zastosowanie zaawansowanej genetyki, może kwestionować bieżące założenia dotyczące ludzkiej natury i istnienia. Początkowo stosowana w celach medycznych, może doprowadzić do przełomów/odkryć w obszarach wątpliwych etycznie, tj poprawa ludzkich atrybutów w obszarach fizycznej siły i percepcji sensorycznej. Pomiędzy jednostkami powstaną ekstremalne różnice atrybutów. W przypadku gdy zmiany będą sprawą mody, wytworzy to między społeczeństwami dodatkowe przyczyny do konfliktu.” Podobnie w publikacji opisuje się technologiczną gotowość do wytwarzania ludzi w sztucznie wytworzonym środowisku co daje możliwość hodowli ludzkich embrionów pod instytucjonalną kontrolą. Stąd taka batalia w Polsce i na świecie o techniki in vitro.

Nastąpi masowe rozszerzanie ludzi poprzez wszczepianie komputerów/czipów do ich ciał dla celów interakcji z maszynami, komputerami i innymi ludźmi.  ”Do 2035 roku mogą być opracowane i gotowe do implantacji układy informacyjne (chipy) mogące być bezpośrednio podłączone do mózgu użytkownika. Informacja i rozrywka byłyby dostępne poprzez świadomość i mogły by dodatkowo obejmować syntetyczną percepcję zmysłową, transmitowaną bezpośrednio do mózgu. Szersze odkrycia związane z tymi technologiami mogą obejmować wynalezienie syntetycznej telepatii, w tym formy dialogu telepatycznego. Ten typ rozwoju miałby oczywiste implikacje w systemach, wojskowych, bezpieczeństwa, kontroli, prawnych i etycznych.”I dalej “Technologie przyszłości mogą umożliwić ludziom radykalną zmianę tożsamość za pomocą szeregu ulepszeń fizycznych i poznawczych. Siła i zasięg pięciu głównych zmysłów mogą zostać znacznie zwiększone, często w wyniku rozszerzenia i wykonywania zmian ze względów medycznych. Dla odpowiedniego poziomu działania niektóre zmiany mogą wymagać implantów chirurgicznych, inne będą prawdopodobnie tymczasowe.” [...] “do 2045 roku zostanie osiągnięta bezpośrednia komunikacja mózg-mózg przekształcając to jak pracujemy. Rzeczywisty transfer behawioralnie istotnych informacji pomiędzy dwoma mózgami szczurów już został z powodzeniem osiągnięty gdzie szczury wykonywały z powodzeniem wcześniej nieznane im zadania.”

Ten kierunek technologii rozwinie się aż do masowej komunikacji mózg-mózg i stworzenia świadomości roju redefiniując bezpowrotnie człowieczeństwo. “To podejście bezpośredniego łączenia mózgów rozszerzone do złożonych zadań poznawczych może być podstawą do całkowicie nowych metod podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów i planowania. Metody te mogą obejmować współpracę przy użyciu bezpośrednio współdzielonej wiedzy i doświadczeń między ludźmi (i potencjalnie między ludźmi a innymi gatunkami). Podobnie potencjał transformacji odczuwania i podejmowania decyzji przez bezpośrednie połączenie mózgów może mieć poważne konsekwencje dla interakcji społecznej i pojęcia, co to znaczy być istotą ludzką.[...] Pojęcie indywidualności mogłoby zostać zakwestionowane, co może prowadzić do zakwestionowania lojalności i przynależności do organizacji, ponieważ identyfikacja jednostki i grupy połączy się w jedno.”

Etyka.
Przy pogłębiających się opisanych powyżej presjach instytucje będą coraz bardziej otwarte na wspieranie technologii dających im przewagę nad resztą społeczeństwa przy jednoczesnym braku adekwatnej adaptacji i regulacji. Prowadzić to będzie do upadku etycznych ograniczeń “Bardziej liberalne podejście do rozwoju i badań środowiska może przyspieszyć upadek etycznych restrykcji i ograniczeń. Szybkość zmian technologicznych i kulturowych, może przeciążyć zdolność społeczeństwa do absorpcji konsekwencji etycznych i do opracowania stosownych krajowych i międzynarodowych regulacji. Taka próżnia prawna byłaby wzmacniana gdyby państwa i organizacje handlowe musiały uczestniczyć w wyścigu do stworzenia i wykorzystania gospodarczego, politycznego i wojskowego tych technologii. Najbliższa temu modelowi zasad etycznych była by forma filozofii świeckiego utylitaryzmu, w innym wypadku określana jako amoralna kultura naukowa.”Dekonstrukcja pułapki.
W Europie jak i w Stanach Zjednoczonych ekonomiczne i polityczne decyzje obliczone na destabilizację Zachodu, którego kraje mają być w tym procesie przeniesione pod jurysdykcję prywatnych, międzynarodowych instytucji doprowadziły już do zapaści gospodarczej podtrzymywanej socjotechnikami i potężnym dodrukiem pieniądza. Narastający chaos, znikanie miejsc pracy, niepewność i pasywność dotychczasowych rządów pchają więc społeczeństwa w kierunku partii narodowych i filozofii krajów narodowych. Jeśli politycy będą dostatecznie świadomi zagrożeń to przyszła batalia będzie się odbywała na polu odbierania wszystkich oddanych instytucjom międzynarodowym jurysdykcji. Wszelkie regulacje i instrumenty zarządzania będą musiały wrócić do lokalnych rządów. Obecnie, pomijając międzynarodowe media, społeczna atmosfera jest ku temu jak najbardziej sprzyjająca. Porażka na tym polu pchnie nas w kierunku dalszej ekspansji globalizacji i zaplanowanego przez elity porządku, który jest koszmarem i antytezą zachodniej, chrześcijańskiej cywilizacji.

Stoimy na rozdrożu historii.


Globalne trendy strategiczne 2007-2035. Witamy w koszmarze przyszłości.   |  Globalne Trendy Strategiczne 2014-2045.  |  Globalne Trendy Strategiczne 2011-2040.  | Bilderberg 2013 i Globalne Trendy Strategiczne. Wywiad z Danielem Estulinem.   |  Implikacje zmian demograficznych do roku 2050.  |  Nanotechnologia, genetyka, informatyka w perspektywie do 2025 r. Raport NBIC.  |  Obywatele i “szoki strategiczne”.  |  Film: Geoinżynieria- Co oni rozpylają? "What in the world are they spraying?"  |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 
misio   dodano: 2016-04-06 12:19:35
To jest ciekawe zagadnienie. W Polskich mediach prawie w ogóle nie mówi się o umowach międzynarodowych, nie mówiąc o planach cywilizacyjnych na przyszłość. Można by rzec że krajowe demokracje, nawet jeśli istnieją to jest to poboczna sprawa bo duże zagadnienia ustala się w międzynarodowych instytucjach. Kraje narodowe się dostosowują bez społecznych konsultacji, debat itd.
Kassia   dodano: 2016-04-09 16:15:17
Wszystko zalezy od naszego sposobu myslenia.Mamy na to wplyw

Więcej
Polityka

Nowe fale migracyjne: tysiące migrantów czeka na granicy z Texasem.

Nowe fale migracyjne: tysiące migrantów czeka na granicy z Texasem.

Wstrząsający nowy materiał filmowy pokazuje ponad 8 000 migrantów czekających na przekroczenie granicy pod mostem w przygranicznym...

Wypłynęło ponad 900 stron materiałów związanych z finansowaniem przez USA badań mutowania koronawirusów w Chinach.

Gazeta Intercept pozyskała niedawno dokumenty odnoszące się do sponsorowania eksperymentów na koronawirusach przez Narodowy...

Australia: COVID będzie z nami „na zawsze”, ludzie będą musieli „przyzwyczaić się” do niekończących się szczepionek przypominających.

Poseł w Wielkiej Brytanii stwierdził, że blokady gospodarek służą kontroli społecznej a nie walce z wirusem.

Protesty przeciwko paszportom szczepionkowym i przymusom szczepień wybuchły na całym świecie.Programy Infowars:
Protesty AntyDavos w Karpaczu:
Materiały Konrada Stachnio:

Telegram, Wordpress
 


Dr ZBIGNIEW HAŁAT krytycznie o eksperymentach na dzieciach i obostrzeniach:

Tlenek Grafenu w szczepieniach na Covid-19:


Anthony Fauci i rząd USA sponsorowali tworzenie Covid-19:
Ostatnie Audycje:

Kultura

Promocja ludzko-zwierzęcych hybryd.

Promocja ludzko-zwierzęcych hybryd.

Procesy oswajania i przyzwyczajania społeczeństwa co do nadchodzącej rzeczywistości polegają na powolnej normalizacji nowych norm...

Rząd Kalifornii chce dekryminalizacji psychodelicznych narkotyków.

Na początku tego roku senator stanowy Scott Wiener z San Francisco, przedstawił projekt ustawy dotyczącej dekryminalizacji osobistego...

Szef zbrojnego ramienia New Age wygrał w prawyborach republikanów na burmistrza Nowego Jorku.

Żona premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona promowała sztukę A. Crowleya.

UNICEF mówi, że pornografia nie zawsze jest szkodliwa dla dzieci.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone