Nowa globalna religia. #5
Prisonplanet.pl
Polska
2014-08-28
Kultura
Kontynuacja artykułu: Nowa globalna religia. #4

ŚWIĘTA WOJNA.
Konflikt, czy też wojna w ujęciu teozoficznym ma również charakter mistyczny, w ścisłym odniesieniu do Apokalipsy Św Jana. To co opisane jest w wielu miejscach przez Ann Bailey jest reinterpretacją wydarzeń opisanych w Biblii. Z chrześcijańskiego punktu widzenia jest przepowiedziane, iż te wydarzenia będą miały miejsce, natomiast z teozoficznego punktu widzenia trzeba je zrealizować. Oznacza to, iż druga grupa jest zdeterminowana by zrealizować czy też wypełnić plan opisany w apokalipsie, nawet wdrażając ostateczny kataklizm spalenia ziemi przez ogień czy też sprowadzenie Jeźdźca Apokalipsy, którego opisują jako ”jeździec z sekretnego miejsca” co opisała autorka.

"[...] Książę Pokoju poprowadzi swój lud, przez wojnę do pokoju. Ci, którzy myślą wyłącznie w kategoriach pokoju tak jak je rozumieją i pragną, zapominają o implikacjach biblijnych, że Książę Pokoju weźmie udział w bitwie Armagedonu (obecnie w pełnym toku). Po osiągnięciu zwycięstwa, przeprowadzi on następnie triumfalne kohorty przez bramy
"Jerozolimy", miasta pokoju.

[...] Boska interwencja może również przybrać formę kataklizmicznego happeningu, który przyniesie kres agresji poprzez zniszczenie. Byłoby to uczynione prawdopodobnie kosztem takiego życia ludzi, że istnieje niepewność co do jego wdrażania przez opiekunów naturalnego prawa i pracowników rozumiejących boski cel, mimo iż ludzkość osiągnęła teraz punkt w ewolucji gdzie zdecydowanie możliwa jest ekspresja ludzkiej wolnej woli. Wykorzystanie kataklizmu było metodą stosowaną w czasach Atlantydy, jaką dobrze znasz z opowieści o potopie i przez powódź doszło do prawie całkowitego zniszczenia cywilizacji w tamtym czasie. Mamy nadzieję, że tak drastyczne kroki nie będą dziś konieczne, choć istnieją starożytne przepowiednie, które zapowiadają możliwość zniszczenia tego świata tym razem przez ogień - zamiast powodzi. Która z dwóch metod - boskie ucieleśnienie lub kataklizm, będą zrealizowane zależy naprawdę od decyzji ludzkości przez jej stosowanie lub niestosowanie wolnej woli i zrozumienia. Jeśli ludzkość się nie zjednoczy pod sztandarem sił światła przeciw siłom materialnej agresji i egoizmu, to "ognista męka" może być nieunikniona.

[...] Istnieje nadal jeden tryb interwencji, który jest jeszcze bardziej tajemniczy, nieskończenie mocniejszy i zdecydowanie trudniejszy do wywołania, a następnie skontaktowania. To jest objawienie się, odpowiedź lub pojawienie się wielkich Synów Boga, którzy mieszkają w źródłach całkowicie oddalonych od naszego życia planetarnego.

[...] Niech jeździec z sekretnego miejsca przybędzie i przyjdzie na ratunek. Przyjdź o potężny. Tu spotykamy się z jedną z najstarszych tradycji świata i starożytnego Wschodu; taką która znajduje swój odpowiednik w Nowym Testamencie, gdzie Ten który Nadchodzi jest postrzegany jako ten który przybywa by ratować ludzi "jadąc na białym koniu". Na Zachodzie od dawna myślimy w kategoriach "Baranka zabitego od założenia świata", i w tym stwierdzeniu leży głęboka astrologiczna prawda. Odnosi się do wielkiego przejścia zodiaku (okres około 25000 lat), w którym słońce przechodzi przez wszystkie dwanaście znaków zodiaku. Okres do którego się to odnosi zaczął się w znaku Barana. Orient, jednak nawiązuje jeszcze dalej wstecz, do znacznie wcześniejszego okresu i do jeszcze bardziej starożytnej daty, skrytej w zamierzchłych czasach, kiedy większy cykl rozpoczął się pod znakiem Strzelca. Symbolem tego jest czasem (w kierunku drugiej części cyklu) łucznik jadący na koniu, a (na początku cyklu) jako centaur, pół-człowiek, pół koń. [...] Jeździec to jeden z nas, ludzi, który osiągnął predestynowany cel i który - przez miłości i zrozumienie człowieka- pozostał na wieki w sekretnym miejscu objawienia (jak jest to ezoterycznie nazywane), czekając, aż ponownie nadejdzie jego godzina i będzie mógł dalej prowadzić swój lud do triumfalnego zwycięstwa.

[...] Jeśli, na przykład ci, którzy mogą korzystać z tej Inwokacji równolegle jej dźwięcznego wyrazu w jakiejś formie na płaszczyźnie fizycznej, i w ten sposób wspomagać konstruktywnie siły światła, ich wysiłki okażą się nieistotne. Jedynie sama ludzkość, może wzmocnić nowe energie przychodzące od Panów Wyzwolenia i umożliwić ich działalność na Ziemi. To sama ludzkość, może otworzyć drzwi na płaszczyźnie fizycznej dla jeźdźca z ukrytego miejsca.


[...] Ze względu na fakt, że ludzkość jest tak osłabiona przez ból, napięcia i cierpienia, istnieje prawdopodobieństwo, iż nie będzie rozsądnym dla Panów Wyzwolenia bezpośrednio skontaktować się z ludzkością. Prawdopodobnie zrobią trzy rzeczy:
1. Będą stali za i wzmacniali jeźdźca na białym koniu, gdy ten będzie odpowiadał na prośby ludzi na całym świecie, przekazując mu dynamiczną energię, która ucieleśnia pierwszy boski aspekt, aspekt woli, siłę ekspresji. [...]
2. Przekażą wzmocnienie woli dobra Nowej Grupie Sług Świata we wszystkich krajach, tak, że zaistnieje silne, równoczesne działanie zgodne z celami Jeźdźca z ukrytego miejsca.
3. Będą stymulować i integrować w umysłach niektórych zaawansowanych uczniów nowe ideały, które muszą obejmować proces wyzwolenia i znajdują wyraz w Nowej Erze. Zrobiono to w małym stopniu w czasie Rewolucji Francuskiej, gdy zostały wyrażone trzy główne koncepcje wolności w trzech słowach, wolność, równość, braterstwo i zostały intelektualnie przedstawione rasie."
Światowy kryzys z punktu widzenia hierarchii. Kwiecień- maj 1940

"[...] Konflikt ten jest wyrażany na wiele sposobów, w zależności od punktu widzenia, i kontekstu myślenia. Można go nazwać konfliktem między Chrystusem a antychrystem, ale nie tak jak rozumieją go ci, którzy zazwyczaj wykorzystują te zwroty. Żaden naród nie jest wyrazem ducha antychrysta, podobnie jak żaden naród nie wyraża ducha Chrystusa. Chrystus i antychryst to dualizm duchowości i materializmu, zarówno w jednostce jak i ludzkości jako całości. Można też mówić o Bogu i Diable w tych samych podstawowych implikacjach. Bo czym jest sam człowiek, jeśli nie wyrazem boskości (Bóg) w formie materialnej (Diabeł), i czym jest materia jeśli nie medium, przez które boskość musi w końcu się objawić w całej swej okazałości? Jednak gdy to nastąpi, materia nie będzie już czynnikiem kontrolującym ale jedynie medium ekspresji. Bitwa jest zatem między formą życia i duszą. Mieszkańcem na Progu (progu boskości, bracia) jest sama ludzkość z jej dawnymi nawykami myślowymi, jej egoizmem i chciwością. Ludzkość stoi dziś twarzą w twarz z Aniołem Obecności - Duszą , której naturą jest miłość i światło i włączne zrozumienie. Dzisiaj problemem jest to, który z tych dwóch wyłoni się z konfliktu jako zwycięzca, i która z tych dwóch wielkich agencji życia określi przyszłość ludzkości i wskaże drogę, którą zdecyduje się pójść ludzkość." Cykl konferencji
marzec 1945


Co oznaczają te słowa jeśli by je oczyścić z ezoterycznego języka? Oznaczają one, iż grupa którą opisywała Bailey rozważa te wszystkie przyszłe zdarzenia jako mechanizm zjednoczenia świata. Co więcej, w literaturze New Age znajduje się wiele pozycji opisujących potrzebę wypełnienia starożytnych proroctw, ponieważ jest na nie w obecnych czasach oczekiwanie. Ludzie oczekują kataklizmów końca świata, Armageddonu i powrotu zbawcy więc należy tak zaaranżować zdarzenia by wszyscy uwierzyli w jego powrót. Mówimy tutaj o zaaranżowanym spektaklu. Książki takie jak “The Armageddon Script. Prophecy in Action” (Peter LeMesurier, St Martin's Press, 1982: New York) Petera LeMesuriera dokładnie opisują co ich Chrystus musi zrobić i jakie wydarzenia muszą mu towarzyszyć by wypełnić ludzkie oczekiwania w tej materii. LeMesurier pisze o tym, że społeczeństwa monoteistyczne mają w swojej kulturze wbudowaną mitologię ostatecznego konfliktu dobra ze złem, czasów chaosu z których wyłania się mesjasz. Ten scenariusz zarówno dla Chrześcijan, Żydów czy Muzułmanów z wieloma różnicami opowiada podobną historię. Cała ta mitologia posiada potężny potencjał psychologiczny, który może być wykorzystany dla ustanowienia Nowego Świata i jednocześnie objawienia się mesjasza na którego wszyscy czekają. Nie jest do końca pewnym kiedy takie wydarzenia będą miały miejsce, jeśli w ogóle, pewnym natomiast jest to, że od czasów Ann Bailey do dziś są one planowane przez grupy zaangażowane w realizację tego planu.

"On. Jego doświadczenie i Ich będzie odwrotnością poprzedniego, do tego czasu każde oko będzie go widziało, każde ucho go usłyszy, a każdy umysł oceni go. Dlatego mówię, że można swobodnie pomóc w rekonstrukcji, którą proponuje Chrystus, jeśli przybliżysz sobie i wszystkim ludziom, z którymi możesz się skontaktować następujące okoliczności:
1 . Że powrót Chrystusa jest bliski.
2 . Że Chrystus, obecny w każdym sercu, może być przywołany w uznaniu jego objawienia.
3 . Że okoliczności jego powrotu są związane tylko symbolicznie z Bibliami świata; To może spowodować istotną zmianę w uprzednio przyjętych uprzedzeniach ludzkości.
4 . Głównym wymaganym przygotowaniem jest świat będący w stanie pokoju; jednak ten pokój musi być oparty na nauczonych w procesie edukacji wartościach dobrej woli, które prowadzą nieuchronnie do dobrych relacji międzyludzkich, a tym samym do ustanowienia (mówiąc w przenośni) promieni światła między krajem i krajem, religią i religią, grupą i grupą, i między człowiekiem i człowiekiem."


Nowy Porządek Świata.
Według Ann Bailey ruch w kierunku budowania jednego świata i światowego rządu odbywać się będzie poprzez budowę bloków państw, czego od dłuższego czasu jesteśmy świadkami. Te bloki z początku funkcjonujące jako konstrukty współpracy ekonomicznej i kulturalnej będą powoli niszczyły tkankę państw narodowych, następnie będą podstawą dla zbudowania globalnego imperium, Nowego Porządku Świata, na którego szczycie zasiądzie Hierarchia i ich Chrystus Maitreya.

“Bloki same w sobie mogą być dobre i właściwe, jeśli będą podążały po liniach naturalnych podziałów, różnic językowych i różnic kulturowych. Mogą one być zasadniczo właściwe, jeśli są one utworzone dla celów gospodarczych, edukacyjnych, religijnych i społecznych, a zatem nie mogą stanowić prawdziwej przyczyny dla wywoływania alarmu. Takie bloki będą kulturalne a nie militarystyczne, gospodarcze a nie chciwe, i mogą zapewnić normalny i progresywny ruch odejścia od oddzielającego nacjonalizmu przeszłości ku odległemu stworzeniu jednego świata, i jednej ludzkości. To kiedyś będzie urzeczywistnione, ale ten czas jeszcze nie nadszedł. Ludzkość nie jest gotowa na super-rząd, ani też nie może jeszcze przywołać niesamolubnych i przeszkolonych mężów stanu, jakiego by wymagał taki rząd. [...] Niemniej jednak, jest to marzenie, które kiedyś dojdzie do skutku, po stworzeniu i funkcjonowaniu bloków i ocenie jak ludzie powinni żyć i razem pracować.” Praca w nadchodzących dekadach. kwiecień 1948

Nowy Porządek Świata, czyli Rząd Światowy nie był Bailey obcy. Z jej książek wynika, iż właściwie wszystkie działania podejmowane w dziedzinach ekonomii, religii czy wojny miały jeden długofalowy cel, budowania globalnego imperium. Proces ten opisała dobitnie na kolejnych stronach.

"[...] To jest wspólną odpowiedzialnością ludzkości z powodu ogólnych błędów i pradawnych złych postaw i kontroli. Wiąże się to w konsekwencji z ustąpieniem ze stanowiska krytyków i cedentów oraz wzięcia na wspólne barki odpowiedzialności dla zmiany obecnych warunków i rozpoczęcia odwracania polityk, które uczynią nowy porządek świata możliwym i pięknym." Konflikt między starożytnymi siłami, sierpień 1939

"II . Nowy Porządek Świata
Niektóre główne i duchowe założenia powinny być podstawom wszystkich wysiłków zmierzających do sformułowania nowego porządku światowego. Pozwólcie, opisać niektóre z nich:
1. Nowy porządek świata, musi spełniać natychmiastowe potrzeby nie będąc próbą zaspokojenia jakiejś odległej, idealistycznej wizji.
2. Nowy porządek świata musi być odpowiedni dla świata, który przeszedł przez destruktywny kryzys i ludzkości, która jest mocno rozbita przez to doświadczenie.
3. Nowy porządek świata musi stworzyć fundament dla przyszłego ładu światowego, który będzie możliwy dopiero po okresie ożywienia, odbudowy i przebudowy.
4. Nowy porządek świata będzie się opierać na uznaniu, że wszyscy ludzie są równi pod względem pochodzenia i celu, ale że wszyscy są na różnych etapach rozwoju ewolucyjnego; że uczciwość osobista, inteligencja, wizja i doświadczenie, a także wyraźna dobra wola powinna wskazać liderów. Panowanie proletariatu nad burżuazją i arystokracji, jak w Rosji, czy dominacja zakorzeniona w kulturze arystokracji nad proletariatem i klasą średnią, jak to było do niedawna w przypadku Wielkiej Brytanii, muszą zniknąć. Kontrola pracy przez kapitał lub kontrola kapitału przez pracę musi również zniknąć.
6 . Nowy porządek świata będzie oparty na aktywnym poczuciu odpowiedzialności. Regułą będzie "jeden za wszystkich i wszyscy za jednego." Ta postawa między narodami będzie musiała być opracowana. Nie jest jeszcze obecna.
7 . Nowy porządek świata nie narzuci jednolitego rodzaju rządu, religii i syntetycznego systemu standaryzacji nad narodami. Suwerenne prawa każdego narodu będą uznawane, a jego osobliwy geniusz, indywidualne trendy i cechy rasowe będą miały przyzwoloną pełną ekspresję. Tylko w jednym konkretnym przypadku istnieje potrzeba stworzenia jedności, i będzie to w dziedzinie edukacji.
8 . Nowy porządek świata uzna, że produkty świata, zasoby naturalne naszej planety i jej bogactwa, nie należą do jakiegokolwiek narodu, ale muszą być współdzielone przez wszystkich. Nie będzie narodów w kategorii "bogatych" i innych wynikających z odmiennej kategorii. Uczciwa i odpowiednio zorganizowana redystrybucja pszenicy, oleju i bogactw mineralnych świata zostanie opracowana w oparciu o potrzeby każdego narodu, na bazie jego własnych zasobów wewnętrznych i wymagań jego mieszkańców. Wszystko to zostanie opracowane w odniesieniu do całości.
9 . W okresie przygotowawczym do nowego porządku świata będzie istniał proces stałego i regulowanego rozbrojenia. Nie będzie to opcjonalne. Żaden naród nie będzie mógł produkować i organizować jakiegokolwiek sprzętu do celów destrukcyjnych lub by naruszyć bezpieczeństwo każdego innego narodu. Jednym z pierwszych zadań każdej, przyszłej konferencji pokojowej będzie regulowanie tej sprawy i stopniowe rozbrojenie narodów.

III . NIEKTÓRE powiązane problemy
Nowy porządek świata będzie musiał zmierzyć się z wieloma problemami. Te problemy nie zostaną rozwiązane za pomocą siły, jak w świecie krajów osi [Włochy, Niemcy, Japonia]. Zostaną one rozwiązane przez właściwe procesy edukacyjne i zrozumienie celów prawdziwego porządku świata. Dzielą się one z grubsza na cztery kategorie: problem rasowy, problem gospodarczy, problem rządu i problem religijny.

Problem rasowy.
Głównym, poważnym, rasowym problemem od wielu wieków był problem żydowski, który został doprowadzony do punktu krytycznego przez Niemcy. Ten problem można również rozwiązać jeśli będzie prawidłowo zidentyfikowany, i jeśli będzie połączony z wysiłkiem samych żydów, którzy będą współpracowali z całym światem by rozwiązać ich problem. Do tej pory tego nie zrobili, ponieważ typowy żyd jest samotny i niepewny nie będąc w stanie postawić siebie w zgodzie ze światem. Instynktownie i intelektualnie, żyd jest odseparowany; intuicyjnie ma wizję, ale jednocześnie nie posiada on żadnej wizji fuzji z innymi narodami. [...] To jest nieuniknione, że różnice rasowe, narodowe swary i różnice kastowe istnieją, ale jest równie konieczne, by one zniknęły. Świat jest jednym światem. Ludzkość jest jedną jednostką w procesie ewolucyjnym. Różnice są stworzone przez człowieka i wzbudzają nienawiść i separację. 

Problem Gospodarczy
[...] Trzy rzeczy zakończą ten stan wielkiego luksusu i nędzy, rażącą nadkonsumpcję i głód wielu, a także centralizację światowej produkcji pod kontrolą garstki ludzi w każdym kraju. Są to: po pierwsze, uznanie, że jest wystarczająco dużo żywności, paliwa, ropy i minerałów na świecie, aby zaspokoić potrzeby całej populacji. Problemem jest zatem problemem redystrybucji. [...] Musi nadejść nowa era prostego życia. Nowy Porządek Świata zainauguruje prostsze życie oparte na odpowiedniej żywności, właściwej myśli, twórczości i szczęścia. Te podstawowe elementy możliwe są jedynie pod odpowiednim gospodarczym zarządzaniem. To uproszczenie i mądry podział zasobów świata musi objąć górę i dół, bogatych i biednych, służąc w ten sposób wszystkim ludziom.

Problem rządu.
[...] Za całą tą różnorodnością metod rządowych, pojawiają się pewne, wyraźne zarysy, które wskazują na szersze fuzje i tendencję do przeprowadzenia pewnych syntez. Pojawiają się różne podstawowe tendencje myśli, które w nowym porządku świata, będą rozwijać się w główną syntezę tak pożądaną przez duchową Hierarchię planety, i które, przy zachowaniu szerokich zarysów narodowych i rasowych, będą tworzyły podstawowy i subiektywny stan umysłu, który zakończy wiek odseparowania. Dziś jest pragnienie powołania Federacji Europy, na wzór Brytyjskiej Wspólnoty Narodów lub Stanów Zjednoczonych Ameryki; mówi się o nowym porządku w Azji, dobrej polityki sąsiedzkiej w Ameryce, o Unii Federalnej demokratycznych narodów; istnieje też stałe rozprzestrzenianie się Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Niektóre główne ugrupowania wydają się możliwe i prawdopodobnie wskazane. Mogą być one podzielone następująco:
1. Powojenna Federalna Unia wielkich demokracji. Może to obejmować Brytyjskie Imperium jako całość, Stany Zjednoczone, kraje skandynawskie oraz niektóre północne narody europejskie, w tym Niemcy.
2. Unia krajów łacińskich, w tym Francji, Hiszpanii, wszystkich krajach basenu Morza Śródziemnego, kraje bałkańskie (z wyjątkiem jednej lub dwóch, które mogą zostać wchłonięte do ZSRR) i Ameryce Południowej.
3. Zjednoczone Socjalistyczne Republiki Radzieckie i niektóre kraje azjatyckie pracują we współpracy z nimi, takie jak Chiny, a później Japonia.

Te trzy wielkie bloki nie będą przeciwstawnymi, ale po prostu geograficznymi sferami wpływów. Wszystkie będą pracowały w bliskiej jedności i stosunkach gospodarczych. Każdy naród w ramach trzech bloków będzie zachowywał swoją suwerenną niepodległość, ale między tymi niezależnymi narodami i między tymi blokami będzie istniała tożsamość celu, jedność wysiłków i uznanie ekonomicznej kontroli ligi narodów. Ta liga, będzie utworzona przez przedstawicieli wszystkich narodów, a jej wewnętrzny organ władzy będzie wybrany przez trzy bloki, by kontrolować wszystkie źródła zaopatrzenia, dystrybucję wszystkich usług i ustalanie wszystkich polityk gospodarczych."
Nadchodzący Nowy Porządek. kwiecień 1940

"[...] Nie jest to bezczynne i wizjonerskie marzenie. To już się dzieje. Embrionalne ruchy w kierunku tej syntezy świata już zostały dokonane. Istnieje marzenie o federacji, współzależności gospodarczej i jedności religijnej, a także wzajemnych relacjach społecznych i narodowych, które szybko przybierają formę, najpierw w umysłach ludzi, a następnie w eksperymentach. Istnieje powiązanie jednym celem, odczuwane przez wielu w dziedzinach politycznych i ekonomicznych, które nie są spełnieniem życzeń i fantazji, ale są zaświadczeniem powstającej rzeczywistości." Światowy kryzys z punktu widzenia hierarchii. Kwiecień- maj 1940

"Doktryna, na przykład, super-rasy została zinterpretowana w ten sposób by wykazać wyższość narodu i kultury niemieckiej nad całym Zachodem podczas gdy boskość Synów Nieba (japońska rasa) była podkreślana wszystkim na Wschodzie. Oszołomieni obywatele obu narodów byli skłonni uwierzyć, że mieli wielką i duchową misję by zdominować świat. Był to pierwszy efekt zbliżenia się Królestwa Bożego do ziemi, a raczej zbliżenia ku płaszczyźnie fizycznej. W tym królestwie ludzie wszystkich ras będą demonstrować swą boskość; królestwo dusz zostanie uznane za uniwersalny dom i rasę wszystkich ludzi. Powodujące rozłam narodowości w tym królestwie, nie będą miały miejsca ani uznania."
Czynniki sytuacji na świecie
kwiecień 1944


Podsumowanie.
Jak widzimy, czytając "Eksternalizację hierarchii", Teozofia stała się istotnym elementem koordynacji okultystycznych religii z finansowo politycznym anglo-amerykańskim establishmentem, wyrażając strategię budowania globalnego imperium w kontekście religijnym. Splot procesów społecznych, ekonomicznych, politycznych, militarnych i religijnych daje wgląd nie tylko w to co myślą elity tego świata kryjące się pod enigmatycznym określeniem Hierarchii ale również pozwalają zidentyfikować obecne procesy mające miejsce dookoła nas. Mutacja religii chrześcijańskiej, rozszerzanie się wpływów Buddyzmu i eksternalizacja Masonerii do popkultury, są chyba najbardziej jaskrawymi przykładami realizacji Planu w dziedzinie religii.

Religia chrześcijańska, która na przestrzeni setek lat z dużym sukcesem zaabsorbowała niemalże wszystkie kulty religijne pogańskiego świata zmieniając ich charakter, nazewnictwo i funkcję społeczną, jak obecnie widzimy próbuje zaabsorbować Buddyzm z całą plejadą hinduskich kultów, systemów nauczania i technik kontemplacyjnych, medytacyjnych, ćwiczeń religijnych (joga) i innych zjawisk kulturowych, które są szeroko obecne w świecie Wschodu. Proces absorpcji a następnie konwersji nie jest jednak tak oczywisty i obecnie możemy zaobserwować raczej konwergencję w której religia chrześcijańska pozbywa się swojej podstawy dogmatycznej dla budowania dialogu między religiami świata. Z grona osób biorących udział w tym procesie pojawiają się dziś głosy mówiące otwarcie o potrzebie stworzenia nowej etyki, zbioru nowych, uniwersalnych zasad dla całego świata, mimo iż Zachód ma swoją uniwersalną etykę budowaną przez tysiące lat, która pozwoliła stworzyć najtrwalszą jak dotąd cywilizację. Niebezpieczeństwa reinterpretacji wiecznych prawd są oczywiste i widoczne dziś na każdym kroku gdzie na przykład pomoc w eutanazji jest określana jako dobry, wolny wybór osoby, a pomoc lekarza w tym procesie jako swoiste dobro, bo przecież pomaganie i litość są przejawami dobra. W kolejnym kroku instytucje państwa chcą uczestniczyć w świadczeniu tych dobrych usług instytucjonalizując cały proces i poprzez ciągle zmieniające się mechanizmy legislacyjne przejmując władzę nad życiem i śmiercią człowieka. W ten sposób prosta etyka zmienia swój obraz i funkcję społeczną migrując w kierunku utylitaryzmu z koszmarami etyki sytuacyjnej gdzie kradzież czy zabójstwo jest reinterpretowane w kontekście sytuacyjnym i mogą być nagle dobre. Podobnie z jasnym i klarownym dogmatem, iż jedynie słuszną religią jest chrześcijaństwo, a tu nagle mamy dialog stawiający wszystkie religie na takim samym poziomie. Konsekwencje takich zmian zachodniej etyki wydają się być oczywiste, podobnie jak zaprzeczenie dogmatom wiary chrześcijańskiej. Pytanie jest więc czy Chrześcijaństwo w procesie tym nie zmieni się tak dalece, iż na dobrą sprawę przestanie być chrześcijaństwem.

Jak stwierdziła również Ann Bailey, Masoneria straci swój charakter poprzez proces wyjawienia jej praw i prawd szerokiej publice, co możemy zaobserwować w mediach każdego dnia, i co szerokie masy bezwiednie obserwują, chłoną, powielając rozmaite zachowania, symbole i zachowania kultu. Proces ten będzie rozszerzony na edukację upowszechniając okultyzm do takiego stopnia, iż stanie się on niepostrzeżenie naturalnym elementem kultury. W konsekwencji doktryny lucyfera opisane dokładnie w książkach Alberta Pike’a czy Manly P. Halla staną się elementem dnia codziennego a systemy inicjacji obejmą wszystkich obywateli. Jak stwierdził jeden z prominentnych członków New Age, David Spangler, wszyscy którzy będą chcieli żyć w Nowej Erze będą musieli przejść przez proces inicjacji.[więcej na ten temat w filmie poniżej]OGLĄDAJ DALEJ>>>

Według Bailey wiara żydowska upadnie a Buddyzm stając się bardziej dogmatycznym ekspanduje na cały świat, co jest obecnie niezaprzeczalnym faktem. Buddyzm jest obecnie najszybciej rosnącą religią na świecie i co ciekawe ma wszelkie podobieństwa do systemów okultystycznych posiadając swoją kosmogonię, całą plejadę rytuałów, rytów, bóstw, demonów i zaświatów (światów smoków (patrz Mahayana)) które mogą być eksplorowane przez wtajemniczonych anāgāmis, podobnie jak adept w systemie kabalistycznym na którym opiera się cały system okultystyczny. Opierając się na tym systemie współcześni twórcy satanizmu tacy jak A.Crowley twierdzili, iż człowiek może stać się bogiem jeśli będzie w stanie eksplorować i komunikować się z zaświatami i przejmie kontrolę nad materią poprzez całe serie rytów, praktyk i rytuałów. W Buddyzmie proces jest niemalże identyczny jedynie sposoby i frazeologia dojścia do Nirwany pozostają odmienne. Dodatkowo jak się twierdzi Budda lub Buddowie nie są bogami ale z Zachodniego punktu widzenia mają takowy status, można się do nich modlić by wybawili od ziemskich cierpień a Oni z zaświatów będą kierowali swą pomoc. Mówimy tutaj o formie kompletnie realnej, niedeistycznej religii, gdzie mamy, podobnie jak w systemie masonerii, niekończące się puste debaty na temat tego czy jest ona religią czy nie.

Wracając do tematu nowej globalnej religii to wszelkie braki zgodności różnych religii z nadrzędnymi ideami otwartości, tolerancji, i zrozumienia będą wykluczały ich funkcjonowanie. Proces będzie trwał głównie nie poprzez zniszczenie i przymus ale powolną konwersję i wypieranie mniejszości. Jedynie w przypadku silnego oporu planuje się formy ostatecznych rozwiązań.Temat konsekwencji wdrażania globalnej religii jest niezwykle obszerny i żeby jedynie podsumować ten długi artykuł należy zauważyć, iż cały ten proces jest sztucznym tworem zaprojektowanym wiek temu przez bardzo bogatych i wpływowych ludzi, tworem obliczonym na destrukcję religii, kultur, państw narodowych i wszelkich innych form identyfikacji społeczeństw. Z procesu tego ma wyłonić się homogeniczny, wystandaryzowany świat Nowej Ery w którym Teozofiści wierzą, iż zobaczą swoją od setek lat oczekiwaną utopię, Erę Wodnika. Opisany przez Ann Bailey plan wdrożenia tego systemu można by było wyśmiać jako nieistotne brednie, można by było śmiać się z jej urojeń gdyby nie fakt, iż po 80 latach wdrażania tego planu wszystko wydaje się być niemalże zwieńczone sukcesem. Jak ta historia się zakończy, trudno powiedzieć, jedno jest pewne... jesteśmy w poważnych kłopotach i czas się obudzić z letargu trwającego pół wieku.


Do 2050 Klub Rzymski planuje konwersję Chrześcijaństwa w zieloną religię.  |   Religia, kultura i wielka wojna. #1   |  Religia, kultura i wielka wojna. #2   |  Przeciwko masonerii.  |   Film: Odkrywając ruch Nowej Ery. ( New Age )   Film: Megiddo 1. Nowy Porządek Świata z punktu widzenia religii.   |  Film: Megiddo 2. Nowy Porządek Świata z punktu widzenia religii.   |  A teraz w ramach pogłębiania religijnej tolerancji sataniści chcą publicznie odprawiać czarne msze.   |  Anglo- Amerykański establishment.  |  Kto rządzi światem. Wykład Stanleya Monteitha, Braterstwo Mroku.   |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 
misio   dodano: 2014-08-29 09:35:49
Pozostaje spłentować że oni wprowadzają system lucyfera na ziemię i to będzie horror.
Pomidor   dodano: 2014-08-29 18:38:49
Bełkot !!
Gienek   dodano: 2014-09-09 19:58:35
Światowa religia montowana jest na styku Fałszywy Prorok Bergoglio - Antychryst osobowy, który działa juz od kilkunastu lat ale publicznie się jeszcze nie ujawnil.Ten obrazoburczy synkretyzm zrównają wszystkie religie z sobą pod hasłem tolerancji dla pokoju.

Następnym krokiem jest projektowana degradacja liturgii w

KK

Więcej
Kultura

Likwidacja inteligencji, czyli dawny plan niemiecki?

Likwidacja inteligencji, czyli dawny plan niemiecki?

Motto: "Nigdy oświata nie może iść przed nauką."  Prof.F.Konieczny   Tylnymi drzwiami, od 100 co najmniej...

Gwardziści szwajcarscy rezygnują z pracy z powodu obowiązku przyjęcia szczepień przeciwko Covid-19.

Trzech gwardzistów szwajcarskich podało się do dymisji, a trzech innych zostało zawieszonych po odmowie zastosowania się do nakazu...

Armia USA przywołuje ofiary z dzieci składane dla szatana, aby promować szczepienia na Covid-19.

Papież Franciszek kończy podporządkowanie Watykanu satanizmowi nakazując szczepienia mRNA.

Promocja ludzko-zwierzęcych hybryd.

Więcej
Polityka

Przez NBIC NATO będzie hakowało mózgi całych populacji. #2

Przez NBIC NATO będzie hakowało mózgi całych populacji. #2

Kontynuacja artykułu: Przez NBIC NATO będzie hakowało mózgi całych populacji. #1   Badacz NATO podkreślił, że „dla...

Przez NBIC NATO będzie hakowało mózgi całych populacji. #1

Kierowany przez USA kartel wojskowy NATO przetestował już nowe tryby wojny hybrydowej wymierzonej przeciwko swoim przeciwnikom, w tym...

Włosi walczą z brutalną policją podczas protestów przeciwko przymusom szczepień.

Zmniejszmy liczbę ludności, aby ocalić planetę, mówi były szef finansów Wielkiej Brytanii.

Rządy stanowe przygotowują „miejsca kwarantanny” dla Amerykanów.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone