Religia, kultura i wielka wojna. #2
prisonplanet.pl
Polska
2011-05-22
Polityka
We wcześniejszym artykule dotykającym problematyki wojen religijnych/cywilizacyjnych pisaliśmy o ogólnych założeniach globalnych dążących do tych wydarzeń jak i planach Alberta Pikea z 1871 roku. W tym artykule chcemy przedstawić plan napisany zaledwie trzydzieści lat temu (1981).

Odnosząc się do początku lat 80-tych należy wspomnieć, że były to czasy światowego kryzysu gospodarczego i militarnego (zaostrzenie zimnej wojny) gdzie zamieszki ogarniały cały świat. W środowiskach okultystycznych istniało potężne przeświadczenie, że zbliża się czas realizacji ich utopijnej wizji rzeczywistości. Oczekiwano zmiany obecnego na tamte czasy sytemu, powołanie rządu światowego i mesjasza, który uratuje cały świat od wszystkich problemów tamtych czasów.

Wynikiem tych oczekiwań była książka czy też plan opisujący w jaki sposób świat poprzez konflikt pomiędzy religiami monoteistycznymi może być przetransformowany w utopię New Age.
Autor planu Peter LeMesurier to człowiek silnie powiązany z ruchem New Age, włączając w to koneksje wydawnicze z Thule Press i Fundacją Findhorn z północnej Szkocji (główne światowe wydawnictwo literatury okultystycznej i New Age). Jest Brytyjskim strategiem/ autorem wielu książek. On podobnie jak jego poprzednicy tacy jak Alice Ann Bailey (Córka  Sir Abe Baileya współzałożyciela Grup Okrągłego Stołu i bliskiego współpracownika Grupy Milnera. Była najważniejszą okultystyczną pisarką Teozoficzną po M. Blavatsky, i wydawała swoje materiały w wydawnictwie Lucifer Publishing House, obecnie Lucis Trust. Ruch teozoficzny jest prekursorem ruchu New Age.), potwierdził wielokrotnie że celem jego strategii są Żydzi, Chrześcijanie i Muzułmanie -”Ludzie Księgi” jak ujął to David Spangler (założyciel ruchu New Age, współpracownik okultystycznej Fundacji Findhorn (współpracującej bardzo blisko z Narodami Zjednoczonymi, Maurice Strong twórca "Karty Ziemi" był Dyrektorem Finansowym fundacji) oraz Dyrektor of Planetary Initiative przy Narodach Zjednoczonych). LeMersurier przedstawiał strategię budowania konfliktu pomiędzy wszystkimi trzema grupami docelowymi, które praktykują monoteizm w takiej czy innej formie, jak również pomiędzy ich sub-grupami.Jego książki są szeroko promowane i sprzedawane w księgarniach New Age i wskazują na to, że autor zdecydowanie popiera i promuje filozofię New Age, w tym jej filozofów Trungpa Rampy, Edgara Cayce, Hugha Schonfielda, Teilharda de Chardina (twórca filozofii New Age, potępiony za swoje idee przez kościół katolicki, Jezuita), a nawet Davida Spanglera.

W swojej książce “The Armageddon Script. Prophecy in Action” (The Armageddon Script, Peter LeMesurier, St Martin's Press, 1982: New York) (Scenariusz Armageddonu. Przepowiednia w akcji. Wydanej oryginalnie przez Thule Press, następnie Findhorn Foundation i finalnie Element Press) pisze o tym, że społeczeństwa monoteistyczne mają w swojej kulturze wbudowaną mitologię ostatecznego konfliktu dobra ze złem, czasów chaosu z których wyłania się mesjasz. Ten scenariusz zarówno dla Chrześcijan, Żydów czy Muzułmanów z wieloma różnicami opowiada podobną historię. Cała ta mitologia posiada potężny potencjał psychologiczny, który może być wykorzystany dla ustanowienia Nowego Świata i jednocześnie objawienie się mesjasza na którego wszyscy czekają.

Ale po kolei. Jak pisze autor na stronie 252 swojej książki:
"Ich scenariusz jest już napisany, z ograniczeniem do jedynie ostatnich poprawek i ustanowienia kierunków. Scena choć kryje się jeszcze w ciemności, jest prawie gotowa. W dole, podziemna orkiestra stroi swe instrumenty. Ostatnie role są obecnie wypełniane. Większość głównych aktorów, można się spodziewać, podjęło swoje role. Wkrótce nadejdzie ich czas, aby wyszli na scenę, gotowi na podniesienie kurtyny. Przyszedł czas na działanie."

Powyższy cytat to podsumowanie "Scenariusza Armageddonu". Jest to podręcznik dla wyznawców New Age i intelektualistów zainteresowanych w stworzeniu inscenizacji symulowanego drugiego przyjścia Chrystusa. Autor pisze, że scenariusz ten, jeśli byłby z powodzeniem wprowadzony na scenę, mógł by wprowadzać w błąd "nawet wybranych." Scenariusz ten obejmuje następujące kwestie:

(1) "Armageddon Script" jest oparty na teoriach popularnych wśród inteligencji i na budowaniu duchowych oczekiwań.

(2) Teorie "Armageddon Script" wydadzą się znajome tym, którzy studiowali teorie psychologiczne. Wielu nie wyedukowanych w temacie również słyszało o "archetypach C.G. Junga". W skrócie, Jung (sam będący okultystą, więcej informacji na ten temat można znaleźć w jego książce "Podróż na Wschód" wydanej w Polsce, w której pisze że wiele informacji m.in. na temat technik psychologicznych przekazał mu duch, który mu się ukazał o imieniu Filemon) pisze iż ludzkość posiada w swej zbiorowej świadomości niespełnione proroctwa lub "archetypy" zajmujące zbiorową psyche. Wierzy, że proroctwo raz ustanowione/wypowiedziane, zaczyna “żyć” własnym życiem i jest ono aktem zasadniczo samospełniającym się. To prorocze “życie” nazywa się "obrazem archetypu" lub jego "wzorem". Kiedy ludzkości lub istotny jej segment oczekuje takich realizacji, utrudnia to postęp społeczny w innych obszarach (patrz Nowy Porządek Świata). Dlatego LeMesurier mówi, że jest to nasz obowiązek i całej ludzkości aby podjąć kroki, by zrealizować lub usunąć te proroctwa, które "wiszą nad nami jak miecz Damoklesa gotowy przynieść porażkę w każdej chwili."

(3) LeMesurier sugeruje szczegółowe instrukcje dla spełnienia scenariusza, które mogły by służyć za “piorunochron" przeciwko realizacji go w innym, mniej dogodnym czasie.

(4) Po pierwsze, wymaga aby ich "Mesjasz" był w Ziemi Świętej w 1985 roku w każdym bądź razie nie później niż przybycie komety Halleya na początku 1986 r.. Ten nowy lider powinien się starannie przygotować się do swojej roli przez studiowanie Pisma Świętego i Zwojów z Morza martwego, oraz obecnych mesjanistycznych oczekiwań Żydów, jak również poprzez zapoznanie się z proroctwami innych głównych religii świata "najlepiej w konwencji New Age."

(5) Nauka przewidywania trzęsień ziemi, powinna być następnie wykorzystana do realizacji pierwotnego scenariusza.

LeMesurier chłodno wylicza dalsze szczegóły realizacji planu w następujący sposób:
(a) powracający Mesjasz musi się ponownie objawić na Górze Oliwnej w Jerozolimie w czasie wielkiego trzęsienia ziemi.
(b) Musi wejść do Jerozolimy od strony wschodniej, eskortowany przez procesję radujących się ludzi/ zwolenników ubranych w nieskazitelnie białe szaty.
(c) Odwiedzając grób swego duchowego przodka, Króla Dawida, musi pojawić się w odpowiednio perfumowanych szatach królewskich, jak powracający wielki monarcha.
(d) Wsparty przez rzesze ludzi, powinien przejść na wzgórze świątynne gdzie powinien być intronizowany, namaszczony i następnie ukoronowany jako Król Nowego Izraela.

Wykład na temat ruchu New Age:


OGLĄDAJ DALEJ>>>


Ale jak taki program mógłby przekonać kogokolwiek i odnieść sukces, biorąc pod uwagę dużą liczbę sceptycznych katolików, protestantów, żydów i innych obserwatorów, którzy mogą kwestionować to wydarzenie i stanąć w opozycji.

Ten problem również został ujęty w książce:
s 237 "Zmasowane siły “Starego Wieku” (ang. Old Age), nie będą w stanie zatrzymać nierozważnego ślepego konfliktu. W dużej mierze grupy te same siebie wyniszczą w ogromnej, wojnie pchani przez tłumioną przez dekady agresję."

Tak więc wojna cywilizacji jest częścią tego scenariusza. Kiedy religie monoteistyczne stracą wszelką siłę (również moralną) w konflikcie światowym nowy system będzie mógł się narodzić. Jak można się spodziewać, LeMesurier słusznie zauważa, że nie będzie to tradycyjny chrześcijański system:
"Nową misją dla młodzieży świata, będzie międzynarodowy ruch poświęconych szerzeniu już rozwijających się idei i wartości, na których jest zbudowane New Age. Idee te i wartości nie będą musiały odzwierciedlać tradycyjnych idei chrześcijańskich.... Ponieważ mądrość wszystkich wieków i kultur zostaną wezwane do objawienia swoich najcenniejszych tajemnic a zbiorowa psyche człowieka doda do niej jeszcze więcej mądrości, której nigdy wcześniej nie mogła wyrazić... O duszę człowieka Nowy David będzie musiał walczyć... "

Aby nie wpaść w pułapkę bagatelizacji osoby LeMurseriera, proszę zauważyć, że jego książki otrzymały wsparcie ważnych wydawców zarówno w USA jak i w Anglii. Zostały zorganizowane główne sympozja deliberujące na temat jego konceptów. Jedną z takich konferencji odnotowano we wrześniu 1983 r. w New Age Journal. W konferencji odpowiednio zatytułowanej "Facing Apocalypse" wzięło udział 125 Jungistów (psychologów wykorzystujących techniki opracowane przez C.G. Junga). Została ona zorganizowana przez Roberta Boznaka, psychologa Jungistę z Sudbury w stanie Massachusetts. Założeniem konferencji było to, że wizja kataklizmu końca świata jest już sama w sobie zagrożeniem. Konferencja odbyła się w niezwykle eleganckim holu, który był kiedyś rezydencją milionera w Salve Regina College w Newport, Rhode Island. Niektóre z bardziej znanych osób przybyłych na konferencje to dr Robert Jay Lifton z Yale University, James Hillman, uważany za wiodącego analityka/psychologa Jungisty, Mary M. Watkins z Clark University, Sycylijski poeta i przywódca anty-Mafia, Danilo Dolci; Wolfgang Giegerich z Instytutu Junga ze Sztudgartu i archeolog David Miller z Uniwersytetu Syracruse.

Nawet jeśli plan opisany przez LeMurseriera nigdy nie zostanie zrealizowany to powinniśmy mieć świadomość istnienia takich scenariuszy łączących w sobie politykę i religię. Obecnie podobnie jak w latach 80-tych społeczeństwo światowe przeżywa, głęboki kryzys ekonomiczny oraz wojny obejmujące Bliski Wschód i Północną Afrykę. Problem polega na tym, że obecny kryzys finansowy jest daleko bardziej niebezpieczny w swojej skali od tego z lat 80-tych. Również społeczeństwa głównie w świecie zachodnim są mniej jednorodne i utrzymują potężne grupy uchodźców muzułmańskich co może rodzić konflikty wraz z pogłębiającym się kryzysem finansowym. Mniejszości chrześcijańskie już dziś są atakowane we wszystkich krajach arabskich gdzie ekonomia się zatrzymała a rewolucyjny ferwor ogarnął ulice miast. W takich realiach, a jest to jedynie początek realnych problemów ludzie będą oczekiwać mesjasza, wybawcy który ocali ich z wszech ogarniającego chaosu.


Opracowane na podstawie książek C.Cumbey, śledzącej historię ruchu New Age.


| Religia, kultura i wielka wojna. #1 | Więcej informacji o Maurice Strongu. Karta Ziemi - Agenda 21. | Libia - Waszyngton - NATO i kolejna wielka wojna. | Celente: Wielka wojna XXI wieku zbliża się. Egipt i Libia to tylko początek. | Gerald Celente. Trendy 2012: Wielka wojna. | Globalne trendy strategiczne 2007-2035. Witamy w koszmarze przyszłości.Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 
edukacyjnyskandal   dodano: 2011-10-17 18:32:38

Więcej
Polityka

Rosja rozpoczyna manewry na Białorusi w celu udaremnienia „agresji NATO”.

Rosja rozpoczyna manewry na Białorusi w celu udaremnienia „agresji NATO”.

Po ustabilizowaniu próby destabilizacji Kazachstanu, obecnie Rosja i Zachód szykują się do konfrontacji na terenie Ukrainy. Z...

Dlaczego kryzys w Kazachstanie jest o wiele większym problemem, niż mówią o tym zachodnie media?

Komentator geopolityczny Clint Ehrlich podczas pobytu w Moskwie doniósł, że „sytuacja w Kazachstanie jest o wiele...

Trump idzie w zaparte promując zabójcze szczepionki mRNA.

Dołącz do ogólnopolskiej akcji POLSKA STREFĄ WOLNĄ OD SEGREGACJI SANITARNEJ.

Pilne! Cała Polska pod sejm! Blokujemy certyfikaty!Programy Infowars:


Czytaj więcej nt temat>Materiały Konrada Stachnio:

Telegram, Wordpress
Anthony Fauci i rząd USA sponsorowali tworzenie Covid-19:
Ostatnie Audycje:

Radio i TV

Audycja PrisonPlanet.pl. NBIC.

Audycja PrisonPlanet.pl. NBIC.

W niniejszej audycji omawiamy problematykę wprowadzania technologii NBIC, która m.in. obejmuje modyfikację genetyczną rodzaju ludzkiego,...

Starsze audycje PrisonPlanet.pl

Na tej stronie umieszczone są linki do starych i nadal dostępnych audycji umieszczanych od lat na PrisonPlanet.pl. Nowsze audycje dostępne...

Audycja PrisonPlanet.pl. Robotyka.

Audycja PrisonPlanet.pl. Cyber pandemia.

Audycja PrisonPlanet.pl. Zmiany religijne. New Age.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone