Nowa globalna religia. #3
Prisonplanet.pl
Polska
2014-07-23
Kultura
Kontynuacja artykułu: Nowa globalna religia. #2

Eksternalizacja Hierarchii.
Alice Ann Bailey, jak pisaliśmy we wstępie należała do niezwykle wpływowej rodziny, która na tamte czasy była jedną z najbogatszych na świecie. Jej ojciec, Sir Abraham Bailey choć oficjalnie nie przynależał do tzw wewnętrznego kręgu tajnej organizacji Cecila Rhodesa zorganizowanej dla budowy globalnego imperium brytyjskiego to znał bezpośrednio wszystkie osoby będące w tym kręgu i wsparł finansowo całą inicjatywę. Stąd też znał długofalowe plany grupy i w ten czy inny sposób trafiły one do jego córki, która opisała je w nieco zawoalowanej formie.

Istotnym elementem budowania nowej globalnej religii jest w książkach Bailey tytułowa eksternalizacja hierarchii, czyli wyjście na światło dzienne grupy ludzi, którzy naprawdę rządzą i prowadzą ludzkość. Bailey opisała ich m.in w ten sposób ”Wszystkie stany świadomości są dla nich znane, i opanowali wszystkie z nich; Opanowali je jako ludzie, gwarantując tym samym ludzkości to samo ostateczne osiągnięcie. Jesteśmy skłonni patrzeć na członków Hierarchii jako radykalnie różnych od człowieczeństwa, zapominając, że Hierarchia jest wspólnotą ludzi, który poddali się wcześniej oczyszczającym płomieniom codziennego życia, pracując na własne zbawienie jako mężczyźni i kobiety, jako ludzie biznesu, jak mężowie i żony, rolnicy i władcy znający tym samym życie, we wszystkich jego fazach i gradacjach. Oni przezwyciężyli doświadczenia życia; Ich wielkim mistrzem jest Chrystus; przeszli oni przez inicjację nowe narodziny, chrzest, przemienienie, ostateczne ukrzyżowanie i zmartwychwstanie.”  Wiadomość Wielkanocna, Dzień Wielkanocy 1945

Ci tak zwani ukryci mistrzowie konstytuują, według autorki, prawdziwy rząd świata i po wcześniej wymienionych zmianach religijnych wyjdą z cienia by ukazać się szerokim masom ziemi. Grupa ta wg. Bailey istnieje od 1775 roku co jest tożsame z Zakonem Iluminatów założonym oficjalnie 1 maja 1776 przez Adama Weishaupta w Bawarii. Może być ona również tworem nadrzędnym wobec Bawarskiego odłamu, dając zielone światło by ten powstał. Sprawa jest tutaj trudna do rozstrzygnięcia ponieważ Bailey, tak jak większość okultystów odwołuje się nawet do czasów Atlantydy by usprawiedliwić istnienie Hierarchii.

Wracając do meritum, zanim jednak Hierarchia objawi się światu jako prawdziwi władcy, autorka opisywała kilka istotnych przemian społecznych jakie będą wprowadzone na świecie.

"Co ciekawe (choć nie jest to naglące na tą chwilę), dzieło zniszczenia zainicjowane przez Hierarchię w ciągu ostatnich stu siedemdziesięciu pięciu lat (w związku z tym od 1775 roku) ma w sobie nasiona, choć jeszcze bardzo dalekie od zakiełkowania, końcowego aktu destrukcji, który odbędzie się gdy Hierarchia będzie na tyle całkowicie stopiona i połączona z ludzkością, że nie będzie już wymagana hierarchiczna forma. [...] To wydarzenie, ostatecznego rozwiązania, odbędzie się dopiero na zakończenie naszego planetarnego istnienia, gdy drzwi do indywidualizacji będą ostatecznie zamknięte przez okres Pralaya [kataklizmu] a ścieżka wyższej ewolucji będzie bardziej wydeptana niż ścieżka inicjacji."  Hierarchiczne przygotowanie na festiwal Wesak, Kwiecień- maj 1946

"[...] Kiedy stanie się możliwe, by rządzić, planetarna Hierarchia znacznie zbliży się do ziemi, i wtedy tysiące kobiet i mężczyzn będą w kontakcie z jej organizacją, ponieważ będą oni na tyle rozwinięci by byli wrażliwi na jej myśli i idee.
2. Rządy oligarchii oświeconego umysłu, uznane jako takie przez masy myślicieli, a więc wybrane przez nich by rządzić. Będzie to zrobione poprzez edukację w ideach grup i właściwemu ich zastosowaniu przez wielkich myślicieli rasy. System edukacji, już wtedy rozpowszechniony, będzie wykorzystywany jako medium dotarcia do mas i kierowania ich ku głównym ideom i nie będzie to zrobione przez rozwiązania siłowe ale przez właściwe zrozumienie, poprzez analizy, dyskusje oraz eksperymenty. Co ciekawe (z punktu widzenia wielu) duchowa Hierarchia będzie działać w dużej mierze przez naukowców świata, którzy będą w tym czasie przekonani o faktycznej rzeczywistości duszy i będą mądrzy w zastosowaniach sił duszy i natury, i którzy będą stanowili ciało okultystów.
3. Rządy prawdziwej demokracji. Będzie to możliwe dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu systemów kształcenia i stałego szkolenia ludzi w uznawaniu wyższych wartości, bardziej poprawnych punktów widzenia, wyższego idealizmu, i ducha syntezy oraz kooperatywnej jedności." 
Praca początkowych grup,
styczeń 1938


"[...] 6. Zrównanie wszystkich klas i wyróżnień, tak by duchowe wartości mogły się objawić a duchowa Hierarchia mogła zamanifestować na ziemi." Ogólny obraz świata, przyczyny trudności świata, wrzesień 1938

"Konkretnie, zeksternalizowane Aszramy będą aktywne na czterech głównych liniach:
1. Tworzenie i ożywienie nowej światowej religii.
2. Stopniowa reorganizacja porządku społecznego- porządku wolnego od ucisku, prześladowania mniejszości, materializmu i pychy.
3. Inauguracja publicznego systemu inicjacji. Z tym wiąże się wzrost i zrozumienie symboliki.
4. Egzoteryczne szkolenie uczniów i ludzkości w nowym cyklu."
  Dostosowanie Aśramów do egzoterycznego życia. październik 1949

"3. Konflikt będący obecnie udziałem ludzkości ma swoje źródło nie tylko w ludzkiej słabości i egoizmie, ale w sytuacji, która istniała od wieków między Wielką Białą Lożą Mistrzów i Lożą Czarnych Adeptów. To zaczęło się w czasach Atlantydy i musi być teraz przeprowadzone do końca.
6. Wola wytrwania (co jest aspektem pobożności i idealizmu) stanie się cechą ludzką- sublimacją samozachowawczego, podstawowego instynktu. Będzie to prowadzić do wytrwałej wiary w ideały prezentowane przez Hierarchię i demonstrację nieśmiertelności."  
Zadanie realizacji woli-do czynienia-dobra, maj 1944

"[...] Zanim jednak oni będą mogli cokolwiek zrobić, nasza cywilizacja musi umrzeć. W nadchodzącym wieku, znaczenie zmartwychwstania zostanie przedłożone a nowa era ujawni swoje prawdziwe znaczenie. Pierwszym krokiem będzie wyłonienie się ludzkości ze śmierci jej cywilizacji, jej starych idei i sposobów życia, wyrzeczenie się materialistycznych celów i ich obciążającego egoizmu, i przejście ku jasnemu światłu życia po zmartwychwstaniu. Nie mówię tutaj, w kategoriach symbolicznych lub mistycznych. Mówię o faktach tak prawdziwych i nieuchronnych jak nadchodzący cykl konferencji i faktów, na które ludzie byli przygotowywani przez ostatnie dwieście lat. To przygotowanie ma swą kulminację w niepokoju XX wieku i doprowadziło do horroru obecnej wojny światowej, 1914-1945, przez które przechodziliśmy."   Wiadomość Wielkanocna, Dzień Wielkanocy 1945

Co ciekawe w książce autorka stwierdza bezpośrednio, iż słowo Chrystus jest tożsame z Hierarchią. "1. Niech Chrystus powróci na ziemię. Ten zwrot nie powinien być rozumiany w jego typowej konotacji i dobrze znanym mistycznym, chrześcijańskim sensie. Chrystus nigdy nie opuścił ziemi. To do czego się odnosi jest eksternalizacją Hierarchii i jej egzoterycznego pojawienia się na ziemi."(Wielka Inwokacja - Stanza Trzy,
17 kwietnia 1945)
czytamy w książce Bailey. To oni, są Chrystusem, tak więc ich wyjście z cienia może być rozumiane jako powrót Chrystusa na ziemię.

Pierwszy etap eksternalizacji jak dalej czytamy zaplanowany jest na około 2025 rok. "[...]  Tak więc trwa wielki i nowy ruch, ogromnie wzrosło wzajemne oddziaływanie i współdziałanie. Będzie to trwało do roku 2025 A.D. W latach pomiędzy obecnym czasem i przyszłym widoczne będą bardzo duże zmiany i na wielkim walnym zgromadzeniu hierarchii - mającym miejsce zazwyczaj w każdym stuleciu- w 2025 roku będzie najprawdopodobniej obrany termin pierwszego etapu eksternalizacji Hierarchii." Eksternalizacja aśramów. styczeń 1946

Wiemy zatem, iż grupa określana jako Hierarchia jest grupą ludzi, którym przypisano boskie przymioty. Grupa ta działała i działa poprzez wszystkie główne instytucje polityczne, z prawej jak i z lewej strony politycznego spektrum by wprowadzić “boski plan” w życie. Bailey pisze, iż nawet komuniści byli kontrolowani przez tą grupę i w każdym miejscu na ziemi osadzony jest człowiek, który steruje, można by powiedzieć, całym systemem w danym rejonie świata.

"Powiedziałem ci wcześniej, że pięciu Mistrzów związanych z początkowym etapem organizacji hierarchii na Ziemi to Mistrz K.H., Mistrz Morya, Mistrz R. i Mistrz, który rozpoczął ruch robotniczy we współczesnym świecie, i tak zwany Mistrz DK [Djwal Khul].
Podział pracy jest tu bardzo interesujący.
[...] Ten Mistrz [przedostatni] pracuje głównie z inteligencją, i jest on zatem Mistrzem trzeciego promienia- promienia Aktywnej Inteligencji. Jego Aśram zajmuje się problemami przemysłu, a celem jest całe myślenie, planowanie i cała praca wpływania na podatne umysły dla ukierunkowania spirytualizacji koncepcji partii pracy w każdym kraju, i wśród przemysłowców, kierując ich w ten sposób w kierunku celu prawego dzielenia się, jako istotnego kroku w kierunku właściwych stosunków międzyludzkich. [...] Mistrz ten musi być Anglikiem, ponieważ rewolucja przemysłowa rozpoczęła się prawie sto lat temu w Anglii, a siła wykonanej pracy jest związana z jego masowym efektem i wynikami osiągniętymi w każdym kraju przez pracę i jej metody. Wszystkie wielkie organizacje pracy (socjalistyczne, komunistyczne), krajowe i międzynarodowe, są luźno, subiektywnie powiązane, ponieważ Mistrz w każdej grupie ma swoich uczniów, którzy stale pracują by kierować ruch zgodnie z boskim planem."
  Organizacja Aszramów do ziemskiej postaci, czerwiec 1949

"W Londynie, w Nowym Jorku, w Genewie i Darjeeling, w Tokio, w końcu będzie odnaleziony Mistrz, organizujący główny ośrodek energii; w tym samym czasie jego Aśram nadal będzie funkcjonował na buddycznym poziomie, dla personelu który nie został powiadomiony o uzewnętrznieniu."  Skutki eksternalizacji, wrzesień 1949

Mówiąc więc o tytułowej eksternalizacji Hierarchii mamy do czynienia z pewną grupą niesamowicie zamożnych i wpływowych ludzi, lub jak niektórzy badacze tematu sugerują rodzin, które były w stanie uruchomić najbardziej znaczące ruchy ostatnich trzech wieków i obecnie kontrolują całą piramidę instytucji i wpływowych podgrup, które poniżej kontrolują szerokie masy ludzi. Taki konstrukt władzy daje im możliwość kontrolowania procesów politycznych, rewolucyjnych, technologicznych, społecznych czy jak również widzimy religijnych. Co ciekawe w literaturze globalistycznej autorzy zawsze piszą o rządzącej elicie lecz nigdy nie precyzują kim oni są. Jeden z badaczy, Fritz Springmeier określił nawet kto należy do samego szczytu tzw Hierarchii (rodziny Astor, Bundy, Collins, DuPont, Freeman, Kennedy (połączeni małżeństwami z m.in rodziną Bailey), Li, Onasis, Reynolds, Rockefeller, Rothshild, Russell, Van Duyn) i że rodziny te wierzą, iż ich linia wywodzi się wprost od Jezusa Chrystusa i Marii Magdaleny, jednak informacje te, choć ciekawe i zbieżne z tym co pisze Bailey, są nieweryfikowalne. Prawdziwość tych informacji przyjdzie zweryfikować za dekadę.

Struktura Hierarhii wg. Springmeiera:


CZYTAJ DALEJ>>>


Do 2050 Klub Rzymski planuje konwersję Chrześcijaństwa w zieloną religię.  |   Religia, kultura i wielka wojna. #1   |  Religia, kultura i wielka wojna. #2   |  Przeciwko masonerii.  |   Film: Odkrywając ruch Nowej Ery. ( New Age )   Film: Megiddo 1. Nowy Porządek Świata z punktu widzenia religii.   |  Film: Megiddo 2. Nowy Porządek Świata z punktu widzenia religii.   |  A teraz w ramach pogłębiania religijnej tolerancji sataniści chcą publicznie odprawiać czarne msze.   |  Anglo- Amerykański establishment.  |  Kto rządzi światem. Wykład Stanleya Monteitha, Braterstwo Mroku.   |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 
misio   dodano: 2014-07-24 09:29:51
\"Mistrz, który rozpoczął ruch robotniczy we współczesnym świecie,\" obstawiam Engelsa.
Gienek   dodano: 2014-07-24 10:32:49
To czysty New Age a pani wykazuje wyraźne cechy, jeśli nie opętania to przynajmniej intelektualnego osaczenią przez demoniczno sferę upadłych aniołów Lucyfera...

A wszystko to przygotowanie do czasów nowej uniwersalnej religii lansowanej przez duet Fałszywy Prorok (niekanoniczny Franio) i charyzmatyczny orator pokoju - zwany w Pismie Św. Antychrystem. Ten ostatni już działa (mediator między Izraelem a Palestyną) i czeka na odpowiedni moment ujawnienia się.

Więcej
Kultura

Likwidacja inteligencji, czyli dawny plan niemiecki?

Likwidacja inteligencji, czyli dawny plan niemiecki?

Motto: "Nigdy oświata nie może iść przed nauką."  Prof.F.Konieczny   Tylnymi drzwiami, od 100 co najmniej...

Gwardziści szwajcarscy rezygnują z pracy z powodu obowiązku przyjęcia szczepień przeciwko Covid-19.

Trzech gwardzistów szwajcarskich podało się do dymisji, a trzech innych zostało zawieszonych po odmowie zastosowania się do nakazu...

Armia USA przywołuje ofiary z dzieci składane dla szatana, aby promować szczepienia na Covid-19.

Papież Franciszek kończy podporządkowanie Watykanu satanizmowi nakazując szczepienia mRNA.

Promocja ludzko-zwierzęcych hybryd.Programy Infowars:


Czipowanie ludzi i jego cele:

Co jest jeszcze w tych szczepionkach?:


Materiały Konrada Stachnio:

Telegram, Wordpress
 Tlenek Grafenu w szczepieniach na Covid-19:


Anthony Fauci i rząd USA sponsorowali tworzenie Covid-19:
Ostatnie Audycje:

Radio i TV

Audycja PrisonPlanet.pl. Robotyka.

Audycja PrisonPlanet.pl. Robotyka.

W niniejszej audycji omawiamy problematykę robotyki w kontekście oficjalnych wojskowych opracowań i badań. Dokumentujemy plany...

Audycja PrisonPlanet.pl. Cyber pandemia.

W niniejszej audycji omawiamy zapowiedziane przez grupy globalistyczne cyber ataki na infrastrukturę, które w słowach Klausa...

Audycja PrisonPlanet.pl. Zmiany religijne. New Age.

Audycja PrisonPlanet.pl. Mutacja.

Nowa audycja: Wiadomości PrisonPlanet.pl.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone