Nowy Porządek Świata. Spojrzenie w niedaleką przyszłość. #2
Prisonplanet.pl
Polska
2012-08-27
Globalne trendy
Kontynuacja artykułu: Nowy Porządek Świata. Spojrzenie w niedaleką przyszłość. #1

Przez najbliższe 2-3 dekady będziemy żyli w pogłębiającym się chaosie. Nie jest to tylko opinia Attaliego ale również brytyjskiej i amerykańskiej armii (patrz DCDC 2007-2035). Wszystko po to aby wymusić przejście do nowych realiów, do nowego systemu SuperImperium/Nowego Porządku Świata gdzie system brytyjski przejmie cały świat, konsolidując go w ONZcie jako Rząd światowy. Cały ten proces będzie polegał na przeniesieniu zobowiązań państw (np. leczenia, szkolnictwa, policji, a nawet utrzymania armii) na rynek prywatny, na końcu znosząc potrzebę istnienia państwa, które de facto będzie w rękach korporacji. Główne skrzypce w przejmowaniu państw będą odgrywały firmy ubezpieczeniowe, które wraz z pogarszaniem się sytuacji finansowej państw, a tym samym upadkiem usług państwa opiekuńczego będą oferowały prywatne ubezpieczenia społeczne. W ten sposób “bezpieczeństwo” wcześniej gwarantowane przez państwo będzie w rękach firm ubezpieczeniowych i te instytucje zaczną wymuszać normy nie tylko na społeczeństwie, ale również i na firmach. Wiele z opisanych poniżej procesów jest już wdrażanych w różnych krajach, gdzie prym wiedzie Wielka Brytania wyznaczając standard dla  reszty świata.

Kluczowym dla zrozumienia tej części artykułu jest kwestia nomadycznych/przenośnych urządzeń i ich roli w transformacji świata oraz obecnie rozwijanych technologii. Opisaliśmy tą problematykę m.in. w artykule: "Przyszłość urządzeń mobilnych."

str 164. "W oczekiwaniu na nadejście tej bardzo odległej utopii (którą omówimy później, w trzeciej fali przyszłości), nie wydaje się prawdopodobne, aby centrum zostało przejęte przez kogokolwiek od Los Angeles. Przez bardzo długi okres czasu, aż poniższa fala przyszłości się rozwinie, centrum nie będzie już konieczne do funkcjonowania ładu. Rynek stanie się wystarczająco silny, a koszty wymiany danych na tyle niskie, aby uwolnić członków innowacyjnej klasy od potrzeby życia w tym samym miejscu, aby rządzić światem. Nowy przemysł będzie tworzony w tysiącach miejsc na raz: ład handlowy będzie funkcjonował bez centrum."

Kim są "członkowie innowacyjnej klasy rządzącej światem" i co dla nas planują:


OGLĄDAJ DALEJ>>>OGLĄDAJ DALEJ>>>

165. "Przewidują, że ład handlowy będzie wtedy policentryczny, innymi słowy zestawieniem rosnącej liczby demokracji rynkowych zbierających się wokół kilku dominujących sił. Taki scenariusz z pewnością nadejdzie. W latach 2025 i 2035, dziewiąta forma będzie zanikać, co da podstawę pod świat bez władcy, luźno koordynowany przez garstkę sił. Ale ja nie wierzę w to ostatnie. Zupełnie inny świat, będzie się rozwijał obok bezpośredniej linii dyktowanej przez historię, wówczas będzie miał miejsce rynek bez demokracji.
Około roku 2050, ład światowy nękany przez presję potrzeb rynku, i dzięki nowym narzędziom technologicznym, będzie się łączyć wokół rynku, który stanie się planetarnym i bezpaństwowym. Wtedy zacznie mieć miejsce to co będę nazywał super-imperium, dekonstruującym usługi publiczne, następnie suwerenne państwa, i na końcu same narody."

169. "Ład handlowy będzie organizować się jako zestawienie rynkowych demokracji; świat będzie policentryczny, z jednym lub dwoma mocarstwami na każdym kontynencie-USA, Brazylia, Rosja i Unia Europejska, nawet jeśli ostatni z wymienionych nie zaoferują wszystkich atrybutów państwa. Nigeria, najbardziej zaludniony kraj, dołączy do nich, jeśli będzie nadal istnieć, co wydaje się mało prawdopodobne. Razem, te dziewięć narodów, z policentrycznego porządku, będzie stanowić nieformalny rząd światowy, do którego wrócę w trzeciej fali przyszłości. […] Nawet jeśli narodowe, agencje regulacyjne i organizacje międzynarodowe będą w krótkim czasie dążyć do powstrzymania i ograniczenia rynków, przemysłowych, finansowych, technologicznych i uprawnień (legalnych czy też nie) odmówią przyjęcia jakiejkolwiek policentrycznej równowagi. Będą wciąż przeciw przesuwaniu granic i będą konkurować z wszystkimi usługami publicznymi, jedna po drugiej. Następnie edukacja i zdrowie oraz usługi związane z podtrzymywaniem suwerenności przestaną całkowicie być publicznymi: lekarze, nauczyciele, potem sędziowie i żołnierze staną się najemnikami sektora prywatnego.

Wreszcie, podobnie jak inne przed nimi, te usługi, staną się zbyt kosztowne w rozumieniu czasu i pieniędzy z powodu starzenia się planety, masowej urbanizacji, rosnącej niepewności, ekologicznych problemów, i potrzebie pernamentnego szkolenia samego siebie - te usługi będą zastąpione przez seryjnie produkowane obiekty przemysłowe."

182. "Kraje narodowe, kompletnie wykończone i popychane także przez formę własnych urządzeń dozoru, oddadzą rynkowi zadanie zaproponowania większości usług związanych z edukacją, zdrowiem, bezpieczeństwem, a nawet suwerennością. Zrobią to najpierw poprzez przeniesienie usług publicznych do krajów o niskich kosztach siły roboczej, a następnie ich prywatyzację. Spadną wtedy podatki, minimalne statuty płac, jak również regulaminy dotyczące ochrony najsłabszych zostaną zniesione. Finansowa niepewność stanie się regułą dla wszystkich. W przypadku braku państwa, firmy będą coraz bardziej sprzyjać konsumentom niż pracownikom - których dochody spadną. Technologie samodozoru zorganizują i przyśpieszą ten proces poprzez sprzyjanie bardziej konsumentom niż użytkownikom usług publicznych, zyskom niż wynagrodzeniom, dając rosnącą władzę zakładom ubezpieczeń i firmom z sektora rozrywki i producentom urządzeń samodozoru. Następnie, przynajmniej do 2050 r., rozpocznie się powolna dekonstrukcja państw - niektórych z nich narodzonych ponad tysiąc lat temu. Klasa średnia, lider w demokracji rynkowej, odkryje na nowo brak bezpieczeństwa, przed którym wierzyła, że uciekła przez odłączenie się od klasy robotniczej. Kontrakt będzie coraz częściej zwyciężał nad prawem, najemnicy ponad armiami i policją oraz arbitrzy ponad sędziami."183. "Ani lewica, ani prawica nie będą w stanie zapobiec stopniowej prywatyzacji edukacji, służby zdrowia, bezpieczeństwa, ubezpieczeń, ani zastąpieniu tych usług przez produkowane masowo obiekty- ani, nieco później, nastaniu Super Imperium. [...] Narody nie będą niczym więcej niż oazami konkurującymi ze sobą, aby przyciągnąć przechodzące karawany. Ich sposób życia będzie ograniczony do rzadkich zasobów przyniesionych przez kilku nomadów, którzy zgodzą się zatrzymać tam wystarczająco długo by produkować, handlować i bawić się."

184. "Niektóre narody o socjaldemokratycznych tradycjach jak też i maleńkie państwowe podmioty będą się lepiej opierały niż inni. Ironia historii: wraz z pojawieniem się super-imperium, będziemy świadkami powrotu miast-państw, które zdominowały początki ładu handlowego."

185. "Więzienia staną się prywatnymi firmami z zerowymi kosztami pracy. Nawet armia, ostatnia ostoja suwerenności, zostanie ostatecznie sprywatyzowana, jak cała reszta."

186. "By bronić prywatnej własności rzeczy, pomysłów, patentów i osób w przypadku braku państwa, ale również by ochraniać środowisko naturalne, rynek będzie tworzyć policję, armie, prywatne jurysdykcje, najemników i arbitrów."

188. "Nikt nie będzie już myślał, że szczęście kogoś innego może być jemu przydatne. Jeszcze mniej będzie myślał o poszukiwaniu swojego szczęścia w drugiej osobie. Każde wspólne działanie będzie wydawać się nie do pomyślenia - a zatem wszystkie zmiany polityczne niewyobrażalne. Samotność rozpocznie się od dzieciństwa. Nikt nie może zmusić rodziców, czy to biologicznych lub adopcyjnych, by szanowali i kochali swoje dzieci, wystarczająco długo, aby je wychowali. Przedwczesne dorastający najmłodsi będą cierpieć na samotność nie mogącą być skompensowaną przez żadną z sieci poprzednich społeczeństw. Podobnie, coraz więcej starszych osób, żyjących dłużej, a tym samym w samotności przez dłuższy czas niż w przeszłości, pewnego dnia nie będzie znało praktycznie nikogo wśród żywych. Przez to, świat będzie niczym więcej niż zestawieniem samotności a miłość zestawieniem masturbacji.

[…] Zarządzanie handlowym czasem, będzie domeną dwóch dominujących przemysłów- ubezpieczeń i odciągania uwagi/rozrywki. Firmy ubezpieczeniowe (oraz instytucje zabezpieczające ryzyko na rynkach finansowych) będą tworzyć prywatne siły policyjne, które w pierwszej kolejności zadbają o hiperdozór przedsiębiorstw, konsumentów, jak i pracowników. Będą wydawały znaczne sumy na kształtowanie opinii publicznej by zyskać lojalność swoich klientów. Będą wymagać od nich obowiązku respektowania norm, a następnie zakupu urządzeń samodozoru. Dla najbiedniejszych, mikroubezpieczenia nie będą już (jak to było w dziewiątej formie) instrumentem wspierania demokracji, ale jej substytutem."

Podobnie przemysł odciągania uwagi/rozrywki użyje technologii dozoru by zaoferować ludziom przedstawienia nieustannie dostosowane do reakcji widzów, których emocje będą na trwale zapisywane, monitorowane, i włączone do gry. Fakt, że spektakl będzie bezpłatny będzie służyć jako wsparcie nowej konsumpcji. Aby nie wydawało się to ograniczonym do zarządzania strachem, samodozór będzie przedstawiony jako informacja, gra, lub jako rozrywka."

187. "Górne limity wieku emerytalnego znikną. Ludzie będą pracować, jeśli tylko mogą, bez ograniczeń. [...] Obywatel Super Imperium nie będzie już związany najmniejszą umową społeczną. W sytuacji nomadycznej wszechobecności, mężczyzna i kobieta jutra - będą postrzegali świat jako całość w jego służbie - w granicach norm indywidualnego zachowania narzuconych przez firmy ubezpieczeniowe"."

Dalej Attali opisuje rozwój branży przemysłowych, które będą istotne w przyszłości. Główne firmy/konglomeraty nazywa “cyrkami”, które zdominują rynek.

191. "Głównymi "cyrkami" będą firmy przemysłowe pracujące nad infrastrukturą, maszynami, silnikami, żywnością, sprzętem domowym, odzieżą, transportem, przemysłem turystycznym, dystrybucją, urodą, zdrowiem fizycznym, rozrywką, energią, informacją, finansami, ubezpieczeniami, obronnością, ochroną zdrowia i edukacji. Te cyrki stworzą znaki towarowe i będą polowały na najlepszych ekspertów by dla nich pracowali. Będą również rozwijać dziedziny ekologii/środowiska, prywatnego bezpieczeństwa, najemników, nadzoru, sieciowej infrastruktury (w szczególności finansów, utrzymania miast i urządzeń), środowiska, transportu i komunikacji."

192. "Następnie firmy te będą odrywać się od bazy krajowej i będą całkowicie mobilne. Będą trwać ogólnie o wiele dłużej niż finansowe imperia lub fundusze inwestycyjne, które na krótko mogą być ich właścicielami. Struktura przedsiębiorstw przestanie być hierarchiczna a stanie się labiryntową, przedsiębiorstwa przestaną być jednolite i staną się konglomeratami lokalnych przedsiębiorstw, produkujących wykonane na miarę produkty na zamówienie. Niektóre z tych "cyrków" pójdą tak daleko (niektóre z nich są już to robią), by tworzyć własne waluty w celu pozyskania lojalności swoich dostawców i klientów. Nastąpi to w formie "punktów" dodanych jako prezenty dla swoich partnerów. Później zapewnią przenoszenie tych punktów poza obieg własnej firmy. Wkrótce nikt, nawet rząd USA nie będzie w stanie się im przeciwstawić.

Jeśli (w pół wieku lub mniej) firmy ubezpieczeniowe zdołają kontrolować wiodące firmy i nakładać swoje normy na kraje, jeżeli prywatne armie najemników zastąpią armie narodowe, jeśli waluty firm zastąpią wiodące światowe waluty, to super-imperium zwycięży."

202. "Państwa, lub to, co po nich pozostanie około roku 2050, będą już postrzegane jako nic więcej niż kontynuatorzy przedsiębiorstw. Nikt już nie będzie w stanie zagwarantować równość traktowania obywateli, bezstronnych wyborów czy wolności informacji.

[...] Banki i instytucje finansowe skomponują (jeśli już tego nie zrobiły) globalne organy doradcze. Będą organizować comiesięczne spotkania z prezydentami czołowych banków centralnych w Bazylei. Ta komisja już działa (pod nazwą "Bazylea I" oraz "Bazylea II”) w odniesieniu do księgowych i finansowych zasad (bez uprzedniego przyzwolenia jakiegokolwiek globalnego prawa) w każdym banku na świecie. Taki organ koordynujący wszystkie banki centralne pewnego dnia podejmie próbę, w oparciu o własny autorytet by ustalić stabilny parytet wśród wszystkich głównych światowych walut przez nakładanie norm budżetowych na kraje. Wtedy stworzy globalną quasi-walutę, próbując przeciwdziałać prywatnym walutom."
CZYTAJ DALEJ>>>


Przyszłość liberalnego porządku świata i internacjonalizm po Ameryce.   |  IMF: Era Ameryki dobiega końca. | Solana: Efektywne globalne zarządzanie (czytaj- globalny rząd) musi być celem ludzkości.| Film: "Obama- Upadek republiki". | Film: "Obama- Wielkie oszustwo".  |  A teraz rząd światowy.   |  Rząd światowy według Scientific American!   |  2025- Globalny rząd. Raport NIC i ISS.   |  Rząd uruchamia obozy koncentracyjne FEMA na terenie całego kraju.   |  Australijski Senator Bob Brown wzywa do ustanowienia Światowego Rządu.   |  Alan Watt. Nowy wspaniały świat i wielka globalna transformacja.   |  ONZ: Wielka technologiczna transformacja.   |  Implikacje zmian demograficznych do roku 2050.   |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 

Więcej
Globalne trendy

Przemysł psycho-medyczny. Nowa długa fala w globalnej ekonomii.

Przemysł psycho-medyczny. Nowa długa fala w globalnej ekonomii.

W obecnym czasie człowiek jako jednostka i jako członek różnego rodzaju grup został osaczony przez kilka kluczowych elementów...

Systemy holograficzne do 2025.

Od trzech dekad w kręgach naukowych rozwija się na małą skalę różnego rodzaju poważne zastosowania dla systemów...

060606 - Microsoft i kryptowalutowy system kontroli populacji.

Terahercowe 6G do roku 2030.

Scenariusz rozwoju rynku pracy do roku 2050.

Więcej
Ekonomia

Prawdziwy cyfrowy spisek.

Prawdziwy cyfrowy spisek.

Ostatnio zrobiono duży krok w kierunku zakończenia papierowego pieniądza i przejścia na krajowe kryptowaluty, gdy grupa zadaniowa...

Bazylea III i nowa rola złota.

W zeszłym tygodniu zarówno Martin Armstrong, jak i Alistair MacLeod napisali o zmianach będących częścią Bazylea III oraz...

„Fed stracił kontrolę”. John Williams ostrzega przed hiperinflacją w 2022 roku.

Diabelskie anulowanie szwajcarskiej waluty.

Najbardziej zabójcze działanie, które niszczy rządy.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone