Naukowcy planują nowy, tajny program rozpylania siarki w stratosferze.
PrisonPlanet.pl
Polska
2018-12-14
Nauka i technologia
Od lat 90-ych programy modyfikacji zjawisk pogodowych wyszły z trwającej 70 lat fazy eksperymentów w fazę operacyjną. Globalny program geoinżynierii, który wnikliwie omówiliśmy począwszy od 1850 roku aż do dziś w poniżej zamieszczonej prezentacji obecnie ma być powoli odtajniany a koszty za jego prowadzenie przenoszone do budżetów krajowych. Inicjatywy takie jak “Carnegie Climate Geoengineering Governance (C2G2) Initiative”Paryskie Porozumienie Klimatyczne są narzędziami wykorzystywanymi obecnie do tego celu.Odtajnienie takiego programu nie jest oczywiście pełne ponieważ prawdziwy cel modyfikacji ziemskiej atmosfery nadal nie jest przedstawiany szerokiej publiczności. Globalne ocieplenie, z którym poniekąd program ma walczyć nie istnieje i nawet ONZ zdaje sobie z tego w pełni sprawę, dlatego też zmieniono cele tego programu na walkę ze „zmianami klimatu”.

Bądź co bądź, kiedy jeden program jest pomału ujawniany obecnie sugeruje się wprowadzenie kolejnego tajnego programu. W listopadowym wydaniu gazety Environmental Research Letters, Uniwersytetu Berkley, zaproponowano wdrożenie nowego, utajnionego programu geoinżynierii mającego na celu rozpylanie dwutlenku siarki w niższej stratosferze. Badanie byo szeroko konsultowane z przemysem lotniczym, wojskiem, NASA i prawdopodobnie innymi instytucjami rządowymi.


SO2 jako nowa warstwa ziemskiej atmosfery.
Już w 2008 roku w gazetach pojawiły się sugestie stosowania dwutlenku siarki jako skutecznego i taniego sposobu na walkę ze „zmianami klimatu”, który doprowadzi do "globalnego zaciemnienia”, i odbicia wystarczającej ilości energii słonecznej. Jak odnotowali naukowcy już w 2005 roku Ziemia jest o około 22% bardziej zaciemniona gdzie co dekadę zaciemnia się o kolejne 2% (obecnie około 25% mniej promieniowania słonecznego dociera do Ziemi). Kumulatywny efekt stosowania geoinżynierii jedynie rozszerza to zjawisko, a uruchomienie nowego, dodatkowego programu dramatycznie go przyspieszy.W abstrakcie badania czytamy: „Dokonujemy przeglądu możliwości i kosztów różnych metod wynoszenia, które mają dostarczyć siarczany do niższej stratosfery. Opracowujemy scenariusz przyszłego, zaczynającego się za 15 lat, wdrożenia geoinżynierii, który zmniejszy o połowę wzrost antropogenicznego wymuszonego promieniowania poprzez rozmieszczenie materiału na wysokości nawet ~ 20 km. Po przeanalizowaniu wyczerpującej listy potencjalnych technik, decydujemy się na wdrożenia oparte na samolotach. W przeciwieństwie do wcześniejszych obszernych badań na ten temat (McClellan i wsp. 2012 Environ. Res. Lett. 7 034019), dochodzimy do wniosku, że żaden istniejący projekt samolotu - nawet z rozległymi modyfikacjami - nie może w rozsądny sposób spełnić tej misji. Jednakże dochodzimy również do wniosku, że opracowanie nowego, specjalnie zbudowanego tankowca zdolnego do lotów na dużej wysokości z dużymi możliwościami załadunku nie byłoby ani technologicznie trudne, ani zbyt drogie. Obliczamy koszty początkowe w wysokości około 1500 USD za tonę rozmieszczonego materiału, co spowoduje średnie koszty wynoszące około 2,25 miliarda USD rocznie w ciągu pierwszych 15 lat wdrażania. Następnie obliczamy liczbę lotów w pierwszym roku na około 4000, które będą wzrastać liniowo o około 4000 rocznie. Konkludujemy, że choć taki program będąc tanim, opartym o samoloty, raczej nie byłby tajemnicą, biorąc pod uwagę potrzebę tysięcy lotów rocznie wykonywanych przez duże samoloty operujące z baz na całym świecie.”

W badaniu opublikowano tabele wdrożeń. Na pierwszej proponowane ilości rozpylenia dwutlenku siarki. Na drugiej proponowane ilości nowych samolotów,lotów, i baz obsługujących program:

Geoinżynieria w ramach budżetów wojskowych.
Podobnie jak szeroki program geoinżynierii rozwijany był od lat 50 przez wojsko tak i obecne rozwinięcie tego programu rekomenduje się, by było wdrażane w ramach budżetu obronnego. W konkluzji badania czytamy:

„Solarna geoinżynieria jest często opisywana jako "szybka, tania i niedoskonała" (Keith et al 2010, Mahajan i wsp. 2018). Przedstawiony tutaj scenariusz wdrożenia zakłada pierwszy (chociaż wyjaśnia, że ​​"szybko" w tym kontekście odnosi się do natychmiastowego wpływu jaki wynikałby z wdrożenia, ale niekoniecznie nagłego wdrożenia, w odpowiedzi na katastrofę w stylu militarnym) scenariusz wdrożenia poza niniejszą analizą wymagałby kilku lat. Ten dokument potwierdza „taniość" programu, ale nie mówi nic o jego "niedoskonałościach". Nie oceniamy tutaj tego czy program SAI jest pożądany. Po prostu pokazujemy, że hipotetyczny a rozpoczynający się za 15 lat program wdrożenia, choć zarówno wysoce niepewny jak i ambitny to byłby z perspektywy inżynieryjnej technicznie możliwy do zrealizowania. Byłoby to również wyjątkowo tanie.

Programy modyfikacji pogody znajdują się w zakładce "programy modyfikacji pogody":


Całkowite koszty rozpoczęcia działań, mające na celu uruchomienie za 15 lat hipotetycznego projektu SAI, wynoszą w 2018 r. około 3,5 mld dolarów. Program, który wprowadziłby 0,2 Mt SO2 w pierwszym roku i następnie stopniowo wzrastał liniowo o 0,2 Mt SO2/rok, wymagałby średnich rocznych kosztów operacyjnych na poziomie około 2,25 miliarda dolarów na przestrzeni kolejnych 15 lat. Chociaż liczby te obejmują wszystkie koszty rozwoju i bezpośrednie koszty operacyjne, to nie zawierają żadnych kosztów pośrednich, takich jak monitorowanie i mierzenie wpływu wdrożenia SAI. […] Niezależnie od tego, czy roczny koszt wynosi 2,25, czy 5,25 miliarda dolarów, aby obniżyć średnie prognozowane wzrosty wymuszanego promieniowania o połowę od określonej daty, to te liczby potwierdzają wcześniejsze niskie szacunki, które określały "niewiarygodną ekonomię" geoinżynierii słonecznej (Barrett 2008) i jej "darmowy czynnik” (Wagner i Weitzman 2012, 2015, Weitzman 2015). Dziesiątki krajów miałyby zarówno wiedzę, jak i pieniądze, aby uruchomić taki program. Około 50 krajów dysponuje budżetami wojskowymi przekraczającymi 3 miliardy dolarów, z czego budżety 30 krajów przekraczają 6 miliardów dolarów (Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem 2017).”

Proponowany budżet programu:

Proponowany program ujawnia też inny długofalowy program wygaszania konfliktów militarnych i przenoszenia jurysdykcji armii na walkę ze zmianami klimatycznymi. Trend ten był wielokrotnie omawiany przez ONZraportach badających różne formy substytutów dla wojny.

Wdrożenie toksycznego programu.

Opisany program modyfikacji pogody przez rozpylanie SO2, był konsultowany z Airbus, Boeing, Bombardier, Gulfstream, Lockheed Martin, Northrup Grumman; GE Engines, Rolls Royce Engines; Atlas Air, Near Space Corporation, Scaled Composites, The Spaceship Company, Virgin Orbit, oraz NASA. Z firmami tymi omawiano koszty dostosowania współczesnych samolotów lub budowę nowych jednostek mających zdolność do wznoszenia się na pułap 20 kilometrów z dużym załadunkiem i prowadzenia stałych lotów. Podkreślono iż utrzymanie w tajemnicy takiego programu będzie problematyczne. „Twierdzimy, że dziesiątki dużych samolotów odbywających tysiące lotów rocznie z wielu baz w kilku krajach sprawią, że taki program będzie łatwo zauważalny. Może to mieć już miejsce w pierwszym roku. Hipotetyczna realizacja 0,2 Mt SO2 rocznie obejmuje początkową flotę 8 specjalnie zbudowanych samolotów, które wykonują około 4000 lotów, co jest zbyt dużą aktywnością, aby pozostała niewykrytą.” napisano w badaniu.

Zachowanie programu w tajemnicy będzie również trudne ze względu na toksyczność związków siarki i ich wpływu na środowisko, organizmy żywe, w tym i człowieka.

Następujące skutki zdrowotne związane są z ekspozycją na działanie siarki.
- skutki neurologiczne i zmiany w zachowaniu
- zaburzenia krążenia krwi 

- uszkodzenia serca 

- wpływ na oczy i wzrok 

- problemy reproduktywne 

- uszkodzenie układu odpornościowego 

- żołądka i przewodu pokarmowego 

- uszkodzenie wątroby i nerek 

- wady słuchu 

- zaburzenia metabolizmu układu hormonalnego

- problemy dermatologiczne 

- duszności i zatory płucne

Według strony internetowej Lenntech, "Testy laboratoryjne na zwierzętach wykazały, że siarka może spowodować poważne uszkodzenie naczyń w żyłach mózgu, serca i nerek. Badania te wskazują również, że pewne formy siarki mogą powodować uszkodzenia płodu i wrodzone defekty. Matki mogą nawet przenosić zatrucie siarką swoim dzieciom poprzez mleko matki. Wreszcie, siarka może doprowadzić do uszkodzenia wewnętrznych układów enzymatycznych zwierząt."Tego typu rozpylanie SO2 będzie prowadziło do natężenia opadów kwaśnych deszczy, oraz zubożenia warstwy ozonowej.

Wdrożenie nowego, utajnionego programu geoinżynierii mającego na celu rozpylanie dwutlenku siarki w niższej stratosferze niewątpliwie wpłynie na i tak już rozregulowane geoinżynierią procesy pogodowe. Czas jego wdrożenia (2033 r.) jak podkreślono w badaniu jest czysto hipotetyczny, a biorąc pod uwagę, iż zakłada się jego tajność to może być wdrożony już w przeciągu 2 lat. Taki czas jest niezbędny, by zbudowano początkową flotę samolotów zdolnych do realizacji programu.


Link do badania: LINK


Geoinżynieria w latach 70-ych XX wieku.  |  Geoinżynieria w latach 60-ych XX wieku.  |  Geoinżynieria naziemna.  |  Międzynarodowy plan wdrażania geoinżynierii 2020+.  | Chiny kontrolują pogodę. Wkrótce wywołają opady na terytorium dwukrotnie większym od Francji.  Bloomberg po raz kolejny promuje geoinżynierię.  W ramach paryskiego porozumienia COP21 kraje zgodziły się oficjalnie na stosowanie geoinżynierii.  |  Systemy kontroli pogody do roku 2025.   Chiny wydają kolejne 30 mln dolarów na projekt kontroli pogody.  |  Agencje szpiegowskie finansują badania nad klimatem by tworzyć bronie pogodowe.  |  Chiny zaczęły otwarcie rozpylać smugi chemiczne za pomocą bezzałogowych samolotów.  | Neurolog ostrzega przed eksplozją chorób neurodegeneracyjnych związanych z rozpylaniem chemtrails.  |  ONZ, zarządzanie promieniowaniem słonecznym, geoinżynieria i chemtrails.   |  Systemy kontroli pogody do roku 2025.  |  Znikanie pszczół a trwałe smugi - chemtrials.  |  Raport: Geoinżynieria nad Polską.   |  Potężna geoinżynieria w zasięgu twojego wzroku.  |  Geoinżynieria nad Polską.   |  Geoinżynieria- wojna o panowanie nad światem.  |  Programy geoinżynieryjne na świecie.  Film: Geoinżynieria- Co oni rozpylają? "What in the world are they spraying?"Ekspert zmian klimatycznych żąda wdrożenia geoinżynierii aby zapobiec globalnemu ociepleniu.  |  Geoinżynieria klimatu: Naukowcy z Wielkiej Brytanii testują "Sztuczny wulkan".  |  Naukowy doradca Obamy mówi, że rozpylanie smug chemicznych uratuje planetę.   Noworoczne opryski chemiczne nad Polską.  Audycja Wiadomości PrisonPlanet.pl: Audycja o chemtrails.  |  Era technotroniczna.  |   Globalne Trendy Strategiczne 2011-2040.  |  Zmniejszenie się populacji pszczół jest również efektem działania insektycydów.  7 powodów, dla których braki żywności, staną się światowym kryzysem.   |  Poranek Vicenta. Jak pan minister Vicent R. rozsypuje pieniądze.   |  Geoinżynieria: NASA rozpyla kolorowe, toksyczne chmury.  |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 
misio   dodano: 2018-12-17 10:24:14
Rozpylanie siarki? Piekielny projekt. Z pewnością sataniści będą zachwyceni.
kukoncowi   dodano: 2018-12-26 19:26:06
Z pewnością nadzorcy naszego kraju przyłączą nas do tych działań na rzecz dobrobytu i rozrodczości+.

Więcej
Nauka i technologia

Chrońcie dzieci przed znachorami z Warszawy.

Chrońcie dzieci przed znachorami z Warszawy.

Kochany Wnuczku! Ależ nam się narobiło w tym XXI wieku.   Najpierw starsi i mądrzejsi z City of London [ po 1945...

CDC wycofuje oszukańczy test PCR, wykorzystany do wykazywania setek milionów zachorowań na Covid-19.

Po ponad roku popełniania oszustw naukowych w celu wykazywania fałszywie dodatnich wyników za pomocą testów PCR, CDC...

Dubaj wytwarza sztuczny deszcz za pomocą dronów.

Potwierdzone! Szczepionki na Covid-19 niszczą system immunologiczny!

Opera mydlana w wykonaniu warszawskiej ferajny!Programy Infowars:
Materiały Konrada Stachnio:

Telegram, Wordpress
 Tlenek Grafenu w szczepieniach na Covid-19:


Kompilacja magnetyzmu u ludzi po szczepieniach na Covid-19:


Anthony Fauci i rząd USA sponsorowali tworzenie Covid-19:
Ostatnie Audycje:
5G zabija drzewa... a ludzi?

TECH. Krytyka rozwoju technologicznego:

Część druga. Człowiek jako maszyna:

Część trzecia. Kultura jako maszyna:

Jesz genetycznie modyfikowaną żywność? To obejrzyj to:

Polityka

Poseł w Wielkiej Brytanii stwierdził, że blokady gospodarek służą kontroli społecznej a nie walce z wirusem.

Poseł w Wielkiej Brytanii stwierdził, że blokady gospodarek służą kontroli społecznej a nie walce z wirusem.

W Wielkiej Brytanii Graham Brady, przewodniczący Komitetu Torysów 1922 r. i członek parlamentu, napisał artykuł dla Daily...

Protesty przeciwko paszportom szczepionkowym i przymusom szczepień wybuchły na całym świecie.

Po wprowadzeniu w krajach europy i innych krajach świata zaplanowanego od 2018 r. systemu paszportów szczepionkowych,...

W odpowiedzi na wykluczenie niezaszczepionych z życia publicznego Grecy organizują masowe protesty.

Francuzi wyszli na ulice w proteście przeciwko nowemu nakazowi Emmanuela Macrona by szczepić wybrane grupy zawodowe.

Jesień rewolucji? Zima wojny?

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone