LEKARZE OSTRZEGAJĄ! “Chcesz zachorować- szczep się przeciwko grypie. Nie chcesz chorować nie szczep się.” #1
Dr Jerzy Jaśkowski
Polska
2012-11-06
Nauka i technologia
W związku z nasilająca się kampanią dezinformacyjną przemysłu farmakologicznego dotyczącą szczepień, a w szczególności szczepień przeciwko grypie, wykorzystującą bez skrupułów personel medyczny w tej akcji dezinformacyjnej, PT Społeczeństwu należy się kilka słów wyjaśnienia podstawowych pojęć.

Na usprawiedliwienie personelu medycznego, szczególnie lekarzy, można zaliczyć fakt systematycznego obcinania przez kolejnych ministrów zdrowia liczby godzin przeznaczonych na edukację przyszłych lekarzy. Szczególne zasługi w tej materii “obcinania” ma p. minister Ewa Kopacz słynna z przekopywania 1 m ziemi w Smoleńsku. I tak od lat 1960- ych do dnia dzisiejszego skrócono studia medyczne o ponad 1000 godzin. Szanowni Państwo wiecie odbyło się to bez masowych protestów tzw. elit medycznych, czy Izb lekarskich. Dlaczego?

Zdziwienie także budzi takie osobiste zainteresowanie sprzedażą szczepionek dawniejszego Państwowego Zakładu Higieny. Wiadomo, że instytucja ta została powołana, jeszcze przed II Wojną Światową do kontroli sanitarnej, a nie do handlu. Po zmianie nazwy na Narodowy Instytut Zdrowia w 1992 roku, zaczęła zajmować się także na szeroką skalę handlem. Rodzi się pytanie co znaczy pojęcie “narodowy” ewentualnie jakiego narodu dotyczy, ponieważ już w 1972 roku gensek E.Gierek w zamian za otrzymane pożyczki z zachodu zlikwidował pojęcie narodowości w Polsce wykreślając je z dowodów osobistych. Od tego czasu ŻADEN Z KOLEJNYCH RZĄDÓW NIE PRZYWRÓCIŁ TEGO POJĘCIA w dowodach osobistych, a jak wiadomo w UE nie ma narodów tylko istnieją regiony.

Wracając do tematu grypy. Otóż jest to choroba powszechnie znana od co najmniej 1936 roku kiedy to Instytut Rockefellera rozpoznał tzw. grypę hiszpańską. Dlaczego dopiero w ok. 20 lat po fakcie jej zaistnienia, to już jest inna historia. W każdym bądź razie, postępowanie zgodne z metodą p. Josepha Gebbelsa [ każde kłamstwo powtarzane...] dało zakładany skutek i dzisiaj już każdy człowiek ma pojęcie co to takiego “grypa hiszpańska”. Podobnie jak było z grypą świńską etc. Chociaż tych chorób nie było.

Po tym rewelacyjnym odkryciu, natychmiast przystąpiono do produkcji szczepionki przeciwko rzekomej grypie [w 1936 roku], oczywiście za pieniądze podatników amerykańskich. Po 4 latach szczepionka była gotowa i wypróbowano ją na wojsku, które w 1940 roku wybierało się na II Wojnę, zwaną Światową. Skutkiem zaszczepienia tych młodych ludzi była epidemia, która pochłonęła ponad 21 047 osób w 1941 roku. No, ale wojsko nigdy się nie liczyło ze stratami. Były wkalkulowane w ryzyko. Był to największy pomór udokumentowanych zgonów z powodu grypy w historii USA.

Pomimo istnienia szczepionki od 1940 roku, większość specjalistów chorób zakaźnych nie zalecała jej stosowania.

I tak w podręcznikach chorób zakaźnych wydawanych w Polsce do 2000 roku brak wzmianki o celowości stosowana szczepionki przeciwko grypie. Np. w podręczniku “Choroby zakaźne i pasożytnicze” Wydawnictwo Lekarskie Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1996 r. na temat grypy znajdujemy informacje na 2.5 kartki str. 194-198. Podręcznik ten podje, że grypa jest to ostra choroba zakaźna, występująca z temperaturą, bólami mięśni, osłabieniem. Grypę wywołują wirusy grupy A i B. Wybuchy epidemii ogniskowej [miejscowe, lokalne] zdarzają się co 1-3 lata, większe epidemie co 10-15 lat. Najbardziej czynny jest wirus A. Epidemie występują w okresie zimowym [brak słońca]. Objawy ustępują po około 5-7 dniach. Powikłania są bardzo rzadkie i dotyczą 1-5% chorujących. Występują głownie u osób starających się “przechodzić” grypę -jj. Leczenie. Grypa jest zwykle chorobą samo ustępującą. Wystarcza leczenie objawowe, leczenie w łóżku. U dorosłych można podawać salicylany [aspirynę]. W przypadku kaszlu stosuje się leki przeciwkaszlowe- codeinę. Nie stosuje się antybiotyków ani sulfonamidów. Przeciętny koszt leczenia grypy wynosił w tamtych czasach ok. 20 zł - jj.

Na temat ewentualnego stosowania istniejącej od 2 pokoleń szczepionki znajdujemy w omawianym podręczniku 2 zdania. Podobne “Oxfordzki podręcznik medycyny klinicznej” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993 wogóle nie wymienia grypy jako istotnej choroby, chociaż znajdujemy takie jednostki chorobowe jak: różyczka, ospa, odra, tężec. Tyle informacji na temat grypy w podręcznikach dla lekarzy. Co się więc takiego stało, że zamiast wiedzy medycznej sekta szczepionkarska zaczyna stosować prymitywne kłamstwa oraz przymus administracyjny. [Mówi się o sektach ekonomicznych, politycznych czy terapeutycznych. Grupy tego rodzaju nazywane mogą być sektami jeżeli cechują się ekskluzywizmem, podobnym do panującego w sektach religijnych.]

Trzeba podkreślić, że zdecydowana większość tych zwolenników szczepień należy do rozmaitego rodzaju “stowarzyszeń” finansowanych przez przemysł producentów szczepionek. Klasycznym przykładem jest Stowarzyszenie Wakcynologów [to tak naukowo- mądrzej brzmiące pojęcie oznaczające szczepionkowców, wydające czasopisma zwane Medycyna Praktyczna z redaktorem naczelnym dr Jackiem Mrukowiczem.


Innym problemem jest fakt swoistej schiozofrenii prawników w Polsce. Polakowi powyżej 18 roku życia wolno: iść do teatru lub kina, wolno wybrać sobie zawód, wolno się żenić i mieć dzieci, wolno wybierać partię i głosować w wyborach, wolno wreszcie wybierać nawet religię, ale w żadnym wypadku nie
wolno decydować o szczepieniach i szczepionkach. Ta zamknięta wiedza jest dozwolona tylko dla mianowanych urzędników San- epidu, którzy wg. nowej ustawy mogą zaaresztować dowolnego obywatela pod pretekstem podejrzenia kontaktu z chorym lub przesyłką zakaźną. Pojęć tych nasi uczeni prawnicy na wszelki wypadek nie zdefiniowali. Słynny prokurator Wyszyński w grobie zaciera ręce.


Nauka nie poszła w las. Jeszcze kilkanaście lat temu śmialiśmy się z pojęcia “schizofrenia bezobjawowa”, z powodu to którego w bratnim, za wschodnią granicą kraju, zamykano ludzi do gułagów na od 10 lat wzwyż. Warto więc w takim kontekście przytoczyć prace lekarzy opublikowane w rożnych czasopismach medycznych, dotyczące zachorowań na grypę w aspekcie stosowania tzw. szczepień ochronnych. I tak: The Lancet znane czasopismo medyczne] już w numerze z 10 sierpnia 1974 roku podaje wyniki badań 50 000 pracowników poczty, poddanych szczepieniom przeciwko grypie. Badania wykazały, że nie ma żadnego dowodu na skuteczność szczepionki. Wnioski z tych badań są jednoznaczne: “Brak dowodów na zmniejszenie absencji chorobowej wśród osób zaszczepionych w porównaniu do grupy kontrolnej. W tych warunkach, na podstawie przeprowadzonych badan wynika, że coroczna oferta szczepień przeciwko grypie nie spowoduje istotnego spadku liczby zachorowań”. Stosowanie szczepionek jest ekonomicznie i zdrowotnie nieuzasadnione.

Dr A.O Rurke, superintendent z General Hospital podaje w The Australian 23 czerwca 1979 roku; ”Od wielu lat istnieje wśród lekarzy przekonanie, że szczepionka przeciwko grypie jest nie tylko bezużyteczna, ale wręcz powoduje zachorowania na grypę”.

Dr. William Frosehaver [Scipps Howard news Service 05.11.1986] podał: “Ryzyko związane z poważniejszymi komplikacjami powstałymi w wyniku szczepień przeciwko grypie jet znacznie większe od tego jakie stwarza sama grypa."

Dr Archie Kalokerinos podczas wystąpienia na zjeździe poświęconemu zagadnieniom zdrowia w 1987 roku podał; “W 1976 roku pracowałem w hrabstwie Gulf w okolicy przylądka York - Australia, wśród społeczności aborygenów liczącej 300 osób. Wydział Zdrowia wysłał zespół, który zaszczepił przeciwko grypie 100 osób. Sześć z pośród nich zmarło w okresie 24 godzin po podaniu szczepionki. Nie byli to ludzie starzy. Najmłodszy miał 20 lat. Wrzucono ich ciała na ciężarówki i wywieziono. Wyglądało na to, że zmarli na atak serca.”


British Medical Journal z 29 września 1990 roku zamieścił pracę naukową pt: ”Szczepienia przeciwko grypie a ludzie starsi” we wnioskach stwierdza:
“Porównanie 16 badań przeprowadzonych od 1972 roku w domach starców nad skutecznością sczepień przeciwko grypie wykazały mierną ochronę przed zachorowaniem na grypę. Co więcej, Feery i współpracownicy odkryli u ludzi starszych w domach starców w Australii brak zabezpieczenia przeciwko wirusologicznie udowodnionym przypadkom grypy A."

Innymi słowy szczepienie zwane ochronnym, przeciwko faktycznej grypie nie istnieje. Jest to więc obecnie typowy przypadek naciągania kierowników domów opieki na finansowanie szczepień pensjonariuszy. Sprzedawcy szczepionek pomijają wszelkie publikacje zaprzeczające skuteczności szczepień. Typowym przykładem jest ostatni kongres szczepionkowców finansowany przez producentów szczepionek, gdzie specjalnie dla prania mózgów wprowadzono sesję dla samorządowców.

Poniżej przedstawiam parę wybranych tematów Naukowego, jak najbardziej sympozjum.
"- Sympozjum przedkonferencyjne II: Szczepienia ochronne w samorządowych programach profilaktycznych Przyszłość samorządowych programów szczepień, korzyści i trudności w realizacji programów z punktu widzenia władz samorządowych (moderatorzy: dr med. H. Czajka, prof. L. Szenborn).
- Rola towarzystw naukowych i konsultantów wojewódzkich w inicjowaniu i opiniowaniu działań samorządów w obszarze szczepień ochronnych (prof. A. Radzikowski, WUM, W-wa; dr hab. med. T. Jackowska, CMKP, W-wa).
- Ruchy antyszczepionkowe i jak wyjaśniać zasiewane przez nie wątpliwości.
- Sesja satelitarna firmy GlaxoSmithKline – Szczepienia ochronne u dzieci urodzonych przedwcześnie (sala A) Przewodniczący: prof. dr hab. med. L. Szenborn (Akademia Medyczna, Wrocław), prof. dr hab. med. T. Jackowska (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa)."

Warto zapamiętać te nazwiska i przypominać sobie w czasie czytania publikacji gazetowych. Z programu konferencji, nazwanej naukową, wyraźnie wynika cel – pranie mózgów. Czyli raczej stosowano w praktyce program CIA zwany MK-Ultra.

"Istnieje wiele dowodów, aby twierdzić, że szczepienie dzieci przynosi więcej szkody niż pożytku." powiedział Dr J. Anthony Morris, były główny inspektor kontroli szczepionek i wirusolog badań, FDA Zainicjowana kampania szczepień w tamtych czasach [ do lat 70-ych] skończyła się niepowodzeniem. Dr J. Antony Morris został zwolniony ze stanowiska w FDA, po nazwaniu całej kampanii “bezsensownym fiaskiem” i wyznaniu, że od 10 lat było wiadomo, iż szczepienia przeciwko grypie mogą być powikłane zespołem Guilliana-Barre,a. W jednym tylko badaniu zarejestrowano 56 przypadków paraliżu Guilliana-Barrea i ponad 40 przypadków zgonów.

CZYTAJ DALEJ>>>


Totalitaryzm medyczny i szczepienia w Polsce.  |  Wszystkie szczepionki są zanieczyszczone - dosłownie wszystkie!  Wakcynolog Merck przyznaje, że w szczepionkach są wirusy powodujące raka, SV40, AIDS i inne.  |  Małpy, którym podano standardowe dawki szczepionek zachorowały na autyzm.   |  Bill Gates planuje zaszczepienie całego świata.  Liczba szczepień wpływa na poziom śmiertelności niemowląt.   | Miliarderzy biorą populację na celownik. | Szczepienia UNiCEFu przyczyną zachorowań na Hainego Medina.  |  Stawiam na Tolka Banana - wirusa Zachodniego Nilu. Czyli Pranie mózgu samorządowcom.   |  Dlaczego Sejmowa komisja zdrowia tak szybko “załatwiła” sprawę nowelizacji ustawy o szczepieniach?  |  Mikroigły i szczepienia.  |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 
DonC   dodano: 2012-11-06 12:15:23
W internecie są urywki z TVP info na temat szczepionek z autorem tego artykułu. Zastanawiam się czy jeszcze kiedykolwiek Dr Jerzy Jaśkowski zagości w tv.

Podejrzewam że ma marne szanse. Choć trzymam za tego Pana kciuki. Szkoda...więcej osób dowiedziałoby się o komplikacjach poszczepiennych.

świetny artykuł.

Więcej
Nauka i technologia

Amerykańskie linie lotnicze wzywają do zakazania 5G w pobliżu lotnisk.

Amerykańskie linie lotnicze wzywają do zakazania 5G w pobliżu lotnisk.

Prezesi największych amerykańskich linii lotniczych ostrzegli w poniedziałek przed „katastrofalnym zakłóceniem” ich...

Inteligentne oceany: wieże komórkowe na dnie oceanu?

W 2018 roku reklamowano miliony anten dla „5G”, „Inteligentnych miast” i „Internetu rzeczy”...

Dyrektor generalny firmy Pfizer przyznaje: „Wiemy, że dwie dawki szczepionki dają bardzo ograniczoną ochronę jeśli w ogóle jakąkolwiek.”

Badanie danych ze 145 krajów wskazuje na zwiększoną śmiertelność i ilość przypadków po wprowadzeniu szczepień na Covid-19.

Kioski McDonald's w Izraelu odmawiają obsługi niezaszczepionym.Programy Infowars:
Materiały Konrada Stachnio:

Telegram, Wordpress
Anthony Fauci i rząd USA sponsorowali tworzenie Covid-19:
Ostatnie Audycje:

Radio i TV

Audycja PrisonPlanet.pl. NBIC.

Audycja PrisonPlanet.pl. NBIC.

W niniejszej audycji omawiamy problematykę wprowadzania technologii NBIC, która m.in. obejmuje modyfikację genetyczną rodzaju ludzkiego,...

Starsze audycje PrisonPlanet.pl

Na tej stronie umieszczone są linki do starych i nadal dostępnych audycji umieszczanych od lat na PrisonPlanet.pl. Nowsze audycje dostępne...

Audycja PrisonPlanet.pl. Robotyka.

Audycja PrisonPlanet.pl. Cyber pandemia.

Audycja PrisonPlanet.pl. Zmiany religijne. New Age.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone