Słoneczny zegar i konflikty do 2030.
PrisonPlanet.pl
Polska
2021-08-30
Globalne trendy

Na przestrzeni ostatnich lat opisaliśmy na łamach prisonplanet.pl i książki „Tech. Krytyka rozwoju środowiska technologicznego” różnego rodzaju trendy oraz kilka systemów badania cyklicznych trendów. Te badania obejmowały m.in. prace Nikołaja Kondratiewa (1892-1938) i ekonomisty Martina Armstronga. Ważne dane z ich badań zawarte są w artykułach „Przemysł psycho-medyczny. Nowa długa fala w globalnej ekonomii” oraz „Cykliczne trendy”. Część trendów znajduje się w poniższych wykresach oraz w naszej bazie Globalnych Trendów.

 

 

Badając zagadnienia globalnych konfliktów nie sposób pominąć jeden, niezwykle ciekawy, a wykorzystywany przez rządzących tym światem mechanizm zegara słonecznego. W ekonomii wyznacza on cykl ekonomiczny świata datami 2007.15, 2015.75, 2024.35, 2032.95, 2041.55, 2050.15 cyklem 8.6 lat. W kluczowych datach odbywają się kluczowe kryzysy, krachy finansowe, z których obecny 2020.05 maskowany jest epidemią koronawirusa i rozwojem fali przemysłu psycho-medycznego (patrz wszystkie daty powyżej "Cykl Biznesowy"). Ten cykl spięty jest nierozerwalnie z narastaniem konfliktów, które mają swoje najwyższe natężenie w tym samym czasie gdy na słońcu są największe słoneczne plamy w tzw. cyklu solarnym. Zakres cyklu umieszczamy poniżej i ogólnie jak widzimy mniej więcej 23 cykl obejmuje okres 2000-2010, 24 cykl obejmuje okres 2010-2020, i obecny 25 cykl obejmuje 2020-2030. Szczyty zegara słonecznego natomiast są takie same jak w cyklu ekonomicznym. Całe to zagadnienie można nazwać masową astrologią - wpływem planet na masowe działania ludzkości (i szerzej ekonomię, geologię, biologię i pogodę), w przeciwieństwie do indywidualnej astrologii (która pracami św Augustyna została w pełni zakwestionowana).

 

 

Korelację aktywności słońca z dużymi konfliktami zaobserwował około 1918 roku Aleksander Czyżewski (1897-1964). Stwierdził w swoich badaniach co następuje:

 

1. Gdy tylko aktywność plam słonecznych zbliża się do maksimum, liczba ważnych masowych wydarzeń historycznych, jako całość, wzrasta, zbliżając się do maksimum podczas maksimum plam słonecznych i zmniejszając do minimum w okresach minimum plam słonecznych.

 

2. W każdym stuleciu obserwuje się dziewięciokrotną synchroniczną powszechną działalności militarną i polityczną na całym terytorium ziemskim. Ta okoliczność pozwala sądzić, że cykl powszechnej aktywności człowieka to średnio jedenaście lat.

 

3. Każdy cykl według swoich historycznych właściwości psychologicznych podzielony jest na cztery części (okresy):
I. Minimalna pobudliwość ludzi   3 lata
II. Wzrost pobudliwości   2 lata
III. Maksimum pobudliwości   3 lata
IV. Spadek pobudliwości   3 lata

 

4. Przebieg i rozwój każdego długiego wydarzenia historycznego podlega fluktuacjom (okresy aktywności i bezczynności) w bezpośredniej zależności od okresowych wahań zachodzących w aktywności słońca. Formuła: stan predyspozycji ciał zbiorowych do działania jest funkcją okresowej aktywności plam słonecznych.

 

5. Epizodyczne skoki lub wzrosty aktywności słońca, biorąc pod uwagę istnienie w ludzkich społeczeństwach polityczno-ekonomicznych i innych pobudzających czynników są w stanie wywołać synchroniczny wzrost w ludzkich ciałach zbiorowych. Formuła: wzrost aktywności plam słonecznych przekształca energię potencjalną ludzi w energię kinetyczną.

 


6. Przebieg światowego procesu historycznego składa się z nieprzerwanego ciągu cykli, zajmujących okres równy średnio jedenastu latom i synchronizujący się ze stopniem aktywności militarno-politycznej z aktywnością plam słonecznych. Każdy cykl posiada następujące cechy historio-psychologiczne:


(a) W środkowych punktach cyklu masowa aktywność całej ludzkości, zakładająca obecność w społeczeństwach ludzkich pobudzających czynników ekonomicznych, politycznych lub militarnych, osiąga maksymalne napięcie, przejawiające się w pandemiach psychomotorycznych: rewolucje, powstania, ekspedycje, migracje itp. – tworząc w ten sposób nowe formacje w istniejących odrębnych państwach i nowe epoki historyczne w życiu ludzkości. Towarzyszy temu integracja mas, pełna ekspresja ich aktywności i większościowy rząd.
(b) W ekstremalnych punktach cyklu napięcie we wszystkich militarno-politycznych aktywnościach człowieka spada do minimum, ustępując miejsca działalności twórczej, czemu towarzyszy ogólny spadek zapału militarnego lub politycznego, pokój i pokojowa praca twórcza w sferze organizacji państwowych, międzynarodowych, stosunkach międzynarodowych, nauce i sztuce, z wyraźną tendencją do absolutyzmu we władzach rządzących i dezintegracją mas.


7. Maksimum aktywności człowieka w korelacji z maksimum aktywności plam słonecznych wyraża się w następujący sposób:
(a) Rozpowszechnianie różnych doktryn (politycznych, religijnych itp.), szerzenie herezji, zamieszek religijnych, pielgrzymek itp.
(b) Pojawienie się przywódców społecznych, wojskowych i religijnych, reformatorów itp.
(c) tworzenie politycznych, wojskowych, religijnych i handlowych korporacji, stowarzyszeń, związków, lig, sekt, firm itp.


8. Nie można przeoczyć faktu, że patologiczne epidemie również bardzo często pokrywają się z okresami maksymalnych plam słonecznych.

 

W ten sposób Aleksander Czyżewski wykazał zależność masowych działań ludzkości od aktywności plam na słońcu. Więcej informacji, wykresy i tabele znajdują się w dokumencie „Physical Factors of the Historical Process”.

 

 

Kolejna faza zegara słonecznego.
Kiedy przeanalizujemy ostatnie fazy cyklu solarnego to zaobserwujemy korelację najwyższych natężeń plam na słońcu z konfliktami i rewolucjami. Takie duże konflikty jak wojna rosyjsko-japońska (1904), I wojna światowa (1914-1918), Rewolucja Bolszewicka (1917), II wojna światowa (1939-1945), Wojna Koreańska (1950), Wojna Wietnamska (zaangażowanie USA), Inwazja na Czechy (1968), rewolucja Kadafiego w Libii (1969), Wojna Jom Kipur (1973), wojna w Afganistanie (1979), I wojna w Zatoce Perskiej (1990), ataki 9/11 (2001), wojna w Iraku i Afganistanie (2003),  Arabska Wiosna zakończona wojnami w Libii i Syrii (2010) i Rewolucja na Ukrainie (2014) wszystkie miały miejsce w kluczowych szczytach aktywności słońca.

 

Obecnie środowiska naukowe wypracowały konsensus co do kolejnej 25 fazy cyklu słońca, która jak napisaliśmy zawiera się mniej więcej w latach 2020-2030 ze szczytem w 2025 a dokładniej 2024.35. Obecnie społeczeństwa są uśpione i są w fazie minimum militarno-politycznych aktywności, dlatego tak trudno jest aktywizować szersze masy do jakichkolwiek działań. Dopiero od 2022 r. nastąpi „wzrost pobudliwości”, który osiągnie maksimum w 2025 r.  ekonomia utraci pęd i wejdzie w kilka miesięcy w fazę recesji, a to pcha ludzi w kierunku działań.

 

sol

 

Od kolejnego roku mogą więc odbywać się szersze działania społeczne prowadzące z roku na rok do skutecznych rewolucji, które z kolei prowadzą do szerszych konfliktów/wojen. Od kolejnego roku również powinny być coraz bardziej widoczne zmiany w kierunkach politycznych i szanse na realnie pozytywne zmiany poparte aktywnym społecznym poparciem. Jest to o tyle istotne, iż równolegle w podobnych badaniach „masowej astrologii” zajmujących się cyklami katastrof (od 100.000 do ponad 1 milion ofiar) okres 2025-2035 jest szczytem takiej fali.

 

 

Obecnie z naszych badań trendów bezspornie wynika, iż globalny anglo-amerykański establishment, który od przynajmniej 200 lat kieruje globalnymi zmianami, wojnami, rewolucjami bardzo dobrze zdaje sobie sprawę z cykli zegara słonecznego i „masowej astrologii”. Jak do tej pory zawsze wykorzystuje je dla własnych celów kierując nieuświadomione pobudzenie społeczne na wcześniej zaplanowane obszary. Warto by było by choć raz zagospodarować taką społeczną energię realizując pozytywne zmiany, czego Państwu i sobie życzymy.

 

 

 

 Przemysł psycho-medyczny. Nowa długa fala w globalnej ekonomii.  |  Cykliczne trendy.  |  Scenariusz rozwoju rynku pracy do roku 2050.  |  Znikające zawody do roku 2030. 50% zawodów ulegnie komputeryzacji.  |  Bill Gates: Ludzie nie zdają sobie sprawy, ile miejsc pracy zostanie wkrótce zastąpionych przez boty.  |  Dlaczego przyszłości nas nie potrzebuje.   Implikacje zmian demograficznych do roku 2050.   |  Miliarderzy biorą populację na celownik.   Telemarketer robot, który zaprzecza, że jest robotem.   | Czy Robo-Reporterzy zastąpią dziennikarzy głównego nurtu?  Sztuczny mózg przeszedł podstawowy test IQ.Pierwsza bezzałogowa flota ciężarówek rusza w Australii.   |  Pentagon będzie budował roboty z "prawdziwym" mózgiem.   |  Armie wirtualnych przyjaciół promują propagandę poprzez sieci społecznościowe.   |  NBIC- zabawa w Boga. Obraz świata w 2025 roku.   |   Przyszłość pojazdów bezzałogowych.  |  ONZ przewiduje transhumanistyczną przyszłości, w której człowiek będzie zbędny.  |  Pola bitwy 2050.  |  Dlaczego przyszłości nas nie potrzebuje.  |  Elity Doliny Krzemowej założyły kult religijny mający czcić sztuczną inteligencję jako Boga.  |  Twórca firmy Apple: “Roboty podbiją świat, i będą nas trzymać jako zwierzęta domowe.”  |  ONZ przewiduje transhumanistyczną przyszłości, w której człowiek będzie zbędny.  |  Chatboty AI zastąpią wyszukiwarki i wirtualnych asystentów. I twoich przyjaciół.  |  Elon Musk: ludzie muszą połączyć się z maszynami lub stać się nieistotnymi w wieku sztucznej inteligencji.  |  Samoświadoma sztuczna inteligencja może pewnego dnia kontrolować każde urządzenie na świecie, przewiduje wynalazca Andy Rubin.  |  Największy na świecie fundusz hedgingowy zastąpi menedżerów sztuczną inteligencją.  |  Sztuczna inteligencja Microsoftu stała się nazistą w mniej niż 24 godziny.  |  NSA i sztuczna inteligencja do wykrywania przed-zbrodni.  |  Sztuczna inteligencja: "Homo sapiens zostanie podzielony na kilku bogów i resztę".  |  Eric Schmidt: "Sztuczna inteligencja powinna mieć systemy weryfikacji, aby uniknąć niepożądanych efektów.  |  Sztuczna inteligencja będzie decydowała o życiu i śmierci ludzi.  |  Eric Schmidt: Sztuczna Inteligencja Google nie do odróżnienia od ludzkiej w przeciągu dekady.  |  Wyłączniki robotów i legalny status dla maszyn: posłowie EU poparli wniosek dotyczący sztucznej inteligencji.  |  Nowe oprogramowanie "sztucznej inteligencji" posiada niemalże ludzkie zdolności rozpoznawania obrazów.  |  Skynet, robotyka i globalne trendy strategiczne.  |  Bogaci Amerykanie szukają na czarnym rynku możliwości wszczepienia implantów mózgowych by podłączyć się do sztucznej inteligencji.  |  Pola bitwy 2050.  |  Znikające zawody do roku 2030. 50% zawodów ulegnie komputeryzacji.  |  Człowiek postindustrialny.  |
 

Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 
misio   dodano: 2021-08-31 21:42:21
Pewnie dlatego odpalili teraz Afganistan. Stamtąd będzie się rozlewało dalej po kontynencie.

Więcej
Globalne trendy

Wojskowe NBIC do 2040 roku.

Wojskowe NBIC do 2040 roku.

Jedenaście lat temu pisaliśmy o wprowadzeniu około 2025 r. do masowej produkcji urządzeń i usług typu NBIC. Technologie NBIC obejmują...

Człowiek w kontekście strategicznych trendów militarnych NASA.

W Zachodniej cywilizacji kierowanej przez anglo-amerykański establishment rozwój strategicznych technologii planowany jest na 30 lat...

Słoneczny zegar i konflikty do 2030.

Przemysł psycho-medyczny. Nowa długa fala w globalnej ekonomii.

Systemy holograficzne do 2025.Programy Infowars:


Czytaj więcej nt temat>Materiały Konrada Stachnio:

Telegram, Wordpress
Anthony Fauci i rząd USA sponsorowali tworzenie Covid-19:
Ostatnie Audycje:

Kultura

Papież Franciszek twierdzi, że szczepienie się przeciw Covid-19 jest „moralnym obowiązkiem”.

Papież Franciszek twierdzi, że szczepienie się przeciw Covid-19 jest „moralnym obowiązkiem”.

Stolica Apostolska po raz kolejny promuje eksperymentalne szczepienia Big Pharmy wśród swoich wyznawców kościoła katolickiego,...

Święta Bożego Narodzenia i przemysłowy szczepionkowy kanibalizm.

Choć wiele osób rozważa branie szczepionek na Covid-19 w kategoriach medycznych - jako “lek” lub...

ONZ odsłonił w swojej nowojorskiej siedzibie posąg przypominający bestię z Księgi Objawienia.

Nowy Jork organizuje miejsca podawania obywatelom heroiny.

Teraz w Niemczech eutanazja tylko dla zaszczepionych.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone