060606 - Microsoft i kryptowalutowy system kontroli populacji.
PrisonPlanet.pl
Polska
2020-04-21
Globalne trendy
Od trzech dekad oficjalnie istnieją na rynku wszczepiane pod skórę systemy automatycznej identyfikacji auto-ID (patrz prace Carla Sandersa), pozwalające na identyfikację żywej lub martwej rzeczy bez udziału człowieka.

Wywiad z Carlem Sandersem twórcą wszczepianych czipów:


Od lat obywatele posiadają wiele nie-wszepianych systemów auto-ID takich jak karty kredytowe, karty ubezpieczeniowe, karty lojalnościowe, karty studenckie, prawa jazdy, paszporty i wiele innych. Obecnie wszczepiane pod skórę systemy RFID i bardziej zaawansowane modemy wszczepiane bezpośrednio do mózgu są rozpatrywane do wdrożeń konsumenckich i do obszaru rządowego.

W kontekście tych urządzeń oficjalnie w mediach i dokumentach badawczych mówi się o:
- czipowaniu sportowców pod kątem sprawdzania składu ich krwi,
- wszczepianiu czipów do mózgu dla przetrzymywania haseł,
- wszczepianiu nano-czipów (zbudowane w nano-skali),
- wszczepianiu RFID żołnierzom,
- wszczepianiu czipów podtrzymujących pracę ciała żołnierzy i sterowanie maszynami,
- wszczepianiu czipów pracownikom,
- wszczepianiu do mózgu systemów Google do przeszukiwania sieci,
- czipowaniu bezdomnych, którzy uzyskują możliwość płacenia za usługi czipami,
- wszczepianiu czipów, które mają zastąpić kartę kredytową, klucze do domu czy samochodu,
- wszczepianiu czipów podających związki chemiczne do krwiobiegu,
- czipy dodawane do żywności,
- połykaniu czipów Google,
- wszczepianiu czipów do śledzenia dzieci w szkołach i nie tylko,
- wszczepianiu czipów i baterii podtrzymujących te czipy,
- wszczepianiu modemów korowych do mózgu,
- wszczepianiu do mózgu czipów zmieniających nastroje,
- wszczepianiu czipów do mózgu jako systemów cyfrowej pamięci,
- wszczepianiu czipów do mózgu do komunikacji ze sztuczną inteligencją,
- wszczepianiu czipów zwierzętom.

Wszystkie z tych systemów polegają na wszczepieniu pod skórę człowieka, najczęściej w dłoń lub do mózgu układu komputerowego. Odpowiedni uniwersalny czip byłby w stanie wykonywać wszystkie wyżej wymienione w mediach funkcje: identyfikować i śledzić osoby, kondycję ciał i płynów ustrojowych, podawać środki medyczne, zmieniać nastroje, komunikować się z urządzeniami zewnętrznymi, modyfikować pamięć i inne obszary mózgu.

060606.
Obecnie Microsoft zaproponował by na bazie systemów block-chain, stworzyć system gdzie człowiek jest jednym z urządzeń przetrzymującym kryptowaluty. Poprzez wszczepiane czipy i nie ograniczoną ilość innych czujników osoba będąca częścią takiego systemu będzie miała elektronicznie przekazywane zadanie, za którego wykonanie będzie otrzymywała kryptowalutę. Czujniki zbierające informacje na temat postępu prac obejmują m.in. „skanery lub czujniki funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI - sczytywanie mózgu), czujniki elektroencefalograficzne (EEG), czujniki spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIRS), systemy monitorujące prace serca, czujniki termiczne, czujniki optyczne, czujniki częstotliwości radiowej (RF, w tym RFID), czujniki ultradźwiękowe, kamery lub dowolny inny czujnik lub skaner, który może mierzyć lub wyczuwać aktywność ciała lub skanować ludzkie ciało.”

W ten sposób ciało człowieka staje się urządzeniem (elektronicznym portfelem) i elementem Internetu Ludzi w ramach Internetu Rzeczy do którego system ma nieustanny dostęp. Ciało poprzez zadaną działalność wydobywa walutę (mining) jak to ma miejsce przy okazji walut typu BitCoin.


W abstrakcie patentu o wymownym numerze 2020 060606 czytamy:
„Aktywność ludzkiego ciała związana z zadaniem dostarczonym użytkownikowi może być wykorzystana w procesie wydobywania (mining) systemu kryptowalutowego. Serwer może stworzyć zadanie dla urządzenia użytkownika, które jest komunikacyjnie połączone z serwerem. Czujnik komunikacyjnie sprzężony z urządzeniem użytkownika lub zawarty w nim może wyczuwać aktywność ciała użytkownika. Dane dotyczące aktywności ciała mogą być generowane na podstawie wykrytej aktywności ciała użytkownika. System kryptowalutowy połączony komunikacyjnie z urządzeniem użytkownika może sprawdzić, czy dane aktywności ciała spełniają jeden lub więcej warunków określonych przez system kryptowaluty, i przyznać kryptowalutę użytkownikowi, którego dane aktywności ciała są zweryfikowane.”

Dalej podano, że „Niektóre przykładowe wdrożenia niniejszego systemu mogą wykorzystywać aktywność ludzkiego ciała związaną z zadaniem dostarczonym użytkownikowi podobnie jak rozwiązywanie zadań „wydobywania” w systemach kryptowalutowych. Na przykład w procesie wydobywania można wykorzystać falę mózgową lub ciepło ciała emitowane przez użytkownika, gdy wykonuje on zadanie dostarczone przez dostawcę informacji lub usług, takie jak oglądanie reklamy lub korzystanie z niektórych usług internetowych. Zamiast ogromnej pracy obliczeniowej wymaganej przez niektóre konwencjonalne systemy kryptowalut, dane generowane na podstawie aktywności ciała użytkownika mogą być dowodem pracy, a zatem użytkownik może nieświadomie rozwiązać trudny obliczeniowo problem. Odpowiednio, niektóre przykłady wdrożenia niniejszego systemu mogą zmniejszyć energię obliczeniową potrzebną dla procesu wydobycia, a także przyspieszyć proces wydobywania.”

„Systemy, metody i aspekty sprzętowe odczytywanych komputerowo nośników danych są tutaj zapewnione dla systemu kryptowalutowego wykorzystującego dane z aktywności ludzkiego ciała. Zgodnie z różnymi przykładami wdrożenia niniejszego systemu, serwer może zapewnić zadanie urządzeniu użytkownika, które jest komunikacyjnie połączone z serwerem. Czujnik komunikacyjnie sprzężony z urządzeniem użytkownika lub zawarty w nim może wyczuwać aktywność ciała użytkownika. Dane dotyczące aktywności ciała mogą być generowane na podstawie wykrytej aktywności ciała użytkownika. System kryptowalutowy połączony komunikacyjnie z urządzeniem użytkownika może sprawdzić, czy dane aktywności ciała spełniają jeden lub więcej warunków określonych przez system kryptowaluty, i przyznać kryptowalutę użytkownikowi, którego dane aktywności ciała są zweryfikowane.”

„Urządzenie użytkownika może obejmować dowolne urządzenie zdolne do przetwarzania i przechowywania danych / informacji oraz komunikacji za pośrednictwem sieci komunikacyjnej. Na przykład urządzenie użytkownika może obejmować komputery osobiste, serwery, telefony komórkowe, tablety, laptopy, urządzenia inteligentne (np. Inteligentne zegarki lub inteligentne telewizory).”

Zadaniowanie obywateli w książce 1984 G. Orwella:

W ten sposób według Microsoftu każde urządzenie, od czipa w mózgu do telewizora będzie w stanie zadaniować człowieka i zlecać mu prace do wykonania. Środowisko technologiczne zyska nadrzędną pozycję wobec człowieka nadzorując jego aktywności i odpowiednio je wynagradzając.„Ponadto zadanie (zadania) dostarczone przez serwer zadań mogą obejmować rozwiązanie testu odróżniającego dane wejściowe człowieka od maszyny, tak aby ludzie, ale nie komputery, mogły przejść taki test, na przykład Computer Automated Program to Tell Computers and Flumans Apart (CAPTCHA) i reCAPTCHA, który jest systemem podobnym do CAPTCHA zaprojektowanym w celu ustalenia, że ​​użytkownik komputera jest człowiekiem. Zadanie może wymagać od użytkownika rozwiązania wyzwania weryfikacyjnego, na przykład, ale nie wyłącznie, wyzwania opartego na obrazie, w tym instrukcji zachęcających użytkownika do rozwiązania wyzwania poprzez interakcję z jednym lub większą liczbą obrazów.”

Ten typ systemów i bezsensownych zadań przyszłości został zobrazowany w filmie Zero Thorem:

Dalej patent opisuje, iż system będzie w stanie kontrolować i monitorować pracę mózgu człowieka na poziomie świadomości i procesów nieświadomych „W operacji, w trakcie lub po wykonaniu przez użytkownika zadania (zadań) dostarczonego przez serwer zadań, czujnik może wykryć aktywność ciała użytkownika, która jest odpowiedzią ciała na zadanie dostarczone przez serwer zadań, i następnie przekazać wykrytą aktywność użytkownika do urządzenia użytkownika. Aktywność ciała może obejmować, na przykład, ale nie wyłącznie, promieniowanie emitowane z ludzkiego ciała, aktywność mózgu, przepływ płynu ustrojowego (np. przepływ krwi), aktywność narządu lub ruch, ruchy ciała i wszelkie inne działania, które można wykryć i przedstawić za pomocą obrazów, fal, sygnałów, tekstów, liczb, stopni lub innych form informacji lub danych. Przykłady promieniowania emitowanego z ciała ludzkiego mogą obejmować promieniowanie cieplne ciała, tętno lub falę mózgową. Fale mózgowe mogą obejmować, między innymi (i) fale gamma zaangażowane w zadania uczenia się lub pamięci, (ii) fale beta, zaangażowane w logiczne myślenie i / lub świadome myślenie, (iii) fale alfa, które mogą być związane z podświadomymi myślami, (iv) fale teta, które mogą być związane z myślami obejmującymi głębokie i podstawowe emocje, (v) fale delta, które mogą być zaangażowane w sen lub głęboką relaksację, lub (vi) elektroencefalogram (EEG), który może być stosowany do oceny aktywności elektrycznej w mózgu, takiej jak głęboka koncentracja. Przykłady ruchów ciała mogą obejmować ruchy oczu, twarzy lub inne ruchy mięśni. Ponadto aktywność mózgu można wykryć za pomocą fMRI. FMRI mierzy aktywność mózgu, wykrywając zmiany związane z przepływem krwi. Ta technika polega na tym, że mózgowy przepływ krwi i aktywacja neuronów są sprzężone. Gdy używany jest pewien obszar mózgu, to zwiększa się również przepływ krwi do tego regionu.”System 060606 jest tak stworzony, aby zadaniować nie tylko fizyczne działania (np. montowanie mebli, jazda samochodem), pracę umysłową (pisanie, czytanie, czy rozwiązywanie problemów) ale również procesy będące poza zasięgiem świadomej kontroli człowieka (nieuświadomione popędy, emocje, czy marzenia senne). Ten ostatni obszar może być wykorzystywany tylko do dwóch rodzajów zadań: technotronicznego prania mózgu lub segmentowania obszarów mózgu do wykorzystania ich do współpracy z systemami obliczeniowymi takimi jak zapis informacji lub obliczanie danych. Autorzy patentu podkreślili, że „Alternatywnie, każdą wartość statystyczną (wartości) związane z aktywnością ludzkiego ciała można kodować na podstawie wykrytej przez czujnik aktywności ciała.”

„W niektórych przykładach wykonania system kryptowaluty weryfikuje, czy dane aktywności ciała użytkownika (np. Kod aktywności ciała wygenerowany podczas operacji lub skrót funkcji aktywności ciała wygenerowany podczas operacji) mogą reprezentować, że aktywność ciała użytkownika znajduje się w zakresie docelowym. Zakres docelowy może być określony przy użyciu wysiłku poznawczego, który użytkownik wymaga do wykonania zadania dostarczonego przez serwer zadań. Na przykład, aby sprawdzić identyfikator aktywności ciała użytkownika, system kryptowaluty może określić, na przykład , ale nie wyłącznie: (i) czy identyfikator aktywności ciała użytkownika ma określony wzorzec, powtarzające się wzorce, właściwości matematyczne lub liczbę wiodących liczb, znaków lub ciągów (np. zer wiodących) ustawionych przez system kryptowaluty lub (ii) czy wartość skrótu aktywności ciała użytkownika jest mniejsza niż bieżąca wartość docelowa. Przykładami wzorców numerycznych ustawianych przez system kryptowaluty może być wzorzec, w którym pierwsze pewne cyfry skrótu tworzą liczbę pierwszą, lub wzorzec, że liczba, która jest obliczana przez zastosowanie pierwszych pewnych cyfr skrótu do ustalonej formuły, tworzy liczbę pierwszą liczba (Na przykład liczba obliczona przez dodanie lub odjęcie z góry określonej liczby lub liczby ustawionej przez system kryptowaluty do pierwszych czterech cyfr skrótu tworzy liczbę pierwszą). Wzorce liczb powtarzających się mogą zawierać powtarzający się numer (np. Zera wiodące, jedynki w środku skrótu, dwójki w ostatnich czterech cyfrach skrótu i ​​dowolne powtarzające się liczby zawarte w skrócie) oraz powtarzającą się sekwencję liczb (np. Wiodące powtarzające się pary cyfr, takie jak „121212” lub trzy „123123”). Jeśli wartość skrótu aktywności ciała użytkownika ma pożądany wzór (wzorce) lub mieści się w zakresie docelowym, wówczas dowód na wykonanie pracy lub dowód wkładu pracy jest uważany za rozwiązany, a skrót ten może stać się nowym blokiem. Docelowy zakres lub wartość można okresowo zmieniać, aby utrzymać wybrany poziom trudności, chociaż nie jest to wymagane. Na przykład wartość docelowa może być odwrotnie proporcjonalna do trudności. Zmieniając trudność, można utrzymać w przybliżeniu stałą szybkość generowania bloku.”

„Ponadto weryfikacja operacji może obejmować odfiltrowanie nieprawidłowych zadań, zniekształconych danych (błędów składniowych) lub danych wysłanych od nieautoryzowanego użytkownika lub wygenerowanych przez system uczenia maszynowego. Na przykład, system kryptowaluty może odbierać, z urządzenia użytkownika dane dotyczące aktywności ciała wygenerowane przed zastosowaniem algorytmu identyfikatora, ponownie przetasować te dane, a następnie porównać ponownie zgromadzone dane ze skrótem otrzymanym z urządzenia użytkownika, aby sprawdzić czy dane aktywności ciała są generowane na podstawie danych ludzkich, a nie losowych generowanych komputerowo. Woksle obrazu fMRI mogą być przykładem danych aktywności ciała wygenerowanych przed zastosowaniem algorytmu identyfikacji.”

Systemy fMRI są również w stanie sczytywać obrazy bezpośrednio z mózgu:

W systemie kryptowaluta jest automatycznie rozdysponowywana również do operatorów infrastruktury, którzy za każdy dostęp i operację będą pobierali stosowne opłaty za korzystanie z systemu 060606. „W operacji, gdy dane dotyczące aktywności ciała przesyłane z urządzenia użytkownika spełniają jeden lub więcej warunków określonych przez system kryptowaluty, to system kryptowaluty przyznaje użytkownikowi kryptowalutę. Na przykład system kryptowaluty przyznaje użytkownikowi ilość kryptowaluty odpowiadającą zadaniu wykonanemu przez użytkownika. Ponadto system kryptowaluty może przyznać kryptowalutę właścicielowi lub operatorowi serwera zadań jako nagrodę za świadczenie usług, takich jak wyszukiwarki, chatboty, aplikacje lub strony internetowe, oferując użytkownikom dostęp do bezpłatnych lub płatnych treści (np. streaming wideo i audio lub elektroniczne książki) lub udostępnianie informacji lub danych użytkownikom.”

Podsumowanie.
Patent na system 060606 wypłynął w tle opracowywania i testowania programu Microsoftu ID2020, który do roku 2030 ma za zadanie przydzielenie wszystkim obywatelom globu biometrycznych dowodów osobistych, które są jednocześnie połączone z kontem bankowym, oraz historią medyczną i historią szczepień. Niedawno Microsoft zainwestował w Neuralink Elona Muska - program wszczepianych do mózgu czipów, które mają być wdrożone na rynek już w tym roku, a które są w stanie łączyć mózg z komputerami, telefonami i sztuczną inteligencją.

System 060606 jest bezsprzecznie narzędziem kontroli społecznej, w którym ludzki byt jest uzależniony od realizacji zadań i pozyskiwania środków do życia ze środowiska technologicznego. To środowisko technologiczne modelowane jest na systemie przydzielania punktów energii opracowanym w latach 30-tych XX wieku w ramach totalitarnego systemu technokracji. Co ciekawe Elon Musk współpracujący z Microsoftem jest wnukiem Joshua Haldemana, jednego z przywódców ruchu technokratycznego, a Bill Gates wywodzi się z rodziny silnie powiązanej z IBM - firmą zajmującą się kontrolą eksterminowanych populacji w trakcie II wojny światowej.


Jak przedstawiliśmy to w 2012 roku na bazie prac globalisty Jacquesa Attaliego przejście systemowe w kierunku Rządu Światowego będzie obejmowało zniszczenie państw narodowych i przejęcie jurysdykcji i zadań państwa przez systemy teleinformatyczne. Zadania państwa i społeczne zachowania będą modelowane przez te systemy i międzynarodowe korporacje. Ta forma techno-socjalistycznego ustroju będzie kierowała masami poprzez aplikacje, systemy samodozoru represjonujące ludzką aktywność i ciągły monitoring.

Więcej na ten temat w zakładce "Przyszłość urządzeń mobilnych", "NBIC", "Internet Rzeczy":


Wydaje się, że system 060606 Microsoftu idealnie wypełnia lukę zadaniowania społeczeństwa przez globalny scentralizowany system, który jak łatwo dostrzec z samej nazwy ma wymiar biblijny. Ta nowa forma ustroju ma pojawić się od 2025-28 do 2050 roku zawierając w sobie w pełni funkcjonalny system kontroli społecznej, kontroli gospodarki, uniemożliwiając przeżycie osobom poza block-chainem. Na naszych oczach z patentem 060606 Microsoft przechodzi od kontroli nad systemami komputerowymi do bezpośredniej kontroli nad populacją całego świata.Microsoft ID2020 i globalna cyfrowa identyfikacja.  |  Do roku 2030 ONZ planuje wdrożenie systemu identyfikacji biometrycznej na całym świecie.  |  W USA rusza kolejna kampania nakłaniająca ludzi do czipowania się.  |  Wszczepiane czipy mają zastąpić karty kredytowe, klucze do domu czy samochodu.  |  Mikroczipy powinny być używane jako "narzędzie identyfikacyjne", mówi doktor z 6 implantami.  | Firma z branży technologicznej z Wisconsin zorganizowała imprezę firmową czipując pracowników.  |  NBC: Twoje dzieci będą zaczipowane "raczej wcześniej niż później". |  2025 - Czipowanie ludzi: Jedno pokolenie to wszystko, czego potrzebują.  Bezprzewodowy czip podający związki chemiczne do krwiobiegu ma zostać wprowadzony do 2017 roku.  |  Internet rzeczy. Planeta więzienie 2025.  |  Dyrektor wykonawczy Google stojący za promocją czipów RFID weźmie udział w spotkaniu Grupy Bilderberg 2015.  |  25% Australijczyków jest zainteresowanych zaczipowaniem dla prowadzenia płatności.  |  Szef Paypala chce by czipy wszczepiane do mózgu zastąpiły hasła.   |  Szef Google Eric Schmidt przygotowuje wszystkich na czipy wszczepiane do mózgu dla przeszukiwania Internetu.   |  Google planuje wszczepianie implantów do mózgu.  |  Google opatentowało wykorzystywanie “szumów otoczenia” do kierowania reklam.  |  Google i przejęcie władzy nad światem.  |  Google Chrome podsłuchuje wszystkie twoje rozmowy.  |  E-maile ze Stratfor: Google stało za bliskowschodnimi zmianami reżimów.  |  Przyszłość urządzeń mobilnych.  |  Eric Schmidt: Sztuczna Inteligencja Google nie do odróżnienia od ludzkiej w przeciągu dekady.  |  Google, Apple i Facebook bazując na swoich platformach otwierają elektroniczne banki.   |  Rothschild i biometryka.   |  FBI rozpoczyna instalację wartego 1 miliard dolarów systemu rozpoznawania twarzy w całej Ameryce.   |  Dehumanizacja: Brytyjska ambasada w Kabulu wykorzystuje skaner proktologiczny.   |  Google i przejęcie władzy nad światem.   |  Amerykański Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego testuje system rozpoznawania twarzy.  |  DARPA chce za 5 lat wszczepiać ludziom czipy do mózgu.  |  W BBC ruszyła masowa propaganda wszczepianych ludziom mikroczipów.   |  Oni naprawdę chcą wszczepić czipy do twojego mózgu.  |  Bezprzewodowy czip podający związki chemiczne do krwiobiegu ma zostać wprowadzony do 2017 roku.   |  Powstała technotroniczna technologia łączenia ludzkich mózgów w rój.  |  Ukryte ultradźwiękowe sygnały w reklamach telewizyjnych sterują smartfonami by śledziły właścicieli.  |  Umysł nie posiada zapory. Wstęp do wojny technotronicznej.  |  Naukowcy przełączają geny falami radiowymi.  |  Broń technotroniczna.  |  Audycja PrisonPlanet.pl - Nowy Człowiek.  |  Człowiek postindustrialny.  |  Właśnie upada ostatni bastion wolności. Dostęp do prywatności myśli.  |  Hakerzy włamali się do ludzkiego mózgu, skutecznie wyodrębniając wrażliwe dane.  |  Dekoder mózgu może podsłuchiwać twój wewnętrzny głos.  |  Mikroskop kontroli umysłu zmienia zachowanie myszy w czasie rzeczywistym.  |  Sądy moralne mogą być zmieniane za pomocą pola magnetycznego.  |  Technotronika: ZSRR i "badania nad kontrolą umysłu”.  |  Nowy system monitoruje pamięć krótkotrwałą w czasie rzeczywistym.   |  Era technotroniczna.  |  Tech.  |  DARPA będzie instalować przezczaszkowe, ultradźwiękowe urządzenia kontroli umysłu w hełmach żołnierzy.  | 


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 

Więcej
Globalne trendy

Wojskowe NBIC do 2040 roku.

Wojskowe NBIC do 2040 roku.

Jedenaście lat temu pisaliśmy o wprowadzeniu około 2025 r. do masowej produkcji urządzeń i usług typu NBIC. Technologie NBIC obejmują...

Człowiek w kontekście strategicznych trendów militarnych NASA.

W Zachodniej cywilizacji kierowanej przez anglo-amerykański establishment rozwój strategicznych technologii planowany jest na 30 lat...

Słoneczny zegar i konflikty do 2030.

Przemysł psycho-medyczny. Nowa długa fala w globalnej ekonomii.

Systemy holograficzne do 2025.Programy Infowars:


Czytaj więcej nt temat>Materiały Konrada Stachnio:

Telegram, Wordpress
Anthony Fauci i rząd USA sponsorowali tworzenie Covid-19:
Ostatnie Audycje:

Nauka i technologia

Podpisz petycję: NIE dla segregacji Polaków!

Podpisz petycję: NIE dla segregacji Polaków!

W Polsce grupa posłów PiS, przy poparciu rządu, forsuje projekt (tzw. ustawa posła Hoca) prowadzenia testów na...

5G i komercjalizacja bojowych satelitów na niskiej orbicie.

Armia USA już w 1996 roku w serii dokumentów opisała rozlokowanie dla celów bojowych tysięcy satelitów na...

Po masowych szczepieniach na Covid-19 liczba zgonów wśród chłopców gwałtownie wzrosła o 53%.

Amerykańskie linie lotnicze wzywają do zakazania 5G w pobliżu lotnisk.

Inteligentne oceany: wieże komórkowe na dnie oceanu?

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone