Totalitarna Europa u bram.
Julian Rose
Polska
2017-11-14
Polityka
Po cichu, bez wiedzy obywateli Komisja Europejska realizuje strategię, która pozwoli przekształcić Unię Europejską w pierwsze scentralizowane i ponadnarodowe państwo. Tym sposobem przyczyni się do realizacji długofalowej strategii i ambicji neokonserwatystów, strategii mającej na celu geopolityczną hegemonię USA i zaprowadzenie Nowego Porządku Światowego.

Kluczowym elementem tej strategii jest ustanowienie europejskiego ministerstwa finansów, które według, Przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska nastąpi w czerwcu 2018r. pod nazwą Europejskiego Funduszu Walutowego (EFW). Będzie to oznaczać, że powstanie jedna instytucja kontrolująca finanse wszystkich krajów członkowskich.

Taki plan zawiera w sobie dalsze zwiększenie władzy wielkich banków, które doprowadzi do konsolidacji ich pakietu kontrolnego w polityce Unii Europejskiej. Połączenie tych dwóch czynników jakimi są utworzenie EFW oraz wzrost roli banków będzie oznaczać krok milowy na drodze do dominacji sił mogących rabować już dosłownie wszystko pod jednym ochronnym parasolem Totalitarnego Super Państwa. Mam tu na myśli politykę monetarną poszczególnych państw, wojsko, policję i służby specjalne – wszystko zarządzane przez jeden centralny ośrodek w Brukseli. Prostą konsekwencją takiego rozwiązania będzie objęcie administracyjną kontrolą niemal wszystkich dziedzin życia, które przedtem były domeną poszczególnych państw.

Instytucją, której przypada wiodąca rola w tym przejęciu władzy, jest ulokowany w szwajcarskiej Bazylei Bank Rozrachunków Międzynarodowych. Ma on globalny zasięg i pełni rolę kanału dla poboru i przepływów ogromnych sum płynnego pieniądza światowego.

Bank Rozrachunków Międzynarodowych jest pod kontrolą około 8 tysięcy menedżerów funduszy hedgingowych mających zamiar przejęcia rządów nad światem. Większość z nich to wyznawcy Lucyfera działający pod wpływem czegoś, co w innym eseju nazwałem energiami anty życia. Informują oni Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy o tym, jaka będzie podaż pieniądza w danym roku i jakie będą parametry wydatków.

Raz do roku elity świata zachodniego spotykają się by kultywować pogańskie obrzędy:


OGLĄDAJ DALEJ>>>

Następne w kolejności są banki centralne; Europejski Bank Centralny, Rezerwa Federalna USA, Bank Anglii itp. Za nimi idą rządy i instytucje finansowe każdego kraju. W ten sposób rządy i ministerstwa finansów spadną na dopiero czwartą pozycję w piramidzie władzy, która kontroluje większość naszego codziennego życia. Rząd podobnie jak w wielu innych wypadkach jest w tej sytuacji jedynie podrzędnym realizatorem ambicji wielkich korporacji.

Ustanowienie Europejskiego Ministerstwa Finansów będzie oznaczać, że paneuropejska instytucja pobierająca podatki otrzyma kontrolę nad wszystkimi państwami członkowskimi, przejmując tym samym i tak już osłabioną rolę narodowych ministerstw finansów w administrowaniu gospodarkami suwerennych państw narodowych.

Umiejscowione w Brukseli, będzie ono mieć możliwość zbierania dodatkowych podatków od obywateli państw członkowskich. To z kolei stanie się kamieniem węgielnym programu unifikacji obronnej – wspólnej armii Unii Europejskiej. Bardzo ważnym elementem tego procesu będzie powołanie armii wschodnioeuropejskiej pod nazwą sił wschodnioeuropejskich. Armia ta będzie współpracować z NATO w przenoszeniu geopolitycznego punktu ciężkości siły i strategii militarnej do najbardziej na wschód wysuniętych części Unii. Kluczowa rola ma tu przypaść Polsce, która właśnie zwiększyła swój budżet wojskowy do 2,5% PKB i odpowiednio stale powiększa liczebność swoich sił zbrojnych.

NATO zatwierdziło to przesunięcie na wschód poprzez utworzenie w Krakowie Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO. Na ceremonii otwarcia Centrum najwyżsi dowódcy wojska polskiego zostali zaproszeni do podpisania Nowego Protokołu Współpracy, w którym Polsce przypadnie rola kraju odpowiedzialnego za wszystkie kwestie dotyczące działań w Rosji i a w następnej kolejności w Chinach. Do działań w zakresie szkolenia międzynarodowych szpiegów została także zaproszona Rumunia.

W tym miejscu trzeba na chwilę się zatrzymać, tak aby w całości uchwycić konsekwencje tych posunięć. To co się dokonuje, a czego świadomość mają jedynie nieliczni, oznacza zasadnicze przesunięcie sił wojskowych i geostrategicznych w Europie i poza nią.

W efekcie tego przesunięcia Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja i Niemcy unikną konieczności wykonywania brudnej roboty jaką jest obecnie drażnienie rosyjskiego niedźwiedzia i przekażą ten obowiązek Polsce, której mieszkańcy zostali już całkowicie urobieni pod kątem tego zadania przez niekończący się zalew antyrosyjskiej propagandy.

To kwestia strategii. Długofalowym celem jest stworzenie sytuacji, w których będzie można Rosję przedstawić jako agresora, co z kolei da zachodnim dowódcom wojskowym usprawiedliwienie permanentnego utrzymywania stanu quasi wojny z Federacją Rosyjską. Celem takiego działania jest rozbicie jedności federacji i rozszerzenie zachodniej hegemonii daleko na wschód, a to jest kluczowym elementem narzucenia Nowego Porządku Światowego.

Obywatele polscy chcąc nie chcąc zgodzili się na rolę pionków w tej nowej zimnej wojnie, szczególnie poprzez brak reakcji na propagandę inspirowaną przez USA/NATO i z obsesją uprawianą przez przekupiony polski rząd. Propagandę, która szkaluje Rosję jako „największe zagrożenie dla bezpieczeństwa świata”, podczas gdy w rzeczywistości nie ma ani jednego dowodu, który by uzasadniał taki argument.

Natomiast największe rzeczywiste zagrożenie dla stabilności świata stanowią inwazje i dziesiątkowanie ludności ponad 30 krajów, jakiego dopuściły się po 2 Wojnie Światowej Stany Zjednoczone i ich sojusznicy.

Jesteśmy świadkami ukrytej gry o bardzo wysoką stawkę. Mówiąc wprost; działania Rosji stanowią największą przeszkodę dla realizacji zachodnich planów utworzenia despotycznego i scentralizowanego reżimu, który sięgałby poza obecne granice EU. Opierałby się on na neoliberalnym konglomeracie  banków i kompleksie militarno – przemysłowym, który ma odwalać w tym podziale ról brudną robotę na lądzie i w powietrzu.

Polska stoi obecnie przed drugim największym kryzysem w dziejach nowej okupacji jakiej doświadczyła po Drugiej Wojnie Światowej. Po raz kolejny jego autorem jest Zachód. Przedtem zachodnia ingerencja polegała na wyprzedaży kluczowych dziedzin przemysłu zagranicznym korporacjom i tym co ja nazywam cocakolonizacją kraju przez interesy USA. Jednak wobec tego przed czym kraj stoi teraz, ten pierwszy kryzys schodzi na drugi plan.

Polacy stoją obecnie wobec rezygnacji ze swojej suwerenności. Jeżeli się na to zgodzą, wtedy staną się pionkami w rękach sił Nowego Światowego Porządku. Zostaną podporządkowani reżimowi, którego kwatera główna będzie się mieścić poza granicami własnego kraju, a który z terytoriów Polski i Rumunii zrobi strategiczny użytek, zamieniając je w teatr działań wojennych. W tym samym czasie USA, Wielka Brytania, Niemcy i Francja unikną stania się państwami frontowymi, które w ich zastępstwie będą realizować geopolitycznie motywowaną politykę podżegania do wojny.

Istnieje paląca potrzeba podniesienia naszego głosu przeciw temu rozpaczliwemu aktowi międzynarodowego terroryzmu. Jeżeli zostanie on zrealizowany, wtedy dramatycznie wzrośnie prawdopodobieństwo konfrontacji militarnej na wielką skalę.

Proszę zrozumcie, że to wszystko dokonuje się bez jakiejkolwiek konsultacji czy komunikacji z obywatelami, którzy są na zimno manipulowani, tak aby mogli spełnić rolę mięsa armatniego w interesie sprawującej tyrańską władzę wąskiej grupy.

Czas dany na zajęcie stanowiska nie jest długi i dlatego musimy działać szybko. Należy skontaktować się z lokalnym posłem do Parlamentu Europejskiego i żądać aby blokował prace legislacyjne dotyczące utworzenia Europejskiego Funduszu Monetarnego  - Europejskiego Ministerstwa Finansów. Koniecznie należy również dotrzeć do posłów i senatorów i zakomunikować im swoje zdanie na temat wyprzedaży Polski magnatom międzynarodowej finansjery i zachodnim podżegaczom wojennym. Nie ma wątpliwości, że zagrożenie przed jakim stoi obecnie Polska jest niezwykle poważne.


Nota: jestem wdzięczny UK Column za materiały informacyjne, na podstawie których mogłem napisać ten artykuł.

Julian Rose jest pionierem rolnictwa ekologicznego w Wielkiej Brytanii, pisarzem, międzynarodowym aktywistą. Jest Prezesem Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi. Julian jest także autorem dwóch cieszących się uznaniem pozycji książkowych: W obronie życia i Zmieniając kurs na życie. Aby dowiedzieć się więcej zapraszamy do odwiedzenia strony:
www.julianrose.infoPołączony sztab wojskowy Unii Europejskiej ma być uruchomiony w ciągu kilku dni.  Bruksela chowa plany stworzenia armii UE. Opublikuje je dopiero po referendum Brexit.  |  Globalne trendy strategiczne 2007-2035. Witamy w koszmarze przyszłości.   |   Wielka Brytania szykuje się na chaos.  |  Powstające prywatne armie.  |  Prywatyzacja wojskowych dronów.  |  Globalne Trendy Strategiczne 2011-2040.  | Bilderberg 2013 i Globalne Trendy Strategiczne. Wywiad z Danielem Estulinem.   Policja w Wielkiej Brytanii wykorzystuje sztuczne miasto by szykować się na zamieszki.  |  Szwajcarska armia przygotowuje się do niepokojów w strefie euro.  |  Rosyjskie siły będą zapewniały “bezpieczeństwo” podczas masowych wydarzeń w USA.  |  Armia USA trenuje przejmowanie “wrogich” stanów na terytorium kraju.  |  Szwajcarzy przeprowadzają manewry na wypadek inwazji z bankrutującej Francji.  |  Szoki strategiczne: Policja w Wielkiej Brytanii spodziewa się powtórki zamieszek.   |  Szwajcarzy przeprowadzają manewry na wypadek inwazji z bankrutującej Francji.   |  Czerwony Krzyż przewiduje gwałtowne zamieszki w Europie.   |  To nie żart. Amerykańskie siły zbrojne trenują na wypadek ataku zombie.  Kiedy nas - Polaków to czeka?  |  W Ameryce ewangeliccy chrześcijanie są etykietowani jako “ekstremiści".   |  Administracja USA tworzy grupę zajmującą się krajowym terroryzmem.   |  Zamach stanu: Pentagon i Obama stwierdzają, że Kongres ma charakter ceremonialny.  |  Nowy dekret prezydencki Obamy, toruje drogę do nacjonalizacji gospodarki.   |  25 tragicznych statystyk dotyczących gospodarki USA.   |  Dokumenty armii USA, opisują plan wdrożenia obozów reedukacyjnych w Ameryce.  |  Rząd uruchamia obozy koncentracyjne FEMA na terenie całego kraju.  |  Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA kupuje miliardy sztuk amunicji.   |  Film: "Obama- Upadek republiki"   |  Film: "Obama- Wielkie oszustwo"   |  Obama podpisał ustawę NDAA.   |  Rosyjskie siły będą zapewniały “bezpieczeństwo” podczas masowych wydarzeń w USA.   |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 
Maksymilian   dodano: 2017-11-15 13:03:14
Likwidacja państw narodowościowych i religii to bardzo stary plan realizowany w UE. Założenia tego planu napisał komunista, trockista Altiero Spinelli w tzw. Manifeście z Ventotene.

Namawiam do obejrzenia krótkiego materiału ( 7min. ) pt. \"MANIFEST Z VENTOTENE - PROGRAM KOMUNISTYCZNEJ EUROPY\" - autorstwa Krzysztofa Karonia oraz pokrewnego mu, nieco dłuższego ( 32min. ) rozwinięcia tego samego pt. \"ALTIERO SPINELLI I NOWA EUROPA\" - https://www.youtube.com/watch?v=kPLi3Y_ySCw , który uważam za ściśle związany z powyższym artykułem i zarazem będący najlepszym ujęciem problemu. To co w artykule \"Totalitarna Europa u bram\" uważam za realizację części planu Spinellego.Więcej do przeczytania pod tym adresem: http://www.historiasztuki.com.pl/strony/021-12-00-ANTYKULTURA-SYSTEM.html
manko   dodano: 2017-12-24 20:25:15
Znalazłem nową stronke z a,ukcjami gdzie można kupic np Laptopa za 50zl.

--> www.elbo.in/komi

---------

Polecam, póki co mało użytkowników i łatwo się wygr.ywa :)

====================================================

Ja wylicytowałem nowego Iphona za 200zł

Więcej
Polityka

Szef ONZ ponownie wzywa do powołania najwyższego organu „globalnego zarządzania”.

Szef ONZ ponownie wzywa do powołania najwyższego organu „globalnego zarządzania”.

Świat potrzebuje nadrzędnego poziomu wielostronnego sprawowania rządów, który może odsunąć na bok problematyczne „interesy narodowe”,...

WEF wspiera Wielki Reset i budowę nowego Rządu Europejskiego.

W niedawnym artykule pt „Nadchodzi Nowy Porządek Świata. Po ONZ i WEF, książę Karol ogłasza „Wielki program resetu”. omówiliśmy...

Nadchodzi Nowy Porządek Świata. Po ONZ i WEF, książę Karol ogłasza „Wielki program resetu”.

Światowe Forum Ekonomiczne wzywa do zmiany systemu międzynarodowego.

Trump wyznaczy Antifę jako organizację terrorystyczną.

Więcej
Multimedia

Foliarze - film o zabójczej telefonii komórkowej i 5G.

Foliarze - film o zabójczej telefonii komórkowej i 5G.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z filmem dokumentalnym "Foliarze", przedstawiającym tematykę zabójczej dla ludzi technologii...

Fotografie i reportaże: Bilderberg 2019.

Ta strona poświęcona jest zjazdowi Grupy Bilderberg 2019 odbywającemu się pomiędzy 30 maja i 2 czerwca w hotelu Hotel Montreux...

Fotografie i reportaże: Bilderberg 2018.

Geoinżynieria 3. Kontrola populacji.

TECH. Krytyka rozwoju środowiska technologicznego. Prezentacja.

kontakt e-mailowy:
© 2010 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone