Instytut Tavistock. #1
PrisonPlanet.pl
Polska
2017-12-15
Polityka
Od ponad stulecia nic co dzieje się w globalnej polityce, ekonomii, technologii i kulturze nie jest dziełem przypadku, oddolnych działań czy społecznego konsensusu. Wszystkie aspekty życia są centralnie planowane, testowane i w odpowiednim czasie wdrażane w życie. Setki, jeśli nie tysiące fundacji, prywatnych i państwowych instytutów, i mniej formalnych grup pracuje nad wprowadzaniem tych zmian analizując bieżącą sytuację i zmieniając pod te zmiany psychologię ludzi, łamiąc bądź marginalizując każdy pojawiający się opór. Jednym z centralnych instytutów zajmujących się od niemalże stulecia właśnie masową, i obecnie można powiedzieć globalną psychologią jest Instytut Tavistock, któremu powierzono zadanie tworzenia i kontrolowania współczesnej kultury i psychologii mas. Wiele osób zna wpływ szkół Lipskich i Frankfurckich na społeczeństwo, ale stosunkowo niewielu rozumie wpływ Instytutu Tavistock, dlatego w tym artykule przyjrzymy się jakie pełni on zadanie we współczesnym świecie migrującym w kierunku postbrytyjskiego globalnego imperium.

Instytut był kompletnie nieznany dopóki w latach dziewięćdziesiątych Dr. John Coleman, oficer MI6 nie ujawnił jego istnienia w monografii zatytułowanej „The Tavistock Institute of Human Relations: Britain's Control of the United States”. Do tego czasu Instytut Tavistock z powodzeniem utrzymywał w tajemnicy swoje działania i rolę w kształtowaniu kierunków spraw międzynarodowych.

Nadrzędnym celem tego instytutu jest kontrola kultury i ludzkiej psychologii poprzez programy destabilizujące psyche tworząc kompletnie nowego człowieka kontrolowanego przez technologię i żyjącego, jak to określił współpracujący z Instytutem Aldous Huxley, w „więzieniu bez krat.”Najbardziej oczywistą formą dyktatury jest więzienie w którym widzi się kraty, jak to można było obserwować pod komunistycznym reżimem. Drugą, bardziej subtelną formą dyktatury jest kiedy ludzie nie dostrzegają krat, myśląc, że są wolni. Jak dalej zobaczymy taka właśnie forma kontroli rozprzestrzeniła się w świecie Zachodnim m.in dzięki pracom Instytutu Tavistock.

Powstanie i cele Instytutu Tavistock.
Szkoły zajmujące się psychiatrią powstały już na początku XVIII wieku w Lipsku i Berlinie. Na Uniwersytecie w Lipsku w 1879 Wilhelm Wundt założył pierwsze laboratorium psychologiczne a wśród jego uczniów byli m.in. Iwan Pawłow, William James ("Ojciec Amerykańskiej Psychologii") i G. Stanley Hall (który został mentorem Johna Deweya, "Ojca Progresywnej Edukacji"). „Nauczanie dzieci czytania było "perwersją", a wysoka umiejętność czytania i pisania wyhodowała "siłę podtrzymującą indywidualizm.” twierdził Dewey, który później za wsparciem Rockefellera zajmował się modyfikacją amerykańskiej edukacji i był autorem wydanego w 1933 roku pierwszego „Humanistycznego manifestu”. Pawłow jest dobrze znany z eksperymentów na psach, a Hall tworzył "psychologię genetyczną” (będącą połączeniem rasowej eugeniki i psychologii), jednocześnie wykorzystując eksperymentalną psychologię Wundta w dziedzinie rozwoju dziecka. Dewey, John B. Watson i inni wiodący psychologowie na początku XX wieku byli zainteresowani zachowaniem ludzi jednak nie wierzyli, że człowiek ma duszę w biblijnym znaczeniu tego słowa. W rozumieniu nauki człowiek był rozpatrywany jako zwierzę, mechanizm, lub irracjonalny byt pozbawiony świadomej determinacji a psychologia stawała się kluczem do sterowania nieuświadomionymi popędami jednostek i mas. Psychologia od samego początku nie była zatem skierowana na wzmocnienie jednostki i jej psychiki ale na jej modyfikowanie, i szerzej, na zmianę szerokiej publiki i generalnie jak zobaczymy status quo chrześcijańskiej cywilizacji.

W tym kontekście rozwoju psychologii w 1913 roku powstało w Wellington House w Londynie centrum tworzenia i propagacji propagandy, które zajmowało się łamaniem oporu opinii publicznej wobec nadchodzącej wojny pomiędzy Niemcami i Wielką Brytanią. Pierwszym zadaniem było wytworzenie adekwatnej społecznej opinii a kolejnym krokiem było kierowanie tak spreparowanej opinii w kierunku poparcia dla deklaracji wojny. Za finansowanie Wellington House odpowiedzialną była rodzina królewska, Lord Northcliffe (szef Wellington i potentat gazetowy, właściciel m.in. The Times i Daily Mail), Rotschild i później Grupa Milnera. Arnold Toynbee był odpowiedzialny za badania nad przyszłymi zmianami a Walter LippmannEdward Bernays (korzystając w dużej części z technik Williego Munzenberga) odpowiedzialni byli za kierowanie manipulacją amerykańską opinią publiczną i Woodrowem Wilsonem. Dla Wellington House pracowali m.in. William Archer, Hall Caine, Arthur Conan Doyle, Arnold Bennett, John Masefield, Ford Madox Ford, G. K. Chesterton, Henry Newbolt, John Galsworthy, Thomas Hardy, Gilbert Parker, G. M. Trevelyan i H. G. Wells. Wellington House był m.in odpowiedzialny za tworzenie pamfletów wojennych z domniemanymi okrucieństwami (gwałtów, obcinania rąk i masakr) popełnionymi przez niemiecką armię na belgijskich cywilach. W Wellington House, Charles Masterman był odpowiedzialny za książki, broszury, fotografie i sztukę wojenną, a T.L. Gilmour był odpowiedzialny za komunikację telegraficzną, radio, gazety, czasopisma i kino. Grupa była odpowiedzialna także za wydanie w 1917 roku książki „The Climax of Civilization" by modelować wokół niej opinie co do wojny. 


Po I wojnie światowej, w 1920 r. w Wielkiej Brytanii założono szpital Tavistock, nazwany od 11 Księcia Bedford, Markiza Tavistock. Początkowo założony przez Johna Rawlingsa Reesa, adepta szkoły Wojny Psychologicznej Brytyjskiej Armii szpital zajmował się dynamiką psychologii bazując na pracach Freuda. W 1930 r. Reese był zaangażowany w drugą konferencję na temat zdrowia psychicznego, w której psychiatra J.R. Lord zalecał kwestionowanie starych wartości, mówiąc: "celem powinno być kontrolowanie nie tylko natury, ale także ludzkiej natury” i mówił o "konieczności obezwładnienia umysłów”. Rees na dorocznym spotkaniu Krajowej Rady Zdrowia Psychicznego w Wielkiej Brytanii 18 czerwca 1940 roku poszedł nawet dalej. W swoim przemówieniu na temat "Planowania strategicznego dla zdrowia psychicznego" powiedział: "Pomimo tego, że nasza wiedza nie jest kompletna możemy słusznie podkreślić nasz szczególny punkt widzenia w odniesieniu do prawidłowego rozwoju ludzkiej psychiki. Musimy mieć za cel by przeniknąć do każdej działalności edukacyjnej w naszym życiu narodowym... Dokonaliśmy pożytecznego ataku na szereg profesji. Dwie najłatwiejsze z nich to zawód nauczyciela i Kościół: dwa najtrudniejsze to prawo i medycyna... Życie publiczne, polityka i przemysł powinny znajdować się w sferze naszych wpływów... Jeśli mamy przeniknąć do zawodowych i społecznych działań innych ludzi, myślę, że musimy naśladować totalitarne grupy i zorganizować coś w rodzaju piątej kolumny! Jeśli lepsze pomysły na temat zdrowia psychicznego mają rozwijać się i rozprzestrzeniać to my jako ich twórcy musimy ukryć naszą tożsamość... Dlatego wszyscy potajemnie bądźmy „w piątej kolumnie". Tavistock w latach 20-ych zajmował się także badaniem w jaki momencie ludzki umysł zostanie złamany pod wpływem długotrwałego ataku psychologicznego. Z kolei w latach 30-ych Rees zakładał w USA Society for the Psychological Study of Social Issues SPSSI by realizować działania Tavistock na terenie Ameryki. Pierwszym zadaniem tego instytutu była promocja homoseksualizmu pośród amerykańskiej populacji jak również promowanie tez, iż kolorowe rasy są bardziej inteligentne niż ludzie biali. Instytut zatrudniał min. Kurta Lewina, Gordona Allporta, Jerome Brunera, Kennetha Clarka.


Po sukcesach I wojny światowej operacje Wellington House zaczęły być przenoszone do Tavistock Institute, który podczas drugiej wojny światowej stał się centrum brytyjskiego Departamentu Wojny Psychologicznej. Rees zaangażował się w prowadzenie operacji wojny psychologicznej i m.in. kontrolowaniem w latach 1941-1945 Rudolfa Hessa. Co ciekawe Hess lecąc do Wielkiej Brytanii by pertraktować pokój poleciał właśnie do  Markiza Tavistock, 12 Księcia Bedford. Hess wielokrotnie oskarżał Reesa o próby trucia, podawania narkotyków (Evipan) i hipnotyzowania. Według porucznika płk Eugene Birda w książce „Prisoner No. 7: Rudolf Hess.” (w rozdziale zatytułowanym "Tajny lek") Rees badał Hessa 35 razy. Rees i jego współpracownicy za pośrednictwem chemikaliów spowodowali utratę pamięci u Hessa, a następnie "wyjaśnili, że mogą przywrócić pamięć dzięki zastrzykowi z Evipanem". Hessowi powiedziano, że "pod jego wpływem będzie pamiętał przeszłość, o której zapomniał". To co jednak jest najistotniejsze to fakt, że Tavistock podczas II wojny światowej organizował i trenował całe kadry Office of Strategic Services (OSS), Strategic Bombing Survey, Supreme Headquarters of the Allied Expeditionary Forces, i inne główne Amerykańskie grupy wojskowe.

Jest to dobrze ujęte w poniższym filmie "Dobry agent". OSS i późniejsze CIA było zakładane przez Brytyjski wywiad wojskowy zatrudniający członków masońskiej grupy Skull & Bones wywodzącej się z brytyjskich korporacji handlujących opium:


Również w tym czasie nawiązano szeroką współpracę z oddziałem nauk medycznych Fundacji Rockefellera przy badaniu wpływających na umysł narkotyków.

Po wojnie w 1945 r. dyrektor medyczny Fundacji Rockefellera Alan Gregg odwiedzał różne instytucje zaangażowane w medycynę wojenną, aby sprawdzić, czy jakakolwiek grupa zobowiąże się do kontynuowania działań z zakresu psychiatrii społecznej opracowanej przez armię w czasie wojny (np. psychiatria kultury do analizy mentalności wroga) i stosowania tych militarnych technik w obszarach cywilnych. Wiadomym jest, że Instytucje Rockefellera były bardzo zainteresowane technikami kontroli społecznej. 11 kwietnia 1933 r. prezydent Fundacji Rockefellera, Max Mason zapewniał powierników, że "Nauki społeczne zajmą się racjonalizacją kontroli społecznej... kontrolą ludzkich zachowań”. Znany jest również silny związek pomiędzy instytucjami Rockefellera i CIA poprzez osobę Allena Dullesa (szefa CIA), który przez wiele lat pracował dla Rockefellera. Ostatecznie jedną z instytucji zidentyfikowanych przez Alana Gregga był właśnie Tavistock.

W efekcie prac Reesa dla wojska, przesunięcia dowództwa Wojny Psychologicznej z Wellington House oraz grantów z Fundacji Rockefellera powstał w 1946 roku wyekstrahowany ze szpitala Instytut Tavistock (ang. Tavistock Institute of Human Relations). Kadry wysoce wyszkolonych specjalistów wojny psychologicznej zaangażowane w prace nowo powstałego Instytutu były tym samym od początku połączone z brytyjskimi i amerykańskimi instytucjami zajmującymi się psychologią militarną, wywiadem i wielkim biznesem. Był to jednym słowem wojskowy instytut badawczy, w którym od samego początku prace objęły obszary wojny psychologicznej dla celów militarnych, wywiadowczych, kontroli krajowej populacji jak i kontroli środowiska pracy w dużych korporacjach (m.in. Unilever, Shell, Bayer, Glacier Metals, Ahmedabad Manufacturing). Jednym z cywilnych zastosowań technik wojny psychologicznej było podnoszenie poziomów produktywności i przyspieszania tempa pracy kosztem pracowników, oraz psychologiczna kontrola i pacyfikacja strajków, przez łamanie morale i demoralizacje.OGLĄDAJ DALEJ>>>

W 1945 roku Rees, członek tzw. ’niewidzialnego koledżu’ otwarcie wyłożył swoje poglądy budowy grup psychiatrycznych dla kontroli społecznej w książce „Shaping of psychiatry by war.”  „Jeśli zaproponujemy by wyjść z ukrycia i zaatakować społeczne i narodowe problemy naszych czasów to musimy mieć oddziały szturmowe, a te nie mogą być dostarczone przez psychiatrię opartą w pełni na instytucjach. Musimy mieć mobilne grupy dobrze wyselekcjonowanych, dobrze wyszkolonych psychiatrów, którzy mogą się wszędzie poruszać i nawiązywać kontakty przy lokalnych zdarzeniach w ich specyficznym obszarze.” Również pisał „Mamy też nadzieję na ustanowienie prawa które pozwoli na to by ludzie z każdej grupy społecznej byli leczeni gdy tego potrzebują, nawet gdy tego nie chcą, bez potrzeby przywoływania jakiegokolwiek prawa.” Jednym słowem Rees proponował implementację psychologicznych programów militarnych do sprawowania kontroli nad społeczeństwem cywilnym w czasach pokoju.


CZYTAJ DALEJ>>>


Szkoła Frankfurcka i przyszłość kultury.  |  Pornografia i wojna kulturowa.   |  Polski rząd z ONZ będzie promował pedofilię.  |  Demokracja= deprawacja?  |  Pozwólmy na seks 13 latkom, mówi prawnik i zakończmy "polowanie na czarownice".   |  UNESCO. Droga do posthumanistycznego piekła.  |  ONZ tresuje dzieci by akceptowały aborcję.   |  ONZ promuje aborcję jako kluczowy element w walce z emisjami CO2.   |  Przymusowa aborcja w Chinach sponsorowana przez USA i ONZ.   |  ONZ i Bank Światowy naciskają suwerenne kraje do przyjęcia dyktatu globalnej redukcji populacji.  Attali: Nowy Porządek Świata. Spojrzenie w niedaleką przyszłość. #1   |  NSSM200. Skutki globalnego wzrostu populacji dla bezpieczeństwa USA.  |  Etycy argumentują, że zabijanie nowo narodzonych dzieci powinno być dozwolone.  |  Miliarderzy biorą populację na celownik.  |  Film: Neo-Eugenika. Wojna przeciw ludzkości.  |  Alan Watt. Nowy wspaniały świat i wielka globalna transformacja. #4Śmierć na kołach: Holandia uruchomi mobilne kliniki eutanazji, aby uśmiercać ludzi w ich własnych domach.  |  Brytyjscy etycy chcą by kobiety rezygnowały z macierzyństwa, używając sztucznych łon.  |  Przejęcie kraju. Jak to działa?  |  Niewidzialna wojna- Wykład o procesach przejmowania krajów. Transkrypt  |  Wall Street i Rewolucja Bolszewicka.  |  Warunki wstępne rewolucji.  |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 
manko   dodano: 2017-12-24 20:24:30
Znalazłem nową stronke z a,ukcjami gdzie można kupic np Laptopa za 50zl.

--> www.elbo.in/komi

---------

Polecam, póki co mało użytkowników i łatwo się wygr.ywa :)

====================================================

Ja wylicytowałem nowego Iphona za 200zł
kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone