Historia Polski, szczególnie XX wieku, w skrócie? #1
Dr Jerzy Jaśkowski
Polska
2012-11-10
Polityka
Z okazji zbliżającego się “Święta Niepodległości” w prasie pojawia się masa artykułów na temat historii Polski i jej niepodległości. Niestety publikacje te posiadają, pomimo podawania licznych szczegółów, pewien “pemkocentryzm” tzn. wszystko obraca się wokoło Polski. Zawodowi dezinformatorzy radiowo-prasowo-telewizyjni [lub odwrotnie] przez cały okres 70 minionych lat karmią społeczeństwo informacjami, że to jakiś Dmowski, jakiś Witos, czy Piłsudski-Ginet-Selman tworzyli historię Polski po 1918 roku. Dla podkreślenia swoich wywodów podają, że opierają się na dokumentach. Jest to o tyle zabawne, że większość ludzi musiała tworzyć różne sprawozdania i dokumenty, np. z zebrania szkolnego, obozu harcerskiego, zebrania partyjnego, a więc doskonale wie co można pisać i kiedy. Co innego donosy zawodowych agentów w 100% wartościowe, ale te nadal w 95% są tajne.

Tak więc nasza wiedza na temat minionych lat jest nie tylko zagmatwana ale wręcz beznadziejnie pogmatwana. Musimy pamiętać, że przez pierwsze 60 lat po II Wojnie Światowej wszystkie wydawnictwa spełniały rolę propagandy partyjnej podległej ZSRR. Już 17 stycznia 1950 roku Biuro Polityczne postanowiło powołać Instytut Kształcenia Kadr Naukowych przy KC przemieniony w 1954 roku na Instytut Nauk Społecznych. Pierwszym kierownikiem został Adam Schaff konsultujący się głownie z Jakubem Bormanem i Zambrowskim, opricznikami Komisji Bezpieczeństwa KC. Mobilnym narzędziem walki klasowej były tzw. konferencje. Historyków i historię do porządku przywołała I Konferencja Metodologiczna Historyków Polskich, która odbyła się w Otwocku w dniach od 28 grudnia 1951 - 12 stycznia 1952 roku. Na konferencji tej zatwierdzono zasady nauki opartej na światopoglądzie marksistowskim, czyli zmiennym. Innymi słowy, wydawane książki mogły podawać prawdę tylko i wyłącznie w owym czasie dozwoloną. Do roku 2006 rządy nad “nauką” nadal trzymała ta sama jednostka, dawniej zwana Informacją Wojskową kierowana ostatnio przez gen. Dukaczewskiego obecnie doradcę prezydenta Komorowskiego. Czyli właściwe wydawnictwa mogą sobie pozwolić na wydawanie tylko i wyłącznie poprawności politycznej lub wpuszczania pary w gwizdek.

Jak wiadomo wiedza szkolna-podręcznikowa uległa jeszcze istotniejszemu zubożeniu. Żenujące jest to np., że Minister Oświaty prof. Mirosław Handke w 1995 roku twierdził, że uczeń nie musi czytać wystarczy, że zaliczy film. Ostatnio miałem do czynienia z maturzystami, czyli 19 latkami, którzy na lekcji historii nie potrafili przeczytać na głos wiersza z rzutnika. Za 3 miesiące mieli rozpocząć dorosłe życie i uczyć własne dzieci. Czego?

Pozwalam więc sobie, w oparciu o ogólnie dostępne piśmiennictwo, podać skrót historii ostatniego wieku i wynikające stąd implikacje dla Polski. Moim zdaniem jest bez większego sensu powtarzanie hipotez i teorii, których źródła są znakowane dezinformacją spec służb.

Zasadą działania wszelkich specsłużb jest dezinformacja zwana praniem mózgu. Definicja “Prania mózgu” - Oxford English Dictionary “Planowe, dokonywane czasami przy użyciu siły, usunięcie z umysłu człowieka trwałych przekonań, zwłaszcza dotyczących polityki, w celu zastąpienia ich innymi poglądami; Proces ten można uznać za rodzaj przymusowego nawrócenia, jest stosowany przez różne państwa wobec desydentów politycznych." "Jest to równoznaczne z dążeniem do stworzenia rasy niewolników, którzy w przeciwieństwie do niewolników starożytnych, nigdy nie wszczynaliby buntów i zawsze posłusznie spełniali rozkazy jak owady podążające za instynktami“ Edward Hunter Pranie mózgu.

KONCEPCJA PAŃSTWA
Oficjalna historia Anglii, mówi o imperium brytyjskim i królowej Wiktorii jako jego twórczyni. Zapomina się o premierze Disraelim Markisie Breconshire żydowskiego pochodzenia, zwanego przez cesarza Wilhelma “małym czarnym”. Imperium Brytyjskie powstało, albowiem takie dowolne przenoszenie towarów pozwalało na swobodne przenoszenie kapitału, ratowanie majątku ruchomego powstałego w niezupełnej zgodności z obowiązującym prawem [np. okupacja Indii lub podboje Afryki]. Musimy tutaj wyjaśnić co rozumiemy przez pojęcie państwa. Otóż w większości cywilizacji [cywilizacja - zespół praw jakimi się rządzą duże grupy plemion, narody - F. Koneczny], państwo to ludzie, teren, na którym zamieszkują, prawo, którym się posługują i język, którym się porozumiewają. Wyjątkiem jest cywilizacja żydowska. U Żydów pojęcie państwa to majątek ruchomy, prawo, język i religia. [może w odwrotnej kolejności].

Obojętnie w jakiej epoce, Żydzi zawsze mieli własne prawa i diaspora zawsze była pod kontrolą rabinów. Do dzisiaj MOSAD posługuje się diasporą do szpiegowania. Nikt nie może odmówić szpiclowania nie narażając się na konsekwencje ze strony Mosadu [wywiadu Israela] lub innej jednostki wywiadowczej [AMAN Wywiad Wojskowy Samuel M.Katz Bellona 1999.]

W ten sposób działały diaspory żydowskie przez tysiąclecia. Nie ma znaczenia jak nazywała się w konkretnej epoce służba specjalna, będąca wykonawcą poleceń. Pod koniec XIX wieku powstała koncepcja powstania państwa żydowskiego w zrozumieniu powszechnym. Było kilka takich idei : jedna, pragnąca powstania państwa żydowskiego w rejonie od Rygi do Odessy i do Bugu. Miała to być tzw Judeopolonia.


Druga koncepcja przewidywała powstanie żydowskiego państwa na terenie Palestyny tzw. historycznego terenu Wielkiego Izraela [Szcześniak]. Była jeszcze trzecia, stworzenia takiego obszaru etnicznego w Argentynie. Chodziło o zbudowanie kolonii zajmującej się produkcją rolną w taki sposób, aby w razie jakiejś klęski głodu w Europie móc przerzucać żywność i swobodnie prowadzić handel. Tak koncepcja powstała po słynnej zarazie ziemniaczanej w Europie w 1848- 1858 i wydaniu setek milionów funtów upadła, ale to inny temat. Inną całkowicie zapomnianą obecnie koncepcją była idea stworzenia państwa żydowskiego w Mandżuko. Po wygraniu wojny w 1905 roku przez Japonię, jak wiadomo finansowaną przez bankiera Schiffa reprezentującego finansierę banków USA, powstanie takiego niezależnego państwa żydowskiego miało być zapłatą Japonii za otrzymaną pomoc. Ta enklawa istnieje do dnia dzisiejszego. Od 1945 roku jako obwód autonomiczny w Sowieckim Sojuzie. Czwartą koncepcją powstania państwa żydowskiego byłą próba Mussoliniego. Po utworzeniu Imperium Romanum w Abisynii, Mussolini zaproponował Żydom osiedlenie się na warunkach identycznych jak swoim Włochom. Żydzi jednak odrzucili propozycję podkreślając trudne warunki życia w Abisynii. Tak więc faktycznie powstały cztery niezależne państwa żydowskie w pierwszej połowie XX wieku. Przy obecnej liczebności populacji żydowskiej, łącznie z Chazarami, próby tworzenie Judeopolonii są ograniczone demograficznie. Na razie nie starcza rąk do zasiedlenia Mandżuko. Co nie znaczy, że nie będą prowadzone działania nad Judeopolonią. Pierwszą koncepcję lansowali Żydzi niemieccy [rynek i surowce Rosji], a drugą Żydzi amerykańscy [ropa na terenie Bliskiego wschodu będącego pod władaniem Anglii].

Wracając do indoktrynacji. Czas skończyć z pewnymi pojęciami rodem z cywilizacji turańskiej, typu partia rządzi, partia kieruje. Zawsze na czele tej grupy, obojętnie jak zwanej znajduje się przywódca. Cała historia świata zawsze była taka sama. Na czele jakiejś grupy stał dowódca, zwany wodzem, księciem, królem [dopiero po roku 820]. Potem byli jego zastępcy, wojewodowie itd, a na dole stały masy zwane ludem, którym rządzono. Nawet papież jest jeden, biskupów wielu, jeszcze więcej proboszczów i owieczek którymi się kieruje. Wszelkie więc ukrywanie w opracowaniach naukowych nazwisk sprawców i posługiwanie się liczbą mnogą w rodzaju partia powiedziała, rząd podjął decyzję, jest nowomową, mającą ukryć prawdziwych decydentów. Jest to bardzo ważne i należy pamiętać czytając wszelkie prace historyczne. Takiej nowomowy najczęściej używają tzw. agenci wpływów poszczególnych służb, czyli od razu wiadomo kto daną książkę, czy też publikację napisał. Praktycznie każda książka powyżej 1000-1500 egzemplarzy była i jest propagandą. Żadnego autora indywidualnie nie stać na samodzielne wydanie większego nakładu. Z kolei żadne wydawnictwo polityczne nie wyda książki będącej krytyką tej partii. Jak wiadomo nowomowa miała za zadanie nie poszerzanie horyzontów myślowych, ale ich zawężanie [ Orwell , Rok 1984]

POWSTANIE MOSKWY
W tym momencie warto przypomnieć powstanie Rosji. Wbrew temu co twierdzą oficjalne podręczniki historii, nie jest to historia powstania słowiańskiego państwa. Rosja, a właściwie Moskwa nigdy nie była słowiańskim państwem. Na terenach dzisiejszej Ukrainy, od ok. IV - V wieku było mongolskie państwo Chazarów, które ok. VI wieku przeszło na judaizm. Państwo to, jak większość państw azjatyckich żyło z podbojów, stąd straszenie dzieci jeszcze w XX wieku w Polsce - “Wielkim Żydowiną”. Pierwsze miasta - państwa na tym terenie sąsiadujące z państwem Chazarów, tworzyli wikingowie rodu Rurykowiczów stąd RUŚ.


Po podboju przez Mongołów Moskwy w XII wieku, księstwo moskiewskie przejęło ich zwyczaje i prawa, ponieważ otrzymało prawo kaftana, to jest zostało poborcą podatków dla mongołów. Stąd jego bogacenie się. W Rosji do dnia dzisiejszego nie ma rozróżnienia pomiędzy prawem prywatnym, a państwowym. Samo pojęcie car wywodzi się z języka mongolskiego. W Moskwie było tylko prawo prywatne odnoszące się do miłościwie panującego [prof. Feliks Koneczny Dzieje Rosji]. I tak jest do dnia dzisiejszego.

Powstanie Kijowa czy też Nowogrodu jako państwa - miasta, wynikało nie z siły lokalnych mieszkańców, ale działalność wikingów, których faktorie na szlaku do Konstantynopola przekształcały się w miasta - państwa. Pojęcie kniaź oznaczało po prostu wynajętego przez miasto dowódcę wojskowego [wikinga z drużyną], z którym umowę podpisywała rada kupców [F.Koneczny]. Sukces Iwana Groźnego, pokonanie Tatarów, nie dokonało się dzięki sile Moskwy, a dzięki puszkarzom weneckim.

Zdobycze Piotra Wielkiego to nie genialna myśl Piotra, ale niemieccy oficerowie na służbie moskiewskiej. Podobnie pokonanie Napoleona to nie Aleksander, ale niemieccy dowódcy. Tak więc Niemcy, a w szczególności żydzi [- handel-] wiedzieli doskonale jakie możliwości rynkowe posiada Moskwa - Rosja [do XIX w. a właściwie do 1939 roku Rosja figurowała w Polsce pod pojęciem Moskwy - Moskwicina]. Szczególnie po ucieczce w czasie wojen religijnych z Niemiec [w tym czasie będących wciąż w rozbiciu dzielnicowym -istniało ok 800 księstw-, przykładowo Polska została zcementowana w jedno państwo. 300 lat wcześniej] na Podole i dalej, Żydzi znali doskonale możliwości bogacenia się w krajach bez barier celnych.

POWSTANIE POLSKI
W okresie pierwszych wieków po Chrystusie, były 3 główne ośrodki na terenie dzisiejszej Polski. Lędzianie- tereny od Wisły w stronę Kijowa. Nazywani tak z powodu rodzaju upraw. Tereny te były pokryte wodami nad którymi rosły chaszcze. Ścinanie tych lęgów następowało w styczniu [po słowiańsku styczeń to strzyża] . Pokrywano nimi pola i po ok. 2 miesiącach podpalano uzyskując nawóz. Stąd do dnia dzisiejszego Węgrzy nazywają nas Lędzin, a Ukraincy- Lachy. Od Wisły w górę do Rygi były plemiona Sarmatów, tak nazywali nas Rzymianie, których okręty swobodnie żeglowały po Długim Morzu - obecnie zwanym Bałtykiem. Kapitanowie rzymscy notowali, że po prawej stronie żeglugi od Danii do dzisiejszej Zatoki Botnickiej, były liczne miasta i twierdze. Ruiny takich budowli, kolumn korynckich widziano jeszcze w XIX/XX wieku na Wolinie i zużyto do budowy portu w Szczecinie. Od Łaby do Wisły byli m.in. Polanie [ pole-nizina Wielkopolska]. Lituwa to potomkowie mongołów, małe plemię, obok Sarmacji. Nazwa Litwa powstała dopiero po 1571 roku. W związku z ciągłymi napadami Chazarów i potem Mongołów zwanych Tatarami ziemie Podola ulegały systematycznemu niszczeniu w trakcie którego ginęły wszelkie dokumenty pisane. W owych czasach[ V-X wiek], większość ludzi była analfabetami. Jedynymi wykształconymi, a więc posiadającym umiejętność pisania byli księża i zakonnicy. Przekazywanie rozkazów przez księcia czy kniazia odbywało się przez zakonników. Tylko w klasztorach były gromadzone zbiory zwane bibliotekami. Zniszczenie klasztoru, np. w 1654 roku koło Lublina przez Moskali, spowodowało zniszczenie świetnej biblioteki starodruków.[Kornika klasztoru Karmelitanek] Księgi z poziomu żołdactwa były bezużyteczne, łatwo się niszczyły, sprzedaż była trudna i w dodatku ten ciężar do dźwigania [ostatnio obserwujemy nawrot do tych zwyczajów, książka staje się elementem zbędnym wręcz szkodliwym, szczególnie wśród polityków]. Tutaj należy wspomnieć o roli Henryka Sienkiewicza i jego Trylogii. Sienkiewicz pisząc o Potopie szwedzkim nie wspomniał, że 2 lata wcześniej 200 000 armia Moskali zalała Polskę dochodząc aż do Lublina. Ale musimy pamiętać, że H.Sienkiewicz miał wszystkie książki ocenzurowane, ponieważ aż do 1914 roku istniała carska cenzura. Nie mógł więc pisać o Moskalach negatywnie.


Tak więc najwięcej dokumentów pozostało w klasztorach zachodnich. W związku z tym, że wschodnia granica Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego to Łaba i rozległe równiny, to nazwa Polanie- ludy zamieszkujące pola, przylgnęła do całego terenu. Podobnie nazwa germanie to także rzymska nazwa - przyjaciół, czyli żołnierzy werbowanych do obrony Rzymu. Prawdziwi w obecnym znaczeniu Germannie to -
Frankowie, Szwabi, Alemanowie - jak do dzisiejszego dnia nazywają Niemców - Francuzi. W odwecie niejako, Frankowie oddali swoją nazwę Galom, czyli dzisiejszym Francuzom. Tak więc od XV wieku, Niemcy wiedzieli jakie trudności w handlu stwarzają granice i bariery celne. Znając natomiast tereny rosyjskie i pochazarskie, wiedzieli jakie możliwości w swoim rozwoju, będą mieli po zniesieniu barier celnych i swobodnym dostępie do surowców rosyjskich. Głupotą jest powtarzany przez WUML- owskich historyków frazes, jakobyśmy przyjęli chrześcijaństwo obrządku rzymskiego z Czech w obawie przed Niemcami. Podobno spowodowane to było wg. tych propagandzistów naszą walką z Niemcami i obawą przed podbojem. W X wieku Czechy były państwem niemieckim. To król Czech a nie Polski był 3 razy cesarzem niemieckim. Biskupstwo praskie podlegało arcybiskupstwu norymberskiemu a potem magdeburskiemu. Żaden biskup bez zgody arcybiskupa nic by nie zrobił.

Kupienie stołka królewskiego przez Sasów i próba stworzenia z Polski ziem dynastycznych saskich rozpoczęła się ok. 1692 roku. To August II stworzył order Orła Białego dla swojej partii w Polsce. Wbrew temu co się u nas powtarza, order miał dwie klasy z gwiazdą i bez. Był to bowiem order prywatny Domu Wettynów z gwiazdą dla jego członków i bez dla polaczków. Zaraz po elekcji w dziwnych okolicznościach zginęło ok. 11 najwyższych dostojników państwa polskiego będących przeciwnikami Sasa. Koszt kupna takiego orderu wynosił 10 000 złotych. W XIX wieku najwięcej otrzymało go zdrajców.

WIEK XX
I tutaj pojawia się polityka angielska, która zawsze starała się doprowadzić do zniszczenia najsilniejszego państwa w Europie. W XV-XVI wieku takim państwem była Polska. Polska padłą po wmanewrowaniu jej w wojny z Turcją, tak naprawdę zupełnie bezsensowne. Należałby tutaj rozszerzyć badania nad rolą wywiadu weneckiego za czasów Władysława IV i podburzaniu kozaków do ataków na Turcję. W tym czasie mieliśmy dwa porty na Morzu Czarnym i nasze zboża sprzedawano w miastach Morza Śródziemnego. Interes kwitł doskonale i niszczenie go było durnotą. Następnym zniszczonym imperium była Francja 1791-1815, potem Rosja i państwo Habsburgów - 1918 r. Pragnąc osiągnąć swój cel Anglicy wiedzieli, że trzeba zniszczyć państwa chrześcijańskie, a takim niewątpliwie była carska Rosja czy też monarchia Habsburgów. Tak więc musiała wybuchnąć wojna, na tyle duża aby zmiotła te dwie dynastie. Przypominam, że Habsburgowie byli spadkobiercami Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Tylko bardzo naiwna osoba może przypuszczać, że powodem wojny było zamordowanie arcyksięcia w Sarajewie. Wojny nie przygotowuje się w ciągu tygodnia czy też dwu. Należy przygotować nie tylko karabiny i armaty, ale także buty i mundury, a te produkuje się tygodniami i miesiącami. Jak podaje to szef wywiadu armii austriackiej już od 1905 roku
przygotowywano się do wojny.

CZYTAJ DALEJ>>>


Wall Street i Rewolucja Bolszewicka.  |  Film: Wojna na sprzedaż. Wywiad z A.C. Suttonem.   |  Wall Street i dojście do władzy Hitlera.   |  Wojna na sprzedaż. Załącznik nr.1 Rosja 1920-1930   |  Wojna na sprzedaż. Załącznik nr.2 Rosja 1929-1945   |  Wojna na sprzedaż. Załącznik nr.3 Rosja 1945-1965   |  Film: Niewidzialna wojna. Wykład o procesach destabilizacji.   |  III wojna światowa w Polsce.   |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 

Więcej
Polityka

Nowe fale migracyjne: tysiące migrantów czeka na granicy z Texasem.

Nowe fale migracyjne: tysiące migrantów czeka na granicy z Texasem.

Wstrząsający nowy materiał filmowy pokazuje ponad 8 000 migrantów czekających na przekroczenie granicy pod mostem w przygranicznym...

Wypłynęło ponad 900 stron materiałów związanych z finansowaniem przez USA badań mutowania koronawirusów w Chinach.

Gazeta Intercept pozyskała niedawno dokumenty odnoszące się do sponsorowania eksperymentów na koronawirusach przez Narodowy...

Australia: COVID będzie z nami „na zawsze”, ludzie będą musieli „przyzwyczaić się” do niekończących się szczepionek przypominających.

Poseł w Wielkiej Brytanii stwierdził, że blokady gospodarek służą kontroli społecznej a nie walce z wirusem.

Protesty przeciwko paszportom szczepionkowym i przymusom szczepień wybuchły na całym świecie.Programy Infowars:
Mariusz Najda z Fundacji Tesli o procesie skazywania rządu na karę dożywocia za przestępstwa:

Materiały Konrada Stachnio:

Telegram, Wordpress
 


Dr ZBIGNIEW HAŁAT krytycznie o eksperymentach na dzieciach i obostrzeniach:

Tlenek Grafenu w szczepieniach na Covid-19:


Anthony Fauci i rząd USA sponsorowali tworzenie Covid-19:
Ostatnie Audycje:

Kultura

Promocja ludzko-zwierzęcych hybryd.

Promocja ludzko-zwierzęcych hybryd.

Procesy oswajania i przyzwyczajania społeczeństwa co do nadchodzącej rzeczywistości polegają na powolnej normalizacji nowych norm...

Rząd Kalifornii chce dekryminalizacji psychodelicznych narkotyków.

Na początku tego roku senator stanowy Scott Wiener z San Francisco, przedstawił projekt ustawy dotyczącej dekryminalizacji osobistego...

Szef zbrojnego ramienia New Age wygrał w prawyborach republikanów na burmistrza Nowego Jorku.

Żona premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona promowała sztukę A. Crowleya.

UNICEF mówi, że pornografia nie zawsze jest szkodliwa dla dzieci.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone