Agenda 2030: W tym miesiącu ONZ z pomocą papieża wprowadza plan Nowego Porządku Świata.
Michael Snyder, endoftheamericandream.com
USA
2015-09-08
Polityka
Czy wiesz, że we wrześniu 2015 roku ONZ planuje wprowadzić "nowy uniwersalny program" dla ludzkości?

To zdanie nie pochodzi ode mnie, znajduje się ono w pierwszym akapicie oficjalnego dokumentu, który zostanie pod koniec tego miesiąca podpisany przez każdy kraj będący członkiem ONZ. Cała planeta będzie zobowiązana do pracy w kierunku 17 założeń zrównoważonego rozwoju i 169 konkretnych celów zrównoważonego rozwoju. Obecnie w amerykańskich mediach mamy niemal całkowity brak informacji na ten temat. Dokument ONZ obiecuje, iż plan ten "do roku 2030 przekształci nasz świat na lepsze", przy czym bardzo niewielu Amerykanów nawet słyszało o Agendzie 2030. Zamiast tego, większość z nas wydaje się mieć nadal obsesję na punkcie najnowszych plotek i paskudnych obelg, które rzucają nasi politycy. Jestem absolutnie zdziwiony tym, że coraz więcej osób nie jest w stanie zrozumieć, że Agenda 2030 jest czymś naprawdę wielkim. Kiedy ludzie w końcu zaczną się budzić?

Jak już omawiałem we wcześniejszym artykule, Agenda 2030 opierając się na zasadach i celach zawartych w Agendzie 21 przenosi je na zupełnie inny poziom. Agenda 21 koncentrowała się przede wszystkim na środowisku podczas gdy Agenda 2030 odnosi się praktycznie do wszystkich obszarów działalności człowieka. Jest to dosłownie plan globalnego zarządzania.Jeszcze w tym miesiącu, prawie każdy kraj na Ziemi podpisze się pod tym programem. Ludzkość planety zostanie poinformowana, że program ten jest "dobrowolny", i że chce on "położyć kres ubóstwu""walczyć ze zmianami klimatu", jednak nie jest to cała prawda. Niestety, obecnie mamy tak wiele pozytywnych informacji wokół tego planu, że większość ludzi nie będzie w stanie przez nie zobaczyć prawdy. Wystarczy spojrzeć na fragment, który został wczoraj opublikowany na oficjalnej stronie internetowej ONZ...

"Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych uchwaliło dziś projekt "działań na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030". Państwa członkowskie mają przyjąć ustawę jeszcze w tym miesiącu, dając według sekretarza generalnego Ban Ki-moona społeczności międzynarodowej "przełomową decyzję, która może pomóc zrealizować... marzenie o świecie pokoju i godność dla wszystkich.
Dziś mamy początek nowej ery. Przeszliśmy razem długą drogę, aby osiągnąć ten punkt zwrotny", oświadczył Ban Ki-moon, odnosząc się do drogi jaką społeczność międzynarodowa przeszła w ciągu ostatnich 15 lat od przyjęcia przełomowych Milenijnych Celów Rozwoju (MCR) zmierzając w kierunku stworzenia kolejnego zestawu celów zrównoważonego rozwoju, które będą miały na celu zapewnienie długoterminowego dobrobytu dla naszej planety i jej mieszkańców."

Audycja nt problematyki zrównoważonego rozwoju:


OGLĄDAJ DALEJ>>>

Wraz z tym jak światowi przywódcy oczekują przyjęcia dokumentu na szczycie 25-27 września w Nowym Jorku, szef ONZ stwierdził, iż Agenda 2030 mierzy wysoko starając się umieścić ludzi w centrum rozwoju; dbając o dobrostan ludzi, dobrobyt, pokój i sprawiedliwość na zdrowej planecie, realizując poszanowanie praw człowieka wszystkich ludzi i równości płci.

Któż nie "marzy o świecie pokoju i godności dla wszystkich"?
Robią wszystko aby to brzmiało wspaniałe i niegroźnie.

Przedstawiają to jak byśmy mieli wprowadzić globalną utopię, w której zostanie ostatecznie wyeliminowane ubóstwo i nierówność. Poniższy tekst znajduje się w preambule oficjalnego dokumentu Agendy 2030: “Agenda ta jest planem działania dla ludzi, planety i dobrobytu. Ma ona również na celu wzmocnienie powszechnego pokoju i szerszej wolności. Zdajemy sobie sprawę, że zwalczanie ubóstwa we wszystkich jego formach i wymiarach w tym skrajnego ubóstwa jest największym globalnym wyzwaniem i niezbędnym warunkiem zrównoważonego rozwoju. Wszystkie kraje i wszystkie zainteresowane strony działając w partnerskiej współpracy będą realizować ten plan. Jesteśmy zdecydowani aby uwolnić ludzkość od tyranii ubóstwa i chcemy uzdrowić i zabezpieczyć naszą planetę. Jesteśmy zdeterminowani do podjęcia śmiałych i przekształcających kroków, które są pilnie potrzebne do skierowania świata na zrównoważoną i dynamiczną ścieżkę. Wyruszając w tą zbiorową podróż zobowiązujemy się nie pozostawić nikogo w tyle. 17 założeń zrównoważonego rozwoju i 169 celów, które dziś ogłosiliśmy pokazują skalę i ambicje nowej uniwersalnej Agendy.”

Jeśli jest to "uniwersalna Agenda" to mianowicie co się ma stać z ludźmi, którzy nie chcą być jej częścią? W jaki sposób ONZ chce się upewnić, że "nikt nie będzie pozostawiony w tyle", jeśli są pewne narody lub grupy, które nie chcą realizować tego planu?


Sercem Agendy 2030 jest zestaw 17 założeń zrównoważonego rozwoju:
Cel 1 Zakończyć ubóstwo wszędzie we wszystkich jego formach
Cel 2 Zakończyć głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i poprawę żywienia oraz promować zrównoważone rolnictwo
Cel 3 Zapewnić, zdrowe życie i promować dobre samopoczucie dla wszystkich w każdym wieku
Cel 4 Zapewnić, integracyjną i sprawiedliwą jakościową edukację i promowanie możliwości uczenia się przez całe życie
Cel 5 Osiągnąć równość płci i awansu dla wszystkich kobiet i dziewcząt
Cel 6 Zapewnić dostępność i zrównoważone zarządzanie zasobami wody i urządzeń sanitarnych dla wszystkich
Cel 7 Zapewnić dostęp do niedrogiej, niezawodnej, trwałej i nowoczesnej energii dla wszystkich
Cel 8 Wspierać trwały, zintegrowany i zrównoważony wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie i godną pracę dla wszystkich
Cel 9 Budować prężną infrastrukturę, promować integracyjną i trwałą industrializację oraz wspierać innowacyjność
Cel 10 Zmniejszać nierówności w krajach i pomiędzy krajami
Cel 11 Sprawić by miasta i osiedla ludzkie zawierały wszystkich, były bezpieczne, elastyczne i trwałe
Cel 12 Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji
Cel 13 Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutków*
Cel 14 Chronić i korzystać w sposób zrównoważony z oceanów, mórz i zasobów morskich dla zrównoważonego rozwoju
Cel 15 Chronić, przywracać i promować zrównoważone korzystanie z ekosystemów lądowych, w sposób zrównoważony zarządzać lasami, walczyć z pustynnieniem, powstrzymać i odwrócić degradację gruntów oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej
Cel 16 Promować pokojowe i integracyjne społeczeństwa dla zrównoważonego rozwoju, zapewnić dostęp do wymiaru sprawiedliwości dla wszystkich i budować skuteczne, odpowiedzialne i integracyjne instytucje na wszystkich poziomach
Cel 17 Wzmocnić sposoby wdrażania i rewitalizacji globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Po raz kolejny, wiele z tych zagadnień brzmi całkiem dobrze. Ale właściwie co te słowa klucze oznaczają dla elit?

Ecoscience. Czyli jak elity interpretują ekologię:


OGLĄDAJ DALEJ>>>

Na przykład co właściwie oznacza zwrot "zrównoważony rozwój" i jaki ONZ ma plan by zrealizować go w skali globalnej?

[...] Patrick Wood, ekonomista i autor książki “Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation,”, mówi, że to oczywiste, iż ONZ i jego zwolennicy rozumieją zrównoważony rozwój jako coś więcej niż tylko sposób na uzyskanie czystszego środowiska. Widzą go jako instrument tworzenia długo oczekiwanego nowego międzynarodowego ładu gospodarczego, czyli "Nowego Porządku Świata".

Nowa książka Wooda śledzi ruch technokracji aż do jej nowoczesnej formy reprezentowanej przez Zbigniewa Brzezińskiego, Davida Rockefellera i Komisji Trójstronnej lat 70-ych.

I Wood ma całkowitą rację. Środowisko to idealny instrument wykorzystywany przez elity by wprowadzić ich wersję utopii, ponieważ prawie każda z możliwych form ludzkiej aktywności wpływa na środowisko. Docelowo mają oni nadzieję centralnie planować i ściśle regulować praktycznie wszystko co robimy, a nam będzie się mówić, że to konieczne by "uratować naszą planetę".

I oni nigdy nie wyjdą i otwarcie nie nazwą tego "Nowym Porządkiem Świata", ponieważ "zrównoważony rozwój" brzmi o wiele ładniej i jest o wiele bardziej do przyjęcia dla generalnej populacji.

Nie trzeba dodawać, że w świecie jaki chcą stworzyć elity nie pozostanie dużo miejsca na osobiste swobody, wolności czy dobry, staromodny kapitalizm. W rzeczywistości osoba oficjalnie odpowiedzialna za zrównoważony rozwój ONZ publicznie to przyznała mówiąc: "To jest chyba najtrudniejsze zadanie jakie przed sobą postawiliśmy, które po raz pierwszy w historii ludzkości celowo przekształci model rozwoju gospodarczego," powiedziała w lutym Figueres, która kieruje Ramową Konwencją ONZ ds. zmian klimatu. "Po raz pierwszy w historii ludzkości wyznaczamy sobie zadanie celowej, w ciągu określonego czasu, zmiany modelu rozwoju gospodarczego, który panował od co najmniej 150 lat, od czasów rewolucji przemysłowej," powiedziała Figueres.

Oni planują "celowe przekształcenie modelu rozwoju gospodarczego"? Jak więc będzie wyglądał ten nowy system? Jak oni chcą osiągnąć tą "Utopię", którą nam obiecują?

Niestety, oni mówią te same kłamstwa, które mówiono ludziom od tysięcy lat. Paul McGuire, współautor nowej książki “The Babylon Code: Solving the Bible’s Greatest End-Times Mystery“, skomentował to niedawno w ten sposób: “W głębi każdego człowieka istnieje tęsknota za znacznie lepszym światem, światem bez wojen, chorób, śmierci i bólu. Nasz obecny świat jest światem okrutnym, w którym każde życie kończy się śmiercią. Od zarania dziejów ludzkość dążyła do wykorzystania nauki i technologii, aby stworzyć idealny świat, co niektórzy nazywają utopią czy też rajem na ziemi. Jak tylko rasa ludzka zaczęła się organizować, technokratyczne elity doszły do władzy, obiecując masom, że mogą zbudować ten idealny świat. Starożytny Babilon reprezentował pierwszą historyczną próbę budowania raju na ziemi.”


W czasach starożytnych Babilon był pierwszą próbą stworzenia swojego rodzaju "rządu światowego", i od tego czasu globalne elity starają się odtwarzać to co zaczęło się w Babilonie.

Obietnica jest zawsze taka sama - elity zawsze przysięgają, że w końcu odkryły jak stworzyć idealne społeczeństwo bez nędzy i wojny, które to systemy kończą się zawsze ekstremalnymi forami tyranii.

W dniu 25 września, Papież ma przybyć do Nowego Jorku by dać przemówienie na konferencji gdzie zostanie uruchomiona Agenda 2030. Będzie on wzywał wszystkich ludzi do wspierania projektu ONZ. Istnieją niezliczone miliony, które mają zaufanie do papieża i będą bezkrytycznie przyjmować jego słowa.

Nie daj się nabrać - Agenda 2030 jest planem Nowego Porządku Świata. Po prostu sam przeczytaj ten dokument i wyobraź sobie jak będzie wyglądał nasz świat jeśli im się powiedzie.Chcą całkowicie przekształcić naszą planetę a wolność, którą się obecnie cieszysz jest po prostu nie do przyjęcia. Dla elit, dawanie ludziom swobód i wolności jest niebezpieczne, ponieważ wierzą, że to niszczy środowisko i powoduje społeczny chaos.Zgodnie z ich sposobem myślenia, jedynym sposobem aby uzyskać tego rodzaju harmonijną utopię do której dążą jest ścisła regulacja i kontrola tego co każdy myśli, mówi i robi. Ich rozwiązania zawsze zawierają coraz szersze planowanie centralne i coraz więcej kontroli skupionej w ich rękach.


Więc co o tym myślisz? Czy powinniśmy oddać globalnym elitom tego rodzaju władzę i kontrolę?
Jeśli nie, to wszyscy musimy zacząć mówić o tej podstępnej Agendzie póki jeszcze jest czas.


Link do oryginalnego artykułu: LINK


Agenda 21. Plan wdrożenia światowego socjalizmu.  |  Agenda 21: Nowy Chiński plan dziesięcioletni planuje przeniesienie mieszkańców obszarów wiejskich do miast.  |  W najnowszym raporcie ONZ proponuje system globalnej regulacji wody i żywności.  |  Agenda 21 i przeludnione megamiasta przyszłości.  |  Agenda 21: Apartamenty trumny, nowość dla klasy średniej.   |  Agenda 21: Tele-Praca, Tele-zakupy i masowy transport miejski.  |   Karta Ziemi - Agenda 21. Marks w zielonej kominiarce.  |  2025- Globalny rząd. Raport NIC i ISS.   |  Nowy Porządek Świata. Spojrzenie w niedaleką przyszłość.  A teraz rząd światowy.   |  Globalna oligarchia i rząd światowy.  |  Rząd światowy według Scientific American!  |  Kolejne milion lat i kontrola globalnej populacji.  |  Aldous Huxley: Ostateczna rewolucja.   |  UNESCO. Droga do posthumanistycznego piekła.   |  Anglo- Amerykański establishment.  |  Solana: Efektywne globalne zarządzanie (czytaj- globalny rząd) musi być celem ludzkości.   |  Australijski Senator Bob Brown wzywa do ustanowienia Światowego Rządu.   |  Nowy Porządek Świata administracji Obamy.   |  Nowy Porządek Świata a sprawa Polska.   |  Rada Atlantycka: Potrzebny “kryzys” by utrzymać “nowy porządek świata”.   |  Globalizacja europejskiego bezpieczeństwa.   |  Gorbaczow wzywa do amerykańskiej pierestrojki i utworzenia rządu światowego.   |  Alan Watt. Nowy wspaniały świat i wielka globalna transformacja.  |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 
Zorrro   dodano: 2015-09-09 16:32:57
Pusty śmiech ogarnia.

Ideologia dekretowa! Każdy może sobie wypisać zyczenia do złotej rybki.

Pamiętam jak w.czasach PRLu uczono jak będzie wyglądał w przyszłości komunizm. Do.złudzenia orzypomina to powyższe dekrety.

Czyżby powrót do komunizmu?
misio   dodano: 2015-09-10 09:27:34
@Zorrro- To jest komunizmu ostatni krok. Niestety ludzie za tym nie pójdą i będzie znowu zamordyzm.

Więcej
Polityka

Architekt Wielkiego Resetu Klaus Schwab przechwala się, że WEF „infiltruje” rządy świata.

Architekt Wielkiego Resetu Klaus Schwab przechwala się, że WEF „infiltruje” rządy świata.

Założyciel Światowego Forum Ekonomicznego i architekt Wielkiego Resetu Klaus Schwab przyznał, że jego organizacja pozarządowa jest...

Wiceprezes EcoHealth Alliance twierdzi, że dr Peter Daszak pracował dla CIA a firma była przykrywką dla Agencji.

Według raportu opublikowanego na Substack a sporządzonego przez niezależnego dziennikarza Kanekoa, Huff zanim został zastępcą...

Globaliści atakują populacje zabójczymi seriami szczepionek.

Rosja zestrzeliła amerykański samolot transportowy?

Rosja rozpoczyna manewry na Białorusi w celu udaremnienia „agresji NATO”.Programy Infowars:


Czytaj więcej nt temat>Materiały Konrada Stachnio:

Telegram, Wordpress
Anthony Fauci i rząd USA sponsorowali tworzenie Covid-19:
Ostatnie Audycje:

Kultura

Papież Franciszek twierdzi, że szczepienie się przeciw Covid-19 jest „moralnym obowiązkiem”.

Papież Franciszek twierdzi, że szczepienie się przeciw Covid-19 jest „moralnym obowiązkiem”.

Stolica Apostolska po raz kolejny promuje eksperymentalne szczepienia Big Pharmy wśród swoich wyznawców kościoła katolickiego,...

Święta Bożego Narodzenia i przemysłowy szczepionkowy kanibalizm.

Choć wiele osób rozważa branie szczepionek na Covid-19 w kategoriach medycznych - jako “lek” lub...

ONZ odsłonił w swojej nowojorskiej siedzibie posąg przypominający bestię z Księgi Objawienia.

Nowy Jork organizuje miejsca podawania obywatelom heroiny.

Teraz w Niemczech eutanazja tylko dla zaszczepionych.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone