Raport z Iron Mountain. Co powinieneś wiedzieć o formującym się nowym świecie.
prisonplanet.pl
Polska
2010-12-22
Nauka i technologia
W latach 60-tych osoby z administracji Kenediego zleciły badania nad możliwością i celowością POKOJU. Wszystko, co było napisane na ten temat [przed 1961] było powierzchowne. Nikt nie antycypował rozległości problemu. Głównym powodem tego, było przeświadczenie, że idea prawdziwego pokoju na świecie, powszechnego rozbrojenia i tak dalej, wydawały się utopijne.
Oczywiście nic się nie zmieniło od tamtych czasów, jeśli spojrzeć na to, co dzieje się w dzisiejszym świecie.
Nie należy jednak mylnie rozumieć pojęcia “pokoju” w kontekście tych badań. Nie jest to dobrowolny proces rozbrojenia i międzynarodowego braterstwa. Jest to wizja, w której system amerykańsko-brytyjski podbija cały świat, militarnie, gospodarczo, kulturowo, religijnie i ustanawia globalną dyktaturę. Po ustanowieniu “nowego porządku świata”- globalnej dyktatury, będzie ustanowiony nowy system, w którego szkic mamy wgląd w raporcie z iron mountain.

Raport powstał na podobnych zasadach, na jakich powstają opracowania RAND Corporation, Hudson Institute i IDA (Institute for Defense Analysis).  Na bazie tych planów i opracowanych w nich kryteriów opracowywana jest polityka transformacji świata w jeden globalny system.  Szczegółowe opracowanie problematyki w każdej kategorii zostało przydzielone innym instytucjom takim jak np. Club of Rome (czytaj lub szukaj w googlach: “The first global revolution. A Report by the Council of the Club of Rome”, Alexander King, Bertrand Schneider,     Orient Longman)

Bardziej złożoną analizę problematyki zawartej w raporcie “iron mountain”, w kontekście dzisiejszych wydarzeń na świecie, opracujemy w najbliższej przyszłości.

Link do oryginalnych materiałów:  LINK

Iron mountain report
Cele/zadania wojny
Substytuty zadań wojny: kryteria
Substytuty zadań wojny: modele
Substytuty zadań wojny: ocena
EKONOMIA
Wojny dały dawnym i teraźniejszym społeczeństwom możliwość stabilizacji i kontroli gospodarki narodowej. Żaden inny system kontroli nie był do tej pory sprawdzony, w złożonej nowoczesnej ekonomii. Żaden też nie był porównywalny w zakresie i skuteczności.
Akceptowalny z ekonomicznego punktu widzenia zastępczy system dla wojny, który będzie wymagał porównywalnych nakładów środków dla bezproduktywnych celów. Wydatki na ten cel powinny być porównywalne z wydatkami na cele wojskowe odpowiednie do wielkości i złożoności każdego społeczeństwa. Taki system celowego “marnotrawstwa” musi mieć charakter niezależny od normalnej ekonomi kierującej się podażą i popytem; musi być przedmiotem arbitralnej kontroli politycznej.

a) kompleksowy program poprawy dobrostanu społecznego, skierowany na maksymalną poprawę ogólnych warunków życia ludzkiego.
b) gigantyczny kosmiczny program badawczy, którego celem są nieosiągalne założenia.
c) pernamentny, zrytualizowany , bardzo rozbudowany system rozbrojenia i jego kontroli, oraz warianty takiego systemu.
Nie można oczekiwać aby model poprawy dobrostanu społecznego pozostał poza normalnym trybem gospodarki.
Po zakończeniu fazy inwestycji kapitałowych w system, jego wartość może być tylko tymczasowa.

Program badań kosmicznych spełnia obydwa kryteria i powinien być zbadany bardziej szczegółowo, w kontekście potencjalnych  efektów na inne cele wojny.
"Opracowanie systemów kontroli”, choć pozornie atrakcyjne, są niezgodne z podstawowym założeniem tj. przejściem do fazy “pokoju”. Wariant “nieuzbrojonych sił”, podlega pod tą samą krytykę co system ”poprawy dobrostanu społecznego”.
POLITYKA
Możliwość zaistnienia stanu wojny jest fundamentem stabilnego państwa/rządów; dostarcza podstawę do ogólnej akceptacji władzy politycznej.
Pozwala również na utrzymanie w społeczeństwie podziałów klasowych oraz podporządkowanie obywatela instytucjom państwowym, na mocy uprawnień związanych z ciągłością wojny i pojęciem narodowości.

Żadna nowoczesna grupa rządząca nie była w stanie utrzymać wyborców, po tym jak utraciła trwale wiarygodność w realność zewnętrznego zagrożenia.
Żywotny polityczny substytut wojny musi postulować ciągły stan zewnętrznego zagrożenia w społeczeństwie o charakterze i stopniu wystarczającym do wymogów organizacji i akceptacji władzy politycznej.
a) Wszechobecne praktycznie wszechmocne międzynarodowe siły policyjne.
b) ustanowienie i uznanie pozaziemskiego zagrożenia.
c) globalne zanieczyszczenia środowiska
d) Fikcyjni alternatywni wrogowie.
Podobnie jak "Opracowanie systemów kontroli rozbrojenia”, systemy globalnej wszechobecnej policji nie są zgodne z zakończeniem systemu wojen.
Wariant “nieuzbrojonych sił” posiadających nieograniczone uprawnienia w nakładaniu sankcji gospodarczych może być rozszerzony do ustanowienia wiarygodnego zewnętrznego zagrożenia.

Rozwój dającego się zaakceptować zagrożenia ze strony "kosmosu, przypuszczalnie w połączeniu z programem
badań kosmicznych jako zastępczego systemu kontroli ekonomicznej,
wydaje się być mało obiecujący pod względem wiarygodności.

Model globalnego zniszczenia środowiska nie wydaje się wystarczająco elastyczny
do ustanowienia natychmiastowej kontroli społecznej, z wyjątkiem niepożądanego przyspieszenia aktualnych trendów degradacji środowiska;

To z kolei rodzi pytania o akceptację polityczną.

Nowe, mniej regresywne formy tworzenia “fikcyjnych wrogów”, wymagają dalszych badań.
SOCJOLOGIA
W znanej nam historii, wojna, za pośrednictwem instytucji wojskowych, wyjątkowo dobrze służyła społeczeństwom, będąc niezbędnym medium kontrolującym nieposłuszeństwo społeczne i inne formy zachowań aspołecznych.

Wojna jako najgroźniejsze  z zagrożeń dla życia samego w sobie i jako jedyny środek
w łagodzeniu społecznych organizacji, odgrywała również rolę innego typu:
mianowicie system wojny, otwierał proces przez który motywacyjne siły rządzące ludzkimi zachowaniami zostały przetransformowane na siły społecznej lojalności.
Zapewniały więc one wysoki stopień spójności społecznej
niezbędny do przetrwania narodów.

Żadna inna instytucja lub grupy instytucji, w nowoczesnych społeczeństwach, nie spełniały z powodzeniem
tych funkcji.
Po pierwsze, w czasie pernamentnej  nieobecności wojny, muszą powstać nowe instytucje, które będą skutecznie kontrolować społecznie destrukcyjne segmenty społeczeństwa.

Po drugie, w celu dostosowania fizycznej i psychicznej dynamiki zachowań ludzkich do potrzeb organizacji społecznej, musi powstać wiarygodny substytut wojny, generujący w jednostkach wszechobecne, zrozumiałe poczucie lęku przed śmiercią.
SYSTEM KONTROLI
a) uruchomienie programów pochodzących z modelu Korpusu Pokojowego.
b) Nowa, wyrafinowana forma niewolnictwa.

SYSTEM MOTYWACYJNY.
a) Wzmożenie zanieczyszczenia środowiska.
b) Nowe religie i mitologie.
c) Zorientowane społecznie krwawe spektakle (Blood games).
d) Różne połączenie tych form.
SYSTEM KONTROLI
Różne typy substytutów, można opracować na podstawie modelu Korpusu Pokojowego.
Jednak wydają się one niewystarczające dla zakładanego zakresu działań. Proponowane są dalsza badania w tym zakresie.

Niewolnictwo w nowoczesnej, technologicznej, eufemistycznej formie,  może okazać się bardziej efektywną i elastyczną instytucją w tym zakresie

SYSTEM MOTYWACYJNY.
Mimo że żadnego z proponowanych substytutów wojny jako gwaranta społecznej lojalność nie można odrzucać, każdy przedstawia poważne i szczególne trudności.
Wzmocnienie zagrożeń dla środowiska, może zwiększyć poczucie ekologicznego zagrożenia;
tworzenie mitów w oderwaniu od substancji smolistych/"gazów cieplarnianych", nie może być możliwe ze względów politycznych.

Celowe krwawe spektakle i rytuały mogą znacznie łatwiej być opracowane niż wprowadzone w życie.

Instytucja łącząca w sobie  te funkcje z poprzednimi (środowisko, mitologia), mogła by funkcjonować w oparciu o precedens zorganizowanych etnicznych represji. Warianty tego modelu powinny być brane pod uwagę.


EKOLOGIA
Wojna była najważniejszym ewolucyjnym narzędziem do utrzymania zadowalającej równowagi ekologicznej między ogółem populacji ludzkiej i produktami dostępnymi dla jego przetrwania. Narzędzie to jest unikalne dla gatunku ludzkiego.
Substytut dla wojny w swojej funkcji jako unikalny system kontroli populacji, musi gwarantować jej przetrwanie, lub poprawię gatunku w odniesieniu do  zasobów dostarczanych przez środowisko.
Kompleksowy program zastosowania eugeniki.
Jedyny znaczący problem w zastosowaniu adekwatnego substytutu wojny opartego na eugenice test ten związany z czasem. System ten nie może być w pełni wdrożony do momentu pełnej transformacji w okres pokoju, co wiąże się poważne z ryzykiem ekologicznej katastrofy.
KULTURA I NAUKA
Orientacja sztuki na wojnę ustalała zawsze podstawowe normy wartości w sztuce. W nauce ta orientacja służyła za podstawowe źródło motywacji i technologicznego postępu. Koncepcje wg. których sztuka wyraża wartości niezależnie od własnych form, oraz że sukces w dążeniu do wiedzy ma wewnętrzną wartość społeczną, od dawna są akceptowane w nowoczesnym społeczeństwie;
rozwój zarówno sztuki jak i nauki w okresie wojny był następstwem równoległego rozwoju w przemyśle zbrojeniowym.
Substytut dla funkcji wojny jako wyznacznika wartości kulturowych, musi ustanowić podstawię socjologicznego i moralnego konfliktu o równie istotnej sile i zakresie.
Substytut motywacji poszukiwania wiedzy naukowej musi być wzbudzany poprzez porównywalnie silne
poczucie wewnętrznej konieczności.
KULTURA
Nie zaproponowano żadnej nowej instytucji w tym zakresie.

NAUKA.
Opracowywanie wtórnej problematyki z zakresu badań kosmicznych, modeli poprawy dobrostanu społecznego lub eugeniki.
KULTURA
Żaden wiarygodny  substytut mający zastąpić
funkcję wojny nie został jeszcze zaproponowany.
Można jednak spekulować, że potrzeba przetrwania stabilnego społeczeństwa nie jest najważniejszą wartością.

NAUKA.
To samo można powiedzieć o funkcji wojny jako źródła do poszukiwania wiedzy.

Opracowanie na podstawie "REPORT FROM IRON MOUNTAIN: ON THE POSSIBILITY AND DESIRABILITY OF PEACE", With introductory material by Leonard C. Lewin The Dial Press, Inc. 1967, New York Library of Congress Catalog card Number 67-27553 Printed in the U.S.


Film: "Endgame"  |  Film: Niewidzialne imperium - Nowy porządek świata zdefiniowany. | Film: Stan Wojenny. Powstanie państwa policyjnego.  |  Planopolis. Plan elit, na ekologiczne zniewolenie.  |  Dlaczego przyszłości nas nie potrzebuje.
Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 
maksencja   dodano: 2012-06-23 11:45:28
nie ma takiego słowa \"kryterji\", proszę poprawcie na \"kryteriów\".

Więcej
Nauka i technologia

Amerykańskie linie lotnicze wzywają do zakazania 5G w pobliżu lotnisk.

Amerykańskie linie lotnicze wzywają do zakazania 5G w pobliżu lotnisk.

Prezesi największych amerykańskich linii lotniczych ostrzegli w poniedziałek przed „katastrofalnym zakłóceniem” ich...

Inteligentne oceany: wieże komórkowe na dnie oceanu?

W 2018 roku reklamowano miliony anten dla „5G”, „Inteligentnych miast” i „Internetu rzeczy”...

Dyrektor generalny firmy Pfizer przyznaje: „Wiemy, że dwie dawki szczepionki dają bardzo ograniczoną ochronę jeśli w ogóle jakąkolwiek.”

Badanie danych ze 145 krajów wskazuje na zwiększoną śmiertelność i ilość przypadków po wprowadzeniu szczepień na Covid-19.

Kioski McDonald's w Izraelu odmawiają obsługi niezaszczepionym.

Więcej
Ekonomia

Galopująca inflacja i kryzys zaufania do państw.

Galopująca inflacja i kryzys zaufania do państw.

Coroczne aukcje New York Coin ustanowiły w tym roku niewiarygodne rekordy. Ta piękna Dekadrachma z Syracuse, która...

MFW ostrzega przed "upadkiem ekonomicznym", chyba że G20 rozszerzy pomoc kredytową.

MFW w czwartek wezwał zaawansowane gospodarki G20, aby rozszerzyły i poprawiły inicjatywę pomocy kredytowej, ostrzegając, że bez...

Co oni wiedzą? Wtajemniczeni sprzedają akcje w najszybszym tempie w historii.

Czekając na czarnego łabędzia.

Plan infrastrukturalny Bidena doprowadzi do jeszcze wyższej inflacji.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone