Pranie mózgów SŁUŻBIE ZDROWIA w Kanadzie i nie tylko. #2
Dr Jerzy Jaśkowski
Polska
2014-01-05
Nauka i technologia
Kontynuacja artykułu: Pranie mózgów SŁUŻBIE ZDROWIA w Kanadzie i nie tylko. #1

Materiał jaki pojawił się w Medycynie Praktycznej pokazuje rozmiary dezinformacji. Oczywiście wydawnictwo jest finansowane przez GSK. Poniżej dalsze przykłady prania mózgów.

Kolejny akapit i kolejne dezinformacje o tzw. odporności stada. Udowodniono już wielokrotnie, że nic takiego nie istnieje. Jest to typowa fałszywa flaga banksterów. Ma ona na celu uzyskanie prostej informacji: ile jeszcze można wyciągnąć z głupiego, mniej wartościowego ludka, czyli, czy warto wydawać pieniądze na reklamę szczepionki w danym okręgu. Jeżeli wiemy, że bez specjalnego dodatkowego wysiłku zaszczepiliśmy np. 80% danej populacji, to pozostałe  20% np. ze 100 000 potencjalnych klientów, pomnożone przez 10 dolarów zysku ze szczepionki, daje nam całkiem ładną kwotę. Ale jeżeli zaszczepiono już ponad 90%, to kwota ta jest znacznie mniejsza i za dużo wydawać na reklamę nie warto, ponieważ się nie zwróci. I to cała historia pojęcia „odporność stada”. Dziwne, że taka prosta rzecz nie może dotrzeć do niektórych główek. Musisz sobie sam odpowiedzieć Szanowny Czytelniku, dlaczego.

Potem w tekście jest umieszczona tabela, jak należy punkt, po punkcie postępować z rodzicami i dzieckiem, aby udało się szczepionkę sprzedać. Punkt 4 tej instrukcji jest sprzeczny z ogólnymi zasadami podawania zastrzyków i grozi ciężkimi następstwami, w postaci powikłań. Autorki tej dezinformacji zalecają bowiem wykonywanie zastrzyków domięśniowych bez aspiracji. Grozi to, szczególnie u małych dzieci, podaniem iniekcji bezpośrednio do większego naczynia, a tym samym u dziecka, bezpośrednio do mózgu, ze wszelkimi negatywnymi następstwami. Wiadomo, że do 3 roku życia, bariera krew - mózg nie istnieje. Jak twierdzą wymienione Panie, „u dzieci do lat 4 należy głaskać skórę przed zastrzykiem” - typowe szachrajstwo. Odwracanie uwagi dziecka, aby potem dokonać wstrzyknięcia. Generalnie chodzi tu o odwrócenie uwagi rodzica, ponieważ sam zastrzyk - ukłucie, szybko ulega zapomnieniu u dziecka. Wiem to z praktyki.

Autorki twierdzą, że dziecku przeciwbólowo należy podawać paracetamol lub ibuprofen. To wskazuje, że Autorki mają poważne braki z farmakologii. Leki te należą do różnych grup. Paracetamol jest typowym lekiem przeciwbólowym. I jeszcze do lat 90-tych w Polsce był zabroniony do podawania dzieciom. Ibuprofen natomiast należy do grupy niesterydowych leków przeciwzapalnych. Lek ten zmniejsza więc odpowiedź organizmu na czynnik powodujący zapalenie, jakim jest szczepionka. A przecież nam teoretycznie nie chodzi o zmniejszenie przeciwciał. Czyli typowe postępowanie przeciwne. Z jednej strony chcemy spowodować powstanie przeciwciał, a z drugiej podajemy lek, którego zadaniem jest zmniejszenie reakcji odpornościowej. Innymi słowy, zmniejszamy wytwarzanie przeciwciał. Poza tym, aby te leki były skuteczne, powinno się je podać na co najmniej godzinę przed ukłuciem. Autorki nie podały żadnej pracy, która by uzasadniała podawanie takich leków. Nie podały też żadnej pracy, wykonanej zgodnie z zasadami naukowymi, pokazującej jak wygląda wzrost przeciwciał na skutek takiego postępowania.

Kolejna dezinformacja. „Niewielu rodziców ma świadomość, że w Kanadzie istnieje odrębny system bezpieczeństwa szczepionek”. A w czym ma się rzekomo ten system objawiać? To przecież w Kanadzie udowodniono, że szczepienie przeciwko grypie powoduje w kolejnych latach cięższe zachorowania. A nasze PT Autorki zachęcają do szczepień dzieci wg zaleceń.  Do tych zaleceń należy także szczepienie małych dzieci przeciwko grypie. Innymi więc słowy, zalecając szczepienia, produkują kolejnych pacjentów. Interes się kręci. Urzędnicy nie zauważyli też, że firma Baxter rozsyła szczepionki niezabezpieczone z żywymi wirusami. Podobnie zresztą jak w Polsce, Zakład Grypy p. prof. magister L. Brydak nie wstrzymał szczepionek, tylko zrobił to maleńki zakład w Czechach.

Zupełnie nie rozumiem zwrotu: „kategoryczne odmawianie szczepień przez rodziców może stanowić powód do frustracji u pracowników ochrony zdrowa”. Niby dlaczego? Od co najmniej 2000 lat lekarz jest doradcą chorego, a nie egzekutorem. O tym nawet w „dzikiej” Kanadzie powinni wiedzieć. No i oczywiście jedynym problemem, jakim zajmuje się kanadyjska pediatria, jest walka z bólem u dziecka po szczepieniu. Autorki przytaczają, że zatwierdzono nawet wytyczne, czyli po naszemu procedury urzędnicze, przez Canadian Paediatric Socjety, podobnie jak zalecenia Amerykańskiej Akademii Pediatrii. Czyli to jest jedyny i najważniejszy problem Pań Dokturek. No i oczywiście wg tych pań, podstawowym obowiązkiem lekarzy jest namawianie do szczepień. W tym kilkustronicowym artykule ani słowa o możliwości powikłań, ani słowa o przebiegu chorób. A miało być rzetelnie i prawdziwie.!!!

Muszę w tym miejscu przytoczyć odpowiedni fragment Kodeksu Etyki Lekarskiej. Są one podobne na całym świecie, więc sądzę, że odpowiednie regulacje są znane także w Kanadzie. Otóż kodeks mówi wyraźnie:
"Zdrowie chorego najwyższym prawem, czyli mechanizmy rynkowe, naciski urzędnicze i wymagania administracyjne, czy przepisy doraźne, nie zwalniają lekarza od przestrzegania tej zasady”.

Lekarz jest na usługach konkretnego człowieka, a nie instytucji [w Polsce od ok. 20 lat to się diametralnie zmieniło]. Działanie lekarza polega na domniemanej umowie cywilno - prawnej. Wg kodeksu, celem medycyny nigdy nie może się stać:
- działanie dążące do bezpośredniego uśmiercenia człowieka,
- zaniechanie leczenia,
- zaniechanie opieki nad chorym,
- udział w torturach,
- przedkładanie celów naukowych, ekonomicznych, czy politycznych, ponad dobro pacjenta, np. szkodliwe eksperymenty na pacjencie.
[za. Andrzej Muszala, Międzynarodowy Instytut Bioetyki, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków].

A przecież  wymienione Panie i nie tylko, podają zdrowym dzieciom środki, których działanie nigdy nie zostało udowodnione, a potencjalne i obserwowane uszkodzenia zdrowia w formie powikłań i śmierci są notowane. Czyli jednoznacznie można powiedzieć, że wymieniony artykuł spełnia wszelkie zasady typowego prania mózgu, a nie pracy naukowej medycznej. Tak więc samo jego drukowanie nie leży w interesie Służby Zdrowia. Musisz sobie sam Szanowny Czytelniku odpowiedzieć na pytanie, dlaczego jest to robione.

I teraz możemy przejść do Krajowego rynku sprzedaży szczepionek. Jak donosi prasa, już rozpoczęły się szkolenia pod generalnym tytułem: „Jak manipulować rodzicami i wymuszać na nich szczepienia dzieci”,
„Szczepienia dzieci: specjalne szkolenia zawodowe dla pielęgniarek, lekarzy i położnych”.

Koncern farmakologiczny GlaxoSmithKline zorganizował w Kaliszu spotkanie dla pielęgniarek i położnych, by nauczyć je rozmów z rodzicami na temat szczepień. Sprawdziliśmy jak wygląda takie "szkolenie”. Tyle cytaty.

Jak podaje autor tekstu z Życia Kalisza,
szkolenie było prowadzone pod hasłem: „BYLE NIE MYŚLEĆ” czyli typowe MKULTRA  w wydaniu cywilnym.

Autor publikacji stwierdza jednoznacznie, że szkolenie było prowadzone na wysokim poziomie dezinformacji. Po kilkudziesięciu minutach pielęgniarki reagowały dokładnie tak, jak zaplanował rozmówca. Tym świetnym gwiazdorem był dr Ernest Kuchar, nomen omen z Wrocławia.

Musimy się liczyć z tym, że tego rodzaju szkolenia będą prowadzone w całym kraju, chociażby z tego powodu, że np. koncern Sanofi Pasteur, podobno największy na świecie producent szczepionek, jest w obliczu poważnych problemów finansowych. Ostatnio ogłosił w trzecim kwartale spadek o 1.8 miliardów dolarów ze sprzedaży szczepionek.

Jednak rodziców najbardziej powinien zainteresować list ostrzegawczy FDA. W piśmie tym FDA podał obawy o jakość produktów - szczepionek firmy, w tym obecność zanieczyszczeń i pleśni. Firma jest także oskarżana o olbrzymie przekupstwo lekarzy.

Konkretnie FDA zarzuca firmie:
"- nie udało się ustalić dokładności, czułości, swoistości i powtarzalności metod badawczych stosowanych przez Sanofi,
- nie udało się zapewnić odpowiednich warunków monitorowania środowiska,
- nie udało się zapewnić odpowiedniego systemu czyszczenia i dezynfekcji aseptycznych obszarów produkcji oraz sprzętu,
- nie udało się utrzymać budynków w odpowiednim stanie technicznym,
- nie udało się potwierdzić skuteczności środków dezynfekcyjnych”.

I tak dalej, 24 istotne uwagi.

Nawiązując do pierwszego kanadyjskiego teksu cytowanych Autorek, w raporcie FDA mowa była o fabryce w Kanadzie. To tak na marginesie rzetelności Autorek. Odbyło się to po tym, jak cztery partie szczepionki przeciwko gruźlicy z kanadyjskiej firmy zostały wycofane. W 2010 roku rząd Australii zachęcał rodziców do szczepień przeciwko grypie, ale szybko wycofał się z tego po, otrzymaniu informacji o występowaniu u szczepionych dzieci napadów drgawek, wymiotów i wysokiej temperatury. Szczepionki zostały wycofane z obiegu. W 2011 roku czwórka dzieci umiera w Japonii, po otrzymaniu szczepionek Sanofil i Pfizer Vaccines. Ministerstwo zdrowia zawiesza stosowanie szczepionek tych firm. W Chinach Sanofil stosował znaną azjatycką metodę bakczyszu dla lekarzy, w wysokości 280 000 dolarów. Robił to pod szyldem grantów badawczych. W 2010 roku FDA podał także przykład braku przestrzegania procedur mających na celu zapobieganie skażeniom mikrobiologicznym w zakładzie we Francji!

I mamy kolejne pytanie. Jeżeli te szczepionki są takie dobre, skuteczne i same naj, naj, naj, to dlaczego firmy muszą stosować przekupstwo w namawianiu lekarzy do przepisywania tych preparatów?


PS. W tej sytuacji nie dziwi doniesienie PAP z 26 listopada 2013.:
„Co drugie dziecko nieślubne? Są już w Polsce miejsca, gdzie tak jest”.
„Lekarzy kształci się w eugenice” - 2012.09.25 Marucha
„Belgia legalizuje eutanazję dla niemowląt i starszych dzieci”. Jak podaje p. M.Korzekowa [Warszawa 25.11.2013], w Belgii w 2003 roku było 235 przypadków eutanazji, a w 2012 już 1432.[za portal Pch 24], ale jak się okazuje, ok. 47% przypadków nie jest rejestrowanych. W tej liczbie 32% to uśmiercanie na życzenie.

PS2. Przeprowadzone przez nas badania ankietowe wykazały, że ok. 75% lekarzy, którzy ukończyli studia w okresie ostatnich 10 lat, nie ma nic przeciwko podsuwaniu choremu oświadczenia o nie prowadzeniu reanimacji. I to by było na tyle. Aha, aż 56.8% emerytów w Polsce otrzymuje najniższe świadczenia w wysokości 1600 złotych brutto. W KRUS-ie świadczenie to wynosi 1054 zł. Aż 10 % ludzi w województwie pomorskim w Polsce ma 5 złotych dziennie na utrzymanie, czyli ok. 1.5 dolara. A rząd wydaje publiczne pieniądze na ..........


Kontakt do autora: jjaskow@wp.pl


Dr Andrew Wakefield ma rację- autyzm!!!  |  Wakcynolog Merck przyznaje, że w szczepionkach są wirusy powodujące raka, SV40, AIDS i inne.  Toksyczne szczepienia. Wywiad z doktorem Jerzym Jaśkowskim.   |  Meningokoki - Matko uważaj. Poszczepienne powikłania w Afryce.  |  LEKARZE OSTRZEGAJĄ! “Chcesz zachorować- szczep się przeciwko grypie. Nie chcesz chorować nie szczep się.”  |  Totalitaryzm medyczny i szczepienia w Polsce.  |  Wszystkie szczepionki są zanieczyszczone - dosłownie wszystkie!   Małpy, którym podano standardowe dawki szczepionek zachorowały na autyzm.   |  Bill Gates planuje zaszczepienie całego świata.  Liczba szczepień wpływa na poziom śmiertelności niemowląt.   | Miliarderzy biorą populację na celownik. | Szczepienia UNiCEFu przyczyną zachorowań na Hainego Medina.  |  Stawiam na Tolka Banana - wirusa Zachodniego Nilu. Czyli Pranie mózgu samorządowcom.   |  Dlaczego Sejmowa komisja zdrowia tak szybko “załatwiła” sprawę nowelizacji ustawy o szczepieniach?  |  Mikroigły i szczepienia.   |  Poufne dokumenty wskazują na śmierć 36 dzieci po podaniu szczepionki GlaxoSmithKline.   |  FDA zatwierdziło pierwszą szczepionkę GMO przeciw grypie zawierającą przeprogramowanego wirusa insektów.  |  Gardasil czyli jak uszkadzać zdrowe dzieci. Nowo mowa w medycynie - Komisja Przejrzystości.  |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 

Więcej
Nauka i technologia

Tych pięciu szczepionek żadno dziecko nie powinno nigdy otrzymać!

Tych pięciu szczepionek żadno dziecko nie powinno nigdy otrzymać!

Motto:   "Ślubuję: Stale poszerzać swoją wiedzę lekarską i podnosić wiadomości świata lekarskiego o to wszystko,...

W Indiach zakazano stosowania szczepionki mRNA firmy Pfizer.

Rząd Indii zakazał używania szczepionki Pfizera po tym jak agencja kontroli leków DCGI odmówiła zatwierdzenia szczepionki ze...

Joe Biden w fabryce Pfizera stwierdził, że nawet po zaszczepieniu trzeba nosić maski.

Gates: „Wszystkie bogate kraje powinny przejść w 100% na syntetyczną wołowinę”.

Niemiecki parlament ratyfikował Agendę ID2020 i „pakiety szczepień” Billa Gatesa.

Więcej
Kultura

Australia: 10 lat więzienia za podważanie trans-płciowej orientacji.

Australia: 10 lat więzienia za podważanie trans-płciowej orientacji.

Po podpisaniu królewskiej zgody przez gubernatora generalnego Wiktorii, nowe przepisy przyjęte przez parlament Wiktorii w...

Hitlerjugend: brytyjscy politycy chcą rekrutować dzieci jako szpiegów.

Wcześniej przegrany projekt ustawy o rekrutowaniu 16- i 17-letnich dzieci jako szpiegów brytyjskiego rządu jest ponownie...

Covid 19 - przeprogramowanie ludzkości.

Papież Franciszek twierdzi, że wszyscy muszą przyjąć szczepionkę przeciwko Covid-19.

Pogańska szopka w Watykanie. Wejście w Nową Erę globalnej religii.

kontakt e-mailowy:
© 2010 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone