LEKARZE OSTRZEGAJĄ! “Chcesz zachorować- szczep się przeciwko grypie. Nie chcesz chorować nie szczep się.” #3
Dr Jerzy Jaśkowski
Polska
2012-11-08
Nauka i technologia
Kontynuacja artykułu: LEKARZE OSTRZEGAJĄ! “Chcesz zachorować- szczep się przeciwko grypie. Nie chcesz chorować nie szczep się.” #2

Jak wykazałem w poprzednich częściach, brak prac naukowych wskazujących, że szczepienia zapobiegają zachorowaniu na grypę zarówno dzieci jak i osób starszych. Jaki jest więc cel upierania się wakcynologów i stosowania przymusu administracyjnego ich stosowania?

WHO w 2009 roku, chcąc przeforsować sprzedaż szczepionek przeciwko grypie, nie tylko zmieniło definicję epidemii i pandemii, ale podawało nieprawdziwe dane, jakoby ta świńska grypa mogłaby spowodować śmierć od 30 do 90 000 ludzi tylko w USA, a na całym świecie ponad 7.5 miliona zgonów.

Rzeczywistość przerosła wyobraźnię ekspertów WHO [notabene biorących dodatkowe zlecenia z firm farmaceutycznych]. W latach 1995-1997 w USA notowano na 325 milionów obywateli, przeciętnie od 600 do 750 zgonów rocznie. W 2009 roku USA zanotowano wg. szczepionkowców- 62 034 zgony na grypę. Jednakże dokładna analiza kart zgonów udowodniła, że 61.777 osób zmarło na zapalenie płuc, a tylko 257 z powodu grypy. Jeszcze gorzej dla szczepionkowców wyglądały badania wirusologiczne. Z grupy 257 osób naprawdę tylko 18 osób zmarło z powodu wirusa grypy.!!! Byłoby to bardzo zabawne, gdyby nie tragiczne konsekwencje.

Podobnie wyglądała analiza zachorowań i zgonów w Wielkiej Brytanii. Brytyjskie Ministerstwo Zdrowia szacowało liczbę zgonów z powodu świńskiej grypy na 65 000, co pozwoliło uzasadnić zakup aż 110 milionów sztuk szczepionek? Przypominam Wielka Brytania liczy obecnie 56 milionów ludzi. Czyli zakupiono
dwa razy więcej szczepionek aniżeli jest ludzi w Anglii. W jakim celu??? Pod koniec sezonu grypowego zanotowano tylko 500 zgonów czyli zdecydowanie mniej aniżeli w poprzednich latach. Tylko ok. 10% obywateli brytyjskich dało się nabrać na kampanię szczepień. W.Brytania przelała 864 miliony dolarów społecznych pieniędzy do prywatnych kieszeni producentów szczepionek. Tym ekonomicznym aspektem “akcji grypa” w tak bogatym kraju nie będziemy się martwić. W USA zysk na czysto producentów szczepionek wyniósł ponad 1.6 miliarda dolarów. Większość szczepionek trzeba było wyrzucić. Dziennikarze w Ameryce wręcz mówią, że WHO “śpi w jednym łóżku” z Centrum Kontroli Chorób CDC. Znając ostatnio nagłaśniane zwyczaje w USA, nie wiem czy to tylko przenośnia czy też opis konkretnych przypadków. Jednocześnie upadła wiara w tzw. szybkie testy do identyfikowania grypy. Jak podaje CDC tylko 10% testów dało się zweryfikować wirusologicznie. Aż 90% było fałszywych, czyli wykrywało coś co nie istnieje. Na całym świecie z powodu tej rzekomej pandemii świńskiej grypy, zmarło tylko ok. 5% normalnie umierających w sezonie zimowym ludzi. WHO na wszelki wypadek nie publikuje całej listy swoich ekspertów.

Dlaczego nie nagłaśnia się w Polsce faktu wycofania szczepionek przeciwko grypie ze Szwecji z powodu wzrostu o 660% narkolepsji? Szczepionka Pandemrix powodowała u dzieci szczepionych przeciw grypie aż 17 krotny wzrost narkolepsji. Narkolepsja jest to bardzo niebezpieczna choroba polegająca na krótkim zwiotczeniu mięśni. Np. kierowca pojazdu mechanicznego może “skasować“ przystanek tramwajowy wraz z ludźmi. Czyli Szwedzi się sparzyli, firmy tracą zyski, to trzeba handlować w Polsce? Podobnie jak w Szwecji, Departament Zdrowia Hong-Kongu zalecił wycofanie wszystkich partii szczepionki przeciwko grypie przeznaczonej na sezon 2012/2013. Dwie partie szczepionek wyprodukowanych w szwajcarskiej fabryce były skażone bakteriami. Sytuacja podobna jest do słynnego skażenia szczepionki firmy Baxter. Portugalski Instytut Leków i Produktów Zdrowotnych Infarmed prewencyjne zawiesił w trybie pilnym użycie serii dwóch rodzajów szczepionek dla niemowlat̨, wykorzystywanych także w Polsce - donosi polskieradio.pl.

Dr Hugh Funderberg i współpracownicy stwierdzili, że u ludzi po 55 roku życia szczepionych przeciwko grypie 5 razy pod rząd, możliwość zachorowania na chorobę Alzheimera wzrasta aż o 1000%. Bez wątpienia jest to związane z zawartością aluminium i rtęci w szczepionkach. Badania naukowe wykazały także, że po zaszczepieniu 100 osób w porównaniu z niezaszczepionymi tylko 1.5 % mniej chorych będzie w grupie zaszczepionych. Ale aż u 7.5% zaszczepionych wystąpią powikłania, w tym zespół porażenny Guilliana-Bare. W 2009 roku w USA musiano wycofać 800 000 szczepionek dla dzieci firmy Sanofil-Pasteur z powodu “złej jakości”.

W Mayo Clinik w Minnesocie przeprowadzone badania w grupie dzieci od 6 miesiąca do 18 roku życia wykazały, że u dzieci z potwierdzonym zakażeniem wirusem grypy, dzieci szczepione miały 3 razy większe ryzyko hospitalizacji z powodu powikłań aniżeli dzieci nieszczepione [referat wygłoszony na 105 Międzynarodowej Konferencji American Thoracic Society w San Diego].

Dr Lieberman były konsultant 3 największych producentów szczepionek tj. GlaxoSchmithKline, Merck i Sanofil-Pasteur ujawnił, że we wszystkich szczepionkach przeciwko grypie jest rtęć. Ten fakt powoduje, że w ŻADNYM PRZYPADKU NIE POWINNY BYĆ PODAWANE TE SZCZEPIONKI DZIECIOM DO 24 MIESIĄCA ANI TYM BARDZIEJ WCZEŚNIAKOM. Jak w tej sytuacji wygląda wypowiedź dr. Jacka Mrukowicza, który nie przeprowadzając ŻADNYCH badań twierdzi, że można szczepić wcześniaki? Wypowiedź ta jest o tyle uzasadniona, że po takim szczepieniu nikt nie będzie mógł udowodnić, że dziecko jest poszkodowane po szczepieniu, ponieważ uszkodzenia mózgu objawiają się dopiero kilka miesięcy po urodzeniu. Występujące potem objawy uszkodzenia mózgu można prawie zawsze zrzucić na wczesny poród. Co ciekawsze badania o szkodliwości szczepień i braku pozytywnych reakcji znane są od ponad 30 lat. A nasi “rodzimi eksperci” z Narodowego Instytutu Zdrowia i pokrewnych, o tym zdają się nie wiedzieć lub też działają inne mechanizmy. Musisz się domyśleć PT Czytelniku sam.

I tak w latach 1980 w Japonii wprowadzono szczepienia populacji dzieci szkolnych przeciwko grypie. Dwa duże badania w czterech miastach udowodniły brak jakiegokolwiek zmniejszenia zachorowań wśród dzieci szczepionych. W rezultacie w 1987 roku władze Japonii wycofały się ze szczepień. W roku 1989 tylko 20% Japończyków się szczepiło. ale zachorowania ani absencja chorobowa nie uległa zmianie. Kolejne badania potwierdziły brak skuteczności szczepień w zapobieganiu grypie. Podobnie badania CDC oraz Komitetu Doradczego ds. Praktyk Szczepień udowadniają, że na każde 1000 zaszczepionych można uniknąć ewentualnie jednego zachorowania kobiet w ciąży. [Zalecenia ACIP MMWR- 1 maja 1998 r;47]. Potwierdzono jednocześnie brak badań wskazujących na bezpieczeństwo szczepień. Nie jest wiadomym, czy szczepionka podana kobiecie w okresie ciąży nie uszkadza płodu.

Pomimo zapewnień Narodowego Instytutu Zdrowia o niestosowaniu rtęci w szczepionkach bed̨ących w obrocie w Polsce poniżej podam kilka szczepionek rozprowadzanych w Polsce zawierających zarówno rtęć jak i aluminium:
1. Infantrix DTaP- szczepionka “przeciwko” błonicy, krztuścowi, tężcowi- zawiera aluminium, producent - GSK.
2. Tripacel dawniej - deperte, zawiera aluminium oraz fenoksyetanol, producent - Sanofil Pasteur.
3. Td-pur-  j/w zawiera aluminium, producent - Imed S.A.
4. Poli-Sabin- “przeciwko” polio zawiera Polisorbat 80 oraz magnez, producent - GSK
5. Imovax polo- “przeciwko” polio zawiera fenoksyetylen oraz formaldehyd [ związek stosowany w konserwacji trupów], producent - Sanofil Pasteur.
6. Prevenar 13- szeroko reklamowana szczepionka “przeciwko” pneumokokom [czyli dawniejszej dwoince zapalenia płuc, chorobie XIX wieku. zawiera Polisorbat 80, Aluminium, producent - Pfizer.
7. Neis Vac C- także obecnie w “modzie” “przeciwko” meningokokom̨ zawiera aluminium, producent - Baxter.
8. Euvax B- “ przeciwko” WZW B dla dzieci zawiera aluminium, producent - LG Sciences Pland Sp.oo.
9. Euvax B- “ przeciwko” WZW B dla dorosłych zawiera aluminium, producent - LG Life Science Poland Sp.oo.
10. Engerix- “przeciwko” WZWB dla dorosłych zawiera aluminium, producent- GSK.
11. Synflorix- “przeciwko” pneumokokom zawiera aluminium, producent - GSK.
Dane dostarczone przez MZ w październiku 2012 roku.

Jak podał Cook K., Gould MH., w pracy z 1991 roku: “negatywne skutki aluminium, które zostały zgłoszone w ostatnich latach w tym choroby Alzheimera, otępienie, nadpobudliwość i zaburzenia uczenia się dzieci są faktem. Należy skorelować te objawy z coraz częstszym występowaniem ich u dzieci w wieku szkolnym."

Przypomnę także deklarację publiczną - TV, p.prof. B. Bucholc o udostępnianiu wszelkich materiałów w tym także składu szczepionek. Jednakże po telefonicznym umówieniu się, następnego dnia zakazała wpuszczania do Instytutu Narodowego zwykłych, wcześniej umówionych obywateli.Tak więc, brak nie tylko dowodów na skuteczność szczepień przeciwko grypie, ale nawet dowodów na nieszkodliwość tych szczepionek. Autorzy amerykańscy porównują takie postępowanie sekty szczepionkowców do eksperymentów w obozach hitlerowskich i wskazują, że w Norymberdze jednoznacznie wskazano na przestępstwo kryminalne jakim jest eksperymentowanie na człowieku bez jego świadomej zgody.

Tutaj muszę wspomnieć o masowym testowaniu szczepionek na dzieciach np. w Krakowie. GSK Commercial Sp. z o.o. na zlecenie GlaxoSmithKline Biologicals prowadziła badania randomizowane 10 walentną szczepionką przeciwko pneumokokom. Szczepionka podawana była w warunkach ślepej próby w odniesieniu do trzech różnych serii szczepinoki, czyli ani rodzic/opiekun ani lekarz nie wiedzieli co tak naprawdę wstrzykują dziecku. Prowadzenie w taki sposób eksperymentu jest niedopuszczalne, gdyż zwiększa ryzyko eksperymentu, którego negatywne konsekwencje nie zostaną nigdy udowodnione.
Sprawę pogarsza fakt nie podania warunków ubezpieczenia dziecka w przypadku wystąpienia powikłań. O sprawie została powiadomiona Odwoławcza Komisja Bioetyczna Ministerstwa Zdrowia, Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego pismem z dnia 9 czerwca 2009 roku. Oczywiście do dnia dzisiejszego żadnej odpowiedzi nie otrzymałem.

Z dotychczasowych badań wynika bowiem jednoznacznie, że najbardziej narażone na związki rtęci i aluminium są płód i dzieci do 14 roku życia. Całe postępowanie tej sekty wakcynologicznej, działającej rzekomo dla dobra narodu, jest zaskakujące. Wiadomo od 50 lat, że zapobiega doskonale nie tylko grypie, właściwa suplementacja witaminy D. Przypominam, że pierwszą i jedyną w okresie ostatnich 2 pokoleń epidemię grypy mieliśmy w następnym roku po wycofaniu tranu ze szkół.

Dlaczego do dnia dzisiejszego samorządy, którym podlegają szkoły nie wprowadziły podawania tranu dzieciom? Przecież oś ziemi nie zmieniła się. A więc ilość promieniowania elektromagnetycznego zwanego słonecznym nie zmieniła się. Czyżby o tym nie wiedzieli? A suplementacja witaminy D jest jednym z najczęściej spotykanych tematów pediatrycznych w czasopismach medycznych, szczególnie w USA. Czy też podtytuł tej publikacji potwierdza się? Jak podała dr Sherri Tenpenny 04 września 2009 roku w pracy pt: ”Szczepionka przeciw grypie a ryzyko zachorowania na raka”, w 1998 roku FDA wydało zgodę na przygotowywanie szczepionek na zarówno onkogennych jak i rakotwórczych liniach komórkowych. Badania bezpieczeństwa tak przygotowanych szczepinek nie są znane. Jest jeszcze jeden ważny problem. Dlaczego istnieje tak wyraźna sprzeczność interesów pomiędzy sektą wakcynologów a społeczeństwem? Sprawę wyjaśnia podkupywanie czołowych “ekspertów” przez firmy produkujące szczepionki. Jak podała agencja Bloomberg: ”Johnson & Johnson przekupywał lekarzy z Polski, Grecji i Rumunii [fila 2011-04-10, ostatnia aktualizacja 2011-04-11 08:44:21.0] cyt: ”Amerykański Departament Sprawiedliwości udowodnił, że koncert farmaceutyczny przez prawie dziesięć lat wręczał łapówki europejskim lekarzom oraz urzędnikom w Iraku. Za nielegalne zdobywanie zysku Johnson & Johnson (J&J) zapłaci ponad 70 mln dol. - informuje Bloomberg
Drugi co do wielkości sprzedawca produktów medycznych na świecie pieniędzmi oraz wycieczkami "przekonywał" europejskich lekarzy i administratorów szpitali, że ich produkty są najlepsze."


Najbardziej skuteczne okazały się tego typu działania w Grecji. Jak podaje agencja Bloomberg, w latach 1998-2006 koncern zarobił tam ponad 24 mln dol. W Polsce proceder trwał w latach 2000-2006 i dał firmie 4,3 mln dol. W Rumunii natomiast zarobiono 3,5 mln dol. w latach 2000-2007. Ostatnio 18.10.2012. wp.pl podało, że we Włoszech śledztwo łapówkarstwa objęło 67 lekarzy. Jak wiemy sprawę w Polsce skutecznie zatuszowano, chociaż np. w Gdańsku w w spotach reklamowych propagujących sprzedaż szczepionek występował konsultant wojewódzki, a więc urzędnik państwowy.

Tzw. Platynowy sponsor Konferencji Wakcynologów firma GlaksoSmithKline, został skazany na 3 miliardy dolarów odszkodowania. Podobnie olbrzymie odszkodowanie zapłacił Merck, a w Polsce wymienione firmy spokojnie “sponsorują konferencje zwane naukowymi”.


I w tej sytuacji oficjalnego potwierdzenia łapówkarstwa przez Departament Sprawiedliwości USA zastanawiające jest milczenie polskiego wymiaru sprawiedliwości. A może IPN by pomógł? Jak podała Gazeta Wyborcza 06.07.2012r. "Gigant farmaceutyczny korumpował lekarzy w Polsce?". CBA sprawdza. “Byliśmy nakłaniani do korupcji” napisał łódzki pracownik firmy farmaceutycznej GlaxosmithKline. Jeszcze lepsze są wpisy byłych pracowników tej firmy pod artykułem. cyt:” Przedstawiciel regionalny firmy, na obszarze mniejszym od województw ma w teczce 20 - 40 000 złotych miesięcznie do wydania na lekarzy i farmaceutów- BEZ ŻADNYCH KWITÓW.” (pisownia oryginalna)

W innym numerze wydaniu regionalnym gdańskim podała, że tylko jeden onkolog w Gdańsku zarobił w dwa lata 40 milionów złotych. Nie podano na jakich badaniach. Nie znane są jakiekolwiek wyniki działania odpowiednich służb. Wypada tylko dodać, że nawet w “totalitarnej” Rosji już od 15 lat szczepienia są
nieobowiązkowe, podobnie w większości krajów Unii Europejskiej.

Nasuwają się więc pytania:
1. Dlaczego w Polsce kolejne rządy zamiast znanej i skutecznej profilaktyki przeciwko zakażeniom np. mycie rąk szczególnie w placówkach oświatowych i medycznych, oraz stosowanie, jak jak to było do 1971 roku tranu czyli suplementacji witaminy D, marnują pieniądze na wątpliwej jakości działania szczepionkowe?
2. Dlaczego PT Samorządowcy wydają olbrzymie pieniądze społeczne na skompromitowane metody rzekomej profilaktyki, zamiast podawać tran w szkołach w ramach zapobiegania zachorowaniom?

Uważam, że nalezẏ przygotować się na masowe pranie mózgów szczególnie, iż wymienione 4 firmy ruszyły do ataku m.in. poprzez sponsorowanie rozmaitych konferencji zwanych dla uzasadnienia “naukowymi”. Przecież muszą sobie odbić te kary nałożone w USA.

PS.1 Do dnia dzisiejszego brak jakiejkolwiek informacji, na jakiej podstawie i kto personalnie decyduje o umieszczeniu danej szczepionki na liście szczepień obowiaz̨kowych!
PS.2 Drzewiej lekarze wymieniali uwagi na tematy medyczne na stronach branżowych wydawnictw. Od ok. 20 lat brak polskich czasopism medycznych uniemożliwiających taką wymiane.̨ Jedynym sposobem
poinformowania społeczeństwa jest internet.
PS.3 Od maja 2012 roku ginie w internecie cała masa publikacji – pojawia się tekst: strona error albo pojawiają się napisy “W twoim kraju zabronione”. No ale oczywiście żadnej cenzury nie ma!

Jerzy Jaśkowski SFMRM    Kontakt do autora: jjaskow@wp.pl


Totalitaryzm medyczny i szczepienia w Polsce.  |  Wszystkie szczepionki są zanieczyszczone - dosłownie wszystkie!  Wakcynolog Merck przyznaje, że w szczepionkach są wirusy powodujące raka, SV40, AIDS i inne.  |  Małpy, którym podano standardowe dawki szczepionek zachorowały na autyzm.   |  Bill Gates planuje zaszczepienie całego świata.  Liczba szczepień wpływa na poziom śmiertelności niemowląt.   | Miliarderzy biorą populację na celownik. | Szczepienia UNiCEFu przyczyną zachorowań na Hainego Medina.  |  Stawiam na Tolka Banana - wirusa Zachodniego Nilu. Czyli Pranie mózgu samorządowcom.   |  Dlaczego Sejmowa komisja zdrowia tak szybko “załatwiła” sprawę nowelizacji ustawy o szczepieniach?  |  Mikroigły i szczepienia.   |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 

Więcej
Nauka i technologia

Włochy nakazują firmom nie wypłacać pensji nieszczepionym pracownikom.

Włochy nakazują firmom nie wypłacać pensji nieszczepionym pracownikom.

Włoski rząd wydał dekret dotyczący zarówno sektora prywatnego jak i publicznego, nakazujący firmom wstrzymanie wypłat...

Japonia chce sprzedawać ryby GMO.

Japonia genetycznie modyfikuje ryby dorady, aby uzyskać u nich 50 procent więcej mięśni. Oczekuje się, że firmy wkrótce uzyskają na...

Naukowcy tworzą jadalne rośliny zawierające szczepionki mRNA, by zastąpić nimi szczepionki.

Po osiągnięciu 81-procentowego wskaźnika szczepień Singapur doświadcza eksplozji chorób.

Opublikowane badanie ujawnia jak Iwermektyna blokuje rozwój wirusa SARS-COV-2.Programy Infowars:
Mariusz Najda z Fundacji Tesli o procesie skazywania rządu na karę dożywocia za przestępstwa:

Materiały Konrada Stachnio:

Telegram, Wordpress
 


Dr ZBIGNIEW HAŁAT krytycznie o eksperymentach na dzieciach i obostrzeniach:

Tlenek Grafenu w szczepieniach na Covid-19:


Anthony Fauci i rząd USA sponsorowali tworzenie Covid-19:
Ostatnie Audycje:

Multimedia

Covid-19. Multimedia dotyczące plandemii.

Covid-19. Multimedia dotyczące plandemii.

Na tej stronie będziemy na bieżąco umieszczali nadsyłane do redakcji materiały wideo i linki do kluczowych informacji dotyczących...

Covid 1984. Protesty przeciwko ograniczaniu wolności w 2020 i 2021 roku.

W tym miejscu zamieszczamy filmy z protestów organizowanych przeciwko wprowadzaniu medycznego państwa policyjnego pod przykrywką...

Foliarze - film o zabójczej telefonii komórkowej i 5G.

Fotografie i reportaże: Bilderberg 2019.

Fotografie i reportaże: Bilderberg 2018.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone