Era technotroniczna. #2
Prisonplanet.pl
Polska
2012-12-17
Nauka i technologia
Kontynuacja artykułu: Era technotroniczna. #1

Brzeziński w swojej książce, wydanej w latach 70-ych opisuje również wdrożenie, istniejącego już wtedy internetu (ARPANET) oraz, że w technotronicznej przyszłości potężna produkcja informacji i rozprzestrzenianie się ich na cały świat doprowadzi do przeciążenia mentalnego u jednostek i mas. Ta nadprodukcja informacji, sprzedawana jako wolność, nie będzie miała nic wspólnego z wolnością i raczej, co możemy dziś dostrzec, doprowadzi do masowego, mentalnego stanu katatonicznego niż intelektualnego wyzwolenia.

Str 16, “W zasadzie, osoba może używać wielu metod psychologicznych by uniknąć dyskomfortu związanego z przeciążeniem informacjami i w ten sposób utrzymać szereg alternatyw na które zareaguje w sposób znacznie węższy niż umożliwia mu to technologia." Innymi słowy, prawdziwym pytaniem jest to w jaki sposób osoba wykorzysta możliwości, w jakim stopniu będzie ona intelektualnie i psychicznie przygotowana na ich wykorzystanie, w jaki sposób społeczeństwo jako całość będzie tworzyć korzystne warunki dla wykorzystania tych opcji. Ich dostępność nie jest sama w sobie dowodem większego poczucia wolności lub poczucia własnej wartości.”

Str. 32 "Ponadto, Stany Zjednoczone są najbardziej aktywne w promowaniu globalnego systemu komunikacji za pomocą satelitów, i są pionierem rozwoju światowej sieci informacyjnej. Oczekuje się, że taka sieć wejdzie w życie około roku 1975. Po raz pierwszy w historii ludzkości skumulowana wiedza będzie dostępna w skali globalnej- i będzie niemalże natychmiast dostępna na zawołanie. * Szacuje się (przez Instytut Polityki i Planowania, Arlington, Virginia), że wielkość komunikacji cyfrowej wkrótce przekroczy ilość rozmów telefonicznych przez Atlantyk, co już nastąpiło w Stanach Zjednoczonych. Ponadto w następnym dziesięcioleciu wartość eksportu informacji ze Stanów Zjednoczonych do Europy przekroczy wartość eksportu materiałów."

Rozwój technologii informacyjnych, oraz technik kontroli mas doprowadzi, jak pisze Brzeziński, do zwiększenia się kontroli nad społeczeństwami. Głównie ten fenomen będzie widoczny w krajach zachodu. Elity krajów nie będą się coraz częściej liczyły ze społeczeństwem, opierając się na całym wachlarzu socjotechnik i systemów technotronicznych by uczynić je pasywnym.

Str 252. "Inne zagrożenie, mniej jawne, jednocześnie nie mniej podstawowe, stawia czoło liberalnej demokracji. Bardziej bezpośrednio związane z wpływem technologii, zawiera stopniowe pojawienie się bardziej kontrolowanego i kierowanego społeczeństwa. Takie społeczeństwo będzie zdominowane przez elity, których roszczenia do władzy będą opierały się na rzekomo najwyższej naukowej wiedzy (know-how). Nieograniczone przez tradycyjne, liberalne wartości, elity te nie zawahają się przed osiągnięciem celów politycznych przy użyciu najnowszych technik wpływania na zachowanie społeczeństw, utrzymując społeczeństwa pod bliskim nadzorem i kontrolą. W takich okolicznościach, naukowy i technologiczny pęd kraju nie będzie odwrócony ale faktycznie będzie się żywił sytuacją, którą będzie wykorzystywał. Pojawienie się dużej dominującej partii, obok bardziej zawężonych i bardziej intensywnie doktrynerskich ugrupowań na prawo i lewo, może przyspieszyć trend ku takiemu technologicznemu kierowaniu. Taka duża, dominującą partia, łączyłaby poszukiwanie stabilności amerykańskiego społeczeństwa z jego historyczną sympatią ku innowacji. Opierając się na naukowym postępie do produkcji środków rozwiązujących społeczne bolączki, mogła by dotknąć intelektualnego talentu narodu do szerokiego, docelowego planowania i wykorzystania istniejących doktrynerskich grup jako społecznego barometru i jako źródła nowych pomysłów. "

Obecnie w USA rządzi administracja Obamy, która kontrolowana jest przez m.in Zbigniewa Brzezińskiego. Administracja ta coraz bardziej pomija systemy demokratyczne, tworząc prawo poprzez systemy dekretów prezydenckich.OGLĄDAJ DALEJ>>>

Pod rządami Obamy widoczne jest również przyspieszenie wdrażania społecznych systemów kontroli, głownie poprzez systemy informatyczne i militaryzację służb bezpieczeństwa. Brzeziński w swojej książce napisał “Utrzymujący się kryzys społeczny, pojawienie się charyzmatycznej osobowości, oraz wykorzystanie mediów do uzyskania zaufania publicznego będą krokami milowymi w transformacji Stanów Zjednoczonych w wysoko kontrolowane społeczeństwo.  * To może również stworzyć historyczny paradoks. Tradycyjnie demokratyczne społeczeństwo amerykańskie może, ze względu na jego fascynację techniczną wydajnością, stać się bardzo kontrolowanym społeczeństwem a jego humanitarne i indywidualistyczne cechy zostaną przy tym utracone. (Takie społeczeństwo jest przedmiotem powieści Kurta Vonneguta Piano Player.)"

Rozwój miast oraz reperkusje przechodzenia z systemu industrialnego w post-industrialny wytworzy wiele anomalii, konfliktów i fragmentacji we wszystkich dziedzinach życia. Środowisko w jakim będzie funkcjonowało społeczeństwo stanie się tym samym mniej stabilne (co obecnie jest odczuwane przez większość obywateli świata zachodniego poszukującego stabilizacji i świętego spokoju). Zwiększy się  również presja ze strony systemów informatycznych, Staną się one konkurencyjne w stosunku do kobiet i mężczyzn wykonujących prace.

Str. 17. "Wpływ "przypadkowych" miast już przyczynia się do depersonalizacji indywidualnego życia wraz z trudnością utrzymania struktury pokrewieństwa i trwałych przyjaźni. Julian Huxley był prawdopodobnie winny jedynie lekkiej przesady, gdy ostrzegł, że "przeludnienie u zwierząt prowadzi do zniekształconego, neurotycznego i wręcz patologicznego zachowania. Możemy być pewni, że ta sama zasada dotyczy ludzi. Życie w dzisiejszym mieście zdecydowanie prowadzi do masowej choroby psychicznej, rosnącego wandalizmu i możliwych wybuchów masowej przemocy."  * W 1900 roku było 10 miast z populacją przekraczającą milion obywateli, w 1955 liczba ta wzrosła do 61, w 1965 roku do ponad 100 miast. Dziś w Australii i Oceanii trzy czwarte ludzi mieszka w miastach. W Ameryce i Europie (również ZSRR) połowa populacji mieszka w miastach, w Afryce i Azji jedna piąta żyje w miastach."

Film: Szok i trwoga. Masowe procesy manipulacji:


OGLĄDAJ DALEJ>>>

Str. 7 "Wraz z tym jak w społeczeństwie przemysłowym, dotychczasowe bierne masy stają się aktywne narastają intensywne konflikty polityczne nad takimi sprawami jak pozbawianie praw obywatelskich i prawami do głosowania. Kwestia udziału w życiu politycznym jest szczególnie ważna. W wieku technotronicznym powstaje pytanie o zapewnienie rzeczywistego udziału w podejmowaniu decyzji, które wydają się zbyt skomplikowane i zbyt odległe od przeciętnego obywatela. Alienacja polityczna staje się problemem. Podobnie kwestia politycznej równości płci ustępuje walce o seksualną równość kobiet. W industrialnym społeczeństwie kobieta, operator maszyn-przestaje być fizycznie gorsza od mężczyzny, co ma jakieś znaczenie w życiu na wsi i zaczyna domagać się swoich praw politycznych. W powstającym społeczeństwie technotronicznym automatyzacja zagraża zarówno mężczyznom jak i kobietom, intelektualny talent jest obliczalny, "pigułka" zachęca do równości płci, a kobiety zaczynają domagać się pełnej równości."

Str 52.  "Globalna fragmentacja i unifikacja. Skumulowany efekt rewolucji technotronicznej jest wewnętrznie sprzeczny. Z jednej strony,  rewolucja oznacza początki globalnej społeczności, z drugiej strony, fragmentuje człowieczeństwa i odrywa je od ich tradycyjnego zakotwiczenia. Rewolucja technotroniczna poszerza spektrum ludzkiej kondycji. Pogłębia przepaść w stanie materialnym ludzkości, nawet jeśli obniża subiektywną tolerancję dla tej rozbieżności."

Str 58. "Jednak błędem byłoby stwierdzenie, że fragmentacja i chaos są dominującymi realiami naszych czasów. Po raz pierwszy zaczyna objawiać się globalne ludzkie sumienie. To sumienie jest naturalnym rozszerzeniem długiego procesu poszerzania osobistych horyzontów człowieka. Na przestrzeni czasu, identyfikacja człowieka rozszerzała się z rodziny, do wsi, do plemienia, regionu, narodu; ostatnio rozprzestrzeniła się na jego kontynent (przed II wojną światową nie było w zwyczaju co jest teraz normalne dla studentów i intelektualistów, aby opisać siebie jako Europejczyków i Azjatów)."

Str 23 "Wraz z rozszerzaniem się wiedzy współdzielenie nowych wspólnych perspektyw staje się trudniejsze; Ponadto tradycyjne perspektywy, takie jak przekazywane przez prymitywne mity, czy ostatnio przez pewne historycznie uwarunkowane ideologie nie mogą być trwale utrzymane. Groźba intelektualnej fragmentacji, stworzona przez lukę pomiędzy tempem w ekspansji wiedzy a tempem jej asymilacji; podnosi zaskakujące pytanie dotyczące perspektyw intelektualnej jedności ludzkości. Generalnie zakładano, że współczesny świat, ukształtowany przez coraz bardziej przemysłowe i miejskie rewolucje, będzie bardziej jednorodny. Może tak być, ale może to być jednorodność w braku bezpieczeństwa, niepewności i intelektualnej anarchii. W związku z tym, rezultatem wcale nie musi być bardziej stabilne środowisko."

Program Infowars nt technotronicznych systemów kontroli umysłów.


Po takiej, krótkiej lekturze pozostaje rozejrzeć się dookoła i ocenić na ile obecna rzeczywistość jest spójna z tym co pisał Brzeziński. Pozostaje również pytanie o przepaść świadomości społeczeństwa co do obecnej rzeczywistości. Już w latach 70 działał internet, który w miarę sensownie mogli używać zwykli ludzie dopiero od końcówki lat 90-tych. W latach 70-tych posiadano m.in. systemy typu HAARP oraz systemy modyfikacji pogody (lata 60-te). Dla przykładu już w latach 70-tych armia USA oblatywała samoloty typu F-117. To jest przynajmniej trzydziestoletnia przepaść w rozwoju technologii. Technologii o których nadal 99,9% społeczeństwa w ogóle nie ma pojęcia, że istnieją. Pozostaje również pytanie o to jakiego typu technologie obecnie istnieją na świecie, pamiętając o tym, iż żyjemy w 30 letniej dziurze historii rozwoju technologii oraz gdzie prowadzą nas elity tego świata.


Link do książki Brzezińskiego: LINK
Link do oficjalnej publikacji nt systemu HAARP: LINK
Link do oficjalnego dokumentu nt modyfikacji pogody z roku 1966: LINK


Umysł nie posiada zapory. Wstęp do wojny technotronicznej.   |  Film: Szok i trwoga. Masowe procesy manipulacji.  |  Film: Zasoby Ludzkie - Inżynieria Społeczna XX wieku. Wieczna wojna- konflikt kulturowy.   |   Sądy moralne mogą być zmieniane za pomocą pola magnetycznego.  |  Naukowcy stworzyli system odczytywania obrazów ruchomych bezpośrednio z mózgu.   |  Hakerzy włamali się do ludzkiego mózgu, skutecznie wyodrębniając wrażliwe dane.   |  Aldous Huxley: Ostateczna rewolucja.   |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 

Więcej
Nauka i technologia

Naukowcy tworzą jadalne rośliny zawierające szczepionki mRNA, by zastąpić nimi szczepionki.

Naukowcy tworzą jadalne rośliny zawierające szczepionki mRNA, by zastąpić nimi szczepionki.

Zespół naukowców pracuje nad sposobem przekształcenia zielonej sałaty w najnowocześniejszy system dostarczania szczepionek...

Po osiągnięciu 81-procentowego wskaźnika szczepień Singapur doświadcza eksplozji chorób.

Potężny wzrost liczby nowych „przypadków” koronawirusa z Wuhan (Covid-19) dotknął Singapur, który jest jednym...

Opublikowane badanie ujawnia jak Iwermektyna blokuje rozwój wirusa SARS-COV-2.

Białka kolczaste w mleku matki?

Nowa broń marynarki wojennej może dosłownie zatrzymać twoją mowę.Programy Infowars:
Mariusz Najda z Fundacji Tesli o procesie skazywania rządu na karę dożywocia za przestępstwa:

Materiały Konrada Stachnio:

Telegram, Wordpress
 


Dr ZBIGNIEW HAŁAT krytycznie o eksperymentach na dzieciach i obostrzeniach:

Tlenek Grafenu w szczepieniach na Covid-19:


Anthony Fauci i rząd USA sponsorowali tworzenie Covid-19:
Ostatnie Audycje:

Kultura

Promocja ludzko-zwierzęcych hybryd.

Promocja ludzko-zwierzęcych hybryd.

Procesy oswajania i przyzwyczajania społeczeństwa co do nadchodzącej rzeczywistości polegają na powolnej normalizacji nowych norm...

Rząd Kalifornii chce dekryminalizacji psychodelicznych narkotyków.

Na początku tego roku senator stanowy Scott Wiener z San Francisco, przedstawił projekt ustawy dotyczącej dekryminalizacji osobistego...

Szef zbrojnego ramienia New Age wygrał w prawyborach republikanów na burmistrza Nowego Jorku.

Żona premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona promowała sztukę A. Crowleya.

UNICEF mówi, że pornografia nie zawsze jest szkodliwa dla dzieci.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone