Transhumanizm: technologia, która stworzy z ludzi bogów.
Michael Snyder, endoftheamericandream.com
USA
2015-05-07
Kultura
Na całym świecie naukowcy i intelektualiści łączą się w transhumanistyczny ruch. Ci, którzy są zwolennikami tej filozofii uważają, że nadszedł już czas byśmy wykorzystali technologię by przejąć kontrolę nad własnym rozwojem. Dzięki temu jak wierzą możemy dać sobie nadludzkie moce i radykalnie rozszerzyć długość życia. W tej chwili najbardziej popularny film w Ameryce to "Avengers: Age of Ultron", a w ostatnich latach oglądaliśmy filmy o "mutantach""superbohaterach" które były bestsellerami Hollywood. Transhumaniści wierzą, że wkrótce wraz z tym jak technologia rozwija się w postępie geometrycznym my sami będziemy mogli przemienić się w takich superbohaterów. Kiedy już będziemy mieli nadludzkie moce i nadludzką inteligencję, transhumaniści są przekonani, że uda się wtedy wyeliminować wszystkie słabości, choroby, ubóstwo i wojny. Wielu z nich rzeczywiście wierzy, że za zaledwie kilka dekad będziemy w stanie osiągnąć nieśmiertelność i ustanowić na ziemi utopię. Innymi słowy, nie będziemy już potrzebowali "Boga”, ponieważ sami staniemy się bogami.

U podstaw ruchu transhumanistycznego jest niezachwiana wiara w nieunikniony technologiczny postęp ludzkości. Oczywiście są transhumaniści, którzy mają wątpliwości, ale dla większości transhumanistów rozwiązaniem dla wszystkich naszych problemów jest jeszcze więcej technologii. Jeśli nie jesteś zaznajomiony z transhumanizmem, to poniżej podaję naprawdę dobrą definicję, na którą ostatnio się natknąłem:

“Transhumanizm jest kulturalnym i intelektualnym ruchem promującym cel zasadniczego przekształcenia ludzkiej kondycji poprzez rozwój i udostępnianie technologii by zwiększyć ludzkie intelektualne, fizyczne i psychologiczne możliwości. Transhumanizm bada potencjalne korzyści i zagrożenia związane z nowymi technologiami, które mogłyby przezwyciężyć podstawowe ludzkie ograniczenia. Wiąże się to również z kwestiami etycznymi związanymi z rozwojem i wykorzystaniem takich technologii. Niektórzy transhumaniści przewidują, że ostatecznie ludzie mogą przekształcić się w istoty z takimi zdolnościami, które uzasadnią stan określany jako "postludzki".”

Transhumaniści chcą pomóc ludziom by ci żyli znacznie dłużej, a także chcą znacząco zwiększyć jakość życia. Ostatecznie większość transhumanistów jest w pełni przekonana, że będą w stanie pokonać śmierć. Poniżej znajduje się krótki fragment artykułu z ExtremeTech:

“Jednym z podstawowych pojęć transhumanistycznego myślenia jest przedłużenie życia: Dzięki inżynierii genetycznej, nanotechnologii, klonowaniu i innych nowych technologii, wkrótce stanie się możliwe wieczne życie. Podobnie transhumaniści są zainteresowani coraz większą liczbą technologii, które mogą pobudzić nasze fizyczne, intelektualne i psychologiczne możliwości które wykroczą poza naturalne zdolności człowieka (stąd termin transczłowiek). Przezczaszkowa bezpośrednia stymulacja prądem (TDC), na przykład, która przyspiesza czas reakcji i szybkość uczenia poprzez przepuszczanie bardzo słabego prądu przez mózg, została już wykorzystana przez armię amerykańską do szkolenia snajperów. Na bardziej skrajnym krańcu transhumanizm zajmuje się pojęciami transferu umysłu (do komputerów), oraz tym co się stanie kiedy w końcu zbudujemy komputer o inteligencji przekraczającej ludzką inteligencję (technologiczna osobliwość).”

Więcej na temat tych technologii w zakładce "NBIC" oraz wszystkich innych:


Może więc chcesz żyć wiecznie, uzbrojony w nadludzkie moce?

Najsłynniejszym transhumanistą na świecie jest Ray Kurzweil, który rzeczywiście wierzy, że będzie w stanie tego dokonać. Najpierw jednak musi pozostać przy życiu na tyle długo by technologie te zostały rozwinięte. Obecnie więc Kurzweil przyjmuje 150 suplementów dziennie próbując utrzymać swoje ciało w dobrej formie: "Młody 65-letni Kurzweil obecnie przyjmuje 150 suplementów dziennie, twierdząc iż jest to pierwszy most. "Chodzi o to, aby budować mosty, aby zapewnić wystarczającą ich ilość by ciało utrzymało się do momentu nadejścia technologii wydłużających życie." Porównał on biologię organizmu do oprogramowania komputerowego i uważa, że jest ona "nieaktualna"."

Kurzweil jest absolutnie przekonany, że jeśli dostatecznie dalece przedłuży swoje życie, to technologie, które pozwolą mu osiągnąć nieśmiertelność są tuż za rogiem. W rzeczywistości, w artykule, który napisał dla CNN wyraził przekonanie, że za zaledwie 20 lat nasze technologie medyczne będą "milion razy silniejsze" niż ma to miejsce obecnie: “Zdrowie i medycyna są obecnie technologiami informatycznymi i podlegają zatem czemuś co nazywam "prawem przyspieszonego zwrotu". Technologie co roku podwajają zwoje możliwości (przy tych samych kosztach), co ma zastosowanie do wszystkich technologii informatycznych. W rezultacie, technologie przeprogramowania "oprogramowania", które leży u podstaw biologii człowieka są już tysiąc razy silniejsze od czasu gdy projekt poznania genomu był ukończony w 2003 roku i znów w ciągu dekady będą tysiąc razy silniejsze niż dzisiaj i milion razy bardziej wydajne w ciągu dwóch dekad.”

Czy będzie miał rację? Będziemy musieli poczekać by się przekonać.


Przez długi czas, wielu w ruchu transhumanistycznym (w tym Kurzweil) wskazywało na okres między 2030 i 2050, podczas którego ich zdaniem wydarzy się coś niezwykłego. Uważają, że w tym okresie nastąpi coś znanego jako "osobliwość". Wraz z wykładniczym wzrostem technologii, uważają, że w pewnym momencie sztuczna inteligencja zacznie znacznie przewyższać ludzką inteligencję, i że ludzkość połączy się z tą nową super-inteligencją. Gdy do tego dojdzie, wierzą, że świat zmieni się w sposób, którego dziś nie jesteśmy w stanie pojąć: “Kurzweil i jego zwolennicy uważają, że kluczowy punkt zwrotny zostanie osiągnięty po roku 2030, kiedy technologia informacyjna osiągnie "prawdziwą" inteligencję, i w tym samym czasie biotechnologia umożliwi płynne zjednoczenie między nami a super-inteligentnym nowym środowiskiem technologicznym. Ostatecznie ludzko-maszynowy umysł będzie w stanie swobodnie wędrować przez wszechświat własnej kreacji, kopiując sobie do woli do “odpowiednio obliczeniowo potężnego podłoża". Staniemy się w naszej potędze zasadniczo podobni do Boga.” Czyż nie brzmi to przerażająco?

Inni transhumaniści nie są tak optymistyczni jak Kurzweil i jego zwolennicy. Wystarczy zastanowić się nad tym co Max Tegmark, autor książki Our Mathematical Universe: My Quest for the Ultimate Nature of Reality, miał do powiedzenia o tym, jak będzie wyglądało życie po zaistnieniu "osobliwości": “Po tym, życie na ziemi nigdy nie będzie takie samo. Ktokolwiek lub cokolwiek będzie kontrolowało technologię stanie się szybko najbogatszym na świecie i najbardziej potężnym, przechytrzającym wszystkie rynki finansowe, bardziej twórczym i szybciej patentującym niż naukowcy i potrafiącym zmanipulować wszystkich ludzkich przywódców. Nawet jeśli my, ludzie, nominalnie połączymy się z takimi maszynami, to nie mamy żadnej gwarancji, co do ostatecznego wyniku. To będzie bardziej przypominało wrogie korporacyjne przejęcie niż połączenie firm.”


Nawet niektórzy z najbardziej znanych naukowców świata są sceptyczni co do tego co potężna sztuczna inteligencja może oznaczać dla przyszłości ludzkości. Poniżej fragment artykułu, którego współautorem był Stephen Hawking: “Patrząc dalej w przyszłość nie istnieją podstawowe granice co do tego, co można osiągnąć: nie ma fizycznego prawa by cząstki były zorganizowane w taki sposób by wykonywały nawet bardziej zaawansowane obliczenia niż aranżacje cząstek w ludzkich mózgach. Wybuchowe przejście jest możliwe, choć może rozegrać się inaczej niż w filmie jaki Irving Good zrealizował w 1965 roku, gdzie maszyny o nadludzkiej inteligencji mogły wielokrotnie poprawić siebie, powodując to co Vernor Vinge nazywał "osobliwością", a filmowy bohater Johnny Depp nazywał "transcendencją". Można sobie wyobrazić że taka technologia przechytrzy rynki finansowe, prześcignie naukowców, zmanipuluje ludzkich przywódców i stworzy bronie których nawet nie będziemy w stanie zrozumieć. Zważywszy na to, że krótkoterminowy wpływ AI zależy od tego kto go kontroluje, to długoterminowy wpływ zależy od tego czy AI w ogóle może być kontrolowane.”

Było to motywem wielu scenariuszy filmowych. (Kosiarz Umysłów) :


Jednak mimo tych zastrzeżeń społeczności naukowej, wielu transhumanistów prze do przodu jak tylko może. Wielu z nich jest absolutnie przekonanych, że to co robią przyniesie nowy złoty wiek planecie. Wystarczy wziąć pod uwagę słowa transhumanisty Zoltana Istvana który stwierdził: “Mimo to ludzie nadal martwią się tym, że technologia i nauka, które uczynią nasz gatunek bardziej transhumanistycznym zostaną wykorzystane do pogłębienia podziału w społeczeństwie na tych co ją mają i nie mają. Te obawy są bezpodstawne. Bliskie badanie kwestii pokazuje, że transhumanistyczna technologia i nauka nas wyzwala, daje nam lepsze zdrowie i poprawia standard życia wszystkich ludzi na całym świecie. Jeśli cenisz sobie wolność, równość i postęp, to ma sens by przyjąć z zadowoleniem nadchodzący wiek transhumanizmu.”

Czyż nie brzmi to cudowne?


Są nawet niektórzy transhumaniści, którzy formują swoje nadzieje i marzenia na przyszłość w religijnej terminologii. Na przykład, Mark Pesce jest transhumanistom który jest w pełni przekonany, że transhumanizm pozwoli na to “by ludzie stali się jak bogowie": Ludzie umierają, planety umierają, nawet gwiazdy umierają. Wiemy o tym wszyscy. Ponieważ zdajemy sobie z tego sprawę szukamy czegoś więcej- transcendencji przemijania, przejścia ku niezniszczalnej postaci. Ucieczki, jeśli wolisz, zatrzymania koła. Dążymy zatem by błogosławić się doskonałą wiedzą i doskonałą wolą; aby stać się jak Bóg, wziąć wszechświat w ręce i przekształcić go na nasz obraz, dla naszego zachwytu. Jak jest na ziemi tak będzie i w niebie. W nieuniknionym wyniku niesamowitego nieprawdopodobieństwa, drogowskaz ewolucji prowadzi nas w kierunku transczłowieka - apoteozy rozsądku, zbawienia - osiągniętego przez dobre uczynki."

Link do oryginalnego artykułu: LINK


NBIC- zabawa w Boga. Obraz świata w 2025 roku.   |  Internet rzeczy. Planeta więzienie 2025.ONZ przewiduje transhumanistyczną przyszłości, w której człowiek będzie zbędny. Oni naprawdę chcą wszczepić czipy do twojego mózgu.   |  Eric Schmidt: Sztuczna Inteligencja Google nie do odróżnienia od ludzkiej w przeciągu dekady.   |  2025 - Czipowanie ludzi: Jedno pokolenie to wszystko, czego potrzebują.   |  Sztuczna inteligencja będzie decydowała o życiu i śmierci ludzi.   |  Przyszłość pojazdów bezzałogowych.  |   NSA i sztuczna inteligencja do wykrywania przed-zbrodni.   |  DARPA będzie instalować przezczaszkowe, ultradźwiękowe urządzenia kontroli umysłu w hełmach żołnierzy.   |  Program komputerowy używa Twittera by śledzić nastrój populacji.   |  Sztuczny mózg przeszedł podstawowy test IQ.   |  Naukowcy opracowali implant pozwalający na komunikację mózg-mózg.   |  Chip zapisujący wspomnienia pozwala na ich transfer do drugiego mózgu.  |  Interfejs mózg-maszyna staje się rzeczywistością.   |  MIT stworzyło glukozowe ogniwo paliwowe do zasilania wszczepianych interfejsów mózg-komputer.  |  Oni naprawdę chcą wszczepić czipy do twojego mózgu.  |   Naukowcy stworzyli system odczytywania obrazów ruchomych bezpośrednio z mózgu.   |  Technologie ulepszania ludzi i przyszłość pracy w najbliższej dekadzie.  |  PETMAN: kolejny potężny krok w kierunku budowy armii robotów DARPA. Nowe drony i roboty. Przedsmak przyszłości.   |  Najmniejszy na świecie komputer, który będzie można połknąć.  |  Szef Google Eric Schmidt przygotowuje wszystkich na czipy wszczepiane do mózgu dla przeszukiwania Internetu.   |  Technologie ulepszania ludzi i przyszłość pracy w najbliższej dekadzie.   |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 
misio   dodano: 2015-05-09 13:25:35
Dobra ilustracja.

JAk za komuny- najpierw filozofia, potem rewolucja, a następnie zdominowanie populacji w nowym systemie. To jest wojna.

Więcej
Kultura

Anty-papież Franciszek wzywa do homoseksualnych związków obywatelskich.

Anty-papież Franciszek wzywa do homoseksualnych związków obywatelskich.

W idealnym momencie, aby wpłynąć na wybory prezydenckie w USA, w niedzielę w Ameryce Północnej zostanie zaprezentowany nowy...

Papież komunistów i pogan idzie w zaparte bijąc srebrną monetę z Pachamamą.

Watykan wyemitował monetę przedstawiającą matkę niosącą ziemię w swoim łonie. Emisja monety przypada prawie na rok po tym jak bożek...

Według biskupa Schneidera skażona aborcją obowiązkowa szczepionka przeciwko COVID byłaby początkiem „apokalipsy”.

Mam dość, czyli krótka charakterystyka obecnego szaleństwa.

Kometa Neowise C/2020 F3.

Więcej
Globalne trendy

Systemy holograficzne do 2025.

Systemy holograficzne do 2025.

Od trzech dekad w kręgach naukowych rozwija się na małą skalę różnego rodzaju poważne zastosowania dla systemów...

060606 - Microsoft i kryptowalutowy system kontroli populacji.

Od trzech dekad oficjalnie istnieją na rynku wszczepiane pod skórę systemy automatycznej identyfikacji auto-ID (patrz prace Carla Sandersa),...

Terahercowe 6G do roku 2030.

Scenariusz rozwoju rynku pracy do roku 2050.

Populacja zastępcza do 2050 roku.

kontakt e-mailowy:
© 2010 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone