Nowa globalna religia. #4
Prisonplanet.pl
Polska
2014-07-25
Kultura
Kontynuacja artykułu: Nowa globalna religia. #3

Rewolucje, ewolucje i pokój przez wojnę.
Budowa nowej globalnej religii i eksternalizacja Hierarchii według Alice Ann Bailey, będzie zasadniczo efektem wielu pomniejszych rewolucji i ewolucji, które będą miały miejsce w wielu dziedzinach życia- w ekonomii, mentalności, kulturze i innych, z których wszystkie będą musiały być w tym procesie zniszczone aby jak mówi autorka zrobić “następny krok naprzód”. Ten krok naprzód, tak często używany w retoryce komunistycznej nie jest przypadkowy, ponieważ różne formy komunitaryzmu, budowania federacji i grupowego życia były tematem głównych rewolucji politycznych ostatniego stulecia. Bailey określa je w swojej książce jako wielkie społeczne eksperymenty, które mają dać odpowiedź na wiele pytań co do przyszłej formy globalnego imperium. Były one tym samym małymi próbami, przedsmakiem tego co nadejdzie gdy Hierarchia zdecyduje się ostatecznie skonsolidować władzę nad światem.

“[...] W obecnym czasie wszyscy prawdziwi myśliciele duchowi i pracownicy są bardzo zainteresowani wzrostem przestępczości na każdym kroku, objawieniem się niższych sił mentalnych, widocznym pogorszeniem się ciała fizycznego, co widać w rozprzestrzenianiu się chorób, i przez nadzwyczajny wzrost szaleństwa, nerwic i niezrównoważenia psychicznego. Wszystko to jest wynikiem rozdzierania planetarnej sieci, i w tym samym czasie jest częścią ewolucyjnego planu i możliwości, przez którą ludzkość podejmie następny krok naprzód.”

“[...] Razem, i jako grupy mogą stać się wrażliwi na pojawiające się nowe idee, które, co jest planowane, powinny uwarunkować nadchodzącą nową erę; razem i jako grupa mogą ustanowić ideały i rozwijać techniki i metody nowych szkół myślenia, które określą nową kulturę; razem i jako grupa mogą przynieść te idee i ideały do świadomości mas, tak aby szkoły myślenia i światowe religie mogły być połączone w jedno, by mogła wyłonić się nowa cywilizacja. Będzie to produkt mentalnej i emocjonalnej fuzji technik Ery Ryb, co wytworzy manifestację na płaszczyźnie fizycznej planu Boga dla najbliższej przyszłości. Jest to wizja, która kryje się za eksperymentem prowadzonym przez nowe początkowe grupy.”  Konflikt między starożytnymi siłami, sierpień 1939

"[...] One różnią się szczególnie od tych z przeszłości, i to właśnie te szeroko odmienne pomysły, są charakterystyczne dla nowej ery, Ery Wodnika. Dotychczas wspaniałe idee, które ostatecznie z powodzeniem kontrolowały rasę w każdym wieku były darem intuicyjnych ludzkich synów dla ich pokolenia. Zaawansowane istoty ludzkie następnie przechwyciły te idee podporządkowując je procesowi podtrzymania, by stały się pożądanymi, a potem wdrażając je poprzez “agendę uznania," jak to jest nazywane okultystycznie."
Początkowe grupy Nowej Ery. lipiec 1937

[...] Dzisiaj, ta siła [Szambali] uchodzi ze świętego centrum; ucieleśnia aspekt Woli obecnego kryzysu światowego i jego dwa zależne efekty lub cechy:
a. Niszczenie tego, co jest niekorzystne, utrudniające w obecnych formach (w rządzie, religii i społeczeństwie).
b. Siła syntetyzowania, która wiąże ze sobą to, co do tej pory było rozdzielone."
  Ukryte źródło zewnętrznego chaosu. styczeń 1939

MASOWE EKSPERYMENTY SPOŁECZNE.
"[...] Chciałbym podkreślić tutaj, że podobnie jak we wszystkich rodzinach, biznesie i organizacji, są tacy, którzy są punktami władzy i projektantami planowanych działań, więc w ramach tej grupy lub zorganizowanego ciała, które nosi nazwę ludzkości istnieją podobne punkty kontaktowe lub ci, którzy planują, kierują i tworzą zewnętrzne wydarzenia i zdarzenia. Są w okresie osiągnięć osobowości- w czasie w którym ludzie, osiągnąwszy integrację i ekspresję mieszanych uczuć, percepcji i umysłu, aktywnie i skutecznie działają w przestrzeni fizycznej. Te punkty służą do dwóch istotnych zmian w świecie; pierwszy to fuzja, mieszanie narodów i mniejszości, aby wszędzie pojawiły się skoordynowane imperia i narody, a po drugie, by zmieniać granice i zmieniać je tak, aby mogła mieć miejsce pełna zmiana mapy świata w Azji, Europie i Afryce. Jest więc oczywiste, iż można odnotować trzy główne podejścia lub sposoby wytwarzania tych fuzji. Wielka Brytania, Stany Zjednoczone Ameryki i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) pracują podług zasady federacji, relacji i fuzji organów w skoncentrowaną całość, odpowiadając tym samym inspiracji, ale stosując własne, wyspecjalizowane metody by dojść do pożądanych celów. [...] Najbardziej ciekawy eksperyment odbywa się zatem w tych trzech grupach powiązanych ze sobą elementów i różnych ideałów narodowych. ZSRR w końcu będzie stawiało nacisk i skieruje swoje zainteresowanie na Azję, powodując wielkie zmiany na tym kontynencie, aż do Pacyfiku. Wielka Brytania, poprzez swoją udaną demonstrację zasady federacji, może mieć wpływ na poważne zmiany w Europie jeśli jest tam wzbudzone zrozumienie, prawdziwa i życzliwa sprawiedliwość i mądra cierpliwość. USA ma podobne zadanie do wykonania dla obu Ameryk, wzywając do najwyższego przywództwa i ducha zrozumienia." Konflikt między starożytnymi siłami, sierpień 1939

"Ludzkość jako całość niewiele wie o Rosji. Prawdziwe znaczenie jej ideologii jest źle rozumiane z powodu początkowych błędów tych, którzy zaprojektowali rewolucję; działania niezdyscyplinowanych ludzi w pierwszych dniach dały obserwującej zdarzenia ludzkości zły punkt widzenia na to, co się działo. Ale te czasy już minęły. W ogniu cierpienia i dzięki pogłębionemu zrozumieniu, ten wielki i złożony naród podąży ku ukazaniu braterstwa, które będzie jeszcze przykładem dla całego świata." Cykl konferencji, marzec 1945

WSPÓŁZALEŻNOŚĆ i RÓWNOŚĆ.
"[...] 1 Wolność jednostki. Wolności te zostały wyrażone za nas w słowach tego wielkiego ucznia pierwszego promienia, Franklina D. Roosevelta. Są to cztery podstawowe wolności. [...] 2. Właściwe międzynarodowe współdziałanie, co wymaga wreszcie zniesienia wojny. 3. Czyste reżimy polityczne, wolne od łapówkarstwa, egoistycznych ambicji i brudnych politycznych manewrów.
W realizacji tych celów (i tylko główne problemy będą rozpatrywane, pozostawiając mniejsze i nieistotne efekty dla późniejszego rozpatrzenia) uczniowie syntezy i inicjatorzy właściwych stosunków politycznych będą działać w ścisłej współpracy z uczniami drugiego promienia, których zadaniem jest edukowanie opinii publicznej w prawdziwszych wartościach. Przeszkolona i oświecona publika, która weźmie na barki właściwą odpowiedzialność, wybierze tylko tych ludzi, których wizja jest zgodna z nową etyką, nową nauką, właściwymi stosunkami międzyludzkimi, i którzy rozpoznają jako podstawowy dogmat politycznej równość wszystkich ludzi, równość stworzoną na uniwersalnej i podstawowej boskości."
Wiadomość Wielkanocna
Dzień Wielkanoc 1945


F.D.Roosevelt był głęboko zaangażowany w okultyzm wraz Henrym Wallacem (sekretarzem ds. rolnictwa), co szeroko opisywały gazety w tamtych czasach i za co Wallace został zwolniony z funkcji rządowej. Więcej na ten temat w filmie poniżej:


"[...] Ta wyłaniająca się grupa uczniów bezspornie udowadnia, iż przez ich wysiłki zostanie utworzona nowa cywilizacja, w której ludzkość będzie miała czas na wolności, głębsze rozważania edukacyjne i na działalność polityczną o duchowej naturze; nauka przyniesie świat, w którym praca (jaką obecnie znamy) zostanie zniesiona i każdy etap życia człowieka będzie realizowany przez nauki ścisłe..."

"[...] Ruch ten jest symptomatyczny co do zmiany orientacji myślenia człowieka, i na tym polega jego główna wartość. Nie wskazuje na nową technikę rządów, a zwłaszcza jej ulotną fazę; jest jednocześnie fundamentalny dla nowego porządku świata, który wyłoni się z tych wszystkich eksperymentów, w których w tej chwili ewoluuje ludzkie myślenie."

EKONOMIA.
"[...] Pierwszy Aśram, który to zrobi będzie z trzeciego promienia; w momencie gdy z tego Aśramu pojawią się uczniowie świat będzie gotowy na całkowitej korekty finansowej; "Zasada dzielenia się" będzie uznana za motywującą koncepcję nowej cywilizacji. Nie będzie jednak obejmować pięknych, słodkich i humanitarnych postaw. Świat nadal będzie pełen egoistycznych i samolubnych ludzi, ale opinia publiki będzie taka, że pewne podstawowe ideały zmotywują firmy, zmuszone do działania przez opinię publiczną; Fakt, że nowe, ogólne pomysły w wielu przypadkach będą regulowane przez celowość wzajemnych działań nie będzie w zasadzie miało znaczenia. To dzielenie się, ma znaczenie.

[...] 1. Zasada barteru i walut (z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych) będzie kontrolowała proces.
2. W związku z rozwojem energii atomowej na rzecz dobrobytu człowieka, waluty krajowe zostaną w dużej mierze zastąpione, nie tylko systemem barteru ale uniwersalną wymianą pieniężną- będącą reprezentacją wymienianych towarów, gdy są one stosunkowo małe i nieistotne, i przez planowaną skalę powiązanych wartości. Narodowe dobra materialne i potrzebne towary będą wszystkie dostarczane w ramach zupełnie nowego systemu.
3. Prywatne przedsiębiorstwa będą nadal istniały, ale będą regulowane; wielkie przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, główne zasoby materialne i źródła bogactwa planety- żelazo, stal, ropa naftowa i pszenica, na przykład, będą w posiadaniu w pierwszej kolejności rządzącej i kontrolującej międzynarodowej grupy; będą one jednak przygotowywane do międzynarodowej konsumpcji przez krajowe grupy, wybrane przez ludzi i będące pod międzynarodowym kierownictwem.

MUTACJA I EKSTERMINACJA RAS.
Kolejną “ewolucją/rewolucją” jaka musi się odbyć na ziemi by ziścił się plan jest mutacja gatunku ludzkiego i pozbycie się lub zmiana niektórych ras, ich tradycji, wierzeń czy kultur. Bailey pisała przed II wojną światową o tym, że “problem żydowski” musi być rozwiązany w sposób “humanitarny”. Jednak w systemie Teozoficznym i wśród elit anglo-amerykańskiego establishmentu znaczenia słów są kompletnie różne od tego jak rozumie je zwykły człowiek. O problemie tym mówił również, członek Fabiańskiego Socjalizmu, Bernard Shaw pracujący w grupach okrągłego stołu działających pod RIIA. Stwierdził on, iż bezużytecznych zjadaczy chleba należy wyeliminować, i wzywał by naukowcy stworzyli humanitarny gaz by tego dokonać.Jak wiemy z historii dokładnie to zostało zrealizowane, jednak to co nie jest szeroko poruszane to fakt, iż Hitler był dobrze zaznajomiony z teozofią (poprzez ‪Towarzystwo Thule‬ do którego należał) i stąd znał koncept powrotu ariańskiej rasy. Powrót do pogańskich praktyk, symbolika i filozofia nazistowskich Niemiec nie była więc jego tworem ale była zapożyczona od Teozofii i wprowadzana w życie z całą stanowczością. Co ciekawe, Bailey pisała, iż Hitler, von Ribbentrop, Goebbels, Goering, Hess, Himmler i Streicher należeli do “Czarnej Loży”.

"To z tego powodu, powiedziałem, do niektórych z moich uczniów, że jeśli ludzkość poprawnie rozwiąże problem żydowski, i kiedy będzie rozwiązany w sposób humanitarny i sensowny, to następnie energia centrum planetarnego splotu słonecznego zostanie podniesiona do serca i nastąpi wielka transmutacja. [...] Chciałbym podkreślić tutaj, że czwarta energia skoncentrowana na kwestii żydowskiej, zdecydowanie wytwarza podział jako część Bożego planu. Żydzi są instrumentem realizacji Planu wytworzenia niektórych syntez i doprowadzenia ludzkości do pewnego uświadomienia i decyzji. Dokładne przestudiowanie tego ustępu przyniesie Ci dużo wiedzy. Jednak to tylko wyraża obecną sytuację w tym przejściowym okresie między starą erą Ryb, która odchodzi a nową erą Wodnika, która przychodzi. [...] Zastanawiam się, czy możesz zrozumieć konsekwencje tego ustępu. Kiedy aspekt umysłu (trzeci aspekt osobowości) będzie w pełni rozwinięty, wtedy skoncentrowany wysiłek Sił Ciemności się zmieni i problem żydowski zniknie.

[...] Charakter "nasienia Synów Boga" będący elementem wytwarzającym rodzinę ludzką był intelektualny a samoświadomy i samodzielny człowiek był jego wynikiem. Owocem tej jakości, jak i życie samego nasienia, można dziś dostrzec w bardziej zaawansowanych i wykształconych myślących ludziach i tych, którzy są w jakimkolwiek sensie osobowością słowa. W większości przypadków metoda stosowana była darem umysłu dla co bardziej rozwiniętych zezwierzęconych ludzi, u innych była to stymulacja instynktownych zdolności, podczas gdy trzecia metoda obejmowała pozostawienie mniejszości zwykłej ewolucji. Ta ostatnia grupa stanowi już dziś najmniej rozwinięte i najbardziej zacofane rasy na Ziemi. Jest to w rzeczywistości bardzo mała liczba." Konflikt między starożytnymi siłami, sierpień 1939


CZYTAJ DALEJ>>>


Do 2050 Klub Rzymski planuje konwersję Chrześcijaństwa w zieloną religię.  |   Religia, kultura i wielka wojna. #1   |  Religia, kultura i wielka wojna. #2   |  Przeciwko masonerii.  |   Film: Odkrywając ruch Nowej Ery. ( New Age )   Film: Megiddo 1. Nowy Porządek Świata z punktu widzenia religii.   |  Film: Megiddo 2. Nowy Porządek Świata z punktu widzenia religii.   |  A teraz w ramach pogłębiania religijnej tolerancji sataniści chcą publicznie odprawiać czarne msze.   |  Anglo- Amerykański establishment.  |  Kto rządzi światem. Wykład Stanleya Monteitha, Braterstwo Mroku.   |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 
Pomidor   dodano: 2014-07-26 08:54:05
dziwie się wam ,że takie bzdury daliście na tą stronę.No ale już od jakiegoś czasu widać ,że tonący brzytwy się chwyta.Czy jeśli wyślę do was moją teorię rozwoju religii i wiary to bez względu na to co tam będzie napisane i jakie głupoty nawymyślam,też to opublikujecie?
Killuminati   dodano: 2014-08-17 16:02:29
Misza jeżeli to widzisz napisz
Misza   dodano: 2014-08-17 16:24:12
Jestem Killuminati :)))
Killuminati   dodano: 2014-08-17 16:28:06
noo to zacnie :D
Killuminati   dodano: 2014-08-17 16:29:09
ale te WP mnie denerwuje skasowali z 20 moich wpisów i nie umiem się dogadać z tobą widać że chcą nam w tym przeszkodzić bo sami to czytają
Misza   dodano: 2014-08-17 16:32:05
Na razie tu będziemy pisać. Teraz spadam. Ciao :)) Ps: Jaki tu spokój hahaha :DD
Misza   dodano: 2014-08-17 16:33:45
wp, onet, tlen i wszystkie inne to poziom pudelka.pl tyle, źe informacyjnego :DD
Killuminati   dodano: 2014-08-17 16:34:06
Dokładnie i komentarze od razu się pojawiają ok to narazie napisz jak będziesz
Misza   dodano: 2014-08-17 16:36:28
Oki doki :) Będzie o czym gadać :) Narka
Misza   dodano: 2014-08-17 16:37:47
Dziś wieczorem tu zajrzę i jutro rano.
Killuminati   dodano: 2014-08-17 16:39:04
ok to napisz jak będziesz to będe wiedział. Narazie
Killuminati   dodano: 2014-08-18 09:18:47
Na propagandzie właśnie podali że w strone ukrainy jadą ciężarówki i działa rosyjskie i odrazu mają nagranie haha a jak niby przekroczyli granice to ani zdjecia nie mieli a teraz tylko jadą w strone granicy i już wszystko mają co za gnomt
Killuminati   dodano: 2014-08-19 12:26:17
CO jest Misza czyżby cie porwali tego dnia !? ;D

Więcej
Kultura

Likwidacja inteligencji, czyli dawny plan niemiecki?

Likwidacja inteligencji, czyli dawny plan niemiecki?

Motto: "Nigdy oświata nie może iść przed nauką."  Prof.F.Konieczny   Tylnymi drzwiami, od 100 co najmniej...

Gwardziści szwajcarscy rezygnują z pracy z powodu obowiązku przyjęcia szczepień przeciwko Covid-19.

Trzech gwardzistów szwajcarskich podało się do dymisji, a trzech innych zostało zawieszonych po odmowie zastosowania się do nakazu...

Armia USA przywołuje ofiary z dzieci składane dla szatana, aby promować szczepienia na Covid-19.

Papież Franciszek kończy podporządkowanie Watykanu satanizmowi nakazując szczepienia mRNA.

Promocja ludzko-zwierzęcych hybryd.Programy Infowars:


Petycje przeciwko szczepieniom i działaniom rządu:

Czipowanie ludzi i jego cele:

Co jest jeszcze w tych szczepionkach?:


Materiały Konrada Stachnio:

Telegram, Wordpress
 Tlenek Grafenu w szczepieniach na Covid-19:


Anthony Fauci i rząd USA sponsorowali tworzenie Covid-19:
Ostatnie Audycje:

Radio i TV

Audycja PrisonPlanet.pl. Robotyka.

Audycja PrisonPlanet.pl. Robotyka.

W niniejszej audycji omawiamy problematykę robotyki w kontekście oficjalnych wojskowych opracowań i badań. Dokumentujemy plany...

Audycja PrisonPlanet.pl. Cyber pandemia.

W niniejszej audycji omawiamy zapowiedziane przez grupy globalistyczne cyber ataki na infrastrukturę, które w słowach Klausa...

Audycja PrisonPlanet.pl. Zmiany religijne. New Age.

Audycja PrisonPlanet.pl. Mutacja.

Nowa audycja: Wiadomości PrisonPlanet.pl.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone