Armageddon i Kolektywny Chrystus. #2
PrisonPlanet.pl
Polska
2017-01-27
Kultura
Kontynuacja artykułu: Armageddon i Kolektywny Chrystus. #1

Autor dalej zagłębiania się w dziesiątki szczegółowych rzeczy jakie musi zrealizować nowy Chrystus, by następnie stwierdzić, że Chrystus musi przejąć władzę nad całym światem polityczno religijnym. “To prawda, że musi on być należycie ukoronowany i namaszczony olejem (Psalm 45: 6-7) pośród gruzów na Wzgórzu Świątynnym, niedaleko dawnego sanktuarium [Świątyni Salomona]. Ale królestwo wobec którego ma być ukoronowany (zgodnie z Ps 2I: 3) musi być królestwem świata - Nowym Królestwem Izraela (=“władającymi z Bogiem” ), a nie jedynie politycznego kraju o tej samej nazwie. Możliwe jest oczywiście, że znacznie wsparty naród żydowski obdarzy go również i tym, ale - jak zobaczymy - jego natychmiastowym zadaniem będzie stworzyć nie nowy porządek polityczny, ale duchowy, przygotowując jeszcze większe Królestwo, które obejmie obydwa.” (str 235)

Po przejęciu władzy nad światem Chrystus New Age rozpocznie głoszenie nowej nowiny poprzez globalny ruch młodzieżowy. "Nową misją młodzieży świata, będzie międzynarodowy ruch dedykowany rozprzestrzenianiu już rozwijających się idei i wartości, na których powstał New Age. Te idee i wartości nie będą koniecznie tradycyjnie chrześcijańskimi." czytamy na stronie 237. Można się spodziewać, iż w tym punkcie zwrotnym chrześcijanie, żydzi czy muzułmanie przestaną kompletnie podtrzymywać wiarę czy chodzić swoich świątyń. Po co mieli by to robić skoro Chrystus jest już z nimi, tu na ziemi. Stara wiara zostanie porzucona dając miejsce nowej, opartej na teologii New Age, Teozofii, Masonerii.

Inne obrazy Maitrei i porównanie do popularnych obrazów w kościołach. Unifikacja obrazu przyszłego zbawcy?:

Po tym czasie rozpoczną się globalne katastrofy, wojny, pandemie, apokaliptyczne geologiczne zmiany. Lemesurier opisuje je w punktach:

"A) Budynki na szczycie Wzgórza Świątynnego będą całkowicie zdewastowane.
B) Wojny będą szaleć na całym świecie.
C) Głód, epidemie i trzęsienia ziemi staną się powszechne.
D) Przedstawiciele mesjasza będą nienawidzeni, a nawet prześladowani.
E) Fałszywi prorocy i potencjalni mesjasze wypaczą prawdę.
F) Informacje o nowej mesjańskiej inicjatywie rozprzestrzenią się na wszystkie narody, powodując niemal niekontrolowany gniew ich rządów.
G) Wzgórze Świątynne zostanie zbezczeszczone przez stopy zagranicznych sił a
mieszkańcy Jerozolimy będą zmuszeni do ucieczki.
H) Słońce i księżyc zostaną zaciemnione - niewykluczone, że przez chmury wulkanicznego pyłu
w górnej warstwie atmosfery.
I) Ziemia będzie się "kołysała w tą i z powrotem", w końcu w pewnym sensie przekręcając się
całkowicie.
J) Gwiazdy będą spadać z nieba (przypuszczalnie odniesienie do jednej lub więcej komet uderzających w ziemię, lub zniknięcia znanych gwiazdozbiorów po przekręceniu Ziemi) i wielki znak w kształcie miecza pojawi się na niebie."


To co jednak jest niebywałe to kolejny krok, który będzie doprawdy zjawiskiem nie widzianym wcześniej w historii świata. Lemesurier pisze, że wprowadzony przez nich mesjasz nie będzie antychrystem ale ante-chrystem, czyli tym który jedynie poprzedza nadejście ostatecznego mesjasza. Pośród tych wydarzeń lub po nich Ante-chryst prawdopodobnie umrze rozpoczynając ostateczną przemianę ludzkości w Kolektywnego Chrystusa.OGLĄDAJ DALEJ>>>

Apokalipsa. Kolektywny Chrystus. 2034-2039.
“W miejsce mesjańskiej tyranii jednego człowieka najwyraźniej przewidzianej przez proroków Starego Testamentu, to co się wyłoni będzie światową “teokratyczną anarchią”, niezwykle podobną do rady kapłanów przewidzianej przez Esseńczyków z Qumran, w pełni odzwierciedlając oczekiwania mojżeszowego “królestwa kapłanów” i “świętego narodu”. Królestwo Boga będzie w efekcie drugim ogrodem eden rządzonym przez drugiego Adama - ale w tym wypadku człowieka en masse, pracującego jako jedna osoba.” czytamy na stronach 248-9.

“Wraz z uwolnieniem psychiki człowieka z jego wewnętrznych i zewnętrznych odwiecznych wojen i napięć (obydwa są w dużej mierze wzajemną psychologiczną funkcją), energie człowieka zostaną uwolnione, aby przekształcić planetę w ogród Eden, którym ziemia w rzeczywistości zawsze była. Człowiek (Adam) i Życie (Ewa), nie będą się już dłużej ukrywać przed sobą nawzajem za symbolicznym liściem figowym, w końcu ponownie się połączą. A gdy w dużej mierze niewykorzystane zasoby podświadomości zostaną stopniowo uwolnione człowiek nauczy się wykorzystywać nadzwyczajne moce, które dotychczas przypisywano jedynie medium i magom. [...] Jednak istnieje ciekawa konsekwencja tego wszystkiego. Te ludzkie istoty, które odmówią zaakceptowania nowego archetypu, w naturalny sposób nie wezmą w nim udziału. Tylko ci, którzy go zaakceptują staną się częścią Nowego Człowieka, drugiego Adama lub ostatecznego Mesjasza. Reszta nieuchronnie nie wejdzie do obiecanego Królestwa. Ale potem, co może się wydawać z początku dziwne, tylko przyszły Syn Człowieczy tego dokona- ponieważ wszyscy ci którzy wejdą w Nowe Królestwo, przez definicję będą współwładcami, członkami Jego ciała, kolektywnego Chrystusa. Nawet jeśli tej najwyższej istocie w końcu uda się przyciągnąć tych, którzy są jeszcze poza nią to stanie się to tylko przez włączenie ich do siebie.”
(str 251)

Symboliczne ujęcie nowego człowieka obecne jest w sztukach okultystycznych od wieków:

Następnie dalej Lemesurier rozwija koncept zbawienia według katolickiego teologia Teilharda de Chardina, gdzie cała ludzkość ma przejść przez przemianę by ucieleśnić przyszłego Chrystusa. “Proces ten nazywa “Christogenezą”. Pisze, iż jedynym podmiotem “zdolnym do mistycznej transfiguracji jest cała ludzkość formująca jedno ciało i jedną duszę w miłosierdziu. I ponownie, “By kooperować w pełnej kosmicznej ewolucji jest to jedyny akt, który może adekwatnie wyrazić naszą pobożność dla ewolucyjnego i uniwersalnego Chrystusa.””(str 250) [...] “Tym samym nie ma ucieczki przed konkluzją, że ostateczne drugie nadejście następujące po czasie gniewu oznaczy adwent nie tylko człowieka ale superczłowieka - półboskiej istoty która będzie, w jakiś cudowny sposób zawierać dusze całej ludzkości, nadzieje całej ludzkości.”

Symboliczne ujęcie ula jako społecznego konstruktu:

Powstanie nowego, kolektywnego człowieka pisze Lemesurier wiąże się z jego masowością, którego ekspresją jest rój. W tym znaczeniu człowiek nigdy już nie będzie mógł być głuchy, ślepy, czy niedołężny w jakikolwiek sposób ponieważ będzie miał miliardy oczu, uszu i innych organów. Będzie też nieśmiertelny poprzez swoją wciąż pomnażaną masę (jednostki giną ale ciało ludzkości żyje) i jest elastyczny wciąż dostosowując się do nowych ewolucyjnych realiów. Jak stwierdza autor “Adam Kadmon, czy Święty Człowiek osiągnie swoją najwyższą, ostateczną manifestację w Idealnym Człowieku, który przez samą definicję będzie ponownie zawierał i obejmował dusze wszystkich ludzi.” (str 244)

W tym sensie, zaznacza Lemesurier, człowiek już staje się swoim własnym Kolektywnym Mesjaszem, reprezentowany jako człowiek z gwiazd, jako kolektywny krok człowieka w kosmos, który powraca z nieba by dokonać samozbawienia. Według niego proces kolektywizacji już się zaczął i będzie on wzmocniony przez mesjasza transformującego ludzkość w jeden twór.

Według niego człowiek już “Zyskał potencjalny dostęp do planetarnego królestwa, w którym mógłby w końcu zacząć wykorzystywać zadziwiające moce, dzięki perspektywie ostatecznego połączenia wszystkich indywidualnych ludzkich umysłów i determinacji w jedną ogromną, światową megapsyche. [...] Tom Bearden opisał prawdopodobny wynik wprawdzie nieprawdopodobnego zdarzenia, że mózgi wszystkich istot ludzkich będą mogły być bezpośrednio połączone przez egzekwowane noszenia radiowego nadajnika/odbiornika na sklepieniu czaszki. Za jednym pociągnięciem większość głównych problemów człowieka mogło by zostać rozwiązanych. Ponieważ wszyscy mieliby natychmiastowe, uniwersalne sprzężenie zwrotne, nie byłoby już żadnego poczucia, “nas" i "ich". Ludzie nie traktowali by już siebie jako wrogów z którymi muszą współzawodniczyć. Państwa jako takie nie musiały by już istnieć. Każdy człowiek stał by się “człowiekiem-komórką” (ang. "mancell”) większego ciała, którym jest sam człowiek. Normalne, zdrowe ciało, mimo wszystko, nie pójdzie na wojnę przeciwko samemu sobie.” (str 247)

Ostateczna przemiana świata w raj na ziemi, zbawienie ludzkości odbędzie się więc przez jakąś formę techno-religijnego doświadczenia. Ludzkość stanie się jednym androgenicznym ciałem a przez rozwiązania technologiczne jedną duszą uosabiającą powrót człowieka do boskiego stanu. Człowiek ten nie będzie musiał wędrować do abstrakcyjnego nieba ale stworzy własny Raj na ziemi. Ludzkość przez to dokona religijnego i dosłownego samozbawienia. Według Lemesuriera proces ten będzie miał miejsce pomiędzy latami 2034-2039.

Podsumowanie.
Wraz z każdym wielkim kryzysem drzemiące w ludzkości archetypowe siły apokaliptyczne dają o sobie znać. Obecnie obserwując wszelkie ruchy religijne, istnieje duży potencjał niepokoju co do przyszłości i oczekiwanie na ostateczne rozwiązanie. Czy to obecnie walczący muzułmanie oczekujący na Mahdiego czy żydzi obecnie wieszczący nadejście mesjasza czy chrześcijanie oczekujący na apokaliptyczne katastrofy i ostatniego papieża, wszyscy są determinowani głębokim przeświadczeniem, iż żyją w czasach ostatecznych. Nawet ruch New Age stwierdza, iż znaki wskazują na to, że to jest czas na ich działanie. W 2022 roku pojawi się potężny znak na niebie (grudzień), który ma obwieścić nadejście Chrystusa Maitrei. Ruchy chrześcijańskie wskazują na to, że rok 2017 jest szczególną, 100 letnią rocznicą rewolucyjnych ruchów masonerii (patrz rewolucja bolszewicka 1917 roku) i zapowiedzianych apokaliptycznych katastrof przez Matkę Boską w Fatimie.

23 września 2017, znak na niebie:


Żydzi mówią w swoich obwieszczeniach, że Kabała stwierdza, iż ich mesjasz objawi się w 2017 roku i wszyscy żydzi powinni się przeprowadzić do Izraela by do tego doszło. Fundamentalni muzułmanie walczący w wojnach na bliskim wschodzie uważają, że budują amię dla Mahdiego, który ma wkrótce przybyć na ziemię by walczyć z żydowskim antychrystem Dajjalem. Nawet sataniści czekają na nadejście antychrysta, któremu będą mogli służyć, stawiając pomnikiotwierając publiczne kościoły satanistyczne na świecie. Jak widać, podobnież jak są ludzie czekający na czasy ostateczne, są też ludzie, którzy gotowi je na nas sprowadzić.

Na technologicznym polu już dziś gotowe są technologiczne rozwiązania łączenia ludzkich umysłów w rój, czy opisanego w Biblii wycofywania gotówkiczipowania ludzkiej populacji. Świat coraz bardziej zmierza ku unifikacji i zbudowania globalnego królestwa mającego być rajem na ziemi. Zaplanowana przyszłość zarysowuje się jako techno-religijny kolektywizm wprowadzany w trakcie globalnej zapaści cywilizacyjnej.

Mamy więc wszystkie te ruchy i tendencje apokaliptyczne, które obiektywnie rzecz ujmując rozgrywają się na naszych oczach. Mamy już dostateczną konwergencję pomiędzy religiami świata by zjednoczyć je w jedną globalną religię. To natomiast czy ktoś wykorzysta obecną sytuację do wdrożenia planu opisanego przez Lemesuriera jest trudne do stwierdzenia. Jedno co pewne, to fakt, że plany takie istnieją i są poważnie rozpatrywane i wdrażane by wprowadzić w błąd niczego nie przeczuwającą ludzkość, by wprowadzić antychrysta na globalną scenę jako wybawcę świata i doprowadzić do kaskady zdarzeń opisanych w apokalipsie św Jana by na końcu stworzyć wyżej opisany świat nowej ery.


CZYTAJ DALEJ>>>


Zmierzch kościoła.  |  Nowa globalna religia.  |  Papież Franciszek i Szimon Peres rozmawiają na temat stworzenia "religijnego ONZ".  |  Papież realizuje cele Klubu Rzymskiego tworząc nową zieloną globalną religię.Globalna religia: Franciszek stwierdza, że wszystkie główne religie łączą się z tym samym bogiem.  |  Do 2050 Klub Rzymski planuje konwersję Chrześcijaństwa w zieloną religię.  |  Nowa globalna religia.  |  Religia, kultura i wielka wojna. #1   |  Religia, kultura i wielka wojna. #2   |  Przeciwko masonerii.  |   Film: Odkrywając ruch Nowej Ery. ( New Age )   Film: Megiddo 1. Nowy Porządek Świata z punktu widzenia religii.   |  Film: Megiddo 2. Nowy Porządek Świata z punktu widzenia religii.   |  A teraz w ramach pogłębiania religijnej tolerancji sataniści chcą publicznie odprawiać czarne msze.   |  Anglo- Amerykański establishment.  |  Kto rządzi światem. Wykład Stanleya Monteitha, Braterstwo Mroku.   |  Ostatni Papież?  |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 
misio   dodano: 2017-01-27 09:16:21
Widać że religijnie też chcą zrobić rój. To nie tyko technolodzy o tym gadają.

Więcej
Kultura

Papież Franciszek kończy podporządkowanie Watykanu satanizmowi nakazując szczepienia mRNA.

Papież Franciszek kończy podporządkowanie Watykanu satanizmowi nakazując szczepienia mRNA.

Od 1 października każdy, kto chce pracować lub odwiedzać Watykan, będzie musiał zostać „zaszczepiony” na koronawirusa...

Promocja ludzko-zwierzęcych hybryd.

Procesy oswajania i przyzwyczajania społeczeństwa co do nadchodzącej rzeczywistości polegają na powolnej normalizacji nowych norm...

Rząd Kalifornii chce dekryminalizacji psychodelicznych narkotyków.

Szef zbrojnego ramienia New Age wygrał w prawyborach republikanów na burmistrza Nowego Jorku.

Żona premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona promowała sztukę A. Crowleya.

Więcej
Multimedia

Covid-19. Multimedia dotyczące plandemii.

Covid-19. Multimedia dotyczące plandemii.

Na tej stronie będziemy na bieżąco umieszczali nadsyłane do redakcji materiały wideo i linki do kluczowych informacji dotyczących...

Covid 1984. Protesty przeciwko ograniczaniu wolności w 2020 i 2021 roku.

W tym miejscu zamieszczamy filmy z protestów organizowanych przeciwko wprowadzaniu medycznego państwa policyjnego pod przykrywką...

Foliarze - film o zabójczej telefonii komórkowej i 5G.

Fotografie i reportaże: Bilderberg 2019.

Fotografie i reportaże: Bilderberg 2018.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone