Jak banderowców „wydmuchano”
Dr Jerzy Jaśkowski
Polska
2014-08-31
Polityka
„Nie ma opcji politycznych jest tylko PRAWDA”. jj

Drogi Wnuczku!

Tak jak pisałem w poprzednich listach, historia jest wielką komedią w wykonaniu czasami bardzo marnych aktorów i aktoreczek. Wszystko zależy od poziomu edukacji wyniesionej z domu. Problem z edukacją powszechną trwa od wieków. Już konstytucje soborowe z początków XIV wieku nakazywały każdemu proboszczowi utrzymywanie szkółki parafialnej, a każdemu biskupowi, szkoły odpowiadającej dzisiejszemu pojęciu szkoły średniej. W jednej z konstytucji z XIV wieku znalazłem taki zapis: „Książki są tak tanie, że żaden proboszcz nie może się tłumaczyć brakiem pieniędzy”. Od dwudziestu lat likwiduje się biblioteki szkolne i publiczne. Czy trzeba wyjaśniać to zacofanie? Tak było na terenach wpływów Kościoła Katolickiego. Tereny, nad którymi opiekę miała cerkiew, niestety wyglądały inaczej.
   
Pierwsza szkoła wyższa w Moskwie powstała pod koniec XVII wieku w domu kupca. Uczniów podobno miała aż 7. [wikipedia podaje rok 1755]. Tak sobie Moskwicin dodaje patyny. Tak naprawdę pierwszy uniwersytet w Carstwie Moskiewskim powstał po 1831 roku i kasacji popowstaniowej polskich uczelni. Skasowane uczelnie i ich zbiory przenoszono do Kijowa i Odessy. Jak już pisałem, polskie elity tamtych czasów, z różnych przyczyn, nie widziały potrzeby podnoszenia poziomu oświaty ludu. Pomimo, że prawa miejskie Kijów dostał dopiero w 1492 roku od króla Kazimierza Jagiellończyka, jedyną szkołą na tych terenach było kolegium OO. Jezuitów, czyli rodzaj obecnego liceum. Rosyjski film „Taras Bulba” doskonale pokazuje poziom oświaty tamtych czasów. Niestety, w 200 lat później nie było dużo lepiej. Powieści obyczajowe M. Rodziewiczówny [faktycznie jej pamiętniki], doskonałym stylem opisują poziom umysłowy chłopów i mieszczan tych terenów. Wprowadzana po 1864 roku rusyfikacja [Powstanie Styczniowe], jeszcze bardziej obniżyła poziom oświaty. Stąd tak łatwo dawało się indoktrynować te masy niepiśmiennego ludu przez agitatorów bolszewickich, a przedtem żydowskich [1864 - Żeromski].

Niestety, trzeba ze smutkiem przyznać, że ziemiaństwo tamtego okresu zupełnie nie dorosło do czasów, w jakich im przyszło żyć. Podobnie jest niestety obecnie. Według starych pojęć [np.F.Konecznego], do warstwy inteligenckiej można było zaliczyć ludzi, którzy posiadali w domach co najmniej po 100 książek, z co najmniej 3 dziedzin, nie licząc zawodowych podręczników. Obecnie w domach tzw. profesorskich z trudem można spotkać kilkanaście książek. Oczywiście, z całymi zastrzeżeniami co do wydawnictw.

Przypomnę jak to gensek W. Jaruzelski alias Margules alias Wolski alias Słuckin, rozdawał w pierwszym roku stanu wojennego 1320 nominacji profesorskich. Obecnie ci „naukowcy” zasilają rozmaitej maści uczelnie, których w 38-milionowym społeczeństwie mamy aż 470. Przykładowo, Niemcy na 90 000 000 ludności mają tylko 80 szkół wyższych. Ale my mamy 100 patentów rocznie, a oni 17 000. Stąd tacy domorośli politycy, jak na przykład Paweł Kowal dawniej PiS, tak popierają pojęcie Ukraina. A skąd mają wiedzieć, co jest co. No, chyba że wynika to z innych, pozamerytorycznych podkładek. Dobrze ocenił to ks. Isakowicz-Zalewski. Nigdy przez ostatnie 2000 lat nie było żadnego organizmu państwowego o nazwie UKRAINA. Na jakiej więc podstawie ludziska wypowiadający się o tym tworze politycznym usiłują pisać jego historię? Przecież w tym momencie wykazują swoją ignorancję w sposób tak przejrzysty, że aż niepodobna uwierzyć, że ktoś może się tak obnażać z niewiedzą. To jest gorsze, aniżeli występy tego zespołu gołych bab opłacanych przez CIA na Majdanie, czy gdzieś tam.

No, ale skąd taki człowiek może o tym wiedzieć? A przecież nawet ONZ twierdzi, że takiego państwa nie ma. Co własnymi ustami, w maju 2014, obwieścił światu Sekretarz Generalny tej organizacji. Sytuacja jest podobno do roku 1939. Nasza soldateska piłsudczykowska także nie potrafiła ogłosić stanu wojny z Sowietami po 17 września 1939 roku. I dziwnym trafem, zapomniała o tym fakcie przez cały rok. Sikorszczycy nie zapomnieli natomiast o tworzeniu obozów karnych dla nieprawomyślnych oficerów, zarówno w Anglii, jak i w Stanach Zjednoczonych. Nieprawomyślnymi byli ci, którzy nie chcieli przyjąć do wiadomości, że Katyń i inne zbrodnie, takie jak Mordy na Morzu Białym, dokonało UFO, a nie Sowieci.

Tereny obecnie nazywane Ukrainą zamieszkuje ludność pochodząca z całego Sowietu. Policzmy: obecnie ludność Ukrainy liczy 42 miliony. W ciągu ostatnich 100 lat zginęło:
pogromy 1905:       kilka milionów
1914-1918           kilka milionów
1920-23         kilka milionów
1933             8-10 milionów
1940-44         8 - 10 milionów
1946/7               kilka milionów
1954             kilka milionów

Zginęli, lub zostali przesiedleni, w sumie jest to 35 - 40 milionów ludzi. Tak więc nie ma rodziny na tych terenach, której 3 pokolenia mieszkałyby w jednym miejscu. Mówienie więc o jakimś narodzie w tej sytuacji jest fikcją. Obecna Ukraina to twór polityczny z całkowicie pomieszaną ludnością z całego prawie świata. Coś na kształt państewek afrykańskich. Najlepszym dowodem, braku „Ukrainców” jest to, że prezydentem tego tworu jest obywatel Izraela. Czyli nie mogli znaleźć ŻADNEGO swojego obywatela, na tyle wyedukowanego, aby mógł być prezydentem.

Takim przywiezionym i przesiedlonym, mniej lub bardziej przymusowo, osobnikom można wszystko wmówić. Szczególnie  przy dzisiejszych środkach masowej dezinformacji.  Szkoląc faszystowskie bojówki zwane w Polsce UPA, oficerowie Abhswery- Wieden, Mielnik i Gestapo - Gdańsk, Bandera -dali im symbol Trizuba, jako znak fabryczny UKRAINY. Wmówiono tym biednym ludzikom, że jest to znak wojów rodu Rurykowiczów, pierwszych władców państewek powstałych na terenach dzisiejszej Ukrainy. Abstrahując od faktu, że woje skandynawscy tworzyli tylko drużyny ochronne miast kupieckich, podobnie jak tworzyli, jako najemnicy, drużyny Cesarstwa Bizantyjskiego, to tereny te były zamieszkałe przez Chazarów, czyli plemiona tureckie, a nie semickie. Jeżeli spojrzymy na tereny naddnieprzańskie, czyli dawne polskie województwa brasławskie, kijowskie i stanisławowskie, tereny do Morza Czarnego, to  mniej więcej 1500 lat temu zamieszkiwały je plemiona Chazarskie, czyli lud pochodzenia tureckiego. Plemiona te przyjęły koło VII/VIII wieku judaizm. Stąd właśnie tyle ludzi wyznania mojżeszowego, ale pochodzenia mongolskiego, było na terenach południowo - wschodnich Polski. Nazywano ich żydami askenazi. Jeszcze moja śp. Babcia straszyła mnie jak byłem niegrzeczny, że przyjdzie Wielki Żydowina i mnie ukarze. Nie robiło to na mnie wielkiego wrażenia [w szkołach nie uczono o Chazarach]. Pojęcie to zrozumiałem dopiero 40 lat później. Ale to właśnie napady Chazarów i branie niewolników wyludniały te tereny.

Otóż Chazarzy, podobnie jak inne ludy mongolskie – stepowe, znaczyli swoje bydło i konie znakami. Te znaki nazywane były tamgas i miały one „podobne” znaczenie do znaków stosowanych później przez ranczerów na filmach kowbojskich. Historyk W. Flowerowa, badająca kurhany kultury Saltowo-Majak, czyli Chazarskie, na Kubanu, znajdowała całe masy artefaktów znaczonych albo dwuzębem albo trójzębem.

Takie znaki podawane są także w kronice Bertińskiej - 839 r. i pismach arabskich. Tereny te nazywano Russ Kagańska. Kagan był władcą  i nawet po rozbiciu kaganatu Chazarskiego, aż do X-XI wieku nazywano władców tych terenów kaganami. Dopiero potem zmieniono nazwę władcy na kneź, starając się podpiąć pod pojęcie kniaź -  książę, po przyjęciu chrześcijaństwa. Tamgas były znane także u innych plemion azjatyckich, na przykład Turków – Oguzes, żyjących na pograniczu Chin w VII wieku n.e. Tamgas różnią się od run skandynawskich, chociaż niektóre są identyczne. Tamgas jako znaki rodowe, były znane u arystokracji Osetii. Znaki takie jak dwuząb i trójząb są znakami charakterystycznymi dla Chazarów. Znaleziono ich całe masy w osadzie Kumarian na Kubaniu.

ryc.1

Prototypem tamgas  u Chazarów były proste znaki typu koło, trójkąt. Kneź Światosław I, który rozbił Chazarów w 956 roku, tak polubił kaganat, że nie mieszkał w Kijowie, ale w Pierejasławiu. Zaczął także używać znaków chazarskich. Pozostała po nim pieczęć z trizubem. Podobnie zresztą jak Aleksander W., który po zwycięstwach w Azji wcale nie powrócił do Macedonii, tylko został w Azji. Rozbici Chazarzy częściowo schronili się w górach Kaukazu i do dzisiaj noszą nazwę Górskich Żydów, lub Czeczenów. Po Chazarach stepy te zawojowali Pieczyngowie - związek plemion grupy oguzyjskiej, a następnie Połowcy zwani inaczej Tumanami, lud pochodzenia ałtajskiego. Pieczyngowie zostali rozbici w 1036 roku przez Jarosława Mądrego. To wcale nie znaczy, że Chazarzy, czy Pieczyngowie, po rozbiciu zostali wymazani ze świata żywych. Rozbiciu uległa struktura państwowa - kaganat, ale ludzie zostali i dalej zamieszkiwali step.

Połowcy zostali rozbici przez króla węgierskiego Władysława I w roku 1089. Podobnie Pieczyngowie, czy Połowcy, przyprowadzając licznego jeńca, nie mordowali starych mieszkańców, ale osiedlali się obok. Światosław zmarł w 972 roku. Jego syn Włodzimierz przejął całkowicie tereny nad Donem i Tumtarakan. Państwo chazarske przestało istnieć, ale ludność pozostała.

Do X wieku n.e. państewka te nie znały własnej monety, posługiwano się denarami rzymskimi, drachmami bizantyjskimi i pieniądzem Sassanidów. Pod koniec VIII wieku pojawiły się na tych terenach pieniądze - srebrne dirhamy kalifatu arabskiego i bizantyjskie srebrne i złote solides. Po zwycięstwie na Chazarami państwo kijowskie nazywano Haganem aż do XI wieku i trójząb był na pieczęciach oraz licznych talizmanach. Po przyjęciu chrześciaństwa i biciu monet przez Włodzimierza, na znak zwycięstwa nad żydowskim chazarskim kaganatem,  chazarski trizub pojawił się na monetach kijowskich.

ryc.2

Przyjmowanie pewnych znaków po poprzednikach nie jest niczym nowym. Pierwsze pieniądze bite przez lokalnych władców, po upadku Rzymu w 476r., wzorowane były na rzymskiej monecie. Tak więc w skrócie: Wielka UPA, mordująca setkami żydów, posiada za swój znak towarowy symbol żydowskich chazarów do znaczenia bydła. Typowy chichot historii.

Tak więc widzimy wielką ironię losu. Niemcy tępiący Żydów nadali stworzonej przez siebie UPA żydowski symbol chazarów. Obecnie potomkowie Chazarów stanowią podobno 75% obywateli Izraela. Czyli, jeszcze raz, UPA, tak zaangażowana w mordowanie żydów, w czasach wojennych posługuje się szyldem żydowskich chazrów! Podobnie jak niejaki Chmielnicki, za wymordowanie ponad 100 000 tych żydowskich Chazarów, został bohaterem narodowym tego bangistanu. I co najciekawsze, te same ośrodki, mieszczące się w Kraju nad Wisłą, dziwnie zapomniały pojęcia antysemityzmu w stosunku do tych ........

Chyba, że ten symbol trizuba, obecnego herbu Ukrainy, ma podkreślić kto tak naprawdę stworzył Ukrainę. Ponieważ te 720 000 km2 określił jako zaplecze dla Wielkiej Germanii sam kanclerz Otto von Bismarck. Historia kołem się toczy. Problem polega na tym, że państwa samodzielne trzymają się raz opracowanych planów, a państewka istniejące tylko formalnie wykonują polecenia przez usłużnych troli, podniesionych do rangi polityków. Taki trol nie musi nic umieć, z wyjątkiem głośnego wydawania dźwięków, zgodnie z naciskanymi przyciskami.


Dr Jerzy Jaśkowski SFMRM    Kontakt do autora: jjaskow@wp.pl


Ps.Prawdziwą historię ostatnich 150 lat, terenów Wołynia i Podola, a generalnie Małopolski Wschodniej,  będzie można poznać po otwarciu archiwów niemieckich. Tak się dziwnie jednak składa, że żadnemu historykowi z terenów nad Wisłą nie uśmiecha się ta praca. I proszę zauważyć, ani w komunizmie, kiedy to mieliśmy bardzo dobre stosunki z NRD, ani obecnie, kiedy to Platforma ma wspaniałe stosunki z Niemcami, żadnemu intelektualiście nie chce się wyjaśniać tych problemów. Nadal wolą bezmyślnie powtarzać slogany propagandowe z czasów Bismacka i Franza Jozefa, wykładane w uniwersytetach małopolskich, przez hrabiów galicyjskich.

Ukraina. Psy szczekają, karawana idzie dalej. Z cyklu - Listy do Wnuczka.  |  Politycy w biznesie. Czyli „powstanie” na Ukrainie.   |  Soros przyznał się publicznie do odpowiedzialności za zamach stanu i masowe morderstwa na Ukrainie.  |  Sponsorowany przez Sorosa “libijski scenariusz" rozwija się na Ukrainie.  |  Organizacja pozarządowa Unii Europejskiej odegrała bezpośrednią rolę w zamachu na Ukrainę.  |  Waszyngton zorganizował protesty destabilizujące Ukrainę.   |  "Pieprz** UE”, czyli ukraińska opozycja pod pełną kontrolą USA.  |   Ukraina - Kto jest agresorem Rosja czy NATO?   |  Grabież Ukrainy rozpoczęta.   |  Rosja zaatakowała ukraińską jednostkę wojskową na Krymie?  Ukraiński kryzys: posłowie z Krymu głosowali za połączeniem się z Rosją.   |  Senat Rosji ma zadecydować o użyciu sił wojskowych na Ukrainie.  W reakcji na działania USA w Ukrainie Rosja rozszerza swoje bazy na cały świat.   |  Putin uruchomił manewry, co może być próbą przed podziałem Ukrainy by utrzymać port na Morzu Czarnym.  |  Rosyjscy żołnierze, są w drodze do Sewastopola.   |  Putin wycofał wojska z ukraińskiej granicy.   |  Ukraina na skraju wojny.   |  Zamieszki w Doniecku.  W Krematorsku eksplodował ukraiński helikopter wojskowy.  Anty-Majdan i ciąg dalszy ukraińskiego chaosu.  Julia Tymoszenko: 8 mln Rosjan na Ukrainie "musi zostać zabitych bronią jądrową".  |  Po krymskim referendum Ukraina przygotowuje się do wojny.   |  Przy 79% frekwencji, sondaże potwierdzają, iż 93% wyborców głosowało za powrotem Krymu do Rosji. USA i Wielka Brytania już odrzuciły wyniki referendum.   |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 
eevore   dodano: 2014-08-31 22:09:15
Panie Jaskowski dobra lekcja historii, ktorej zakonczenie rozbawilo mnie do lez. Swietny artykol, dziekuje.
natali   dodano: 2014-09-01 09:56:18
Panie Jaśkowski, proszę się doszkolić z historii: Pierwszy Uniwersytet w Imperium Rosyjskim powstał nie w roku 1831 i nie w Moskwie, lecz w Petersburgu w roku 1755, założył go Akademik Michaił Lomonośow.
ORLICKI   dodano: 2016-08-23 21:34:42
Szanowny Panie Doktorze!

Zgadzam się z Panem, że Ukraina jest szykowana pod władztwo judejsko - rosyjskie, lecz nie judejsko - amerykańskie. Judejczycy chętnie wezmą tą ziemię i już moim zdaniem ja biorą w posiadanie, za zgodą Rosji i po zapłaceniu za nią, oderwaniem od niej dużych połaci. Pokrzyczą, lecz nic więcej. Potem będzie porozumienie jak z terrorystą Arafatem. A potem, bomby fosforowe jak na Palestynę. Są nacje, które uprawiają politykę bez honoru, wojny bez rycerskiego obyczaju.

Idźmy jednak dalej. ...

Rozważa Pan znak \"Tryzuba\", dowodząc, że pochodzi on od Khazarów. Otóż Szanowny Panie, jest to najmniej istotne. Znaki tego rodzaju, w tym polskie tamgi sarmackie, wypalano nie tylko na karkach krów, lecz i na skórze szlachetniejszego zwierzęcia, jak koń wojownika. Wcześniej, przypuszczalnie były jednak znakami rodowymi, rytymi również na mieczach i malowanymi na tarczach. Od nich, pochodzi wiele sarmackich herbów co dobrze opisał Norman Davies. Czy według Pana, pochodzą one od znaczenia krów? W odróżnieniu od scyto-lechickiego plemienia Sarmatów, kowboje z USA (poza wyjątkami) nie posiadali znaków a później herbów rodowych i rzeczywiście wymyślali takie znaki dla swego bydła i koni.

Poza tym, czy to jest tak istotne, od kogo pochodzi ten znak? Polskie godło, też nie ma pewnego, wyjaśnionego pochodzenia, chociaż najprawdopodobniej pochodzi od ptaka symbolizującego u Słowian odnawialne życie, zmartwychwstanie, stepowego sokoła raroga, żmijo i gadożercy. Stąd jego dawna nazwa \'ożil\', pokrewna \'ho-rus\' (żywa moc światła), żar ptica, feniks (weni-si ; Wenetów/Słowian światłość).

jeśli jednak jest to, tak ważne, to zauważmy, o czym Pan nie pisze, że pradawne obszaru Kahanatu Azerskiego czyli Khazari/Azerii, należały do Arjów, stanowiąc połączone z obecnymi ziemiami polskimi, aż po Kujawy, wspólne dziedzictwo rodowo - kulturowe. To z Kaukazu, nastapiła ekspansja Ariów na Indie i Iran/Airan. Sama nazwa Azarów odwołuje się do tego dziedzictwa, podobnie jak nazwa Ar(i)meni. Chazaria, posiada swoja nazwę od \'Ha-as-Aria\', czyli \'Życie/kraj - wysokiej/górskiej Arii\". Bo jak zapisano w przekazach sanskryckich, Ariowie często zwali siebie \'as-ami\', czyli ludem z wyżyn, górskim. Rdzeń morfemiczny \'as, al, ar, ac, ać\', to wszystko bliskoznaczne morfemy oznaczające coś wysokiego/wielkiego. Jak; Alpy, Arrarat, Ural, Astral, asan/acan, waćpan. Termin \'Aria\', był uzywany w rozmaitych odniesieniach przez wiele ludów, dumnych ze swoich związków z kultura Ariów. (Samaria, Sarmacja (sa-ari-mać/mati), Syria (sa-(a)ria).

Zanim w Arii kaukaskiej zapanował kahanat azerski, byli więc tam wcześniej Ariowie a po nich, ich scytyjscy krewni, również Prasłowianie. To więc oni najprawdopodobniej zostawili w spadku Hazarom, swoje tamgi. Od hazarów pochodzi nazwa \'khazak/kozak\' jak i \'husar\'. Czy więc pod Wiedniem, mieliśmy pachołków żydowskiej kultury, skoro tak się nazywali? A Jezus Chrystus? Tez był Żydem. Więc co z tego?

banderowcy to byli bandytowcy i głupcy, ogarnięci zwyczajnym sadyzmem, ślepą nienawiścią, carska indoktrynacją wymierzona na Ukrainie przeciwko ponownemu układaniu się Rusi z Polską a następnie propagandą bolszewicką czyniąca ze zdrajcy i bandyty (rzeź pod Batohem) Chmielnickiego, bohatera narodowego Ukrainy. To Rosja przyniosła główne owoce banderyzmu, zakłamując prawdę historyczną, zamazując prawdziwie chwalebny udział Rusinów (rozbicie wojsk Perskich, udział w bitwie pod Grunwaldem, Wiedniem, szeregiem innych. Większość, w sojuszu z Polakami i Litwinami). Teraz, Ukraińcy muszą ta chwałę prawdziwą tylko wydobyć i zastąpić nie neobanderyzm, wspierany odgórnie pomimo niechęci do tej ideologii ze strony większości Ukraińców, przez obecną Rosję poprzez oligarchię ukraińską która z Rosją handluje a udaje patriotów. Ideologia banderowska, służy tylko temu, byśmy dalej byli podzieleni! Jest to jedynie interes trzech sił; Rosji, Niemiec i Sefardystów judejskich. Dlatego, Niemcy od dawna mącili na Ukrainie, podobnie jak Rosja, przeciwko Polakom.

Pisze Pan, że państwa ukraińskiego nigdy nie było. Lecz był taki region na obrzeżu Rzeczypospolitej i stąd jego nazwa. \'U-kraja\'. Był tez naród rusiński, od czasów Kazimierza Wielkiego już wyraźnie odrębny. Za B. Chrobrego mówiliśmy niemalże tym samym językiem. Jednak, istniały różnice plemienne, rodowe, które opisuje dziejopis ruski Nestor. Wyraźnie wskazuje on na ten fakt, że tak Kijów jak i Moskowię, (moz-owia ; od ; bagnista - owa/ta, podobnie jak nasze mazowsze, czy mazonia dońska, czy madź-aria/dawne Węgry przed huńskie), założyły plemiona lechickie/laskie. Kim one były? To nie współcześni Polacy, chociaż jako wpierw Polahy mamy do nich kulturowo i rodowo oraz genotypowo (R1a), najbliżej. To byli po prostu scytyjscy - sarmaci, nazwa wspólnoty plemiennej, gdzie morf \'la\' był słowem i znaczył równinę z której pochodzili (Panonia, Puszta)od Ałtaju po Istrię (taka konna autostrada scytyjska) jak i przeniesienie tego znaczenia na związek społeczno - państwowy, kulturowy, jako \'równi prawem\'. Stąd dawna mapa Ptolomeusza, gdzie nie ma żadnej Germanii a jest Scythia. czyli \'związek/rzesza/scalenie/zespolenie\'. Po prostu swoista, pradawna Unia. Ukraińcy, tak jak Polacy, również Rosjanie, są jego bezpośrednimi potomkami, członkami tego dawnego rodu. Stąd też Imperium Lachina. Po Arjach, Scytach i Sarmatach, na Ukrainie występowała nazwa Rusi, czyli \'mocno - jaśni\' jak to Słowianie. Rusini zaczęli więc kształtować swoją nową państwowość w oparciu o kilka związków rusińskich, odrębnie od polskiej, tak jak my, Polacy/Lachy, odrębnie od innych nacji slowiańskich bardzo nam bliskich, jak Łużyczanie z którymi nasz związek rozbili Niemcy. Dopiero po tych wszystkich nazwach, następuje przyjęcie miana państwowego, Ukraina. Co w tym złego, że plemiona zmieniają swoje nazwy plemienne? Nic, jeśli tylko jak to u Niemców czy Rosjan, nie są terminy skradzione. Bo np. Germanie to nazwa plemiona słowiańskiego pod alpami, Hermanów; górskich ludzi, harnasi. A Rosjanie, to nazwa jaką zastąpili Moskowię po eksterminacji Rusi północnej, Rzeczypospolitej Nowogródzkiej i przejęciu jej świętych dzwonów oraz herbu. Było to, celowe podszycie się byłego poddanego tatarskiego Iwana Groźnego, pod ruski ród, by przejąć jego ziemie.

Aria kaukaska rzeczywiście została podbita przez Mongołów (Złota Orda) i ludy tureckie. Nie oznacza to jednak, że panowali tam Żydzi! Żydzi, co powinno odróżniać naukowcy z tytułem doktora, to kierunek religijny nie naród! To propagandowy wymysł współczesnego syjonizmu. W Polsce przedwojennej, nawet jak Niemcy mordowali ich w Auschwitz, ginęli uważając się za obywateli polskich, narodowości polskiej, wyznania mojżeszowego (francuski dokument \'Zonder commando\' Plante + 2014r). Podobnie, zginęło ok 700 polskich oficerów tego wyznania w Katyniu, wielu pod Monte Cssino - gdy szli dalej z gen. Andersem . Cóż więc w tym złego, że ktoś był polskim czy chazarskim Żydem? Prawosławny to tez nie zawsze Rosjanin. protestant to nie zawsze Niemiec. Poza tym, tą religie narzucił wielu ludom Chazari, kahan, władca tego kraju. Czemu są więc winni, dawni Słowiano - Arjowio - Scytowie, Turcy, Kaukazi, Grecy, Mongołowie, Rusini, będący jego poddanymi?

Podaje Pan w swoim artykule zlepek informacji, dostosowanej do z góry założonej koncepcji, że tamgi w kształcie tryzuba są pochodzenia chazarskiego, gdy nie ma na to dowodu. Podaje Pan, że nie było państwa ukraińskiego, gdy państwa oraz ich lud zmieniają nazwy lecz szczątki przodków w starożytnych kurchanach nie kłamią. Szczątki scytyjskich wojów w kopcach na Ukrainie to haplogrupa R1a jaka przeważa w tym kraju oraz Polsce. Byliśmy kiedyś jednym, starożytnym ludem, związkiem plemiennym jednej kultury. Rozbiła nas inwazja Rzymu i Franków, gdy jeszcze nie było żadnych Niemców. Polegliśmy w bitwie w Alpach nad rzeką Lech. Wcześniej, mieliśmy wiele sukcesów w wojnie obronnej zjednoczonych plemion słowiańskich. Na ta klęskę nałożyły się zdrady niektórych władców słowiańskich i walka o własne interesy. My ruszyliśmy wraz z Niemcami na Połabian zamiast ich wspierać. Na nas, ruszyli jak opisuje to Nestor, na nasze grody czerwieńskie w tym Lwów, Rusini. Na Rusinów ruszyli Moskowianie. Na innych Madziarzy. Władcy wybierani dotąd tylko na czas wojen, dali się przekupić Rzymowi za prawo do władzy wieczystej, udzielnej, dziedzicznej. Tego nie wymyślili Żydzi, tylko Chrześcijanie sprowadzeni w 300r ne do roli organizacji politycznej. Żydzi sefardyjscy dopiero przekształcali swoją religie w rasistowski talmudyzm. Wcześniej, polityka Hitlera i Stalina doprowadziła do wspólnego wywołania II wojny światowej atakiem na Polskę w 39r. Banksterzy sefardyjscy i antyżydowscy przemysłowcy jak Ford, wspierali finansowo tak Hitlera jak i Stalina. Poniekąd dlatego, by wybić aszkenazyjską społeczność żydowską w europie, przejętą przez Polskę po Unii z Litwą, z kresów. Dlaczego? Bo społeczność ta nie uznawała w większości Israela w Palestynie i Talmudu, który odmawia nie rodowitym (z krwi matki) Żydom zbawienia. Dlatego, w Polsce były tylko dwie małe szkoły talmudyczne a setki starotestamentowych. Banderowcy opierali się na nastawionych anty żydowsko i anty katolicko popach prawosławnych oraz na prostym, niedouczonym, prostym ludzie. Polska jakoś tego ludu nie zdołała wykształcić w wiedzy, za co zapłaciliśmy jego zdziczeniem intelektualnym i etycznym. Polska? Przeważnie lud ten eksploatowali ale też bronili, sami rusińscy Polacy, jak; Wiśniowieccy czy Ostrogscy. Moja krewna zginęła na Wołyniu z rąk UPA, bo była ormiańskiego pochodzenia, wyglądając na południowca, żydówkę. W niczym nie usprawiedliwiam Ukraińców z UPA wobec przyrodzonej człowiekowi, naturalnej etyki. Jednak,. ten region przeszedł tyle wojen, taką indoktrynację i niedbalstwo władców, w tym kościoła, że rozumiem w jaki sposób pozbawiono tych ludzi etyki. Polacy też bywali w UB, niekiedy, należąc wcześniej do AK. Nie zmienia to w niczym, prawa Ukraińców do swojego państwa i dumnego noszenia tryzuba, pomimo, że sprofanowali go OUN-owcy. Oczywiście, posiadają etyczny obowiązek przyznania się do ludobójstwa na Polakach. Bez jego spełnienia, nie zyskają naszego poparcia w pełni i wcześniej czy później, zjedzą ich Rosjanie oraz dążący do ustanowienia Judeoukrainy.

Więcej
Polityka

Grupa uderzeniowa USS Regan wchodzi na Morze Południowochińskie.

Grupa uderzeniowa USS Regan wchodzi na Morze Południowochińskie.

Wraz z wejściem, jak podała Marynarka Wojenna USA, we wtorek po raz pierwszy w tym roku Grupy Uderzeniowej Lotniskowca Ronalda Reagana...

Wielkie korporacje już planują zastąpić „zaszczepionych” pracowników, którzy umrą w ciągu kilku lat.

Kobieta która pracuje w przemyśle naftowym i gazowym, opracowując plany sukcesji dla dużych korporacji, ostrzegła, że...

Media opublikowały e-maile dr Fauciego.

Zachód uruchomił wojska i machinę propagandową zmierzającą do otwartego konfliktu z Chinami.

Tłumy protestujących przeciwko restrykcyjnej polityce epidemicznej przetoczyły się przez ulice Londynu.

Więcej
Globalne trendy

Przemysł psycho-medyczny. Nowa długa fala w globalnej ekonomii.

Przemysł psycho-medyczny. Nowa długa fala w globalnej ekonomii.

W obecnym czasie człowiek jako jednostka i jako członek różnego rodzaju grup został osaczony przez kilka kluczowych elementów...

Systemy holograficzne do 2025.

Od trzech dekad w kręgach naukowych rozwija się na małą skalę różnego rodzaju poważne zastosowania dla systemów...

060606 - Microsoft i kryptowalutowy system kontroli populacji.

Terahercowe 6G do roku 2030.

Scenariusz rozwoju rynku pracy do roku 2050.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone