Pola bitwy 2050.
PrisonPlanet.pl
Polska
2015-07-29
Globalne trendy
W najnowszym badaniu “Visualizing the Tactical Ground Battlefield in the Year 2050: Workshop Report” zorganizowanym przez laboratorium badawcze amerykańskiej armii badacze z wielu obszarów rozpatrywali przyszły obraz taktycznego pola bitwy w roku 2050. Dokument ten opisuje całą gamę nowych rozwiązań wojskowych i obszarów dla badań, jak również opisuje co się stanie z człowiekiem i środowiskiem w jakim przyjdzie mu żyć. Grupa biorących udział w badaniu naukowców zidentyfikowała i omówiła 7 powiązanych tematów, które ich zdaniem odróżnią pole bitwy przyszłości od obecnego:
- są to zmodyfikowani [genetycznie i technologicznie] ludzie,
- zautomatyzowane i autonomiczne procesy podejmowania decyzji,
- dezinformacja jako broń,
- mikro-ataki,
- na szeroką skalę samoorganizacja i zbiorowe podejmowanie decyzji,
- poznawcze modelowanie przeciwnika,
- umiejętność rozumienia i radzenia sobie w zaskarżonym, niedoskonałym środowisku informacyjnym.

Zmodyfikowani ludzie.
W rozdziale “Rozszerzeni ludzie” czytamy “Pole bitwy przyszłości będzie w mniejszym stopniu zaludnione przez ludzi. Ci obecni na polu bitwy będą fizycznie i psychicznie rozszerzeni posiadając szersze możliwości zwiększające ich zdolność do wyczuwania środowiska i jago analizy, współdziałania ze sobą, jak również z "nierozszerzonymi ludźmi," zautomatyzowanymi procesami oraz różnego rodzaju maszynami. W rezultacie, nie tylko będą oni robili rzeczy inaczej, ale będą robili odmienne rzeczy w porównaniu do dzisiejszych żołnierzy mających ograniczone zdolności rozszerzenia i poprawy. Z wielu względów można zasadnie oczekiwać takiego rozwoju w 2050 roku. Jest to logiczne przedłużenie wielu obecnych trendów.

Istnieje coraz większa liczba urządzeń zwiększających możliwości człowieka, które zostały opracowane by pomóc tym, którzy ucierpieli w wyniku różnych urazów lub mają inne trudności. W ostatnich latach nastąpił wielki postęp by wzmocnić wzrok, słuch i zdolności poznawcze. Istnieje coraz większa liczba urządzeń, które są wszczepiane do ludzi i wraz z każdym nowym, rozszerzającym zdolności implantem wzrasta co do nich akceptacja. Dokonano wielkich postępów w ulepszaniu interfejsu człowiek-maszyna i oczekuje się kontynuacji tego trendu umożliwiając ludziom i maszynom bardziej "naturalną" współpracę. Moc obliczeniowa niezbędna do poprawy wydajności i możliwości tych rozszerzeń i ulepszeń powinna się zwiększać z prędkością wystarczającą dla nowych i bardziej zaawansowanych, opartych o moc obliczeniową rozszerzeń. Oczekuje się dalszej, coraz szybszej miniaturyzacji co sprawi, że te możliwości będą bardziej praktyczne. Komputerowo wspomagane podejmowanie decyzji rozprzestrzenia się praktycznie we wszystkich aspektach naszego życia. Całokształt tych i innych trendów pozwoli na wdrożenie owych funkcji.”


"Rozszerzeni" o wszczepiane elektroniczne urządzenia ludzie będą jednak podlegali specyficznym elektronicznym atakom. “Wreszcie, komputerowe możliwości związane z rozszerzonymi ludźmi mogą być przedmiotem spoofingu, ataków cybernetycznych lub innych form elektronicznej walki. Ponadto, istnieją inne ataki, które bezpośrednio atakują procesory i łączność potrzebną do tego by super ludzie funkcjonowali według przeznaczenia.” podaje publikacja.

W rozdziale “Super Ludzie” publikacja podaje “Główny moduł funkcjonujący w armii 2050 roku będzie mieszanką zespołów robotów i ludzi. Aby sprawić by ludzie skutecznie współdziałali z robotami, ludzcy członkowie zespołu będą na różny sposób ulepszani. Super ludzie będą posiadali egzoszkielety, wiele implantów i będą posiadali bezproblemowy dostęp do wykrywania/wyczuwania i ulepszeń kognitywnych. Mogą być również wynikiem inżynierii genetycznej. Ostatecznie będą posiadali rozszerzone zdolności fizyczne, zmysły i zdolności poznawcze. Obecność super ludzi na polu bitwy w 2050 jest bardzo prawdopodobna, ponieważ różne elementy niezbędne do umożliwienia tego typu rozwoju już istnieją i są w trakcie szybkiej ewolucji.” Aby chronić tego typu jednostki, jak również inne istotne elementy pola bitwy publikacja zaznacza pojawienie się tzw “pól siłowych” potrafiących blokować ostrzał przeciwnika.Sztuczna inteligencja i autonomiczne roboty.

W rozdziale “Automatyczne podejmowanie decyzji i samodzielne procesy” badanie stwierdza, iż pole bitwy będzie znacznie bardziej zautomatyzowane, wypierając jednocześnie człowieka z procesu podejmowania decyzji ponieważ nie będzie on w stanie przetwarzać potężnych ilości informacji. “Te zmiany są prawdopodobne, ponieważ są niezbędne, ponieważ ludzie po prostu nie są w stanie nadążyć za przepływem informacji i tempem walki, ponieważ nie mają wystarczających możliwości przetwarzania informacji i przepustowości poznawczej. Ponadto bariery dopuszczalnych form zautomatyzowanych procesów decyzyjnych będą redukowane wraz z tym jak będziemy przyzwyczajać się do zautomatyzowanych procesów decyzyjnych w naszym codziennym życiu i doceniać to, iż zautomatyzowane procesy mogą generować lepsze decyzje niż ludzie poddani pewnym uwarunkowaniom (wymagań czasowych czy stresu).”

Dalej w paragrafie “Roje i Drużyny” określone są dalsze szczegóły zrobotyzowanego pola bitwy “Roboty będą wspólnie pracować w zespołach lub rojach” podaje publikacja. “Te samoorganizujące się i/lub zbiory robotów będą działały z różnym stopniem autonomii (od aktywnego zarządzania do bycia niezależnym) w ramach dynamicznie ustalonych zasad zaangażowania/priorytetów. Roje robotów i zespoły (jak również poszczególne roboty) będą przypisywane do różnych zadań. Na przykład, jako niezależne siły uderzeniowe lub jako część zaaranżowanego ataku przy użyciu różnych rodzajów broni, jako kolektywna tarcza ochronna, lub jako pole pomiarowe.”. W podsumowaniu publikacja nawet stwierdza, iż na przeludnionym maszynami polu bitwy roboty będą liczbowo znacznie przewyższały ludzi jak i “ludzi wyglądających jak roboty” jak również zaznacza fakt, iż będzie musiała powstać nowa architektura zarządzania, która połączy sztuczną inteligencję, ludzką inteligencję, z robotami, komunikacją i technologiami systemowymi. Rozwój robotyki ma również doprowadzić do powstania zrobotyzowanej naziemnej i powietrznej amunicji, amunicji która będzie posiadała funkcje autonomiczne.

Broń informacyjna.
Dzięki internetowi i informacjom zamieszczanym tam przez ludzi jak również wszechobecnym instalowaniu  sensorów i czipów w ludziach rozwinie się technologia precyzyjnego namierzania wszystkich celów pozwalająca na “mikro ataki” ograniczające zniszczenia i straty wśród ludności cywilnej.

W paragrafie “Modelowanie poznawcze przeciwnika” autorzy podkreślają, iż “Znacznie lepsze możliwości zrozumienia i przewidywania przeciwnika pozwolą w tym przedziale czasowym na powstanie nowych i potencjalnie destrukcyjnych możliwości. Tego typu atak, skierowany przeciwko zarówno społeczeństwu jak i na zasadzie indywidualnej- decydentom, opiera się na zrozumieniu społecznych i indywidualnych motywacji, uprzedzeń, procesów poznawczych i stylów decyzyjnych. Dodatkowo możliwym będzie analizowanie stanów fizycznych jak i fizjologicznych osób. Będzie można wyczuwać nastroje jednostek jak i całych społeczeństw i czy są podatni na oszustwa lub nastawieni na działanie w określony sposób (opór lub bierność).”

Dodatkowo zaznacza się, iż tego typu analizy będą możliwe dzięki “różnego rodzaju sensorom, które będą wszechobecne” i które również będą instalowane “wewnątrz ludzi”. Pozwolą one na tworzenie “informacji w celu wspierania indywidualnego, dynamicznego modelowania poznawczego (stan fizyczny ma wpływ na zdolności poznawcze i przetwarzanie). Oprócz dostępności informacji znacznie poprawi to indywidualne modelowanie poznawcze. Takie modele oferują możliwość rozbicia organizacji i działalności przeciwnika w sposób efektywny kosztowo, porównując to do dzisiejszych możliwości.”  czytamy w publikacji.

Środowisko informacyjne będzie jednak miało tendencję do świadomego lub nie, namnażania dezinformacji, co sprawi, że będzie trudnym by je identyfikować weryfikować czy znajdować źródła, co będzie powodowało zamęt, opóźnianie decyzji i podejmowanie decyzji. Dezinformacja jako broń będzie narastającym trendem podobnie jak przeciążenia informacyjne. “W 2050 roku przewidujemy stosowanie sensorycznej dezinformacji (hakowanie przychodzących z urządzeń informacji dla zmylenia percepcji), zapewniając tym samym więcej sposobów zmylania, opóźniania i kierowania przeciwników na inny tor.” podaje badanie. Podobnie prędkość przetwarzanych informacji, a tym samym tempo wydarzeń na polu bitwy sprawi, iż wielu zwykłych żołnierzy nie będzie w stanie nadążyć za ich obiegiem w rezultacie nieświadomie działając "w pętli zadaniowej" nie będąc świadomym jej uczestnikiem. Dla pionu dowódczego opracowane zostaną technologie masowego podejmowania decyzji- łączące jednostki, grupy, i twórców oprogramowania w dynamicznie, samoorganizujące, działające "w pętli zadaniowej" kolektywy.


Podsumowanie.
Choć dla wielu czytelników tematy czipowania i modyfikowania genetycznego ludzkiej populacji, śledzenia całych populacji, robotyzacji i sztucznej inteligencji są nadal tematami tabu to w badaniu widoczne jest pragmatyczne nastawienie naukowego establishmentu co do tego typu rozwiązań. Technologia będzie się coraz bardziej rozwijała wypierając znane wszystkim środowisko poprzez redystrybucję urządzeń nawet do ludzkiego ciała. Zmieni to kompletnie obraz tzw wolnego świata zachodniego gdzie każdy człowiek będzie nie tylko śledzony ale poddany ciągłym analizom komputerowym podważającym jego indywidualny charakter, wolność czy indywidualizm. W procesach podejmowania decyzji człowiek będzie też w coraz większym stopniu wypierany przez sztuczną inteligencję czego efektem będzie przejęcie kontroli nad człowiekiem przez maszyny. Już dziś można zobaczyć elementy takiego scenariusza gdy urzędnik lub policjant mówi “nie mogę nic zrobić bo komputer tak powiedział”.

Badanie to łączy się właściwie ze wszystkimi elementami rozwoju technologicznego opracowanymi na potrzeby naszej bazy Globalnych Trendów. Wnikliwych czytelników odsyłamy do zapoznania się z badaniami zamieszczonymi w tej bazie.


 
 
Link do oryginalnego dokumentu: LINK


|  Umysł nie posiada zapory. Wstęp do wojny technotronicznej.  |  Era technotroniczna.   |  Internet Rzeczy. 2025.  |  NBIC. Wizja świata w 2025 roku.  |  ONZ przewiduje transhumanistyczną przyszłości, w której człowiek będzie zbędny.  |  Przyszłość pojazdów bezzałogowych.  |  Dlaczego przyszłości nas nie potrzebuje.Globalne trendy strategiczne 2007-2035. Witamy w koszmarze przyszłości.   |  Eric Schmidt: Sztuczna Inteligencja Google nie do odróżnienia od ludzkiej w przeciągu dekady.   |  Atlas. Nowy humanoidalny robot DARPA.   |  WildCat- nowy robot bojowy z DARPA.   |  Chameleon 2.0: Amerykański robot kamuflujący się jak kameleon.   |  Niedługo na ulicach miast- robot kapo.   |  PETMAN: kolejny potężny krok w kierunku budowy armii robotów DARPA.   |  Skynet, robotyka i globalne trendy strategiczne.   |  Nowe drony i roboty. Przedsmak przyszłości.   |  Pentagon będzie budował roboty z "prawdziwym" mózgiem.   |  Chińska odpowiedź na inflację: Foxconn wymieni pracowników na miliony robotów.   |  Robotyzacja rolnictwa.   |  Amazon chce dostarczać przesyłki dronami.   |  MAV: Szpiegowskie drony-insekty.   |  Interfejs mózg-maszyna staje się rzeczywistością.Czy Robo-Reporterzy zastąpią dziennikarzy głównego nurtu?   |  Uzbrojone drony będą patrolowały ulice w 2025.   |  Przyszłość dronów: Zautomatyzowane zabijanie.   |  Skynet, robotyka i globalne trendy strategiczne.  |  Naukowcy stworzyli pierwszy interfejs komunikacji mózg-mózg.  |  Naukowcy opracowali implant pozwalający na komunikację mózg-mózg.   |  Do roku 2045 będziemy kopiowali całe nasze umysły do komputerów.   |  Interfejs mózg-maszyna staje się rzeczywistością.  |  Naukowcy stworzyli system odczytywania obrazów ruchomych bezpośrednio z mózgu.   |  MIT stworzyło glukozowe ogniwo paliwowe do zasilania wszczepianych interfejsów mózg-komputer.   |  ONZ przewiduje transhumanistyczną przyszłości, w której człowiek będzie zbędny.   |  Chip zapisujący wspomnienia pozwala na ich transfer do drugiego mózgu.   |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 
misio   dodano: 2015-07-30 10:51:06
Brną w to. A w Polsce prowadzą debatę nt invitro odnosząc się do etyki a wystarczy pokazać co oni chcą naprawdę zrobić: w przeciągu dekady czy dwóch produkować zmodyfikowanych genetycznie ludzi!

Więcej
Globalne trendy

Słoneczny zegar i konflikty do 2030.

Słoneczny zegar i konflikty do 2030.

Na przestrzeni ostatnich lat opisaliśmy na łamach prisonplanet.pl i książki „Tech. Krytyka rozwoju środowiska...

Przemysł psycho-medyczny. Nowa długa fala w globalnej ekonomii.

W obecnym czasie człowiek jako jednostka i jako członek różnego rodzaju grup został osaczony przez kilka kluczowych elementów...

Systemy holograficzne do 2025.

060606 - Microsoft i kryptowalutowy system kontroli populacji.

Terahercowe 6G do roku 2030.Programy Infowars:
Protesty AntyDavos w Karpaczu:
Materiały Konrada Stachnio:

Telegram, Wordpress
 


Dr ZBIGNIEW HAŁAT krytycznie o eksperymentach na dzieciach i obostrzeniach:

Tlenek Grafenu w szczepieniach na Covid-19:


Anthony Fauci i rząd USA sponsorowali tworzenie Covid-19:
Ostatnie Audycje:

Ekonomia

Wyjaśnienie dotyczące złota.

Wyjaśnienie dotyczące złota.

Pozwól, że coś wyjaśnię. To, na co zwróciłem uwagę w odniesieniu do złota, to fakt, że NIE wzrasta ono tylko...

Prawdziwy cyfrowy spisek.

Ostatnio zrobiono duży krok w kierunku zakończenia papierowego pieniądza i przejścia na krajowe kryptowaluty, gdy grupa zadaniowa...

Bazylea III i nowa rola złota.

„Fed stracił kontrolę”. John Williams ostrzega przed hiperinflacją w 2022 roku.

Diabelskie anulowanie szwajcarskiej waluty.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone