DICED i nowa światowa konstytucja.
Dr Ileana Johnson Paugh, canadafreepress.com
USA
2012-04-20
Polityka
Jestem pewna, że jest wielu Amerykanów, którzy nie wiedzą lub nie zależy im na tym żeby wiedzieć czym jest "Projekt Międzynarodowego Przymierza ds Środowiska i Rozwoju" (“The Draft International Covenant on Environment and Development” (DICED)), a powinni. Niektórzy nazywają to przymierze Agendą 21 na sterydach", podczas gdy inni widzą je jako "konstytucję globalnego zarządzania środowiskiem".

Pierwsza wersja Przymierza została przedstawiona Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1995 roku z okazji ich 50 rocznicy. Wierzono wtedy, że stanie się ono dokumentem do negocjacji dla globalnego traktatu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Czwarta wersja Przymierza, wydana 22 września 2010, została napisana by kontrolować wszelki rozwój związany ze środowiskiem "najwyższą formę prawa dla całej ludzkiej działalności".
 
79 artykułów przymierza, opisanych szczegółowo na 242 stronach, bierze zasady zrównoważonego rozwoju opisane w Agendzie 21, i przekształca je w prawo międzynarodowe, które będzie nadrzędne wobec wszystkich konstytucji w tym amerykańskiej konstytucji [polskiej również, R1. Art. 9. "Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego." R3. Art. 87."Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia."].

Wszyscy sygnatariusze, w tym USA, staną się centralnie planowanymi, socjalistycznymi krajami, w których wszystkie decyzje są podejmowane w ramach zrównoważonego rozwoju.

We współpracy z Kartą Ziemi i Fundacją Elizabeth Haube Polityki Ochrony Środowiska oraz Prawa z Kanady, przymierze zostało wydane przez International Council on Environmental Law (ICEL) 
z Bonn, w Niemczech oraz Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody (IUCN) z siedzibą w Gland, Szwajcaria i Cambridge, Wielka Brytania. Agencje federalne, które są członkami Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) to Departament Stanu USA, handlu, rolnictwa (Forest Service), spraw wewnętrznych (Fish and Wildlife, National Park Service) oraz Agencja Ochrony Środowiska (EPA). Te same agencje należą do Rady Białego Domu “White House Rural Council” i nowo powstałej “Council on Strong Cities, Strong Communities” (Executive Order, 15 marca 2012).

Projekt przymierza jest planem “utworzenia uzgodnionego jednolitego zbioru podstawowych zasad, takich jak" kodeks postępowania "używany w prawie cywilnym wielu krajów o socjalistycznej lub technokratycznej tradycji, który pozwoli na kierowanie państwami, międzyrządowymi organizacjami, oraz osobami fizycznymi."

Autorzy opisują Przymierze jako "żywy dokument", plan, który zostanie przyjęty przez wszystkich członków Organizacji Narodów Zjednoczonych. Piszą, że globalne partnerstwo koncentrujące się na "społeczno-gospodarczych filarach" jest niezbędne do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Autorzy są bardzo ostrożni, unikając zwrotu "Rząd Światowy”, jednocześnie pisząc na str 36, że właściwe zarządzanie jest konieczne na wszystkich poziomach "od lokalnego do globalnego."

Przymierze przeszło przez proces czterech poprawek, w 1995, 2000, 2004 i 2010, pod wpływem Światowego Szczytu ds Zrównoważonego Rozwoju, idee kontroli rozwoju i inżynierii społecznej Narodów Zjednoczonych "równając zasady dla międzynarodowego handlu i tworząc wspólne podstawy dla stanowienia prawa w przyszłości."

• Art. 3 proponuje aby cała kula ziemska była pod "ochroną prawa międzynarodowego".
• Art. 11 opisuje "równość" i "równe podejście" czyli słowa kodowe dla komunizmu.
• Art. 16 Wymaga by wszystkie kraje członkowskie przyjęły zachowanie środowiska naturalnego do wszystkich narodowych decyzji.
• Art. 20 Wymaga by wszystkie narody “łagodziły negatywne skutki zmian klimatu." Jeśli ratyfikujemy ten dokument, będziemy zmuszeni do walki z nieistniejącymi, podobno stworzonymi przez człowieka, zmianami klimatu.
• Artykuł 31 wymaga likwidacji ubóstwa poprzez transfer bogactwa z krajów rozwiniętych do krajów rozwijających się.
• Artykuł 32 wymaga recyklingu.
• Artykuł 33 wymaga by wszystkie kraje zliczały "wielkość populacji ludzkiej i czy środowisko jest w stanie ją utrzymać oraz wdrażały środki, które zapobiegają przekraczania tych poziomów".
• Art. 33 nakreśla długoterminowe przesiedlenia i oszacowanie "potencjału utrzymania środowiska." 

Film Ecoscience poruszający zagadnienie "ekologicznej" kontroli populacji:


OGLĄDAJ DALEJ>>>

• Art. 34 wymaga utrzymania otwartego i niedyskryminacyjnego systemu handlu międzynarodowego, w którym "Ceny towarów i surowców odzwierciedlały pełne bezpośrednie i pośrednie koszty społeczne i środowiskowe, ich wydobycia, produkcji, transportu, marketingu, oraz stosownego, ostatecznego zbywania." kapitalistyczny model podaży i popytu nie ma tutaj znaczenia.
• Art. 36 opisuje wojskowe i wrogie działania.
• Art. 39 ustanawia plan zarządzania i dopuszczalne limity wydobycia lub "zbiory transgranicznych zasobów biologicznych."
Art. 41 wymaga zintegrowanych systemów planowania, niezależnych od granic administracyjnych krajów, a opiera się na § 10.5 Agendy 21, który ma na celu "ułatwienie przyznawania gruntów do zastosowań, które zapewniają największe i trwałe korzyści, aby przyczynić się do zrównoważonej i zintegrowanej gospodarki zasobami ziemi." Procedura oceny oddziaływania została opracowana przez Bank Światowy. "Warstwy wodonośne, drenaże, obszary przybrzeżne, morskie, nazywane jednostkami ekologicznymi muszą być brane pod uwagę przy przydzielaniu gruntów komunalnych, rolniczych, pod wypas, leśnictwo i inne cele." Odwodzi się od dopłat do rolnictwa, a także subsydiowania prywatnych przedsiębiorstw. "Planowanie przestrzenne musi przestrzegać zintegrowane wykorzystanie gruntów - infrastruktury, autostrad, kolei, dróg wodnych, tam, i portów. Zagospodarowanie przestrzenne miast i wsi musi zawierać planowanie zagospodarowania opracowane na wszystkich szczeblach administracji rządowej."
• Art. 48, wymaga by biotechnologia z badania oraz rozwój jak też należności licencyjne były współdzielone. Bezpłatny dostęp i transfer technologii jest również wymagany.
• Art. 51 ujawnia, że będziemy musieli płacić za nowe represyjne wymagania. Jednocześnie artykuł 52 wskazuje, że musimy zapłacić 0,7 procent PKB do Oficjalnej Pomocy Rozwojowej ONZ. To potwierdza zobowiązanie polityczne podjęte w paragrafie 33.13 Agendy 21 w 1992 roku.
• Art. 69 traktuje o rozstrzyganiu sporów przez dowolny sąd, taki jak Stały Trybunał Arbitrażowy, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości lub Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza.
• Art. 71 opisuje proces nowelizacji, który został przekazany do Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. "Sekretarz Generalny będzie dokonywał przeglądu realizacji tego dokumentu, co pięć lat".

Twórcami projektu Przymierza są Sekretariat ONZ, prawnicy międzynarodowi i amerykańscy profesorowie z Cornell, Princeton, Pace University, Middlebury College, George Washington University Law School, Bucknell University, University of Indiana, University of Wisconsin-Stevens Point, szkoły teologicznej Meadville, University of the Pacific, dwóch radców prawnych Agencji Ochrony Środowiska oraz dwóch prawników.

Ponieważ projekt Przymierza posiada preambułę i 79 artykułów, jest oczywiście przeznaczony by stać się międzynarodową konstytucją dla globalnego zarządzania, opartego na ucisku sposobu kontrolowania przyrostu ludności, redystrybucji majątku społecznego i wymuszania "gospodarczej równości i sprawiedliwości," sterowania ekonomią i konsumpcją, kontrolowania zużycia ziemi i wody oraz przesiedleń jako formy społecznej inżynierii.


Link do oryginalnego artykułu: LINK
Link do dokumentu DICED: LINK


Agenda 21. Plan wdrożenia światowego socjalizmu.  |  Karta Ziemi - Agenda 21. Marks w zielonej kominiarce.  |  W najnowszym raporcie ONZ proponuje system globalnej regulacji wody i żywności.  |  ONZ chce globalnego podatku by "pomóc biednym".  |  Nowa ekonomia i globalna kampania propagandowa przed Rio+20.  |  Raport ONZ wzywa by umieścić planetę i jej mieszkańców w centrum zrównoważonego rozwoju.  |  ONZ żąda 76 bilionów dolarów na “zielone technologie”.  |  Rząd światowy według Scientific American!  |Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 

Więcej
Polityka

Narodowy Instytut Zdrowia USA przyznaje, że finansował badańa nad wzmacnianiem funkcji koronawirusów w Wuhan.

Narodowy Instytut Zdrowia USA przyznaje, że finansował badańa nad wzmacnianiem funkcji koronawirusów w Wuhan.

Biolog molekularny Richard H. Ebright opublikował w środę list z Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH) pokazujący, że grant NIH...

Światowe Forum Ekonomiczne chce zastąpienia papierowych paszportów paszportami szczepionkowymi.

Światowe Forum Ekonomiczne naciska na globalne zastąpienie paszportów papierowych paszportami cyfrowymi. Forum globalistyczne...

Przez NBIC NATO będzie hakowało mózgi całych populacji. #2

Przez NBIC NATO będzie hakowało mózgi całych populacji. #1

Włosi walczą z brutalną policją podczas protestów przeciwko przymusom szczepień.Programy Infowars:


Petycje przeciwko szczepieniom i działaniom rządu:Materiały Konrada Stachnio:

Telegram, Wordpress
 Tlenek Grafenu w szczepieniach na Covid-19:


Anthony Fauci i rząd USA sponsorowali tworzenie Covid-19:
Ostatnie Audycje:

Kultura

Boris Johnson rozważa zalegalizowanie psilocybiny - narkotyku z magicznych grzybów.

Boris Johnson rozważa zalegalizowanie psilocybiny - narkotyku z magicznych grzybów.

Po promowaniu i zbieraniu funduszy na legalizację ciężkich narkotyków przez World Economic Forum i legalizowaniu...

Arcybiskup Vigano: „Okaleczeni szczepionkami są składani w ofierze na ołtarzu Molocha”. Toczymy wojnę dobra ze złem, głębokie państwo i głęboki kościół spiskują przeciwko ludzkości.

Arcybiskup Vigano jest jednym z niewielu przywódców religijnych, który ośmiela się mówić prawdę, i co...

Likwidacja inteligencji, czyli dawny plan niemiecki?

Gwardziści szwajcarscy rezygnują z pracy z powodu obowiązku przyjęcia szczepień przeciwko Covid-19.

Armia USA przywołuje ofiary z dzieci składane dla szatana, aby promować szczepienia na Covid-19.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone