Wojska amerykańskie w Polsce, a nasze zdrowie.
Dr Jerzy Jaśkowski
Polska
2017-02-04
Nauka i technologia
"Jeżeli wolność słowa cokolwiek oznacza, to oznacza ona prawo do mówienia tego, czego ludzie nie chcą słyszeć i co chcieliby ukryć.”
Jerzy Orwell

Jak wiadomo od pewnego czasu stacjonują u nas wojska Pentagonu. Pentagon już od dłuższego czasu używa amunicji ze zubożonego uranu. Jakie skutki może powodować taka amunicja o tym poniższy art. Artykuł opiera się na pracy wygłoszonej na konferencji w Poznaniu w 2012 roku o Bezpieczeństwie Państwa. Autorami publikacji, umieszczonej w Materiałach po konferencyjnych byli: J.Jaśkowski, K. Osielska, W.Wawrzyniak
 
Jak wiadomo od 2004 roku jesteśmy członkami Unii Europejskiej. Zmieniona konstytucja mówi, że prawo UE jest ponad prawem krajowym.  Tak więc obowiązują nas zarówno ustawy o jawności danych dotyczących skażenia środowiska, jak i wytyczne Europejskiego Komitetu Oceny Ryzyka  z 1997r.

Jak do tej pory to różnie z tą wiedzą było. Przykładowo: na potrzeby Ludowego Wojska zmagazynowano w specjalnych bunkrach w Polsce  od 1960 roku, od 178 do 250 głowic nuklearnych. Znalazły się na terenie Polski sowieckie rakiety taktyczno - operacyjne 8K11 i taktyczne 3R10 [zestaw rakietowy Łuna z wyrzutnią 2P16. Mogły być one użyte tylko do przenoszenia brani jądrowej. Także dostarczone MIG 2PFM , Su-20 w latach 70, MiG 23 -1979r.Mig 21bis-1980r. Su-22 1984r. służyły do przenoszenia bomb jądrowych. Realizowany program o kryptonimie “Wisła” doprowadził do zbudowania 3 kompleksów - składów broni jądrowej tj.: Podborska /Białogardu kryptonim wojskowy 3001, Brzeżnica-Kolonia/Jastrów kryptonim 3002  oraz Templewo /Trzemeszno Lubelskie kryptonim 3003. Każdy ze składów był wyposażony w 2 magazyny. Nosicielami głowić miały być rakiety 8K11 i 3R10. Składy obejmowały obszar ok. 300 ha. Obsługa składała się że 120 żołnierzy i 30 oficerów. W połowie lat 80-ych ubiegłego wieku było w nich 14 głowić o mocy 500 kT, 83 głowice o mocy 10 kT, 2 bomby o mocy 200kT  24 bomby o mocy 15kT oraz 10 bomb o mocy 0.5kT. budowę rozpoczęto w 1967 i ukończono w 1970. W połowie 1975 roku dobudowano dodatkowe składy “Granit”. Jak wiadomo , jakiekolwiek czynniki oficjalne oraz organa zajmujące się promieniowaniem jonizującym takie jak PAA i CLOR jeszcze w połowie lat 1990 przeczyły istnieniu na terenie Polski jakichkolwiek form broni jądrowej.

Źródła informacji.
Broń jądrowa, tak jak każda, podlegała na całym świecie ograniczonemu rozpowszechnianiu. Jak okazało się, po zrzuceniu bomby atomowej na Hiroshime i Nagasaki, że poszkodowanymi jest ludność cywilna to stworzono instytucje mające z jednej strony badać skutki użycia takiej broni na ludność cywilną,  a z drugiej wprowadzać cenzurę na ujawnianie  wyników tych badań. Najczęściej wymienianą organizacją międzynarodowa jest UNSCER agenda ONZ. Należy wyjaśnić, że ONZ jest organizacją administracyjną, tak jakby super rządem, a nie naukową!!! Wypada przypomnieć, że 28 maja 1959 roku MAEA zawarła dziwną umowę z WHO . Brzmiała ona ;” W każdym wypadku, gdy któraś ze stron zamierza wszcząć program lub działalność w temacie, który w znacznym stopniu może interesować lub interesuje drugą stronę, pierwsza strona MUSI  porozumieć się z drugą stroną w celu uregulowania sprawy wzajemnych uzgodnień” Przyznać trzeba, że tego rodzaju sformułowanie całkowicie wyklucza możliwość prowadzenia prac badawczych. Wypada także dodać o fakcie obsadzania stanowisk w obu organizacjach przez tych samych ludzi.[  Rosaly Bertel]

Po drugie, mamy świeżo w pamięci co najmniej dziwne zachowanie Agendy ONZ, jaką jest WHO dotyczącą “ rzekomej pandemii grypy świńskiej”. W celu zwiększenia obrotów  4 firm produkujących szczepionki nie wahała się wpłynąć na WHO w celu zmiany definicji pandemii. Trudno więc się na takich dokumentach opierać w badaniach naukowych. Reasumując; jeżeli jakaś informacja znajduje się w materiałach UNSCER to ten fakt miał miejsce, ale brak informacji nie wyklucza wcale danego zdarzenia. I odwrotnie, jeżeli w jednej publikacji zdarzenie jest opisane to wcale nie oznacza, że  w wydaniu 2 lub trzecim nie zostanie skreślone. Tak na przykład postąpiono z wpisami do UNSCERU o katastrofie za Uralem w 1953 roku. Drugą taką szeroko nagłaśnianą organizacją jest  Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej - w skrócie MAEA  powstała 29 lipca 1957r. a jej pierwszym dyrektorem generalnym był Sterling Cole[USA]. Wg Wilkipedi jest to specjalistyczna agencja ONZ, ale nie jest pod ich ścisłą kontrolą ONZ. Celem jej jest praca na rzecz bezpieczeństwa i pokojowego wykorzystania energii jądrowej.

Nie jest to ścisła informacja.  MAEA w drugim punkcie swojego statutu stwierdza, że jej celem jest rozpowszechnianie energetyki jądrowej, czyli innymi słowy handel. A właściwie zmonopolizowanie handlu “energetyką jądrową”, i jego  pełne kontrolowanie.

 Wypada podkreślić, że z urzędu, wiceprzewodniczącym jest zawsze przedstawiciel sowietów. Np. w latach 1962 roku przedstawicielem Moskwy był “wybitny fizyk” światowej sławy tylko inaczej - Wiaczesław Mołotow, ten sam od traktatu Ribentrop - Mołotow z 1939oku.  Jak to wynika ze statutu, jest to organizacja handlowa mająca za zadanie monopolizację handlu minerałami promieniotwórczymi i technologiami nuklearnymi. Jednak wiele państw np. Izrael, Południowa Afryka weszły w posiadanie bomby jądrowej bez zezwolenia MAEA.

 MAEA nigdy nie podała do publicznej wiadomości konsekwencji napromieniowania  żołnierzy, używanych przez władze do eksperymentów jądrowych. W ubiegłym weku przeprowadzono 2366 tzw. eksperymentalnych wybuchów jądrowych. W tej liczbie 1030 przeprowadziła armia USA, [815 podziemnych i 215  w atmosferze] ok. 1000  ZSRR [odpowiednio 508 podziemnych i 207 atmosferycznych] 205 Francja [ 148 podziemnych i 54 atmosferycznych] 45 W.Brytnia [ z tego 23 na terenie USA. 73 Chiny [ z tego 20 wybuchów podziemnych  i  23 w atmosferze], ok 7 Indie i 5 pakistan, Wiadomo, że USA w doświadczeniach nad skutkami bomby atomowej użyła aż 242 000 ludzi, Anglia ponad 32 000, Francja podobno 24000 ale dane są niepewne,  byłe ZSRR od  200 000 - 500 000. Dodatkowo należy dodać ok. 500 tzw. technicznych - cywilnych wybuchów jądrowych wykonywanych pod pretekstem budowy kanałów, odwracania biegu rzek, osuszania błot np. mokradeł pińskich w 1966/7.

Także, jak wiemy to z informacji osobistych, od Burmistrza Hiroshimy, przekazanych  w Berlinie w obecności sekretarza generalnego BSVBA pani Sheilly Grey,  mieszkańcy Japonii nigdy nie poznali prawdziwych danych dotyczących skażenia ich terenu. Do lat 1970 - tych tylko i wyłącznie armia USA dysponowała zarówno aparaturą jak i archiwami  dotyczącymi skażeń. Leczeniem chorych także zajmowali się amerykanie i tylko oni posiadali i testowali rozmaite leki.

Także prof. Wolkow z Pińska i prof. Lutskoj , rektor Uniwersytetu w Mińsku jednogłośnie potwierdzili fakt , nie tylko ukrywania danych pomiarowych ale w ogóle niedopuszczanie lekarzy z Białorusi do wyników pomiarów skażeń terenu aż do 1990 roku. Czyli przez 5 lat, po katastrofie w Czarnobylu,  wszelkie informacje, mogące ratować życie, były ukrywane i praktycznie oficjalnie nie istnieją.   Tzw. zespoły MAEA po przybyciu na Białoruś pobrały duże ilości próbek materiału biologicznego i błyskawicznie się ulotniły. Obiecując co prawda,  przesłać wyniki analiż. Nigdy nie wywiązały się z tej obietnicy!!!!! Nigdy nie ujawniły także wyników  analiz!!!!! [Materiały Konferencji Bałtyckiego Forum Ekologicznego  Darłowo1994 i Gdańsk 1995].

 Jak wiadomo, nigdy, żaden rząd na świecie,  nie ostrzegał o tych eksperymentach swojego społeczeństwa. Nigdzie nie wprowadzano nawet najprostszych zabezpieczeń jak np. podanie jodu, czy też zatrzymanie kobiet w ciąży i dzieci w domach przez te kilkanaście dni, chodzenie w maseczkach na twarzy. Skażenie po wybuchu 8 min atomowych na mokradłach pińskich spowodowało skażenie terenu także wschodnich województw polskich większe od skażenia czarnobylskiego. Żadna agencja państwowa za czasów sowieckich ani obecnie nie ujawniła prawdy.

 PAA jest odpowiednikiem krajowym MAEA. Już strona internetowa  PAA budzi zdziwienie. Zazwyczaj każda organizacja podaje swój rys historyczny, a tutaj na stronie PAA żadnego śladu o historii Agencji o jej prezesach itd. A jest to bardzo interesująca historia.

Publicznie ogłoszona opinia prof. dr. med.K.Zakrzewskiego na temat PAA nie pozostawia złudzeń, cyt:” fenomenem jest bowiem panika [po katastrofie w Czarnobylu] tych wszystkich inżynierów metalurgii, elektrotechników, nauczycieli średnich szkół  technicznych, których pezetperowskie - służby bezpieczeństwa postawiły na nomenklaturowe stanowiska dyrektorów i kierowników polskiej atomistyki. Poczuli się on, z nieomylny instynktem prostaczków, ze znaleźli się między Scyllą ujawnienia swojej niewiedzy, a Charybdą ujawnieni swojej niekompetencji”. [Życie Warszawy 1991 nr 121].

Jednocześnie rząd  przypomniał  uchwałę Nr 256/64 Rady Ministrów z 29 sierpnia 1964r. której punkt 2 mówił:
cyt:” Informacje dotyczące skażeń promieniotwórczych, oraz wyniki pomiarów skażeń, nie mogą być publikowane ani rozpowszechniane bez zgody pełnomocnika Rządu d/s wykorzystania Energii Jądrowej.”
Nie nalazłem żadnych aktów prawnych uchylających tą uchwałę!!!! A przypominam minęło już 26 lat od  zmiany ustroju. Innymi słowy jest to nadal kontynuacja państwa totalitarnego.
Wypada także przypomnieć, że Państwowa Agencja Atomistyki jest  wytworem stanu  wojennego z 17 stycznia 1982 r., ale statut tej instytucji został uchwalony dopiero 23  lutego 1987 roku [Uchwała Rady Ministrów Nr 20/87]. A więc przypominam, powołano agencję mającą za zadanie kontrolować budowę elektrowni atomowej, a statut jej uchwalono 5 lat po rozpoczęciu budowy i rok po katastrofie w Czarnobylu.!!!!

O jakości prac tej agendy można się zapoznać dokładniej w Raporcie “ Katastrofa w Czarnobylu a Polska “ GTN 1992. Podam tylko, że to nasi  PT Experci z PAA chcieli oprzeć monitoring skażenia radioaktywnego Polski na 6 minikomputerach marki Amstrad 6128 tj. na maszynie do pisania.
[Raport; Polska a katastrofa w Czarnobylu 5 lat. GTN, Gdansk 1992.]

Te uwarunkowania spowodowały, że generalnie wiedza na temat skutków promieniowania na organizmy żywe w Polsce jest bardo mała. Do absurdu doszła po katastrofie w Czarnobylu, kiedy to wprowadzono na wyższych uczelniach nowy przedmiot,  ochronę przed promieniowaniem jonizującym,  a podręczniki i skrypty pisali ludzie, którzy nigdy nie widzieli chorego z chorobą popromienną, ani nie pracowali na budowie elektrowni atomowej, przepisując bezmyślnie rosyjskie wydania skryptów  z wczesnych lat 50-tych np. na PG.

Te uwarunkowania, panujące w całej Europie  Środkowej i Wschodniej, spowodowały, że w 1997 roku powstał Europejski  Komitet Ryzyka Promieniotwórczego przy Parlamencie Europejskim. Już pierwsze prace Komitetu zaowocowały podniesieniem ryzyka zgonu na raka, na skutek otrzymania dawki jednego rema. Obecnie przyjmuje się, że dojdzie do 56 dodatkowych zgonów na raka na 10000 osób, które otrzymały 1 dawkę rema,  a nie jak poprzednio uważano 1,2 zgony.

Powoduje to, że ocena skutków katastrof w Czarnobylu gwałtownie uległa zmianie i obecnie ocenia się, że z tego powodu umarło w Europie [bez Francji, Hiszpanii i Portugalii] dodatkowo na raka, ponad 490 000 ludzi plus 19 000 dodatkowych zgonów na białaczki.

Generalnie te wszystkie z eksperymenty z materiałami promieniotwórczymi, tzw. wybuchy doświadczalne, pociski z uranem,  spowodowały dodatkowo  61 600 000 zgonów na raka, 1730600 zmarłych niemowląt oraz 1900 000 martwych płodów,  a nie jak podaje np. prof.  Zb.Jaworowski  [ CLOR] 31 zabitych.


Kontakt do autora: jjaskow@wp.pl


Mapa konfliktu nuklearnego na terenie Polski wykradziona przez pułkownika Kuklińskiego: LINK


III wojna światowa w Polsce.  |  Zimna Wojna, co to takiego?   |  Izrael ma 80 głowic jądrowych i może zbudować od 115 do 190.  Wojskowy informator wysokiego szczebla potwierdza tajny amerykański przerzut broni jądrowej.  |  Amerykański senator twierdzi, że terroryści mogą zdetonować ładunek nuklearny w Południowej Karolinie.  |  Polityka wokół izraelskiego ataku na Iran.  |  Naukowcy z Uniwersytetu Alaska: Promieniowanie z Fukushimy może powodować choroby fok.  |  Źródło promieniowania nad europą.  |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 

Więcej
Nauka i technologia

Firma zabija ludzi by kopiować ich mózgi do komputerów.

Firma zabija ludzi by kopiować ich mózgi do komputerów.

Rozwój i wdrażanie transhumanistycznych systemów NBIC trwa od lat w laboratoriach na całym świecie. Jednym z kluczowych...

Alarm! Kolejna antypolska ustawa.

Jak widać nie ma końca dla skandalicznej zmiany stanowiska PiS w sprawach GMO. Mimo mocnych nacisków strony społecznej...

Facebook dąży do "pełnej informacyjnej świadomości”, dokładnie tak samo jak DARPA.

Jak ogłupia się Polaków - na przykładzie ekspertyz sejmowych.

Neuralink rozpoczyna testy modemu mózgowego na zwierzętach.

Więcej
Kultura

Amerykański Kardynał: komentarz Papieża o tym, że piekła nie ma to głęboki skandal”.

Amerykański Kardynał: komentarz Papieża o tym, że "piekła nie ma" to "głęboki skandal”.

Komentując ogólnoświatową reakcję na wywiad papieża Franciszka z jego wieloletnim przyjacielem ateistą, Eugenio Scalfari,...

Richard Dawkins sugeruje jedzenie ludzkiego mięsa by przezwyciężyć tabu kanibalizmu.

Profesjonalny ateista Richard Dawkins nadal przesuwa granice przeciwko światu opętanemu przez Boga, proponując, że produkowanie...

Indywidualne leczenie, czy książka kucharska?

Potrzeba nowej interpretacji więzi społecznych.

Armageddon i Kolektywny Chrystus. #6

kontakt e-mailowy:
© 2010 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone