Inteligentna sieć: Wdrożenie technokracji? #2
Patrick Wood, augustreview.com
USA
2012-04-02
Nauka i technologia

Kontynuacja artykułu: Inteligentna sieć: Wdrożenie technokracji? #1

Sieć Przedmiotów. Internet rzeczy.
Czym internet jest dla ludzi, tym „sieć przedmiotów/internet rzeczy" jest dla przyrządów. Ta nowa technologia tworzy bezprzewodową sieć pomiędzy szeroką gamą przedmiotów nieożywionych - od butów po lodówki. Pomysł ten gotowy jest do użycia przy wdrażaniu inteligentnej sieci, ponieważ urządzenia - liczniki i podstacje, są wszystkie martwymi przedmiotami, które technokraci mogliby ze sobą skomunikować.


Dla przykładu, w roku 2008 Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) opracowało tę małą płytkę o nazwie “Grid Friendly Appliance Controller.” (przychylny sieci kontroler urządzeń).

Według broszury Departamentu Energii, "Kontroler GFA opracowany przez Pacific Northwest National Laboratory jest małą płytką wbudowaną w urządzenia gospodarstwa domowego, która redukuje presję na sieć energetyczną poprzez nieprzerwane monitorowanie wahań dostępnej mocy. W czasach wysokiego zapotrzebowania, urządzenia wyposażone w kontroler automatycznie wyłączają się na krótki okres czasu, powodując redukcję zbiorczą, która pomaga utrzymać stabilność sieci".

Według strony internetowej PNNL,
"Kontroler jest w gruncie rzeczy prostym układem komputerowym, który może być zainstalowany w standardowych urządzeniach gospodarstwa domowego, takich jak zmywarki, pralki, suszarki, lodówki, klimatyzatory i ogrzewacze przepływowe. Mikroprocesor rozpoznaje  kiedy występuje zakłócenie w sieci i wyłącza urządzenia na kilka sekund bądź minut, aby mogła się ona ustabilizować. Kontrolery można również tak zaprogramować, aby opóźnić ponowne włączenie urządzeń. Opóźnienie umożliwia sprzętom włączać się pojedynczo, a nie wszystkim na raz, aby ułatwić przywrócenie zasilania po awarii."Widzicie zatem, jak przez bezpośrednią interakcję między przedmiotami, można będzie wyzwolić zamierzone automatyczne funkcje, bez interwencji człowieka. Zasady funkcjonowania formułowane będą przez programistów, pod kierownictwem technokratów, którzy rozumieją działanie systemu, a następnie, jeśli to potrzebne, będą przekazywane do kontrolerów urządzeń. Tak więc, zmiany zasad mogą być dokonywane na bieżąco, w każdej chwili i bez wiedzy właściciela domu.


PNNL, jakkolwiek, nie jest prywatnym przedsiębiorstwem. Jest "własnością" Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych i jest zarządzane przez Battelle Memorial Institute!

Cała ta technologia będzie opierać się na Wi-Fi, tym samym Wi-Fi, na którym opierają się powszechnie stosowane w domach i firmach na całym świecie modemy i routery sieciowe. Wi-Fi jest znakiem towarowym Wi-Fi Alliance, który odnosi się do zestawu standardów bezprzewodowych systemów sieciowych, wykorzystywanym w szeregu urządzeń- od komputerów osobistych po telefony komórkowe, łącząc je ze sobą i/lub z internetem.


Według Wi-Fi Alliance, "potrzeba rozwiązań dla inteligentnej sieci wynika z pojawiania się rozproszonego wytwarzania energii elektrycznej oraz zarządzania/nadzorowania zużycia". W swoim raporcie, Wi-Fi for the Smart Grid , przytaczają oni specyficzne wymagania dla interoperacyjności wytyczonej przez Departament Energii:

1. Zapewnić dwukierunkową komunikację między użytkownikami sieci, np. regionalnymi operatorami, urządzeniami elektrycznymi, usługodawcami i konsumentami.
2. Pozwolić operatorom systemów monitorować własne systemy, jak również sąsiednie systemy, które na nie oddziaływują, tak aby ułatwić bardziej niezawodną dystrybucję i dostarczanie energii.
3. Skoordynować integrację powstających technologii w systemie elektroenergetycznym, takich jak źródła odnawialne, zasoby rekompensacji popytu, magazyny energii elektrycznej oraz elektryczne systemy transportowe.
4. Zapewnić cyber-bezpieczeństwo sieci.

Tak więc, dwukierunkowa i odbywająca się w czasie rzeczywistym sieć łączności inteligentnej sieci, między jednym końcem a drugim, będzie zależała od Wi-Fi. Łatwiej to zrozumieć na podstawie dwóch ilustracji zamieszczonych w raporcie Wi-Fi Alliance:

Podczas gdy odbiorca uspokajany jest obietnicą niższych kosztów usług komunalnych, to właśnie przedsiębiorstwa komunalne będą egzekwować linię postępowania wytyczoną przez regionalnych, krajowych i globalnych regulatorów. Tak więc, gdy sąsiedni system będzie miał niedobór energii elektrycznej, wasz termostat może zostać automatycznie wyłączony w celu kompensacji; jeśli przekroczyliście miesięczny limit dziennego zużycia energii elektrycznej, energochłonne zadania, takie jak pranie czy suszenie ubrań, mogą zostać ograniczone do godzin nocnych.
Inteligentna sieć i kontrola urządzeń wykroczy poza samą energię elektryczną. Zauważcie, że na powyższej ilustracji nr1 znajduje się również połączenie Wi-Fi z licznikami gazu i wody!

Konsumencki Bunt?
22 lutego 2010 Wall Street Journal opublikował artykuł “What Utilities Have Learned From Smart-Meter Tests… ”("Czego przedsiębiorstwa komunalne nauczyły się testując inteligentne liczniki..."), który naświetlił kilka ważnych, wczesnych aspektów wdrażania inteligentnych sieci:


- Głównym celem jest umożliwienie przedsiębiorstwom komunalnym restrukturyzację planów taryfowych.
- Głównym celem jest wymuszenie zmian zachowania konsumentów.
- Niektórzy menedżerowie przedsiębiorstw komunalnych biorą pod uwagę i obawiają się buntu konsumentów.

Niemniej jednak, smakowitą przynętą dla przedsiębiorstw komunalnych, aby współpracować z rządowym projektem, jest zrównoważenie popytu na energię elektryczną, ograniczenie budowy nowych elektrowni i poprawa profilu zysków tych już istniejących.

Zanim na inteligentnej sieci zacznie osadzać się kurz, zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorstwa komunalne mogą otrzymać kilka szokujących lekcji nt rządowych interwencji: Kiedy rząd pokazuje się na waszym progu i oferuje pomoc w zaoszczędzeniu pieniędzy, każdy powinien wiedzieć, że to oksymoron. Rząd nie istnieje po to, aby pomagać osobom lub firmom oszczędzać pieniądze lub uczynić ich bardziej wydajnymi; działa raczej w celu utrzymania i zwiększenia swojej władzy i kontroli nad obywatelami.

Globalny Plan.
Cytowany na początku raport UNEP ujawnia, że "15% stymulacyjnych środków budżetowych,    rozdysponowanych w latach 2009 – 2010, i przekraczających 3,1 biliona dolarów, można uznać za zielone w naturze... najbardziej zielone komponenty nastawione były na zwiększenie efektywności energetycznych i odnawialnych źródeł energii w różnych sektorach ".


Artykuł Business Week „How Italy Beat the World to a Smarter Grid ” („Jak Włochy podbiły świat dla inteligentniejszej sieci”) z dnia 16 listopada 2009 r. stwierdził, że "Po kilku falstartach, rok 2010 może być rokiem, w którym inteligentne liczniki w końcu wyruszą na podbój świata".


Faktycznie, tak też jest:


- Włochy wdrożyły już technologię inteligentnej sieci w 85% swoich domostw w skali ogólnokrajowej
- earth2tech.com donosi, że inteligentna sieć wygeneruje w najbliższych latach 200 miliardów dolarów globalnych inwestycji 
- Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (IEC) (International Electrotechnical Commission (IEC)) przedstawiła globalny plan zabezpieczenia interoperacyjności systemów inteligentnej sieci między poszczególnymi krajami
- Globalne spółki wyprzedzają się w zdobywaniu udziałów w światowym rynku inteligentnych sieci: IBM, Siemens, GE, Cisco, Panasonic, Kyocera, Toshiba, Mitsubishi, itd.
- Chiny przeznaczają 7,32 miliarda dolarów na rozbudowanie inteligentnej sieci w Azji

Do innych krajów, które rozpoczęły już projekty pilotażowe inteligentnych sieci, należą:  Niemcy, Francja, Anglia, Rosja, Japonia, Indie, Australia, RPA i parę innych. W celu promowania inteligentnej sieci w mniejszych krajach powstały regionalne organizacje, takie jak SMARTGRIDS Africa. 

Tak więc globalny pęd już trwa. We wszystkich przypadkach, inteligentna sieć dotowana jest z rządowych funduszy stymulacyjnych. Globalni dostawcy ustawiają tylko w rzędzie swoje wiadra na pieniądze by te napełniły się funduszami podatników.


Tak jak w przypadku Stanów Zjednoczonych, wcześniej istniejące lub potencjalne zapotrzebowanie na technologię inteligentnej sieci było nieznaczne, lub wręcz nieobecne. Obecny popyt został sztucznie stworzony przez rządy poszczególnych krajów.

Wnioski.
Inteligentna sieć w 100%  spełnia pierwotne wymogi technokracji, które opisano powyżej. Innymi słowy, zamierza ona nadzorować i kontrolować zarówno dostawy, jak i zużycie energii i innych zielonych zasobów, takich jak woda i gaz.


Inicjatywa inteligentnej sieci została opracowana i sfinansowana przez agencje rządowe i organizacje pozarządowe. To Bonneville Power Authority podległe Departamentowi Energii było pomysłodawcą sieci w latach 1990'. To Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) opracowało przychylne sieci kontrolery urządzeń. To Administracja Federalna sypnęła sektorowi prywatnemu miliardy dolarów na szybkie uruchomienie ogólnokrajowej inicjatywy wdrożenia inteligentnej sieci w każdej gminie.

Gdyby rząd federalny nie był początkowym i upartym inicjatorem, czy inteligentna sieć w ogóle by zaistniała? Jest to wysoce wątpliwe.

Kierując się identycznym schematem co USA, wiele innych uprzemysłowionych krajów wprowadza inteligentną sieć w tym samym czasie, przy użyciu swoich własnych funduszy stymulacyjnych. To zsynchronizowane wdrażanie bez wątpienia odbywa się zgodnie z jakimś projektem i jako takie oznacza, że musi istnieć jakiś projektant. Kto mógłby zapewnić taką odgórną koordynację w skali globalnej zasługuje na osobny artykuł. Jedno jest pewne: ta nabywana na całym świecie technologia pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i wprowadzana jest na rynek przez te same, wcześniej już wspomniane, światowe korporacje.

Podsumowując, w większości literatury poświęconej inteligentnej sieci przewija się założenie, że w ramach tej technologii Administracja Federalna będzie miała pełny dostęp do wszystkich danych, nawet tych dotyczących indywidualnych gospodarstw domowych. Będzie ona również upoważniona do wytyczania krajowych, regionalnych i lokalnych zasad dystrybucji i konsumpcji, takich jak np. "sprawiedliwy przydział" dostępnej energii, gazu i wody. Stworzone międzynarodowe standardy umożliwią również bezproblemowe podłączenie inteligentnej sieci USA z Kanadą i Meksykiem, zapewniając tym samym kompleksowy system zarządzania i dystrybucji energii dla całego kontynentu północnoamerykańskiego.

Czy przeznaczeniem inteligentnej sieci jest stać się zjawiskiem globalnym? Tak.
Czy została ona zaprojektowana do wsparcia, opartego na zasobach, nowego, globalnego technokratycznego systemu gospodarczego? Tak.

Technokrację należy uznać za to czym jest w rzeczywistości: próbę narzucenia totalitarnej, naukowej dyktatury. W 1933 roku wzywała ona do zaprzysiężenia Franklina Delano Roosevelta na dyktatora, aby "otworzyć drogę do ekonomicznej rewolucji." Na szczęście ówczesna próba zamachu stanu zakończyła się niepowodzeniem.

Jeśli dzisiejsza inteligentna sieć zostanie pomyślnie wprowadzona, to umożliwi ona przekształcenie naszego obecnego systemu gospodarczego w coś zupełnie innego i znacznie gorszego. Z tych powodów Amerykanie odrzucili technokrację w 1933 roku i dokładnie dlatego również my, dzisiaj  powinniśmy kategorycznie stawić jej czoła.

Źródła:
Scott & Hub­bert, Tech­noc­racy Study Course, Tech­noc­racy, Inc., 1934
Back­ground paper for the min­is­te­rial con­sul­ta­tions, Gov­erning Council of the United Nations Envi­ron­mental Pro­gramme, December 14, 2009
The Smart Grid: An Intro­duc­tion, U.S. Depart­ment of Energy
Pacific North­west National Lab­o­ra­tory, web site
2010 Strategic Plan, Office of Elec­tricity Delivery & Energy Reliability
The Net­worked Grid 100: Movers and Shakers of the Smart Grid
Meloan, Steve, "Toward a Global ‘Internet of Things‘", Oracle Soft­ware, November 11, 2003
Wi-Fi for the Smart Grid, Wi-Fi Alliance, 2009
Obama Announces $3.4 Bil­lion Invest­ment to Spur Tran­si­tion to Smart Energy Grid, Depart­ment of Energy Press Release

Tłumaczenie: city-zen


Link do oryginalnego artykułu: LINK


Karta Ziemi. Marks w zielonej kominiarce.  |  Klub Rzymski. Czyli kto wymyślił problem CO2.  |  Kto kontroluje rynek CO2. Rothschild Australia.  |  ONZ żąda 76 bilionów dolarów na “zielone technologie”.  |  Ekologia= Podwojenie rachunków za energię w ciągu kolejnych pięciu lat.  |  Miasta przyszłości, jak będą żyć ludzie w nowym świecie.  | Szef CIA: Będziemy szpiegować wszystkich Amerykanów poprzez urządzenia elektryczne.  |  Internet rzeczy. Planeta więzienie 2025.  |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 
dbx   dodano: 2012-04-02 16:36:26
i kto niby miałby się przeciwstawiać i czym ?

pomijając partyjnych, pozostali to ogłupione lemingi, którym jakby powiedzieć to, co tu pisze, to albo otwarło by gęby niczego nie rozumiejąc, albo skoczyło by do oczu sądząc, że robi się z nich durniów /jeszcze większych niż są/
mis   dodano: 2012-04-02 18:10:32
Może plakatami...na początek? Można by zrobić takie obwieszczenia społeczne i je rozklejać...koniecznie z pieczątkami!:)
MilleniumWinter   dodano: 2012-04-04 12:19:32
\"Opóźnienie umożliwia sprzętom włączać się pojedynczo, a nie wszystkim na raz, aby ułatwić przywrócenie zasilania po awarii\"

Nie wiem jak u Was ale u mnie po awarii urządzenia w większości włączają się z opóźnieniem. Myślałem że to kwestia kondensatorów a tu taki numer :(
dbx   dodano: 2012-04-04 12:44:31
MilleniumWinter

zechcesz wyjaśnić, jak dokładnie, to \"włącznie z opóźnieniem\" wygląda ??

Więcej
Nauka i technologia

Japonia chce sprzedawać ryby GMO.

Japonia chce sprzedawać ryby GMO.

Japonia genetycznie modyfikuje ryby dorady, aby uzyskać u nich 50 procent więcej mięśni. Oczekuje się, że firmy wkrótce uzyskają na...

Naukowcy tworzą jadalne rośliny zawierające szczepionki mRNA, by zastąpić nimi szczepionki.

Zespół naukowców pracuje nad sposobem przekształcenia zielonej sałaty w najnowocześniejszy system dostarczania szczepionek...

Po osiągnięciu 81-procentowego wskaźnika szczepień Singapur doświadcza eksplozji chorób.

Opublikowane badanie ujawnia jak Iwermektyna blokuje rozwój wirusa SARS-COV-2.

Białka kolczaste w mleku matki?

Więcej
Multimedia

Covid-19. Multimedia dotyczące plandemii.

Covid-19. Multimedia dotyczące plandemii.

Na tej stronie będziemy na bieżąco umieszczali nadsyłane do redakcji materiały wideo i linki do kluczowych informacji dotyczących...

Covid 1984. Protesty przeciwko ograniczaniu wolności w 2020 i 2021 roku.

W tym miejscu zamieszczamy filmy z protestów organizowanych przeciwko wprowadzaniu medycznego państwa policyjnego pod przykrywką...

Foliarze - film o zabójczej telefonii komórkowej i 5G.

Fotografie i reportaże: Bilderberg 2019.

Fotografie i reportaże: Bilderberg 2018.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone