Armageddon i Kolektywny Chrystus. #3
PrisonPlanet.pl
Polska
2017-08-14
Kultura
Kontynuacja artykułu: Armageddon i Kolektywny Chrystus. #2

Jak pisaliśmy w serii artykułów na początku tego roku dotyczących kolektywnego mesjasza według religii New Age, będącej odłamem Masonerii i Teozofii cała ludzkość jest symbolicznym powracającym Adamem odbudowującym ogród Eden na ziemi. Ta kolektywna społeczność przez technologię ma połączyć się około roku 2034-2039 w jeden system roju dokonując w ten sposób aktu samozbawienia. W ten sposób ludzkość stanie się jednym androgenicznym ciałem a przez rozwiązania technologiczne jedną duszą uosabiającą powrót człowieka do boskiego stanu. Jedynym pytaniem jakie pozostało bez odpowiedzi w tych artykułach to co jest podstawą takiej wiary, co motywuje te grupy by realizowały tak groteskowy plan i jaką dokładnie rolę odgrywa w tym technologia? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w tej części artykułu odnosząc się jednocześnie do budowy globalnego systemu technologicznego.

Upadek.
Fundamentem poruszanych wcześniej wierzeń i wyżej opisanych ruchów religijnych jest jeszcze inna religia tłumacząca dogłębnie motywacje kryjące się za budową techno-religijnego globalnego systemu mającego zjednoczyć cały powracający do Edenu świat. Koncept ten jest zakorzeniony w ruchach religijnych, które zakładają, iż obecny świat jest niedoskonałym tworem i należy go przywrócić do stanu sprzed jego upadku. Najwyraźniej nurt ten jest nakreślony w kabalizmie, który zaznacza, iż stworzenie obecnego wszechświata nie udało się bogu Ein Sof i było katastrofą. Światło boga wlane do światów, które się następnie rozpadły rozpierzchło się po wszechświecie. W ten sposób również bóg niejako sam uwięził się w materialnym świecie jednocześnie opuszczając go poza obszar dostępny dla człowieka. Adam został stworzony przez tego politeistycznego boga zawierającego w sobie pomniejszych bogów (jest to neoplatoński panenteistyczny monizm, którego symbolem jest punkt w kole), by dokończyć dzieło stworzenia.


Adam przez upadek (lub błąd w obliczeniach) stracił swą pierwotną formę, która była hermafrodytyczna, stworzona na obraz i podobieństwo Ein-Sof, który według kabalizmu też jest hermafrodytyczny. Wraz z upadkiem Adama również zwierzęta, rośliny i materia nieożywiona upadły. Przed upadkiem w Edenie zwierzęta były jak obecni ludzie, rośliny miały status zwierząt, a materia nieożywiona status roślin.

Było to częściowo zobrazowane w filmie "Noe" kabalistycznej wizji świata przed potopem:


Również idealny świat w którym funkcjonował Adam po upadku rozpadł się na cztery sfery X, Y, Z plus czwarty wymiar lub inaczej J-H-W-H (święta formuła boga). Ze względu na ten kosmiczny upadek zarówno wszechświat jak i nasz świat jest niedoskonały i wymaga pracy by przywrócić go do pierwotnego stanu. Niedokończona przez Ein Sof i Adama kreacja świata jest zatem ciągłą ewolucją do wyższych form jak to zostało przyjęte w teorii Darwina, jedynie że w filozofii kabalizmu jest to zasadniczo dewolucja, cofanie się do wyższych form jakie istniały przed upadkiem Adama.

Ein Sof (bóg mocy) wysyła światło/energię (ohr) do 10 bogów (emanacji), którzy są niezależni i funkcjonują na świecie pod wieczną nieobecność Ein Sof. Światło to również jest przechwytywane przez 10 bogów ciemności, co jest podstawą dla całego współczesnego okultyzmu i satanizmu.

Obecny upadły człowiek odbija światło poprzez własne oświecenie i dobre prace miṣwah lub seks wysyłając je do Ein Sof, wspierając boga. W kabalizmie kluczową rolą człowieka jest zatem naprawienie świata (Tikkun olam zawierający w sobie zniszczenie starego świata i formowanie nowego), do takiego stanu jaki był na początku stworzenia. Ein Sof przez swą nieobecność, „na wygnaniu od samego siebie” nie jest w stanie tego dokonać i akt pozbierania iskier boskiego światła (oświecenie) spada na człowieka i pozwoli ludzkości na powrót do raju i odzyskanie boskiego statusu dla siebie i całego stworzenia. W ten sposób poznanie świata przez naukę, technologię i mistycyzm staje się aktem zbawienia nie tyko dla jednostki ale całej ludzkości i stworzenia. Zrozumienie świata przez naukę i sama technologia stają się niezbędnym narzędziem przygotowującym i przyspieszającym powrót do raju i nadejście mesjańskiej ery, która obecnie realizuje się w naszym czasie. Według kabalizmu współczesne generacje tzw. X, Y i Z są ostatnimi generacjami przed przemianą.


Dekonstrukcja świata.
Konstrukt kabalistycznego świata oparty jest na dekonstrukcji przekazu biblijnego na logiczny, dualistyczny system, matematyczny język by przez analizę Kabały odkryć ukryte zasady funkcjonowania świata duchowego i fizycznego by przejąć nad nimi kontrolę i transformować je podłóg własnych celów. Istnieją kody, magiczne formuły, okultystyczne (ukryte) koncepty pozwalające na odkrycie wszystkich zasad według których operuje świat, które powoli są objawiane światu. Idee te byłyby absurdalne gdyby nie fakt, iż przeszły jak i obecny świat nauki jest nimi zafascynowany, ponieważ w kabalizmie rozwój nauki i technologii staje się świętym sakramentem pozwalającym na dokonanie samozbawienia. Przez technologię i zmianę świata ludzie łączą się z sacrum budując raj na ziemi. Dla przykładu filozof Francis Bacon (1561–1626) twórca metody eksperymentalnej był kabalistą, podobnie Isaac Newton (1642–1727), Erasmus Darwin (1731-1802) prawdziwy twórca Darwinizmu i Alfred Russel Wallace (1823-1913) twórca podobnego systemu, Beniamin Franklin (1706-1790) naukowiec i polityk, Edward Jenner (1749-1823) twórca szczepień, Sir Wiliam Crookes (1832-1919) twórca prototypu TV i światła fluorescencyjnego, Thomas Edison (1847-1931) i setki innych naukowców w historii. Kabalizm nie jest więc znikomym ruchem w środowisku naukowym ale jest jego mistycznym fundamentem.


Polska konferencja naukowa „Interfejsy, kody symbole. Przyszłość komunikowania” we wrocławskiej synagodze z robotem Binah 48:

Ścisłym związkiem pomiędzy kabalizmem i technologią zajmuje się m.in. rabin i kabalista J.D. Bakst, który w swojej książce "The Secret Doctrine of the Gaon of Vilna Volume II: The Josephic Messiah, Leviathan, Metatron & the Sacred Serpent.”, wyłożył na bazie niedawno wydanych tajnych kabalistycznych pism Gaona z Wilna (Eliasz ben Salomon Zalman), jednego z najbardziej uznanych XVII wiecznych kabalistów kierunek rozwoju technologii w kontekście mistycznych kabalistycznych doktryn. Miał on dostęp do pism Gaona i ich interpretacji wyznaczając niezwykle jasny proces transformacji świata. 

Według tych doktryn w ujęciu materialnym sama ludzkość jest kolektywnym, upadłym Adamem, której zadaniem jest pozbieranie odłamów światła by dokończyć to czego Adam nie dokończył, czyli pracę wyniesienia i transformacji świata. Świat mineralny oraz świat roślin, zwierząt i ludzi musi być najpierw wyniesiony do pierwotnego stanu z Edenu a następnie ukończony przez Adama, czyli kolektywną ludzkość. Zawiera się w tym wyniesienie świata mineralnego do pozycji roślin, roślin do pozycji zwierząt, zwierząt do pozycji człowieka i człowieka do pozycji Adama sprzed upadku oraz odkrycie czwartego wymiaru obserwowane obecnie w potężnych badaniach akceleratorów cząstek w CERN i dołączenie go do obecnej trójwymiarowej przestrzeni. Trzy wymiary są zanurzone w 4 wymiarze tworząc przestrzeń TXYZ.Rytuały w CERN:


Według Gaona aby dopomóc w tym dziele na ziemie zesłani są dwaj mesjasze. Ziemski mesjasz ben Józef (syn Józefa) jest odpowiedzialny za wprowadzenie wiedzy, technologii, zmian w społeczeństwie, natomiast niebiański/nadprzyrodzony mesjasz ben Dawid wprowadzi ludzkość do niedokończonego przez Adama Edenu. Mesjasz ben Dawid będzie de facto Adamem HaRishon przed upadkiem i jak twierdził Gaon z Wilna zakończy on śmierć na zawsze. Symbolicznie opisał on ten akt (to nie jest żart, cały system Gaona ma charakter seksualny, wyrażający kreację jako hermafrodytyczny akt boskiej autoprokreacji) jako tajemnicze ściągnięcie o’rlach (napletka) z atarah yesoda (penisa Ein Sof) (str. 33 w cytowanej książce). Ci dwaj mesjasze reprezentujący technologię i mistycyzm połączą się ostatecznie w jeden system za pomocą mistycznej formuły 999.


CZYTAJ DALEJ>>>


Zmierzch kościoła.  |  Nowa globalna religia.  |  Papież Franciszek i Szimon Peres rozmawiają na temat stworzenia "religijnego ONZ".  |  Papież realizuje cele Klubu Rzymskiego tworząc nową zieloną globalną religię.Globalna religia: Franciszek stwierdza, że wszystkie główne religie łączą się z tym samym bogiem.  |  Do 2050 Klub Rzymski planuje konwersję Chrześcijaństwa w zieloną religię.  |  Nowa globalna religia.  |  Religia, kultura i wielka wojna. #1   |  Religia, kultura i wielka wojna. #2   |  Przeciwko masonerii.  |   Film: Odkrywając ruch Nowej Ery. ( New Age )   Film: Megiddo 1. Nowy Porządek Świata z punktu widzenia religii.   |  Film: Megiddo 2. Nowy Porządek Świata z punktu widzenia religii.   |  A teraz w ramach pogłębiania religijnej tolerancji sataniści chcą publicznie odprawiać czarne msze.   |  Anglo- Amerykański establishment.  |  Kto rządzi światem. Wykład Stanleya Monteitha, Braterstwo Mroku.   |  Ostatni Papież?  |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 
misio   dodano: 2017-08-15 19:59:22
Im dalej brniecie w te badania tym większe g@!#$no wychodzi.

Więcej
Kultura

Boris Johnson rozważa zalegalizowanie psilocybiny - narkotyku z magicznych grzybów.

Boris Johnson rozważa zalegalizowanie psilocybiny - narkotyku z magicznych grzybów.

Po promowaniu i zbieraniu funduszy na legalizację ciężkich narkotyków przez World Economic Forum i legalizowaniu...

Arcybiskup Vigano: „Okaleczeni szczepionkami są składani w ofierze na ołtarzu Molocha”. Toczymy wojnę dobra ze złem, głębokie państwo i głęboki kościół spiskują przeciwko ludzkości.

Arcybiskup Vigano jest jednym z niewielu przywódców religijnych, który ośmiela się mówić prawdę, i co...

Likwidacja inteligencji, czyli dawny plan niemiecki?

Gwardziści szwajcarscy rezygnują z pracy z powodu obowiązku przyjęcia szczepień przeciwko Covid-19.

Armia USA przywołuje ofiary z dzieci składane dla szatana, aby promować szczepienia na Covid-19.

Więcej
Polityka

Narodowy Instytut Zdrowia USA przyznaje, że finansował badańa nad wzmacnianiem funkcji koronawirusów w Wuhan.

Narodowy Instytut Zdrowia USA przyznaje, że finansował badańa nad wzmacnianiem funkcji koronawirusów w Wuhan.

Biolog molekularny Richard H. Ebright opublikował w środę list z Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH) pokazujący, że grant NIH...

Światowe Forum Ekonomiczne chce zastąpienia papierowych paszportów paszportami szczepionkowymi.

Światowe Forum Ekonomiczne naciska na globalne zastąpienie paszportów papierowych paszportami cyfrowymi. Forum globalistyczne...

Przez NBIC NATO będzie hakowało mózgi całych populacji. #2

Przez NBIC NATO będzie hakowało mózgi całych populacji. #1

Włosi walczą z brutalną policją podczas protestów przeciwko przymusom szczepień.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone