Armageddon i Kolektywny Chrystus. #1
PrisonPlanet.pl
Polska
2017-01-26
Kultura
"Scenariusz jest obecnie pisany, z zastrzeżeniem zmian na ostatnią chwilę i zakreślaniem kierunków na scenie. Sama scena, choć jeszcze spowita w ciemności, jest już prawie gotowa. W dole, podziemna orkiestra stroi instrumenty. Obecnie obsadzane są ostatnie role statystów. Większość głównych aktorów, można się spodziewać, podjęło już swoje role. Wkrótce nadejdzie czas by wyszli na scenę, gotowi na podniesienie kurtyny." Peter Lemesurier 1981.

W latach 40. XX wieku teozoficzni twórcy religii New Age, będącej odłamem Masonerii zaprojektowali i wdrożyli w życie program budowy globalnej religii, która ma zunifikować wszystkie religie świata w jeden system. Program ten zakłada powolną konwergencję pomiędzy Chrześcijaństwem, Buddyzmem i Masonerią by w ostatecznej formie odzwierciedlały utopijną uniwersalistyczną wizję globalnego kościoła. Wizja ta była bardzo skutecznie rozwijana przez ostatnie 60 lat prowadząc do budowy ruchu ekumenicznego, szeregów eksperymentów religijnych i spotkań głów wszelakich kościołów. Program ten był tak skuteczny, iż dziś typowy wierzący człowiek, a nawet hierarchia odzwierciedlają pierwotne założenia ruchu New Age, w wielu przypadkach nie zdając sobie z tego sprawy. Mając zbudowany ten fundament globalnej religii kolejnym krokiem w ideologii New Age jest wprowadzenie na scenę postaci globalnego mesjasza, który będzie odzwierciedlał duchowe potrzeby ludzkości i spełni oczekiwania eschatologiczne wszystkich religii, tak aby po zaaranżowanej apokaliptycznej przemianie świata nastąpiła Nowa Era. Podobnie jak w wypadku pierwotnego planu transformacji religii w jedną wiarę nakreślonego w książce “Eksternalizacja Hierarchii”, tak i plan wprowadzenia mesjasza również został stworzony i opublikowany. Główną publikacją z tego zakresu jest książka Petera Lemesuriera pt. "The Armageddon Script: Prophecy in Action.", w której autor rozwija problematykę powrotu Jezusa na ziemię i warunków jakie powinien on spełnić by został przyjęty przez wiernych jako oczekiwany zbawca świata. Nakreślony przez autora plan zakłada wprowadzenie przez elity rządzące światem wybranego przez nich i odpowiednio przygotowanego człowieka, który wraz z innymi aktorami apokaliptycznej sceny odegra swoją rolę by zjednoczyć ludzkość, która ma następnie przejść skok ewolucyjny i zbudować “raj na ziemi”. Innymi słowy elity nie chcą by apokaliptyczna wizja spełniła się sama z siebie, ale by była świadomym, kontrolowanym przez nich procesem na końcu którego wszelkie zamyślone uprzednio plany “tysiącletniego imperium” będą mogły być zrealizowane, jak zobaczymy później, rękami nowego kolektywnego mesjasza.

Archetypy Apokalipsy.
Jak Lemesurier stwierdza na wstępie książkiW obecnej chwili zamiast próbować tworzyć nową wizję najpilniejszym zadaniem wydaje się być badanie starożytnych przepowiedni, które wydają się spowijać nowoczesne wizje naszego świata, zbadać ich genezę i konsekwencje, by obserwować ich niezwykłe efekty w całej historii, a ponad wszystko przyjrzeć się kolejnym wysiłkom osób zainteresowanych chcących kontrolować i uporać się z wyzwolonymi siłami. W ten sposób możemy zdobyć wiedzę na temat działających praw i procesów oraz sposobów w jaki mogą one być stosowane w sposób odpowiedzialny dla ostatecznego dobra człowieka. Innymi słowy ucząc się na historycznych błędach innych, może w końcu będziemy w stanie nie tylko przewidywać prawdopodobny nurt przyszłych zdarzeń oraz oceniać dokładniej wysiłki nowszych jasnowidzów starających się je przewidzieć, ale w rzeczywistości by świadomie kontrolować te wydarzenia przez współdziałanie z nimi a nie przeciwstawianie się proroctwom. Tylko wtedy, być może, egzorcyzmując dawne wizje, będziemy w stanie stworzyć naszą własną nową wizję, aby stworzyć zamyślone "nowe niebo i nową ziemię.“ [...] “Tak więc, mamy możliwość nauczenia się by stopniowo uwolnić ogromne, nagromadzone prorocze presje, w ramach świadomej kontroli, lub opierając się im w paroksyzmie przemocy, aż wezmą sprawy w swoje ręce.” ( str. 30)

W ten sposób autor podkreśla, iż rozsądnym jest badanie problematyki i realizacja apokaliptycznych wizji w sposób uporządkowany i pragmatyczny niż pozwolenie na niebezpieczną i nieprzewidywalną samorealizację przepowiedzianych zdarzeń. Stwierdza, iż proroctwo jest jak zatrzymana w czasie fala, która na poziomie świadomości i nieświadomości ma potężny społeczny potencjał sprawczy. “W terminologii Junga, ten wzór byłby postrzegany jako archetyp - konkretnie, "archetyp inicjacji" - rodzaj dziedzicznego psychicznego instynktu, który wpływa nie tylko na rasę jako całość, ale także jej poszczególnych członków. W wyniku jego działania następują pewne ruchy będące sposobem manifestacji wizji, do tego stopnia, że wizja i reakcja fizyczna są w harmonii, w końcu tworząc nowy porządek świadomości - czy to indywidualnej czy zbiorowej. W tych kategoriach mesjanizm i millenizm mogą być zrozumiane jako psychiczny dowód gotowości na zmianę, zwiastun nieuchronnego kwantowego skoku ludzkiej świadomości.” (str. 194)

Archetyp “mesjanizmu” (apokalipsy i powrotu Chrystusa na ziemię) związanego z czasami ostatecznymi przez ciągłą represję w 2000 lat historii jedynie zyskał na sile. Pojawia się on zawsze w czasach niepewności, wojen, ekonomicznych problemów czy epidemii, by pod wpływem sił rozumu był ponownie wtłoczony do masowej podświadomości. Ten archetyp wciąż pojawia się i znika (widoczne to było podczas masowej psychozy końca świata w roku 2012) jednak dopóki nie zostanie zrealizowany wciąż będzie drzemał w masowej psyche.Archetyp ten jest również projektowany na jednostki mające uosabiać wybawienie z chaosu tj Napoleon, Darwin, Marx, Hitler a w obecnych czasach nawet na rozwiązania systemowe tj. globalizm, ekologia czy technokratyzm. Przy każdej nowej ideologii pojawia się utopijna wizja ostatecznego zwycięstwa i niejako zbawienia/wybawienia od trosk życia jak tylko zrealizujemy nowe idee. Te wizje, ideologie stają się motywacją poruszającą potężnymi masami ludzi by z chaosu wyłonił się nowy lepszy świat. (str 204) Pomijanie więc takiej drzemiącej wśród ludzi mocy sprawczej według Lemesuriera nie jest rozsądne. “Każdy kto jednak to robi stoi na niebezpiecznym gruncie.” stwierdza autor, dodając “Proroctwo jest jak bomba zegarowa. W ciągu wieków nagromadziła ogromną siłę psychiczną. Przy wybuchu każdej wielkiej idei, spełni ona swoje zadania z dużą wydajnością, lecz osoba która ją przedstawia musi być bardzo pewna swego czasu i tym bardziej musi uważać by stosować się do poleceń jej twórcy. W przeciwnym razie urządzenie może wybuchnąć jej w twarz. Nawet jeśli uda się ją umieścić i zdetonować, osoba nigdy nie może być pewna czy wybuch nie będzie większy niż oczekuje, czy też nie dojdzie do jakiejś reakcji łańcuchowej.” (str. 213)

Autor tym samym stwierdza, że aby przejść ku Nowej Erze potrzebne jest wykorzystanie drzemiących w ludzkości archetypów apokalipsy, oczekiwań ostatecznej przemiany świata i nadejścia mesjasza. Aby tego dokonać proponuje on zainscenizowanie całego wydarzenia podłóg scenariuszy opisanych w starym i nowym testamencie tak aby po nich ludzkość sama chciała przejść przez przygotowaną przemianę w Nową Erę. Bez tego ludzkość cały czas będzie walczyła o stary świat uniemożliwiając zbudowanie raju na Ziemi. “Naszym zadaniem jest wypełnienie zadania a nie zniszczenie. A robiąc to będziemy musieli dostosować nasz plan do wciąż dostępnych materiałów.” stwierdza Lemesurier.

Inscenizacja nadejścia Chrystusa.
Książka Lemesuriera analizuje wiele aspektów przepowiedni, proroczych wizji i biblijnych wersetów nakreślając generalny i szczegółowy plan działania oraz zadania powierzone przygotowywanemu Chrystusowi. “W międzyczasie nowy lider świata musi przygotować się do swojej roli. Musi on studiować pisma z Morza Martwego, zanurzyć się w obecne żydowskie mesjańskie oczekiwania, dokładnie zbadać ogólną lokalizację i zapoznać się ze wszystkimi głównymi przepowiedniami i co najważniejsze, z myślą religijną New Age. Krótko mówiąc, musi stworzyć w swoim umyśle krystalicznie czystą ideę wizji, którą ma do spełnienia. Tylko w ten sposób wizja ta ma gwarancję manifestacji.” stwierdza autor na stronie 233.

Materiał wideo nt manifestacji Maitreya, Chrystusa New Age, łączącego w sobie oczekiwania nadejścia Buddy Maitreya, Chrystusa, żydowskiego Mesjasza i muzułmańskiego Mahdiego:


Ogólny opisany w książce scenariusz obejmuje:
(I) przejęcie władzy politycznej przez powracającego Mesjasza
(II) ostateczne czterdzieści lat gniewu Bożego,
(III) triumfalny powrót Syna Człowieczego i
(IV) inauguracja ostatecznego tysiącletniego Królestwa.

“Nałożone na te proroctwa, są także dodatkowe oczekiwania wzbudzone przez deklarację esseńczyków 'Pięćdziesiątnicy i Małej Apokalipsy - a zwłaszcza wizja ponownego przyjścia na chmurach, poprzedzonego pełnym samozniszczeniem dawnego Porządku Świata bez potrzeby aktywnej interwencji ze strony Sił Światła. Taki więc, nieuchronnie musi być podstawowy plan nowego Domu Świata, w pełni opisanego we wcześniejszych rozdziałach i w tekstach biblijnych, do których się odnosi.” stwierdza na stronie 230.

Elementy bardziej szczegółowe opisane na kolejnej stronie książki obejmują:
A) Mesjasz musi pojawić się na Górze Oliwnej w Jerozolimie w czasie wielkiego trzęsienia ziemi.
B) Musi wejść do Jerozolimy od wschodu w eskorcie radosnej procesji ubranej w lśniącą biel.
C) Odwiedzając grób swego duchowego przodka, króla Dawida, musi pojawić się w odpowiednio perfumowanych królewskich szatach jak wielki powracający władca.
D) Wspierany przez społeczne poparcie, musi udać się ze swoimi zwolennikami na Wzgórze Świątynne, by zasiąść na tronie, być namaszczonym i ukoronowanym królem Nowego Izraela.
E) W dowód jego władzy chmura Boskiej Obecności musi zejść na niego pośród grzmotów i piorunów.
F) Następnie, podczas gdy sam Mesjasz pozostanie - choć pod Boską ochroną - w samym środku kolejnej walki i zamieszania, jego najbliżsi zwolennicy muszą zejść pod ziemię w czasie trwania czterdziestoletniego Czasu Gniewu.Pisząc tą książkę doprawdy autor nie potrafił zdecydować się jaką wizję apokaliptycznego Chrystusa ma spełnić impostor i czyje oczekiwania ma wypełnić. W chrześcijańskiej tradycji opisany przez Lemesuriera Chrystus jest antychrystem i ma być żydem mieniącym się wybawcą świata, natomiast w tradycji żydowskiej ta sama postać jest powracającym Dawidem i jest wybawieniem dla żydów, władcą świata. Ostatecznie autor stwierdza “Chrystus czy "Antychryst", bez względu na to, nowy lider musi mieć odwagę by wyjść na światło dzienne i w pełni odegrać swoją rolę, by wielki profetyczny plan mógł iść do przodu.” (str. 232)

Domniemane zdjęcia Maitreya, Chrystusa New Age:CZYTAJ DALEJ>>>


Zmierzch kościoła.  |  Nowa globalna religia.  |  Papież Franciszek i Szimon Peres rozmawiają na temat stworzenia "religijnego ONZ".  |  Papież realizuje cele Klubu Rzymskiego tworząc nową zieloną globalną religię.Globalna religia: Franciszek stwierdza, że wszystkie główne religie łączą się z tym samym bogiem.  |  Do 2050 Klub Rzymski planuje konwersję Chrześcijaństwa w zieloną religię.  |  Nowa globalna religia.  |  Religia, kultura i wielka wojna. #1   |  Religia, kultura i wielka wojna. #2   |  Przeciwko masonerii.  |   Film: Odkrywając ruch Nowej Ery. ( New Age )   Film: Megiddo 1. Nowy Porządek Świata z punktu widzenia religii.   |  Film: Megiddo 2. Nowy Porządek Świata z punktu widzenia religii.   |  A teraz w ramach pogłębiania religijnej tolerancji sataniści chcą publicznie odprawiać czarne msze.   |  Anglo- Amerykański establishment.  |  Kto rządzi światem. Wykład Stanleya Monteitha, Braterstwo Mroku.   |  Ostatni Papież?  |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 
eevore   dodano: 2017-01-26 12:07:14
Nie dziwie sie, ze nikt nie podpisal sie pod tymi wypocinami. Zastanawiajace jest calkowite pominiece faktu ze to Jezuici staoja za calym ruchem wlaczajac Masonerie. Projekt \'\'Blue Beam\'\' nie jest niczym nowym, czemu nie poruszacie tematu kosciola katolickiego i jego roli w organizowaniu calego zamieszania, przeciez wszystkie religie beda zjednoczone pod przewodnictwem Watykanu. Jak opisuje biblia \'\'Matki Nierzadnic\'\' a nierzadnice to pozostale koscioly, ktore sprzeniewierzyly sie Bogu.
prisonplanet.pl   dodano: 2017-01-26 15:23:55
@eevore Może się pan z tym zapoznać:
http://www.prisonplanet.pl/kultura/zmierzch_kosciola_1,p1044256576

Więcej
Kultura

Papież Franciszek twierdzi, że szczepienie się przeciw Covid-19 jest „moralnym obowiązkiem”.

Papież Franciszek twierdzi, że szczepienie się przeciw Covid-19 jest „moralnym obowiązkiem”.

Stolica Apostolska po raz kolejny promuje eksperymentalne szczepienia Big Pharmy wśród swoich wyznawców kościoła katolickiego,...

Święta Bożego Narodzenia i przemysłowy szczepionkowy kanibalizm.

Choć wiele osób rozważa branie szczepionek na Covid-19 w kategoriach medycznych - jako “lek” lub...

ONZ odsłonił w swojej nowojorskiej siedzibie posąg przypominający bestię z Księgi Objawienia.

Nowy Jork organizuje miejsca podawania obywatelom heroiny.

Teraz w Niemczech eutanazja tylko dla zaszczepionych.

Więcej
Nauka i technologia

Podpisz petycję: NIE dla segregacji Polaków!

Podpisz petycję: NIE dla segregacji Polaków!

W Polsce grupa posłów PiS, przy poparciu rządu, forsuje projekt (tzw. ustawa posła Hoca) prowadzenia testów na...

5G i komercjalizacja bojowych satelitów na niskiej orbicie.

Armia USA już w 1996 roku w serii dokumentów opisała rozlokowanie dla celów bojowych tysięcy satelitów na...

Po masowych szczepieniach na Covid-19 liczba zgonów wśród chłopców gwałtownie wzrosła o 53%.

Amerykańskie linie lotnicze wzywają do zakazania 5G w pobliżu lotnisk.

Inteligentne oceany: wieże komórkowe na dnie oceanu?

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone