Poza system Dolarowy. Raport z Chatham House.
prisonplanet.pl
Polska
2011-03-27
Ekonomia
Elity próbują odejść od Dolara jako światowej waluty, na rzecz nowej światowej waluty. Prezentujemy cytaty z kolejnego raportu "Beyond the Dollar. Rethinking the International Monetary System" dotyczącego tego zagadnienia. Jest on o tyle ciekawy, że pokrywa się z raportem “Enhancing International Monetary Stability—A Role for the SDR“, który jest również opracowany na naszej stronie (LINK).
 

Brak nowego Bretton Woods. System objęty ciągłymi zmianami.

str. 5.  Na podstawie powyższych rozważań jasne jest, że obecne rozwiązania są niewystarczające, ale nie mogą być one łatwo i szybko zreformowane lub zastąpione.
Opcje obecnie dostępne są albo normatywnie niepożądane lub politycznie trudne. Wszelkie zmiany obecnego systemu i ich realizacja będzie trwać długo. W międzyczasie jednak, bardzo ważne jest, aby zapewnić stabilność starego systemu i uniknąć jego upadku oraz wszystkich wstrząsów i kosztów związanych z takim upadkiem.

...Obecny system jest skonstruowany w taki sposób, że wszyscy gracze są uczestnikami ze względu na wspólny interes w postaci stabilnej nierównowagi. Rozwikłanie może być długie i skomplikowane. Jest to widoczne na podstawie Chin jako największego posiadacza rezerw dolarowych i tym samym jego interesem w utrzymaniu status quo. Istnieje kilka opcji do wycofania się z obecnego systemu. Jedną z nich jest częściowe lub całkowite przejście na system rezerwy wielo-walutowej. To pozwala lepiej reagować na potrzeby wielobiegunowej gospodarki i zapewnia niezbędną płynność, bez ograniczeń narzuconych przez wspólną rezerwową walutę podstawową. Pekin wydaje się sprzyjać tej zmianie. Jednakże, proces musi być stopniowy, tak aby uniknąć podważania wartości istniejących rezerw dolarowych.

...Ma to dwie podstawowe konsekwencje. Po pierwsze, mimo że może istnieć wiele walut międzynarodowych w dowolnym momencie, z których część może nawet osiągnąć status regionalnych walut rezerwowych, jest typowe, że tylko jedna z nich osiąga status globalnej waluty rezerwowej. Po drugie, proces zmiany waluty rezerwowej jest często stopniowy, ponieważ zwolennicy obecnej waluty rezerwowej będą powoli rezygnować z korzystania z niej na rzecz alternatywnej, aż do ostatecznego "punktu krytycznego", gdy wszyscy decydują się na nową walutę.

...Żadna z tych zasad nie jest absolutna. W szczególności, zakończenie statusu rezerwowej waluty może być dość gwałtowne, jak na przykład, gdy po II wojnie światowej funt szterling przestał być walutą rezerwową, (z powodu kontroli wymiany) w obrocie międzynarodowym poza obszarem funta szterlinga. Ale bez większych czynników zewnętrznych, takich jak wojna lub nałożenie kontroli wymiany walut, upadek statusu waluty rezerwowej może być przedłużony. I tu pojawia się pytanie, dlaczego, w początkowej fazie tego procesu, kiedy status istniejących rezerw walutowych nie jest jeszcze poważnie podważony, konsensus uczestników rynku nie powinien się rozpocząć.

...Z wielu powodów, było to zarówno zrozumiałe i pożądane, że Stany Zjednoczone powinny przejść proces z największego na świecie kredytodawcy w 1945 roku do najważniejszego na świecie narodu konsumentów. Przywilej emitowania światowej waluty rezerwowej zarówno ułatwił tą transformację, jak i jej wymagał, a w ciągu ostatnich 20-30 lat z tego powodu świat korzystał z wielu długich lat zwiększonego wzrostu. (przypis prisonplanet.pl; Ten sam model konwersji rozpoczęli Chińczycy Link).

...Niestety, każdy emitent waluty rezerwowej, wracając do Ateńczyków w 5 wieku pne, ostatecznie nadużył tego przywileju. Każdy emitent waluty rezerwowej dąży do niepohamowanej emisji własnej waluty, ostatecznie tracąc swój kredyt zaufania, co kończy się wycofaniem waluty w reszcie świata .

...Istnieją jednak w praktyce przeszkody dla korzystania z SDR jako waluty rezerwowej. Jednym z nich jest jego dostępności: w tej chwili tylko kraje członkowskie IMF, mogą dokonywać transakcji w SDR,  i to tylko pomiędzy sobą przez IMF. Aby SDR, stał się walutą rezerwową musiałby nastąpić znaczny wzrost zarówno podaży, jak i dostępności dla podmiotów innych niż urzędowe.

15. Debaty nad optymalnym światowym systemem monetarnym nie są nowe, a debata na temat roli dolara ma długą tradycję. Ale to nie umniejsza ich ważności lub pilności ich rozwiązania. Sytuacja jaką mamy dziś, to brak zabezpieczenia aktywów, w postaci złota, do którego można by konwertować dolary w celu ochrony wartości aktywów rezerwowych (jak to miało miejsce w 1960), oraz brak alternatywnych walut krajowych jako środka wymiany (inaczej jak w czasach problemów z funtem w 1930 roku). W tym świetle SDR wypełnia pewne luki i łagodzi niektóre z obaw wyrażanych przez problematykę dolara.

34. Wzrost potęgi Chin, Indii i innych może doprowadzić do problemów z dolarem jako podstawową walutą w handlu międzynarodowym i środkiem rezerwowym. Może to wymagać eksperymentowania w celu zwiększenia roli rozwiązań alternatywnych, takich jak SDR, które mogą pozwolić na przejście w nowy system w bardziej uporządkowany sposób kiedy nadejdzie czas.
36. Dziwnie w nazwie SDR- Specjalne Prawo Ciągnienia jest syntetyczną walutą stworzoną w 1969 roku przez kraje członkowskie Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w celu uniknięcia awarii systemu z Bretton Woods stałych poziomów wymiany. SDR jest określony przez koszyk czterech walut: dolara (44%), euro (34%), jena japońskiego (11%) i funta brytyjskiego (11%). Każda z nich jest w pełni wymienialną walutą na rynku...

... Zgodnie z obowiązującymi przepisami IMF, koszyk SDR jest zrównoważony co pięć lat, przy zastosowaniu kursów wymiany, na trzy miesiące przed końcem okresu pięciu lat. Jeden SDR jest równy około 63 centów amerykańskich plus 41 eurocentów plus 18 jenów plus 9 pensów brytyjskich. Te wynoszą odpowiednio wagi wymienione w ostatnim dniu równowagi (31 grudnia 2005 r.). Pięć lat od tego czasu, przypuśćmy, że dolar spadł w stosunku do euro o 20%, natomiast względem jena i funta szterlinga nie uległ zmianie w stosunku do koszyka SDR. Następnie, w czasie przywracania równowagi i przez następne pięć lat, jeden SDR będzie wymagać 76 centów amerykańskich, 34 eurocentów dla zachowania tej samej wagi waluty w koszyku SDR. Kraj utrzymujący rezerwy walutowe wyłącznie w dolarach straciłaby by w tym okresie, podczas gdy państwo utrzymujące swoje rezerwy w SDR utrzymało by swój majątek.

...Stany Zjednoczone - musiałyby także zmierzyć się z bardziej stabilnymi cenami ropy naftowej, na podstawie, których buduje krajową politykę energetyczną. Wartość handlu międzynarodowego ropy i gazu w 2008 r. został oszacowany na 2,3 biliony dolarów, czyli około 16% światowego handlu. Tak więc zmiana jednostki rozliczeniowej w tym jednym sektorze może mieć istotny wpływ na międzynarodowe wykorzystanie dolarów, jeśli pójdzie w parze z dalszymi reformami w celu szerszego używania SDRów. (przypis prisonplanet.pl; Ten model działania przyświeca Anglo-Amerykanom w obecnych działaniach w krajach arabskich. Jeśli będą kontrolować większość wydobycia to będą mogli zabezpieczyć wartość SDR-ów kontrolowanymi złożami ropy.)38. Koszyk SDR, zostanie poddany ewaluacji co pięć lat, biorąc pod uwagę gospodarcze kryteria włączania kolejnych krajów... Uwzględnianie w koszyku SDR wymaga, aby waluta była wymienialna i miała duży udział w handlu transgranicznym lub transakcjach finansowych. Jest więc możliwe, że Real brazylijski może kwalifikować się w roku 2015 a chiński renminbi w roku 2020.

41. Ważny krok podjęto na szczycie G20 w Londynie, kiedy znaczące powiększenie alokacji SDR zostało uzgodnione. Propozycje zawarte w niniejszym rozdziale dostarczą wskazówek, aby pomóc utrzymać to tempo w celu zapobiegania przyszłym kryzysom.

46. W ciągu 20 lat, łączna wielkość tzw gospodarek BRIC może być równa połączonym zyskom Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Jakiego rodzaju międzynarodowy system walutowy będzie niezbędny dla takiego świata, czy możemy zacząć przygotować się dziś na taką ewentualność? ... Chiny będą nadal się rozwijać, stając się coraz bardziej zamożne i pewne stabilności swojej gospodarki i w końcu pozwolą sobie na pełną wymienialność swojej waluty, juana. ... Podobnie jak Chiny tak i inne wschodzące duże gospodarki będą prawdopodobnie stopniowo zmierzać w tym samym kierunku, a wynik końcowy będzie zbliżony do dzisiejszej zachodniego systemu monetarnego. W takim systemie, renminbi, dolar i euro będą formą filara światowych rynków walutowych, a za nimi byłyby jen japoński, funt szterling, brazylijski real, Rupia indyjska, australijski i kanadyjski dolar. Być może jeszcze jedna lub dwie waluty, takie jak koreański won, rosyjski rubel i frank szwajcarski, będą nadal silnie wykorzystywane. ...W 2015 r. łączny rozmiar czterech krajów BRIC w światowym PKB (w dolarach) mógłby zbliżać się do 25% - blisko do wielkości gospodarek USA i krajów UE. Zgodnie z tymi kryteriami, wartość renminbi w SDR będzie przytłaczająca, a w tym przypadku waluty każdego z pozostałych trzech krajów BRIC będą niewątpliwie zbliżone do pozycji jaką ma do tej pory Wielka Brytania.

47. W odpowiedzi na podstawowe przyczyny obecnego kryzysu, jak również globalną nierównowagę i wyzwania kursu walutowego, chińscy analitycy określili początki problemów w demontażu systemu Bretton Woods na początku 1970 roku gdzie zarzucono system dolar-złoto (administracja Nixona zawiesiła okno wymiany dolara na złoto, tym samym USA odeszło od zabezpieczenia swojej waluty złotem) na rzecz sytemu dolara (obecny system jest zabezpieczony jedynie produkcją krajową). W związku z tym problem nierównowagi wynika nie ze "sztucznego zaniżania" wartości chińskiej waluty, co z kolei spowodowało ogromne nadwyżki handlowe w Chinach vis-à-vis USA i UE, ale są to objawy wynikające z głębokich problemów systemowych. Obecnie mówi się, że IMS pozwoliło Stanom Zjednoczonym, na budowanie deficytu na rachunku bieżącym, który z kolei doprowadził do ​​podniesienia poziomu zadłużenia zagranicznego. Trwałe zadłużenie zagraniczne doprowadziło do ​​presji na walutę amerykańską i jej deprecjację. Z kolei deprecjacja waluty światowej "dokonała spustoszeń w międzynarodowym systemie  monetarnym i handlowym. (Zhang Ming 2009)...Chińscy komentatorzy sugerują, że jedną z najważniejszych różnic pomiędzy poprzednim międzynarodowym systemem monetarnym, czyli "złotym standardem" a systemem z Bretton Woods, jest to, że system Dolarowy cierpi z powodu luki systemowej związanej z brakiem skutecznego mechanizmu ograniczającego i równoważącego w celu zapewnienia odpowiedniego międzynarodowego zarządzania nad podażą głównych walut. Innymi słowy, nie ma kontroli nad ilością waluty wyemitowanej przez kraj, którego waluta krajowa działa również jako światowa waluta rezerwowa. W ramach systemu z Bretton Woods ograniczenie emisji dolara było sparowane do zabezpieczenia w złocie, tworząc sytuację w której jeśli Stany Zjednoczone przekroczą limity emisji, to następnie inne państwa mogą ruszyć na Amerykańską Rezerwę Federalną w celu wymiany posiadanych dolarów na złoto. Duża liczba chińskich analityków uważa, że ​​ten środek dyscyplinowania pieniądza został wyeliminowany wraz z końcem dolara zabezpieczonego złotem i przejściem do obecnego systemu dolarowego.  (przypis prisonplanet.pl; Dlatego Chińczycy i Rosjanie kupują potworne ilości złota. Ich politycy bardzo dobrze wiedzą, że żeby waluta zyskała status międzynarodowej, to musi być zabezpieczona złotem, inaczej żaden obywatel, firma czy państwo nie kupi jej z myślą o przetrzymaniu majątku. Waluta międzynarodowa musi mieć realną wartość.)

...Obecnie Pekin nie widzi instytucjonalnej alternatywy do globalnego systemu monetarnego, który jest zakotwiczony w IMF-ie i BIS-ie (Banku Rozrachunków Międzynarodowych) ... Na razie Chiny skoncentrowane są na tym, że racjonalną wydaje się być strategia pełniejszego zaangażowania się w reformę istniejących międzynarodowych systemów walutowych w IMF, przy jednoczesnym wspieraniu stopniowego przechodzenia do wielobiegunowego systemu rezerw.

62. Szerszy system zastąpienia krajowych walut międzynarodowymi jako podstawa systemu międzynarodowego, są potencjalnym długoterminowym rozwiązaniem ze względów ekonomicznych i logistycznych... Jeżeli krajowe kwestie wyboru mogłyby pociągnąć za sobą zmiany systemowe, dalsze formalne mechanizmy koordynacji i wdrażania musiałyby być ustanowione. Te mogą być wzajemnie korzystne i należy do nich dążyć w najbliższych dziesięcioleciach.


Link do oryginalnego dokumentu: LINK
Link do dokumentu rekomendacji: LINKWięcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 

Więcej
Ekonomia

Rząd zamknął Nowojorską Giełdę Papierów Wartościowych w 1914 roku z powodu I wojny światowej. Czy zrobi to ponownie?

Rząd zamknął Nowojorską Giełdę Papierów Wartościowych w 1914 roku z powodu I wojny światowej. Czy zrobi to ponownie?

Zamknięcie w 1914 roku nie było jedynym momentem, kiedy zamknęli rynki. Nawet londyński rynek został zamknięty podczas wojny: 17...

Wyjaśnienie dotyczące złota.

Pozwól, że coś wyjaśnię. To, na co zwróciłem uwagę w odniesieniu do złota, to fakt, że NIE wzrasta ono tylko...

Prawdziwy cyfrowy spisek.

Bazylea III i nowa rola złota.

„Fed stracił kontrolę”. John Williams ostrzega przed hiperinflacją w 2022 roku.

Więcej
Radio i TV

Audycja PrisonPlanet.pl. Robotyka.

Audycja PrisonPlanet.pl. Robotyka.

W niniejszej audycji omawiamy problematykę robotyki w kontekście oficjalnych wojskowych opracowań i badań. Dokumentujemy plany...

Audycja PrisonPlanet.pl. Cyber pandemia.

W niniejszej audycji omawiamy zapowiedziane przez grupy globalistyczne cyber ataki na infrastrukturę, które w słowach Klausa...

Audycja PrisonPlanet.pl. Zmiany religijne. New Age.

Audycja PrisonPlanet.pl. Mutacja.

Nowa audycja: Wiadomości PrisonPlanet.pl.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone