Japonia- ekonomiczne globalne reperkusje katastrofy.
Bob Chapman. The International Forecaster
USA
2011-04-03
Ekonomia
W dzisiejszym świecie jest zawsze o czym pisać, dzisiejszy dzień nie jest wyjątkiem. Obserwując obecną sytuację widzimy, że QE3 jest w drodze a towarzyszyć mu będą prawie zerowe stopy procentowe. QE1 było stworzone aby spłacić sektor finansowy w USA i Europie. QE2 stworzono aby spłacić zadłużenia rządu USA. Dlatego Fed nabył od 70% do 80% obligacji amerykańskich. Obecne zadłużenie plus 1,6 bilionów dolarów nowego zadłużenia stworzonego w tym roku oznacza, że ktoś musi kupić ten dług a jest bardzo mało kupujących. Oznacza to, że Fed musi kupić większość papierów z funduszy stworzonych z powietrza w procesie monetyzacji. Te ogromne ilości nowych funduszy z pewnością spowodują wzrost inflacji. Ta polityka nigdy się nie skończy, chyba że bankructwo stanie się nieuniknione. Dlatego pieniądze i kredyt muszą być tworzone w nieskończoność aż do wystąpienia hiperinflacji, i w końcu upadku systemu. Nie jest niespodzianką, że wraz z niestabilnością gospodarczą, finansową, społeczną i polityczną, obserwujemy stały trend przejścia w kierunku złota i srebra oraz aktywów powiązanych z nimi jak i towarów. Tak długo, jak kolejne plany ratunkowe nadal będą używane aby rozwiązywać problemy, tak długo nie zostaną one rozwiązane, tym samym narzędzia inwestycyjne takie jak złoto i srebro będą szły w górę. Za każdym razem gdy pieniądze i kredyt, są tworzone bez zabezpieczenia, takiego jak złoto i srebro, wartość tych agregatów w obiegu spada. Taki niekończący się cykl gwarantuje upadek walut i wzrost wartości złota i srebra.

Ostatnie tragiczne wydarzenia w Japonii przyniosły nieoczekiwane zmiany, które na razie mogą podnieść gospodarkę z depresji przynajmniej na jakiś czas. Środki zaangażowane w odbudowę to łącznie prawie bilion dolarów a nie jak podano oficjalne 309 miliardów dolarów. Uważamy, że środki finansowe mogą zostać zebrane w następujący sposób:  300 mld dolarów plan oszczędnościowy, 300 miliardów dolarów z obligacji sprzedawanych w jenach na rynku międzynarodowym i 300 miliardów dolarów z likwidacji Amerykańskich rządowych papierów wartościowych i innych papierów denominowanych w dolarach. To wszystko dla oczyszczenia środowiska i odbudowy infrastruktury. Następnie japońskie firmy ubezpieczeniowe, jak również zagraniczne zakłady ubezpieczeń, muszą zebrać miliardy dolarów więcej na spłatę ubezpieczonych.

Japońskie poszukiwanie dróg do odbudowy regionu dotkniętego katastrofą spowoduje wzrost popytu na surowce, wprowadzając presję na rynkach towarowych. Nie tylko dla metali nieszlachetnych i materiałów, ale jedzenia, jak również, ze względu na zanieczyszczenie i zakłócenia w dystrybucji materiałów i żywności. Spektrum tych problemów stworzy inflację, coś nie widzianego w Japonii od prawie 20 lat. Nadwyżka w handlu stanie się deficytem w handlu, dając deficyt bilansu płatniczego. Ta tragedia może kosztować Japonię utratą miejsca wśród 5 najbardziej uprzemysłowionych państw świata. Wydarzenia te  prawdopodobnie także doprowadzą do końca jen carry trade ("Yen carry trade" to pożyczki o niskim oprocentowaniu w jenach wykorzystywane do zakupu wyższych planowanych aktywów w innym miejscu.), który finansował spekulację na całym świecie od wielu lat. Cała ta sytuacja wpłynie na eksport, ale również na zakup amerykańskich obligacji.Ostatnie wysiłki, niezgodne z prawem i bez precedensu, rozpoczęte przez państwa G-7 w celu uratowania jena w rzeczywistości były ruchem mającym na celu zakup amerykańskich obligacji skarbowych sprzedawanych przez Japonię. Tak, jen spadł z 0,76 dolara do 0,81 dolarów, ale to jest przejściowy ruch. Banki centralne i rządy nie chcą budować presji na wzrost realnych stóp procentowych, ponieważ Fed musi kupić te papiery, lub stanąć przed wizją bankructwa. Krótkoterminowe ratowanie działało, ale teraz Fed musi kupić obligacje członków G-7, co buduje dalszą presję na rachunkach Fedu powodując dalszą monetyzację. To, co teraz obserwujemy przypomina działania początkowe QE2, co może być początkiem QE3 dla Fedu. Specjaliści na rynku obligacji w państwach G-7 wiedzą co się stało, ale społeczeństwo nie. Nic dziwnego, że dolar znalazł się niedawno pod presją.

Takie rozcieńczenie waluty i deprecjacja może prowadzić do kolejnej presji na złoto i srebro w najbliższych miesiącach. Można nazwać tą sytuację- globalną monetyzacją spowodowaną przez G-7. To również będzie katalizatorem dla globalnego wzrostu cen w najbliższych miesiącach, z czego większość ludzi obecnie nie zdaje sobie sprawy. Zalew kreacji pieniądza nastąpi prawdopodobnie na przestrzeni sześciu miesięcy do roku i pół, aby pokazać się w postaci inflacji. To powiększy problem inflacyjny QE2 i planu ratunkowego 2. Operacja dewaluacji jena na rynku i sprzedaż japońskich papierów skarbowych będzie trwała aż do momentu gdy Japonia będzie posiadać wystarczającą ilości aktywów, aby uzyskać środki pieniężne potrzebne na odbudowę. Niefortunny los Japonii może być odwróceniem uwagi od problemów na rynku, ale może również się okazać bardzo drogim przedsięwzięciem dla wszystkich uczestniczących krajów. To co się dzieje w tej dziedzinie może być zrozumiane tylko przez garstkę specjalistów. Większość inwestorów i opinia publiczna, nigdy nie dowiedzą się co się wydarzyło. Działania te mogą skutkować zaistnieniem hiperinflacji w roku 2013. Jeśli QE3 stanie się rzeczywistością, to może być tylko gorzej. Oczywiście, to wszystko oznacza ciężkie czasy dla obywateli krajów G-7 oraz innych, windując złoto i srebro ponownie na wyższe poziomy.

Fed od lat, jak również Skarb Państwa, interweniowali w rynkach walutowych za pośrednictwem ESF -Exchange Stabilization Fund. Jest to część prawnej funkcji obu podmiotów w ramach Executive Order (proces legislacji prawnej przez urząd prezydenta, ostatnio poza kontrolą kongresu), podpisanego przez prezydenta Ronalda Reagana, znanego jako "Prezydencka Grupa Robocza ds Rynków finansowych."(ang. “The President’s Working Group on Financial Markets.”). ESF z prawnego punktu widzenia jest zależne od Departamentu Skarbu stworzonego w 1930 roku, dla polepszenia płynności waluty na rynkach. Fundusz ten jest często używany i może mieć aż 1 bilion dolarów do swojego użytku, a w połączeniu z dźwigniami finansowymi może mieć wpływ na rynki walutowe na kilka dni z rzędu. Był on używany nielegalnie w 1995 r. w celu wsparcia gospodarki Meksyku, będącej u progu zapaści finansowej. Dwa tygodnie temu po raz pierwszy od dłuższego czasu, Fed przyznał się do interwencji na rynkach walutowych, coś co EFS robi codziennie przez JP Morgan, Goldman Sachs i Citi. Ostatni raz widzieliśmy tego typu działalność na rynku walutowym 10 lat temu, przy zapaści euro. Są to tego rodzaju machinacje rządów i prywatnego banku Fed, o których społeczeństwo nie wie, ponieważ media nie rozumieją co się dzieje lub nie chcą o tym świadomie donosić. Innym doskonałym przykładem takiej działalności są interwencje na rynku złota i srebra. Nieodparte dowody takiej manipulacji są widoczne na co dzień o czym media również nie donoszą. Najważniejsze jest to, że jak tylko interwencje QE2 i QE3 przeobrażą się w inflację, to ceny metali pójdą ekstremalnie w górę.

Efekty japońskiej katastrofy będą odczuwalne prawdopodobnie pięć lub więcej lat, aby uporządkować problemy w kraju wschodzącego słońca. Ich eksport i finanse ucierpią, a kraj będzie świadkiem wzrastającej inflacji, coś, czego nie widzieliśmy od końca lat 1980. Ile amerykańskich obligacji skarbowych będą musieli sprzedać, to się okaże. Możemy  zgadywać że suma ta to około 300 miliardów dolarów. To jest kwota ratowania Japonii i Stanów Zjednoczonych oraz światowego systemu walutowego. Dowodem na to jest operacja ratunkowa G-7. Po co angażować się w taki ratunek, jeśli i tak chcą, zmusić system do upadku? Oczywiście nie jest to jeszcze czas aby się to wydarzyło. Ponadto, grupa Iluministów Sorosa nie organizowała by spotkań w celu utworzenia nowej waluty rezerwowej świata, jeśli ich zamiarem było by zniszczenie systemu, przynajmniej nie w tej chwili. Jest również oczywiste, że działania mające na celu ratowanie Japonii będą związane z olbrzymi środkami finansowymi, które będą wymagać dużej ilości towarów. To w końcu doda do cen surowców, które wzmocnią inflację zwiększając ceny złota i srebra. Wszystko to doprowadzi do ostatecznego wycofywania yen carry trade, który będzie w swojej fazie końcowej. To zresztą zakończy wiele spekulacji, które były efektem tego handlu w ciągu ostatnich dziesięciu lub więcej lat.

Wiele sił działa na rzecz tego, co może stać się wojnami walutowymi. Istnieje kompletny brak kontroli walut na całym świecie, ponieważ nie są one poparte złotem hamującym nierozważne działania. W wyniku czego szczególnie od 8/15/71 wszystkie kraje sterują cenami swojej waluty dla korzyść handlowych. Niektóre z tych interesów zwyciężą, mimo że nie powinny...  Z drugiej strony G-7, obniża cenę jena, aby przygotować system do upadku, na którym puki co nikomu nie zależy. Oni nie chcą upadku gospodarki japońskiej, ani upadku dolara, przynajmniej nie teraz. W wyniku tych machinacji dolar może stać się kolejnym carry trade ze względu na jego prawie zerowe stopy procentowe. Taki rozwój sytuacji mógłby w ostateczności zniszczyć pozycję dolara jako światowej waluty rezerwowej. Wycofywanie jen carry trade i nieudane próby osłabienia siły nabywczej jena przyniosą znaczne straty dla graczy, głównie dla banków i funduszy hedgingowych, które zostają uwięzione na tym rynku. Nastąpią likwidacje i przymusowe likwidacje pozycji jena oraz sprzedaż obligacji i papierów wartościowych na całym świecie jak tylko rynek ten będzie likwidowany. To stworzy wielką presję w dół na wszystkich rynkach, z wyjątkiem towarów, złota i srebra. Istnieje zaledwie kilka banków i funduszy hedgingowych które posiadają długie pozycje na złocie i srebrze i ich akcjach, tak więc niewiele będzie poddane likwidacji. Tu nie będzie kolejnej dźwigni ala 2008.

Wszystkie koszty surowców idą w górę przez wyższy popyt, złą pogodę, katastrofy i ucieczkę ku jakości - do czegoś rzeczywistego, co może być używane lub sprzedawane, a nie papierów wartościowych. Ceny wszystkiego, w rezultacie będą dużo wyższe a miliony ludzi w drugim i trzecim świecie umrą, ponieważ nie będą sobie w stanie pozwolić na zakup żywności. To wpisuję się w mantrę iluministów o eliminacji 60% do 80% ludności świata. Ceny żywności wzrosły o ponad 30% w ciągu ostatnich 1-1/2 roku i oczekujemy, że ich wykładniczy wzrost doda kolejne 30% w 2011 i później. Zła pogoda jest czynnikiem, ale największym czynnikiem jest polityka finansowa QE1, QE2 czy QE3 i bodźcem, który powoduje wzrost inflacji przemieszczenie aktywów na surowce, złoto i srebro.


The International ForecasterWięcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 

Więcej
Ekonomia

Galopująca inflacja i kryzys zaufania do państw.

Galopująca inflacja i kryzys zaufania do państw.

Coroczne aukcje New York Coin ustanowiły w tym roku niewiarygodne rekordy. Ta piękna Dekadrachma z Syracuse, która...

MFW ostrzega przed "upadkiem ekonomicznym", chyba że G20 rozszerzy pomoc kredytową.

MFW w czwartek wezwał zaawansowane gospodarki G20, aby rozszerzyły i poprawiły inicjatywę pomocy kredytowej, ostrzegając, że bez...

Co oni wiedzą? Wtajemniczeni sprzedają akcje w najszybszym tempie w historii.

Czekając na czarnego łabędzia.

Plan infrastrukturalny Bidena doprowadzi do jeszcze wyższej inflacji.Programy Infowars:


Czytaj więcej nt temat>Materiały Konrada Stachnio:

Telegram, Wordpress
Anthony Fauci i rząd USA sponsorowali tworzenie Covid-19:
Ostatnie Audycje:

Kultura

Papież Franciszek twierdzi, że szczepienie się przeciw Covid-19 jest „moralnym obowiązkiem”.

Papież Franciszek twierdzi, że szczepienie się przeciw Covid-19 jest „moralnym obowiązkiem”.

Stolica Apostolska po raz kolejny promuje eksperymentalne szczepienia Big Pharmy wśród swoich wyznawców kościoła katolickiego,...

Święta Bożego Narodzenia i przemysłowy szczepionkowy kanibalizm.

Choć wiele osób rozważa branie szczepionek na Covid-19 w kategoriach medycznych - jako “lek” lub...

ONZ odsłonił w swojej nowojorskiej siedzibie posąg przypominający bestię z Księgi Objawienia.

Nowy Jork organizuje miejsca podawania obywatelom heroiny.

Teraz w Niemczech eutanazja tylko dla zaszczepionych.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone