Ile złota mają Chiny?
Trader21, independenttrader.pl
Polska
2013-11-11
Ekonomia
Chiny ponad 3 lata temu zaprzestały raportowania ilości posiadanych rezerw złota. Ostatnie dane z kwietnia 2009 roku mówią, że rezerwy Chin wynoszą 1054 tony złota. Mimo, że kraj ten jest największym procentem oraz głównym importerem kruszcu to rząd nie aktualizuje danych.

Przyczyn nieaktualizowania rezerw jest kilka: 
Pokazanie szerokiemu gronu inwestorów jak szybko rosną rezerwy  drugiej największej gospodarki świata przyciągnęłoby uwagę potencjalnych inwestorów do złota co przełożyłoby się na wyższe ceny oraz ograniczoną możliwość skupu metalu.

Po drugie, zwiększony pęd do złota spowodowałby szybką ucieczkę inwestorów od aktywów denominowanych w amerykańskim dolarze przez co chińskie rezerwy szacowane na ponad 1,3 mld USD doznałyby nagłej utraty wartości.

Obecna sytuacja, w której ceny złota oraz srebra utrzymywane są na sztucznie niskich poziomach jest póki co korzystna dla Chin, które w ogromnym tempie zamieniają papierowe rezerwy na fizyczny metal. Jednocześnie utrzymanie niskiej ceny metalu jest priorytetem dla zachodu gdyż umożliwia utrzymywanie iluzji papierowego pieniądza fiat dzięki czemu możliwe jest odwlekanie w czasie załamania systemu finansowego.

Niemniej rosnące zapasy złota w Chinach sprawiają, że zagraniczna polityka tego kraju stopniowo zmienia się z ugodowej, podrzędnej w kierunku bardziej stanowczej. Chiny póki co nie mają możliwości objęcia pozycji supremacji globalnej w stopniu zbliżonym do pozycji jaką miały Stany Zjednoczone od drugiej wojny światowej. Niemniej mając coraz większe zapasy złota, władze tego kraju są świadome, że po nadchodzącym resecie Juan powiązany ze złotem będzie odgrywał znaczącą rolę w realizacji polityki gospodarczej. Odzwierciedlenie ekspansywnej polityki zagranicznej Chin widzimy w licznych umowach handlowych denominowanych w Juanach jak i w inicjatywach gospodarczych zarówno w Azji jak i Afryce.
Przez ostatnie 13 lat gospodarka chińska doznała ogromnego wzrostu w efekcie rozkwitu eksportu oraz dostępu do technologii zachodnich. Wszystko ma jednak swoją cenę. Gdy Chiny w 2001 roku przystąpiły do WTO, otworzyły tym samym własną gospodarkę na ataki finansowe realizowane przez zachodnie kartele bankowe. Przed Chinami takich ataków doświadczyły Japonia, tzw. Tygrysy Azjatyckie, Rosja, Meksyk. Za każdym razem gdy atakowano giełdy oraz waluty danego kraju dochodziło do ogromnych transferów majątku. Można domniemywać, że władze Chin wyciągnęły odpowiednie wnioski i błyskawiczne zwiększanie rezerw złota w ciągu ostatnich 5 lat ma na celu odparcie podobnego ataku poprzez powiązanie waluty ze złotem.

1. Oficjalne rezerwy.

Aby przeanalizować ile złota obecnie mają Chiny należy cofnąć się do roku 2009 a konkretnie do kwietnia kiedy to po raz ostatni aktualizowano chińskie rezerwy złota wynoszące 1054 tony.


2. Produkcja własna

Chiny są największym producentem złota na świecie. Osobiście nie spotkałem się z przypadkiem aby w obiegu można było znaleźć sztabki pochodzące z Chin. Można więc założyć, że co najmniej 90% złota wydobywanego w Chinach pozostało w kraju.

W roku 2009 w Chinach wyprodukowano ok 280 ton złota jednakże wg różnych szacunków z roku na rok produkcja ulegała znacznemu zwiększeniu by w 2013 osiągnąć 360 ton. Można zatem domniemywać, że od kwietnia 2009 do chwili obecnej wydobyto ok 1400 ton złota. Jeżeli założyć, że 90% produkcji pozostało w kraju to mamy dodatkowo 1250 ton.

3. Import z Hong Kongu.

Główne źródło zasilające Chiny w złoto to import, głównie z zachodu. Cały transfer odbywa się za pośrednictwem Hong Kongu i rośnie z roku na rok przekraczając ponad 1200 ton w roku 2013. Łącznie od kwietnia 2009 import złota z Hong Kongu wyniósł ok 3200 ton. Co więcej tempo z jaką złoto płynie do Chin rośnie blisko 30 % rok do roku.


4. Wymiana handlowa w złocie

Chiny w ciągu ostatnich kilku lat podpisały kilka umów handlowych dotyczących eksportu broni czy żywności. W ramach zapłaty przekazywano złoto. Wg różnych szacunków ilość pozyskiwanego w ten sposób złota wzrosła z 20 ton w 2009 do 100 ton w 2013. Można spekulować, że w ten sposób pozyskano dodatkowo ok 250 – 300 ton złota.

5. Fundusze i trusty

Chiny podobnie jak wiele innych krajów realizują politykę finansową za pośrednictwem różnego rodzaju funduszy, fundacji czy trustów. Dzięki nim bez oficjalnego powiazania z rządem fundusze mogły i zapewne wykupowały zapasy metalu z różnych miejsc na świecie. Ilość metalu skupiona w ten sposób jest praktycznie niemożliwa do oszacowania więc bardzo ostrożnie zakładam, że przez ostatnie 5 lat pozyskano w ten sposób pomiędzy 400 - 600 ton.

Metal trafiający do Chin nie trafia oczywiście w całości w ręce rządu. Władze Chin w przeciwieństwie do większości krajów zachęcają własnych obywateli do lokowania oszczędności w złoto oraz srebro. Stąd też należy założyć, że pewna część kruszcu trafiła bezpośrednio do obywateli podczas gdy większość została zdeponowana w formie rezerw rządowych.

O ile zatem mogły powiększyć się rządowe rezerwy złota:
-       1054 tony – oficjalny stan rezerw na kwiecień 2009
-       880 ton odpowiadające za 70% złota wydobytego i pozostawionego w Chinach
-       1920 ton odpowiadające za 70% importu z Hong Kongu
-       270 ton wynikające z rozliczeń handlowych
-       500 ton skupione nieoficjalnie poprzez trusty
Wg ostrożnych obliczeń wynika, iż rząd Chin może na chwilę obecną posiadać około 4600 ton złota.
Jednocześnie przez ostatnie 4,5 toku w ręce Chińczyków trafiło ponad 1300 ton w postaci biżuterii oraz różnych formach lokacyjnych.

Zakładając że Chiny mogą na chwilę obecną mieć rezerwy wynoszące ponad 4500 ton to biorąc pod uwagę wielkość gospodarki są dość dobrze przygotowane na ewentualne powiązanie waluty ze złotem.

Generalnie gdyby porównywać rezerwy metalu do PKB to sytuacja wyglądałaby następująco:

Jak widać powyżej poziom rezerw złota w relacji do PKB w Chinach już przekroczył poziom USA.
USA o których rezerwach mówi się, że wynoszą ponad 8,5 tys. ton najprawdopodobniej metalu nie mają wcale. Metal nie był audytowany od kilkudziesięciu lat. Poza tym wielu polityków oraz bankierów centralnych kilkakrotnie przyznało, że USA nie ma od dawna żadnych rezerw złota.

Podobna sytuacja dotyczy Niemiec, które co prawda na papierze mają rezerwy przekraczające 3 tys. ton lecz  większość metalu ulokowana jest poza krajem i praktycznie nie ma możliwości jego odzyskania na co wskazuje 7- letni okres, który wyznaczono na przekazanie do Niemiec zaledwie 350 ton złota.

Poza Chinami relatywnie dobry współczynnik ilości złota w relacji do PKB ma Rosja, bardzo dobry Szwajcaria. W dobrej sytuacji są Włochy oraz Francja, które mimo kryzysu i ogromnego zadłużenia ani myślą o zastawieniu czy sprzedaży złota.

W przypadku działań zmierzających do np. budowy bloku walut BRICS to widzimy, że tylko Chiny oraz Rosja prowadzą spójne działania. Brazylia oraz Afryka Południowa mają zbyt mało złota w rezerwach. Indie natomiast są zbyt zależne politycznie od zachodu i walczą z napływem złota jak tylko mogą przez co jest mało prawdopodobne aby w najbliższym czasie próbowały dołączyć do Chin i Rosji w celu ataku na dolara.

Co dalej?
Jeżeli władze Chin mają dalekosiężne plany detronizacji dolara zapewne będą nadal skupować złoto tak szybko jak tylko się da. Jednocześnie nie mogą nagle pozbyć się zbyt dużej ilości obligacji amerykańskich gdyż to doprowadziłoby do zbyt nagłej utraty wartości dolara i załamania systemu, w trakcie którego złoto praktycznie byłoby nie do dostania. Jednocześnie załamanie oznaczałoby koniec taniego złota.

Moim zdaniem, przy rezerwach wynoszących co najmniej 4500 ton Chiny są w stanie przygotować fundamenty pod wprowadzenie linku między Juanem a złotem. Jeżeli jednak nowa waluta miałaby nie tylko zapewnić stabilizację monetarną lecz także pełnić funkcje rozliczeniowe w handlu surowcami, Chiny będą potrzebowały kolejnych kilku tysięcy ton złota. Tu przypomina  mi się wypowiedź prezesa Ludowego Banku Chin, który stwierdził w 2012 roku, że jego kraj będzie dążyć do pozyskania co najmniej 10 tys. ton złota. Być może to jest właśnie ten cel. Obecnie Chiny są największym importerem surowców przemysłowych. Jednocześnie posiadają już największe globalne zapasy surowców.Nie twierdzę, że zmiana systemowa odbędzie się za kilka miesięcy. Nie ma mowy o nagłym przejściu z systemu dolarowego na juanowy. Niemniej musimy pamiętać o pewnej lekcji z historii. Brytyjski funt tracąc status waluty rezerwowej nie odebrał supremacji elicie finansowej lecz doprowadził do jej wzmocnienia. Obecnie jesteśmy świadkami przenoszenia centrum finansowego z USA do Azji. Co więcej to władze USA m.in. George Bush Senior był głównym architektem otwarcia Chin na świat oraz transferu miejsc pracy oraz technologii do kraju środka. Być może karty zostały rozdane ponad 40 lat temu a teraz zwyczajnie dostrzegamy efekty pewnych ustaleń za zamkniętymi drzwiami. Pytanie tylko czy Chiny obejmą rolę przywódczą w nowym systemie czy może przygotowywane są do podzielenia losu Japonii, która niecałe 30 lat temu zaczęła zagrażać gospodarczo elitom zachodnim by następnie po ataku finansowym wpaść w 20-letnią depresję.


IndependentTrader.pl - Niezależny Portal Finansowy


Link do oryginalnego artykułu: LINK


(przypis prisonplanet.pl
Chiny w 2011 w dokumencie Chatham House stwierdzili, że zgodzą się na nowy system walutowy "poza dolarem" jeśli będzie on zawierał w sobie zabezpieczenie w złocie. "...Chińscy komentatorzy sugerują, że jedną z najważniejszych różnic pomiędzy poprzednim międzynarodowym systemem monetarnym, czyli "złotym standardem" a systemem z Bretton Woods, jest to, że system Dolarowy cierpi z powodu luki systemowej związanej z brakiem skutecznego mechanizmu ograniczającego i równoważącego w celu zapewnienia odpowiedniego międzynarodowego zarządzania nad podażą głównych walut. Innymi słowy, nie ma kontroli nad ilością waluty wyemitowanej przez kraj, którego waluta krajowa działa również jako światowa waluta rezerwowa. W ramach systemu z Bretton Woods ograniczenie emisji dolara było sparowane do zabezpieczenia w złocie, tworząc sytuację w której jeśli Stany Zjednoczone przekroczą limity emisji, to następnie inne państwa mogą ruszyć na Amerykańską Rezerwę Federalną w celu wymiany posiadanych dolarów na złoto. Duża liczba chińskich analityków uważa, że ​​ten środek dyscyplinowania pieniądza został wyeliminowany wraz z końcem dolara zabezpieczonego złotem i przejściem do obecnego systemu dolarowego." CZYTAJ DALEJ>>>

Poza system Dolarowy. Raport z Chatham House.   |  Chiny po cichu stają się potęgą w produkcji złota.   |  Chiny wzywają do międzynarodowego nadzoru nad amerykańskim dolarem.   |  Chiny "Atakują Dolara" - umacniając status Renminbi jako waluty rezerwowej.   |  Globalne trendy ekonomiczne.   |  BRICS tworzą nowy światowy bank, nawołując do wprowadzenia nowej waluty światowej.   |  IMF: Nowy raport. Dolar- SDR- Nowa światowa waluta.   |  Evelyn Robert Adrian de Rothschild chce globalnej waluty.   |  Co zastąpi dolara?   |  IMF: Era Ameryki dobiega końca.   |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 

Więcej
Ekonomia

Model zaufania gospodarczego i europejska gospodarka.

Model zaufania gospodarczego i europejska gospodarka.

W czwartym kwartale 2019 r. gospodarki Francji i Włoch skurczyły się. W Europie panuje stagnacja. Negatywne sygnały nadchodzą również...

Banki centralne na całym świecie kupują ogromne ilości złota pozbywając się amerykańskiego dolara.

Jak estymuje Goldman Sachs w przyszłym roku ceny złota wzrosną do 1600 USD za uncję. Stwierdza też, że banki centralne konsumują...

EBC wciąż w potrzasku bez wyjścia.

UBS ostrzega, że ultra-bogaci przygotowują się na krach.

Bank Centralny wydał oszałamiające ostrzeżenie: „Jeśli cały system się zawali, to aby zacząć od nowa potrzebne będzie złoto”.Programy Infowars:


Audycja. Bhagavad Gita, Himmler i apokaliptyczny kapitalizm:

Audycja Pandemia i Rząd Światowy:


TECH. Krytyka rozwoju technologicznego:

Część druga. Człowiek jako maszyna:

Część trzecia. Kultura jako maszyna:

Jesz genetycznie modyfikowaną żywność? To obejrzyj to:

Globalne trendy

Terahercowe 6G do roku 2030.

Terahercowe 6G do roku 2030.

Obecnie wdrażana na całym świecie niezwykle niebezpieczna technologia 5G operująca na mikrofalach do nawet 300 GHz, (co jest prawie 100...

Scenariusz rozwoju rynku pracy do roku 2050.

Do tej pory przedstawiliśmy trzy duże opracowania dotyczące przyszłości rynku pracy aż do 2050 roku:Znikające zawody do roku 2030. 50%...

Populacja zastępcza do 2050 roku.

Międzynarodowy plan wdrażania geoinżynierii 2020+.

DAMIEN. USA szykuje się na kosmiczną kolizję.

kontakt e-mailowy:
© 2010 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone