Maszynowa standaryzacja dzieci.
PrisonPlanet.pl
Polska
2021-07-16
Nauka i technologia

Wellcome Trust, brytyjska organizacja charytatywna z siedzibą w Londynie. która była na równi z Billem Gatesem zaangażowana w programy wokół-epidemiczne Covid-19 (w tym szczepionkę Oxford-Astra Zeneca) w zeszłym roku uruchomiła własną globalną agencję badawczą. Inicjatywa trustu o nazwie Wellcome Leap posiada 300 milionów dolarów kapitału początkowego i zatrudnia dwóch byłych dyrektorów DARPA oraz inne kluczowe persony świata globalistów.

 

 

Jednym z nich jest Regina Dugan, członkini Grupy Bilderberg, CFR, Google, Facebooka i szefowa DARPY, promotorka systemów mRNA, wszczepianych ludziom czipów, syntetycznej biologii, bio-komputerowej symbiozy i sztucznej inteligencji. Drugim jest Ken Gabriel z DARPY, Google, Motoroli, Draper Labs, WEF, Galvani i wielu innych kluczowych agencji anglo-amerykańskiego establishmentu. Trzecim jest Jeremy Farrar,bliski znajomy doktora Fauci, i członek WEF. Czwartym Jay Flatley, z WEF, szef Illumina - firmy kontrolującej przemysł analizy genów.

 


Można więc spokojnie założyć że Wellcome Leap jest odnogą DARPy, która ma rozwinąć i wprowadzić na rynek technologie wojskowe pod płaszczykiem działań charytatywnych.

 

Jedną z rozwijanych przez Wellcome Leap inwazyjnych technologii medycznych jest program wykorzystania sztucznej inteligencji (AI), noszonych czujników mobilnych i technologii mapowania mózgu dla ciągłego monitorowania noworodków do trzeciego roku życia. Program nazywany „The First 1000 Days: Proming Healthy Brain Networks” inaczej 1KD, ma na celu wykorzystanie małych dzieci, zwłaszcza niemowląt jako obiektów testowych. 1KD koncentruje się na opracowywaniu „obiektywnych, skalowalnych sposobów oceny zdrowia poznawczego dziecka” poprzez monitorowanie rozwoju i funkcji mózgu niemowląt i małych dzieci, umożliwiając medykom „rozkładanie statystyczne ryzyka u dzieci”„przewidywanie reakcji na interwencje” w rozwijającym się mózgu.

 

Sieć Leap:

 

W dokumencie opisującym program zauważa się, że do tego momentu „naszym głównym oknem na rozwijający się mózg były techniki neuroobrazowania i modele zwierzęce, które mogą pomóc w identyfikacji ilościowych biomarkerów zdrowia sieci [neuronowej] i scharakteryzować różnice sieciowe leżące u podstaw zachowań”. Następnie stwierdza, że postępy technologiczne „otwierają dodatkowe możliwości u małych niemowląt”.

 

Opis programu mówi dalej, że sztuczne sieci neuronowe (forma sztucznej inteligencji) „wykazały wykonalność modelowania procesu optymalizowania sieci i nabywania złożonych zachowań w podobny sposób, jak rozwijający się mózg”. Te algorytmy można następnie wykorzystać do opracowania „interwencji” u małych dzieci uznanych przez inne algorytmy za zagrożone niedorozwojem funkcji mózgu.

 

W dokumencie odnotowuje się obietnicę zbudowania „tanich czujników mobilnych, urządzeń do noszenia i systemów domowych”, które „zapewnią nową możliwość oceny wpływu i zależności rozwoju mózgu z naturalnych interakcji fizycznych i społecznych”. Innymi słowy, ten program stara się wykorzystywać „ciągłe nagrania wizualne i dźwiękowe w domu”, a także urządzenia noszone przez dzieci, aby gromadzić miliony danych. Wiele z takich urządzeń dla dzieci już w 2011 roku rozwijała firma wpierana przez rodzinę Rothschildów.

 

Wellcome Leap opisuje te urządzenia do noszenia jako „stosunkowo dyskretne, skalowalne elektroniczne plakietki, które gromadzą dane wizualne, słuchowe i ruchowe, a także funkcje interaktywne (takie jak skręcanie, tempo i czas reakcji)”. W innym miejscu dokumentu mamy wezwanie do opracowania „noszonych czujników, które oceniają fizjologiczne pomiary prognostyczne stanu mózgu (np. aktywność elektrodermalną, częstość oddechów i tętna) oraz bezprzewodowe noszone EEG lub technologię śledzenia wzroku” do stosowania u niemowląt i dzieci do lat trzech.

 

Podobnie jak inne programy Wellcome Leap, ta technologia jest opracowywana z zamiarem włączenia jej w ciągu najbliższych pięciu do dziesięciu lat do głównego nurtu nauk medycznych, co oznacza, że ​​ten system – choć sformułowany jako sposób monitorowania funkcjonowania mózgu dzieci w celu poprawy wyników poznawczych – jest przepisem na całkowitą inwigilację niemowląt i bardzo małych dzieci, a także sposobem na modyfikowanie funkcjonowania ich mózgu.

 

1KD ma dwa główne cele programu:
1. Pierwszym z nich jest „opracowanie w pełni zintegrowanego modelu i narzędzi do pomiaru ilościowego rozwoju sieci [neuronowych] w ciągu pierwszych 1000 dni [życia], co wystarczy do przewidzenia powstawania EF [funkcji wykonawczej] przed pierwszymi rokiem życia dziecka”. Taki model, jak czytamy w opisie, „powinien przewidywać odżywianie, mikrobiomu i genomu” w tworzeniu mózgu, a także wpływ „interakcji sensomotorycznych i społecznych [lub ich braku] na procesy optymalizacji sieci” i wyniki EF.

 

2. Drugi cel jasno pokazuje, że powszechne przyjęcie takich technologii monitorowania neurologicznego u małych dzieci i niemowląt jest końcowym etapem 1KD. Stwierdza się, że ​​program planuje „stworzyć skalowalne metody optymalizacji promocji, profilaktyki, badań przesiewowych i interwencji terapeutycznych w celu poprawy EF o co najmniej 20% u 80% dzieci przed trzecim rokiem życia”.

 

Innym niepokojącym aspektem programu jest plan „opracowania trójwymiarowego mózgu in vitro, który odtworzy tworzenie się mózgu w czasie”. Później opis programu nazywa ten model mózgu dziecka „in-silico”, a więc syntetyczny model mózgu, który ostatecznie ma być „modelowym” mózgiem. Ten syntetyczny mózg będzie następnie ideałem do którego mózgi niemowląt i dzieci będą formowane/zmieniane przez opisane, ale nie sprecyzowane w dokumentach „interwencje terapeutyczne”. Będziemy więc mieli do czynienia z procesem standaryzacji mózgów niemowląt, które ostatecznie będą miały przyjmować formę opracowaną przez twórców z anglo-amerykańskiego wojskowego establishmentu.

 

Więcej na temat tego typu technologii w zakładce NBIC:

 

Obecnie wojskowo-globalistyczna organizacja, która skupia najgorsze impulsy „szalonych naukowców” zarówno ze świata organizacji pozarządowych jak i badań wojskowych, otwarcie planuje przeprowadzić takie eksperymenty na mózgach niemowląt i małych dzieci, traktując je jako zbiory danych a ich mózgi jako coś, co może zostać „zoptymalizowane” przez sztuczną inteligencję.

 

W kontekście obecności człowieka w rozwijającym się w takim kierunku środowisku technologicznym przyszłość nie jawi się w jakichkolwiek pozytywnych barwach.

 

Więcej na temat rozwoju "środowiska technologicznego":Część druga. Człowiek jako maszyna:

 

Część trzecia. Kultura jako maszyna:

Sam mózg człowieka od urodzenia ma być absorbowany i modyfikowany przez środowisko technologiczne i to poza wiedzą i kontrolą rodziny. Pole do nadużyć w tej przestrzeni byłoby wręcz nieograniczone. Korporacje dosłownie od urodzenia mogłyby „mentalnie porwać dziecko” i modelować je według swoich potrzeb bez potrzeby odbierania fizycznego dziecka rodzinie, jak to robiły kraje totalitarne. Wszystko poprzez subtelne oddziaływania, pod hasłami „dbania o zdrowie” i nowego wspaniałego świata.

 

 

 

|  Bio-cyfrowa konwergencja.  |  Przemysł psycho-medyczny. Nowa długa fala w globalnej ekonomii.  |  Rząd Japonii zatwierdził wniosek naukowców o tworzenie hybryd i doprowadzania do ich narodzin.  |  150 ludzko zwierzęcych hybryd wyhodowano w Brytyjskich laboratoriach.  |  Naukowcy tworzą ludzko-mysie hybrydy.  |  Chińscy i amerykańscy naukowcy wspólnie stworzyli ludzko-małpie hybrydy.  |  Komary GMO mają być teraz uwolnione do środowiska w USA.Agent FBI: syntetyczna biologia może "zredukować populacje."   |  Hybrydowi ludzie-świnie? Naukowcy mają nadzieję stworzyć ludzko świńskie narządy.  |  Wojna GMO: epidemia Zika wybuchła na tym samym obszarze gdzie wprowadzono komary GMO.  |  Naukowcy chcą wypuścić do środowiska tysiące genetycznie zmodyfikowanych owadów.  |  Genetycznie zmodyfikowane komary są masowo uwalniane do środowiska.  |  Zmniejszenie się populacji pszczół jest również efektem działania insektycydów.  |  Film: Genetyczne ludobójstwo. Zgoda na hodowanie organów ludzkich wewnątrz zwierząt może być przyznana w ciągu roku.  Narodziły się pierwsze na świecie zmodyfikowane genetycznie dzieci.  |  Naukowcy żądają debaty nad zwierzętami z ludzkimi genami.  Ludzkie narządy mogą być hodowane wewnątrz świń.   |  150 ludzko zwierzęcych hybryd wyhodowano w Brytyjskich laboratoriach.   |  Nowy wspaniały świat genetycznie modyfikowanych organizmów.   |  Naukowcy przełączają geny falami radiowymi.  |  Naukowcy zaprezentowali zmutowane krowy GMO mające produkować "modyfikowane" mleko dla dzieci.   |  Ekonomista Banku Światowego: hodujmy mniejszych ludzi w celu podniesienia "wydajności metabolicznej".   |  Facebook ma twoje dane osobowe, teraz Google chce mieć twoje DNA.   |  Przyszłość urządzeń mobilnych.   |  Alan Watt. Nowy wspaniały świat i wielka globalna transformacja.   Scenariusz rozwoju rynku pracy do roku 2050.  |  Znikające zawody do roku 2030. 50% zawodów ulegnie komputeryzacji.  |  Bill Gates: Ludzie nie zdają sobie sprawy, ile miejsc pracy zostanie wkrótce zastąpionych przez boty.  |  Dlaczego przyszłości nas nie potrzebuje.   Implikacje zmian demograficznych do roku 2050.   |  Miliarderzy biorą populację na celownik.   Telemarketer robot, który zaprzecza, że jest robotem.   | Czy Robo-Reporterzy zastąpią dziennikarzy głównego nurtu?  Sztuczny mózg przeszedł podstawowy test IQ.Pierwsza bezzałogowa flota ciężarówek rusza w Australii.   |  Pentagon będzie budował roboty z "prawdziwym" mózgiem.   |  Armie wirtualnych przyjaciół promują propagandę poprzez sieci społecznościowe.   |  NBIC- zabawa w Boga. Obraz świata w 2025 roku.   |   Przyszłość pojazdów bezzałogowych.  |  ONZ przewiduje transhumanistyczną przyszłości, w której człowiek będzie zbędny.  |  Pola bitwy 2050.  |  Dlaczego przyszłości nas nie potrzebuje.  |  Elity Doliny Krzemowej założyły kult religijny mający czcić sztuczną inteligencję jako Boga.  |  Twórca firmy Apple: “Roboty podbiją świat, i będą nas trzymać jako zwierzęta domowe.”  |  ONZ przewiduje transhumanistyczną przyszłości, w której człowiek będzie zbędny.  |  Chatboty AI zastąpią wyszukiwarki i wirtualnych asystentów. I twoich przyjaciół.  |  Elon Musk: ludzie muszą połączyć się z maszynami lub stać się nieistotnymi w wieku sztucznej inteligencji.  |  Samoświadoma sztuczna inteligencja może pewnego dnia kontrolować każde urządzenie na świecie, przewiduje wynalazca Andy Rubin.  |  Największy na świecie fundusz hedgingowy zastąpi menedżerów sztuczną inteligencją.  |  Sztuczna inteligencja Microsoftu stała się nazistą w mniej niż 24 godziny.  |  NSA i sztuczna inteligencja do wykrywania przed-zbrodni.  |  Sztuczna inteligencja: "Homo sapiens zostanie podzielony na kilku bogów i resztę".  |  Eric Schmidt: "Sztuczna inteligencja powinna mieć systemy weryfikacji, aby uniknąć niepożądanych efektów.  |  Sztuczna inteligencja będzie decydowała o życiu i śmierci ludzi.  |  Eric Schmidt: Sztuczna Inteligencja Google nie do odróżnienia od ludzkiej w przeciągu dekady.  |  Wyłączniki robotów i legalny status dla maszyn: posłowie EU poparli wniosek dotyczący sztucznej inteligencji.  |  Nowe oprogramowanie "sztucznej inteligencji" posiada niemalże ludzkie zdolności rozpoznawania obrazów.  |  Skynet, robotyka i globalne trendy strategiczne.  |  Bogaci Amerykanie szukają na czarnym rynku możliwości wszczepienia implantów mózgowych by podłączyć się do sztucznej inteligencji.  |  Pola bitwy 2050.  |  Znikające zawody do roku 2030. 50% zawodów ulegnie komputeryzacji.  |  Człowiek postindustrialny.  |

 

Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 
misio   dodano: 2021-07-16 20:53:19
Już widzę jak noworodek będzie siedział 24h/7 * 3 lata w polu elektromagnetycznym żeby \"dla jego zdrowia\" skanować mu mózg. Prędzej tymi systemami ugotują i uszkodzą dziecko niż go uratują przed czymkolwiek. Może im o to chodzi?

Więcej
Nauka i technologia

Chrońcie dzieci przed znachorami z Warszawy.

Chrońcie dzieci przed znachorami z Warszawy.

Kochany Wnuczku! Ależ nam się narobiło w tym XXI wieku.   Najpierw starsi i mądrzejsi z City of London [ po 1945...

CDC wycofuje oszukańczy test PCR, wykorzystany do wykazywania setek milionów zachorowań na Covid-19.

Po ponad roku popełniania oszustw naukowych w celu wykazywania fałszywie dodatnich wyników za pomocą testów PCR, CDC...

Dubaj wytwarza sztuczny deszcz za pomocą dronów.

Potwierdzone! Szczepionki na Covid-19 niszczą system immunologiczny!

Opera mydlana w wykonaniu warszawskiej ferajny!

Więcej
Ekonomia

Prawdziwy cyfrowy spisek.

Prawdziwy cyfrowy spisek.

Ostatnio zrobiono duży krok w kierunku zakończenia papierowego pieniądza i przejścia na krajowe kryptowaluty, gdy grupa zadaniowa...

Bazylea III i nowa rola złota.

W zeszłym tygodniu zarówno Martin Armstrong, jak i Alistair MacLeod napisali o zmianach będących częścią Bazylea III oraz...

„Fed stracił kontrolę”. John Williams ostrzega przed hiperinflacją w 2022 roku.

Diabelskie anulowanie szwajcarskiej waluty.

Najbardziej zabójcze działanie, które niszczy rządy.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone