Systemy holograficzne do 2025.
PrisonPlanet.pl
Polska
2020-10-14
Globalne trendy
Od trzech dekad w kręgach naukowych rozwija się na małą skalę różnego rodzaju poważne zastosowania dla systemów holograficznych. Choć podstawy teoretyczne dla tych systemów stworzył polski fizyk Mieczysław Wolfke w latach 20-tych XX wieku to nie były one wdrażane na masową skalę. Przez ostatnią dekadę systemy projekcji holograficznej rozwinęły się na tyle, iż są stosowane w parkach rozrywki i przy okazji niewielkiej ilości wydarzeń. W tle trwają też prace nad zastosowaniem holografii do produkcji filmowej. Mimo tego jak na tą chwilę technologia ta wydaje się, iż ze względu na wysokie koszty pozostaje niszową.Systemy pośrednie:


Rozwój tej technologii w sektorze prywatnym będzie nabierał tempa dopiero w okresie 2025-2035, kiedy to wojskowe badania nad tą technologią przepłyną do prywatnych firm. W latach 90-tych amerykańska armia przedstawiła plan wdrażania holograficznych systemów do zastosowań militarnych. Systemy te obejmują zastosowania holografii w komputerach, tworzenie trójwymiarowych holograficznych wyświetlaczy dla zarządzania polem bitwy, tworzenie systemów kamuflażu dla pojazdów i statycznych obiektów tj. bazy wojskowe, tworzenie holograficznych obszarów w środowisku naziemnym i na niebie, tworzenie holograficznych kopii pojazdów bojowych.
   
Miasto widmo - hologram wyświetlony w Chinach w 2017 roku:


Rozwój tych systemów jest bardzo interesujący ponieważ pozwoli on na szerokie ich zastosowanie w wojnie psychologicznej mającej na celu zmylanie przeciwnika na polu bitwy jak również na potężne manipulacje psychologiczne wymierzone przeciwko cywilnej populacji. Taki stan rzeczy zmusza do omówienia całego zagadnienia na bazie oficjalnych dokumentów i wyciągnięcia wniosków na przyszłość.Amerykańskie systemy holograficzne.
Trójwymiarowy wyświetlacz holograficzny używany wraz z oprogramowaniem do gier wojennych mający stworzyć obraz „prawdziwej” przestrzeń walki.
W dokumencie „Executive Summary, Lt Gen Jay W. Kelley i.in.  August 1996” na stronie 33 podany jest opis systemu: „Podczas działań VIPERS zapewnia dowódcom widok pola bitwy z lotu ptaka w czasie rzeczywistym. Ta perspektywa pozwala wizualizować całą logistykę od fabryki do okopu i lepszą identyfikację jednostek bojowych. Informacje te są wyświetlane za pomocą trójwymiarowego systemu projekcji holograficznej z naturalnym interfejsem człowiek-maszyna. Oprócz tego VIPERS polega na mikroelektrycznych systemach mechanicznych, sztucznej inteligencji i oprogramowaniu do rozumienia obrazu; z których wszystkie są we wczesnych stadiach rozwoju, ale wykazują obiecujący rozwój w ciągu następnej dekady. To jak taki system będzie działał, pokazuje scenariusz zatytułowany „Operacja Syjon”. Udane wdrożenie takiego systemu zależy od lepszej współpracy między sektorem prywatnym a wojskiem oraz od badań i rozwoju w dziedzinie podwójnego zastosowania.”

Ten holograficzny system wyświetlania jest częścią szerszego budowanego do 2025 r. systemu globalnego zarządzania informacjami: "Globalny system zarządzania informacjami (GIMS- Global Information Management System) to wszechobecna sieć inteligentnych węzłów które gromadzą, przetwarzają, analizują i przekazują doradztwo w odniesieniu do informacji. Gromadzi, przechowuje, analizuje, łączy i zarządza informacjami pochodzącymi z czujników naziemnych, powietrznych i kosmicznych oraz wywiadowczych pochodzących ze wszystkich źródeł. Ten system posiada wszystkie typy czujników (tj. akustyczne, optyczne, radiowe, węchowe itp.). Jednak prawdziwą mocą tego systemu jest wykorzystanie przetwarzania neuronowego w celu zapewnienia odpowiedniego rodzaju informacji dla osobistych wymagań użytkownika. GIMS zapewnia pełną świadomość sytuacyjną i bojową dostosowaną do potrzeb i zainteresowań każdego użytkownika. System zapewnia również interfejsy za pośrednictwem osobistych asystentów cyfrowych, holograficznej sali planowania wojennego i innych systemów.” (str 25)

Naziemne systemy maskujące dla baz wojskowych.
Do 2025 roku systemy holograficzne mają być wdrażane do obrony baz naziemnych tak aby maskować ich położenie i zmylać potencjalnych przeciwników. Na stronie 189 dokumentu „Alternate Futures for 2025: Security Planning to Avoid Surprise, April 1996” możemy zapoznać się z planami systemów obronnych baz lotniczych: ”Połączenie technologii sprawia, że ​​baza jest trudna do zlokalizowania i jeśli zostanie namierzona będzie trudna do ataku, oraz szybka do naprawy, jeśli zostanie zaatakowana. Projekcja w podczerwieni wtopi ją w otoczenie. Na budynkach zostaną zastosowane materiały kompozytowe i zbroje reaktywne. Do diagnozowania uszkodzeń i samonaprawy zostanie wykorzystana nanotechnologiczna robotyka. Obrazy holograficzne posłużą do oszukiwania. Sterowanie pogodowe będzie używane do ukrycia się w chmurach lub we mgle, kiedy będzie to pożądane."

Więcej nt sterowania pogodą w zakładce geoinżynieria:


Te projekcje kamuflażu będą rozwijane w kierunku „syntetycznych środowisk, które przeciwnik będzie postrzegał jako prawdziwe”. Wcześniej cytowany dokument „Executive Summary", z 1996 r. na stronie 21 stwierdza, iż „Holograficzna projekcja obrazu, urządzenia maskujące i wielospektralny kamuflaż zapewnią ulepszone zdolności militarnego oszustwa, ale najbardziej obiecującą technologią jest tworzenie syntetycznych środowisk, które przeciwnik będzie postrzegał jako prawdziwe. Jedną z najbardziej innowacyjnych metod oddziaływań psychologicznych na cel jest zastosowanie projekcji holograficznego obrazu z komunikatami niosącymi pożądany efekt. Pole bitwy elektronicznej wojny przyszłości będzie obejmować dynamiczne, szybkie procesory neuronowe, autonomiczne systemy przetwarzania adaptacyjnego i precyzyjnie sterowaną amunicję cybernetyczną, która prowadzi atak informacyjny na system przeciwnika.”

Rozwój tych systemów pozwoli na wprowadzanie całego szeregu hologramów do wytwarzania nie tylko miraży statycznego środowiska ale również dynamicznego pola bitwy na niebie i ziemi. Wyświetlanie baz w innym miejscu niż są naprawdę pozwoli na budowanie przewagi defensywnej i niwelowanie efektu zaskoczenia. Wyświetlanie setek jednostek powietrznych czy naziemnych pomnażających realną siłę pozwoli na prowadzenie szerokich działań wojny psychologicznej. Doprawdy pole do zastosowań takich systemów holograficznych, będących częścią szerszego systemu wojskowego wydaje się być ograniczone tylko przez naszą wyobraźnię.

„Technologie te umożliwiają rozwój ataku unieruchamiającego, wieloskładnikowego systemu, który zapewni dowódcom szereg opcji ataku, których można używać pojedynczo lub w połączeniu, aby wpłynąć na przeciwnika, podobnie jak mistrz marionetek manipuluje sznurkami marionetki. System obejmuje grupę ataku cybernetycznego, funkcję globalnej świadomości, konstelację rozproszonych minisatelitów, bezzałogowe statki powietrzne, „mikro-roboty” i funkcję projekcji holograficznej. Opcje ataku obejmują operacje psychologiczne, atak informacyjny, oszustwo, atak biomedyczny, wojnę wielospektralną i zniszczenie.” czytamy na stronie 54, gdzie zaznaczono, iż manipulacja ludzką percepcją będzie dominującym składnikiem pola bitwy.

Powietrzne systemy holograficzne.
Oprócz naziemnych systemów holograficznych dokumenty sił powietrznych USA opisują podobne systemy montowane na pojazdach powietrznych. Mogą one pozwolić na wyświetlanie maskowania na samolocie tak aby był on niewidoczny w przestrzeni powietrznej, jak również wyświetlanie swoich kopii oraz właściwie każdego innego rodzaju obrazów. Dokument An Operational Analysis for Air Force 2025: An Application of Value-Focused Thinking to Future Air and Space Capabilities" maj 1996 opisuje taki system jako „Lotniczy projektor holograficzny”. „Projektor holograficzny wyświetla trójwymiarowy obraz wizualny w żądanym miejscu, za pośrednictwem generatora wyświetlania. Projektor może być używany do operacji psychologicznych i strategicznego zarządzania percepcją. Przydaje się również do optycznego oszukiwania i maskowania, zapewniając chwilowe odwrócenie uwagi podczas walki z niezaawansowanym przeciwnikiem.” czytamy na stronie 114 dokumentu gdzie dodano, iż stwarza on możliwości „Precyzyjnego wyświetlania trójwymiarowych obrazów wizualnych na wybranym obszarze, wspierania wojny psychologicznej i strategicznego zarządzania oszustwami, zapewnia zwodzenie i maskowanie przed czujnikami optycznymi”.

Wdrażanie systemów holograficznych w systemach wojskowych:

Potężna wojna psychologiczna.
Program wykorzystania hologramów do prowadzenia wojny psychologicznej i szerokich zmian religijnych został opisany już w 1983 roku w książce „The Hidden Dangers of the Rainbow: The New Age Movement and Our Coming Age of Barbarism”. Dekadę później i na dwa lata przed wydaniem oficjalnych, podanych powyżej, wojskowych planów na budowę systemów holograficznych, czyli w 1994 roku do prasy przedostała się informacja na temat systemu holograficznego opracowanego przez NASA. W tym roku informacje na ten temat przekazał dziennikarz śledczy Serge Monast dla Canadian Free Press z Quebecu, w Kanadzie, za co go ścigano i ostatecznie niedługo później zmarł. Program NASA nosił nazwę Blue Beam i obejmował wyświetlanie holograficznych obrazów emitowanych z satelit na niebie, dla prowadzenia globalnej wojny religijno-psychologicznej.

Program tej bardzo interesującej wojny obejmował cztery fazy, które pokrótce omówimy ponieważ pokazuje realistyczny zakres zastosowania hologramów i łączy się z opisywanymi przez nas procesami korwergencji pomiędzy religiami, techno-apokaliptyzmem i ostatecznie budową jednej globalnej religii.
Fazy holograficznego programu Blue Beam NASA:
1. Sztuczne trzęsienia ziemi i mistyfikacja dokonania nowych odkryć archeologicznych.
Pierwszy krok dotyczy ponownej ewaluacji całej wiedzy archeologicznej i obejmuje wywołanie sztucznych trzęsień ziemi w pewnych precyzyjnych miejscach na planecie, które doprowadzą do rzekomo nowych odkryć, które ostatecznie wyjaśnią ludzkości „błąd” wszystkich fundamentalnych doktryn religijnych. Fałszowanie tych informacji posłuży do zdyskredytowania monoteistycznych religii i przekonania wszystkich narodów, że przez stulecia ich doktryny religijne były źle rozumiane i źle interpretowane. Psychologiczne przygotowania do tego pierwszego kroku zostały już zrealizowane przez całą serię filmów science-fiction tj. „2001: Odyseja kosmiczna”, "StarTrek" czy „Dzień Niepodległości” oraz promowanie teorii ewolucji.

2. Drugi krok obejmuje gigantyczną projekcję holograficzną i dźwiękową w każdym obszarze na ziemi. Każdy obszar otrzyma inny obraz zgodnie z dominującą w regionie religią. Kosmiczna katastrofa pokaże sceny, które będą wypełniały proroctwa religijne. Będą one rzutowane holograficznie z satelitów 100 km nad ziemią. Rezultatem tych celowo zainscenizowanych wydarzeń będzie pokazanie światu nowego „Chrystusa”, nowego mesjasza, Maitrei, w celu natychmiastowego wprowadzenia w życie nowej światowej religii. Dodatkowym elementem będzie wykorzystanie opisanych w dokumentach amerykańskiego lotnictwa tzw „wiązek ciągu” (ang. tractor beams) pozwalających na wstrzymanie grawitacji i wyciąganie w powietrze ludzi i innych elementów naziemnych. Takie systemy mają być oficjalnie opracowane dla wojska po 2025 roku dla celów obrony planetarnej. (patrz dokument „Planetary Defense: Catastrophic Health Insurance for Planet Earth”, COL (Sel) John M. Urias i in., US Air Force, 1996)


Holograficzne projekcje będą spełnieniem dawnych przepowiedni, wydarzeniem równie ważnym, jak to, które wydarzyło się 2000 lat temu. Projekcje pokażą powracających mesjaszów Jezusa, Mahometa, Buddy, Kryszny itd. którzy połączą się w jedną osobę w zgodzie z wcześniejszymi odkryciami archeologicznymi.

Ta inscenizacja doprowadzi do masowych zamieszek na Ziemi i religijnego nieładu na wielką skalę, gdzie każdy naród będzie obwiniał się nawzajem za oszustwo, uwalniając miliony religijnych fanatyków. Ponadto wydarzenie to nastąpi w czasie głębokiej światowej anarchii politycznej i ogólnego załamania wywołanego ogólnoświatową katastrofą ekonomiczną.

3. Trzeci krok obejmuje nadawanie komunikatów dźwiękowych do ludzi na całym świecie poprzez systemy technotroniczne. Systemy te pozwalają na przekazywanie sygnałów tak, iż byłyby postrzegane jako wewnętrzny głos - głos Boga. Te sygnały będą miały za zadanie pacyfikację psychologiczną obywateli świata i przyjęcie dyktatów schodzącego na ziemię boga.

Systemy technotroniczne zostały opisane wnikliwie w książce Zbigniewa Brzezińskiego "Era technotroniczna":


4. Czwarty krok dotyczy globalnej nadprzyrodzonej manifestacji za pomocą środków elektronicznych. Zawiera trzy różne kierunki. Jednym z nich jest przekonanie ludzkości, że w każdym większym mieście na ziemi dojdzie do inwazji pozaziemskich sił, aby sprowokować każdy większy naród do użycia broni nuklearnej w celu kontrataku. Trybunał Narodów Zjednoczonych zażąda, aby wszystkie narody, które wystrzeliły broń nuklearną, rozbroiły się. Drugim jest przekonanie chrześcijan, aby poddali się zorganizowanej przez rzekomo boską cywilizację ewakuacji, dla uratowania Ziemian przed siłami zła. Jej celem będzie pozbycie się wszystkich znaczących sprzeciwów wobec wdrażania Globalnego Rządu, właściwie w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia holograficznego pokazu na niebie. W trzecim kroku przez systemy elektroniczne, światłowody, kable koncentryczne (TV), elektryczne i telefoniczne, zostanie nadany sygnał „sił elektronicznych i nadprzyrodzonych”. Fale używane w tym czasie pozwolą „siłom nadprzyrodzonym” na przemieszczanie się po sieci do wszystkich urządzeń na świecie. Można założyć, iż jest to powiązane z budową Internetu Rzeczy do 2025 roku i rozwojem sztucznej inteligencji do nadzoru wszystkich urządzeń.

System wprowadzania "sił duchowych" do systemów elektronicznych omawiany jest w niniejszej audycji:


Te siły, jak twierdził Serge Monast, wysłane na cały świat pchną wszystkie populacje na skraj histerii i szaleństwa, aby utopić je w fali samobójstw, morderstw i trwałych zaburzeń psychicznych. Po Nocy Tysiąca Gwiazd ludność na całym świecie będzie gotowa na przywrócenie przez nowego mesjasza porządku i pokoju za wszelką cenę, nawet za cenę rezygnacji z wolności.Choć opisany powyżej scenariusz z oczywistych względów nie jest możliwy do zweryfikowania w odniesieniu do rządowych dokumentów to sam techniczny aspekt jest niezwykle interesujący. Hologramy mogą być wykorzystywane w maskowaniu pojedynczych jednostek, dużych naziemnych zabudowań i ostatecznie do szerokiego generowania obrazów na niebie poprzez satelity. Ten omawiany od 1983 roku scenariusz pokazuje też potencjał szerokiej wojny psychologicznej jaki może być podjęty zanim technologia ta się upowszechni około 2030 roku a ludzie będą bardziej sceptyczni wobec takich projekcji.

Podsumowanie.
Jak widzimy systemy holograficzne będą wprowadzane i upowszechniane od prozaicznych zastosowań na rynku rozrywki, obsługi systemów komputerowych poprzez bardziej poważne zastosowania militarne i wojny psychologicznej aż do potencjalnie szerokich, globalnych programów kontroli psychologicznej populacji globu. Ich impakt na społeczeństwo będzie tym większy im mniejsza będzie świadomość istnienia takich rozwiązań technologicznych, które prawdopodobnie już są opracowywane lub gotowe do wykorzystania w operacjach wojskowo-wywiadowczych. Inny, mniej jasny i namacalny efekt, będzie dotyczył mieszania się iluzorycznego wirtualnego świata ze światem fizycznym, które będą w coraz większym stopniu stapiały się w holograficzny miraż przyszłości, gdzie ziemia stanie się sceną a rzeczywistość stanie się filmem.
Pola bitwy 2050.  |  Era technotroniczna. #1  |  Umysł nie posiada zapory. Wstęp do wojny technotronicznej.  |  Era technotroniczna.   |  Internet Rzeczy. 2025.  |  NBIC. Wizja świata w 2025 roku.  |  ONZ przewiduje transhumanistyczną przyszłości, w której człowiek będzie zbędny.  |  Przyszłość pojazdów bezzałogowych.  |  Dlaczego przyszłości nas nie potrzebuje.Globalne trendy strategiczne 2007-2035. Witamy w koszmarze przyszłości.   |  Eric Schmidt: Sztuczna Inteligencja Google nie do odróżnienia od ludzkiej w przeciągu dekady.   |  Atlas. Nowy humanoidalny robot DARPA.   |  WildCat- nowy robot bojowy z DARPA.   |  Chameleon 2.0: Amerykański robot kamuflujący się jak kameleon.   |  Niedługo na ulicach miast- robot kapo.   |  PETMAN: kolejny potężny krok w kierunku budowy armii robotów DARPA.   |  Skynet, robotyka i globalne trendy strategiczne.   |  Nowe drony i roboty. Przedsmak przyszłości.   |  Pentagon będzie budował roboty z "prawdziwym" mózgiem.   |  Chińska odpowiedź na inflację: Foxconn wymieni pracowników na miliony robotów.   |  Robotyzacja rolnictwa.   |  Amazon chce dostarczać przesyłki dronami.   |  MAV: Szpiegowskie drony-insekty.   |  Interfejs mózg-maszyna staje się rzeczywistością.Czy Robo-Reporterzy zastąpią dziennikarzy głównego nurtu?   |  Uzbrojone drony będą patrolowały ulice w 2025.   |  Przyszłość dronów: Zautomatyzowane zabijanie.   |  Skynet, robotyka i globalne trendy strategiczne.  |  Naukowcy stworzyli pierwszy interfejs komunikacji mózg-mózg.  |  Naukowcy opracowali implant pozwalający na komunikację mózg-mózg.   |  Do roku 2045 będziemy kopiowali całe nasze umysły do komputerów.   |  Interfejs mózg-maszyna staje się rzeczywistością.  |  Naukowcy stworzyli system odczytywania obrazów ruchomych bezpośrednio z mózgu.   |  MIT stworzyło glukozowe ogniwo paliwowe do zasilania wszczepianych interfejsów mózg-komputer.   |  ONZ przewiduje transhumanistyczną przyszłości, w której człowiek będzie zbędny.   |  Chip zapisujący wspomnienia pozwala na ich transfer do drugiego mózgu.   |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 
misio   dodano: 2020-10-14 21:34:29
Dopóki świat wirtualny jest tylko w komputerze i okularach wirtualnych to nie ma strachu, ale jak zaczną to wyświetlać w realnym świecie to ludzie szybko się pogubią. Przecież można wyświetlić samochód na drodze którego tak naprawdę nie ma i powodować wypadki.... itd. I kto tego zakarze?
zibi2   dodano: 2020-10-15 08:52:21
Ciekawe kto w Chinach to wyświetlił? Czy Chińczycy mają już też takie systemy?
Karol   dodano: 2021-01-15 12:42:47
Zapalmy w oknach Światełko Nadziei, by rozpalić odwagę w sercach wszystkich i zobaczyć ilu nas jest.

https://www.youtube.com/watch?v=nG6zp8z6UvA&list=TLPQMTIwMTIwMjHW7ag0Se_CTw

Więcej
Globalne trendy

Człowiek w kontekście strategicznych trendów militarnych NASA.

Człowiek w kontekście strategicznych trendów militarnych NASA.

W Zachodniej cywilizacji kierowanej przez anglo-amerykański establishment rozwój strategicznych technologii planowany jest na 30 lat...

Słoneczny zegar i konflikty do 2030.

Na przestrzeni ostatnich lat opisaliśmy na łamach prisonplanet.pl i książki „Tech. Krytyka rozwoju środowiska...

Przemysł psycho-medyczny. Nowa długa fala w globalnej ekonomii.

Systemy holograficzne do 2025.

060606 - Microsoft i kryptowalutowy system kontroli populacji.Programy Infowars:
Materiały Konrada Stachnio:

Telegram, Wordpress


Anthony Fauci i rząd USA sponsorowali tworzenie Covid-19:
Ostatnie Audycje:

Polityka

Założono pierwszą na świecie sprawę o morderstwo przeciwko Billowi Gatesowi.

Założono pierwszą na świecie sprawę o morderstwo przeciwko Billowi Gatesowi.

Według doniesień, przeciwko Billowi Gatesowi i założycielowi Serum Institute w sądzie najwyższym w Indiach wniesiono...

Rostrzelania za kupowanie lub sprzedaż fałszywych kart szczepień.

Wzrost liczby fałszywych certyfikatów szczepionkowych wprawił w furię jednego z rosyjskich prawodawców, który...

Szczepionkowy stan wojenny w Austrii i przymus szczepień dla całej populacji.

Armia australijska zaczyna przenosić osoby ze zdiagnozowanym Covid do obozów.

Kolejne protesty przeciwko Lockdownom na świecie.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone