DAMIEN. USA szykuje się na kosmiczną kolizję.
PrisonPlanet.pl
Polska
2017-01-15
Globalne trendy
Od kilku miesięcy w prasie astronomicznej pojawiają się prace sugerujące zbliżanie się do układu słonecznego dużego obiektu, którego trajektoria może kolidować z jego planetami a nawet z Ziemią. Brakuje jednak konsensusu naukowego jak i bardziej oficjalnych stanowisk w tym zakresie. Bez względu jednak na to Stany Zjednoczone szykują się obecnie by w przeciągu dekady być przygotowanym na uderzenia małych i dużych ciał kosmicznych w Ziemię.Organizacja DAMIEN została powołana w styczniu 2016 roku do rozważenia możliwości łagodzenia skutków uderzeń Bliskich Ziemi Asteroidów BZA, w tym wykrywania, opisu, określenia trajektorii i analizy na nie oddziaływania. Ma również stworzyć amerykańską hierarchię podejmowania decyzji, współpracy i międzynarodowej komunikacji; długoterminowych i krótkoterminowych opcji łagodzenia katastrof, jak i obliczeń sukcesu i ryzyka związanego z różnymi opcjami łagodzenia uderzeń BZA; przewidywania katastrof, i operacji odbudowy. Organizacja ta wydała w grudniu 2016 roku dokument "NATIONAL NEAR-EARTH OBJECT PREPAREDNESS STRATEGY", w którym opisuje problematykę BZA, prewencję i przygotowania na wypadek uderzeń w jakimkolwiek miejscu na Ziemi.

Jak podaje wstęp do dokumentu "Niniejszy dokument został opracowany przez międzyagencyjną Grupę Roboczą do wykrywania i łagodzenia skutków uderzenia BZA (DAMIEN). Strategia ma na celu poprawę gotowości naszego kraju w odniesieniu do ryzyka wystąpienia niebezpieczeństwa uderzeń BZA poprzez zwiększenie integracji istniejących aktywów krajowych i międzynarodowych oraz dodanie ważnych obecnie brakujących możliwości. Strategia opiera się na wysiłkach Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA) w celu lepszego wykrywania i charakteryzacji populacji BZA, jak również ostatnich wysiłków Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS) przygotowania i zdolności do reagowania na uderzenia BZA."

Agencje te wspólnie mają na celu promowanie wysiłku, w którym kraj może lepiej zrozumieć, zapobiegać i przygotować się na skutki uderzeń BZA.

Dokument dalej opisuje opracowanie następujących procedur i technologii:
"Opracowanie metod zbicia i zakłócenia trajektorii BZA. Celami są: rozwijanie zdolności do szybkiego reagowania- koncentrującego się na rozpoznaniu i charakteryzacji; badania zbicia i zakłócenia trajektorii BZA o różnej wielkości, masie, składzie oraz czasu ostrzegania przed uderzeniem; oraz badania wymaganych technologii i koncepcji metod zbicia i zakłócenia trajektorii.

Opracowanie procedur ratunkowych i scenariuszy BZA. Celami są: promowanie podejścia opartego na krajowej współpracy, aby bronić się przed, łagodzić, odpowiedzieć, i odbudować się po uderzeniu BZA; oraz opracowanie spójnej strategii komunikacji krajowej i międzynarodowej w celu ułatwienia przygotowań na efekty działań BZA.

Wzmocnienie i wsparcie międzynarodowej współpracy. Celami są: budowanie międzynarodowego wsparcia i polityki uznania i zajęcia się potencjalnym wpływem uderzeń BZA w Ziemię jako globalnego wyzwania; wsparcie kanałów konsultacyjnych, koordynacyjnych i współpracy dla planowania, i przygotowania na wypadek uderzenia i odpowiedzi na uderzenia BZA; zwiększenie zaangażowania społeczności międzynarodowej w obszar infrastruktury obserwacyjnej, udostępniania danych, modelowania numerycznego i badań naukowych; wzmocnienie międzynarodowej koordynacji i współpracy w zakresie danych i analiz BZA; i promowanie współpracy międzynarodowej gotowości na wypadek wydarzeń związanych z BZA."


"Nawet małe BZA mogą mieć znaczący destruktywny wpływ (patrz rysunek 1). Na przykład, uderzenie w pobliżu Czelabińska w Rosji w dniu 15 lutego 2013 roku zostało spowodowane przez małą asteroidę o szerokości około 20 metrów, która miała równowartość energetyczną prawie 500 kiloton trotylu (TNT), czyli około 20-30 razy większą niż energia uwolniona z pierwszych bomb atomowych.Aktualne szacunki populacji BZA przewidują, że istnieje prawie 10 milionów nieodkrytych obiektów o średnicy większej niż 20 metrów. Podobnie w 1908 roku obiekt o szacunkowej szerokości 40 metrów eksplodował nad Tunguską, w Rosji z siłą o równowartość 5-10 megaton trotylu kładąc ponad 2000 kilometrów kwadratowych drzew. Jeśli doszło by do podobnego wydarzenia w głównych obszarach metropolitalnych, wynikiem byłyby miliony obrażeń i ofiar. Aktualne szacunki populacji BZA przewidują, że ponad 300 tysięcy niewykrytych do tej pory obiektów większych niż 40 metrów mogą mieć szkodliwy wpływ na Ziemię."
stwierdzają autorzy badania.


"W przeciwieństwie do innych katastrof naturalnych (dla przykładu, huraganów) oraz zdarzeń pogody kosmicznej (na przykład rozbłysków słonecznych), skutki BZA są do przewidzenia na wiele lat do przodu i co najważniejsze, można potencjalnie im zapobiec jeśli badanie populacji BZA będzie kompletne. Uderzenia BZA są globalnym zagrożeniem i mogą mieć szkodliwe dla Stanów Zjednoczonych konsekwencje środowiskowe, ekonomiczne i geopolityczne, nawet jeśli wpływ uderzeń będzie poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Chociaż USA jest obecnie światowym liderem w dziedzinie wykrywania i śledzenia BZA, to będzie częściowo opierać się na międzynarodowej współpracy i koordynacji w celu stworzenia możliwości charakteryzacji i przyszłych możliwości związanych z rozwojem i wdrażaniem zdolności zbicia i zakłócenia trajektorii BZA."


"Mimo, że jest bardzo mało prawdopodobnym, iż w ciągu następnych dwóch stuleci dojdzie do kończącego cywilizację uderzenia BZA, to mimo wszystko katastrofalne skutki uderzeń BZA są realne. Nie istnieje obecnie w administracji rządowej lub międzynarodowej strategia reagowania na takie wydarzenia we wszystkich fazach scenariusza uderzenia BZA (Rysunek 2)."

Dalsza część dokumentu opisuje, iż rząd uprawnił NASA do wykrycia, śledzenia i scharakteryzowania 90% wszystkich BZA o wielkości 140 metrów lub większych. Badanie ma być zakończone do 2020 roku (patrz rysunek 1 (żółty trójkąt) z oszacowaniem jak wiele pozostało tego typu obiektów do odkrycia. Można więc zakładać, że w przeciągu dekady USA będzie miało potencjał walki z obiektami kosmicznymi zagrażającymi Ziemi. By zrealizować takie plany rząd określił federalne strategiczne cele w zakresie badań, rozwoju, wdrażania działań, koordynacji i zaangażowania:
1. Zwiększenie wykrywania, śledzenia i możliwości charakteryzowania BZA.
2. Opracowanie metod zdolności zbicia i zakłócenia trajektorii BZA.
3. Poprawa modelowania, prognozowania i integracji informacji.
4. Opracowanie procedur postępowania na wypadek scenariuszy uderzenia BZA.
5. Ustanowienie procedur reagowania i odbudowy po uderzeniach BZA.
6. Budowa międzynarodowego wsparcia.
7. Nawiązanie koordynacji i budowa protokołów współpracy oraz progów czasowych dla podjęcia działań.

Dodatkowo organizacja DAMIEN ma zająć się innowacjami w optycznych i podczerwonych możliwościach wykrywania, poprawą możliwości naziemnych radarów oraz usprawnienia w automatyzacji i poprawie dokładności oprogramowania analitycznego. "Bardziej kosztowne, ale równie ważne jest opracowanie udoskonaleń w zakresie przetwarzania i łączenia danych na pokładzie umieszczonych w przestrzeni kosmicznej obserwatoriów." stwierdza w tym zakresie dokument.

Według Lyndona LaRouche amerykańska i rosyjska armia wspólnie opracowują od przynajmniej 3 lat systemy do walki z BZA:
Dalej dokument omawia "Stworzenie procedur alarmowych dla scenariuszy uderzeń BZA.
W idealnej sytuacji tor BZA może być zbity lub zakłócony na długo przed tym jak osiągnie Ziemię. Mogą natomiast wystąpić scenariusze w których nie można zapobiec skutkom BZA, ponieważ nie ma wystarczająco dużo czasu pomiędzy wykryciem i uderzeniem by odchylić lub zakłócać lot. W przypadku, gdy wpływ BZA można przewidzieć, ale nie można mu zapobiec to muszą istnieć plany, aby przygotować się na uderzenie, by uniknąć utraty życia oraz by w jak największym stopniu łagodzić uszkodzenia infrastruktury krytycznej. Niedawno utworzona grupa NASA/FEMA Planetary Impact Emergency Response Working Group (PIERWG) koordynuje wysiłki na rzecz integracji sposobów odpowiedzi na ryzyko i niebezpieczeństwa wynikające z potencjalnego uderzenia BZA do krajowych protokołów reagowania w przypadku katastrof w celu zapewnienia ustanowienia zdolności operacyjnego specyficznego reagowania na uderzenia BZA.

Stworzenie procedur odpowiedzi i odbudowy po uderzeniach BZA.
Rozwijanie międzynarodowej współpracy i planowania na rzecz odbudowy po uderzeniu BZA w odpowiednim czasie i przy minimalnym zakłóceniu status quo. Obejmuje to ocenę uszkodzenia krytycznej infrastruktury i skutecznego zapewnienia pomocy zagranicznej i potrzebnych dla rządów urządzeń ratowniczych.

Stworzenie koordynacji i protokołów komunikacyjnych oraz progów podejmowania działań.
PDCO ma także obowiązek sporządzenia ogłoszeń dostarczanych do informacji mediów i opinii publicznej. FEMA będzie miała obowiązek przekazywania planów reagowania kryzysowego oraz informacji do publicznej wiadomości. Oczekuje się, że będzie musiała być zapewniona znacząca ilość podstawowej edukacji na temat tego konkretnego rodzaju zagrożenia, oprócz opracowania środków komunikowania niepewności w odniesieniu do ryzyka uderzeń BZA i ich następstw."


Podsumowanie.
Całość zagadnienia planowania na wypadek kosmicznych kolizji jest problematyczna. Inwestycje w tym zakresie będą potężne włącznie z opracowaniem pocisków lub statków kosmicznych będących w stanie strącić obiekty w przestrzeni kosmicznej. Niewątpliwie nie czyniono by takich inwestycji w obecnym czasie bez wyraźnej przyczyny. W dokumencie dodatkowo zaznaczono, że "Stany Zjednoczone muszą zachować władzę decyzyjną i zdolność do samodzielnego działania by bronić swoich interesów narodowych w odniesieniu do zagrożeń BZA, zwłaszcza kiedy czas jest ograniczony lub brakuje międzynarodowego konsensusu, czy też jest on nie do zbudowania." Na marginesie trudno powiedzieć skąd organizacja ta wzięła swoją nazwę, ale zakres jej działań przywodzi na myśl podczerwone urządzenia astronomiczne Watykanu na teranie stanów zjednoczonych o nazwie LUCYFER. Bez względu jednak na pytania i niedopowiedzenia widać, że DAMIEN szykuje się na kosmiczną kolizję.
Planeta X znaleziona?  |  Deszcz meteorytów nad Rosją.   Co czwarty Amerykanin uważa, że Słońce krąży wokół Ziemi.  |  Globalne ocieplenie obalone: raport NASA wskazuje, że dwutlenek węgla chłodzi atmosferę.  |  Wybuchła największa odnotowana w najnowszej historii plama na na słońcu.  |


Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 
misio   dodano: 2017-01-15 19:05:43
To jest dziwne. Dlaczego Watykan stawia urządzenie teleskopowe o takiej nazwie? A ten Damien to rozumiem że z Omena?
misio   dodano: 2017-01-15 19:08:11
http://omen.wikia.com/wiki/Damien_Thorn_(1976)
misio   dodano: 2017-01-15 20:06:45
A to coś z polskiego podwórka: https://youtu.be/Q5P5z7aBFjQ?t=875

Będą próbowali zniszczyć meteoryt ale Bóg na to nie pozwoli.
korbaK2   dodano: 2017-01-21 15:56:08
Szykują nas na zwiedzenie całej ludzkości. Potrzebują wroga zewnętrznego aby mogli pod sztandarem ONZ zjednoczyć całą ludzkość ale nim to zrobią muszą zapanować nad rządami i religiami świata ponieważ może być tylko jeden przywódca zarówno religijny jak i polityczny. Odsunęli nas od prawdy i zrobili nic nieznaczącymi pyłkami którymi ktoś \" nwo \" musi zarządzać. Niech wiedza jaką posiadamy nie przysłoni nam prawdy !! Największe oszustwo świata to heliocentryzm !! Pokaż mi krzywiznę naszej płaskiej planety a uwierzę że żyję na kuli. Polecam obejrzeć

https://www.youtube.com/watch?v=lmWgnJB-gHY
misio   dodano: 2017-01-24 16:38:43
@korbaK2 - Z tą płaską ziemią to jakieś jaja dla debili.

Więcej
Globalne trendy

Przemysł psycho-medyczny. Nowa długa fala w globalnej ekonomii.

Przemysł psycho-medyczny. Nowa długa fala w globalnej ekonomii.

W obecnym czasie człowiek jako jednostka i jako członek różnego rodzaju grup został osaczony przez kilka kluczowych elementów...

Systemy holograficzne do 2025.

Od trzech dekad w kręgach naukowych rozwija się na małą skalę różnego rodzaju poważne zastosowania dla systemów...

060606 - Microsoft i kryptowalutowy system kontroli populacji.

Terahercowe 6G do roku 2030.

Scenariusz rozwoju rynku pracy do roku 2050.Programy Infowars:

Co łączy plany epidemii SPARS z epidemią Covid-19:


Rzetelne informacje rządu na temat szczepień na Covid-19:
Ostatnie Audycje:
5G zabija drzewa... a ludzi?

TECH. Krytyka rozwoju technologicznego:

Część druga. Człowiek jako maszyna:

Część trzecia. Kultura jako maszyna:

Jesz genetycznie modyfikowaną żywność? To obejrzyj to:

Radio i TV

Audycja PrisonPlanet.pl. Zmiany religijne. New Age.

Audycja PrisonPlanet.pl. Zmiany religijne. New Age.

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym odcinkiem audycji w której omawiamy zmiany religijne jakie są wprowadzane w życie...

Audycja PrisonPlanet.pl. Mutacja.

W tej audycji poruszmy problematykę mutowania rodzaju ludzkiego za pomocą masowych programów szczepień w kontekście...

Nowa audycja: Wiadomości PrisonPlanet.pl.

Audycja Wiadomości PrisonPlanet.pl: Problematyka globalnego ocieplenia.

Audycja Wiadomości PrisonPlanet.pl: Problematyka zrównoważonego rozwoju. #1

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone