Przez NBIC NATO będzie hakowało mózgi całych populacji. #1
Ben Norton, ZeroHedge.com
USA
2021-10-16
Polityka

Kierowany przez USA kartel wojskowy NATO przetestował już nowe tryby wojny hybrydowej wymierzonej przeciwko swoim przeciwnikom, w tym wojnę ekonomiczną, wojnę cybernetyczną, wojnę informacyjną i wojnę psychologiczną. Obecnie NATO wprowadza zupełnie nowy rodzaj walki, którą nazwał wojną kognitywną. Opisywana jako „zmilitaryzowane nauki dotyczące mózgu”, nowa metoda polega na hakowaniu jednostki” poprzez wykorzystywanie „słabości ludzkiego mózgu” w celu wdrożenia bardziej wyrafinowanej „inżynierii społecznej”.

 

Do niedawna NATO dzieliło wojnę na pięć różnych domen operacyjnych: powietrzną, lądową, morską, kosmiczną i cybernetyczną, ale teraz, wraz z rozwojem strategii wojny kognitywnej sojusz wojskowy dyskutuje nad nowym, szóstym poziomem: „domeną człowieka”.

 

 

Sponsorowane przez NATO badanie z 2020 r. określające tą nową formę wojny jasno wyjaśniło: „Podczas gdy działania podejmowane w pięciu domenach są wykonywane w celu wywarcia wpływu na domenę ludzką, to celem wojny kognitywnej jest zrobienie z każdego obywatela broni”. W raporcie podkreślono, że „mózg będzie polem bitwy XXI wieku”. „Ludzie będą sporną domeną”, a „przyszłe konflikty prawdopodobnie wystąpią między ludźmi najpierw na polu cyfrowym, a następnie fizycznie w pobliżu ośrodków politycznej i gospodarczej władzy”.

 

Sponsorowane przez NATO badanie wojny kognitywnej.

Chociaż we wspieranym przez NATO badaniu podkreślono, że większość badań nad wojną poznawczą jest skierowanych na obszar defensywny to przyznano również, że sojusz opracowuje taktykę ofensywną, stwierdzając: „Człowiek jest bardzo często główną słabością i należy to uznać, aby chronić kapitał ludzki NATO, ale także aby móc czerpać korzyści ze słabości naszych przeciwników”. W przerażającym ujawnieniu raport wyraźnie stwierdził, że „celem wojny kognitywnej jest atakowanie społeczeństw, a nie tylko jednostek wojskowych”. NATO, mając na celowniku całą populację cywilną, podkreśliło w raporcie, że zachodnie siły zbrojne muszą ściślej współpracować ze środowiskiem akademickim, aby wykorzystać do celów militarnych nauki społeczne i humanistyczne oraz pomóc sojuszowi w rozwijaniu jego zdolności do prowadzenia wojny kognitywnej.

 

Co planują elity tego świata w obszarach strategicznych do roku 2050:

W badaniu opisano to zjawisko jako „militaryzację nauk o mózgu”. Jasnym jest jednak, że rozwój wojny kognitywnej NATO doprowadzi do militaryzacji wszystkich aspektów ludzkiego społeczeństwa i psychologii, od najbardziej intymnych relacji społecznych po sam umysł. Taka wszechogarniająca militaryzacja społeczeństwa znajduje odzwierciedlenie w paranoicznym tonie sponsorowanego przez NATO raportu, który ostrzegł przed „piątą kolumną, w której każdy, bez jego wiedzy, zachowuje się zgodnie z planami jednego z naszych konkurentów.” Badanie wyjaśnia, że ​​ci „konkurenci”, rzekomo wykorzystujący świadomość zachodnich dysydentów to Chiny i Rosja. Innymi słowy, dokument pokazuje, że osoby z kartelu wojskowego NATO coraz częściej postrzegają własną populację jako zagrożenie, obawiając się, że cywile mogą być potencjalnymi chińskimi lub rosyjskimi uśpionymi komórkami, nikczemnymi „piątymi kolumnami”, które rzucają wyzwanie stabilności „zachodnich liberalnych demokracji.”

 

Rozwój tych nowatorskich form wojny hybrydowej NATO ma miejsce w czasie, gdy kampanie wojskowe państw członkowskich wymierzone są na bezprecedensowym poziomie przeciwko cywilnej ludności krajowej. Gazeta Ottawa Citizen poinformowała we wrześniu, że Dowództwo Operacji Połączonych kanadyjskiego wojska wykorzystało pandemię Covid-19 do prowadzenia wojny informacyjnej przeciwko własnej ludności krajowej, testując taktyki propagandowe na kanadyjskich cywilach. Wewnętrzne raporty sponsorowane przez NATO sugerują, że to ujawnienie jest jedynie zarysowaniem fali nowych niekonwencjonalnych technik wojennych, które zachodnie siły zbrojne stosują na całym świecie.

 

Kanada była gospodarzem „NATO Innovation Challenge” na temat wojny kognitywnej.

Dwa razy do roku NATO organizuje „wydarzenie pitchingowe” „innowacyjnych wyzwań”. Te spotkania, organizowane wiosną i jesienią, przez zmieniające się państwa członkowskie nakłaniają prywatne firmy, organizacje i naukowców do pomocy w opracowywaniu nowych taktyk i technologii dla sojuszu wojskowego. Konkursy ala Shark-Tank odzwierciedlają dominujący wpływ neoliberalnej ideologii NATO, gdzie członkowie mobilizują wolny rynek, partnerstwa publiczno-prywatne i obietnicę nagród pieniężnych, aby przyspieszyć programy kompleksu wojskowo-przemysłowego. Gospodarzem NATO’s Fall 2021 Innovation Challenge była Kanada, a spotkanie nosiło tytuł „Niewidzialne zagrożenie: narzędzia do przeciwdziałania wojnie kognitywnej”.

 

kanpsyop

 

„Wojna kognitywna ma na celu zmianę nie tylko tego, co ludzie myślą, ale także tego, jak działają” napisał w swoim oficjalnym oświadczeniu kanadyjski rząd. „Ataki na domenę poznawczą obejmują integrację cybernetycznych, dezinformacyjnych, psychologicznych i socjotechnicznych zdolności”. Komunikat prasowy z Ottawy podał dalej, że „Wojna poznawcza wskazuje, iż umysł jest przestrzenią bitwy i sporną domeną (obszarem spornym). Jej celem jest sianie dysonansu, inicjowanie sprzecznych narracji, polaryzacja opinii i radykalizowanie grup. Wojna kognitywna może motywować ludzi do działań, które mogą zakłócać lub dzielić społeczeństwo, które skądinąd jest spójne”.

 

Technotronika, czyli wprowadzenie do systemów modyfikacji procesorów danych w ludzkim organizmie:

Wspierani przez NATO kanadyjscy urzędnicy wojskowi podczas panelu omówili wojnę kognitywną.

Grupa „Kanadyjskie Stowarzyszenie NATO” (NAOC) zmobilizowała się, aby wesprzeć te innowacje, ściśle współpracując z wykonawcami wojskowymi, aby zachęcić sektor prywatny do inwestowania w dalsze badania na rzecz NATO i dla własnego zysku. Chociaż Kanadyjskie Stowarzyszenie NATO jest technicznie niezależną organizacją pozarządową, to jego misją jest promowanie NATO, a organizacja chwali się na swojej stronie internetowej: „NAOC ma silne powiązania z rządem Kanady, w tym Global Affairs Canada i Departamentem Obrony.” W ramach wysiłków na rzecz promowania kanadyjskiego wyzwania NATO Innovation Challenge, NAOC przeprowadził 5 października dyskusję panelową na temat wojny kognitywnej.

 

François du Cluzel, badacz, który napisał ostateczne sponsorowane przez NATO studium z 2020 r. na temat wojny kognitywnej, wziął udział w wydarzeniu wraz z kanadyjskimi oficerami wojskowymi wspieranymi przez NATO. Kanadyjskie Stowarzyszenie NATO zorganizowało 5 października panel na temat wojny kognitywnej. Panel był nadzorowany przez Roberta Bainesa, prezesa Stowarzyszenia NATO w Kanadzie. Moderatorem był Garrick Ngai, dyrektor ds. marketingu w przemyśle zbrojeniowym, który służy jako doradca kanadyjskiego Departamentu Obrony Narodowej oraz wiceprezes i dyrektor NAOC. Baines otworzył wydarzenie, zauważając, że uczestnicy będą dyskutować na temat „wojny kognitywnej i nowej przestrzeni konfliktu, w której aktorzy państwowi i niepaństwowi mają na celu wpływanie na to, co ludzie myślą i jak działają”. Szef NAOC z radością wskazał również na lukratywne „możliwości dla kanadyjskich firm”.

 

 

Badacz NATO opisuje wojnę kognitywną jako „sposoby na uszkadzanie mózgu”.

Panel z 5 października rozpoczął François du Cluzel, były francuski oficer wojskowy, który w 2013 roku pomógł stworzyć Centrum Innowacji NATO (iHub), którym od tego czasu zarządza ze swojej bazy w Norfolk w stanie Wirginia. Chociaż dla celów legalistycznych iHub stwierdza na swojej stronie, że „opinie wyrażane na tej platformie nie są tożsame z opiniami NATO” to organizacja jest sponsorowana przez Allied Command Transformation (ACT) opisany jako jedno z dwóch dowództw NATO. Tym samym iHub działa jako wewnętrzne centrum innowacji lub think tank NATO. Jego badania nie muszą być oficjalną polityką NATO ale jest bezpośrednio monitorowany i sponsorowany przez NATO. W 2020 roku Supreme Allied Commander Transformation (SACT) zleciło du Cluzelowi, jako managerowi iHub przeprowadzenie sześciomiesięcznego badania nad wojną kognitywną. Podsumował je na październikowym panelu stwierdzając, że wojna kognitywna jest najgorętszym tematem w NATO i jest powracającym tematem ostatnich lat. Stwierdził, że strategia wojny kognitywnej „jest obecnie rozwijana przez moje dowództwo, tu w Norfolk, USA” a następnie pokazał prezentację PowerPoint zatytułowaną „Wojna o mózg”.

 

„Wojna kognitywna jest nowym konceptem, który ma swój początek w sferze informacyjnej, a która jest rodzajem wojny hybrydowej.” Zaczyna się od super łączności. Każdy ma telefon komórkowy” kontynuował. ”Zaczyna się od informacji ponieważ informacja jest, jeśli mogę to stwierdzić, paliwem wojny kognitywnej. Jednak daleko wykracza poza samą informację, która jest zlokalizowaną operacją - wojna informacyjna jest odrębną operacją.”

 

Wojna kognitywna przenika obszary korporacji Big Tech i masową inwigilację, ponieważ „wszystko polega na wykorzystaniu wielkich danych” wyjaśnił du Cluzel. „Wszędzie gdzie się znajdujemy produkujemy dane. W każdej minucie, w każdej sekundzie przechodzimy do trybu online. Niezwykle łatwo jest wykorzystać te dane, aby lepiej Cię poznać i wykorzystać tę wiedzę do zmiany sposobu twojego myślenia”. Naturalnie badacz NATO stwierdził, że zagraniczni „przeciwnicy” są rzekomymi agresorami stosującymi wojnę kognitywną, ale jednocześnie dał jasno do zrozumienia, że ​​zachodni sojusz wojskowy opracowuje własną taktykę. Du Cluzel zdefiniował wojnę kognitywną jako „sztukę używania technologii do zmiany percepcji u obranego za cel człowieka”. Zauważył, że technologie te obejmują dziedziny NBIC – nanotechnologię, biotechnologię, informatykę i kognitywistykę. Podsumowując, „to tworzy rodzaj bardzo niebezpiecznego koktajlu, który może manipulować mózgiem” powiedział.

 

Więcej na temat NBIC w zakładce NBIC:

 

Du Cluzel wyjaśnił dalej, że ta egzotyczna nowa forma ataku „wykracza daleko poza” wojnę informacyjną lub operacje psychologiczne (psyops). „Wojna kognitywna to nie tylko walka z tym, co myślimy, ale raczej walka ze sposobem w jaki myślimy - jeśli możemy zmienić sposób myślenia ludzi”  powiedział. „Jest znacznie potężniejsza i wykracza daleko poza informacje [wojnę] i operacje psychologiczne”.

 

nbicwar

 

De Cluzel kontynuował: „Niezwykle ważne jest, aby zrozumieć, że jest to gra gdzie stawką są nasze procesy poznawcze, sposoby w jaki nasz mózg przetwarza informacje i przekształca je w wiedzę, a nie tylko gra o informacje lub psychologiczne aspekty naszego mózgu. To nie tylko działanie przeciwko temu, co myślimy, ale także działanie przeciwko sposobowi, w jaki myślimy - sposobowi, w jaki przetwarzamy informacje i przekształcamy je w wiedzę”.

 

„Innymi słowy, wojna kognitywna to nie tylko kolejne słowo, inna nazwa wojny informacyjnej. To wojna z naszym indywidualnym procesorem danych, naszym mózgiem”.

 


CZYTAJ DALEJ>>>

 

 

|  Neurobronie, nanoboty, rozwiązania psycho-medyczne i nowa wojna.  |  NBIC. Rząd USA finansuje badania nad technologią, która połączy mózgi żołnierzy z komputerami.  |  NBIC- zabawa w Boga. Obraz świata w 2025 roku. DARPA wszczepia czipy pamięci do mózgów ludzi.  |  Oni idą po twój mózg!  |  Kontrola mózgu i rozwój technologii ulepszania ludzi.  |  Naukowcy zmodyfikowali mózgi ludzi impulsami magnetycznymi.  |  Powstała technotroniczna technologia łączenia ludzkich mózgów w rój.  |  Technotroniczne ataki na Kubie.   |  Audycja PrisonPlanet.pl - Technotronika.   |  Ukryte ultradźwiękowe sygnały w reklamach telewizyjnych sterują smartfonami by śledziły właścicieli.  |  Umysł nie posiada zapory. Wstęp do wojny technotronicznej.  |  Naukowcy przełączają geny falami radiowymi.  |  Broń technotroniczna.  |  Audycja PrisonPlanet.pl - Nowy Człowiek.  |  Człowiek postindustrialny.  |  Właśnie upada ostatni bastion wolności. Dostęp do prywatności myśli.  |  Hakerzy włamali się do ludzkiego mózgu, skutecznie wyodrębniając wrażliwe dane.  |  Dekoder mózgu może podsłuchiwać twój wewnętrzny głos.  |  Mikroskop kontroli umysłu zmienia zachowanie myszy w czasie rzeczywistym.  |  Sądy moralne mogą być zmieniane za pomocą pola magnetycznego.  |  Technotronika: ZSRR i "badania nad kontrolą umysłu”.  |  Nowy system monitoruje pamięć krótkotrwałą w czasie rzeczywistym.   |  Era technotroniczna.  |  Tech.  |  DARPA będzie instalować przezczaszkowe, ultradźwiękowe urządzenia kontroli umysłu w hełmach żołnierzy.  | 

 

Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 
forumowi graficiarze   dodano: 2021-10-23 15:56:22
BĄDŹ POSŁUSZNY I ZAWSZE SŁUCHAJ PANA W TELEWIZJI.1.PAN W TELEWIZJI powie ZOSTAŃ ŚMIECIARZEM WE WŁASNYM DOMU i podatni z radością segregują śmieci.2. PAN W TELEWIZJI powie zmień płeć i podatni się okalrczają, bo na dzień dzisiejszy nie ma zmiany płci. Żaden przerobiony nigdy nie począł ani nie urodził dziecka.3. PAN W TELEWIZJI POWIEDZIAŁ mamy wiele płci to jednostki słabe psychiczne w to wierzą chociaż na porodówkach rodzą się tylko chłopcy i dziewczynki.4.PAN W TELEWIZJI każe zwykły HOMOWSTRĘT nazywać homofobią

gdzie fobia to paniczny strach przed czymś. Ale według PANA W TELEWIZJI cierpimy na homofobię nie na HOMOWSTRĘT.5.PAN W TELEWIZJI każe się zachwycać KOBIETĄ Z BRODĄ i podatni się zachwycają.6.PAN W TELEWIZJI powiedział kupujcie pulsoksymetry i chyba nie muszę powiedzieć co podatni zrobili........ kupili je nie wiadomo po co.Ten artykuł to żadna rewelka PAN W TELEWIZJI już dawno co niektórym zhakował mózgi. A najlepsze w tym wszystkim jest to że zhakowani mówią że oni są ŚWIADOMI I ODPOWIEDZIALNI dlatego tak robią.

Więcej
Polityka

„Gwiezdny Wojownik” może strącać satelity GPS NATO.

„Gwiezdny Wojownik” może strącać satelity GPS NATO.

Zgodnie z obietnicą Rosja stworzyła nową broń, którą nazywa „Gwiezdnym Wojownikiem”. Zachodnie mocarstwa obawiają...

UE nakłania kraje by rozważyły przymusowe szczepienia.

UE musi rozważyć obowiązkowe szczepienia w odpowiedzi na rozprzestrzenianie się „wysoce zaraźliwego” wariantu Omicron Covid...

Założono pierwszą na świecie sprawę o morderstwo przeciwko Billowi Gatesowi.

Rostrzelania za kupowanie lub sprzedaż fałszywych kart szczepień.

Szczepionkowy stan wojenny w Austrii i przymus szczepień dla całej populacji.Programy Infowars:
Materiały Konrada Stachnio:

Telegram, Wordpress


Anthony Fauci i rząd USA sponsorowali tworzenie Covid-19:
Ostatnie Audycje:

Globalne trendy

Człowiek w kontekście strategicznych trendów militarnych NASA.

Człowiek w kontekście strategicznych trendów militarnych NASA.

W Zachodniej cywilizacji kierowanej przez anglo-amerykański establishment rozwój strategicznych technologii planowany jest na 30 lat...

Słoneczny zegar i konflikty do 2030.

Na przestrzeni ostatnich lat opisaliśmy na łamach prisonplanet.pl i książki „Tech. Krytyka rozwoju środowiska...

Przemysł psycho-medyczny. Nowa długa fala w globalnej ekonomii.

Systemy holograficzne do 2025.

060606 - Microsoft i kryptowalutowy system kontroli populacji.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone