Przez NBIC NATO będzie hakowało mózgi całych populacji. #2
Ben Norton, ZeroHedge.com
USA
2021-10-17
Polityka

Kontynuacja artykułu: Przez NBIC NATO będzie hakowało mózgi całych populacji. #1

 

Badacz NATO podkreślił, że „dla nas w wojsku jest to niezwykle ważne”, ponieważ „poprzez opracowywanie nowych broni i sposobów uszkadzania mózgu, istnieje potencjał, aby zaangażować neuronaukę i technologię na wiele, wiele różnych podejść, by wpływać na ludzką ekologię… ponieważ jak wszyscy wiecie, jest bardzo łatwo zmienić cywilną technologię w wojskową”.

 

Jeśli chodzi o to kto jest celem wojny kognitywnej, to du Cluzel ujawnił, że wszyscy. „Wojna kognitywna ma uniwersalny zasięg, od jednostki po państwa i międzynarodowe organizacje” powiedział. „Jej pole działania jest globalne i ma na celu przejęcie kontroli nad człowiekiem, zarówno cywilem jak i wojskowym”.

 

Zauważył dalej, że sektor prywatny ma interes finansowy w rozwijaniu badań nad wojną kognitywną: „Ogromne światowe inwestycje w neuronaukę sugerują, że domena poznawcza będzie prawdopodobnie jednym z przyszłych pól bitew”.

 

Rozwój wojny kognitywnej całkowicie przekształca znany konflikt zbrojny, powiedział du Cluzel, dodając „jest to trzeci główny wymiar walki współczesnego pola bitwy: do wymiaru fizycznego i informacyjnego dodano teraz wymiar poznawczy”. To „tworzy nową przestrzeń konkurencji poza tak zwanymi pięcioma domenami operacji – lub domenami lądowymi, morskimi, powietrznymi, cybernetycznymi i kosmicznymi. Wojna na arenie poznawczej mobilizuje szerszy zakres przestrzeni bitewnych, niż tylko wymiary fizyczne i informacyjne”. Krótko mówiąc, to sami ludzie stają się nową sporną domeną w tym nowym trybie wojny hybrydowej, obok domeny lądowej, morskiej, powietrznej, cybernetycznej i kosmicznej.

 

 

Badanie wojny kognitywnej NATO ostrzega przed „wbudowaną piątą kolumną”.

Badanie, które przeprowadził menedżer NATO Innovation Hub, François du Cluzel, od czerwca do listopada 2020 r., było sponsorowane przez Dowództwo Sił Sojuszniczych ds. Transformacji kartelu wojskowego i opublikowane jako 45-stronicowy raport w styczniu 2021 r. (PDF). Ten mrożący krew w żyłach dokument pokazuje, jak współczesna wojna osiągnęła swoisty dystopijny etap, który kiedyś można było sobie wyobrazić tylko jako science fiction.

 

Jak podkreślono w raporcie „zmienił się charakter działań wojennych”. „Większość obecnych konfliktów pozostaje poniżej progu tradycyjnie akceptowanej definicji wojny, ale pojawiły się nowe formy wojny, takie jak wojna kognitywna (CW), gdzie ludzki umysł jest obecnie uważany za nową domenę wojny”.

 

Naukowcy już stworzyli system odczytywania obrazów ruchomych bezpośrednio z mózgu:

 

Dla NATO badania nad wojną kognitywną mają charakter nie tylko defensywny. „Rozwijanie zdolności do uszkadzania zdolności poznawczych przeciwników będzie koniecznością” jasno stwierdza raport du Cluzel’a. „Innymi słowy, NATO będzie musiało uzyskać zdolność do zabezpieczenia swojego procesu decyzyjnego i zakłócania procesu przeciwnika”. I każdy może być celem tych operacji wojny kognitywnej: „Każdy użytkownik nowoczesnych technologii informatycznych jest potencjalnym celem. Ich celem jest cały kapitał ludzki narodu” dodał złowieszczo w raporcie. „Oprócz potencjalnego prowadzenia wojny kognitywnej w celu uzupełnienia konfliktu zbrojnego, można ją również prowadzić samodzielnie, bez żadnego związku z zaangażowaniem sił zbrojnych” kontynuowano w badaniu. „Ponadto wojna kognitywna jest potencjalnie nieskończona, ponieważ w tego typu konfliktach nie może być traktatu pokojowego ani poddania się”.

 

Pentagon już w 2011 r. rozwijał rozpylane w powietrzu szczepienia modyfikujące specyficzne obszary mózgu ludzi:


Podobnie jak ten nowy tryb bitwy nie ma granic geograficznych, tak też nie ma ograniczeń czasowych: „Za pośrednictwem Internetu to pole bitwy jest globalne. Bez początku i bez końca - ten podbój nie zna wytchnienia, rytm wymierzają powiadomienia z naszych smartfonów, gdziekolwiek, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.”

 

W badaniu sponsorowanym przez NATO zauważono, że „niektóre państwa NATO już uznały, że techniki i technologie neuronaukowe mają duży potencjał do wykorzystania operacyjnego w różnych przedsięwzięciach związanych z bezpieczeństwem, obroną i wywiadem”. Piszą o przełomach w „neuronaukowych metodach i technologiach” (neuroS/T) oraz o „wykorzystaniu wyników badań i produktów do bezpośredniego wsparcia działań żołnierzy, integracji interfejsów człowiek-maszyna w celu optymalizacji zdolności półautonomicznych pojazdów bojowych (np. drony) oraz rozwoju broni biologicznej i chemicznej (tj. neurobronie).”

 

 

Pentagon jest jedną z głównych instytucji prowadzących te nowatorskie badania, co podkreślono w raporcie: „Chociaż wiele narodów prowadziło i obecnie prowadzi badania i rozwój neuronauk do celów wojskowych, to być może najbardziej aktywne wysiłki w tym zakresie zostały podjęte przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych; z najbardziej znaczącymi i szybko dojrzewającymi pracami badawczo-rozwojowymi prowadzonymi przez Agencję Zaawansowanych Projektów Badawczych Obrony (DARPA) i Agencję Zaawansowanych Projektów Badawczych Wywiadu (IARPA).”

 

Badania wykazały, że wojskowe zastosowania badań neuroS/T obejmują zbieranie informacji wywiadowczych, szkolenia, „optymalizację wydajności i odporności personelu bojowego i wsparcia wojskowego” oraz oczywiście „bezpośrednie militarne zastosowanie neuronauki i neurotechnologii”. To militarne zastosowanie neuroS/T może i będzie śmiertelne, co wyraźnie wskazało sponsorowane przez NATO badanie. Badania można „wykorzystać do łagodzenia agresji i pobudzania przekonań i emocji związanych z przynależnością lub biernością; wywoływać zachorowalność, niepełnosprawność lub cierpienie; i „neutralizować” potencjalnych przeciwników lub spowodować śmierć”. Innymi słowy, aby okaleczać i zabijać ludzi.

 

W raporcie zacytowano amerykańskiego generała dywizji Roberta H. Scalesa, który podsumował nową filozofię walki NATO: „Zwycięstwo będzie definiowane bardziej w kategoriach przechwycenia psychokulturowego niż zdobycia przewagi geograficznej”. NATO opracowując taktykę wojny kognitywnej, aby „przechwycić psychokulturę”, w coraz większym stopniu militaryzuje różne dziedziny nauki.

 

Badanie mówiło o „tyglu nauk z obszaru danych i nauk humanistycznych” i podkreśliło, że „połączenie nauk społecznych i inżynierii systemowej będzie kluczem do pomocy analitykom wojskowym w produkcji danych wywiadowczych”. „Jeśli siła kinetyczna nie może pokonać wroga”, napisano, to „psychologia i powiązane nauki behawioralne i społeczne mogą wypełnić tę pustkę”.

 

 

„Wykorzystywanie nauk społecznych będzie miało kluczowe znaczenie dla opracowania Planu Operacji w Ludzkiej Domenie” czytamy dalej. „Wesprze operacje bojowe, zapewniając potencjalne kierunki działania dla całego otaczającego środowiska ludzkiego, w tym sił wroga, ale także określając kluczowe elementy ludzkie, takie jak poznawczy środek ciężkości i pożądane zachowanie jako stan końcowy”. W wojnę kognitywną będą zaangażowane wszystkie dyscypliny akademickie, a nie tylko nauki ścisłe. „Do współpracy z wojskiem bardziej niż kiedykolwiek będzie potrzebna wiedza z zakresu antropologii, etnografii, historii, psychologii” czytamy w badaniu sponsorowanym przez NATO.

 

 

Raport kończy się niesamowitym stwierdzeniem: „Dzisiejsze postępy w nanotechnologii, biotechnologii, informatyce i kognitywistyce (NBIC), wzmocnione pozornie niepowstrzymanym marszem triumfującej trójki złożonej ze sztucznej inteligencji, Big Data i cywilizacyjnego „uzależnienia cyfrowego” stworzyły znacznie bardziej złowrogą perspektywę: wbudowaną piątą kolumnę, w której każdy, bez jego wiedzy, zachowuje się zgodnie z planami jednego z naszych konkurentów”. „W nowoczesnej koncepcji wojny nie chodzi o broń, ale o wpływy” stwierdził. „Zwycięstwo na dłuższą metę pozostanie wyłącznie zależne od zdolności wpływania, afektu, zmiany lub wpływania na domenę poznawczą”.

 

Ostatecznie badanie sponsorowane przez NATO kończy się akapitem, który wyjaśnia ponad wszelką wątpliwość, że celem zachodniego sojuszu wojskowego jest nie tylko fizyczna kontrola nad planetą, ale także kontrola sprawowana nad ludzkimi umysłami: „Wojna poznawcza może być brakującym elementem, który umożliwia przejście od zwycięstwa militarnego na polu bitwy do trwałego sukcesu politycznego. Domena ludzka może być sferą decydującą, w której działania wielodomenowe osiągają efekt zamierzony przez dowódcę. Pięć pierwszych domen może dać zwycięstwa taktyczne i operacyjne; ale tylko domena ludzka może osiągnąć ostateczne i pełne zwycięstwo.”

 

O co tak naprawdę walczy anglo-amerykański establishment:

Kanadyjski oficer sił specjalnych podkreśla znaczenie wojny kognitywnej.

Po tym jak François du Cluzel, badacz NATO, który prowadził badanie na temat wojny kognitywnej, zakończył swoje uwagi na panelu Stowarzyszenia NATO w Kanadzie 5 października, po nim wystąpił Andy Bonvie, dowódca z kanadyjskiego Centrum Szkolenia Operacji Specjalnych.

 

Mając ponad 30-letnie doświadczenie w kanadyjskich siłach zbrojnych, Bonvie mówił o tym, jak zachodnie siły zbrojne wykorzystują badania du Cluzela i innych oraz włączają nowatorskie techniki wojny kognitywnej do swoich działań bojowych.

 

„Wojna kognitywna to dla nas nowy rodzaj wojny hybrydowej” powiedział Bonvie. „Oznacza to, że musimy przyjrzeć się tradycyjnym progom konfliktu i temu, jak rzeczy, które są robione, są naprawdę poniżej tych progów konfliktu - ataków poznawczych oraz niekinetycznych form i niemilitarnych zagrożeń. Musimy lepiej zrozumieć te ataki i odpowiednio dostosować działania i nasz trening, aby móc działać w tych różnych środowiskach”.

 

Chociaż przedstawiał działania NATO jako „obronne”, twierdząc, że „przeciwnicy” stosują przeciwko nim wojnę kognitywną, to Bonvie był jednoznaczny co do faktu, że zachodnie siły zbrojne same opracowują te techniki, aby utrzymać „przewagę taktyczną”.

 

„Nie możemy stracić taktycznej przewagi naszych żołnierzy, która obejmuje to nie tylko taktykę, ale także strategię” powiedział. „Niektóre z tych różnych możliwości, z których się cieszymy, mogą zostać wykorzystane przeciwko nam. Musimy więc lepiej zrozumieć, jak szybko nasi przeciwnicy dostosowują się do sytuacji, a następnie być w stanie przewidzieć, dokąd zmierzają w przyszłości, aby pomóc nam być i utrzymać w przyszłości taktyczną przewagę naszych żołnierzy.”

 

„Wojna kognitywna jest najbardziej zaawansowaną formą manipulacji, jaką do tej pory widziano.”

Marie-Pierre Raymond, emerytowany kanadyjski podpułkownik, który obecnie służy jako „naukowiec ds. Obrony i menedżer portfela innowacji” w kanadyjskim programie innowacji w zakresie doskonałości i bezpieczeństwa w siłach zbrojnych, również dołączyła do panelu z 5 października.

 

„Dawno minęły czasy, kiedy toczono wojnę, o to aby zdobyć więcej ziemi” powiedziała Raymond. „Teraz nowym celem jest zmiana ideologii przeciwników, co czyni mózg środkiem ciężkości u człowieka. I sprawia, że ​​człowiek staje się sporną domeną, a umysł staje się polem bitwy”.

 

„Kiedy mówimy o zagrożeniach hybrydowych, wojna kognitywna jest najbardziej zaawansowaną jak dotąd formą manipulacji” dodała, zauważając, że jej celem jest wpłynięcie na podejmowanie decyzji przez jednostki i „wpłynięcie na zachowanie grup osób, w celu uzyskania taktycznej lub strategicznej przewagi.”

 

Raymond zauważyła, że wojna kognitywna w dużym stopniu przenika się również ze sztuczną inteligencją, big data i mediami społecznościowymi i odzwierciedla „szybką ewolucję neuronauk jako narzędzia wojny”.

 

Raymond pomagała nadzorować NATO Fall 2021 Innovation Challenge w imieniu kanadyjskiego Departamentu Obrony Narodowej, który przekazał jej obowiązki zarządzania wojskowym programem Innovation for Defense Excellence and Security (IDEaS), w którym pracuje.

 

W wysoce technicznym żargonie Raymond wskazała, że program wojny kognitywnej jest nie tylko defensywny, ale także ofensywny: „To wyzwanie wymaga rozwiązania, które będzie wspierać rodzącą się ludzką domenę NATO i przyspieszać rozwój ekosystemu poznawczego w ramach sojuszu. który będzie wspierał rozwój nowych aplikacji, nowych systemów, nowych narzędzi i koncepcji prowadzących do konkretnych działań w dziedzinie kognitywnej.” Podkreśliła, że ​​„będzie to wymagało trwałej współpracy między sojusznikami, innowatorami i badaczami, aby umożliwić naszym żołnierzom walkę i zwycięstwo w sferze poznawczej. Właśnie to mamy nadzieję wyłonić z tego wezwania do innowatorów i badaczy”. Aby wzbudzić zainteresowanie korporacji NATO Innovation Challenge i Raymond zachęciła: „Za najlepsze rozwiązania wnioskodawcy otrzymają krajowe i międzynarodowe wyróżnienia oraz nagrody pieniężne”. Następnie dodała kusząco: „Może to również przynieść korzyści wnioskodawcom, potencjalnie zapewniając im dostęp do rynku 30 krajów”.

 

Kanadyjski oficer wojskowy wzywa korporacje do inwestowania w badania wojny kognitywnej NATO.

Drugą instytucją, która z ramienia kanadyjskiego Departamentu Obrony Narodowej zarządza organizacją Fall 2021 NATO Innovation Challenge, jest Dowództwo Sił Operacji Specjalnych (CANSOFCOM).

 

Kanadyjski oficer wojskowy współpracujący z CANSOFCOM, Shekhar Gothi, był ostatnim panelistą podczas konferencji NATO Association of Canada, która odbyła się 5 października. Gothi służy jako „oficer ds. innowacji” w CANSOFCOM w południowym Ontario. Zakończył wydarzenie, apelując o inwestycje przedsiębiorstw w badania NATO nad wojną kognitywną.

 

Odbywające się co dwa lata Wyzwanie Innowacji jest „częścią rytmu walk NATO” oświadczył entuzjastycznie Gothi. Zauważył, że wiosną 2021 r. Portugalia zorganizowała NATO Innovation Challenge, koncentrujący się na działaniach wojennych w przestrzeni kosmicznej. Wiosną 2020 r. Holandia była gospodarzem wyzwania NATO Innovation Challenge skoncentrowanego na Covid-19.

 

Gothi zapewnił inwestorów korporacyjnych, że NATO będzie się naginać, aby bronić ich zyskowności: „Mogę zapewnić wszystkich, że wyzwanie w zakresie innowacji NATO wskazuje, że wszyscy innowatorzy zachowają pełną kontrolę nad swoją własnością intelektualną. Więc NATO nie przejmie nad tym kontroli. Ani Kanada. Innowatorzy zachowają kontrolę nad swoim IP.”

 

Komentarz był odpowiednim zakończeniem panelu, potwierdzając, że NATO i jego sojusznicy w kompleksie wojskowo-przemysłowym nie tylko starają się zdominować świat i zamieszkujących go ludzi za pomocą niepokojących technik wojny kognitywnej, ale także zapewnić korporacjom i ich udziałowcom nadal czerpać korzyści z tych imperialnych przedsięwzięć.

 

 

Link do oryginalnego artykułu: LINK

 

 

|  Neurobronie, nanoboty, rozwiązania psycho-medyczne i nowa wojna.  |  Nowa agencja psycho-dozoru obywateli HARPA, wielkie firmy technologiczne i Trump rozważają wprowadzenie systemu kredytu społecznego.  |  NBIC. Rząd USA finansuje badania nad technologią, która połączy mózgi żołnierzy z komputerami.  |  NBIC- zabawa w Boga. Obraz świata w 2025 roku. DARPA wszczepia czipy pamięci do mózgów ludzi.  |  Oni idą po twój mózg!  |  Kontrola mózgu i rozwój technologii ulepszania ludzi.  |  Naukowcy zmodyfikowali mózgi ludzi impulsami magnetycznymi.  |  Powstała technotroniczna technologia łączenia ludzkich mózgów w rój.  |  Technotroniczne ataki na Kubie.   |  Audycja PrisonPlanet.pl - Technotronika.   |  Ukryte ultradźwiękowe sygnały w reklamach telewizyjnych sterują smartfonami by śledziły właścicieli.  |  Umysł nie posiada zapory. Wstęp do wojny technotronicznej.  |  Naukowcy przełączają geny falami radiowymi.  |  Broń technotroniczna.  |  Audycja PrisonPlanet.pl - Nowy Człowiek.  |  Człowiek postindustrialny.  |  Właśnie upada ostatni bastion wolności. Dostęp do prywatności myśli.  |  Hakerzy włamali się do ludzkiego mózgu, skutecznie wyodrębniając wrażliwe dane.  |  Dekoder mózgu może podsłuchiwać twój wewnętrzny głos.  |  Mikroskop kontroli umysłu zmienia zachowanie myszy w czasie rzeczywistym.  |  Sądy moralne mogą być zmieniane za pomocą pola magnetycznego.  |  Technotronika: ZSRR i "badania nad kontrolą umysłu”.  |  Nowy system monitoruje pamięć krótkotrwałą w czasie rzeczywistym.   |  Era technotroniczna.  |  Tech.  |  DARPA będzie instalować przezczaszkowe, ultradźwiękowe urządzenia kontroli umysłu w hełmach żołnierzy.  | 

 

Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 

Więcej
Polityka

„Gwiezdny Wojownik” może strącać satelity GPS NATO.

„Gwiezdny Wojownik” może strącać satelity GPS NATO.

Zgodnie z obietnicą Rosja stworzyła nową broń, którą nazywa „Gwiezdnym Wojownikiem”. Zachodnie mocarstwa obawiają...

UE nakłania kraje by rozważyły przymusowe szczepienia.

UE musi rozważyć obowiązkowe szczepienia w odpowiedzi na rozprzestrzenianie się „wysoce zaraźliwego” wariantu Omicron Covid...

Założono pierwszą na świecie sprawę o morderstwo przeciwko Billowi Gatesowi.

Rostrzelania za kupowanie lub sprzedaż fałszywych kart szczepień.

Szczepionkowy stan wojenny w Austrii i przymus szczepień dla całej populacji.

Więcej
Globalne trendy

Człowiek w kontekście strategicznych trendów militarnych NASA.

Człowiek w kontekście strategicznych trendów militarnych NASA.

W Zachodniej cywilizacji kierowanej przez anglo-amerykański establishment rozwój strategicznych technologii planowany jest na 30 lat...

Słoneczny zegar i konflikty do 2030.

Na przestrzeni ostatnich lat opisaliśmy na łamach prisonplanet.pl i książki „Tech. Krytyka rozwoju środowiska...

Przemysł psycho-medyczny. Nowa długa fala w globalnej ekonomii.

Systemy holograficzne do 2025.

060606 - Microsoft i kryptowalutowy system kontroli populacji.

kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone