2025- Globalny rząd. Raport NIC i ISS.
prisonplanet.pl
Polska
2011-02-13
Polityka
Globalne Zarządzanie 2025: W punkcie krytycznym” jest projektem stworzonym przez NIC (National Intelligence Council) oraz ISS (EU Institute of Security Studies). Dokument opisuje problematykę obecnej sytuacji na świecie w kontekście utworzenia światowego rządu. Pobierz dokument PDF

Ponieważ jak trafnie zauważył Zbigniew Brzezinski większość obywateli zaczyna rozumieć kierunek w jakim zmierza świat, więc politycy zmienili retorykę. Teraz “globalny rząd” określany jest mianem “globalnego zarządzania”, i w takim charakterze należy czytać ten dokument. Podobny zabieg ma miejsce z “globalnym ociepleniem”, które teraz przechszczono na “zmiany klimatyczne”(tak jak by było coś anormalnego w zmieniającej się pogodzie).


(Wstęp) "Globalne Zarządzanie 2025 (Global Governance 2025) jest wynikiem zintegrowanego procesu, konsultacji z przedstawicielami rządów, jak również biznesu, nauki, organizacji pozarządowych, zespołów analitycznych, przedstawicieli mediów z Brazylii, Chin, Indii, Japonii, Rosji, Południowej Afryki, rejonu Zatoki Perskiej (Zjednoczone Emiraty Arabskie). Różnorodność uwag i spostrzeżeń, które zostały uwzględnione w tekście, świadczy zarówno o bogactwie dyskusji i trudności pogodzenia różnych interesów i stanowisk w trakcie reformy globalnego zarządzania.
[...] Wielu ekspertów, przyczyniło się do sukcesu tego projektu i do wysokiej jakości tego sprawozdania. Rada Atlantycka Stanów Zjednoczonych oraz Transatlantic Network Policy były partnerem wspierającym projekt.
"


Projekt Globalne Zarządzanie 2025 rozpatruje 4 możliwe scenariusze ewolucji świata, w kontekście utworzenia rządu światowego. Oto one:

“Scenariusz I: Ledwie na powierzchni. W tym scenariuszu, który jest najbardziej prawdopodobny w ciągu najbliższych kilku lat, żaden kryzys nie będzie na tyle silny, aby zagrozić międzynarodowemu systemowi,
mimo jego powolnej ekspansji. Kryzysy są rozwiązywane ad hoc, a instytucje tworzone w celu uniknięcia najgroźniejszych ich aspektów są tworzone tymczasowo. Oficjalne instytucje pozostają w dużej mierze nie zreformowane a państwa zachodnie prawdopodobnie muszą wziąć na na siebie nieproporcjonalnie dużą część "globalnego zarządzania" w czasie gdy kraje rozwijające się będą zapobiegać problemom wewnętrznym. W dłuższej perspektywie taka przyszłość nie jest trwała, gdyż zakłada, że kryzys okaże się nie do opanowania do takiego stopnia, że zagrozi systemowi międzynarodowemu.”

3-4." Ta dekada została otwarta przez ataki na wieże w Nowym Jorku i Pentagon, wprowadzając międzynarodowy terroryzm na pierwszy plan międzynarodowej agendy. Niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania i stosowania broni niekonwencjonalnej stało się nowym problemem. Operacje pokojowe rozwinęły się, i obejmują zwiększenie zasięgu działań o zwalczanie przyczyn konfliktu...

[...] powolne wychodzenie z niedawnego kryzysu gospodarczego podkreśliło znaczenie krajów rozwijających się, zwłaszcza Chin w ponownym ożywieniu światowej gospodarki, pozostawiając wiele krajów zachodnich w tyle.

[...] Biotechnologie i nanotechnologie przynoszą wiele możliwości zarówno dla postępu, na przykład w służbie zdrowia, jak i niespotykane ryzyko, jeśli byłyby wykorzystane do celów przestępczych. Modyfikacja genetyczna stawia poważne kwestie etyczne nawet wtedy, gdy osiągnięcia naukowe mogą mieć kluczowe znaczenie dla społeczeństw zmagających się z problemami ograniczonych zasobów tj. żywności i starzeniem się społeczeństwa.""Scenariusz II: Fragmentacja potężnych państw i regionów, próbujących odciąć się od zewnętrznych zagrożeń. Azja buduje regionalny ład, aby być ekonomicznie samowystarczalną. Globalna komunikacja gwarantuje utrzymanie konceptu globalizacji, który znacznie spowalnia. Europa zwraca swoją uwagę do wewnątrz, zmagając się z rosnącym niezadowoleniem oraz spadkiem poziomu życia. USA może być w lepszej sytuacji, ale prawdopodobnie nadal będzie się zmagać z podobnymi zagadnieniami, zwłaszcza jeśli jej problemy fiskalne pozostają nierozwiązane.""12. Pytanie czy, kiedy, i na jakich warunkach międzynarodowa społeczność lub międzynarodowe instytucje będą mogły, postawić wyzwanie i przejąć władzę krajów narodowych w ich wewnętrznym stanowieniu.""Scenariusz III: Koncert Europy. Zgodnie z tym scenariuszem, poważne zagrożenia dla międzynarodowego systemu, mogą się objawić w formie katastrofy ekologicznej lub konfliktów - które wzmacniają współpracę w zakresie rozwiązywania globalnych problemów. Zasadnicze reformy międzynarodowego systemu stają się możliwe. Chociaż ten scenariusz ma mniejsze szanse na zaistnienie niż dwa poprzednie, byłby on najlepszy w długim okresie. USA współdzieli władzę z Chinami i Indiami a UE przejmuje większą rolę na świecie. Stabilny koncert może wystąpić również stopniowo w dłuższym okresie, w którym gospodarcze luki zaczną się kurczyć i dochód per capita zacznie być porównywalny na całym świecie. "

"24. Hybrydowe przedsiębiorstwa, partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) stają się ważną cechą globalnej innowacyjności zarządzania, w szczególności w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Znaczenie PPP będzie wzrastać, wraz ze zwiększeniem ilości udziałowców.

"[...] W dziedzinie zdrowia na świecie, połączone państwa i podmioty niepaństwowe spowodowały prawdziwą rewolucję wraz z wprowadzeniem inicjatyw prowadzących do powstania Globalnego Funduszu Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią i nowymi globalnymi systemami zarządzania, takimi jak UNAIDS oraz udziałem organizacji pozarządowych. Fundacje filantropijne, takie jak te prowadzone przez Billa i Melindy Gates dokonali kluczowych kontrybucji w tym zakresie."

"
Być może jesteśmy świadkami zmiany, która nie jest geograficzna ale horyzontalna. Widzimy powstanie nowej światowej elity zarządzającej. Zmusza to do zastanowieniem się, co to oznacza dla przyszłości demokracji liberalnej."  Uczestnik badań z Południowej Afryki.

"[...] PPP mogą także koncentrować się na realizacji szeroko zakrojonych programów ustanowionych na szczeblu wielostronnym. Przykładem jest ponad 300 partnerstw uruchomionych w wyniku Światowego Szczytu Zrównoważonego Rozwoju w 2002 roku. Partnerstwa te mogą pomóc wypełnić lukę między globalnym zarządzaniem i tworzeniem zasad lokalnych i zaangażowaniem wielu zainteresowanych podmiotów z zewnątrz i wewnątrz poszczególnych krajów lub regionów.
[...] Patrząc w przyszłość, istnieją możliwości rozszerzenia współdziałania państwa i niepaństwowych podmiotów by zwiększyć wydajność PPP."


"35. Nie istnieje obecnie żadne forum zajmujące się kompleksowo całym przekrojem społeczności naukowców, przemysłu i rządów mające na celu zmniejszenie ryzyka związanego z rewolucją biotechnologiczną. [...] Niewielu ekspertów uważa, że obecne instrumenty są wystarczające do zarządzania tymi wyzwaniami. Na przykład, bezpośrednie zmiany w DNA w procesach in-vitro są szeroko badane w celu usunięcia wadliwych genów, jednak dyskusje na temat przyszłych osiągnięć otwierają możliwość projektowania ludzi z unikalnymi zdolnościami fizycznymi, emocjonalnymi i poznawczymi."

"Scenariusz IV: Reality Gaming: Konflikt wzmacnia kooperację. Scenariusz ten jest jednym z najmniej prawdopodobnych, ale nie można go wykluczyć. Międzynarodowy system staje się zagrożony z powodu problemów narodowych, w szczególności w krajach takich jak Chiny. Chiny tracą swoją wagę i światowa gospodarka wygasa. Presja narodowa krajów wzrasta wraz z wygasaniem możliwości realizacji aspiracji klasy średniej do "dobrego życia". Napięcia wzrastają między Stanami Zjednoczonymi i Chinami, ale również wśród niektórych krajów BRIC wraz ze wzrostem konkurencji w pozyskiwaniu zasobów oraz klientów. Takie podejrzenia i napięcia powodują, że reformy globalnych instytucji stają się niemożliwe; wysiłki budowy regionów, szczególnie w Azji, również stają się niemożliwe."

“Zmiany klimatu”zwiększają presję środowiska uderzając w wiele z najbiedniejszych krajów. Eksperci uważają, że ryzyko z tym związane może prowadzić do wybuchu konfliktów zbrojnych w Afryce, Ameryce Południowej i Azji Środkowej oraz na Bliskim Wschodzie. Badania pokazują, że kraje sąsiadujące z państwami słabym lub upadającymi, same borykają się z wieloma problemami, i 
wrażliwe na konflikty wewnętrzne lub na własny upadek (Etiopia, Bangladesz, Pakistan, Nigeria)*.
Taki scenariusz prawdopodobnie przerośnie międzynarodowe możliwości w zarządzaniu konfliktem, biorąc pod uwagę trudne wyzwana z mniejszych krajów takich jak Sudan czy Somalia.
*Wszystkie te kraje wymienione są jako najbardziej niestabilne w pięciu dużych projektach oceny ryzyka."


"68 Wzrastające kraje widzą swoją przyszłą przewagę w sektorze, w którym istnieje stosunkowo niewiele konkurencji. Indie i Chiny inwestują w biotechnologię."


Rząd światowy powstaje. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Dokument tu przedstawiony nie rozpatruje czy on powstanie, tylko jak to może być urzeczywistnione. Scenariusz 4 jest do pewnego stopnia zbieżny z publikacją Brytyjską "Globalne trendy strategiczne 2007-2035."Więcej na ten temat

 Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móć komentować. Jeżeli nie posiadasz konta zarejestruj się.
 
Nazwa użytkownika
Hasło
 
Stagla   dodano: 2011-06-09 23:37:50
kontakt e-mailowy:
© 2010-2021 PRISON PLANET.PL  |  Wszelkie prawa zastrzeżone